You are on page 1of 4

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SỐ ĐT

1 Lê Phan Anh 17/09/1976 Hà Nội
2 Trần Văn Anh 8/2/1980 Hà Nội 0977 947 256
3 Ngô Vút Bổng 3/9/1978 Hà Nội 0934 286 899
4 Phạm Quang Công 27/02/1986 Lào Cai 0977 270 870
5 Nguyễn Mạnh Cường 15/06/1983 Hà Nội 0984 549 899
6 Nghiêm Việt Cường 27/03/1985 Hà Tây 01684 927 589
7 Nguyễn Thế Chiến 28/09/1982 Hà Nội
8 Đào Minh Chức 2/6/1981 Hưng Yên 0986 368 568
9 Vũ Thành Chung 16/02/1983 Thái Bình
10 Đào Thị Kim Dung 12/1/1982 Hà Nội
11 Lê Thị Dung 26/12/1986 Thanh Hóa 0987 755 782
12 Lê Duy Dương 8/7/1983 Thái Nguyên
13 Nguyển Tiến Dũng 23/10/1981 Hà Nam 0948 381 350
14 Bùi Tiến Dũng 11/3/1983 Hà Nội 0979 732 123
15 Nguyễn Mạnh Dũng 20/06/1986 Hà Nội
16 Nguyễn Tiến Dũng 30/01/1984 Quảng Ninh 0983 986 508
17 Trịnh Ngọc Dũng 1/7/1984 Thanh Hóa
18 Vũ Hoài Duy 1/11/1982 Bắc Giang 0963 222 250
19 Nguyễn Bá Duy 6/2/1985 Bắc Ninh 0984 215 505
20 Tạ Tùy Duy 19/10/1984 Hà Tây 01226 228 770
21 Đỗ Trường Giang 7/12/1984 Hà Nội
22 Nguyễn Quang Đạo 4/10/1985 Hà Nội 0978 241 485
23 Tạ Thị Hôm 14/03/1985 Hà Tây 0946 075 391
24 Lê Thị Thu Hằng 12/5/1985 Thanh Hóa
25 Phạm Việt Hà 15/01/1985 Hà Nội 0912 422 287
26 Nguyễn Văn Hà 3/11/1983 Bắc Giang 0948 773 880
27 Đỗ Thị Thu Hà 5/1/1984 Hà Tây 0973 215 525
28 Lê Thị Vân Hà 27/05/1984 Hà Tây 0987 903 984
29 Nguyễn Duy Hải 27/02/1984 Hà Tây 0916 566 266
30 Nguyễn Thị Thanh Hải 24/11/1986 Hà Tây 0979 542 586
31 Phạm Văn Hảo 20/10/1984 Thái Bình 0916 600 444
32 Nguyễn Thị Thanh Hoa 15/06/1984 Hà Nội
33 Trần Thị Hồng Hạnh 4/12/1986 Hà Nam 0988 002 070
34 Điền Thị Hồng Hạnh 8/7/1976 Hà Nội 0904 285 099
35 Đặng Văn Hạnh 26/08/1982 Nam Định
36 Phan Thị Hồng 25/02/1985 Hải Dương
37 Nguyễn Trọng Hội 18/02/1983 Hà Nội 0972 811 938
38 Phạm Thị Hường 21/08/1982 Nam Định 0945 020 250
39 Trần Bá Hùng 2/3/1983 Hà Nam
40 Nguyễn Thị Hiền 17/09/1985 Hà Nội
41 Lê Thị Hiền 26/03/1985 Thanh Hóa
42 Đinh Văn Hiền 20/06/1983 Hà Tây
43 Phạm Trung Hiếu 12/11/1985 Quảng Ninh 0936 267 132
44 Lưu Đức Hiếu 4/10/1984 Hà Nội
45 Vũ Quang Hưng 8/10/1981 Hà Nội
46 Phạm Thùy Hưng 24/06/1982 Hà Nội 0906 196 347
47 Đỗ Trần Hưng 30/01/1982 Hà Nội 098 301 1982
48 Vũ Kim Hoàn 21/09/1981 Hà Nội 0914 339 498
49 Nguyễn Thái Hoàng 16/12/1984 Hà Nội 0988 776 484
50 Đinh Huy Hoàng 1/10/1983 Hà Nội 0983 011 083
51 Trịnh Thị Kim Hoa 4/1/1983 Thái Bình
52 Vũ Thị Aí Hoa 17/02/1983 Nam Định 0982 647 590
53 Nguyễn Thị Hoà 20/2/1982 Hà Tĩnh
54 Nguyễn Văn Huân 6/11/1982 Phú Thọ 0979 949 884
55 Nguyễn Thị Thanh Huyền 8/11/1983 Hà Tây 0955 680 852
56 Vũ Tuấn Khiêm 7/1/1980 Thái Nguyên 0989 385 152
57 Tạ Thị Mỹ Lương 19/09/1982 Hà Tây 0919 244 998
58 Nguyễn Văn Lợi 13/08/1983 Hưng Yên 0934 597 345
59 Bùi Thị Thuỳ Linh 11/5/1985 Hà Nội 01696 437 675
60 Lê Thị Liễu 22/02/1986 Hải Dương 0948 933 797
61 Hoàng Văn Long 5/5/1985 Hà Nam 0953 456 005
62 Nguyễn Đức Minh 3/12/1982 Phụ Thọ
63 Trần Thị Mai 8/4/1981 Thái Bình 0936 069 642
64 Nguyễn Thị Mừng 22/02/1983 Thái Bình 0977 648 637
65 Trần Phan Nguyên 19/08/1983 Hà Nội
66 Lại Thị Hồng Nhung 27/11/1985 Thái Bình 0979 944 487
67 Nguyễn Hải Ninh 10/4/1985 Hải Dương
68 Hoàng Minh Phương 12/7/1985 Hà Nội 0989 655 119
69 Bùi Thị Hồng Phương 10/5/1970 Nam Định 0988 182 004
70 Lê Minh Phượng 1/9/1985 Hà Nội 0906 197 597
71 Nguyễn Quốc Phong 19/10/1985 Hải Dương
72 Lều Đức Quý 12/11/1983 Hà Nội
73 Phạm Thị Quyên 19/10/1985 Tuyên Quang
74 Mai Thanh Sơn 26/11/1984 Ninh Bình 0912 512 684
75 Nguyễn Thị Thanh Tâm 18/10/1985 Bắc Ninh
76 Vũ Thị Tâm 6/5/1986 Ninh Bình
77 Nguyễn Thị Tươi 5/2/1985 Hà Nam 04 8784672
78 Lương Thế Tài 16/8/1982 Sơn La 0953 868 298
79 Hoàng Văn Thái 23/07/1984 Hải Phòng
80 Nguyễn Thị Thơi 12/6/1985 Hà Tây 0977 421 125
81 Ngô Văn Thành 8/9/1984 Hà Nội
82 Trịnh Trung Thành 29/11/1983 Quảng Ninh 0914 542 545
83 Phạm Quang Thắng 4/10/1984 Thanh Hoá 0988 312 204
84 Nguyễn Anh Thao 2/7/1984 Hà Tây 0978 827 374
85 Bùi Thị Thuỷ 24/3/1986 Hà Tây 0978 435 682
86 Trần Thị Thuỷ 10/11/1984 Vĩnh Phúc 0977 377 584
87 Lê Thanh Tùng 19/11/1984 Thái Bình 0915 055 894
88 Nguyễn Hải Triều 11/9/1985 Hải Dương
89 Nguyêễn Thị Thu Trang 11/11/1983 Hà Nội
90 Trần Thành Trung 19/9/1984 Quảng Ninh 0948 153 188
91 Nguyễn Kim Tuấn 1/8/1984 Hà Nội 0978 983 712
92 Hoàng Đạo Tuân 3/3/1985 Quảng Ninh 0944 861 402
93 Nguyên Văn Tuân 2/9/1980 Hưng Yên
94 Nguyễn Anh Tuấn 29/6/1982 Bắc Giang 0945 744 182
95 Nguyễn Văn Vân 6/7/1985 Hải Dương
96 Bùi Tiến Vinh 24/11/1985 Hà Nội
97 Mai Trung Việt 3/9/1984 Nam Định 01234 229 952
98 Hoàng Hải Yến 30/5/1984 Hà Tây 078 866 180
99 Trịnh Thị Kim Yến 17/2/1982 Lào Cai 090 46 46 777
EMAIL

