NEKE TEZE HERMETIKE

Din, 100 —
Zainteresiranim prijateljima g r a t i s

»ŠTAMPARIJA« - KORČULA 1 9 7 0.

I LOGOS VRHOVNOGA: /Smisao apsolutnog bezličnog božansko-čovečnog duševno večnog/ Smisao VREMENA

II LOGOS VRHOVNOGA: /Smisao relativnog individualnog lično-egoističnog korisnog/ Smisao PROSTORA

III LOGOS VRHOVNOGA: /Smisao dejstva borbe kretanja stradanja rata dinamike akcije/ Smisao ENERGIJE

IV LOGOS VRHOVNOGA: /Smisao stanja forme dopadanja rada statike reakcije čvrstine/ Smisao MATERIJE

Trojstvo prvoga

Trojstvo drugoga

Trojstvo trećega

Mudro slovo :

Vera Kretnja

Red Bezlično

Pravda Svetovit Čvrstina

Raspad

Sila

Lično Nered Misao

Stanje

Č etiri elemen ta sf in ge :

Č etiri glavn a egipatska bo žan stva :

2. Orao

4. Čovek

2. Anubis

4. Horus

3. Amon 3. Lav 1.Bik

1.Oziris

Č etiri glavn a grčka bo ga :

Č etiri kršćan ska evan đelista :

2. Posejdon

4. Dionis

Sv Ivan

Sv Matej

Sv Marko 3. Zevs 1.Pluton

Sv Luka

2. O duševljen je

4. S miren o st

3. Muževn o st

1. Pubertet

NEKE TEZE HERMETIKE

Résumé
La basê du Monde fait la double polarité des 4 éléments les plus hauts: Matière, Energie, Espace, Temps — et dans ce sens ils passent de l' un a l' autre. Toutes les choses sortent du Temps et retournent vers lupassant les 4 étapes analogues des éléments, qu' accompagne chaque évolution cosmique et terrestre. Les plus haut devoir de V homme est de reconnaître le Temps pour mettre d' accord les volontés et les destins, les forces humaines avec les forces cosmiques.

Vlastita naklada 100 kom. Mile Dupor, Korčula

24 ZAGATKA
T m = + 12
Materija Zemlja Bik Žensko Atlas Ascendent Umjetnost Umjetnik Demokrit Divinans Vodik Pubertet Minerali Lemurija Negridi Hamiti Apis Koptski (egipatski) Žrvanj Faraonstvo Oziris-žito Pap.vrlina Bik, - 4600 :U n=−1 : Energija : Voda : Orao : Muško : Menetij : Descendent : Filosofija : Heroj : Aristotel : Faber : Kisik : Mladenaštvo : Bilje : Atlantida : Mongolidi : Semiti : Aquila : Sumeranski (babilonski) : Vodenica : Satrapija : Moloh-krv : Hamurabi = = = =
2

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Q a = √+ 1
Prostor Vatra Lav Bozansko Epimetej Zenit Nauka Vladar Platon Capiens Dušik Zrelost Životinje Evropa Kavkasci Kentumci Lion Latinski (engleski) Paromlin Cezarstvo Krist-kralj Kod. romanum Ribe, - 300

: Wu=√−1 : Vrijeme : Zrak : Anđeo : Demonsko : Prometej : Nadir : Religija : Prorok : Heraklit : Sapiens : Ugljik : Staro t : Ljudi : Aleuta : Bogoslovci : Satemci : Čovjek : Makedonski (ruski) : Etektromlin : Svetovječanstvo : Lucifer-drug : Sovjet : Vodenjak, + 1850

