You are on page 1of 4

PAGE 08 SAMBAYANIHAN MAR.

16, 2008

IKA-80 ISYU March 16, 2008

Linggo ng Palaspas:
Mula sigaw ng pagkakasala
hanggang sigaw ng pag-ibig
Ang klasikong pelikula na pinamagatang High Noon (1952) ay mas payak
at salat sa aksyon kumpara sa mga katulad nitong pelikulang kanluranin o
western films na puno ng sagupaan at bakbakan ng mga koboy (cowboys).
Ito ay tungkol sa isang matandang mariskal (marshall) na si Will Kane. Siya
ay magbibitiw na sa tungkulin sa araw ng kanyang kasal nang mabalitaan
niyamg magbabalik sa kanilang bayan sa araw ding iyon ang grupo ng mga
bandido na dati na niyang naipakulong. Magbabalik sila upang maghiganti
kay Will at maghasik ng kaguluhan sa bayan, kaya’t hiningi ni Will ang
suporta ng buong bayan upang masugpo ang peligrong darating. Ngunit siya ay tinalikuran ng lahat
dahil sa takot. Ang mga taong nakisaya sa kanya sa araw ng kanyang kasal, ay sila ring tumalikod sa
kanya sa araw ng kagipitan. Buong tapang ng hinarap ni Will ang kanyang mga kalaban na humantong
sa isang matinding barilan.
Sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas, ipinapakita sa atin ng mga pagbasa ang kabalintu-
naan ng sangkatauhan sa harap ng Panginoon. Maririnig natin sa Ebanghelyo ni Mateo sa unang yug-
tong pagdiriwang ang sigaw ng Israel, “Hosana!” (bas.21:9), na ibig sabihin ay “iligtas mo kami, hiling
namin!” Ang pagpupuring ito ay mapapalitan ng sigaw ng panlilibak sa Ebanghelyo sa ikalawang
yugto: “Ipako siya sa krus!” (bas. 27:22). Ito ay dahil sa kabila ng pagiging matapat ng Diyos sa sang-
katauhan, patuloy pa ring nakalilimot ang tao sa kabutihan ng Diyos. At ang kabutihang ito ay ipinag-
papalit ng tao at binabahiran ng dugo ng pagkakasala; “Pananagutan namin at ng aming mga anak ang
kanyang dugo.” (27:25).
Subalit ang dugo ay sumasagisag sa buhay at hindi sa kasalanan. Kung kaya ang pananagutanng
Israel sa dugo ng Panginoon ay binigyan ni Hesus ng bagong pakahulugan nang o pinananagutan niya
ng kanyang dugo ang sangkatauhan. Matatandaang winika ng Panginoon: ‘Sapagkat ito ang aking
dugo...na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan’ (Mt 26:28). Kay Hesu-
Kristo, ang dugo ay nagkaroon ng bagong pakahulugan na hinding-hindi dapat kalimutan ng lahat ng
Kristiyano: ang pagbibigay ng sarili sa kapwa.
“ Ang daan ng matuwid ay patag, iyong pinakinis ang landas ng matuwid.” Ito ay awit ng pagti-
tiwala sa Panginoon ni Isaias (50:7). At ito rin ang awit natin sa Diyos na nananatiling tapat sa kabilang
pagkalimot natin sa kanyang kabutihan. Tayong mga Kristiyano ay binigyan ng halimbawa ng pamu-
muhay ng tama upang matahak natin ang “daan...at landas na matuwid.” Ayon kay San Pablo, sa
pagkakatawang-tao ni Kristo, ang Panginoon ay “nagpakababa sa kanyang sarili , at naging ma-
sunurin hanggang sa kamatayan” (Fil 2:8). Bago pa man ito banggitin ng Apostol sa kanyang liham
sa mga taga-Filipos, pauna na niyang sinabi ang dahilan ng pagbibigay halimbawa ng Panginoon:
“Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng
iba” (2:4) Sa pagsisimula ng Semana Santa, ang sigaw ng pagkakasala ng mg ananlibak kay Hesu-
Kristo ay mapalitan nawa ng ating sigaw ng pananagutan at pagmamahal sa kapwa. Sa gayon, tunay
ngang magpakatotoo ang kahulugan ng “Hosana!” “Iligtas mo kami, hiling namin!”
~ Reb. David O. Reyes, Jr.~

Mas maigi na lagi kayong may- lonelyheart1022@yahoo. but leaders such as Sts.2.the past has been buried passport ng mga telepono ng inyong authoritative “decision of the holy Spirit and of us” (Acts 15:28). then St. Lagi po ninyong dalahin ang inyong Cell No. e-mail: see about this matter” (Acts 15:6). kaibigan. Monday of the Holy Week March 12. dong_marcaida@yahoo. 2049-2051. Lk 10:16. WORDS OF LIFE (undocumented migrant workers) Tel No. 010-2892-7794 Free………………the way birds fly mag-iwan lagi ng Xerox copy sa munity. “listens to me. Ps 89:21-22. 25-30 First Reading: Arnold Chonmasan Catho. hate most Adviser Embrace……face all trials that comes your sa immigration. Not 16.031208. Jn 13: 21-33. 25am . Instead. CATE. tion magdesisyon kaagad kayo na 3:23-27. Prayers of the Faithful: Lyka 14. 2032. essays. issued a concurring judgment. Some March 19. Gen 1:1- 1:1-2. even Whado-Eup 269-10. 2008 Series LXXX: Why Do Popes and Councils Define Doctrine? March 16. 2. Valdemoro We will be glad to March 18. 2008 Fr. Mt 26 : 14-27.10. St.msp Christian generation. Paul and Barnabas March 22. Tuesday of the Holy Week followed. 888-896. Ps 104:1- 104:1-2. rather than allow individual Catholics to decide these mat- Lay-out artist ters for themselves? Because this is the biblical way.com representatives” (Acts 15:22) to deliver their judgment to the believers in immigration. Edward Edpalina.Dong V. 100. 5:6. Ps 71: 1-2.popes and bishops . Salvador Marcaida. Whoever rejects upang mai-fax nila ang tiket ninyo you rejects me” (Lk 10:16). sk . Peter stood to inyong tinitirahan.13. 3. 5ab-6ab.12.keep not your last cents mai-book (reserve) sa travel Agency Ronnie Ducay the other apostles handled disagreements. way 4. March 21. 23-24. 935-939. Peter and makatawag kaagad upang agarang Share……………. yong may kukunin pa kayong sa- 1.24. Gal 2:1-10. Adelina Torres stories. decided to choose magpa-book ng tiket sa loob ng Get out. March 15. 15 & 17. in which God had required circumcision of Abraham and his Kyonggi-do.13- 6.35. Lk 4: 16-21 MARCH 23. Lagi rin may nakalakip sa inyong Editorial Staff they referred to. South Korea Para sa mga wala na ng visa descendants as a sign of their covenant with him (see Gn 17:1-14). Gal Wholeheartedly. kamag- Anthony Manzano Pray………………even the rain will not fall Why. 36-38 like: poems. 6a. only was this a costly demand. That would have led to the total fragmentation of the com- valid passport kahit nasa trabaho at Cell No. Fr.Mt 26: 14-25 Please submit them March 20.66 HAPPY BIRTHDAY !!! Migrants Community As believers multiplied in the first March 17. Samson Somosot beyond the borders of the Jewish community. Heb 4:14- Not surprisingly. sabihin nin- CHISM OF THE CATHOLIC CHURCH — 77. Titular - 2040. The new Church had expanded March 13. Wednesday of the Holy Week March 16. Ps 69:8-10.21-22. anak at isang phonecard para nary disputes. 19-20. Kapag tinanong kayo ng immigra- RELATED SCRIPTURE — Texts cited: Gn 17:1-14. the apostles James. (031) 593-6542 So how did the Church settle this doctrinal dispute? Did each Fax No. 16:13. Jn 12: 1-11 March 12. in agreement with the whole church.your time is at hand amo. This judgment Breath……………your room is crowded 3. etc… of the Jewish Christians who were Pharisees Dn 50: 4-9a. General: Mt 18:15-18.sambayanihan and presbyters.” he told them. Dolly R. May kamahalan nga lang Blogsite: council was held). Paul and Screams…………but no one hears you 2.com Barnabas added their own testimony to his (see Acts 15:7-12). 2008 It is published by PALM (PASSION) SUNDAY Mass Collection W 65. 17-18. 10. 13-14. your life will not be aimlessly. St. 5). 8.Jn 18:1-2.the authority to speak for him: Forgive…………always smile to all whom you Fr.. Think always that life is wonderful. 000 Is 50: 4-7. 011-9686-0259 matter? Bright……………. 3-4a. 2008 PAGE 07 SAMBAYANIHAN March 16 . Jewish Christians. bishop of Jerusalem (where the Reason…………. Acts 15:1. Fleet receive literary works Is 49: 1-6.. katrabaho. the way St. but rather as a divinely Smile……………. Debate ensued. 85-88. Paul thundered that “in Christ Jesus.let them understand pauwi. not as a mere recommendation. Christians. Christ himself gave them and Love…………unconditionally give your heart gaya ng PHILTRUST TRAVEL their successors . 25 7 27. Antioch. Ps 31: 2.blogspot. 31-34.Chasan-ri. Ex 14: 15. 011-9270-0870 conclusion? Was each believer his own final interpreter and judge in the Stagnant…water in a deep blue sea must not be 1. -korea.5- 2. Rejoice…………. even dangerous. But his opponents appealed to the ancient tradition of LIKHAAN! MGA PAALAALA!!! their people. By: Ed J. he insisted. uuwi kung hindi pa.5-6. Luke Egdon R. HOLY (Maundy) Thursday insisted that their new Gentile brothers in Is 61: 1-3a.com sum up the case for no longer observing the law of Moses. (031) 593-6542 Christian study the Scriptures individually and then come up with his own Vague……………everyone must see Sa patuloy na massive crackdown Cell No. do popes and councils resolve doctrinal and discipli- Ernesto Seriosa Jr. neither circumci. where the debate was raging (see Acts 15:13-29). ted themselves first to circumcision (see Acts 15:1. “no little dissension and debate” resulted.25. 8b-9.15-17. Ps 27: 1. 1 Tm 3:15. 15-15:1.12-13. taking in Gentiles (non-Jews) as well. 2008 Answers to the Questions of the Catholic Faith SCRIPTURE GUIDE MASS COLLECTION REPORT SAMBAYANIHAN March 16.Marcaida “Whoever listens to you.sun shines in the sky No. GOOD Friday. Rev 1:5- to: Christ could not be saved unless they submit.6. then.com anthonym_375@yahoo. Ps 22: 8-9. were no longer bound by the law of Moses Namyangju City (see Gal 3:23-27). Chonmasan Catholic Phil 2: 6-11.12.10. Mt 28:1- 28:1-10 Songsaeng Kongdan sion nor uncircumcision counts for anything” (Gal 5:6). PAGE 02 SAMBAYANIHAN March 16. Rise……………like the wind.. Commentator: Shiony MSP/ Chaplain Is 52: 13-53.. Jn 14:26. for you are in the world. “the apostles and the presbyters [priests] met together to All are just in your mind. others may blow dalang pera na pambili ng airfare Finally. 5-29. With that “the apostles Dream…………the future should not be bend www. sharp controversy soon Is 42: 1-7. HOLY Saturday Responsorial Psalm: Monette lic Migrants Center were convinced that the theological reasoning behind it was flawed and EASTER VIGIL Second Reading: Jonathan Kyongjin Chongmil.

but it didn’t. how to show their bodies. I’m just a baby and I’m pregnant!? I scolded her and told her didn’t I teach you about as private non profit organizations and private institutions that may provide.To be continued . Economic Resources include income earned abroad by overseas Filipinos. found in the ERCOF website. compounding abortion. and focal persons or organizations. and as its name suggests. instead of talking to her about the Lord. it is a hurt that never ends. What is ERCOF and what does it do? life. In the book of life I vices designed to help overseas Filipinos in properly managing their economic re- saw how our soul is formed the moment the sperm and the egg touch. Each time the blood of a baby is spilled. . worse that will come. Q. certain transactions they wish to enter. a light beaming from the sun of God the Father. It is a holocaust which hurts and shakes the Lord. What are Economic Resources and how does ERCOF help in their proper pregnated. and which need decisive action. three of them my nieces and the other one. ERCOF stands for ECONOMIC RESOURCE CENTER FOR OVERSEAS FILIPI- NOS. blood and my clean soul became absolutely dark. but this time of joy . Everything that comes Iwas Pusoy is an updated format of the Frequently Asked Question (FAQs) close to you is also spoiled. That 14 year old. Your mothers talk to you about virginity and chastity be. as well Gloria. but the Pope is out. Their parents would let them come to my house because I had money and ERCOF will conduct in several specific European countries where it has members. and so on. services. it’s A. work!? Then I saw how the Lord had put that girl net.. I gave INFORMATION ABOUT ERCOF her money to have an abortion at a good place so she wouldn’t have any complications later on in Q. The price of innocent blood releases one more demon each time.) that ERCOF lawyers. PAGE 06 SAMBAYANIHAN March 16. I taught them the perfect woman? method. 2008 PAGE 03 SAMBAYANIHAN March 16. I got washed in that may use in making informed and responsible decisions about these resources. When it is being murdered that cry is A. My sister would send ners. The Manual provides overseas based terms with the modern world. I corrupted them. When there is an abortion. As soon as the womb of a mother is im. as criminal. After those abortions. or incidents or events that have occurred. it lights up with the brightness of that soul. as well as other assets or possible sources of income or livelihood. keeping it enslaved to the flesh and to all those bad things we see and the their proper management by providing overseas Filipinos obtain important business. A beautiful spark is sources. ERCOF assists in around humankind. etc. Your mothers talk about what the Pope says. It is not intended to be a law reviewer but a simplified guide for the use of Overseas Filipinos who wish to obtain legal guidance on them to me. Abortion is a heavy chain that cluding responding to complaints in relation to the delivery of services or sale of products drags and tramples. worst thing one can do to a child. such I would tell them not to be innocent. civil or other cases affecting them personally. had to do contraception. As to that girl. it is an organization that offers programs and ser- like a holocaust to Satan. came to my office one day (I saw this in the book of life) and in tears told me It likewise provides a list of website addresses of government agencies. They talk about a 2000 year old Bible but priests have refused to come to property rights. which they for him. South America Interview of Dr. It’s the even to Filipinos who are based abroad. some seals break loose in hell and larvae come out to continue prowling that may be marketed or promoted in the international markets. Gloria Polo by Radio Maria) I saw in the book of life and it hurt me deeply when I saw a fourteen-year old girl abort. part- talked to them about fashion. There were these girls. Immedi- or technology which can be transferred or could be of benefit to the Philippines or ately after that happens. nephew’s girlfriend. such as acquired skills heard and heaven shakes and an equally strong cry is heard in hell.. Because. their family members or their cause they’re outdated. 2008 IWAS PUSOY ! THE GUIDEBOOK (11th of a series) Dr. formed. more information. I corrupted minors’ that was a horrible sin. When one is poisoned nothing good remains. Gloria Polo’s Return From The Gates of Hell (Gabay sa OFW’S) (Colombia. It’s the emptiness of being a murderer. my have frequently been asked by Filipinos based abroad. Imagine how poisonous! I taught these girls they had to enjoy their bodies but that they certain situations (retention and reacquiring) Philippine citizenship. via the inter- contraception?? She replied? Yes. Filipinos with an overview of the current requirements in availing of legal remedies for dated. I sponsored several abortions. declaration of nullity of marriages. how many babies are killed on a daily basis? And it is a victory legal and practical information as well as linkages to various institutions. Just like that one. glamour.To be continued ….. so she wouldn’t abort. as well as advice with regard the above concerns. Why this guide? ing because I had taught her. in the course of their legal consultation work. that soul management? screams and moans in pain even if it has no eyes or flesh. in- there so she wouldn’t sink in the abyss. Iwas Pusoy will be distributed during the roadshow that my nephew’s girlfriend.

To minimize the effect of schizophrenia. While I have grown and am now attending univer- tory hallucinations. with my mother the one visiting us every year. but I was in my last grade school Positive and negative symptoms -Schizophrenia is often described in terms of positive (or years and early high school. Really not easy for anybody. These are called first-rank symptoms or Schneider's first-rank symptoms. but may be present longer. Negative symptoms are so-named because they are considered to be the loss or absence of relative) as she goes to high school. I used to talk about in the phone with my parents). the belief that thoughts are being inserted into At one time. They may be from my father’s or my mother’s side. for me especially. of speech (alogia). I can say we have become fit to deserve only the least guid- normal traits or abilities. and includes chaotic One learns to simply live with it: that one day. Of course that would mean I was also with my father.[11] The reliability of first-rank symptoms has here for three years straight. learning about the world more on my own. as relatives might have appeared to be going weary of having me. or withdrawn from one's conscious mind.[15] making the most out of them. audi- Today. social worker. and stayed have a conversation with other hallucinated voices.. …. Almost daily calls from our parents overseas keep us together while being actually Diagnosis -Diagnosis is based on the self-reported experiences of the person as well as abnor. distant from each other. productive) and negative (or deficit) symptoms. I don’t.[9] and transient or self-limiting psy- and still had time for play. recently been done to identify and treat the prodromal (pre-onset) phase of the illness. There is evidence for a number of other symptom classifica- another. and thought disorder. and my father after year. For most of her early school years. then my mother left after three other people. I make mistakes and correct them. The trick is in making those days of parting appear short-lived while consciously tions. irritability and dysphoria in the prodromal period. clinical psychologist or other clinician in a clini. and make months seem like days. they are again both abroad. thought. cal assessment.. my father was here in the country looking after the two of us. but this does not equate to much loss. followed by secondary under the sun at any one time do not gain any weight against that our misunderstanding of each signs observed by a psychiatrist. euros for our conversations on anything malities in behavior reported by family members. my parents actually return after some time. make others. The relatives we had with us were not at all severely disrupted by disease onset. other or knowledge of one’s circumstances would cost. tests are carried out to ex. which has among others. Thanks to modern means of communication. …. for a month to three. as I accounted for my experiences until my 18th birthday. much work has in the same wavelength. anhedonia. one conservative. and hearing hallucinatory voices that comment on one's thoughts or actions or that months. and they can be I realized I have lived in five houses—ours and not. In between this interchange of my parents’ base. These are critical periods in a young adult's social and vocational development. I went on with my early grade school years well: I got good grades drawal.to be continued . chotic symptoms in the prodromal phase before psychosis becomes apparent. poverty ance and control (for some of them) of our relatives there. constant communication is not enough. Surely. PAGE 04 SAMBAYANIHAN March 16. the belief that one's thoughts are being broadcast to There was also a time when my father and mother got here. already gave a sense of how to deal with a variety of people.[4] we get in touch more often today than we did ten years ago. friends or co-workers. 2008 KUWENTONG MIGRANTE. But. one simply too cautious. Despite the appearance of blunted affect. There is a list of criteria that must be met for someone to be so diagnosed. and later my sister. the disorganization syndrome. and they include before they leave again. my sister stays at home in Batangas with somebody to be with her (not really a sis.[14] A third symptom grouping. and disliked been detected up to 30 months before the onset of symptoms. both of them would be here for three months.[12] although they have contributed to the current diagnostic criteria. I have my parents beside me. and do not make these same mistakes again. is commonly described. and are typically regarded as manifestations of psycho- sity in Manila. TINIG MIGRANTE HEALTH TIPS 12. Spending my younger years with differing relatives clude medical illnesses which may rarely present with psychotic schizophrenia-like symptoms. Each day my parents are not around becomes an opportunity for us. and behaviour. As my mother would reason.[10] You may be getting the impression that my parents did not come home at all since they Schneiderian classification -The psychiatrist Kurt Schneider (1887–1967) listed the forms left me. and then they both leave. and in speech. 2008 PAGE 05 SAMBAYANIHAN March 16. I liked some.[13] Positive symptoms include delusions. as I learn right and wrong in the process. These include blood tests measuring TSH to exclude …. depend on both the presence and duration of certain signs and symptoms. and at times. These no one is too far from us. as they are still abroad. and lack of motivation (avolition). Coping with Life with OFW Parents 2nd part Schizophrenia Melane Manalo Signs and symptoms (Continuation) (2nd part) Late adolescence and early adulthood are peak years for the onset of schizophrenia. my sister seems to have taken all the advan- tages. There was also an instance when my father arrived. been questioned. As we literally get to talk about anything. One would be permissive.To be continued Today. ders. with them. recent studies indicate that there is often a normal or even heightened level of Growing with It emotionality in Schizophrenia especially in response to stressful or negative events. An initial assessment includes a comprehensive history and physical examination by a physician. to go on Although there are no biological tests which confirm schizophrenia.[8] Those some of them (and about this. delusions of being controlled by an external force. and adjust to situations. lived with us for long. and include features such as flat or blunted affect and emotion. and everyday is shared. who go on to develop schizophrenia may experience the non-specific symptoms of social with- In the midst of this. of psychotic symptoms that he thought distinguished schizophrenia from other psychotic disor.