dat_linhco@yahoo.com Lớp Phó
ngovutbong@hvtc.edu.vn
quangcong2702187@gmail.com
manhcuong_nguyen156@yahoo.com
az1_26@yahoo.com

oiquetoi@yahoo.com

phuongdung@yahoo.com

minhthanhvnm@yahoo.com

sau0_0@yahoo.com

hoaiduy@yahoo.com
tailuongit@gmail.com
discovery_ttd@yahoo.com
giangbeo0712@yahoo.com

congchuacamcung_303@yahoo.com

pvh151@gmail.com

muabuon5184@yahoo.com
khicon_ht@yahoo.com
duy_hai_1984@yahoo.com
yeu_laymuctieudehoc@yahoo.com
haopham@yahoo.com

honghanh412@gmail.com
hanhdth@petrolimex.com.vn

bichhuongkts@gmail.com

trung_hieu1211@yahoo.com

thuhung@cdivietnam.org
dotranhung@yahoo.com
hoank9b@yahoo.com
shelockhome_84@yahoo.com
dinhhuyhoang83@yahoo.com
vuthihoa999@gmail.com

huanpac@yahoo.com
twister832002@yahoo.com

bantinhcamuahet@yahoo.com
thuy_linh_1105@yahoo.com
lelieu_hd222@yahoo.com
hoanglong.cpthn@yahoo.com

maintt1@yahoo.com
hoacomay19832004vn@yahoo.com

hoangnhung27111985@yahoo.com

hoangminhphuong85@gmail.com
Lớp Trưởng
leminhphuong85@gmail.com

giacmomuadong5285@yahoo.com
voly_168@yahoo.com

phepnhiemmau_101@yahoo.com

ttthanh_qn@yahoo.com
quangthang_vt1@yahoo.com
anhthao84@yahoo.com
thuybui86@gmail.com
thanhthuy.tgtm@gmail.com
thanhtung84tb@yahoo.com

tranthanhtung_1984@yahoo.com
tuanvuive835000@yahoo.com
bo_doi_cu_ho_vn85@yahoo.com

anhtuan2kmt@yahoo.com

anh_viet_0984@yahoo.com
hoabattu_305@yahoo.com
trinhkimyen1982@yahoo.com Thủ Qũy