I.

Personal Data
Name: Maria Lourdes Ocampo Capati Age: 64 Birthdate: September 20, 1941 Birthplace: Sta Rita, Pampanga Educational Attainment: College Grad Dates of Exams

• • • • • • •

January 06, 2006 January 19, 2006 January 19, 2006 January 19, 2006 January 19, 2006 January 19, 2006 January 20, 2006

II General Observation
1) Ano ang iyong pangalan? “Ma.Lourdes Capati” 2) Kailan ka ipinanganak? “September 21, 1941”

3) Ilan taon ka na ngayon?
“64” 4) Saan ka ipinanganak? “Sta Rita, Pampanga” 5) Sino ang iyong mga magulang? “Saturnino Ocampo / Clemencia Ocampo 6) Saan ang probinsiya mo? “Pampanga” 7) Saan ka nakatira ngayon? “Montalban, Riza / dito sa recovery” 8) Ano ang trabaho mo bago ka dinala dito? “Hosewife, nagtitinda ng tocino”

9) Sino ang nagpasok sa iyo sa ospital? “Tito yung pangalawa anak ko”

10) Bakit ka pinasok dito?
“Kasi lagi ko daw sinusuklay buhok ko, at sobra linis ko” 11) Sa palagay mo ba ay may sakit ka sa pagiisip? “Di ko alam, kasi di ako naniniwala sa mana ng kasiraan ng pagiisip” 12) Ikaw ba ay umiinom ng alak? “dalawa beses lang” 13) Kung ikaw ay nakakainom ano ang ginagawa mo? “natutulog” 14) Ikaw ba umiinom o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? “hindi, kahit minsan” 15) Ano anong gamut ang iniinom mo? 16) Kung nakapaga take ka ng ipinigbabawal na gamut ano ang nararamdaman mo sa iyong katawan?

17) Ikaw ba ay may naririnig na bumubulong sa isip mo?
“sa ngayon wala” 18) Ano ang sinasabi ng boses na naririnig mo? “sa ngayon wala” 19) ano ang ginagawa mo pag nakakrinig ka ng boses? “wala” 20) Sinusunod mo ba ang sinasabi o inuutos sa iyo ng boses? “noon lang nung malapit na sila pumunta sa amerika”

21) Ikaw ba ay nakakakita ng mga hindi pangkaraniwan na pangitain tulad ng
maliliit na tao twing ikaw ay nagiisa? “wala, kasi manhid na utak ko kakainom ng mga gamut” 22) Sa palagay mo ba ay meron gusting pumatay sa iyo o lagyan ng lason ang kinakain mo? “wala”

23) Sa iyong palagay, mayroon bang mga tao o ibang makapangyarihang bagay
na kumokontrol o gusting kumontrol sa isipan mo?

III Test Administration
Verbal Interview Raven Progressive Matrices SRA Verbal Form Sack Sentence Completion Test Draw a Person Test House Tree Person Test Bender Gestalt

IV Test Results
Raven Progressive Matrices Subject obtained a raw score of 7 and a percentile rank of 5% described as failed. Subject is slow in abstract reasoning. SRA Verbal Form Subject scored a raw score of 8 which is interpreted as very low. Based from the correct answers, subject showed ability in comprehending English and declined in mathematics. Overall results indicate low comprehension in adjusting to alternating types of problem given by the test. Sack Sentence Completion Test Subjects test result showed that there is a problem towards dealing with self. Declined on own abilities, has fears which is noted as generally serious. Future goal is another disturbance noted towards subject. Overly depressed towards loss of mother. House Tree Person Qualitative Scoring Subject drew the house tree person on the left side of the paper. Such placement means subject tends to emphasize immediate satisfaction of impulses,