B

: Ovan, - 2450

A

=

nL

K

— Štamparija Korčula —

24 UPITNIKA
1. Može li se izvesti integracija svih spoznaja, svesti svu prirodu na neki jednostavni obrazac primjenljiv na ćelije i galaksije, i tako utvrditi neoborivi osnov filosofije prirode? 2. Može li se postaviti takav odnos čovjeka i kosmosa koji će usaglasiti volje i sudbine, čovjeka i cjelovitu harmoniju prirode; mogu li se prirodni i moralni zakoni tako usaglasiti da jednako zadovolje srce i razum? 3. Što je učenost, smjena polarnosti, kretanja u krugovima, elipsama, spiralama; . . . može li se učvrstiti jedinstvo svih polariteta i sagraditi most idealističkih i materijalističkih shvaćanja? 4. Što je potaklo prvo kretanje, drugo, treće, . . . kako su njima slijedila ili podražavala dalja kretanja; i, ako jezik nije sposoban da to sve istumači možemo li naći jasnu simboliku izraza koja će otkloniti nesporazume bar za osnovne spoznaje? 5. Što postoji stalno u svemiru a kuda gravitira nestalnost, da li su tzv. konstante apsolutne ili relativne, da li je kvantum svjetske materije-energije određen ili se ta konstantnost može pomjerati i kuda? 6. Čemu teži dinamična a čemu potencijalna energija svemira; kakav je položaj gravitacije u sistemu drugih energija i kakva je razlika jezgara i sila koje podržavaju članove sunčanih i atomskih sistema? 7. Gdje i kako nastaju kosmički zraci, dokle putuju i što na putu izazivaju; zašto su intenzivniji sa južne i zapadne strane i kakve veze imadu u sklopu ostalih energija? 8. Što je to antimaterija; zašto se u jasnoj i naprednoj fizici javila takva mistika, kuda to vodi i ima li to veze sa drevnim dvojnopolarnim sistemima i Brunovom tezom o dvojnoj polarnosti atoma? 9. Kada je izmišljen broj zlatnog reza, što on izražava, zašto se opaža u proporcijama organizama i galaksija a zašto u konstrukcijama drevnih i slobodnih zidara? 10. Zašto iz homogenog raste heterogeno, jeli to progres ili regres, kuda teži sve veća složenost i dokle vodi sve veće diferenciranje elemenata u razvoju? 11. Može li se iz odnosa tijela u prostoru izračunati odnose sila u vremenu i stvarati prognoze; otkad datira tradicija proricanja i da li je nastala iz sujevjerja, religije ili nauke, od učenih ili neukih i što se očekuje u buduće? 12. Kakva sile formiraju i preoblikuju kontinente, jesu li predvidive velike kataklizme, i konkretno da li je nekada i negdje postojala neka ranija civilizacija? 13. Što je to magija, hipnoza, telepatija, organska ljubav i mržnja, što veže članove društvenih ćelija i sistema, i što se odigrava u ljduskom mozgu u času intenzivne koncentracije pažnje? 14. Zašto se misaoni sistemi povinjavaju karakterističnoj podjeli na četiri; kad je izmišljen sveti četvorni broj; zašto su četiri logosa prirode pisani piktogramima orla, bika, lava, čovjeka, i kakve to veze ima sa vizijama proroka ili učenjem Empedokla i Minkovskog? 15. Koliko je stara svastika, odakle potječe i što zapravo znači, zašto je u određenom svinutom stilu konstruisana i zašto u starim spisima označava broj 10.000? 16. Što znači egipatski anh i kineski taj-gji-tu, da li su bliže istini najstarije ili najnovije kosmogonije i mogu li se nekako jedne i druge tumačiti po istim koncepcijama?

17. Što ustvari krije legenda o palom bogu, da li su tu misao iscrpili neoplatonici, treb, ii to sve zapečatiti i odbaciti ili posegnuti za dubljim učenjem koje je predhodilo antici? 18. Kakva je to magija broja dvanaest, tko izmisli zodijak kao najsretniju šemu harmonije jedinstva polarnosti, na osnovu čega su data simbolična imena zvjezdanim jatima i sektorima zodijaka? 19. Zašto četiri bijela roda nose političke simbole sfinge: Apis, Aquila, Lion, Svečovjek, i vladaju istodobno kada precezija prolazi analogne simbole zvjezdanih jata; da li je to slučajna podudarnost ili neki stari neotkriveni zakon razvića? 20. Zašto se razvoj kavkaskih kultura pomiče od juga prema sjeveru, a razaranje njih najezdom sa sjevera strujom pasatnih vjetrova; kakve sve to veze ima sa pigmentacijom, klimom, suncem, endokrinim procesima, promjenom karaktera i fizonomije ljudi? 21. Gdje su granice živo-neživo, svijest-nesvijest, životinja-čovjek; . . . kud se kriju prelazni oblici u razvoju, a najzad, kako stoji sa razvojem prirodnih carstva na drugim planetima? 22. Da li je filosofska spoznaja, kako ju je zasnovao helenski duh, iscrpljena ili neiscrpiva; da li atomsko doba izaziva nove smjerove saznanja u smislu dalje dezintegracije ili će potreba iznuditi novu integraciju? 23. Da li je istina relativna- ili apsolutna ili po sredini; da li konačno saznanje mora završiti sa dogmom a dogma s nekakvom religijom, te da li se vrhovno saznanje može povjeriti javnosti bez svake opasnosti? 24. Možemo li dovoljno uočiti simboliku na ovoj šemi 4 vrhovna elementa i 4 položaja sunca i naći jasne razloge te podudarnosti i analogije sa najpoznatijim filosofskim sistemima?

PROSTOR

ZENIT

MATERIJA

ENERGIJA

ASCEDENT

DESECEDENT

VRIJEME

NADIR

KUP ŠTAMPARIJA — KORČULA 1964

Sunčani hod kulture
Klima je katalizator razvoja, toplota potiče mutaciju gena, pigmentacija udara žig. Toplota ju ga i doline ubrzava procese, mutacije, starenje, . . studen sjevera i planine ih usporava, regenerira, konzervira. Nagonska težnja ljudi je k jugu, rijeci, moru, suncu. Tamo brzo počinje udruživanje, i nicanje kulture. Odatle se ona pomiče prema sjeveru, uz istodobno uozorjevanje sjevernjaka, i ne prestaje davati svoje južne sokove do konačnih plodova civilizacije. Prva organizacija društva i prva civilizacija razvila se u ekvatorskim vodama Arafurskog mora, gdje su bili najpodesniji uslovi udruživanja i naglog bujanja endokrinih procesa prvih ljudi. Negridni ljudi još imadu nasleđa iz toga doba i jedan izraziti dovršeni tip. Druga je mitska Atlantida, 20 stepeni sjevernije, u vodama Karipskog mora i na suprotnoj strani globa. Posjedujemo dokumente da dešifriramo tu civilizaciju; ostaci se nalaze u fokloru, a specifičan izraz na licu mongoloidnih ljudi. Na kvadrantu između ovih, još 20 stepeni sjevernije, na obalama Mediterana, nenadno se pojavila bijela pasmina Ti su ljudi došli sa sjevernih planina, regenerirani, naglo se razmnožili i uzeli voćstvo historije. Taj proces još nije dovršen, a vodi ga izraziti tip tzv. Kavkazaca. Prirodno bi bilo očekivati treću civilizaciju nasuprot ove za još 20 stepeni sjevernije, i prema tome je već smjelo nazvati - Aleuta. Od bijelih ljudi najbrže su dozorjeli oni koji su dosegli na jug Egipta, i prva kultura počinje oko 15 paralele. Okvir zemlje je davao mir iza kataklizme, Nil i sunce ostalo. Dovršeni monumenti još nas oduševljavaju, a dovršeni bijeli lik sledio se na licu felaha. Semifska zona preuzela je voćstvo oko 30 paralele uz pratnju drugih naroda koji se tu zate- koše, dok oni sjevernije življaše u divljini. Fizički izraz i pigment semitskih ljudi svjedoči o završenom djelu, a djela njihova uticala su i još utiču na razvitak evropske kulture. Kentumski narodi prihvatili su lanac kulture i razmahali razvoj oko 45 paralele. Njihovo se djelo dovršava pred našim očima, monumenti su završeni, jedna kultura petrificirana, i jedno novo djelo predaje se čovječanstvu. Izmodelovan je i osoben lik zapadnjaka, sve više je smeđih, utiče sunce. Prirodno je očekivati razmah kulture oko 60 paralele. U borbi sjever-jug, planina - nizina, selo - grad, prometejski čovjek je donio baklju već u ledene predjele gdje će spojiti sve djelo Kavkazaca. A jer nema daljih sjevernjaka, - tih stalnih rušilaca dozorjelih šema, - i jer sunce tu inia sve blaže prelaze pa je sve sporije dozorjevanje (procesi usporeni), očekivati je da će do završetka civilizacije biti dugi put. A na pomolu su i ljudi i stremljenja koja nam obećavaju da se mora već jednom iskristalisati čovječanska kultura i zavladati čovječnost.

Rješenje sfinge
Sfinga je djeln ljudi koji su u nekoj ranijoj civilizaciji provjerili zakone razvića. Otuda legenda da ona krije tajnu života. Grifon ili sfinks komponovani su od 4 simbola unakrsnih znakova 4 godišnja doba: 1 — Bika............................................ ........B 2 — Orla (Škorpiona)................................H 3 — Lava ........................... ......................E 4 — Čovjeka (Vodenjaka).........................K Sunce u ova 4 unakrsna znaka djeluje na endokrine procese tako jako i različito da se na razvoju uočavaju 4 glavne etape uz punu simboličku podudarnost. Čovjek - jedinka proživljava svoju sfingu ovim redom: 1 — PUBERTET, bujanje, skupljanje masti, seks, bučni porivi, simbol bika. 2 — MLADENAŠTVO, polet, žustrina, izgaranje masti i pretvaranje u energiju, mašta, elan, nezadrživost, simbolika orla. 3 — ZRELOST, ravnoteža endokrinih procesa, stabilizacija, snaga, moć, vlast, imponovanje, vladanje sobom i drugima, simbol lava. 4 — STAROST, povlačenje svih nutarnjih bujnih procesa, klimaks, gubitak taština, smirenost, sjećanja, čovječnost, simbol čovjeka. 1 2 3 4 Ljudski klanovi, plemena, nacije, stvaraju svoja tijela analogno: — ZEMJORADNJA, prva organizacija kulture, gomilanje plodova, .... — MILITARIZAM, otimanje plodova, prelaz ekonomske moći u ratničku, .... — IMPERIJA, zadržavanje osvojenoga, težnja reda i zakona, moć, kraljevina, . . — HUMANIZAM, sazrela kultura traži sveljudski oblik organizacije, . . .

Bijela pasmina, kao nosilac sadašnje civilizacije, prošla je tako uočljivo te etape pa su i sami narodi osjetili svoj razvojni simbol u sebi: 1 — EGIPAT, prva etapa, zemljoradnja, geometrija, žito, mir, plodovi, kanali, blaga i bujna nježna umjetnost, konačno izražen kult Apisa. 2 — SEMITI, juriši, krvoprolića, razaranja, okrutnost, polet, magija, oštre i nagle linije, kult krilatih životinja, orla, i konačno Aquila. 3 — KENTUMCI, otkrića i osvajanje svijeta, velike imperije, vlast, moć, sjaj, kult ličnosti, Roi soleil, ... i posljednji izraz u British Lion. 4 — SATEMCI, ideje čovječnosti, smirenja, pasivni otpor nasiljima imperijalista, svečovjek, zajednica svih ljudi, ult Čovjeka. Čitava prehistorija morala je proći isti red: 1 — LEMURIJA, navodni prvi kontinent razvio je primarnu civilizaciju, puberteta, vulkanski život, seks, pjesma, plesovi, negridni pretci. 2 — ATLANTIDA, prema legendi ratnička civilizacija, razaranje, magija, razuzdani istinkti, . . . pretci mongoloidnih rasa. 3 — EVROPA, treći tzv. kontinent sa izrazitom civilizacijom stvaranja vlasti u svijetu, volja za moć, osvajanja prostora, svjetlo, snaga stabiliteta, osobine tzv. bijelih ili kavkaskih naroda. 4 — ALEUTA, buduća civilizacija o kojoj slijede posebne teze. Sve analogne etape samo su ponavljanje etapa prirodnih carstava: 1 — Minerali, 2 — Bilje, 3 — Životinje, 4 — Ljudi, te drugih viših razvoja, o čemu posebno. Sfinga ovim rješenjem neće biti strmoglavljena, biti će najpre podignuta na pjedestal gdje je nekad bila, - a iza toga tek idemo dalje. Teze Herm. fil.

Učenje o četiri elementa
Tele, Orao, Lav, Anđeo, - 4 simbola starozavjetnih proroka doniješe Jevreji iz Egipta s legendom o Noju. Ezoterijska filozofija još podržava neko učenje o trojstvima, gdje Bik drži trojstvo zemlje, Škorpion vode, Lav vatre i Vodenjak trojstvo vazdušno. Iz istog drevnog predanja Empedokle je jasnije izveo nauk o 4 elementa: Zemlja, Voda, Vatra, Zrak. Iskonsko učenje osigurano u oba oblika: mistično i racionalno. Ustvari Atlanti su podjelili Jedinstvo prirode u 4 elementa: Materija, Energija, Prostor, Vrijeme, i njihovom igrom tumačili sve fenomene, iza kataklizme pomutilo se to suptilno učenje, a najsvježije je ostalo u Egiptu. Prva religija pozna 4 božantva: — — — — Neith (u prevodu točno Materija) prestavljena simbolom Kolijevke; Knef (prevedeno Duh, tj. Energija) marsovski hijeroglif Ovna; Pašt ili Zeet (značenje Prostor) pisan piktogramom Lavice; Zebak (Vrijeme, Vječnost) simbolizovan hijeroglifom Krokodila. Svećenici nisu shvaćali visoke koncepcije Svejedinstva, ali simbolika se svuda podudarala, a naročito u astrološkom uplivu sunca.

T U Q W

Neith - Materija vlada u proljetnom z iaku bika kada buja Zemlja, Knef - Energija vlada u jesenjem kišnom znaku Skarabeja kada buja Voda, Pašt - Prostor je najjači u ljetnom visinskom znaku lava, vlada Vatra, i Zebak - Vrijeme ima sjedište u zimskom vodenjaku, kada vitlaju Vjetrovi.

Atlantska nauka degradirana je u simbole, ali zato je revno sačuvaše mističari. Međutim što idemo dalje u prošlost smisao je sve jasniji. Neith uvjek stoji nasuprot Knefa kao i znaci na nebu. U svakoj Neith ima uvjek Knefa. Dakle Materija se može pretvarati u Energiju i obratno. Pašt je sa polarnim svojstvima Zebaku, i uvjek su položeni nasuprot. Računi Minkovskog prvi ukazaše da je Prostor polaran Vremenu. — Materija je troma, plodna, pasivna, ovalnih ženskih oblika, težnja Ljepote. — Energija je aktivna, brza, rušilačka, oštrih linija, muški princip Snage. — Prostor je statičan, be3krajan, sjajan, veličans veni princip Visine. — Vrijeme je dinamičan, taman, nedokučiv, svedrživi, ponoćni, demonski izraz dionizijske Dubine. Posljednja dva čine metafizički svijet i polarni su prvoj dvojici koji sačinjavaju fizički svijet. Tu dvojnu polarnost nije moguće nikako prestaviti grafički osim u vidu križa, - analogno zodijačnom. Takvoj šemi pokorili su se nesvjesno razni filosofski sistemi (Kant, Bruno, Campanella, Hegel), antikni sistemi, starokineska sistematizacija pojmova, a pjesma Empedoklova je tako vjerno plagirana da se može i dalje primjeniti na vrhovne elemente (4 su korjena stvarima svima, od njih nastade sve, svako ima svoju narav, prelaze jedan u drugi, ifd.). Toj šemi se pokorava i koordinatni sistem i teorija relativnosti. Žreci egipatski su konzekventnije označili Jedinstvo sva 4 elementa u simboličkom izrazu AMUN. Jevreji su to kopirali od 4 piktograma u JOd - HE - VAu - He. Od Jahve je izveden kasnije kršćanski jedinstveni 3og, koji je van prirode ovih elemenata i suvereno stvara, pače posebno ulazi u odnose ljudi. Ipak; Svejedinstvo prirode, shvaćeno atlantski u općim cjelishodnim manifestacijama, prestavlja nešto božanstveno što treba izučavati koliko smjelo toliko sa strahopoštovanjem. To jedinstvo 4 elementa možemo, )oput Atlanata, prestaviti znacima: pentagram, križ, svastika, anh, taj - gji - tu, ili drugima, a prikladnu riječ nemamo drugu osimbog!

Stvaranje svijeta
Biblija: Svijet je stvoren iz Ničega. Kabala: Boga prestavlja Nula. Zend-Avesta: Sve je stvoreno osim Vremena. Ezoterija: Pravi bog svijeta je Saturn. Grčka teogonija: Kronos je otac stvari, ljudi, bogova. Dakle, Zebak - Vrijeme je taj koji „Jest i Nije", prvi nestvoreni pokretački princip, stvaralac iz ničega. Jer „Nesvijet" ne može postojati, od iskona postoji Vrijeme. No taj tamni a dinamički princip ne može ostati usamljen a da ne iznudi vlastitu polarnost - veličanstveni a statički Prostor. Ova pak matafizička dvojnost svijeta morala je da se afirmira u drugu polarnost - fizički svijet. Ocean prostora uklopljen u tok vremena neodrživom statikom rađa napetosti nezamislivih razmjera. U rijeci vremena od toga se stvaraju neutrinski tokovi i presjecaju prostore. Energija teži u pravcima, ali između dva ponora, kugle i centra, mora se savijati u krugove, zapravo hiperbolične spirale. 0 : ∞ = − : ~, ili V : P = E : M. Kolizija neutrinskih tokova, reakcija prostora, zatvara sve gušće tokove koji se slivaju u rijeke neutronskih jezgara kosmičkih zraka. Spiralni vir ovakvih rijeka konačno toliko zgušćava i degradira energije da se stvaraju atomi.

W - Vrijeme - Kronos prvi početni nerođeni princip rodio je Prostor. Q - Prostor - Zeus „savladava oca Krona", vlada gromovima, stvara Energiju, U - Energija - Posejdonis organizuje konačno svu prirodu u kugle Materije. T - Materija je potonji oblik u kome se vječnost očituje, i tu je sav smisao legende o padu pobunjenog arhanđela,
boga Satanaela (Dia - bolos). Takva je otprilike morala biti atlantska filozofija stvaranja. Spomen o tom vječnom kruženju najljepše simboliše taj - gji - tu, sa svoja 4 trigrama, koji upravo znače ova 4 vrhovna počela. To su još nejasno ponavljali egipatski žreci u koncepciji AMUN. Ezoterici još manje tumačeći hijeroglif Raka, koji potiče iz starina, kao i tome odgovarajući tajni broj zlatnog reza. Međutim spirala stvaranja još se ogleda u dolini Naška - očito suvenir Atlanata. Energijska težnja pravcu stvara centrifugalne sile. Ali, to je samo reakcija na osnovnu spiralnu težnju nekom centru Nule. Gravitacija je cirkularni oblik energija uz elektrostatički potisak prostora izvana. Oblik spirale i gomilanje silnica daju slabiju ili jače koncentrisanu gravitaciju do one u superzvijezdama. Električne rijeke kruže ravninom Mliječne staze tražeći vir u Strijelcu. Slični potoci, poput zvrka, okružuju sunčani sistem težeći njegovom centru. Zemlju prati isto takav krug duž putanje a drugi zvrk krugom rotacije. Zbog toga ona zaista vuče rep, zbog toga su kosmički zraci jači sa zapada, stvaraju se sve teži atomi, titraju zemljotresi, itd. i zbog toga je u danom času Zemlja postala elektromagnet. U svom silasku sva se igra pokorava presjecištu 4 ukrsnice. Zvrk silnica prasunca, nalazeći se između toplijeg centra (Strijelac) i hladnijeg ruba galaksije, gomilao je na hladnoj strani veće gromade atoma od kojih najprije se formira Saturn sa svojim osobenim zvrkom. Na suprotnoj strani podjednakih privlačenja stvoreni su razbijeni planetoidi. Treća ukrsnica dala je staložene planete (Jupiter pa Venera), a suprotna (ukrštenja silnica rotacije i revolucije) dade planete ekscentričnih putanja. Prve atomske mase lakih plinova jedva su se pokretale. Stalno strujanje silnica krugom ravnine sistema postepeno ih je ubrzavalo, vanjska studen zgušćavala, ubrzavali se rotacija i revolucija. Taj proces ne prestaje. I jer je proces iste osnovne cirkularne energije, sva tijela sa zgušćavanjem i ubrzavanjem, zadržavaju uvjek početnu harmoniju i odnos udaljenosti od koga ovisi i ophodno vrijeme. Pošto nadjačava spiralno kretanje prema unutra, kroz 4 ukrsnice planeti su raspoređeni u razdaljini zlatnog reza. Sve zalutale zrake i čestiše poniješe drugi potoci i virovi. Najmanji virovi stvaraju atome, ali na putu u velikom viru sustižu jezgre jedna drugu i prema centru tijela stvaraju se tako sve teže atomske mase; - opet u odnosu zlatnog reza.

Savršenstvo zodijaka
„Dvanaest bogova svemira" ostatak su pretpotopnih koncepcija i prestavljaju universalni zodijak,-4 elementa sa svojim trojstvima: Vrijeme 3 stanja, Prostor 3 dimenzije, Energija 3 vida, Materija 3 agregacije. Ubitačnoj dvojnoj polarnosti trojstvo vraća harmoniju. Svih 12 su prestavljeni u krugu gdje svaki ima jednu polarnost i dva trojstva, - osnovna šema za savršenstvo bogoprirode. „Intelektualni zodijak" sa 12 zvjezdanih jata podjeljen je analogno tome i analogno uticaju ovih jata na milenijske sezone sjeverne polutke; prema promjenama insolacija uslijed šetnje sjevernog pola. Ta preceziona šetnja traje 26.000 godina, - znak da je podjela izvršena davno prije naše historije. Ekliptički zodijak zadržao je analognu podjelu, a hijeroglifi su još uvjek u punoj vezi sa starim piktogramima koji su označavali 4 vrhovna elementa i njihova trojstva. Vrijeme-Vodenjak, studeno, ćudljivo sunce februara stoji nasuprot Prostoru-Lavu, stalnom, snažnom suncu avgusta i njegovim trojstvima „martovsko sunce" (Ovan) i „babje ljeto" (Strijelac). Znaci još uvjek dolično simbolišu sunčani upliv na odnosne sezone naše polutke. Četvrti (zaboravljeni) ljudski zodijak: analogno 4 elementa davno su utvrđena 4 temperamenta ovisna od unakrsnih znakova, a svaki ima trojstvo aspekata psihe: volja, intelekt, osjećanje. Kombinacija ovih 12 na krugu daje osnovnu sistematizaciju psihologije, inače i ideju koliko mikrokozam nužno podražava markokozmu. Burni prelomi historije poklapaju se sa promjenama 'precezionih punktova, i baš kod prelaza (ne sasvim slučajno) javljaju se simbolični akti od 12 članova. Još lakše se prati milenijski upliv insolacija simbolički očitovan na intelektu vladajućih naroda:

B 4600 do 2450 pr. Kr. prelomna proljetna točka prolazi zvjezdano jato Bika. U to vrijeme svuda se
opaža kult bika, a baš Egipat, koji nosi intelektualno voćstvo svijeta razvija analogno: magiju zemlje, težnju monumentalnog izraza, tromu melanholičnu volju, ... i intelekt nalazi svoj najviši izraz u kultu sv. bika Apisa.

A 2450 do 300 pr. Kr. precezija prolazi jato Ovna, pozitivno vatreno trojstvo: kulturu vode semifski
magi i ratnici, oko za oko, tiranija, vatra, krv, magija ubijanja i sve što nose holerič- na osjećanja našlo je izraza u vjerskom kultu žrtve sv. Jagnjeta.

L300 pr. Kr. preceziona točka šeće kroz dvanaesto jato Riba, negativno trojstvo vode. Flegmatični
intelekt, premoć osjećanja i intuicije, misticizam, masohizam, mučenja, tama, samostani, kult patnje i spasenja, i - uza svu trezvenost kentumskog roda - sve je opijeno mis ikom 12 ribara, kult Krista - Ribe, Sv Križa-presjecišta dva zodijaka.

K Od 1850 (ili upravo burne 1848) precezija
izraziti simbol arhandjela Vodenjaka.

ulazi u jato Vodenjaka. Vazdušni znak Vremena: čudesna otkrića, mašine, valovi, elektrika, originalne ideje, pokret masa, ćudljiva historija preokreta, novi jasni i smioni intelekt demonski zahtjeva prometejsko oslobodjenje i najviše spoznaje i čeka

Spiralni putevi gospodnji
Knef, univerzalna Energija je duh koji iz krila Vremena linijski bježi ledenim Prostorom da se konačno spiralno savije u ropstvo Materije. Ne dosegavši Nulu (V.) ponovo se sve radijalno razlijeće izvoru svome Vremenu, - dijabolični Tamuz „sin bezdana" pada i uskrsava. Takav put slijede metagalaksije, zvijezde, atomi, ... i maglina Crab i elementi transurani. Elementi s manje silnica gravitacije, kao C, H, N, O, lakše se lančano vežu odgađajući razaranje i tako stvoriše minerale, ceiule, organizme, ne napuštajući početni tok procesa. Vapnenačke stijene još čuvaju fosile prvih bića spiralnih Ve i zrakastih Ma oblika. U spirali zlatnog reza izrastoše svi organi pa i sam ljudski mozak koji zrači najsuptilniju energiju sličnu baš onoj početnoj. Na putu od Vremena do kamena priroda je ista: istog su roda rijeke kosmičkih energija, gravitacija, atomske sile i ljudska misao koja vrši obe vrsti radnja jer je dio oca Vremena. Irelevantno je koji je elemenat primaran: sve je pitanje odnosa pravca i krivulje i našeg parametra mjera. Silazak stradanje i povratak, pulsiranje žive bogoprirode, kojemu po zakonu reverzibilnosti podražava sunčani hod i zbog njega sva vegetativna priroda, divna je alegorija na kojoj iskonski mudraci zasnovaše čudesne dijaboličko - sotirološke simbole i učenja. Luciferski princip je smisao ljudskog bivstva koji po formuli CHNO vojuje za sve viši oblik zemaljskog života i sreće. Uklopljeni u spiralne tokove i okove svojih horoskopa, podložni sideralnim i društvenim uplivima, ipak imamo u sebi djelić Vremena da sebespoznajom možemo korigirati sudbinu i odgađati uništenje. Energije svemira i čovjeka rade rukom 0 ruku, sudbinski je put rezultanta sila. Hermetička filozofija nije samo legenda: Sfinga i drugi znaci Atlanata na svakom koraku nude „općenje sa bogovima", toliko racionalno da ga možemo spajati sa najvišim naučnim spoznajama. Uza svu nepreglednost mikrosvijeta, lančani bijeg bioloških činova i stravičan bezdan makro- svijeta, moramo se upustiti u pitanje Otkud - Zašto - Kuda. Baš sada na raskršću predposljednje zrele kulture nad čijim odrom s pijetetom bdijemo i nove koju sa zebnjom slutimo, u novoj eri Vodenjaka i dolaska kulta Vremena otkriće se nove svetinje: Strahopoštovanje prema hodu Prirode, pijetet prema sveukupnom naporu minulih civilizacija, poštovanje druga kao sina bogovremena, svetinja oplodnje i rađanja koje možemo astrološki planirati za sretnije ljudske grupacije, te naslućivanje još daljih tajni nudi nam religiju razuma i novi oblik pobožnosti. Oslobodiće se čovjek nagomilanih zabluda od potopa i otškrinuti vrata nove Hermetike.

Podražavajući savršenstvu igre polarnosti i trojstva 4 vrhovna elementa prva se celula organizira u dijadem od 12 članova da konačno i ljudski mozak u toj formi dobije 12 nervnih spletova. I sad na prelaznoj epohi proljeća Vodenjaka društvene velike formacije započinju redovno sa 12 članova. Priroda govori jednostavnim svetim jezikom simbola. Dvanaest apostola, dvanaest krasnoarmejaca pjesnika Bloka. Krist. Antikrist. . .

Čovjek — slika makrokozma

Stvoren jednog geološkog dana „na sliku i priliku božju" nosi u sebi analogon sunčanog zodijaka, polarnosti i trojstva 4 elementa i njihov spiralni hod. Stepen te kosmičke harmonije možemo čak i na pojedincu provjeriti.

Spis Mudrost sveta, prvi pokušaj dešifriranja Hermetike, napisan je krajem 1939. i nestao pod njemačkom okupacijom. Neki izvodi dostavljeni: Akademija nauk Moskva, odbijeno 1940. (Bihovski). Akademija znanosti Zgb 1940. navodno zagubljeno (Žarinac 9. 1. 46.) Raznim ustanovama razaslato bez odgovora 9. 2. 1951. Akademija Zgb ponovno odbijeno 17. 3. 1951. broj 54/1/164. Srpska akademija isto 29. 3. 1951. broj 2550. Min. za uvoz-izvoz zabranjen izvoz 7. 4. 1951. br. 1933. Gradska knjižnica Zgb zahvalila 14- 2. 1951. br. 113. Narodna in univ. knjiž. Ljubljana isto 13. 7. 1953. br. 534. Sažeto predavanje dvanaestorici intelektualaca Korčula 21. 2. 1963. Isto opširnije sa projekcijama na bjenale GEFF-a Zgb 22. 12, 1967. Istovremeno GEFF štampao uvod Ponovno traženje svejedinstva . . . i neznamo kojim će putem doći dalje objavljivanje. Korčula 1939-1969.

Ciklus prvi 4593 do 2446 pre Kr Sunce dozoreva pojas: hamovački Proletnje sunce u zvežđu : Bika Vladajući kozmički simbol : Bik Naš pubertet : Kult – Materije

Ciklus drugi 2446 do 299 pre Kr Sunce dozoreva pojas: semitski Proletnje sunce u zvežđu : Orla Vladajući kosmički simbol : Orao Naš Polet : Kult – Energije

Ciklus treći 299 pr. - 1848 po Kr. Sunce dozoreva pojas: kentumski Proletnje sunce u zvežđu : Lava Vladajući kosmički simbol : Lav Naša snaga : Kult – Prostornoga

Ciklus četvrti 1848 – 3996...g, Sunce dozoreva pojas: satemski Prol. sunce u zvežđu : Vodenjaka Vladajući kosmički simbol: Čovek Naša čovečnost : Kult – Večnoga

- Par pitanja prvih slušalaca - I.B. Koji su to satemski narodi? Uglavnom rod indoslavenskih naroda koji za stotinu izgovaraše nsatem" „Spadaju i Tadžici,Iranci,Kurdi, Albancima od izumrlih Skiti,Vendi,Vandali,i drugi. Mi smo Šiptarima najbliži rod tim više što u sebi imamo i ilirske krvi. - S.V.To pomalo liči na buduću hegemoniju Rusa? Možda.Ali se nadam da ta hegemonija neće ličiti na predhodne.Uporedite sve iz 3»kolone 24 zagatka pa ćete naći da je to sve već u krizi a ono sve iz 4. kolone ima polako nastupati. - Ž.F.Čije će koncepcije zamjeniti krsćanstvo? - Da,mislite zapadne ili istočne. Pitanje malo teže. Bilo bi to očekivati od ruskog bogoiskateljskog duha,ali taj je izgleda sad previše usmjeren tehničkim napretkom.Neznam jeli magija tehnike kadra da zamjeni težnje srca. Redovito južnija zrela pa i trula kultura šalje idejne vodilje sjevernijim barbarima.(Meroe Egiptu,Egipat Mojsiju,Semiti nama,. - N.M.Čime bi se tumačilo buntovni val omladine? - To je tipična pojava zapada koji tone. Osnovne dogme su nespojive sa novim saznanjima ali dobro dolaze staroj generaciji na kormilu. Mladi gledaju dalje i neće da robuju. Žena koju hiljade godina guramo u mrak nenadano se osvijestila i svlači se pred oltarom Diabolosa... - Znači li to neka religija dijaboličnog smjera? - Dia-bolos je Bog u padanju,tj.onaj koji je iz Vremena sišao u Materiju i tu gradi sreću,da se nakon svega vrati ishodištu. Ta omladina sada nema nikakvih visokih koncepcija,sve ide spontano kao pod uplivom buntovnog ahrandjela Vodenjaka.A kako će biti sve izraženo? Pa nisam prorok! - M.P.Kakve su nove bolesti i što bi se reklo o raku? - Dolaze nervne,srčane,ćelijske a tu je ipak i rak. Spiralni tokovi energija stvaraju celule radijalni ruše i to ide reverzibilno.Rak je bolest zraka baš na organima Rak-Mjesec(maternica,prostata,dojke, mjehur,itd.) nikako opozicija Kozorog-Saturn. Tek simbolično rečeno lijek bi bios nekim zračenjima, vS usmjerene silnice gravitacije,slezena,korjen spiralnih rogova kopitara,ugalj,luk???Nisam ni liječnik. - J.P.Sto je sa horoskopima? - Previše pitanja.Tamo je ključ panteističke filozo; fije Atlanata,ali ga astrolozi ne mogu naći. Sveto pismo još nije piotumačeno... - A nove svetinje?? - Univerzum i čovjek?oboje su duboki da ih ponovo nadju.Svetinja jes silazak božanstva Vremena do u čovjeka,sam čovjek,veza muža-žene,rodjenje,smrt... Svetinje su svuda oko nas samo treba naći novi aspekt gledanja na stvari i osnos čovjek-kosmos.
Поставио - ПРОТОМАЈСТОР - Новембар'09.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful