You are on page 1of 15

PROIECT SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU SEDIUL GALERIA DE

ARTA CONTEMPORANA, STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI


SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE EFRACTIE,
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI
SISTEM DE CONTROL ACCES

SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
Prezenta documentaie cuprinde detalii de execuie i montaj pentru Sisteme detectie si
avertizare la incendiu
Pentru realizarea acestui proiect, noi am avut n vedere legile i normele tehnice existente i anume:
Legea nr. 307 din 200 privind apararea mpotriva incendiilor ! "ctualizata
#ext actualizat la data de $%.0&.200 av'ndu(se n vedere urmatoarele acte:
( )ecti*icarea pu+licata n ,-. nr. 7%%.
.orma actualizata vala+ila la data de :27 martie 20$2
Prezenta *orma actualizata este vala+ila de la 2& iunie 200& pana la 27 martie 20$2
1. Planul de amplasament al obiectivului
$.$. /estinatia
( .
$.2. "dresa
( 0ulevardul )egina 1lisa+eta nr.$3, sectorul $ v'nd codul potal 3$20700. 3um4rul de
tele*on pentru contact al +ene*iciarului este: 022753$$.00%.
$.3. 6ecinatati
( -+iectivul se a*la intr(o zona centrala a capitalei in apropierea Pietei 7niversitatii si
apropierea parcului 8hismigiu avand ca vecinatati:
( la 9 situata pe 0ulevardul )egina elisa+eta,
( la 1 cu Piata /rapelului si .antana 9arindar,
( la 3 situata pe strada 8onstatin ,ilea,
( la 6, cladire rezidentiala de locuit :7niversitate 8it;: ce se a*la pe toata
lungimea cladirii
( -+iectivul a*lat in locatia descrisa anterior se a*la intr(o zona rezidentiala compusa din vile de locuit,
sedii de *irma si sedii de am+asade.
2. Descrierea obiectivului
8onstructia dateaza din anul 20$0, este o constructie din +eton armat si caramida. Pavimentele
sunt din din +eton cu sape si gresie de tra*ic greu. Peretii interiori sunt tencuiti si vopsiti cu vopsea
lava+ila. .atadele exterioare au termosistem izolator, tencuieli si vopsea lava+ila. "re geamuri
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
termoizolante si centrala termica cu condens. 7sile exterioare sunt metalice, iar usile interioare sunt
termoizolante. "coperisul este
/imensiunile si destinatia camerelor:
<ol pu+lic: ( L$=$&,%33m, L2=20,000m, L3=$&,%33m, L>=20,000m si 9=3&,0m?
( mo+ilier: +irou, *iset metalic, canapea de mi@loc si cca >0
exponate si cuier perete
<ol camera de valori: ( L$=2,%33m, L2=2,000ml si 9=2&,$2m?
( mo+ilier: +irou, *iset metalic si cuier perete
8amera de valori: ( L$=2,%33m, L2=,000 si 9=3>,&&%m?
( mo+ilier: +irou, *iset metalic si cuier perete
0irou documente secrete: ( L$=%,000m, L2=$$,000m si 9=%%,000m?
( mo+ilier: +irou, *iset metalic si cuier perete
9ecretariat: ( L$=,000m, L2=$$,000m si 9=,000m?
( mo+ilier: +irou, *iset metalic, cuier perete si canapea de mi@loc
/irector: ( L$=,000m, L2=$2,000m si 9=&0,000m?
( mo+ilier: +irou, *iset metalic, cuier perete si canapea de mi@loc
,agazie: ( L$=,000m, L2=&,000m si 9=2>,000m?
( cca >0 exponate
"dministrator: ( L$=,000m, L2=7,000 si 9=>2,000m?
( mo+ilier: +irou, *iset metalic, cuier perete
3.1. Descrierea sistemul de semnalizare a inceputului de incendiului
3.1.1. Sistem de semnalizare a inceputurilor de incendiu
a. 9istemul de detectie
/etectia se *ace cu a@utorul detectoarelor adresa+ile de *um si detectoarelor conventionale
de gaz si asigura supravegherea automata a aparitiei unui inceput de incendiu Aaparitia *umului*ocului
si gazelor in incaperile supravegheateB.