preferably emotional satisfaction. Subject is more concerned about her and suggests that the past bothers her more. The high placement means tendency to seek satisfaction thru fantasy. The htp was drawn in a tiny whole suggests that the subject has a feeling of inadequacy. Heavy lines towards drawing exemplify extreme nervous tension. Subjects’ house tree person was drawn incomplete and lacked essential details. House in single roof, seated on top of a base that seemed like two feet has no window and door. Tree has no trunk; person was presented by the subject as head only with two eyes, nose and mouth, body omitted. Absence of the essential parts other than parts drawn by the subject must be regarded as serious and great implication of pathological disorder. Quantitative Scoring The tiny drawn house of the subject indicates regression and withdrawal. Over emphasis of the roof as interpreted by htp connotes schizophrenia. Lacking of walls from the house means subject is inclined to act out aggression. Windowless house reveals coldness and lack of contact with reality. Tree as drawn by the subject and in accordance with the subjects answer to the htp questionnaire, it is coconut tree or palm tree meaning subject is proud of her sexual prowess. Pointer roots show strong mechanism and subject has suicidal tendencies. Well drawn tree specifies obsessive desire for something or fulfillment of desire for something. Tiny head drawn by the subject consistently represents feeling of inadequacy probably due to conflict towards family members, obsessive-compulsive behavior may also sink in towards subject. Hairless figure depicts social insensitivity. Slanted eyes signifies schizoid tendencies, lastly the round lollipop head drawn shows immaturity Draw a Person Test Male figure was noted in the first drawing of the subject. Armless figure of the male suggests strong genital drive associated with guilt. Balding figure implies subject may felt lack of virility. Big headed figure marks depression that subject may have due to family conflict. A wide apart leg expresses insecurity. Open mouthed figure indicates subject is dependent and oral eroticism. Second drawing which is the opposite of the first drawing was a female. As seen figure has no neck indicating control of body impulses, regression is consistent as noted. Another wide apart legged figure drawn shows subjects steadfast insecurity. Body omitted from the figure (appendages attached to head), expresses denial or repression of physical drives. Regression noted again, mouth drawn in heavy line indicates oral aggression. Dotted eye with pressure on the drawn figure denotes paranoia and externalized aggression. Another big headed figure meaning feelings of depression is consistent. Bender Gestalt Test Results revealed that the subject has emotional disturbance as seen in the irregularity of curve production. Has difficulty in dealing with affective stimuli

probably due to current situation. Results also exhibited, subject has problems toward control of impulses, has severe disturbance in ego control, timid and fearful. Subject has closure difficulty which means tendencies to have difficulty in maintaining interpersonal relationship. Redrawing the total figure indicates overly self critical attitude. As seen in the perseveration subject was noted to have organicity.

V General Summary
Intellectual Functioning Observed from the subjects intellectual functioning, concludes that subjects would have been an educated person based from the correct answers and by the way subject answered the questionnaire which is in written english. Due to time constriction subject cannot comply further to the tester comprehension is abominable possibly due to psychiatric drugs habituated. Personality Functioning In the absence of greater proof to the contrary due to time constriction, subjects’ personality exams exhibited consistent depression, regretful of her current situation, has insecurities. Based from the subjects interview husband and mother in law is of great concern to the subjects indisposition. Emotional inadequacy is felt by the subject and self-reproachful to the previous life experiences. Subject is recommended for further psychological testing for further assessment and evaluation.

.

I Personal Data
Name:Rodencio Salas Age: 34 Birthdate: June 12, 1971 Birthplace:Cubao Dates of Exams • • • • • • • January 06, 2006 January 06, 2006 January 06, 2006 January 23, 2006 January 23, 2006 January 24, 2006 January 24, 2006

II General Observation
1) Ano ang iyong pangalan? “Rodencio Salas” 2) Kailan ka ipinanganak? “June 12, 1971” 3) Ilan taon ka na ngayon? “34” 4) Saan ka ipinanganak? “Cubao” 5) Sino ang iyong mga magulang? “Erlinda Candaba” 6) Saan ang probinsiya mo? “Pampanga” 7) Saan ka nakatira ngayon? “Cubao” 8) Ano ang trabaho mo bago ka dinala dito? “Sa canteen ng nanay ko tumutulong ako”

9) Sino ang nagpasok sa iyo sa ospital? “panganay kong kapatid tsaka nanay ko” 10) Bakit ka pinasok ditto? “alcoholic ako e” 11) Sa palagay mo ba ay may sakit ka sa pagiisip? “dati, dinala na din ako sa national center for mental health” 12) Ikaw ba ay umiinom ng alak? “oo” 13) Kung ikaw ay nakakainom ano ang ginagawa mo? ”kalmado ako pag nakakainom ng alak” 14) Ikaw ba umiinom o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? “oo" 15) Ano anong gamut ang iniinom mo? “syrup, plagapsul, dolpi mula pa nung high school” 16) Kung nakapaga take ka ng ipinigbabawal na gamut ano ang nararamdaman mo sa iyong katawan? “high, lumalakad sa buwan”

