You are on page 1of 2

Vennootschap van Chokri Mahassine keert dividend

uit van 1,1 miljoen euro


Thierry Debels
@thierryd
27/6/14
Begin juni 2014 verscheen deze akte in het Belgisch
taatsblad van de bvba !ue "asa#
De venn$$tscha% is van &h$kri 'ahassine en echtgen$te
"ere(ans#
)% 21 (ei 2014 keert de venn$$tscha% een brut$
dividend uit van 1,1 miljoen euro# *et nett$ bedrag
+$rdt gebruikt $( het ka%itaal van de venn$$tscha% te
verh$gen#