You are on page 1of 8

www.chorwacja.

hr
Ceny 2009

Uśmiech pod każdym dachem
WAKACJE BLISKIE SERCU
POKOJE PRYWATNE, APARTAMENTY, WILLE
regiony turystyczne
W I TA M Y !
chorwacji
ZAGRZEB
Serdecznie Państwa witamy i
KVARNER cieszymy się, że zdecydowaliście się
ISTRIA odwiedzić nasz kraj. Każdy naród
kocha swoją ojczyznę i uważa
ją za najpiękniejszą. Chorwaci,
zgodnie z pierwszym wersem hymnu
narodowego, nazywają swoją
ojczyznę „Piękną Naszą”.
CHORWACJA CENTRALNA Republika Chorwacji jest
europejskim państwem
LIKA-KARLOVAC parlamentarnym oraz częścią historii
politycznej i kulturalnej Europy.
DALMACJA – REGION ZADARU SLAVONIA
Biorąc pod uwagę powierzchnię,
jaką zajmuje, należy do krajów
DALMACJA – REGION SZYBENIKA europejskich o średniej wielkości,
takich jak Dania, Irlandia, Słowacja
lub Szwajcaria.
DALMACJA – REGION SPLITU Chorwacja jest państwem o
otwartych granicach, prostych
formalnościach odprawy celnej,
krajem spokojnym i pełnym
szacunku wobec odwiedzających
go gości. Staramy się, aby „Piękna
DALMACJA – REGION DUBROWNIKA
Nasza” była tak samo piękną dla
osób, które do niej przyjeżdżają i aby
po wyjeździe zabrali oni ze sobą jak
najpiękniejsze wspomnienia.
Ceny 2009

Witamy w Chorwacji!
2
INFORMACJE OGÓLNE miejscowościach turystycznych dyżurujące urzędy pocztowe czynne są • Stacje benzynowe sprzedają: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super
w soboty i niedziele. Plus 98, Euro Diesel i Diesel, a w większych miastach i na stacjach
Wszystkie automaty telefoniczne działają na karty telefoniczne, znajdujących się na autostradach także gaz.
• Dokumenty podróży sprzedawane w urzędach pocztowych i kioskach z prasą. Informacje o cenach paliw i punktach sprzedaży gazu: www.ina.hr;
Ważny paszport lub inny dokument, uznany w umowach Za granicę można dzwonić z każdego automatu telefonicznego. www.omv.hr; www.hak.hr; www.tifon.hr
międzynarodowych; dla obywateli niektórych państw również dowód www.posta.hr
osobisty (dokument poświadczający tożsamość i obywatelstwo Ważne numery telefoniczne
legitymującego się). Godziny otwarcia sklepów i instytucji publicznych
Większość sklepów jest otwarta w dni powszednie od godz. 8.00 do • Międzynarodowy numer kierunkowy do Chorwacji: +385
- Informacje: Placówki dyplomatyczne i konsularne Republiki
godz. 20.00, w soboty i niedziele do godz. 14.00, a w sezonie dłużej. • Pogotowie ratunkowe: 94
Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji
Instytucje publiczne i urzędy czynne są od godz. 8.00 do godz. 16.00, • Straż pożarna: 93
Europejskiej Republiki Chorwacji (tel.: +385 1 4569 964; e-mail: stranci@ od poniedziałku do piątku.
mvpei.hr; www.mvpei.hr). • Policja: 92
• NPomoc drogowa: 987 (przy połączeniach zagranicznych lub z
Służba zdrowia telefonów komórkowych należy wybrać +385 1 987)
Przepisy celne • Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich większych miastach, a w
• Przepisy celne Republiki Chorwacji są prawie w całości zgodne z mniejszych przychodnie i apteki. • NPaństwowa centrala ds. udzielania pomocy i akcji poszukiwawczych
przepisami i standardami krajów należących do Unii Europejskiej. Turyści zagraniczni, posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w na morzu: 9155
W przypadku wwozu przedmiotów o charakterze niekomercyjnym, kraju, z którego przyjeżdżają, w trakcie prywatnego pobytu na • NOgólny telefon SOS: 112
do użytku osobistego, zwolnione z opłat celnych i podatku VAT są terenie Republiki Chorwacji, nie ponoszą kosztów opieki medycznej • Informacja ogólna: 981
przedmioty jedynie do wartości 300,00 kun. udzielanej w nagłych wypadkach, jeżeli pomiędzy Chorwacją a krajem, • Informacja o lokalnych i międzymiastowych numerach telefonicznych:
• Obcokrajowcy i obywatele chorwaccy zameldowani poza granicami z którego przyjeżdżają, została podpisana umowa o ubezpieczeniu 988
państwa chorwackiego, mogą bez ograniczeń wwozić i wywozić zdrowotnym, tzn. jeżeli posiadają, wymagane umową, zaświadczenia • NInformacja o międzynarodowych numerach telefonicznych: 902
walutę obcą i krajową w gotówce i czekach, ale zobowiązani są do o prawie do korzystania z opieki medycznej. Opieka medyczna (łącznie • Prognoza pogody i sytuacja na drogach: 060 520 520
każdorazowego zgłaszania celnikowi przewozu kwoty powyżej 40 z transportem) udzielana jest w nagłych przypadkach, według zasad • Chorwacki Klub Samochodowy (HAK): +385 1 4640 800; www.hak.hr;
000,00 kun. Wartościowy sprzęt profesjonalny i techniczny powinien i przepisów, obowiązujących ubezpieczonych obywateli Republiki
Chorwacji, przy czym turyści, w ten sam sposób jak obywatele e-mail: info@hak.hr
także zostać zgłoszony celnikowi na przejściu granicznym.
• Obcokrajowcy mogą uzyskać zwrot zapłaconego podatku od Chorwacji, uczestniczą w kosztach opieki medycznej (partycypacja).
towarów i usług, jeżeli kupili towar o wartości minimum 500,00 kun i to Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi umowa nie została Szanowni Państwo,
wyłącznie na podstawie, uwierzytelnionego przez urzędnika celnego, podpisana, obciążone są pełnymi kosztami opieki medycznej.
formularza PDV-P albo Tax cheque. zwracamy się z uprzejmą prośbą, abyście ze względu na własny
W sprawie informacji dodatkowych prosimy skontaktować się z Energia elektryczna w sieci miejskiej: 220 V, częstotliwość: 50 Hz. komfort i szacunek do obowiązujących przepisów prawnych,
Urzędem Celnym (www.carina.hr) sprawdzili czy jesteście zameldowani na cały czas pobytu, od dnia
W sprawie informacji o warunkach wwozu produktów pochodzenia Woda z kranu jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji. przyjazdu do dnia wyjazdu.
zwierzęcego w ramach bagażu osobistego podróżnych prosimy Jest to szczególnie ważne i potrzebne w przypadku, gdy
Święta i dni wolne od pracy:
skontaktować się z Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju przebywacie w zakwaterowaniu prywatnym, ponieważ wpływa
1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, Wielkanoc
Wsi – Departament Weterynarii (tel.: +385 1 610 9749; +385 1 610 6703 i Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja - Święto Pracy, Boże Ciało, 22 to na jakość oferowanej usługi i Państwa własne bezpieczeństwo.
i +385 1 610 6669). czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem, 25 czerwca - Święto Narodowe Poza tym uniemożliwia nielegalną działalność tym osobom, które
Chorwacji, 5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia, 15 sierpnia - nie zarejestrowały świadczenia usług noclegowych, zgodnie z
Waluta Wniebowzięcie NMP, 8 października - Dzień Niepodległości, 1 listopada obowiązującymi przepisami. Z góry dziękujemy za współpracę i
Kuna (1 kuna = 100 lip). Waluty można wymieniać w bankach, - Wszystkich Świętych, 25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie. życzymy Państwu udanego pobytu.
kantorach, urzędach pocztowych, biurach turystycznych, hotelach.
Stacje benzynowe Chorwacka Wspólnota Turystyczna

Ceny 2009
Poczta i telekomunikacja • Czynne codziennie od godz. 7.00 do godz. 19.00 lub 20.00; w sezonie
• Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie od godz. 7.00 do godz. letnim do godz. 22.00; Wydawca nie gwarantuje, że wszystkie zamieszczone informacje są w pełni aktualne
19.00; w mniejszych miejscowościach od godz. 7.00 do godz. 14.00, • Dyżurne stacje benzynowe we wszystkich większych miastach oraz oraz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy informacje są niedokładne lub
a niektóre pracują z przerwą popołudniową. W większych miastach i przy głównych drogach międzynarodowych czynne są całą dobę; uległy zmianie.
3
Ceny i praktykowane zniżki Wyjaśnienie symboli:
Ceny podane są w euro. Są to ceny orientacyjne, tak Cena pokoju dwuoosobowego
więc możliwe są niewielkie odstępstwa. Kategoryzacja
zakwaterowania związana jest z wielkością i wyposażeniem
kwatery, zgodnie z obowiązującym regulaminem ustalonym
przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Turystyki, Transportu Cena zakwaterowania w apartamencie lub w domu według
i Rozwoju. Cena kwatery zawiera również inne elementy, takie określonej kategoryzacji:
jak: dodatkowe wyposażenie, bliskość morza, oraz dodatkowe
atrakcje, które nie są objęte kategoryzacją. Oferta pokoi A2 – dla jednej lub dwóch osób
jednoosobowych nie jest duża. Ich cena najczęściej jest równa A4 – dla jednej do czterech osób
cenie za dwie osoby w pokoju dwuosobowym, w wyjątkowych A6 - dla jednej do sześciu osób
przypadkach jest obniżona o 30%. Podane ceny odnoszą się do
pobytu dłuższego niż trzy dni. Cena za krótszy pobyt wzrasta o Ceny są podane w euro, nie obejmują śniadania i dotyczą
30%. Zwierzęta (za dopłatą) można zabrać ze sobą, ale tylko po pobytu powyżej trzech dni. Do ceny za pobyt poniżej trzech dni
uprzednim wyrażeniu zgody przez gospodarza. dolicza się 30%.
Dzieci w wieku do dwóch lat korzystają z usług zakwaterowania
bezpłatnie, natomiast dzieciom do lat 12 przysługuje 20% Ceny mogą ulec zmianie.
zniżka. Trzecie - dodatkowe łóżko w pokoju zazwyczaj kosztuje
30% mniej niż pozostałe. Cena pokoi w kwaterach prywatnych W niektórych częściach Chorwacji możliwe są różnice terminów
nie obejmuje śniadania, chociaż goście często na miejscu określających ścisły sezon i okres przed i po sezonie.
ustalają z gospodarzem możliwość korzystania z tej usługi lub
zakupu od gospodarza świeżych produktów spożywczych. Ceny podane w tym cenniku zebrało i opracowało
Podane ceny zawierają opłatę klimatyczną. Zgodnie z Stowarzyszenie Chorwackich Agencji Turystycznych – UHPA
obowiązującymi przepisami właściciele, którzy wynajmują tylko (www.croatia-travel.org), na podstawie danych otrzymanych do
jeden apartament lub pokoje tylko z 4 łóżkami, mogą podawać dnia 27. lipca 2008 roku od agencji i wspólnot turystycznych.
ceny łącznie z opłatą klimatyczną lub dodatkowo pobierać
opłatę w wysokości 7 kun za dobę od jednego gościa.
Ceny 2009

4
CENY NA ROK 2009 W EURO

Pokoje 2-osobowe
ISTRIA VVVV VVV VV V
25.7.-22.8. 36-82 24-72 22-44 16-32
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 32-78 17-75 15-38 14-26
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 30-72 16-72 15-32 12-22
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 28-62 16-62 15-29 10-20

KVARNER VVVV VVV VV V
25.7.-22.8. 30-50 21-45 20-40 20-31
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 30-45 21-45 18-40 18-27
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 30-40 20-35 18-28 16-25
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 30-40 18-35 18-28 14-18

LIKA-KARLOVAC VVVV VVV VV V
25.7.-22.8. 45-49 35-42 30-35 25
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 30-45 22-36 20-32 16
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 25 18-25 17-20 15
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 20 16-25 15-20 14

DALMACJA – REGION ZADARU VVVV VVV VV V
25.7.-22.8. 21-40 20-36
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 21-38 20-31
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 16-32 14-31
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 12-31 10-31

DALMACJA – REGION SZYBENIKA VVVV VVV VV V
25.7.-22.8. 40-50 21-40 20-40 20-25
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 35-45 20-38 20-38 20-24
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 35-40 17-38 16-38 15-22
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 17-35 16-30 15-20

DALMACJA – REGION SPLITU VVVV VVV VV V
25.7.-22.8. 27-50 20-59 20-43 20-39
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 26-45 16-59 17-43 20-34
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 23-40 18-48 16-34 15-30
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 20-35 15-48 12-30 12-27

DALMACJA – REGION DUBROWNIKA VVVV VVV VV V
25.7.-22.8. 50-80 30-63 24-50 20-45
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 45-70 30-63 20-49 18-41
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 40-65 20-51 16-45 14-40
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 30-62 20-51 14-45 14-40

CHORWACJA CENTRALNA VVVV VVV VV V
1.1.-31.12. 32-72 14-48 12-30 11-26

Ceny 2009
SLAVONIA VVVV VVV VV V
1.1.-31.12. 12-56

ZAGRZEB VVVV VVV VV V 5
1.1.-31.12. 45 39-48
CENY NA ROK 2009 W EURO

Apartamenty
ISTRIA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 48-110 65-120 78-140 40-80 45-133 75-150 39-55 55-78 65-115 38-46 50-78 60-98
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 40-95 63-100 76-140 35-70 45-113 72-150 27-45 40-75 55-92 26-40 40-55 54-73
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 30-75 55-85 65-120 20-60 40-89 45-135 20-36 30-60 40-85 20-35 30-45 40-55
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 30-56 40-85 58-120 20-50 40-75 40-135 20-35 25-60 30-85 20-29 25-42 30-54
KVARNER VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 67-79 91-103 107-118 41-120 64-150 79-180 35-60 50-135 70-190 32-55 45-80 65-100 30-41 52-60 60-80
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 56-67 80-90 93-104 35-120 50-150 69-180 31-60 44-135 55-190 27-55 39-80 55-100 28-34 40-51 55-68
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 51-62 74-85 82-93 33-90 42-130 53-145 25-55 37-120 46-130 24-55 36-70 45-100 23-30 31-47 41-60
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 47-58 66-77 78-89 25-80 36-130 48-145 24-55 34-120 46-130 23-55 31-70 41-100 20-27 27-40 36-60
LIKA-KARLOVAC VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 55-65 49-68 64 38-45 46-60 64-70 9.vlj 49-55 64-65 35 50 60
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 45-52 38-50 51-61 35-43 38-55 51-70 38 38-50 51-60 33 45 58
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 45-50 50 35-40 40-50 55-65 35 45 55 30 40 55
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 45 45 25-30 40-45 55-60 30 40 50 25 35 48
DALMACJA – REGION ZADARU VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 50-60 70-100 92-140 35-46 35-85 70-180 33-43 40-75 60-90
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 38-52 58-100 74-140 24-43 35-85 55-180 23-41 40-75 50-90
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 25-48 35-75 46-95 20-37 28-70 36-150 20-35 28-55 45-75
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 20-45 30-75 36-95 15-33 24-70 32-150 17-35 23-55 30-75
DALMACJA – REGION SZYBENIKA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 50-60 70-90 100-120 50-70 50-120 80-164 30-60 43-85 54-160 30-42 40-75 50-95 32-35 42-52 52-62
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 40-55 60-80 80-120 50-60 50-100 80-120 25-45 35-85 45-160 20-35 30-75 50-95 28-31 30-44 45-52
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 30-55 50-80 70-120 40-55 50-80 60-110 20-40 30-70 40-120 20-35 25-55 39-70 22-27 22-37 27-46
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 30-50 50-80 60-110 20-30 35-70 45-120 20-35 25-55 25-70 19-22 22-31 25-41
DALMACJA – REGION SPLITU VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 50-130 75-140 95-170 25-70 50-120 60-190 25-62 40-100 60-160
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 42-100 66-140 80-170 20-58 40-120 50-190 20-54 40-100 60-160
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 36-80 56-125 66-145 18-52 40-90 60-140 17-49 32-85 55-135
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 34-75 46-125 57-145 18-47 40-90 50-140 17-44 23-85 50-135
DALMACJA – REGION DUBROWNIKA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 95 150 200 80-180 65-240 75-300 36-130 45-150 70-200 30-60 40-120 50-150 25-48 40-88 40-115
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 90 130 170 70-160 65-220 75-300 33-120 45-140 70-200 25-55 35-120 35-150 25-46 40-86 40-108
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 80 120 160 67-140 55-180 65-250 25-110 40-130 60-175 20-48 20-95 30-135 20-46 40-85 30-105
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 80 100 140 55-130 55-150 65-250 20-104 40-130 50-175 20-45 20-95 25-135 20-40 40-80 30-100
CHORWACJA CENTRALNA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
Ceny 2009