17) Ikaw ba ay may naririnig na bumubulong sa isip mo?
“oo” 18) Ano ang sinasabi ng boses na naririnig mo? “patayin ko daw ang sarili ko kaya apat na beses ako nagtangka magpakamatay”

19) ano ang ginagawa mo pag nakakarinig ka ng boses?
“ ginagawa kong soothing effect ang mga halaman hinahampas ko ang sarili ko ng halaman para makalimutan ang mga boses” 20) Sinusunod mo ba ang sinasabi o inuutos sa iyo ng boses? “oo”

21) Ikaw ba ay nakakakita ng mga di pangkaraniwang pangitain tulad ng maliliit na
tao pag ikaw ay nagiisa? “wala, sinasaktan ko lang ang sarili ko”

22) Sa palagay mo ba ay meron gustiong pumatay sa iyo o lagyan ng lason ang
kinakain mo? “wala”

23) Sa iyong palagay, mayroon bang mga tao o ibang makapangyarihang bagay
na kumokontrol o gustong kumontrol sa isipan mo? “wala”

III Test Administration
Verbal Interview Draw a Person Test House Tree person Test Raven Progressive Matrices Sack Sentence Completion Test SRA Verbal Form Bender Gestalt Test

IV Test Results
Draw a Person Test First drawing of the subject was male. A wide apart leg indicates insecurity probably due to current situation. Big head indicates depression. Reaching arms relays dependency and desire for affection. Subject may tend to egocentric, immature and regressed. Views of maternal or paternal figure as castrating. Subject may lead to contemptuous attitude, tendency to think in desiring social stereotypes. Subject may tend towards evasion of body parts. Second figure drawn by subject was female and the name written on it was Miricel claiming it was his wife. Consistent of insecurity and depression as seen by the drawn legs and head. Still dependant, desire for affection and egocentric. Results are consistent and same as the first drawing House Tree Person Qualitative Scoring Tree was first drawn by the subject suggests that he is concerned with growth, development or issues of life and death. Bare minimal detail suggests withdrawal. Erasure noted in the tree area by where the subject is concerned. Large whole noted by the subjects drawing denotes feelings of environmental constriction.

Quantitative Scoring Large house indicates strong conflict with the people at home, tends to act out against the home or over compensate by fantasy. Floating house suggests schizophrenia. House is more vertical suggests involvement in fantasy, attempts to cling to fantasy, consistent findings as seen by the large roof drawn. Small door manifests anal needs as well as the small window. Blank window indicates oppositional tendencies. Tree leaning to the left indicates need for emotional satisfaction, tree with fruits means dependency. Roots coming out points out subject have unsatisfied instinctual drive. Bulging trunk denotes oral dependency. No leaves suggest rigid ness, chronic tendency to anticipate frustrations. Stickman person subject has psychopathic tendencies. Heavy lines indicates struggle for tension control. Tiny head reveals feelings of inadequacy, obsessive-compulsive noted. Person without hair marks social insecurity or impotence. Messy hair of female drawn indicates confusion of sex or unleashed sexual conflict. Socket eyes show marked reluctance to accept visual stimuli. Raven Progressive Matrices Subject obtained a raw score of 30 and a percentile rank of 17%, suggesting that subject has failed in the abstract reasoning. Sack Sentence Completion Test Overall result of the subject suggests no disturbance in the entire field. Written answers collected and assessed subject is regretful and remorseful maybe due to previous life situation. SRA Verbal Form Test In the SRA Verbal Form Test subject obtained a raw score of 27 and a low percentile rank. Declined in mathematics and comprehension in English is poor. Bender Gestalt Test Subject is fearful and timid as seen in the position of the first drawing. Subject may tend to be hostile and assertive. Has difficulty in maintaining adequate interpersonal relationship. Tendencies of irregularity in emotional behavior. Subject showed absence of adequate anticipatory planning. Among others subject showed no sign of organicity or pathological implication.

V General Summary
Intellectual Functioning As seen by the subjects’ mental exams, subject has poor comprehension towards abstract reasoning and written tests. Furthermore, observed by the interviewee from the subject, deficiency maybe due to inadequate school experience considering the subjects’ economical status. Emotional Functioning Subject evaluated to be remorseful and emotional inadequacy from family members. Difficulty and irregularity towards maintaining interpersonal relationship maybe due to insecurities. Yearns for paternal and maternal gratification. Observed to be introvert. Dependent. In as much as the tester to assess further, time is limited and constraint. Subject is recommended for further psychological testing.

I Personal Data
Name: Gilbert Cañafranca Age: 24 Birthdate:July 10,1981 Birthplace: Magsaysay Hospital Dates of Exams • • • January 24, 2006 January 30, 2006 January 30, 2006

II General Observations
1) Ano ang iyong pangalan? “Gilbert Cañafrance” 2) Kailan ka ipinanganak? “July 10, 1981” 3) Ilan taon ka na ngayon? “24” 4) Saan ka ipinanganak? “sa magsaysay hospital sa province” 5) Sino ang iyong mga magulang? “Ma Nenita Cañafranca at Renato Cañafranca 6) Saan ang probinsiya mo? “lopez, Quezon” 7) Saan ka nakatira ngayon? “sa fairview” 8) Ano ang trabaho mo bago ka dinala dito? “ nagsusulat ng mga tula” 9) Sino ang nagpasok sa iyo sa ospital? “mama ko” 10) Bakit ka pinasok ditto? “nireklamo ako ng barangay kasi notorious daw ako, at binigyan ko ng death threat ang nanay ko kasi ayaw nya ibigay yung gusto ko”

11) Sa palagay mo ba ay may sakit ka sa pagiisip? “meron konti, alcoholic kasi ako at may manic depression” 12) Ikaw ba ay umiinom ng alak? “dati” 13) Kung ikaw ay nakakainom ano ang ginagawa mo? “minsan napapaaway, pero karaniwan umuuei at natutulog” 14) Ikaw ba umiinom o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? “dati” 15) Ano anong gamut ang iniinom mo? “barbiturates, acid” 16) Kung nakapaga take ka ng ipinigbabawal na gamut ano ang nararamdaman mo sa iyong katawan? “na ha high, nakakahilo, nakakainis pag iba yung nakuha mo” 17) Ikaw ba ay may naririnig na bumubulpng sa isip mo? “marami ako naririnig pero di ko alam kung boses yun” 18) Ano ang sinasabi ng boses na naririnig mo? “meron patayion ko daw yung kahit sino makita ko na nakahiga”

19) ano ang ginagawa mo pag nakakarinig ka ng boses?
“ginagawa ko yung nararapat’ 20) Sinusunod mo ba ang sinasabi o inuutos sa iyo ng boses? “mostly hindi” 21) Ikaw ba ay nakakakita ng mga di pangkaraniwang pangitain tulad ng maliliit na tao pag ikaw ay nagiisa? “meron, sa mrt station” 22) Sa palagay mo ba ay meron gusting pumatay sa iyo o lagyan ng lason ang kinakain mo? “minsan nag iisip na may taong gusto pumatay sa kin”

23) Sa iyong palagay, mayroon bang mga tao o ibang makapangyarihang bagay
na kumokontrol sa yo o sa isipan mo? “meron, yung mga natutunan ko”

III Test Administration
Sack Sentence Completion Test Raven Progressive Matrices

Draw a Person Test House Tree Person Test

IV Test Results
Sack Sentence Completion Test Subject failed to finish the sack sentence completion test, subject refused to finish the test. Insufficient evidence. Raven Progressive Matrices Subjects result in the Raven Progressive Matrices showed that he failed in the given task. Raw score was 24 with a percentile rank of 6% Draw a Person Test First drawn figure of the subject was a clown, suggesting that the subject has feelings of inadequacy or rejection, internalized hostility and self contempt. Body omitted from the figure means has needs to receive nourishment. Detailed teeth imply infantile and oral aggression. Drawn large eyes suggest consistency of hostility and threatening. Second drawing is a man. Emphasized teeth means oral aggression, head of the drawn figure is malformed means organicity. Nose emphasized hints of phallic concerns. Big head indicates depression. Large nose suggests subject may tend to involutional melancholia. Bald male figure defines feelings of lack of virility.

V General Summary
Insufficient evidence due to subjects’ refusal to answer tests and uncooperativeness. During test administration subject sometimes stands up and leave.