+. 8entrala de alarmare incendiu
8entrala de semnalizare a inceputurilor de incendiu, de tip adresa+ila, asigura urmatoarele
*unctii :
' achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectori si +utoanele
' manuale de semnalizare incendiu.
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
' a*isarea starii de alarma pe *iecare adresa Adetector de *umCtemperatura si +uton
' de semnalizare incendiuB, a prezentei alimentarii principale sau trecerea pe alimentarea de
rezerva
' si starea de de*ect a unei adrese Adetector de *umCtemperatura si +uton de semnalizare
incendiuB.
' displa; L8/ Acristale lichideB
' parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda
' autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al panoului
' de comanda
' memorie de evenimente.
c. "larmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se *ace :
' optic si sonor, cu a*isarea alarmei la nivelul centralei
' optic si sonor, la nivelul sirenelor conventionale de interior
' optic si sonor, la nivelul sirenei conventionale de exterior
' optic, la nivelul +utoanelor manuale adresa+ile de semnalizare a incendiului
' optic, la nivelul detectoarelor adresa+ile de *um
' optic, la nivelul detectoarelor conventionale de gaz
d. "mplasarea echipamentelor de detectie se va *ace ast*el:
La parter, in vestiar $, se va instala centrala de detectie si avertizare incendiu.
/etectoarele adresa+ile de *um si detectoarele conventionale de gaz vor *i amplasate in toate
incaperile cu risc de incendiu. Pe holuri si5sau caile de acces se vor amplasa +utoanele adresa+ile
si sirenele conventionale de interior.
3.1.2. Instalarea sistemului
a. 8a+larea sistemului de detectie si semnalizare incendiu
9istemul de detectie va dispune de ca+la@e speci*ice :
' ca+luri de alimentare de la reteaua de 2206520<z, pentru alimentarea sistemului.
' ca+lu pentru semnalizarea incendiului $x2x0,%mmD? si 2x2x0,%mmD?, care este
rezistent la *oc si nu intretine arderea.
' tu+ de protectie P68 $>mm Asau pat de ca+luB
8a+lurile a*erente sistemului de detectie incendiu se vor monta la cel putin 22cm de
ca+lurile instalatiilor de 0,>E6 ale cladirii.
+. 1xecutia sistemului de detectie si semnalizare incendiu
,onta@ul echipamentelor si punerea in *unctiune va *i realizata de catre *irma 98 F1)-,
G3#1)3"#G-3"L 9)L, care asigura garantia pentru lucrare si garantia pentru echipamente.
Prevederile proiectului nu pot *i modi*icate.
3.2. Masuri de protectia muncii PSI si si!uranta in exploatare
La executarea si exploatarea instalatiilor electrice se vor respecta normele ,11 ! P1
$$&5&2
Pentru protectia impotriva atingerilor directe se prevad :
' izolarea electrica Aconductoare si ca+luri izolateB
' carcasarea de protectie Ata+louri electrice, surse de alimentare, etcB
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
' amplasarea la inaltimi inaccesi+ile a unor elemente ale instalatiilor
Pentru protectia contra electrocutarii prin atingere indirecta s(au prevazut:
' legarea la pamant a partilor metalice ale instalatiilor care in mod normal nu se a*la
su+ tensiune, dar pot intra accidental su+ tensiune periculoasa Ata+louri electrice, carcase matalice
ale ventilatoarelor, echipamente de climatizare, pompe, etcB. "ceste elemente se leaga la priza de
pamant, prin intermediul centurii de legare la pamant din cladire, prevazuta special in acest sens.
' legarea la nulul de protectie, ca mi@loc principal de protectie in instalatiile electrice
de @oasa tensiune legate la pamant. 9e utilizeaza conductorul de nul de protectie din compunerea
circuitelor electrice la care se leaga aparatele sistemului de securitate, con*orm 9#"9 $20> !
%753,>,2.
/in punct de vedere al sigurantei in exploatare, s(au respectat prevederile normativului G7
! 2002 privind:
' alegerea materialelor circuitelor *unctie de categoria de pericol de incendiu a
' procesului tehnologic si categoria de mediu
' alegerea modului de pozare a circuitelor
' distantele de protectie intre instalatiile de securitate si alte categorii de instalatii
electrice
"tat pe timpul executiei cat si pe timpul exploatarii, in a*ara prevederilor Legii 9ecuritatii si
9anatatii ,uncii nr.3$&5200, a 3ormei ,etodologice de "plicare a Legii 3$&5200 se vor respecta
si urmatoarele prevederi cuprinse in <F$02%50&.0%.200 privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca re*eritoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare,
<F$0>%50&.0%.200 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucrator a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, <F$02$5$&.0%.200 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta
riscuri pentru lucratori in special dorsolom+are, <F$0&$5$.0%.200 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca, <F$$35200 privind cerintele minime de securitate si
sanatate re*eritoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice,
<F$$>5200 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca:
' /elimitarea materiala a zonei de lucru
' ,asuri tehnice de securitate si sanatate a muncii in zona de lucru pentru evitarea
accidentelor de munca de natura neelectrica
' ,asuri organizatorice de protectia muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice cu
scoaterea de su+ tensiune a acestora Apersoanele participante la interventieB
' /e la caz la caz se vor respecta prevederile re*eritoare la -+ligatii de serviciu ! -9
' Lucrari pe proprie raspundere ! P)
' Gn situatia in care interventiile nu se pot *ace cu scoaterea de su+ tensiune, se vor
respecta masurile din instructiunile proprii
' La deran@amente se vor avea in vedere masurile din instructiunile proprii
' Gn situatia executarii lucrarilor la inaltime se vor respecta masurile speci*ice lucrului la
inaltime
' Pentru mentinerea nivelului de securitate a echipamentelor electrice, a instalatiilor
' electrice de utilizare si a componentelor acestora se vor respecta masurile din legislatia in
viguare
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
3.3. Instructiuni de exploatare si intretinere in timp a ec"ipamentelor
3.3.1. #eri$icari !enerale. Mentenanta preventiva
a. 6eri*icarea centralei de semnalizare incendiu
' 1xaminarea aspectului exterior pentru o+servarea eventualelor de*ectiuni
' Pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea
veri*icarii interne a acesteia
' /econectarea alterntiva a alimentarii primare si a celei secundare a centralei
' Gndepartarea pra*ului si a murdariei din interiorul si exteriorul centralei
' 1xaminarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de
supraincalziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de de*ectiuni
' 1xaminarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare si a
+ateriilor de acumulator
' 1xaminarea +locurilor terminale, a ca+lurilor de interconectare si remedierea
legaturilor imper*ecte
' )econectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal
' 1xaminarea listei de evenimente accesand memoria centralei sau o+sevand
listing(ul imprimantei Aunde este cazulB
' 6eri*icarea sistemului propriu de testare al centralei pentru o+servarea indicatorilor
luminosi, a a*isa@ului si a +uzzer(ului intern
' Preventiv se vor curata si contactele sursei de rezarva AacumulatorB
+. 6eri*icarea componentelor sistemului de detectie si semnalizare incendiu
' 6eri*icarea integritatii zonelor5adreselor si a numarului de componente din sistem
' 6eri*icarea nivelului de semnal provenit de la *iecare detector, in cazul in care unul
sau mai multi detectori au a@uns la pragul de prealarma
' 9e vor curata pentru aducerea lor la pragul normal
' Procedura va *i mentionata in @urnalul de evenimente si se vor nota explicit zonele
detectorilor sau componentele schim+ate
' 9e vor actiona unul sau mai multe detectoare sau +utoane manuale la alarma de
incendiu si la de*ect spre a o+serva corecta lor operare, a*isare in cadrul centralei si actionarea
dispozitivelor auxiliare corespunzatoare. Gn cadrul acestui test este indicata izolarea sirenelor.
' "ceasta testare va *i mentionata in @urnalul de evenimente. La urmatoarele veri*icari se vor
actiona alte dispozitive decat cele veri*icate anterior pentru o acoperire cat mai mare a
sistemului
' Gn cazul identi*icarii unor conditii de mediu nespeci*ice Aparticule in suspensie,
curenti de aerB *unctionarii sistemului de detectie si semnalizare incendiu, se vor noti*ica in scris
+ene*iciarului
' 8on*orm standardelor in vigoare, intr(un interval de un an de zile, vor *i veri*icate
toate elementele de detectie a inceputului de incendiu.
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
3.3.2. #eri$icari speci$ice
a. 6eri*icari speci*ice in caz de alarma
' Gdenti*icarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu
' Fasirea si analizarea cauzei care a declansat dispozitivul si, daca este cazul,
indepartarea ei
' Gn cazul in care alarma a *ost reala, se va repune in *unctiune dispozitivul Adaca mai este posi+ilB
sau se va inlocui cu unul de rezerva
' Gn cazul in care alarma este *alsa, se va noti*ica in @urnalul de evenimente, dupa ce
sistemul va *i repus in *unctiune
' Gn cazul unui eveniment ma@or Aincendiu cu implicatii sau un eveniment la care a
*ost solicitata interventia pompierilor militariB se vor o*eri toate in*ormatiile necesare catre
+ene*iciar si numai cu acordul +ene*iciarului catre terti
' "ceste activitati vor avea un caracter con*idential si nu pot *i *acute pu+lice *ara
acordul expres al +ene*iciarului in cauza
+. 6eri*icari speci*ice in caz de de*ect
' Gdenti*icare tipului de de*ect si a locatiei acestuia
' Fasirea si analizarea cauzei care a produs de*ectul
' Gnlaturarea cauzei si remedierea de*ectului
' 3oti*icarea in @urnalul de evenimente
c. 6eri*icari trimestriale
' 6eri*icarea unei parti din totalul dispozitivelor automate si manuale de detectie si
semnalizare incendiu ast*el incat la s*arsitul unui an calendaristic de service sa nu ramana nici un
dispozitiv neveri*icat
' 6eri*icare sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare
' 8uratarea detectorilor de *um a@unsi la pragul de prealarma, din cauza depunerii
de particule de pra* sau *um de tigara. 9e vor noti*ica in @urnalul de evenimente seriile detectorilor
ce au *ost curatati. Gn cazul in care, unul sau mai multi detectori dintre cei care au *ost curatati la
veri*icarea trimestriala anterioara, au a@uns din nou la pragul de prealarma din cauze ca: *umatului
a+uziv Ain locuri nepermise sau peste un nivel maxim acceptatB, pra* a+undent sau de zugravire,
operatia de curatare a detectorilor se va *actura separat *ata de contractul de service la un pret
sta+ilit la semnarea contractului
' La *iecare veri*icare trimestriala se vor intocmi rapoarte de sistem in care vor *i
speci*icate starea sistemului si interventiile executate in cadrul lui.
3.3.3. %estari $unctionale
a. #estarea starii de alarma la incendiu
' Gnitierea si resetarea unei stari de alarma de incendiu de la un dispozitiv de
detectie
' 6eri*icarea con*ormitatii semnalizarii si activarea iesirilor spre echipamentele
auxiliare
+. #estarea starii de de*ect
' Gnitierea si resetarea de*ectelor corespunzatoare la: pierderea unei surse de
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
alimentare electrica, un scurtcircuit spre un circuit de detectie, intrerupere spre un circuit de detectie
si scoaterea unui detector5dispozitiv din zona
' 6eri*icarea con*ormitatii semnalizarilor si, daca este cazul, activarea iesirilor spre
echipamentele auxiliare.
c. #estarea starii de deconectare
' /econectarea si reconectarea unui circuit de detectie
' /econectarea secventiala a surselor de alimentare
' 6eri*icarea semnalizarii corecte la centrala a deconectarii accidentale a unui circuit
de semnalizare sonora.
3.3.&. 'lte veri$icarii
La exploatarea si intretinerea instalatiilor de securitate mai tre+uie tinut seama de
urmatoarele veri*icari :
' valorile reglate ale intrerupatoarelor automate si cali+rarea sigurantelor *uzi+ile
' veri*icarea periodica a legaturilor electrice la +ornele ta+lourilor electrice de
distri+utie
' veri*icarea periodica a rezistentei de dispersie a prizei de legare la pamant,
precum si a racordarii instalatiei de protectie impotriva electrocutarii si a trasnetului
' veri*icarea periodica a legaturilor la nulul de protectie ale aparatelor si
echipamentelor elecrice
/upa expirarea termenului normal de exploatare se vor veri*ica si inlocui elementele
instalatiilor in *unctie de uzura *izica si morala la momentul respectiv.
,aterialele si aparatele rezultate din inlocuiri vor *i valori*icate, distruse sau pastrate, dupa
caz, in con*ormitate cu normele in vigoare la data executarii lucrarilor de inlocuire.
Prezenta documentatie se va veri*ica din punct de vedere al prevederilor Legii $05$&&2 si
<F &225$&&2 pentru exigenta ei, si se vor urmarii in principal :
' distantele de protectie
' incarcari termice ale circuitelor
' amplasarea echipamentelor si a circuitelor
' protectia prin legarea la pamant
' carcasarea de protectie
' masuri de protectie P9G si cele privind sanatatea oamenilor
Lucrarile de instalatii electrice cuprinse in prezentul volum, nu necesita supravegherea
speciala a exploatarii in timp, in sensul normativului PG $305&0 privind calitatea constructiei.
3.&. #eri$icari in vederea asi!urarii calitatii instalatiilor electrice

#oate veri*icarile si testarile implica *olosirea testerului pentru detectoare, aparat de masura
digital, trusa de scule, scara si5sau schele si dispozitive pentru curatarea detectoarelor si a
centralei.
8ontrolul calitatii lucrarilor de instalatii electrice se va e*ectua con*orm prevederilor : Legii
nr. $05$&&2, 3ormativelor G7 ! 2002, P1 $075&2, G$%(252002, Legea investitiilor 8252000,
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
La controlul calitatii pe santier se vor e*ectua in mod special urmatoarele :
' veri*icarea pozarii circuitelor electrice con*orm proiectului
' veri*icarea existentei instalatiei de protectie prin legare la nul si pamant
' veri*icarea amplasarii echipamentelor si aparatelor electrice con*orm proiectului
' executarea de pro+e *unctionale dupa punerea su+ tensiune a su+sistemelor
8onvocarea proiectantului de catre +ene*iciar si constructor pentru controlul pe santier, se
va *ace in acord cu Legea nr.$05$&&2, si anume
' proces ver+al de lucrari ascunse
' +uletine de masuratori si veri*icari care sa con*irme caracteristicile echipamentelor
si instalatiilor prevazute in proiect
' certi*icate de calitate ale tuturor echipamentelor si pre*a+ricatelor.
9.8. F1)-, G3#1)3"#G-3"L 9.).L. isi rezerva dreptul, con*orm legislatiei in vigoare, sa
aduca modi*icari prezentei documentatii pe parcursul monta@ului sau punerii in *unctiune a
instalatiei.
Pentru neconcordante intre prescriptiile din proiect si situatia din teren ce ar putea a*ecta
calitatea lucrarii se va consulta proiectantul de specialitate
3.(. %ipul si producatorul ec"ipamentelor sistemului de avertizare incendiu
1chipamentele de detectie si semnalizare, precum si semnalizatoarele acustice de interior
si exterior ale instalatiei de detectie si semnalizare a aparitiei incendiului se gasesc in speci*icatiile
tehnice de aparate.
#oate aparatele sunt din import si corespund normelor romanesti si europene ,si anume:
' centrala de detectie si semnalizare incendiu .8330", placa L-3 pentru
conectarea panourilor de monitorizare E3G0%0, detectoarele adresa+ile de *um -P 320", detectorul
adresa+il de *um montat in tu+ulatura de ventilatie /-$$33", +utoanele adresa+ile de incendiu /,
$$3$, detectoarele conventionale de gaz F,&%, modulul cu $ canale programa+ile E3G$$0,
modulul adresa+il intrare5iesire "0G9320 si sirenele conventionale de interior "2H sunt produse de
*irma 9G1,139 ! F1),"3G"
(detectoarele conventionale de umiditate(inindatie 9,")#$>00 sunt produse de
*irma P)G,"#18< ! )-,"3G" su+ licenta 1L18#)G, ! 8anada
(sirena conventionala de exterior 18<- )2> este produsa de *irma 013#1L (
G#"LG"
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
&. Prezentarea tabelara a structurii sistemului de alarma impotriva incendiului
)r.
crt
*+,IP'M*)%
%ip
pro
du
s
-.M
+ant
Producator .
/urnizor
$
8entrala avertizare e*ractie % intrari de zona pe
placa A$ daca se *oloseste du+larea de zonaB,
extensi+ile la >% de zone prin intermediul
modulelor de extensie conectate pe magistrala de
comunicatie cu > *ire
16- >% 0uc $
2 #astatura de acces cu indicator cu L8/ /FP2 >$ 0uc 2
3 ,odul extensie % zone "P) IJ % 0uc 2
> "cumulator 7"h5$26 P0H $2 0uc 2
2
9ursa sta+ilizata de 3"h in cutie metalica
prevazuta cu acumulator $2 "h
0"H 32 0uc $
/etector de miscare PG) G) 270 0uc &
7 /etector PG) C microunde 0uc 2
% 8ontact magnetic 9, 32 0uc 2
& /etector de soc 0uc 3
$0 .iset metalic 0uc 2
$$ 9ei* 0uc $
$2 0uton de panica cu retinere 99 077 0uc 2
$3 Pedala de panica cu retinere PP 02 0uc 2
$> 0uton de panica de perete 0uc 2
$2 9irena de interior L/&2 0uc 2
$
7nitate optico(acustica de exterior prote@ata la
intemperii si deschidere neautorizata, include
stro+oscop,$2&/+
P9$2% 0uc $
$7 8a+lu ecranat x0,22mm
LGKA9tB8
K
m.l.
$% 8a+lu alimentare 3x$,2mm ,KK, m.l.
$& 8a+lu ecranat 2x0,0,72mm ,KK up m.l.
20 Pat ca+lu P68 $2x20mm m.l.
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
(. Descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarma impotriva incendiului
)0.
+0%
I)+'P*0*' +1MP1)*)%' 21)'
$ 1xterior intrare 9G1$ $
2 <ol pu+lic 9GG$ 2
3 <ol pu+lic 0G"$ 3
> <ol pu+lic 8G >
2 <ol pu+lic .$ 2
<ol pu+lic .2 2
7 <ol pu+lic .3 2
% <ol pu+lic .> 2
& <ol pu+lic 0G"2 2
$0 <ol camera valori .2
$$ 8amera valori .
$2 0irou documente secrete .7
$3 9ecretariat .%
$> /irector .& 7
$2 /irector .$0 7
$ ,agazie .$$ 7
$7 "dministrator .$2 7
3. Descrierea sistemul de semnalizare a inceputului de incendiului
1. Sistem de semnalizare a inceputurilor de incendiu
a. 9istemul de detectie
/etectia se *ace cu a@utorul detectoarelor adresa+ile de *um care asigura supravegherea automata a
aparitiei unui inceput de incendiu Aaparitia *umului in incaperile supravegheateB.
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
+. 8entrala de alarmare incendiu
8entrala de semnalizare a inceputurilor de incendiu, de tip conventionala, asigura urmatoarele
*unctii :
' achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectori si +utoanele
manuale de semnalizare incendiu.
' a*isarea starii de alarma pe *iecare zona Adetector de *um si +uton
de semnalizare incendiuB, a prezentei alimentarii principale sau trecerea pe alimentarea de rezerva
si starea de de*ect a unei zone Adetector de *um si +uton de semnalizare incendiuB.
' displa; L8/ Acristale lichideB
' parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda
' autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al panoului
de comanda
' memorie de evenimente.
c. "larmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se *ace :
' optic si sonor, cu a*isarea alarmei la nivelul centralei
' optic si sonor, la nivelul sirenelor conventionale de interior
' optic si sonor, la nivelul sirenei conventionale de exterior
' optic, la nivelul +utoanelor manuale adresa+ile de semnalizare a incendiului
' optic, la nivelul detectoarelor adresa+ile de *um
d. "mplasarea echipamentelor de detectie se va *ace ast*el:
La vedere, la intrare in hol(ul pu+lic, se va instala centrala de detectie si avertizare incendiu.
/etectoarele adresa+ile de *um vor *i amplasate in toate incaperile cu risc de incendiu. Pe holul pu+lic
si pe caile de acces se vor amplasa +utoanele adresa+ile si sirenele conventionale de interior.
4. 5ocurile de amplasare ale ec"ipamentelor de alarma impotriva incendiului
1chipamentul pentru sistemul detectie si avertizare incendiu este dispus ast*el:
1xterior intrare
' sirena incendiu de exterior ! 9G1$
<ol pu+lic
' detectorul conventional de *um ! .$, .2, .3 si .>
' centrala conventionala detectie si avertizare incendiu ! 8G
' declansatoare A+utoaneB manuale conventionale ! 0G"$ si 0G"2
<ol camera valori
' detectorul conventional de *um ! .2
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
8amera de valori
' detectorul conventional de *um ! .
0irou documente secrete
' detectorul conventional de *um ! .7
9ecretariat
' detectoarele conventionale de *um ! .%
/irector
' detectoarele conventionale de *um ! .& si .$0
,agazie
' detectorul conventional de *um ! .$$
"dministrator
' detectorul conventional de *um ! .$2
6. +alculul ener!etic
8alculul consumului energetic al sistemului in stare de alarma este practic o situatie imposi+il
de indeplinit, aceasta insemnand de *apt declansarea alarmei de catre toate detectoarele simultan.
8erinta 3ormativului G$%52(02, privind proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra e*ractiei din cladiri, este ca sistemul sa ai+a o
independenta energetica de 72 de ore in stand(+;, din care 30 de minute in stare de alarma.
#st ! timpul in stand+; AvegheB
#al ! timpul in alarma
Gst ! curentul in stand+; AvegheB
Gal ! curentul in alarma
7. Modul de asi!urare a !arantiei service8ului si interventia in cazul de$ectiunilor
#ermenul de garantie si +una executie acordat este de $2 luni de la data semnarii procesului
ver+al de receptie, dupa care se poate acorda, intr(un contract separat, service(ul post garantie.
0ene*iciarii sistemelor pot incheia contract de service cu societati licentiate. 9istemele de alarmare
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
impotriva incendiului se veri*ica si se intretin periodic de personalul *irmei instalatoare sau, dupa caz,
de *irma care asigura service(ul.
La *inalizarea sistemului de alarmare impotriva incendiului *irma executanta preda in mod
o+ligatoriu +ene*iciarului utilizator urmatoarele documente:
( proiectul sistemului de alarmare impotriva incendiului si avizul veri*icatorului de proiecte
Are*erat si stampila ,#8#B
( documentatia echipamentelor instalate si instructiuni de utilizare a sistemuluiL
( documentele care atesta instruirea pro*esionala a personalului utilizatorL
( @urnalul sistemului de alarmare impotriva incendiului.
#impul de interventie, in cazul unor de*ectiuni la oricare din echipamentele ce compun sistemul
de alarmare impotriva incendiului, este de maxim $2 ore in aceeasi localitate si de maxim 2> ore in
a*ara localitatii o+iectivului, si de remediere a de*ectiunilor este de maxim 2> ore.
19. :urnalul de cabluri
)r. +rt Pleaca de la
incaperea
De la
componenta
'jun!e la incaperea 5a
componenta
%ip cablu
$ "dministrator 81 1xterior intrare 911$
2 "dministrator 81 <ol pu+lic 91G$
3 "dministrator 81 <ol pu+lic /$
> "dministrator 81 <ol pu+lic /2
2 "dministrator 81 <ol pu+lic /3
"dministrator 81 <ol pu+lic />
7 "dministrator 81 <ol pu+lic 8,$
% "dministrator 81 <ol pu+lic 0P"$
& "dministrator 81 <ol pu+lic #$
$0 "dministrator 81 <ol camera de valori /2
$$ "dministrator 81 <ol camera de valori #2
$2 "dministrator 81 8amera de valori /
$3 "dministrator 81 8amera de valori /,$
$> "dministrator 81 8amera de valori 0P$
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n
$2 "dministrator 81 8amera de valori PP$
$ "dministrator 81 8amera de valori 0P"2
$7 "dministrator 81 0irou documente secrete /7
$% "dministrator 81 0irou documente secrete /,2
$& "dministrator 81 0irou documente secrete #3
20 "dministrator 81 9ecretariat /%
2$ "dministrator 81 /irector /&
22 "dministrator 81 ,agazie /$0
23 "dministrator 81 ,agazie #>
2> "dministrator 81 "dministrator /$$
SISTEM DE SECURITATE ELECTRONICA PENTRU GALERIA DE ARTA CONTEMPORANA,
STR. DUMBRAVA ROSIE, NR.30, SECTOR 2, BUCURESTI
DATA: 28.01.2010
Into!"t C"## R$%&$n