1.1.-31.12. 13-51 16-41 19
SLAVONIA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
1.1.-31.12. 40
6 ZAGRZEB VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
1.1.-31.12. 75 57-62 97-116 53
CENY NA ROK 2009 W EURO

Domy
ISTRIA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 1600-2800 2700-3200 3200-4950 54-240 85-235 100-390 48-120 71-160 87-284
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 1400-2500 2600-3000 3000-4500 45-200 70-190 90-320 40-90 60-154 75-250
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 1300-2300 2500-2800 2800-4200 40-160 65-170 70-280 26-80 51-125 67-200
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 1300-2300 2500-2800 2800-4200 35-120 60-130 70-256 24-70 36-125 56-200
KVARNER VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 55-220 80-300 110-300 50-200 65-250 80-120
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 42-180 60-260 80-260 38-125 54-220 70-120
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 55-130 52-250 70-250 30-120 40-210 63-120
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. VVVVV VVVV VVV VV V
LIKA-KARLOVAC A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
125 160
25.7.-22.8. 93 120
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 75 95
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 55 55
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 55-105 50-200 100-200 65-95 60-190 85-120
DALMACJA – REGION ZADARU VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 50-80 60-110 80-120
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 40-70 50-90 60-100
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 30-60 40-80 50-85
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 30-60 30-75 40-75
DALMACJA – REGION SZYBENIKA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 65-80 90-120 150-205 50-65 40-100 65-180
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 55-65 80-100 130-185 45-60 35-85 60-165
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 55-65 80-85 130-160 40-60 30-80 55-140
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12.
DALMACJA – REGION SPLITU VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 55-100 82-200 120-350 50-90 78-140 106-350 40-80 50-120 70-150
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 46-90 70-190 106-245 42-80 68-130 96-200 35-70 50-110 60-140
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 40-80 60-170 92-245 36-70 60-120 84-180 30-60 40-100 55-130
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 38-80 50-140 92-150 36-60 84-130 84-130 30-60 40-100 55-130
DALMACJA – REGION DUBROWNIKA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
25.7.-22.8. 170-600 200-650 160-500 90-130 150-500 220-500 80-120 120-140 150-180
30.5.-25.7. i 22.8.-5.9. 155-500 180-650 150-450 80-110 145-450 200-450 70-100 120-140 150-170
9.5.-30.5. i 5.9.-3.10. 130-400 150-420 120-350 60-95 115-350 170-350 60-80 100-110 130-150
1.1.-9.5. i 3.10.-31.12. 100-200 110-420 100-200 45-80 90-200 150-200 40-70 80-100 110-130
CHORWACJA CENTRALNA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6

Ceny 2009
1.1.-31.12.
SLAVONIA VVVVV VVVV VVV VV V
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
1.1.-31.12.
ZAGRZEB VVVVV VVVV VVV VV V 7
A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6 A2 A4 A6
1.1.-31.12.
PRZEDSTAWICIELSTWA I ODDZIAŁY CHORWACKIEJ WSPÓLNOTY TURYSTYCZNEJ ZA GRANICĄ
Hrvatska turistička zajednica Chorvatské turistické sdružení Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Hrvaška turistična skupnost
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 11000 Praha 1, Krakovská 25, Česká republika Republiki Chorwacji, 00-675 Warszawa 1000 Ljubljana
10000 Zagreb, Hrvatska tel.: +420 2 2221 1812 IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, Polska Gosposvetska 2, Slovenija
tel.: +385 1 46 99 333 fax: +420 2 2221 0793 Tel.: +48 22 828 51 93 Tel.: +386 1 23 07 400
fax: +385 1 45 57 827 e-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz
Fax: +48 22 828 51 90 Fax: +386 1 23 07 404
e-mail: info@htz.hr
internet: www.chorwacja.hr Chorvátske turistické združenie E-mail: info@chorwacja.home.pl E-mail: hrinfo@siol.net
82109 Bratislava
Kroatische Zentrale für Tourismus Kroatiska Turistbyrån Kroatische Zentrale für Tourismus
Trenčianska 5, Slovenská republika
1010 Wien tel.: +421 2 55 562 054 11135 Stockholm 8004 Zürich
Am Hof 13, Österreich fax: +421 2 55 422 619 Kungsgatan 24, Sverige Badenerstr. 332, Switzerland
tel.: +43 1 585 38 84 e-mail: infohtz@chello.sk Tel.: +41 43 336 20 30
Tel.: +46 853 482 080
fax: +43 1 585 38 84 20 Fax: +41 43 336 20 39
e-mail: office@kroatien.at Fax: +46 820 24 60
Horvát Idegenforgalmi Közösség E-mail: info@kroatien-tourismus.ch
E-mail: croinfo@telia.com
1053 Budapest, Magyar u. 36, Magyarország
Kroatische Zentrale für Tourismus
tel./fax: +36 1 266 65 05, Oficina de Turismo de Croacia
60311 Frankfurt Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme
+36 1 266 65 33 28001 Madrid
Kaiserstrasse 23, Deutschland 1081 GG Amsterdam
e-mail: info@htz.hu
tel.: +49 69 23 85 350 Nijenburg 2F, Netherlands Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C, España
fax: +49 69 23 85 35 20 Office National Croate de Tourisme Tel.: +34 91 781 55 14
Tel.: +31 20 661 64 22
e-mail: info@visitkroatien.de 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France Fax: +34 91 431 84 43
Fax: +31 20 661 64 27
Tel.: +33 1 45 00 99 55 E-mail: info@visitacroacia.es
Kroatische Zentrale für Tourismus E-mail: kroatie-info@planet.nl
Fax: +33 1 45 00 99 56
80469 München
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr Dania
Rumfordstrasse 7, Deutschland Office National Croate du Tourisme
Obowiązki pełni agencja VAGABOND
tel.: +49 89 22 33 44 1000 Bruxelles
Croatian National Tourist Office 3460 Birkerod
fax: +49 89 22 33 77 Vieille Halle aux Blés 38, Belgique
London W6 9ER, Bregenrodvej 132
e-mail: kroatien-tourismus@t-online.de
2 Lanchesters, 162-164 Fulham Tel.: +32 255 018 88
Tel.: +45 70 266 860
Ente Nazionale Croato per il Turismo Palace Road, United Kingdom Fax: +32 251 381 60
Fax: +45 48 131 507
20122 Milano Tel.: +44 208 563 79 79 E-mail: info-croatia@scarlet.be
Fax: +44 208 563 26 16 E-mail: info@altomkroatien.dk
Piazzetta Pattari 1/3, Italiatel.: +39 02 86 45 44 97
fax: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@croatia-london.co.uk Хорватское туристическое соовщество
クロアチア政府観光局
e-mail: info@enteturismocroato.it 123610 Moscow
Croatian National Tourist Office Ark Hills Executive Tower N 613
Krasnopresnenskaya nab. 12 Akasaka 1-14-5, Minato-ku,
Ente Nazionale Croato per il Turismo New York 10118
office 1502, Russia Tokyo 107-0052
00186 Roma, Via Dell’Oca 48, Italia 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.
tel.: +39 06 32 11 03 96 Tel.: +1 212 279 8672 Tel.: +7 495 258 15 07 Tel.: + 81 (0)3 6234 0711
fax: +39 06 32 11 14 62 Fax: +1 212 279 8683 Fax: +7 495 258 15 07 Fax.: + 81 (0)3 6234 0712
e-mail: officeroma@enteturismocroato.it E-mail: cntony@earthlink.net E-mail: HTZ@wtt.ru E-mail: info@visitcroatia.jp