You are on page 1of 28

STUDIAŢI ÎN UNGARIA!

PROGRAME DE STUDII SUPERIOARE ÎN LIMBI
STRĂINE ÎN UNGARIA
DESTINAŢIE: UNGARIA

CUPRINS
1 VENIŢI ÎN UNGARIA PENTRU STUDII SAU
CERCETĂRI 5
1.1 Despre Ungaria 5
1.2 Date şi cifre despre Ungaria 5
1.3 Maghiari renumiţi 6
2 ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MAGHIAR –
PREZENTARE GENERALĂ 8
2.1 Generalităţi despre învăţământul superior maghiar 8
2.2 Universităţi şi institute de învăţământ superior 8
2.3 Diplome, calificări 9
2.4 Structura educaţiei în cadrul învăţământului superior 9
2.5 Programul anului şcolar 10
2.6 Calitate şi competitivitate 10
2.7 Colaborarea dintre universităţi şi întreprinderi 10
3 STUDII DE DOCTORAT ŞI CERCETĂRI ÎN UNGARIA 12
3.1 Studii de doctorat, PhD în Ungaria 12
3.2 Colaborări internaţionale în cercetare 12
3.3 Rezultate ştiinţifice maghiare remarcabile 12
4 STUDII ÎN UNGARIA 14
4.1 Studii de învăţământ superior în Ungaria –
în calitate de student din străinătate 14
4.2 Taxa şcolară 17
4.3 Studenţi străini în Ungaria 17
5 INFORMAŢII PRACTICE (PENTRU CEI CE SE
PREGĂTESC SĂ VINĂ ÎN UNGARIA) 18
5.1 Limba maghiară 18
5.2 Viza 18
5.3 Permisul de şedere 19
5.4 Costuri de trai 20
5.5 Cazare 22
5.6 Asigurări de sănătate 22
5.7 Pregătire – 10 paşi utili pentru cei care se pregătesc
să vină în Ungaria 23
6 PRINCIPALELE DOMENII ŞTIINŢIFICE DE
SPECIALIZARE ŞI CERCETARE 24
7 LISTA UNIVERSITĂŢILOR, INSTITUTELOR
DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN UNGARIA 25
STIMATE VIITOR STUDENT!
Doriţi să studiaţi în străinătate? Doriţi să studiaţi în inima Europei, în
Ungaria? Ungaria este o ţară cu un trecut istoric bogat. În această
broşură informativă, respectiv pe pagina noastră de internet, dorim
să vă oferim informaţii referitoare la sistemul maghiar de învăţământ
superior, în special despre studiile în limbi străine, despre posibilităţile
de studii şi cercetări oferite studenţilor străini, precum şi despre as-
pectele practice bine de ştiut pentru cei care doresc să călătorească
în străinătate (printre altele despre posibilităţile de deplasare şi cazare,
taxele de studii şi cerinţele legate de viză).
Scopul publicării acestei broşuri informative este de a trezi interesul
celor care îşi planifcă să studieze în străinătate, privind învăţământul
superior din Ungaria – indiferent dacă sunt înainte de obţinerea unei
diplome, sau doresc să participe la studii pentru obţinerea unei di-
plome sau studii de doctorat (BA, MA, PhD), respectiv la un program
de cercetări în Ungaria. În următoarele pagini vă prezentăm pe scurt
sistemul de studii superioare din Ungaria, posibilităţile de studii din
Ungaria pentru studenţii din străinătate, şi bineînţeles prezentăm şi
Ungaria. Sperăm că veţi considera utile cele descrise aici. Avem încre-
derea că veţi decide să veniţi în Ungaria pentru studii şi vă veţi folosi
de posibilităţile oferite de învăţământul superior maghiar, de ospitali-
tatea universităţilor noastre excelente, şi totodată veţi cunoaşte cultu-
ra maghiară şi bogatul nostru patrimoniu cultural.
DE CE SE MERITĂ SĂ STUDIAŢI ÎN STRĂINĂTATE ?
În era societăţii informaţionale globale este o tendinţă din ce în ce
mai accentuată că, în timpul studiilor superioare studenţii petrec unul
sau mai multe semestre în universităţi sau institute de învăţământ su-
perior din străinătate, pentru a-şi aprofunda cunoştinţele, respectiv
pentru a cunoaşte alte culturi şi a exersa limba acestora, şi pentru a
dobândi noi experienţe. Pe piaţa internaţională a forţei de muncă,
unde concurenţa este din ce în ce mai intensă, experienţa studiilor în
străinătate reprezintă un avantaj, deoarece şi mediul de lucru devine
din ce în ce mai internaţional, iar în zilele noastre printre cerinţele dife-
ritelor frme fgurează şi abilităţile, competenţele interculturale.
PROGRAMUL CAMPUS HUNGARY
Scopul programului Campus Hungary este încurajarea şi sprijinirea în
Ungaria a mobilităţii internaţionale a studenţilor, crescând astfel nu-
mărul studenţilor străini în Ungaria precum şi al celor maghiari care
studiază în străinătate. Programul sprijină în egală măsură studenţii
care vin şi pe cei care pleacă în străinătate, asigurându-le informaţi-
ile necesare. Programul Campus Hungary este parte a Programului
Naţional de Excelenţă demarat în 2012, care şi-a propus drept scop
popularizarea şi prezentarea învăţământului superior maghiar. Ofciul
Programului Campus Hungary funcţionează ca parte organizaţională
a Institutului Balassi, iar programul este supravegheat de către Minis-
terul Resurselor Umane şi Ministerul Administraţiei şi Justiţiei.
VENIŢI LA STUDII ÎN UNGARIA, PETRECEŢI SĂPTĂMÂNI,
LUNI SAU ANI DE NEUITAT, LA UNA DINTRE UNIVERSITĂŢILE
NOASTRE DE SEAMĂ! SPERĂM CA ÎN CURÂND SĂ VĂ PUTEM
SALUTA LA NOI ÎN ŢARĂ!
Echipa Campus Hungary
1 VENIŢI ÎN UNGARIA PENTRU STUDII SAU
CERCETĂRI
1.1 Despre Ungaria
Ungaria este un mic stat în inima Europei, dar cu un trecut de peste
o mie de ani. Întemeierea statului unitar creştin se leagă de numele
primului rege maghiar, (Sfântul) István I., în secolul 11., astfel Ungaria
find aliată cu Roma. În secolul 15. Ungaria era deja una dintre cele mai
puternice state, atât din punct de vedere economic, cât şi militar şi
cultural. De la întemeiere, ţara noastră a avut un rol important în istoria
regiunii şi a Europei. Artiştii, oamenii de ştiinţă şi politicienii noştri au
contribuit ca Ungaria să fe prezentă ca un factor semnifcativ în viaţa
politică, ştiinţifcă şi culturală internaţională.
1.2 Date şi cifre despre Ungaria
POPULAŢIA: 9.935 milioane
SUPRAFAŢĂ: 93.030 km
2

URBANIZARE: aproximativ 70% din populaţie trăieşte în mediu ur-
ban sau în localităţi urbanizate. Procentul populaţiei urbane care tră-
ieşte în Budapesta şi în zonele limitrofe este de 30%.
• Capitala: capitala Ungariei este Budapesta. Populaţia: 1,74 milioane.
După părerea multora, este una din cele mai frumoase oraşe ale
Europei.
• Oraşe: Cele mai importante oraşe, ca de exemplu Debrecen, Sze-
ged, Miskolc, Pécs şi Győr sunt uşor accesibile datorită reţelei extin-
se de circulaţie şi a sistemului de drumuri.
LIMBA: Limba ofcială este cea maghiară, care totodată este şi limba
maternă a majorităţii populaţiei (97%).
CLIMATUL: Climatul ţării este continental.
ADMINISTRAŢIA POLITICĂ:
• Forma de stat: democraţie parlamentară.
• Ungaria este stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene
începând cu data de 1 mai 2004.
• Economia: în Ungaria este economie de piaţă.
În ultimii douăzeci de ani Ungaria a devenit o ţintă atrăgătoare pentru
investitori, multe frme multinaţionale şi-au mutat sediul regional în
ţara noastră. În anii trecuţi, întreprinderile maghiare şi-au câştigat un
rol important pe piaţă în regiune.
5
CULTURĂ ŞI OSPITALITATEA:
• Maghiarii sunt renumiţi pentru ospitalitatea şi arta lor culinară.
• Evenimentele culturale şi sportive (de exemplu spectacole exce-
lente de operă şi de teatru, flme şi competiţii sportive) fac parte de
asemenea din cotidianul maghiarilor.
• Cel mai mare festival pop din Europa, „Sziget”, este organizat în fe-
care vară pe o insulă de pe Dunăre, în Budapesta.
Mai multe informaţii despre Ungaria găseşti pe pagina de
internet www.gotohungary.com
SUNTEM MÂNDRI DE FAPTUL CĂ PE LISTA CU LOCURI DIN
PATRIMONIUL MONDIAL UNESCO SE GĂSESC MAI MULTE
ATRACŢII DIN UNGARIA:
• Budapesta, cu malul Dunării, cu cartierul în care se afă cetatea
Buda şi cu Calea Andrássy
• Regiunea viticolă istorică Tokaj
• Carnavalul din Mohács: deflare cu măşti la sfârşitul iernii
• Satul Hollókő şi împrejurimile
• Regiunea culturală Fertő / Neusiedlersee
• Carstul din Aggtelek şi peşterile din Carstul Slovac în Ungaria de
Nord
• Parcul Naţional Hortobágy – pusta
• Abaţia ordinului benedictin din Pannonhalma şi împrejurimile na-
turale
• Cimitirul creştin din Pécs (Sopianae)
• Broderia tradiţională matyó
• Tradiţia maghiară a vânătorii cu şoimi
1.3 Maghiari renumiţi
Maghiarii sunt oameni talentaţi şi intuitivi, astfel încât pe listele cu
inventatori, muzicieni, artişti şi sportivi, găsim tot timpul maghiari de
seamă.
PREZENTĂM CÂŢIVA DINTRE ACEŞTIA:
INVENTATORI :
• Szent-Györgyi Albert (1893-1986), om de ştiinţă în domeniul me-
dicinii şi fziologiei, premiul Nobel în anul 1937. De numele lui se
leagă descoperirea vitaminei C, respectiv a componentelor ciclice
ale acidului citric şi a reacţiilor acestora
• Bíró József László (1899-1985), inventatorul pixului (stilou cu pas-
tă)
• Rubik Ernő (n. 1944), de numele lui se leagă cel mai renumit joc
tridimensional din lume, Cubul Rubik.
• Galamb József (1881-1955) inginer mecanic, co-proiectant al pri-
mului autovehicul popular, modelul Ford T.
• Irinyi János (1817-1895), inventatorul chibritului silenţios, fără ex-
plozie.
6
• Gábor Dénes (1900-1979), în 1971 a primit premiul Nobel pentru
fzică, find inventatorul hologramei.
• Puskás Tivadar (1844-1893) inginer, inventator. În anul 1892 şi-a
patentat o invenţie genială, şi anume ştirile prin telefon, cu ştiri şi
alte emisiuni, şi care, din multe puncte de vedere, se poate consi-
dera a f predecesorul radioului.
ARTE
La sporirea patrimoniului cultural al lumii au contribuit mai mulţi
compozitori, pictori, şi alţi artişti maghiari (de exemplu Kodály Zoltán,
Bartók Béla şi Victor Vasarely).
• Liszt Ferenc (1811-1886), compozitor şi pianist remarcabil din se-
colul 19., unul dintre reprezentanţii extraordinari al muzicii clasice,
având un rol important şi în fondarea Academiei de Muzică din
Ungaria.
• Bartók Béla (1881-1945) s-a inspirat din muzica populară tradiţio-
nală a regiunii, în prima jumătate a secolului 20.
• Kodály Zoltán (1882-1967) de asemenea a fost infuenţat în mare
măsură în activitatea de compozitor de cântecele populare. De
numele lui se leagă şi o nouă metodă de pedagogie muzicală, cu-
noscută sub denumirea de „Metoda Kodály”.
SPORT ŞI DIVERTISMENT
• Ungaria are o tradiţie serioasă în domeniul olimpic, în special la
polo pe apă, scrimă şi pentatlon.
• Polgár Judit (1976-), una dintre cele mai mari maestre de şah în
lume – dacă nu cea mai mare – în viaţă.
• Puskás Ferenc (1927-2006), căpitan de echipă al „Echipei de aur”
din anii 1950, unul dintre cei mai buni fotbalişti ai lumii.

7
2 ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MAGHIAR –
INTRODUCERE GENERALĂ
2.1 Generalităţi despre învăţământul superior maghiar
Învăţământul superior maghiar are un trecut semnifcativ, cu origini
din secolul 14. Prima universitate a ţării a fost înfinţată în anul 1367 la
Pécs, aproximativ în aceeaşi perioadă cu înfinţarea celor din Praga,
Cracovia, Viena. După schimbarea regimului, ca urmare a dezvoltării
din ultimele două decenii, a crescut în mod substanţial atât numărul
studenţilor cât şi capacitatea instituţiilor. Între anii 1990 şi 2010, numă-
rul celor care s-au înscris în învăţământul superior în Ungaria a crescut
de patru ori, de la 90.000 la aproximativ 400.000.
2.2 Universităţi şi institute de învăţământ superior
În prezent în Ungaria sunt 66 instituţii de studii superioare recunos-
cute şi acreditate de stat, administrate de stat, de biserică sau private
(19 universităţi de stat, 9 institute de învăţământ superior de stat, 7
universităţi care nu sunt de stat şi 31 institute de învăţământ superior
care nu sunt de stat). Lista instituţiilor acreditate de către Comisia Ma-
ghiară de Acreditare se găseşte pe pagina de internet a programului
Campus Hungary. Fiecare dintre universităţile din Ungaria se găseş-
te fe în capitală, fe într-un oraş universitar tradiţional. Fiecare dintre
oraşele universitare se mândreşte cu o bogată activitate studenţeas-
că internaţională. Toate acestea au ca rezultat faptul că Ungaria este
atractivă şi pentru studenţii din străinătate care doresc să studieze în
cadrul învăţământului superior.
8
2.3 Diplome, califcări
Diplomele de studii superioare din Ungaria sunt recunoscute peste
tot în lume şi se bucură de un prestigiu semnifcativ. Programele de
limbi străine sunt de nivel înalt, iar raportat la situaţia internaţională
taxele de studii sunt favorabile. Raportat la costurile de cazare şi de
trai din străinătate, cele din Ungaria pot f considerate scăzute, ceea ce
contribuie de asemenea ca pentru studenţii din străinătate Ungaria
să fe o ţară atrăgătoare.
2.4 Structura educaţiei în cadrul învăţământului
superior
În concordanţă cu principiile europene de învăţământ superior, în
anul 2006 Ungaria a introdus sistemul de învăţământ superior în trei
cicluri (BA/BSc, MA/MSc, PhD/DLA). În această structură, BA/BSc oferă
o diploma de bază, care e necesară pentru admiterea la studiile de
masterat. În unele domenii ale învăţământului superior s-a păstrat
predarea în 10 sau 12 semestre (de exemplu pentru studiile la drept
şi la medicină). Atât BA/BSc cât şi MA/MSc asigură şanse corespunză-
toare pe piaţa forţei de muncă. În afară de pregătirea necesară obţi-
nerii diplomei, instituţiile de învăţământ superior oferă şi programe
de specializare mai scurte, astfel printre altele universităţile de vară şi
pregătirea parţială.
Diplomele care pot f obţinute în cadrul învăţământului superior din
Ungaria:

Număr
credite
Număr
semestre
Studii necesare pentru obţinerea diplomei
BA, BSc 180-240 6-8
MA, MSc 60-120 2-4
MA nedivizat
300-360 10-12
PhD, DLA 180 6
Pregătire parţială

Cursuri de specializare
postuniversitare
60-120 2-4
Cursuri universitare de vară
variabil
Cursuri parţiale
variabil
Cursuri superioare de califcare,
cursuri de specializare de scurtă
durată, de nivel ridicat
variabil 2-4
9
2.5 Programul anului şcolar
Anul şcolar se împarte în două semestre, cu 14-15 săptămâni de studii
şi 6 săptămâni de sesiuni.
2.6 Calitate şi competitivitate
Constituie o sarcină serioasă şi o provocare pentru universităţi de a
ţine pasul cu concurenţa internaţională. Un obiectiv important este
ridicarea continuă a nivelului calitativ al instituţiilor, creşterea compe-
titivităţii acestora, în vederea consolidării rolului deţinut în domeniului
învăţământului superior din Europa.
Studenţii care obţin diploma la universităţile din Ungaria, respectiv ca-
drele didactice şi cercetătorii care lucrează în învăţământul superior se
bucură de o recunoaştere internaţională, la fel ca şi instituţiile de învă-
ţământ superior şi programele de studii. La instituţiile de învăţământ
superior din Ungaria vine în fecare an un număr mare de studenţi,
instructori şi cercetători din străinătate, pentru a-şi îmbogăţi cunoştin-
ţele, pentru a obţine o diplomă sau pentru a-şi desfăşura activităţile
de cercetare.
În vederea asigurării standardelor internaţionale şi a nivelului ridicat
recunoscut şi pe plan internaţional, sunt implementate sisteme stric-
te de calitate. Comisia Maghiară de Acreditare efectuează în mod
sistematic acreditarea instituţiilor şi a programelor, precum şi moni-
torizarea activităţii de învăţământ – în concordanţă cu Standardele şi
Directivele Europene.
2.7 Colaborarea dintre universităţi şi întreprinderi
Colaborarea dintre universităţi şi întreprinderi prezintă o importanţă
cheie în procesul de modernizare şi dezvoltare a calităţii învăţămân-
tului superior maghiar. În acest spirit a demarat recent un program
care promovează cercetările bazate pe colaborare, desfăşurate la Aca-
demia Maghiară de Ştiinţe şi la unele universităţi. Acest program oferă
de asemenea posibilitatea ca instituţiile să invite cercetători de elită
din străinătate. Pentru colaborarea dintre universităţi şi întreprinderi
există numeroase exemple, unde studiile sunt orientate pe practică,
iar cercetarea şi inovaţia au un rol proeminent.
10
Câteva exemple de colaborare între universităţi şi întreprinderi
• Întreprinderea petrolieră maghiară lider în regiune, MOL Magyar
Olaj- és Gázipari Nyrt. a intrat în legături de parteneriat strategic cu
opt instituţii de învăţământ superior din Ungaria şi patru din Slova-
cia.
• Grupul Bosch susţine mai multe universităţi şi institute de învăţă-
mânt superior, sub forma unor proiecte de dezvoltare şi a unor
programe de stagiatură accesibile studenţilor.
• Colaborări cu industria auto:
- Mulţumită colaborării dintre Universitatea Széchenyi István din
Györ şi Audi Hungária, la Facultatea de Ştiinţe Tehnice din cadrul
universităţii a fost înfinţată o secţie independentă de Inginerie
Auto Audi.
- Uzina Mercedes din Kecskemét a întemeiat legături de par-
teneriat strategic cu Institutul de Învăţământ Superior din
Kecskemét, în vederea demarării unui instructaj dual comun
care să formeze specialişti corespunzători cerinţelor profesiona-
le ale uzinei.
- Colaborare cu industria de tehnologie informatică:
- Ericsson a înfinţat primul centru de competenţă la Budapesta,
care a devenit una dintre cele mai importante centre de cerce-
tare în domeniul telecomunicaţiilor.
• Colaborări în domeniul sănătăţii şi industriei farmaceutice:
• Grupul Richter Gedeon, un reprezentant de seamă al industriei
farmaceutice în Ungaria a întemeiat legături de colaborare cu mai
multe instituţii de învăţământ superior în domeniul instruirii farma-
ciştilor.
- Prin colaborarea dintre Academia Maghiară de Ştiinţe, Grupul
EGIS şi alte întreprinderi, a fost înfinţat Centrul de Ştiinţă Neu-
robiologică din Dél-Alföld, unde se depun eforturi pentru dez-
voltarea unor instrumente de diagnosticare noi şi efciente în
vederea tratamentului bolnavilor, care suferă de boli cerebrale
şi ale coloanei vertebrale.
11
3 STUDII DE DOCTORAT ŞI CERCETĂRI ÎN
UNGARIA
3.1 Studii de doctorat, PhD în Ungaria
Unul dintre punctele forte ale învăţământului superior maghiar rezidă
în studiile pentru obţinerea gradului de PhD şi programele, proiectele
de cercetare. Diplomele de doctorat obţinute la universităţile maghia-
re sunt recunoscute şi pe plan internaţional.
3.2 Colaborări internaţionale în domeniul cercetării
În domeniul cercetării şi dezvoltării se realizează colaborări internaţio-
nale semnifcative în cercetările de bază, cercetările aplicate şi cerce-
tările academice. Avem convingerea că împărtăşirea experienţelor de
cercetare şi a rezultatelor, precum şi posibila colaborare internaţională
cu organizaţii şi instituţii partenere este foarte importantă. Instituţiile
de cercetare maghiare participă şi la proiecte internaţionale de cer-
cetare.
3.3 Rezultate ştiinţifce maghiare remarcabile
Ungaria a dat lumii 13 premiaţi cu Premiul Nobel şi mulţi inventatori,
de numele cărora se leagă inventarea multor obiecte de uz - pixul
(stilou cu pastă), chibritul, locomotiva electrică şi bazele comunicării
telefonice.
REZULTATELE ŞTIINŢIFICE MAGHIARE DE IMPORTANŢĂ
MAJORĂ DIN ULTIMA PERIOADĂ:
Proiecte şi centre de cercetare remarcabile (enumerarea nu
este exhaustivă):
• Centrul de Cercetare în Fizică Wigner (CERN). Centrul de Cercetare
în Fizică Wigner (CERN) adăposteşte centrul de date al CERN, care
este una din cele mai moderne sisteme informatice din lume, cu
cea mai mare capacitate de transferare a datelor din Europa. Prin
Centrul de date Wigner, a crescut substanţial aportul Ungariei la
cercetările din Europa. Centrul asigură accesul a aproximativ 50 de
cercetători la cea mai nouă tehnologie.
• Extreme Light Infrastructure (ELI). ELI (una dintre cele mai im-
portante investiţii ştiinţifce de anvergură din UE), în prezent (2013)
este în faza de construcţie, la Szeged. Cercetătorii maghiari în do-
meniul laserului au avut un rol de pionierat în ultimele trei decenii,
în efectuarea acelor cercetări care au dus la înfinţarea ELI. Prin f-
nalizarea centrului de cercetare, în 2015 se va încheia prima fază a
construcţiilor, iar în următorul an vor putea demara cercetări unice
în Europa. ELI este cea mai importantă infrastructură cu laser din
Europa Est-Centrală.
12
• Centrul de Bionică. Un rezultat remarcabil al învăţământului su-
perior maghiar este dezvoltarea bionicii (ramură ştiinţifcă nouă
care include mai multe domenii) în Ungaria. Bionica – formată prin
combinarea biotehnologiei şi a tehnologiei electronice-informati-
ce – este cea mai dinamică ramură industrială high-tech în prezent.
Centrul Maghiar de Cercetare Info-Bionică - funcţionând în formă
virtuală - este rodul asocierii dintre 12 centre de cercetare impor-
tante din Ungaria
Câteva rezultate de importanţă majoră în domeniul
cercetărilor:
• Szemerédi Endre (născut în 1940), matematician, în anul 2012
activitatea i-a fost recunoscută cu un premiu Abel. Acest Premiu
reprezintă cea mai importantă recunoaştere internaţională din
domeniul ştiinţelor matematice, de acelaşi rang cu premiul Nobel.
Szemerédi Endre a dobândit recunoaştere internaţională prin re-
zultatele obţinute în combinatorică, teoria numerelor şi domeniul
algoritmilor.
• Lovász László (născut în 1948), academician, în 2010 i s-a acordat
premiul Kyoto în categoria ştiinţelor de bază, pentru cercetările
efectuate „în domeniul structurilor discrete”. Conform argumenta-
ţiei, Lovász László a obţinut premiul pentru realizarea legăturii între
diferitele ramuri ale matematicii, precum şi pentru efectul activităţii
sale asupra domeniilor ştiinţifce bazate pe matematică.
• În anul 2011 trei cercetători maghiari, specialişti în cercetările asu-
pra creierului, au obţinut premiul Brain. Buzsáki György, Freund
Tamás şi Somogyi Péter au descoperit modul de organizare şi
funcţionare a reţelelor de neuroni cu un rol-cheie în procesele de
învăţare şi de memorare. Domeniul de interes al celor trei oameni
de ştiinţă este modul în care reţelele de neuroni din creier prelu-
crează informaţiile.
• MASAT-1: La începutul anului 2012 a fost lansat pe orbită primul
satelit maghiar, care a fost realizat în totalitate de către ingineri ma-
ghiari. Nimic nu poate dovedi mai concludent faptul că cercetarea,
dezvoltarea şi educaţia maghiară în domeniul ingineriei a intrat
într-o nouă etapă. MASAT-1 a fost realizat ca rezultat al muncii co-
mune a studenţilor, doctoranzilor şi profesorilor universitari.
• Autovehicul cu consum redus de energie: Ediţia din 2012 a con-
cursului Shell Eco-marathon Europe a avut ca rezultat un succes
al participanţilor maghiari: autovehiculul conceput de studenţi şi
profesori a parcurs 2696 km cu un litru de benzină. Pentru această
performanţă echipa a obţinut medalia de argint.
13
4 STUDII ÎN UNGARIA
4.1 Studii superioare în Ungaria – în calitate de
student din străinătate
POSIBILITĂŢI DE STUDIU ÎN LIMBI STRĂINE
În deceniile trecute Ungaria a devenit o ţară de destinaţie agreată de
studenţii din străinătate. Aceştia vin în Ungaria în număr din ce în ce
mai mare în fecare an, deoarece programele de studiu în învăţămân-
tul superior sunt de nivel înalt, şi în plus, taxele de studii sunt competi-
tive, şi costurile de trai sunt de asemenea favorabile.
SPECIALIZĂRI ŞI PROGRAME ÎN LIMBI STRĂINE
Diplomele BA/BSc, MA/MSc şi (PhD/DLA) care pot f obţinute în ca-
drul învăţământului superior din Ungaria sunt acceptate şi recunos-
cute în fecare stat membru al uniunii europene, respectiv şi în alte
ţări. Specializările şi programele în limbi străine din universităţile şi
institutele de învăţământ superior din Ungaria sunt la un nivel asemă-
nător cu cele din Europa de Vest. Lista acestora o găsiţi pe pagina de
internet Campus Hungary.
Informaţii suplimentare despre posibilităţile de studiu accesibile stu-
denţilor din străinătate pot f obţinute pe pagina web www.campus-
hungary.org la meniul Study Finder.
14
O GAMĂ LARGĂ DE POSIBILITĂŢI PENTRU STUDENŢII DIN
STRĂINĂTATE
Instituţiile de învăţământ superior din Ungaria oferă studenţilor din
străinătate o gamă largă de posibilităţi de studiu (scurte călătorii de
studiu, programe de schimb, precum şi specializări universitare în
fecare domeniu ştiinţifc, cu obţinerea unei diplome). Pe lângă speci-
alizările care au ca scop obţinerea unei diplome, instituţiile mai oferă
şi cursuri superioare fără a obţine o diplomă, cum ar f califcarea pro-
fesională de grad superior, specializarea postuniversitară (bazată pe
diploma de BA/BSc sau MA/MSc), universităţi de vară şi specializări
parţiale.
Instituţiile de învăţământ superior din Ungaria oferă şi o gamă largă
de specializări, programe de studiu şi cercetare în limbi străine (chiar
şi la nivel de BA/BSc, MA/MSc şi PhD/DLA). În anul şcolar 2012-2013
universităţile şi instituţiile de învăţământ superior au demarat în total
mai mult de 400 specializări în limbi străine, 85% în limba engleză,
11% în limba germană. Specializările în limbi străine acoperă toate
domeniile ştiinţifce (inclusiv medicina, farmacologia, stomatologia,
ingineria, ştiinţele economice, ştiinţele naturale, sociologia, flozofa,
arta şi muzica). Pe pagina noastră de internet puteţi căuta speciali-
zările (Study Finder). Baza de date a Campus Hungary Study Finder
conţine informaţii detaliate referitoare la mai mult de 400 programe
şi specializări în limbi străine oferite de instituţiile de învăţământ su-
perior din Ungaria.
RECUNOAŞTEREA CREDITELOR
Începând din anul 2004 Ungaria este membră a Uniunii Europene,
astfel şi instituţiile de învăţământ superior fac parte din Regiunea Eu-
ropeană de Învăţământ Superior. Drept urmare, creditele şi diplomele
obţinute în Ungaria pot f transferate şi recunoscute în alte instituţii
europene. ECTS, adică European Credit Transfer System, a fost imple-
mentat în septembrie 2003 în toate instituţiile de învăţământ superior
din Ungaria.
Scopul principal al implementării sistemului de credite este armoniza-
rea între diferitele sisteme de învăţământ, respectiv încurajarea mobi-
lităţii studenţilor. Ca urmare a acestui proces instituţiile de învăţământ
superior din Europa acceptă şi recunosc creditele obţinute în Ungaria,
şi invers, în Ungaria sunt recunoscute cele obţinute în străinătate.
15
ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI ACREDITAREA
Instituţiile de învăţământ superior şi specializările din Ungaria sunt
acreditate de către Comisia Maghiară de Acreditare (CMA). Aceasta
este un colegiu independent, membru al organizaţiei Internatio-
nal Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
(INQAAHE). CMA acreditează instituţiile şi specializările, şi evaluează
nivelul educaţiei şi cercetării în universităţi şi institute de învăţământ
superior. Asigurarea şi verifcarea calităţii se bazează pe evaluarea peri-
odică repetată a planului de învăţământ, a cerinţelor şi a pregătirii pe-
dagogilor, referitor la fecare specializare şi program de studiu în parte.
CERINŢE PENTRU ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
MAGHIAR
În conformitate cu legea în vigoare în materie, admiterea pentru
diploma de licenţă (BA/BSc) la zi precum şi pentru masteratul (MA)
general, se face în baza îndeplinirii unor cerinţe. Condiţiile pentru
înscriere: (a) diploma de bacalaureat obţinută într-o şcoală maghiară,
sau (b) corespondentul din străinătate, sau (c) o diplomă obţinută la o
instituţie de învăţământ superior acreditată şi acceptată în Ungaria. În
unele cazuri poate f solicitat un examen practic sau de aptitudine. Cei
care se prezintă la cursuri de arte plastice şi muzică trebuie să depună
un examen de capacitate în domeniul artelor.
Dacă doriţi să obţineţi gradul de PhD/DLA în ţara noastră, o condiţie
de bază pentru înscriere este deţinerea unei specializări sau diplome
universitare echivalente cu o diplomă MA. Înscrierea în programele
de doctorat este supusă condiţiei de a deţine o diplomă MA/MSc.
Puteţi să vă interesaţi de cerinţele pentru admiterea la unele speciali-
zări pe pagina de internet (www.campushungary.org). Dacă ştiţi deja
cu certitudine la care instituţie doriţi să studiaţi, puteţi accesa direct
paginile de internet ale instituţiei respective.
Centrul Maghiar de Echivalenţă şi de Informare, care funcţioneză ca
parte a Ofciului de Învăţământ, are ca sarcină echivalarea diplomelor
obţinute în străinătate, respectiv recunoaşterea şi echivalarea în străi-
nătate a califcărilor obţinute în Ungaria.
4.2 Taxa şcolară
Instituţiile de învăţământ superior – indiferent dacă sunt de stat sau
private – oferă atât locuri fnanţate de stat cât şi locuri cu taxă şcolară.
Pe lângă aceasta, unele instituţii oferă burse pentru studenţi. Numărul
locurilor fnanţate de stat este stabilit în fecare an de către guvern, iar
taxa şcolară este stabilită de către instituţiile de învăţământ superior în
concordanţă cu normele stabilite în ordinele guvernamentale.
În Ungaria taxele şcolare sunt substanţial mai mici decât în ţările din
Europa de Vest; începând de la 1200 euro/1500 USD. Pentru studiile
de medicină - care sunt cele mai costisitoare – taxa şcolară este de
3000-5000 euro pe semestru.
4.3 Studenţi străini în Ungaria
În anul şcolar 2012/2013, în Ungaria au studiat 20.500 studenţi din
străinătate, majoritatea au participat la studii în limbi străine. Conform
unui sondaj al Academic Cooperation Association (ACA), Ungaria este
cea mai atrăgătoare ţară din Europa în ceea ce priveşte programele
în limba engleză.
5 INFORMAŢII PRACTICE (PENTRU CEI CARE
SE PREGĂTESC SĂ VINĂ ÎN UNGARIA)
5.1 Limba maghiară
Este necesar să vorbim cursiv în limba maghiară? Nu, pentru că insti-
tuţiile de învăţământ superior oferă o gamă largă de studii de licenţă,
de masterat şi doctorat în limbi străine, în special în engleză, germană
şi franceză. (Există şi specializări în limbi străine pentru care, la partea
practică a studiilor este necesară cunoaşterea limbii maghiare la un
anumit nivel, de exemplu în timpul practicii în spitale a studenţilor la
medicină, unde este necesară comunicarea cu bolnavii).
SĂ ÎNVĂŢĂM LIMBA MAGHIARĂ
Există şi posibilitatea ca în timpul şederii, studentul să înveţe limba
maghiară; chiar şi pentru uşurarea vieţii de zi cu zi, sau pentru a studia
în limba maghiară.
Dacă doriţi să studiaţi în limba maghiară, atunci la admitere trebuie să
depuneţi şi un examen din limba maghiară. La Institutul Balassi există
posibilitatea învăţării limbii maghiare, de asemenea se poate urma un
curs pregătitor de un an pentru a învăţa limba maghiară, dacă acest
lucru este necesar înainte de începerea studiilor. În tot timpul anului
Institutul Balassi organizează cursuri de limba maghiară la diferite ni-
vele pentru studenţii din străinătate.
5.2 Viza
CERINŢE DE VIZĂ PENTRU STUDENŢII DIN UNIUNEA
EUROPEANĂ ŞI DIN SPAțIUL ECONOMIC EUROPEAN
Studenţii din Uniunea Europeană şi din Spaţiul Economic European,
precum şi cei care sunt cetăţeni ai ţărilor enumerate în dispoziţia
539/2001/EC, anexa 2, nu sunt obligaţi să aibă viză, pot călători în Un-
garia fără viză. După sosire, dacă urmează să stea mai mult de 90 de
zile, trebuie să obţină permis de şedere. Paşii pentru obţinerea permi-
sului de şedere sunt enumeraţi mai jos.
18
REGLEMENTAREA OBŢINERII VIZEI DE CĂTRE STUDENŢII
DIN AFARA UNIUNII EUROPEE (VISA REGULATIONS FOR
INTERNATIONAL STUDENTS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN
UNION)
Studenţii care vin din afara Uniunii Europene, precum şi cei care nu
sunt cetăţeni ai ţărilor enumerate în dispoziţia 539/2001/EC, anexa
2., sunt obligaţi să aibă viză. Cererea pentru obţinerea vizei se poate
depune la reprezentanţa diplomatică sau consulatul maghiar din ţara
de rezidenţă, sau în cazul în care nu există o astfel de reprezentan-
ţă în ţara respectivă, atunci la oricare altă reprezentanţă diplomatică
sau consulat maghiar din altă ţară. La depunerea cererii pentru viză,
e necesară certifcarea statutului de student. Eliberarea vizei durează
aproximativ o lună.
5.3 Permisul de şedere
După ce deţine o viză valabilă, studentul are nevoie şi un de permis
de şedere. Pentru depunerea unei cereri în acest sens trebuie anexată
viza, certifcatul eliberat de instituţia la care doreşte să studieze – des-
pre scutirea de la taxa şcolară sau despre plata acesteia – precum şi
documentul care atestă admiterea, adeverinţă de domiciliu, acte
atestând că îşi poate acoperi costurile de trai, şi asigurarea medicală.
Merită luat în considerare faptul că eliberarea permisului de şedere
poate să dureze chiar şi două luni.
Alte informaţii referitoare la viză şi intrare în ţară:
• www.campushungary.org (meniul Welcome guide / making pre-
parations / visa and residence permit)
• Pagina web a Biroului pentru Imigrări şi Cetăţenie:
http://www.bmbah.hu (în limba engleză)
• Pagina web a Ministerului de Externe din Ungaria:
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-afairs
19
5.4 Costuri de trai
Veţi avea nevoie de cel puţin 150 000 forinţi lunar (aproximativ 520
euro sau 690 dolari), sumă în care sunt incluse şi cheltuielile pentru
asigurarea celor necesare traiului pentru călătorie, respectiv pentru
programele din timpul liber. Această sumă trebuie să acopere chiria
(sau cheltuielile pentru căminul studenţesc), cheltuielile de regie,
cumpărăturile zilnice şi costurile transportului în comun – însă nu e
sufcientă pentru acoperirea taxei şcolare. Deoarece cheltuielile de
întreţinere reprezintă un procent important din costurile lunare, aces-
tea depind şi de faptul dacă închiriaţi doar o cameră sau o locuinţă,
eventual staţi la un cămin studenţesc. În funcţie de zona geografcă
pot f mici diferenţe: în Budapesta viaţa este mai costisitoare decât în
alte oraşe din ţară.
CÂTEVA EXEMPLE REFERITOARE LA PREŢURI
(1 EUR = aprox. 290 HUF; 1 USD = aprox. 220 HUF)
- Chiria lunară pentru o locuinţă mai mică în Budapesta: 60-70,000
HUF (200-230 EUR; 280-330 USD) + cheltuieli de regie
- transportul în comun (Budapesta): 10,000 HUF (35 EUR; 22 USD)
- un bilet de autobuz în Budapesta: 350 HUF (1.5 EUR; 2 USD)
- 1 franzelă: 270 HUF (1 EUR; 1.5 USD)
- 1 sticlă de bere: 250 HUF (1 EUR; 1.4 USD)
- 1 sticlă de vin: de la 1,000 HUF (3.5 EUR; 3.5 USD)
- 1 litru de lapte: 250 HUF (1 EUR; 1.4 USD)
- o masă la restaurant: 1,500-2,500 HUF (5-8 EUR; 6-12 USD)
- bilet de cinema: 1,000 HUF (4 EUR; 5.5 USD)
Pentru verifcarea cursului valutar actual vă recomandăm
pagina web a Băncii Naţionale Maghiare: http://english.mnb.
hu/
20
5.5 Cazare
Dacă veţi căuta cazare în oraşele universitare de la noi, aveţi mai multe
posibilităţi la dispoziţie. Puteţi alege să staţi în căminul studenţesc, sau
puteţi închiria o cameră sau un apartament, împreună cu cineva sau
chiar singur. Decizia va infuenţa în mare măsură posibilităţile materi-
ale pentru viitor, deoarece cheltuielile pentru cazare pot f mai mult
decât jumătate din totalul cheltuielilor lunare. Totodată nu trebuie să
uitaţi că accesul la camerele din cămine (în general camere cu două
paturi) este limitat.
Referitor la apartamentele închiriate de către persoane fzice găsiţi
informaţii la rubricile de publicitate ale ziarelor, sau pe panourile pu-
blicitare ale universităţilor. Pentru a primi ajutor în căutarea unui loc
de cazare, puteţi apela şi la birourile care se ocupă de problemele
studenţilor din străinătate, respectiv la organizaţiile de ajutorare a
studenţilor. Chiria lunară începe de la 50-70 000 forinţi (180-250 euro
sau 250-330 dolari) şi depinde de oraş şi de locaţia exactă a locuinţei.
Cheltuielile pot f reduse dacă locuinţa sau camera o închiriezi împre-
ună cu cineva.
5.6 Asigurarea de sănătate
În cazul în care deţin Card European de Asigurare Medicală, membrii
Spaţiului Economic European şi cetăţenii elveţieni care la locul de
domiciliu sunt îndreptăţiţi la îngrijire medicală, benefciază de acest
drept şi în Ungaria, în mod gratuit. Cetăţenii statelor care au încheiat
cu Ungaria un acord bilateral referitor la acest aspect, în caz de urgen-
ţă sunt îndreptăţiţi la îngrijire medicală gratuită. Studenţii care parti-
cipă la programe internaţionale de schimb sau cei care au obţinut o
bursă, benefciază de asemenea de îngrijire medicală gratuită.
Studenţii care vin din alte ţări sunt obligaţi să plătească o asigurare
medicală la preţ întreg. Studenţii din străinătate afaţi în Ungaria, pri-
mesc îngrijiri medicale în baza convenţiei încheiate cu casa de Asigu-
rări de Sănătate din Ungaria (OEP). Alte informaţii pe site-ul OEP
(www.oep.hu).
22
5.7 Pregătire – 10 paşi utili pentru cei ce
se pregătesc să vină în Ungaria
Alegerea specializării sau programului
11) Găsirea, alegerea specializării sau programului corespunză-
tor
12) Găsirea, alegerea universităţii, instituţiei de învăţământ supe-
rior potrivite. Verifcarea condiţiilor, cerinţelor
13) Cerinţe pentru înscrierea şi admiterea în învăţământul supe-
rior
14) Cerinţe de cunoaştere a limbii
15) Cheltuieli/Finanţare Înscriere/Viză/Cazare
16) Înscriere la o specializare
17) Condiţiile de intrare în ţară/Viză
18) Cazare
Ajutor şi sfaturi înainte de călătorie
19) Sfaturi de la Biroul de programe al Campus Hungary
10) Târguri educaţionale
23
6 PRINCIPALELE DOMENII ŞTIINŢIFICE DE
SPECIALIZARE ŞI CERCETARE
Agricultură
Arte (actorie, artă plastică şi decorativă, muzică)
Ştiinţe economice
Pedagogie şi psihologie
Inginerie
Filozofe
Tehnologie informatică
Drept şi ştiinţe sociologice
Medicină şi farmaceutică
Ştiinţele naturii
Teologie
24
7 LISTA UNIVERSITĂŢILOR DIN UNGARIA
UNIVERSITĂŢI DE STAT
Universitatea Tehnică şi Economică, Budapesta
Universitatea Corvinus, Budapesta
Universitatea de Ştiinţe Eötvös Loránd
Universitatea Maghiară de Arte Plastice, Budapesta
Universitatea de Muzică Liszt Ferenc
Universitatea de Arte Moholy-Nagy
Universitatea Naţională de Servicii Publice
Universitatea Pannon
Universitatea Semmelweis
Universitatea Széchenyi István
Universitatea Szent István
Universitatea Óbuda
Universitatea Debrecen
Universitatea de Teatru şi Cinematografe
Universitatea Kaposvár
Universitatea Miskolc
Universitatea de Ştiinţe, Pécs
Universitatea de Ştiinţe, Szeged
Universitatea Ungaria de Vest
UNIVERSITĂŢI PRIVATE
Universitatea în limba germană Andrássy Gyula, Budapesta
Universitatea Europa Centrală
Universitatea Reformată de Ştiinţe Teologice, Debrecen
Universitatea Evanghelică de Ştiinţe Teologice
Universitatea Evreiască
Universitatea Reformată Károli Gáspár
Universitatea Catolică Pázmány Péter
INSTITUTE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT
Institutul de Învăţământ Superior Economic Budapesta
Institutul de Învăţământ Superior din Dunaújváros
Institutul de Învăţământ Superior din Nyiregyhaza
Institutul de Învăţământ Superior din Szolnok
Institutul de Învăţământ Superior Eötvös József
Institutul de Învăţământ Superior Eszterházy Károly, Eger
Institutul de Învăţământ Superior Maghiar de Coreografe
Institutul de Învăţământ Superior din Kecskemét
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PRIVATE
Institutul de Învăţământ Superior Adventist de Teologie
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie, Veszprém
Academia Baptistă de Teologie
Institutul de Învăţământ Superior de Ştiinţe Teologice Bhaktivedanta
Institutul de Învăţământ Superior de Antreprenoriat
Institutul de Învăţământ Superior de Dans Modern, Budapesta
Institutul de Învăţământ Superior de Comunicaţii şi Afaceri, Budapesta
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Golgota
Institutul de Învăţământ Superior Budist „Tan Kapuja”
Institutul de Învăţământ Superior Edutus
Institutul de Învăţământ Superior Gábor Dénes
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Gál Ferenc
25
International Business School, Budapesta
Institutul Internaţional Pető
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Wesley János
Institutul de Învăţământ Superior Zsigmond Király
Institutul de Învăţământ Superior Kodolányi
Universitatea de Teologie Reformată Papală
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Adventistă
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Sapientia
Academia Reformată de Teologie, Sárospatak
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Sola Scriptura
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Greco-Catolică Szent
Atanáz
Academia Szent Pál
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie, Eger
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Esztergom
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Győr
Institutul de Învăţământ Superior de Teologie Pécs
Institutul de Învăţământ Superior Tomori Pál
Institutul de Învăţământ Superior de Afaceri Wekerle Sándor
26
CONTACT :
INSTITUTUL BALASSI
Ofciul Campus Hungary
web: www.campushungary.org
Email: info@campushungary.hu
Tel.: +36-1-666-7930
Fax: +36-1-666-7909
Biroul din Budapesta
H-1016 Budapest, Somlói u. 51.
Biroul din Pécs
7633, Szántó Kovács János u. 1/B.
© Balassi Inézet. Budapesta, 2013
Toate drepturile rezervate. Este interzisă reproducerea sub orice formă fără
acord în scris !
www.campushungary.org
© Balassi Institute
HUNGARY
The projects are supported by the European Union
and co-financed by the European Social Fund.

National Development Agency
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638