Pauta correspondiente al: LUNES 30/06/2014 al DOMINGO 30/06/2014

MERIDIANO TELEVISIÓN

06:00 - 06:15
06:15 - 06:30
06:30 - 06:45
06:45 - 07:00
07:00 - 07:15
07:15 - 07:30
07:30 - 07:45
07:45 - 08:00
08:00 - 08:15
08:15 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 19:30
19:30 - 19:45
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30
20:30 - 20:45
20:45 - 21:00
21:00 - 21:15
21:15 - 21:30
21:30 - 21:45
21:45 - 22:00
22:00 - 22:15
22:15 - 22:30
22:30 - 22:45
22:45 - 23:00
23:00 - 23:15
23:15 - 23:30
23:30 - 23:45
23:45 - 00:00
00:00 - 00:15
00:15 - 00:30
00:30 - 00:45
00:45 - 01:00
01:00 - 01:15
01:15 - 01:30
01:30 - 01:45
01:45 - 02:00
02:00 - 02:15
02:15 - 02:30
02:30 - 02:45
02:45 - 03:00
03:00 - 03:15
03:15 - 03:30
03:30 - 03:45
03:45 - 04:00
04:00 - 04:15
04:15 - 04:30
04:30 - 04:45
04:45 - 05:00
05:00 - 05:15
05:15 - 05:30
05:30 - 05:45

VIERNES 27
Noticiero
Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN)

SÁBADO 28
Moto GP Assen
(V) (D) (LEN A) (PN)

Noticiero
Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN)

Cobertura
Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI)

Moto GP
Assen Pruebas
Clasificatorias
(V) (D) (LEN A) (PN)
Por
el

v Uruguay (R) (D) (LEN A) (PN)

Máxima

LUNES 30
Noticiero

MARTES 1
Noticiero

MIÉRCOLES 2
Noticiero

JUEVES 3
Noticiero

VIERNES 4
Noticiero

SÁBADO 5
Noticiero

Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN) Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN) Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN) Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN) Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN) Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN)

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Holanda

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL
Alemania

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL
Francia

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL
Bélgica

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL
Argentina

DOMINGO 6
Moto GP Assen
(R) (D) (LEN A) (PN)

Noticiero
Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN)

Fútbol Playa
FUNCIONA (D) (LEN A) (PNI)

Road
Bikes (D) (LEN A) (PNI)
Máxima

Velocidad (MIOD) (LEN A) (PNI) v México (R) (D) (LEN A) (PN) v Argelia (R) (D) (LEN A) (PN) v Nigeria (R) (D) (LEN A) (PN) v USA (R) (D) (LEN A) (PN) v Suiza (R) (D) (LEN A) (PN) Velocidad (MIOD) (LEN A) (PNI)

Alto
Octanaje (MID) (LEN A) (PNI)

Por
el

Por
el

Por
el

Por
el

Por
el

Tiebreak (D) (LEN A) (PNI) Fútbol (V) (D) (LEN A) (PNI) Fútbol (V) (D) (LEN A) (PNI) Fútbol (V) (D) (LEN A) (PNI) Fútbol (V) (D) (LEN A) (PNI) Fútbol (V) (D) (LEN A) (PNI)

Fútbol (V) (D) (LEN A) (PNI)

Noticiero
Meridiano

DOMINGO 29
Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Colombia

Cobertura

Cobertura

Noticiero
Meridiano

Noticiero
Meridiano

Noticiero
Meridiano

Noticiero
Meridiano

Noticiero
Meridiano

Futsal
TV (D) (LEN A) (PNI)
Moto
Action (MIOD) (LEN A) (PNI)

Cobertura

Top
Fish (D) (LEN A) (PNI)
Rienda y

(Mañana) (V) (MIOD) (LEN A) (PN) Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI) Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI) (Mañana) (V) (MIOD) (LEN A) (PN) (Mañana) (V) (MIOD) (LEN A) (PN) (Mañana) (V) (MIOD) (LEN A) (PN) (Mañana) (V) (MIOD) (LEN A) (PN) (Mañana) (V) (MIOD) (LEN A) (PN) Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI) Galope (MIOD) (LEN A) (PNI)

Mundial
Brasil
2014
USA
v
Alemania
(R) (D) (LEN A) (PN)
Noticiero
Meridiano
(Mediodía)
(R) (MIOD) (LEN A) (PN)
Basket
Report (D) (LEN A) (PNI)
Strike
13 (D) (LEN A) (PNI)
Creciendo con
el Deporte (D) (LEN A) (PNI)

Hoyo
19 (MID) (LEN A) (PNI)
Rugen Los

Antesala
Mundial
Brasil
2014
(V) (D) (LEN A) (PN)

Antesala
Mundial
Brasil
2014
(V) (D) (LEN A) (PN)

Antesala
Mundial
Brasil
2014
(V) (D) (LEN A) (PN)

Antesala
Mundial
Brasil
2014
(V) (D) (LEN A) (PN)

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Brasil

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Holanda

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Francia

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Argentina

Meridiano

Meridiano

Mundial (R) (D) (LEN A) (PN)

Mundial (R) (D) (LEN A) (PN)

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Colombia

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Costa

Post
Partido
(V) (D) (LEN A) (PN)

Post
Partido
(V) (D) (LEN A) (PN)

Moto
GP
Assen
(R) (D) (LEN A) (PN)
Fuera de
Base, Especial
Vizquel Salón

Moto
GP
Assen
(R) (D) (LEN A) (PN)
MLB,
Boston
Red
Sox
v
New
York
Yankees
(V) (D) (LEN A) (PN)

de la Fama (MIOD) (LEN A) (PNI)

Especial
Campamento PAN Real Madrid (D) (LEN A) (PN)

Cobertura
Especial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI)

Cobertura

MLB, Cincinnati
Reds v
San Francisco

Especial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI)

Giants (V) (D) (LEN A) (PN)

Noticiero
Meridiano
(Noche)
(V) (MID) (LEN A) (PN)

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Alemania

Moto GP
Assen Pruebas
Clasificatorias
(R) (D) (LEN A) (PN)
Mundial
Brasil
2014
Nigeria
v
Argentina
(R) (D) (0 A) (PN)

Cobertura
MLB, Cincinnati
Reds v
San Diego
Padres (V) (D) (LEN A) (PN)

Cobertura
Noticiero
Meridiano
(Noche)
(V) (MID) (LEN A) (PN)

Tercer
Tiempo
(R) (MIOD) (LEN A) (PN)

Mundial
Brasil
2014
Brasil
v
Chile
(R) (D) (LEN A) (PN)

Mundial
Brasil
2014
Holanda
v
México
(R) (D) (LEN A) (PN)

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL,
Bélgica

el Deporte (D) (LEN A) (PNI)

2014 (V) (D) (LEN A) (PN) 2014 (V) (D) (LEN A) (PN)

Grand
La Maquinaria
Slam (D) (LEN A) (PNI) Naranja (D) (LEN A) (PNI)
Binomio
Rugen Los

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Mundial
Brasil
2014
Cuartos
de
Final
(R) (D) (LEN A) (PN)

MLB, Tampa
Bay Rays
v Detroit
Tigers (V) (D) (LEN A) (PN)

Especial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI) Especial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI) Especial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI) Especial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI) Especial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI)

Mundial
Brasil
2014
8vos
de
FINAL
Francia
v Nigeria (R) (D) (LEN A) (PN)

Mundial
Brasil
Mundial
2014
Brasil
8vos
Moto
2014
de
GP
Costa
FINAL
Noticiero
Assen
Rica
Alemania
Meridiano
(R) (D) (0 A) (PN)
v
v Argelia (R) (D) (LEN A) (PN)
(Noche)
Noticiero
Grecia
Noticiero
(R) (MID) (LEN A) (PN) Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (D) (LEN A) (PN) Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN)
Gaceta Hípica
Gaceta
Gaceta
Gaceta
(R) (MID) (LEN A) (PNI)
Hípica
Hípica
Hípica
Moto GP
(R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI)
Assen (V) (D) (LEN A) (PN)

Cobertura

Mundial (V) (D) (LEN A) (PN) Mundial (V) (D) (LEN A) (PN) Mundial (V) (D) (LEN A) (PN) Mundial (V) (D) (LEN A) (PN) Mundial (V) (D) (LEN A) (PN)

Gaceta Hípica (MID) (LEN A) (PNI)

Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI)

de Sofbal (D) (LEN A) (PNI)

Mundial Brasil
Mundial Brasil
2014 Cuartos
2014 Cuartos
de Final,
de Final,
Venezuela (D) (LEN A) (PNI) Motores (D) (LEN A) (PNI)
Ganador Partido
Ganador Partido
Mundo
Hipismo en
50 v
51 v
Aurinegro (D) (LEN A) (PNI) Acción (D) (LEN A) (PN)
Ganador Partido
Ganador Partido
Mundial
Fuera de
Fuera
49 (V) (D) (LEN A) (PN) 52 (V) (D) (LEN A) (PN)
Brasil
Base, Especial
de
v Argelia (V) (D) (LEN A) (PN) v USA (V) (D) (LEN A) (PN)
Base (MIOD) (LEN A) (PNI)
Post Partido
Post Partido
2014
Vizquel Salón
Post Partido
Meridiano
(V) (D) (LEN A) (PN)
(V) (D) (LEN A) (PN)
8vos
(V) (D) (LEN A) (PN) Mundial (V) (D) (LEN A) (PN)
de la Fama (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)
Noticiero
Noticiero
de
Noticiero
Noticiero
Meridiano
Meridiano
Meridiano
FINAL
Meridiano
Meridiano
Mundial (V) (D) (LEN A) (PN)
(Noche)
(Noche)
Argentina
(Noche)
(Noche)
(V) (MID) (LEN A) (PN) (V) (MID) (LEN A) (PN) v Suiza (R) (D) (LEN A) (PN) (V) (MID) (LEN A) (PN) (V) (MID) (LEN A) (PN)
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano

Especial Brasil 2014, Especial Mundial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI)

Gaceta Hípica (MID) (LEN A) (PNI)

Cobertura

Hoyo
19 (MID) (LEN A) (PNI)
Liga Venezolana

Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI)

v Uruguay (V) (D) (LEN A) (PN) Rica v Grecia (V) (D) (LEN A) (PN)

MLB, Oakland
Athletics v
Miami Marlins
(V) (D) (LEN A) (PN)

Antesala
Mundial
Brasil
2014
(V) (D) (LEN A) (PN)

Noticiero
Mundial Brasil
Mundial Brasil
Meridiano
Meridiano
2014 Cuartos
2014 Cuartos
Mundial (R) (D) (LEN A) (PN)
(Mediodía)
Noticiero
de Final,
de Final,
(V) (MIOD) (LEN A) (PN)
Meridiano
Ganador Partido
Ganador Partido
MLB, Kansas
(Mediodía)
53 v
55 v
(V) (MIOD) (LEN A) (PN)
City Royals
Ganador Partido
Ganador Partido
v Minnesota
Grand
54 (V) (D) (LEN A) (PN) 56 (V) (D) (LEN A) (PN)
v Chile (V) (D) (LEN A) (PN) v México (V) (D) (LEN A) (PN) v Nigeria (V) (D) (LEN A) (PN) v Suiza (V) (D) (LEN A) (PN) Twins (V) (D) (LEN A) (PN) Slam (D) (LEN A) (PNI)
Post
Post
Post
Post
Mundial Brasil
Post
Post
MLB, Miami
Partido
Partido
Partido
Partido
2014 8vos
Partido
Partido
Marlins v
(V) (D) (LEN A) (PN)
(V) (D) (LEN A) (PN)
(V) (D) (LEN A) (PN)
(V) (D) (LEN A) (PN)
de FINAL
(V) (D) (LEN A) (PN)
(V) (D) (LEN A) (PN)
St. Louis
Alemania v
Cardinals (V) (D) (LEN A) (PN)
Antesala
Antesala
Antesala
Antesala
Antesala
Antesala
Argelia (R) (D) (LEN A) (PN)
Mundial
Mundial
Mundial
Mundial
Mundial
Mundial
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Creciendo con
Brasil
Brasil

Motores (D) (LEN A) (PNI) 2014 (V) (D) (LEN A) (PN) 2014 (V) (D) (LEN A) (PN) 2014 (V) (D) (LEN A) (PN) 2014 (V) (D) (LEN A) (PN)

MLB, Washington
Nationals v
Chicago Cubs
(V) (D) (LEN A) (PN)

Antesala
Mundial
Brasil
2014
(V) (D) (LEN A) (PN)

MLB, Cleveland
Indians v
Los Angeles

MLB,
St.
Louis
Cardinals
v
San
Francisco
Giants
(V) (D) (LEN A) (PN)

Noticiero
Noticiero
Cobertura
Especial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI)
Meridiano
Meridiano
(Noche)
(Noche)
MMA
(R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN)
Venezuela
Dodgers (V) (D) (LEN A) (PN)
Mundial
Mundial
Top
Cobertura
Brasil
Brasil
Team (D) (LEN B) (PNI) Especial Brasil 2014 (D) (LEN A) (PNI)
2014
2014
Mundial
Noticiero
8vos
Cuartos
Brasil
Meridiano
de
de
2014
(Noche)
FINAL
Final
Cuartos
(V) (MID) (LEN A) (PN)
Gaceta Hípica (MID) (LEN A) (PNI)
Francia
(R) (D) (LEN A) (PN)
de
Final
v Nigeria (R) (D) (LEN A) (PN)
Mundial
Noticiero
Meridiano
Mundial
(R) (D) (0 A) (PN)
Brasil
Meridiano
Brasil
Mundial (R) (D) (LEN A) (PN)
(Noche) (MID) (LEN A) (PN)
2014
2014
Mundial
MLB (R) (D) (LEN A) (PN)
8vos
Cuartos
Brasil
de
Meridiano
de
2014
FINAL
Final
Cuartos
Mundial (R) (D) (LEN A) (PN)
Argentina
(R) (D) (LEN A) (PN)
de
Final
v Suiza (R) (D) (LEN A) (PN)
Mundial
Cobertura
Meridiano
(R) (D) (LEN A) (PN)
Brasil
Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI) Mundial (R) (D) (LEN A) (PN)
2014
Fuera de
Cobertura
8vos
Base, Especial
Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI)
de
Cobertura
Vizquel Salón
Moto Action
Cobertura
(R) (MIOD) (LEN A) (PNI) Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI)
FINAL
Especial Brasil 2014 (R) (D) (LEN A) (PNI) de la Fama (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)
Bélgica
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
v USA (R) (D) (0 A) (PN)
Noticiero
(Noche)
(Noche)
Noticiero
(Noche)
(Noche)
(R) (MID) (LEN A) (PN) Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN)
Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN)
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Hípica
Hípica
Hípica
Hípica
Hípica
Hípica
(R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI)

Pauta correspondiente al: LUNES 30/06/2014 al DOMINGO 30/06/2014

MERIDIANO TELEVISIÓN

06:00 - 06:15
06:15 - 06:30
06:30 - 06:45
06:45 - 07:00
07:00 - 07:15
07:15 - 07:30
07:30 - 07:45
07:45 - 08:00
08:00 - 08:15
08:15 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 19:30
19:30 - 19:45
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30
20:30 - 20:45
20:45 - 21:00
21:00 - 21:15
21:15 - 21:30
21:30 - 21:45
21:45 - 22:00
22:00 - 22:15
22:15 - 22:30
22:30 - 22:45
22:45 - 23:00
23:00 - 23:15
23:15 - 23:30
23:30 - 23:45
23:45 - 00:00
00:00 - 00:15
00:15 - 00:30
00:30 - 00:45
00:45 - 01:00
01:00 - 01:15
01:15 - 01:30
01:30 - 01:45
01:45 - 02:00
02:00 - 02:15
02:15 - 02:30
02:30 - 02:45
02:45 - 03:00
03:00 - 03:15
03:15 - 03:30
03:30 - 03:45
03:45 - 04:00
04:00 - 04:15
04:15 - 04:30
04:30 - 04:45
04:45 - 05:00
05:00 - 05:15
05:15 - 05:30
05:30 - 05:45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful