You are on page 1of 7

G R A T I S

Ceny 2009
Regiony turystyczne Chorwacji

C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a
CHORWACJA KONTYNENTALNA INFOR M AC J E OG ÓLNE Święta i dni wolne od pracy:
2 SLAVONIA 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech
3
Dokumenty podróży Króli, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny,
Ceny 2009

Ceny 2009
Ważny paszport lub inny dokument, uznany w umowach międzynarodowych; dla obywateli niektórych państw 1 maja - Święto Pracy, Boże Ciało,
również dowód osobisty (dokument poświadczający tożsamość i obywatelstwo legitymującego się). 22 czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem,
Informacje: Placówki dyplomatyczne i konsularne Republiki Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw 25 czerwca - Święto Narodowe Chorwacji,
Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji 5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia,
(tel.: +385 1 4569 964; e-mail: stranci@mvpei.hr; www.mvpei.hr). 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP,
8 października - Dzień Niepodległości,
Przepisy celne 1 listopada - Wszystkich Świętych,
Przepisy celne Republiki Chorwacji są prawie w całości zgodne z przepisami i standardami krajów należących 25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie.
do Unii Europejskiej. W przypadku wwozu przedmiotów o charakterze niekomercyjnym, do użytku osobistego,
zwolnione z opłat celnych i podatku VAT są przedmioty jedynie do wartości 300,00 kun. Stacje benzynowe
Czynne codziennie od godz. 7.00 do godz. 19.00 lub
ZAGRZEB 20.00; w sezonie letnim do godz. 22.00. Dyżurne
Obcokrajowcy i obywatele chorwaccy zameldowani poza granicami państwa chorwackiego, mogą bez ograniczeń
KVARNER wwozić i wywozić walutę obcą i krajową w gotówce i czekach, ale zobowiązani są do każdorazowego zgłaszania stacje benzynowe we wszystkich większych miastach
celnikowi przewozu kwoty powyżej 40 000,00 kun. Wartościowy sprzęt profesjonalny i techniczny powinien także oraz przy głównych drogach międzynarodowych
ISTRIA zostać zgłoszony celnikowi na przejściu granicznym. czynne są całą dobę. Stacje benzynowe sprzedają:
Na terytorium Chorwacji karany i surowo Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super Plus 98,
LIKA – Obcokrajowcy mogą uzyskać zwrot zapłaconego podatku od towarów i usług, jeżeli kupili towar o wartości
zabroniony jest postój samochodów Euro Diesel i Diesel a w większych miastach i na
minimum 500,00 kun i to wyłącznie na podstawie, uwierzytelnionego przez urzędnika celnego, formularza PDV-P
KARLOVAC kempingowych na otwartym terenie, poza stacjach znajdujących się na autostradach także gaz.
albo Tax cheque.
zarejestrowanymi kempingami lub wyznac- Informacje o cenach paliw i punktach sprzedaży gazu:
zonymi parkingami dla przyczep kempin- W sprawie informacji dodatkowych prosimy skontaktować się z Urzędem Celnym
DALMACJA – www.ina.hr; www.omv.hr; www.hak.hr; www.tifon.hr.
gowych i samochodów kempingowych. (www.carina.hr)
REGION ZADARU
Ważne numery telefoniczne
W sprawie informacji o warunkach wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach bagażu osobistego
• Międzynarodowy numer kierunkowy do Chorwacji:
podróżnych prosimy skontaktować się z Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi – Departament +385
DALMACJA – Weterynarii • Pogotowie ratunkowe: 94
W I TA M Y ! REGION SZYBENIKA (tel.: +385 1 610 9749; +385 1 610 6703 i +385 1 610 6669). • Straż pożarna: 93
• Policja: 92
Waluta • Pomoc drogowa: 987
Serdecznie Państwa witamy i Kuna (1 kuna = 100 lip). Waluty można wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych, biurach (przy połączeniach zagranicznych lub z telefonów
cieszymy się, że zdecydowaliście DALMACJA – turystycznych, hotelach. komórkowych należy wybrać +385 1 987)
REGION SPLITU • Państwowa centrala ds. udzielania pomocy i akcji
się odwiedzić nasz kraj. Każdy naród
poszukiwawczych na morzu: 9155
kocha swoją ojczyznę i uważa ją za Poczta i telekomunikacja • Ogólny telefon SOS: 112
najpiękniejszą. Chorwaci, zgodnie z Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie od godz. 7.00 do godz. 19.00; w mniejszych miejscowościach • Informacja ogólna: 981
od godz. 7.00 do godz. 14.00, a niektóre pracują z przerwą popołudniową. W większych miastach i • Informacja o lokalnych i międzymiastowych
pierwszym wersem hymnu narodowego, miejscowościach turystycznych dyżurujące urzędy pocztowe czynne są w soboty i niedziele. numerach telefonicznych: 988
nazywają swoją ojczyznę „Piękną Naszą”. Wszystkie automaty telefoniczne działają na karty telefoniczne, sprzedawane w urzędach pocztowych i kioskach • Informacja o międzynarodowych numerach
Republika Chorwacji jest europejskim z prasą. telefonicznych: 902
Za granicę można dzwonić z każdego automatu telefonicznego. • Prognoza pogody i sytuacja na drogach: 060 520
państwem parlamentarnym oraz częścią www.posta.hr 520
historii politycznej i kulturalnej Europy. • Chorwacki Klub Samochodowy (HAK): +385 1
Biorąc pod uwagę powierzchnię, jaką zajmuje, DALMACJA – Godziny otwarcia sklepów i instytucji publicznych 4640 800; www.hak.hr;
Większość sklepów jest otwarta w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 20.00, w soboty i niedziele do e-mail: info@hak.hr
należy do krajów europejskich o średniej wielkości, REGION DUBROWNIKA
godz. 14.00, a w sezonie dłużej. Instytucje publiczne i urzędy czynne są od godz. 8.00 do godz. 16.00, od
takich jak Dania, Irlandia, Słowacja lub Szwajcaria. poniedziałku do piątku. Szanowni Państwo,
Chorwacja jest państwem o otwartych granicach, prostych formalnościach odprawy zwracamy się z uprzejmą prośbą, abyście ze
Służba zdrowia względu na własny komfort i szacunek do
celnej, krajem spokojnym i pełnym szacunku wobec odwiedzających go gości. Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich większych miastach, a w mniejszych przychodnie i apteki. obowiązujących przepisów prawnych, sprawdzili
P/P na osobę Turyści zagraniczni, posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w kraju, z którego przyjeżdżają, w trakcie
Staramy się, aby „Piękna Nasza” była tak samo piękną dla osób, które do niej czy jesteście zameldowani na cały czas pobytu,
przyjeżdżają i aby po wyjeździe zabrali oni ze sobą jak najpiękniejsze wspomnienia. CH dzieci prywatnego pobytu na terenie Republiki Chorwacji, nie ponoszą kosztów opieki medycznej udzielanej w od dnia przyjazdu do dnia wyjazdu.
nagłych wypadkach, jeżeli pomiędzy Chorwacją a krajem, z którego przyjeżdżają, została podpisana umowa o Jest to szczególnie ważne i potrzebne w przy-
P miejsce kempingowe/parcela ubezpieczeniu zdrowotnym, tzn. jeżeli posiadają, wymagane umową, zaświadczenia o prawie do korzystania z padku, gdy przebywacie w zakwaterowaniu
Witamy w Chorwacji! E prąd opieki medycznej. Opieka medyczna (łącznie z transportem) udzielana jest w nagłych przypadkach, według zasad prywatnym, ponieważ wpływa to na jakość ofe-
i przepisów, obowiązujących ubezpieczonych obywateli Republiki Chorwacji, przy czym turyści, w ten sam sposób rowanej usługi i Państwa bezpieczeństwo. Poza
CCI znižka jak obywatele Chorwacji, uczestniczą w kosztach opieki medycznej (partycypacja). tym uniemożliwia nielegalną działalność tym
Incl. wliczone w cenę Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi umowa nie została podpisana, obciążone są pełnymi kosztami opieki osobom, które nie zarejestrowały świadczenia
Taksa klimatyczna nie jest wliczona w cenę. Zgodnie z przepisami naliczana jest za każdy dzień pobytu na kempingu. medycznej. usług noclegowych, zgodnie z obowiązującymi
Wysokość taksy klimatycznej jest uzależniona od sezonu oraz kategorii obiektu turystycznego, np. taksa klimatyczna
przepisami.
w obiekcie turystycznym kategorii A (najdroższej) w terminie 1.06-30.09 wynosi 7 kun za osobę. * Wydawca nie gwarantuje, że wszystkie zamieszczone
Dzieci do 12 roku życia nie płacą taksy klimatycznej, natomiast dzieci w przedziale wiekowym od 12 do 18 lat płacą 50%. informacje są w pełni aktualne oraz nie ponosi Energia elektryczna w sieci miejskiej: 220 V, częstotliwość: 50 Hz. Z góry dziękujemy za współpracę
odpowiedzialności w przypadku, gdy informacje są i życzymy Państwu udanego pobytu.
Ceny podane w cenniku mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Podane zostaky w euro. niedokładne lub uległy zmianie. Woda z kranu jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji.
C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a

4 NAZWA / ADRES NR KIERUN-
KOWY TELEFON FAX E-MAIL KAT. SEZON
CCI PIES / KOT E P/P CH P P/P CH P P/P CH P P/P CH P 5
% € € € € € € € € € € € € € €
Ceny 2009

Ceny 2009
I S T R IAA
04.07. -21.08. 13.06. - 03.07. 23.05. - 12.06. / 22.08. - 28.08. 24.04. - 22.05. / 29.08. - 04.10.
PINETA, Istarska b.b., 52475 Savudrija 052 709 550 709 559 camping@istraturist.com HHHH 24.04. - 04.10. 5-10 2,00 - 3,50 incl. 6,50 3,80 12,50 - 14,00 5,50 3,50 10,50 - 12,00 4,00 2,80 8,50 - 9,50 3,50 2,00 6,70 - 7,70
KANEGRA Naturist, Kanegra b.b., 52470 Umag 052 709 700 709 499 camping@istraturist.com HHHH 24.04. - 04.10. 5-10 2,00 - 3,50 incl. 7,00 4,20 14,50 - 16,00 5,80 3,70 12,40 - 14,20 4,00 3,00 9,00 - 10,00 3,50 2,00 7,20 - 8,20
STELLA MARIS, Savudrijska b.b., 52470 Umag 052 710 900 710 909 camping@istraturist.com HHHH 24.04. - 04.10. 5-10 2,00 - 3,50 incl. 7,00 4,20 14,50 - 16,00 5,80 3,70 12,40 - 14,20 4,00 3,00 9,00 - 10,00 3,50 2,00 7,20 - 8,20
FINIDA, Križine 55a, 52470 Umag 052 725 950 725 969 camping@istraturist.com HHHH 24.04. - 04.10. 5-10 2,00 - 3,50 incl. 7,00 4,20 14,50 - 16,00 5,80 3,70 12,40 - 14,20 4,00 3,00 9,00 - 10,00 3,50 2,00 7,20 - 8,20
04.07. -21.08. 13.06. - 03.07. / 22.08. - 28.08. 23.05. - 12.06. 24.04. - 22.05. / 29.08. - 04.10.
PARK UMAG, Karigador b.b., 52470 Umag 052 725 040 725 053 camping@istraturist.com HHHH 24.04. - 04.10. 5-10 2,00 - 4,00 incl. 7,80 4,80 9,80 - 21,00 6,50 3,80 8,70 - 16,70 4,50 3,00 11,00 - 14,00 4,00 2,00 8,70 - 12,50
18.07. - 15.08. 27.06. - 17.07. / 15.08. - 28.08. 30.05. - 26.06. / 29.08. - 29.09. 27.03. - 29.05.
MAREDA, 52466 Novigrad 052 735 291 735 035 camping@laguna-novigrad.hr HH 24.04. - 30.09. 10 3,10 - 4,80 incl. 6,90 3,80 9,00 - 14,50 5,80 3,60 8,90 - 13,10 4,20 2,80 7,80 - 10,70 4,00 gratis 6,00 - 9,00
SIRENA, 52466 Novigrad 052 757 159 757 076 camping@laguna-novigrad.hr HHH 27.03. - 30.09. 10 3,10 - 4,80 incl. 6,90 3,80 9,00 - 14,70 5,80 3,60 9,00 - 14,50 4,20 2,80 7,80 - 10,80 4,00 gratis 6,00 - 9,70
05.07. - 22.08. 07.06. - 04.07. / 23.08. - 12.09. 01.04. - 06.06. / 13.09. - 30.09.
KASTANIJA, Kastanija b.b., 42466 Novigrad 052 726 444 726 444 ac.kastanija@pu.t-com.hr HH 01.04. - 30.09. 2,69 - 3,40 incl. 5,66 3,11 11,32 4,25 1,84 9,06 3,40 gratis 8,07
27.06. - 21.08. 30.05. - 26.06. / 22.08. - 28.08. 04.04. - 29.05. / 29.08. - 04.10.
LANTERNA, Lanterna 1, 52465 Tar 052 465 010 451 440 camping@valamar.com HHH 04.04. - 04.10. 10 3,60 - 5,00 incl. 7,20 4,95 12,45 - 25,00 5,95 gratis 10,75 - 21,75 4,10 gratis 6,70 - 13,95
SOLARIS Naturist Resort, Lanterna b.b., 52440 Poreč 052 465 010 451 440 camping@valamar.com HHH 04.04. - 04.10. 10 3,65 - 5,00 incl. 6,40 4,45 11,20 - 20,60 5,45 gratis 9,65 - 17,15 3,75 gratis 6,05 - 11,25
27.06. - 22.08. 23.05. - 26.06. / 23.08. - 29.08. 09.05. - 22.05. 04.04. - 08.05. / 30.08. - 04.10.
ULIKA Naturist Centar, Červar, 52440 Poreč 052 410 102 451 044 reservations@plavalaguna.hr HHH 04.04. - 04.10. 10 3,20 - 5,80 2,40 - 3,40 7,40 5,10 10,50 - 13,90 5,20 gratis 7,70 - 10,20 4,70 gratis 6,70 - 8,10 3,90 gratis 5,80 - 6,90
ZELENA LAGUNA, Zelena Laguna, 52440 Poreč 052 410 102 451 044 reservations@plavalaguna.hr HHHH 04.04. - 04.10. 10 3,20 - 5,80 2,40 - 3,40 7,40 5,10 10,50 - 13,90 5,20 gratis 7,70 - 10,20 4,70 gratis 6,70 - 8,10 3,90 gratis 5,80 - 6,90
BIJELA UVALA, Zelena Laguna, 52440 Poreč 052 410 102 451 044 reservations@plavalaguna.hr HHHH 04.04. - 04.10. 10 3,20 - 5,80 2,40 - 3,40 7,40 5,10 10,50 - 13,90 5,20 gratis 7,70 - 10,20 4,70 gratis 6,70 - 8,10 3,90 gratis 5,80 - 6,90
PUNTICA, Funtana b.b., 52452 Funtana 052 410 102 451 044 reservations@plavalaguna.hr HH 04.04. - 04.10. 10 2,40 - 4,10 2,40 - 3,40 5,40 3,20 8,70 - 11,00 3,90 gratis 5,80 - 7,60 3,60 gratis 4,10 - 5,50 3,00 gratis 3,50 - 4,70
27.06. - 21.08. 30.05. - 26.06. / 22.08. - 28.08. 04.04. - 29.05. / 29.08. - 04.10.
ISTRA Naturist, Grgeti 35, 52452 Funtana 052 445 123 445 306 camping@valamar.com HHH 04.04. - 04.10. 10 3,60 - 5,00 incl. 6,20 4,15 13,95 - 20,60 5,40 gratis 11,95 - 17,15 3,60 gratis 7,75 - 11,25
04.07. - 21.08. 30.05. - 03.07. / 22.08. - 04.09. 25.04. - 29.05. / 05.09. - 02.10.
VALKANELA, Valkanela b.b., 52450 Vrsar 052 445 216 445 394 valkanela@maistra.hr HHH 25.04. - 03.10. 10 2,50 - 6,00 incl. 7,00 3,50 11,00 - 18,00 5,60 2,80 8,00 - 13,50 4,50 gratis 5,50 - 10,00
27.06. - 21.08. 30.05. - 26.06. / 22.08. - 28.08. 04.04. - 29.05. / 29.08. - 04.10.
ORSERA, Sveti Martin 2, 52450 Vrsar 052 465 010 451 440 camping@valamar.com HHH 04.04. - 04.10 10 3,60 - 5,00 incl. 6,70 4,95 14,35 - 25,95 5,80 gratis 12,15 - 21,00 3,80 gratis 7,95 - 14,35
04.07. - 21.08. 30.05. - 03.07. / 22.08. - 04.09. 25.04. - 29.05. / 05.09. - 02.10.
PORTO SOLE, Petalon 1, 52450 Vrsar 052 426 500 426 580 petalon-portoslole@maistra.hr HHH 25.04. - 03.10. 10 3,10 - 6,50 incl. 7,40 4,30 12,00 - 23,50 6,00 3,60 8,00 - 14,00 5,00 gratis 5,00 - 9,00
KOVERSADA Naturist Park, 52450 Vrsar 052 441 378 441 761 koversada-camp@maistra.hr HHH 25.04. - 03.10. 10 3,10 - 5,50 incl. 7,00 3,50 12,00 - 18,00 6,00 gratis 9,00 - 13,00 5,00 gratis 7,00 - 9,00
27.06. - 21.08. 30.05. - 26.06. / 22.08. - 11.09. 25.04. - 29.05. / 12.09. - 26.09.
VALALTA Naturist, Cesta Valalta-Lim, 52210 Rovinj 052 804 800 821 004 valalata@valalta.hr HHHH 25.04. - 27.09. - incl. 9,50 4,75 14,50 7,50 3,75 12,50 5,00 2,50 8,00
04.07. - 21.08. 30.05. - 03.07. / 22.08. - 04.09. 04.04. - 29.05. / 05.09. - 02.10.
AMARIN, Monsena b.b., 52210 Rovinj 052 802 000 813 354 ac-amarin@maistra.hr HHH 25.04. - 26.09. 10 - incl. 7,80 4,80 13,00 5,80 3,00 9,00 4,50 gratis 6,50
VALDALISO, Monsena b.b., 52210 Rovinj 052 805 505 805 503 kamp@rovinjturist.hr HHH 04.04. - 03.10. 10 - incl. 7,80 4,80 11,00 - 15,00 6,00 3,00 8,50 - 9,50 4,50 gratis 5,90 - 7,00
05.07. - 22.08. 24.05. - 04.07. / 23.08. - 31.08. 12.05. - 23.05. / 01.09. - 20.09. 08.05. - 11.05. / 21.09. - 05.10.
MON PARADIS, U.Veštar b.b., 52210 Rovinj 052 841 018 829 107 marino.quarantotto@pu.t-com.hr HH 08.05. - 06.10. 2,00 - 3,50 incl. 7,20 3,60 9,50 - 11,50 6,30 3,15 8,50 - 10,00 4,20 2,10 7,00 - 8,70 3,60 1,80 6,00 - 7,00
01.07. - 31.08. 01.06. - 30.06. / 01.09. - 31.10. 15.03. - 31.05.
PORTON BIONDI, Aleja P. Biondi 1, 52210 Rovinj 052 813 557 811 509 portonbiondi@web.de HHH 15.03. - 31.10. 10 2,15 - 3,20 2,85 - 3,00 5,90 2,40 6,80 - 8,00 4,50 1,90 4,95 - 6,30 4,30 1,80 4,70 - 5,95
15.07. - 24.08. 01.06. - 14.07. / 25.08. - 01.10. 01.04. - 31.05.
ULIKA, Polari b.b., 52210 Rovinj 052 817 320 817 320 info@ulika-rovinj.com HHH 01.04. - 01.10. 1,40 - 2,00 incl 6,90 3,50 8,30 5,50 2,80 6,90 4,50 2,30 5,90
04.07. -21.08. 30.05. - 03.07. / 22.08. - 04.09. 04.04. - 29.05. / 05.09. - 09.10.
POLARI, Polari b.b., 52210 Rovinj 052 801 501 811 395 polari@maistra.hr HHH 04.04. - 10.10. 10 3,10 - 6,00 incl. 8,50 5,10 14,00 - 21,50 6,00 3,90 10,50 - 15,00 5,00 gratis 7,00 - 10,50
VEŠTAR, Veštar b.b., 52210 Rovinj 052 803 700 829 151 vestar@maistra.hr HHHH 25.04. - 03.10. 10 3,10 - 6,20 incl. 9,20 6,90 12,00 - 22,00 6,80 5,20 9,50 - 12,50 5,00 gratis 5,00 - 9,00
29.06. - 31.08. 24.05. - 28.06. 21.03. - 23.05. / 01.09. - 15.10.
SAN POLO, Predio Longher b.b., 52211 Bale 052 824 338 824 382 monperin@pu.t-com.hr HH 21.03. - 15.10. 2,10 - 3,50 incl. 4,80 3,15 10,30 4,10 2,20 8,30 3,50 gratis 6,90
COLONE, Predio Longher b.b., 52211 Bale 052 824 338 824 382 monperin@pu.t-com.hr HH 21.03. - 15.10. 2,10 - 3,50 incl. 4,80 3,15 10,30 4,10 2,20 8,30 3,50 gratis 6,90
11.07. - 14.08. 20.06. - 10.07. / 15.08. - 04.09. 30.05. - 19.06. / 05.09. - 18.09. 04.04. - 29.05. / 19.09. - 09.10.
BI VILLAGE, Dragonja 115, 52212 Fažana 052 300 300 380 711 info@bivillage.com HHH 04.04. - 10.10. 1,70 - 5,00 incl. 8,50 5,50 17,00 7,00 5,50 13,00 6,00 4,50 9,00 4,00 3,50 5,50
31.07. - 20.08. 26.06. - 30.07. 01.05. - 25.06. / 21.08. - 30.09.
PINETA, Perojska cesta b.b., 52212 Fažana 052 521 884 521 883 kamp.pineta@club-adriatic.hr HH 01.05. - 30.09. 5 4,00 - 4,50 3,00 5,00 3,50 8,05 - 9,75 4,00 3,00 7,00 - 8,50 3,15 2,25 4,50 - 5,55
11.07. - 21.08. 13.06. - 10.07. / 22.08. - 11.09. 23.05. - 12.06. / 12.09. - 25.09. 01.04. - 22.05. / 26.09. - 31.10.
PUNTIŽELA, Puntižela 155, 52100 Pula 052 465 010 451 440 camping@valamar.com HH 01.04. - 31.10. 10 1,30 - 2,80 incl. 5,70 3,90 9,30 - 21,00 4,70 3,10 8,60 - 17,00 3,90 gratis 7,70 - 14,00 3,00 gratis 6,60 - 11,00
11.07. - 14.08. 20.06. - 10.07. / 15.08. - 28.08. 16.05. - 19.06. / 29.08. - 04.09. 04.04. - 15.05. / 05.09. - 03.11.
STOJA, Stoja 37, 52100 Pula 052 387 144 387 748 acstoja@arenaturist.hr HHH 04.04. - 03.11. 10 2,60 - 4,70 incl. 7,50 4,70 10,80 - 15,80 6,40 3,60 9,00 - 14,90 5,20 3,20 7,00 - 12,30 4,30 2,90 5,50 - 9,60
INDIJE, Indije 96, 52203 Banjole 052 573 066 573 274 acindije@arenaturist.hr H 24.04. - 20.09. 10 2,40 - 4,10 incl. 6,70 4,10 9,50 - 14,00 6,00 3,20 8,00 - 13,50 4,50 2,80 6,00 - 10,20 3,90 2,60 4,70 - 8,60
STUPICE, 52203 Premantura 052 575 111 575 411 acstupice@arenaturist.hr H 04.04. - 03.11. 10 2,50 - 4,40 incl. 7,00 4,40 10,00 - 14,70 6,20 3,40 8,50 - 14,00 4,80 3,00 6,20 - 10,40 4,10 2,80 5,00 - 9,00
RUNKE, Runke b.b., 52203 Premantura 052 575 022 575 022 acrunke@arenaturist.hr H 24.04. - 13.09. 10 2,20 - 4,00 incl. 6,30 4,00 8,80 - 13,40 5,70 3,10 7,80 - 12,70 4,40 2,70 5,60 - 9,50 3,70 2,50 4,50 - 8,00
01.07. - 31.08. 01.05. - 30.06. / 01.09. - 31.10.
DIANA, Kaštanjež b.b., 52203 Banjole 091 229 0362 kamp.diana@pu.t-com.hr HHH 01.05. - 31.10. incl. 3,00 20,00 1,00 18,00
18.07. - 15.08. 04.07. - 17.07. / 16.08. - 04.09. 06.06. - 03.07. / 05.09. - 14.09.
KRANJSKI KAMP, Runke 52, 52203 Premantura 052 575 009 575 133 kranjski-kamp@pu.t-com.hr HHH 06.06. - 15.09. 2,50 - 3,00 incl. 5,80 3,48 10,31 - 12,10 5,20 3,12 9,63 - 10,60 4,20 2,52 9,02 - 9,70
30.06. - 30.08. 18.04. - 29.06. / 31.08. - 30.09.
TAŠALERA, Premantura b.b., 52100 Premantura 052 575 555 575 533 tasalera@post.t-com.hr H 18.04. - 30.09. 2,20 - 3,15 3,15 5,85 3,15 5,70 - 7,35 4,50 2,20 3,70 - 5,35
C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a

6 NAZWA / ADRES NR KIERUN-
KOWY TELEFON FAX E-MAIL KAT. SEZON
CCI PIES / KOT E P/P CH P P/P CH P P/P CH P P/P CH P 7
% € € € € € € € € € € € € € €
Ceny 2009

Ceny 2009
20.07. - 23.08. 22.06. - 19.07. / 24.08. - 30.08. 18.05. - 21.06. / 31.08. - 13.09. 01.04. - 17.05. / 14.09. - 30.09.
POMER, Pomer b.b., 52100 Pula 052 573 128 573 062 tiengo@pu.t-com.hr HHH 01.04. - 30.09. 10 2,18 - 3,13 2,85 4,80 2,72 6,30 - 10,40 4,40 2,45 4,25 - 7,90 3,56 2,17 3,48 - 5,80 2,47 gratis 2,74 - 4,80
04.07. - 21.08. 20.06. - 03.07. / 22.08. - 11.09. 23.05. - 19.06. 04.04. - 22.05. / 12.09. - 09.10.
KAŽELA, Kažela b.b., 52203 Medulin 052 576 050 577 470 info@campkazela.com HH 04.04. - 10.10. 10 2,80 - 4,30 incl. 7,30 4,50 12,70 - 14,10 5,60 4,00 9,80 - 10,90 4,80 3,50 8,00 - 8,80 3,50 gratis 7,00 - 7,80
11.07. - 14.08. 20.06. - 10.07. / 15.08. - 28.08. 16.05. - 19.06. / 29.08. - 04.09. 04.04. - 15.05. / 05.09. - 03.11.
MEDULIN, Osipovica 30, 52203 Medulin 052 572 801 576 042 acmedulin@arenaturist.hr H 04.04. - 18.10. 10 2,60 - 4,70 incl. 7,50 4,70 10,40 - 15,50 6,40 3,60 8,90 - 14,60 5,00 3,10 6,30 - 10,50 4,30 2,90 5,20 - 9,40
01.07. - 31.08. 01.05. - 30.06. / 01.09. - 30.09.
TUNARICA, Tunarica b.b., 52222 Koromačno 052 856 811 880 244 camping@tunarica.hr H 01.05. - 30.09. 10 1,50 incl. 4,00 2,00 8,00 - 10,00 3,00 1,50 7,00 - 10,00
27.06. - 21.08. 30.05. - 26.06. / 22.08. - 03.09. 03.04. - 29.05. / 04.09. - 04.10.
MARINA, Sv. Marina b.b., 52220 Labin 052 465 010 451 440 camping@valamar.com HHH 03.04. - 04.10. 10 2,40 - 3,00 incl. 5,70 3,30 11,10 - 18,90 4,80 gratis 10,30 - 16,90 3,80 gratis 9,30 - 14,95
27.06. - 21.08. 25.04. - 26.06. / 22.08. - 03.10.
OLIVA, Rabac b.b., 52221 Rabac 052 872 258 872 258 olivakamp@maslinica-rabac.com HHH 25.04. - 03.10. 10 2,60 - 3,40 incl. 6,50 3,25 14,10 4,20 2,10 11,80

K VA
V A R N EE RR
01.07. - 31.08. 01.04. - 30.06. / 01.09. - 31.10.
OPATIJA, Liburnijska 46, 51414 Ičići 051 704 836 704 046 info@rivijera-opatija.hr H 01.04. - 31.10. 10 3,65 4,30 5,15 3,90 5,70 - 8,00 4,00 3,15 4,45 - 6,35
OŠTRO, Oštro b.b., 51262 Kraljevica 051 281 218 281 404 campingostro@net.hr HH 01.05. - 30.09. 10 1,60 incl. 4,70 3,00 12,30 3,60 2,20 11,00
11.07. - 14.08. 15.08. - 28.08. / 13.06. - 10.07. 29.08. - 18.09. / 02.05. - 12.06. 01.04. - 01.05. / 19.09. - 31.10.
SELCE, Jasenova 19, 51266 Selce 051 764 038 764 066 autokampselce@jadran-crikvenica.hr HH 01.04. - 31.10. 10 2,19 incl. 6,10 3,50 11,10 - 12,70 5,50 3,20 10,00 - 11,73 4,40 2,75 8,80 - 10,55 3,50 2,20 7,80 - 9,40
11.07. - 21.08. 27.06. - 10.07. / 22.08. - 04.09. 02.05. - 26.05. / 05.09. - 30.09.
KOZICA, Jadranska cesta b.b., 51252 Klenovica 051 222 851 222 852 camp.kozica@luje.hr HH 01.05. - 30.09. 1,60 - 2,50 2,60 5,50 3,20 7,20 - 11,30 4,70 2,60 6,00 - 9,00 3,70 2,00 4,70 - 7,30
KLENOVICA, Zidine b.b., 51252 Klenovica 051 796 251 403 847 camp.klenovica@luje.hr HH 01.05. - 30.09. 1,60 - 2,50 2,60 5,50 3,20 7,20 - 11,30 4,70 2,60 6,00 - 9,00 3,70 2,00 4,70 - 7,30
01.07. - 31.08. 01.05. - 30.06. / 01.09. - 30.09.
BRAJDI, Sveti Petar 1a, 51559 Cres - Beli 051 840 522 840 532 branka.sare@ri.t-com.hr HH 01.05. - 30.09. incl. 7,64 4,81 incl. 6,22 4,81 incl.
01.08. - 21.08. 04.07. - 31.07. / 22.08. - 28.08. 20.05. - 03.07. / 29.08. - 11.09. 04.04. - 19.05. / 12.09. - 14.10.
KOVAČINE, Melin 1/20, 51557 Cres 051 573 150 571 086 campkovacine@kovacine.com HHH 04.04. - 15.10. 10 1,00 - 3,00 incl. 9,80 3,90 9,20 9,60 3,50 8,40 6,80 2,60 6,80 5,00 2,40 4,80
04.07. - 21.08. 23.05. - 03.07. / 22.08. - 11.09. 04.04. - 22.05. / 12.09. - 09.10.
SLATINA, Martinšćica b.b., 51556 Martinšćica 051 574 127 574 167 info@camp-slatina.com HH 04.04. - 10.10. 3,15 incl. 7,68 2,31 - 3,57 4,62 - 8,10 6,20 1,86 - 2,95 4,27 - 7,39 4,71 1,42 - 2,36 3,93 - 6,70
BIJAR, 51542 Osor 051 237 147 237 027 info@camp-bijar.com HH 11.04. - 01.10. 2,90 incl. 7,68 2,31 - 3,57 5,15 - 7,72 6,20 1,86 - 2,95 4,53 - 6,43 4,71 1,42 - 2,36 3,93 - 5,15
01.07. - 31.08. 15.04. - 30.06. / 01.09. - 30.09.
PREKO MOSTA, Osor 76, 51542 Osor 051 237 350 237 350 booking@jazon.hr HHH 15.04. - 01.10. 5 3,00 3,00 6,50 3,50 2,80 4,70 2,30 incl.
04.07. - 21.08. 23.05. - 03.07. / 22.08. - 11.09. 04.04. - 22.05. / 12.09. - 09.10.
BALDARIN, Punta Križa b.b., 51554 Nerezine 051 235 680 235 646 info@camp-baldarin.com H 11.04. - 01.10. 1,58 - 2,63 incl. 7,68 2,31 - 5,38 5,15 - 7,72 6,20 1,86 - 4,34 4,53 - 6,43 4,71 1,42 - 3,31 3,93 - 5,15
01.07. - 31.08. 01.06. - 30.06. / 01.09. - 30.09. 15.04. - 31.05.
LOPARI, p.p. 26, Lopari, 51554 Nerezine 051 237 127 237 127 lopari@lostur.t-com.hr H 15.04. - 30.09. 5 2,14 - 4,28 3,43 8,57 5,71 incl. 5,71 3,57 incl. 4,28 2,14 incl.
16.07. - 15.08. 01.07. - 15.07. / 16.08. - 31.08. 01.06. - 30.06. / 01.09. - 30.09. 24.04. - 31.05.
RAPOĆA, Rapoća b.b., 51554 Nerezine 051 237 145 237 146 rapoca@lostur.t-com.hr HH 24.04. - 30.09. 10 2,08 - 4,17 incl. 8,33 5,56 6,25 - 6,94 6,94 4,17 5,56 - 6,25 5,56 3,47 4,86 - 5,56 4,17 2,22 4,17 - 4,86
01.08. - 14.08. 04.07. - 31.07. / 15.08. - 28.08. 23.05. - 19.06. / 29.08. - 04.09. 15.03. - 22.05. / 05.09. - 19.10.
POLJANA, Poljana b.b., 51550 Mali Lošinj 051 231 726 231 728 info@poljana.hr HHH 15.03. - 20.10. 5 3,68 - 7,35 incl. 8,50 6,30 13,45 - 16,60 7,90 5,25 13,60 - 16,75 5,25 3,15 7,35 - 10,50 2,10 gratis 10,54 - 13,65
04.07. - 21.08. 23.05. - 03.07. / 22.08. - 11.09. 04.04. - 22.05. / 12.09. - 09.10.
ČIKAT, Čikat b.b., 51550 Mali Lošinj 051 232 125 231 708 info@camp-cikat.com HH 04.04. - 20.10. 2,14 - 2,86 incl. 7,85 2,36 - 5,50 6,25 - 7,72 6,30 1,89 - 4,40 5,73 - 6,42 4,71 1,42 - 3,30 4,93 - 5,15
04.07. - 21.08. 22.05. - 03.07. / 22.08. - 11.09. 27.03. - 21.05. / 12.09. - 31.10.
KREDO, Montesole 5, 51550 Mali Lošinj 051 233 593 520 132 info@kre-do.hr HH 27.03. - 31.10. 5-10 2,20 - 3,80 incl. 9,90 3,00 - 7,00 8,80 5,90 1,60 - 4,50 6,30 4,80 1,50 - 3,60 5,20
04.07. - 21.08. 02.05. - 03.07. / 22.08. - 11.09. 10.04. - 01.05. / 12.09. - 04.10.
GLAVOTOK, Glavotok 4, 51511 Malinska 051 862 117 867 882 kamp-glavotok@ri.t-com.hr H 10.04. - 04.10. 10 2,14 - 2,86 incl. 6,57 gratis 14,57 - 18,86 5,29 gratis 11,14 - 15,14 4,00 gratis 8,57 - 12,14
04.07. - 21.08. 06.06. - 03.07. / 22.08. - 05.09. 01.05. - 05.06. / 06.09. - 30.09.
NJIVICE, Primorska cesta b.b., 51512 Njivice 051 846 168 846 168 hoteli-njivice@ri.t-com.hr HH 01.05. - 30.09. 10 2,20 - 3,20 3,70 5,60 3,20 6,80 - 9,10 4,90 3,00 5,90 - 7,60 3,80 2,50 4,50 - 6,00
08.07. - 25.08. 01.06. - 07.07. / 26.08. - 15.09. 15.04. - 31.05. / 16.09. - 15.10.
ŠKRILA, Stara Baška b.b., 51521 Punat 051 844 678 844 725 skrila@skrila.hr HH 15.04. - 15.10. 1,48 - 2,25 3,73 5,63 3,87 10,35 - 12,68 4,65 3,10 8,17 - 10,56 3,87 2,68 5,92 - 8,73
04.07. - 21.08. 14.06. - 03.07. / 22.08. - 04.09. 30.05. - 13.06. / 05.09. - 11.09. 01.04. - 29.05. / 12.09. - 18.10.
PILA, Šetalište Ivana Brusića 2, 51521 Punat 051 854 020 854 020 pila@hoteli-punat.hr HHH 01.04. - 18.10. 10 1,80 - 3,30 incl. 6,50 4,20 14,50 - 20,00 5,40 3,80 12,80 - 17,30 4,50 2,30 11,70 - 15,20 3,90 1,80 9,60 - 12,60
KONOBE Naturist, Obala 94, 51521 Punat 051 854 036 854 036 konobe@hoteli-punat.hr HH 25.04. - 01.10. 10 1,80 - 3,30 incl. 6,50 4,20 14,50 - 16,00 5,40 3,80 12,80 - 14,20 4,50 2,30 11,70 - 13,00 3,90 1,80 9,60 - 10,70
11.07. - 22.08. 11.06. - 10.07. / 23.08. - 29.08. 21.05. - 10.06. / 30.08. - 19.09. 03.04. - 20.05. / 20.09. - 15.10
ZABLAĆE, E. Geistlicha 38, 51523 Baška 051 856 909 856 604 campzablace@hotelibaska.hr HH 03.04. - 15.10. 5 2,80 - 5,30 incl. 6,80 3,00 15,30 - 18,75 6,10 3,00 13,00 - 17,00 5,55 2,60 10,40 - 13,90 4,15 - 5,30 2,00 - 2,40 8,00 - 12,50
04.07. - 28.08. 30.05. - 03.07. 01.04. - 29.05. / 29.08. - 30.09.
TIHA, Konjska b.b., 51515 Šilo 051 852 120 864 793 gpp-mikic@ri.t-com.hr HH 01.04. - 01.10. 5 2,00 - 2,90 3,30 5,20 3,20 5,70 - 7,60 4,50 2,80 5,20 - 6,70 3,50 2,30 4,40 - 5,10
11.07. - 22.08. 11.06. - 10.07. / 23.08. - 05.09. 21.05. - 10.06. / 06.09. - 19.09. 03.04. - 20.05. / 20.09. - 15.10
BUNCULUKA Naturist, Geistlicha 36, 51523 Baška 051 856 806 856 595 bunculuka@hotelibaska.hr HHH 03.04. - 15.10. 5 2,00 - 4,00 incl. 6,50 3,20 13,70 - 15,90 6,10 3,00 11,30 - 12,80 5,30 2,70 9,00 - 10,40 4,00 2,00 6,70 - 8,70
25.07. - 24.08. 01.06. - 30.06. / 25.08. - 15.09. 01.04. - 31.05. / 16.09. - 31.10. 01.11. - 31.03.
BOR, Crikvenička b.b., 51500 Krk 051 221 581 222 429 info@camp-bor.hr HHH 01.01. - 31.12. 3,60 4,30 5,70 3,50 6,70 - 8,10 5,00 3,50 6,40 - 8,10 4,20 2,50 4,70 - 6,90 3,60 2,20 4,10 - 5,80
27.06. - 21.08. 30.05. - 26.06. / 22.08. - 04.09. 03.04. - 29.05. / 05.09. - 15.10.
POLITIN Naturist, Politin b.b., 51500 Krk 051 465 010 451 440 camping@valamar.com HH 24.04. - 04.10. 10 3,00 - 4,30 incl. 6,50 4,40 14,50 - 22,00 5,80 gratis 12,80 - 17,00 4,70 gratis 10,40 - 14,50
JEŽEVAC, Plavnička b.b., 51500 Krk 051 465 010 451 440 camping@valamar.com HHH 03.04. - 15.10. 10 3,00 - 4,30 incl. 6,50 4,40 14,50 - 21,00 5,80 gratis 12,80 - 17,00 4,70 gratis 10,40 - 14,50
C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a

8 NAZWA / ADRES NR KIERUN-
KOWY TELEFON FAX E-MAIL KAT. SEZON
CCI PIES / KOT E P/P CH P P/P CH P P/P CH P P/P CH P 9
% € € € € € € € € € € € € € €
Ceny 2009

Ceny 2009
11.07. - 21.08. 20.06. - 10.07. / 22.08. - 28.08. 23.05. - 19.06. / 29.08. - 18.09. 01.04. - 22.05. / 19.09. - 15.10.
PADOVA 3, Banjol 496, 51280 Rab 051 724 355 724 539 padova3@imperial.hr HHH 01.04. - 15.10. 3,05 - 3,74 incl. 6,24 3,60 11,50 - 15,24 5,68 3,46 10,67 - 14,40 4,71 3,19 10,11 - 12,60 3,60 1,80 8,45 - 10,53
SAN MARINO, Lopar 488, 51281 Lopar - Rab 051 775 133 775 290 ac-sanmarino@imperial.hr HHH 01.04. - 30.09. 3,05 - 3,74 incl. 6,24 3,60 11,50 - 15,24 5,68 3,46 10,67 - 14,40 4,71 3,19 10,11 - 12,60 3,60 1,80 8,45 - 10,53

LLIKA
I K AI GORJE
– K A R L O VA C
01.06. - 30.09. 01.04. - 31.05. / 01.10. - 15.10.
KORANA, Čatrnja b.b., 47246 Drežnik grad 053 751 015 751 013 info@np-plitvicka-jezera.hr HH 01.04. - 15.10. 3,00 incl. 9,00 6,30 5,00 - 8,00 7,00 4,90 5,00 - 8,00
BORJE, Vranovača b.b., 53230 Borje - Korenica 053 751 790 751 791 auticamp-borje@np-plitvicka-jezera.hr HHH 01.04. - 15.10. 3,00 incl. 9,00 6,30 5,00 - 8,00 7,00 4,90 5,00 - 8,00
01.06. - 31.08. 01.04. - 31.05. / 01.09. - 31.10.
SLAPIĆ, Mrežnički brig b.b., 47250 Duga resa 047 854 754 854 700 autocamp@inet.hr HHHH 01.04. - 31.10. 1,42 2,12 4,25 2,12 6,37 - 8,49 3,54 1,42 5,66 - 7,08

D
Z AA DL M
A RA C J A - R e g i o n Z a d a r u
04.07. - 21.08. 06.06. - 03.07. / 22.08. - 04.09. 02.05. - 05.06. / 05.09. - 18.09. 01.01. - 01.05. / 19.09. - 31.12.
ŠIMUNI, 23251 Šimuni - Kolan 023 697 441 697 442 info@camping-simuni.hr HHH 01.01. - 31.12. 5 2,50 - 5,90 incl. 8,20 5,80 17,20 - 20,60 5,30 4,30 10,90 - 14,00 3,50 3,20 7,80 - 10,80 2,90 2,20 6,30 - 9,30
11.07. - 21.07. 20.06. - 10.07. / 22.08. - 04.09. 30.05. - 19.06. / 05.09. - 18.09. 28.03. - 29.05. / 19.09. - 14.11.
PAKLENICA, Dr. F. Tuđmana 14, 23244 Starigrad - Paklenica 023 209 062 209 073 camping.paklenica@bluesunhotels.com HHH 28.03. - 14.11. 10 2,70 - 4,50 incl. 7,50 4,90 10,60 - 14,20 6,50 4,40 9,40 - 12,20 5,20 2,40 7,30 - 8,30 3,70 - 4,50 1,60 - 2,10 5,50 - 7,50
01.07. - 31.08. 15.03. - 30.06. / 01.09. - 15.11.
NACIONALNI PARK, Dr. F.Tuđmana 14a, 23244 Starigrad - Paklenica 023 369 202 359 133 kamp@paklenica.hr HH 15.03. - 15.11. 1,66 - 2,08 2,22 - 3,05 5,55 2,77 8,33 - 11,12 4,17 2,08 6,95 - 9,02
PISAK, 23244 Seline 023 656 129 656 129 sime.bucic@zd.t-com.hr H 01.04. - 30.09. 5 2,12 3,11 4,53 1,98 4,95 - 7,78 3,40 1,70 5,94 - 8,92
15.07. - 15.08. 01.07. - 14.07. / 16.08. - 31.08. 15.04. - 30.06. / 01.09. - 15.10.
PUNTA ŠIBULJINA, 23245 Tribanj - Šibuljina 023 658 004 658 004 mia.anic@yahoo.com HH 15.04. - 15.10. 5 1,72 2,30 4,00 2,00 5,71 - 7,14 3,72 1,86 5,14 - 6,57 3,43 1,71 4,57 - 6,01
15.04. - 15.10.
MARITIME, Ivana Pavla II, 23233 Privlaka 023 367003 367 003 marcello-m@t-online.de HHH 15.04. - 15.10. 2,26 incl. 3,11 1,56 8,20
25.07. - 21.08. 11.07. - 24.07. 27.06. - 10.07. / 22.08. - 28.08. 25.04. - 26.06. / 29.08. - 11.09.
PLANIK, Ražanac b.b., 23248 Ražanac 022 651 431 653 393 info@planik.hr HH 25.04. - 12.09. 5 2,20 - 3,80 2,20 4,30 2,90 7,00 - 7,50 4,20 2,90 6,50 - 7,30 4,10 2,90 5,90 - 7,00 2,95 2,00 4,60 - 4,75
01.05.- 30.09.
ADRIASOL, Turističko naselje b.b., 23312 Novigrad 023 375 111 375 619 office@adriasol.com HHH 01.05. - 30.09. 2,00 3,00 5,00 3,00 7,00
04.07. - 21.08. 27.06. - 03.07. / 22.08. - 28.08. 20.06. - 26.06. / 29.08. - 04.09. 01.05. - 19.06. / 05.09. - 30.09.
ZATON, Dražnikova 76, 23232 Nin 023 280 280 280 310 camping@zaton.hr HHHH 01.05. - 30.09. 5 4,40 - 8,50 incl. 9,90 7,70 17,00 - 27,00 9,00 7,10 16,00 - 25,00 7,80 6,10 15,60 - 24,00 5,10 - 6,40 3,90 - 5,10 9,70 - 18,00
15.06. - 31.08. 01.05. - 14.06. / 01.09. - 01.10.
PORAT, Sušica 27, 23275 Ugljan 023 288 318 autocamp-porat@post.t-com.hr H 01.05. - 01.10. 2,26 3,68 2,26 7,93 - 10,19 3,11 1,70 6,79 - 7,36
10.07. - 20.08. 01.06. - 09.07. / 21.08. - 05.09. 01.04. - 31.05. / 06.09. - 08.10.
SOVINJE Naturist, 23212 Tkon - Pašman 023 285 541 285 304 sovinje@tkon.hr HHH 01.04. - 08.10. 5 2,12 - 3,11 3,26 6,37 3,68 8,49 - 11,40 5,24 3,11 7,36 - 10,04 4,25 2,12 5,37 - 8,49
01.07. - 31.08. 01.06. - 30.06. / 01.09. - 30.09. 15.04. - 31.05. / 01.10. - 15.10
ĐARDIN, Put primorja 4, 23207 Sv. Filip i Jakov 023 388 960 388 607 camp.gardin@camping-croatia.com HH 15.04. - 15.10. 5 1,50 - 2,00 2,00 5,50 2,50 5,00 - 9,00 5,00 2,00 4,50 - 7,50 3,50 1,75 4,00 - 6,50
20.06. - 24.08. 01.05. - 19.06. 25.08. - 01.10.
RIVA, 23207 Sv. Filip i Jakov - Turanj 023 388 875 388 875 HHH 01.05. - 01.10. 10 2,00 3,50 - 4,00 6,00 5,00 8,00 - 10,00 5,00 4,00 6,00 - 8,00 4,00 3,00 5,00 - 7,00
01.06. - 31.08. 01.04. - 31.05. / 01.09. - 31.10.
ANTONIO, Turanj 9, 23207 Sv. Filip i Jakov 023 388 766 388 767 abezinovic@gmail.com HH 01.04. - 01.11. 2,20 - 3,00 2,20 - 3,00 6,00 2,50 6,00 - 10,00 4,50 2,00 4,70 - 8,40
01.07. - 31.08. 15.05. - 30.06. / 01.09. - 30.09. 01.04. - 14.05. / 01.10 - 31.10.
OAZA MIRA, Dr. F. Tuđmana 2, 23211 Pakoštane - Drage 023 635 419 635 393 info@oaza-mira.hr HHH 01.04. - 31.10. 5 incl. 7,78 6,37 19,82 - 25,48 7,08 4,35 18,40 - 22,65 4,25 2,21 11,32 - 14,15
11.07. - 14.08. 27.06. - 10.07. / 15.08. - 28.08. 01.01. - 26.06. / 29.08. - 31.12.
PARK SOLINE, Put Solina 17, 23210 Biograd n/m 023 383 351 384 823 ilirijad@globalnet.hr HHHH 01.01. - 31.12. 3,80 - 5,50 incl. 7,90 6,30 19,00 6,80 5,40 16,30 5,50 4,40 13,20
19.07. - 15.08. 01.07. - 18.07. / 16.08. - 31.08. 15.06. - 30.06. / 01.09. - 14.09. 01.04. - 14.06. / 15.09. - 31.10.
DIANA & JOSIP, Put Solina 55, 23210 Biograd n/m 023 385 340 383 886 bioline@globalnet.hr HHH 01.04. - 31.10. 10 3,00 - 5,00 2,00 - 3,00 6,00 3,00 8,00 - 12,00 5,00 3,00 8,00 - 12,00 4,00 2,00 7,00 - 10,00 3,00 gratis 6,00 - 9,00
04.07. - 21.08. 06.06. - 03.07. / 22.08. - 04.09. 01.04. - 05.06. / 05.09. - 31.10.
KOZARICA, Brune Bušića b.b., 23211 Pakoštane 023 381 070 381 068 kozarica@adria-more.hr HHH 01.04. - 31.10. 5 3,10 - 5,20 incl. 6,50 5,30 11,10 - 17,90 5,40 4,20 9,20 - 14,50 4,30 3,10 7,10 - 11,20

D
ŠAI BLEMNAICKJ A - R e g i o n S z y b e n i k a
04.07. -21.08. 20.06. - 03.07. / 22.08. - 04.09. 16.05. - 19.06. / 05.09. - 18.09. 25.04. - 15.05. / 19.09. - 30.09.
MIRAN, Zagrebačka b.b., 22213 Pirovac 022 466 803 467 022 sales@rivijera.hr HH 25.04. - 01.10. 3,00 - 5,00 incl. 6,50 5,00 10,00 - 14,00 5,50 4,50 9,00 - 12,50 4,00 3,50 8,00 - 10,00 3,00 3,00 7,00 - 9,00
IMPERIAL, V. Lisinskog 2, 22211 Vodice 022 454 412 454 412 sales@rivijera.hr HHH 25.04. - 01.10. 4,50 - 6,00 incl. 8,00 6,00 13,00 - 20,00 7,00 5,50 12,00 - 18,00 6,00 4,50 10,00 - 15,00 4,00 3,00 9,00 - 11,00
04.07. - 23.08. 20.06. - 03.07. / 24.08. - 31.08. 16.05. - 19.06. / 01.09. - 06.09. 01.05. - 15.05. / 07.09. - 15.10.
ADRIATIC, Huljerat b.b., 22202 Primošten 022 571 223 571 360 info@camp-adriatic.hr HHH 01.05. - 15.10. 5 2,55 - 4,53 incl. 8,49 6,37 12,76 - 26,04 6,79 4,95 10,47 - 22,36 5,66 4,53 8,91 - 18,68 4,81 3,54 7,64 - 15,71
01.07. - 31.08. 26.05. - 30.06. / 01.09. - 10.09. 01.04. - 25.05. / 11.09. - 15.10.
JAZINA, Put Jazine b.b., 22240 Tisno 022 438 558 439 836 prisliga@si.t-com.hr HH 15.04. - 15.10. 3,60 5,70 2,90 6,20 - 8,30 4,20 2,20 4,70 - 6,40 3,50 1,90 4,10 - 5,50
01.07. - 31.08. 01.03. - 30.06. / 01.09. - 30.10.
KOSIRINA, Put Kosirine b.b., 22244 Betina 022 435 268 435 268 btp@si.t-com.hr HH 15.04. - 15.10. 10 3,30 5,30 2,70 6,30 - 7,80 4,00 1,90 4,90 - 6,00
PLITKA VALA, Plitka Vala b.b., 22244 Betina 022 435 268 435 268 btp@si.t-com.hr HH 15.04. - 15.10. 10 3,30 5,30 2,70 6,30 - 7,80 4,00 1,90 4,90 - 6,00
CRKVINE, Vransko Jezero, 53211 Pakoštane 022 434 795 434 795 nedjeljko.brkic@si.t-com.hr HHH 10.05. - 01.10. 2,12 4,25 4,10 3,11 7,93 3,82 2,83 7,36
KRKA, Skočići 21, 22221 Lozovac 022 778 495 goran.skocic@inet.hr H 01.03. - 30.10. 10 2,83 4,25 2,12 4,95 - 7,08 3,40 1,70 3,96 - 5,66
01.07. - 29.08. 01.06. - 30.06. / 30.08. - 14.09. 24.04. - 31.05. / 15.09. - 15.10.
JEZERA - LOVIŠĆA, Zaratić 1, 22242 Jezera 022 439 600 439 215 info@jezera-kornati.hr HHH 24.04. - 15.10. 5 4,50 - 7,00 3,50 - 4,00 7,95 5,95 11,80 - 13,60 5,95 4,30 9,00 - 10,20 4,95 3,00 7,40 - 8,60
C h o r w a c k a W s p ó l n o t a Tu r y s t y c z n a

10 NAZWA / ADRES NR KIERUN-
KOWY TELEFON FAX E-MAIL KAT. SEZON
CCI PIES / KOT E P/P CH P P/P CH P P/P CH P P/P CH P 11
% € € € € € € € € € € € € € €
Ceny 2009

Ceny 2009
D ALMAC JA - Region Splitu
SPLIT
04.07. - 21.08. 27.06. - 03.07. / 22.08. - 28.08. 06.06. - 26.06. / 29.08. - 11.09. 15.04. - 05.06. / 12.09. - 15.10.
VRANJICA BELVEDERE, 21218 Seget Vranjica - Trogir 021 798 222 894 151 vranjica-belvedere@st.t-com.hr HHH 15.04. - 15.10. 5 1,60 - 2,57 3,90 5,76 3,60 8,47 - 9,64 5,28 3,33 7,70 - 8,88 4,79 2,70 4,58 - 8,11 4,38 2,50 4,17 - 7,42
07.07. - 22.08. 01.06. - 06.07. / 23.08. - 30.09. 10.04. - 31.05. / 01.10. - 10.10.
SEGET, 21218 Seget Donji - Trogir 021 880 394 880 394 kamp@kamp-seget.hr H 10.04. - 10.10. 1,42 - 2,12 incl. 4,95 3,26 11,32 - 16,28 3,96 2,55 9,91 - 13,45 3,39 1,98 9,20 - 11,32
20.06. - 31.08. 01.04. - 19.06. / 01.09. - 01.11.
ROŽAC, Šetalište B. Radića, 21223 Okrug Donji 021 806 105 806 105 camprozac@dalmacija.net HHH 01.04. - 01.11. 5 2,00 3,50 5,70 4,50 7,50 - 10,00 4,70 3,00 6,50 - 9,50
01.07. - 31.08. 01.06. - 30.06. / 01.09. - 30.09. 01.01. - 31.05. / 01.10. - 31.12.
LISIČINA, Lisičina 2, 21310 Omiš 021 862 536 862 536 camp-lisicina@inet.hr HH 25.04. - 15.10. 1,50 2,10 4,15 2,10 5,15 - 7,35 3,30 1,65 4,15 - 5,50 2,80 1,40 3,60 - 5,00
GALEB, Vukovarska b.b., 21310 Omiš 021 864 430 864 458 camping@galeb.hr HHH 01.05. - 15.10. 5 2,97 - 4,10 incl. 7,15 4,32 15,56 - 22,14 6,03 3,82 13,15 - 18,74 5,35 3,48 11,24 - 16,48
BAŠKO POLJE, Baška voda, 21320 Baško Polje 021 612 329 612 329 kamp.baskopolje@club-adriatic.hr HH 01.05. - 15.10. 2,50 - 2,80 3,00 5,20 3,20 8,60 - 10,20 3,70 2,50 5,80 - 7,40 3,20 2,10 4,90 - 6,00
VITER MATUTINOVIĆ, A.K. Miošića 1, 21334 Zaostrog 021 629 190 629 190 info@camp-viter.com H 01.05. - 30.09. 5 2,10 2,90 5,10 2,90 7,30 - 8,50 3,60 2,10 5,10 - 7,00 3,60 2,10 5,10 - 7,00
STOBREČ - SPLIT, Sv. Lovre 6., 21000 Split - Stobreč 021 325 426 325 452 camping.split@gmail.com HHH 01.01. - 31.12. 5 2,60 - 3,15 3,05 - 3,35 5,30 3,20 8,30 - 10,05 4,20 2,60 6,15 - 8,00 3,80 2,20 5,25 - 6,55
01.07. - 25.08. 01.06. - 30.06. / 26.08. - 30.09. 01.10. - 15.10. / 01.05. - 31.05.
DALMACIJA, 21334 Zaostrog 021 679 777 679 779 lavatera@st.t-com.hr HH 01.05. - 15.10. 2,80 2,80 5,50 3,50 7,00 - 8,30 4,80 2,80 5,90 - 7,30 3,40 2,20 5,30 - 6,30
01.07. - 31.08. 01.06. - 30.06. / 01.09. - 15.09. 01.05. - 31.05. / 16.09. - 30.09.
DOLE, Živogošće b.b., 21329 Igrane - Živogošće 021 628 749 628 750 auto-camp-dole@st.t-com.hr HH 01.05. - 01.10. 5 2,50 4,20 5,20 2,90 7,70 - 17,80 3,50 2,10 5,00 - 8,80 2,80 1,80 4,00 - 7,00
11.07. - 21.08. 01.06. - 10.07. / 22.08. - 30.09.
JURJEVAC, Njiva b.b., 21460 Stari Grad 021 765 843 765 128 helios-faros@st.t-com.hr HH 01.06. - 30.09. 10 2,50 - 3,00 3,00 5,00 2,50 6,50 - 10,00 4,00 1,50 6,00 - 8,00
01.05. - 31.10.
MINA, 21465 Jelsa 021 761 210 718 950 komunalno-jelsa@st.t-com.hr H 01.05. - 31.10. 2,26 3,96 1,98 4,39 - 5,23
01.07. - 31.08. 01.05. - 30.06. / 01.09. - 30.09.
VIRA, Dolac b.b., 21450 Hvar 021 741 803 717 446 viracamp@suncanihvar.com HHHH 09.05. - 01.10. 4,67 - 6,37 incl. 8,88 4,67 19,25 - 28,00 6,94 3,97 15,00 - 23,07
GREBIŠĆE, 21465 Jelsa 021 761 191 761 191 camp@grebisce.hr HHH 01.05. - 01.10. incl. 4,81 3,68 11,04 - 27,03 4,53 3,11 10,05 - 25,05
MARIO, Uz Gospojicu b.b., 21420 Bol 021 635 028 635 028 fanika.eterovic@st.t-com.hr HHH 01.05. - 15.10. 1,42 7,08 3,54 incl. 4,95 2,12 incl.
21.07. - 20.08. 01.07. - 20.07. / 21.08. - 31.08. 01.09. - 31.10 / 01.05. - 30.06.
KANUN, Domovinskog rata 30, 21420 Bol 021 635 293 vojmir.cvitanic@st.t-com.hr HH 01.05. - 31.10. 5 incl. 8,50 4,25 2,10 - 3,50 7,00 3,50 2,10 - 3,50 5,60 2,80 1,40 - 2,10

D AU LBMRAOCVJNAI K- R e g i o n D u b r o w n i k a
16.07. - 25.08. 16.06. - 15.07. / 26.08. - 05.09. 01.05. - 15.06. / 06.09. - 30.09.
PRAPRATNO, Prapratno, 20230 Ston 020 754 000 754 344 dubrovacko-primorje.dd@inet.hr HHH 01.05. - 30.09. 5 1,62 - 2,70 2,98 6,75 4,73 9,46 - 12,44 5,00 3,50 6,75 - 8,70 3,78 2,65 4,77 - 7,77
01.07. - 31.08. 01.04. - 30.06. / 01.09. - 30.10.
ZAKONO, Brijesta 10, 20248 Brijesta 098 344 204 peric@brijesta.com HH 01.04. - 31.10. 5 1,30 2,50 3,50 2,00 5,00 - 5,60 3,30 1,70 4,00 - 4,90
VRELA, Brijesta 10, 20248 Brijesta A32 098 344 204 peric@brijesta.com HH 01.04. - 31.10. 5 1,30 2,50 4,00 2,50 5,00 - 6,50 3,50 2,00 4,00 - 5,17
01.06. - 30.09. 01.10. - 31.05.
VRILA, 20240 Trpanj 020 743 700 743 700 HHHH 01.01. - 31.12. 10 2,00 4,00 3,00 4,00 - 6,00 3,00 2,00 2,00 - 4,00
01.07. - 31.08. 01.04. - 30.06. / 01.09. - 30.09. 01.10. - 31.03.
TRSTENICA, K. Domagoja 50, 20250 Orebić 020 713 348 713 348 rezervacije@kamp-trstenica.com HHHH 01.01. - 31.12. 2,50 4,20 5,00 3,00 8,20 - 10,20 3,50 2,20 7,20 - 8,80 3,50 2,00 7,00 - 7,50
15.07. - 22.08. 28.06. - 14.07. / 23.08. - 14.09. 01.06. - 27.06. / 15.09. - 30.09.
GLAVNA PLAŽA, K. Domagoja 49, 20250 Orebić 020 713 399 713 390 info@glavnaplaza.com HHHH 01.06. - 30.09. 5,00 4,30 2,15 3,15 - 6,15 3,57 1,86 3,00 - 5,93 2,60 1,43 2,71 - 5,14
01.07. - 31.08. 01.06. - 30.06. / 01.09. - 30.09. 01.04. - 31.05. / 01.10. - 31.10.
NEVIO, Dubravica b.b., 20250 Orebić 020 714 465 714 465 info@nevio-camping.com HHHH 01.01. - 31.12. incl. 5,50 4,00 14,00 - 16,00 4,00 1,50 10,00 - 11,00 4,00 1,00 9,00 - 10,00
ADRIATIC, Mokalo 6, 20250 Orebić 020 713 420 714 328 kamp-adriatik@du.t-com.hr HHHH 01.04. - 31.10. 3 2,80 - 3,50 3,50 6,30 3,90 8,90 - 12,00 4,90 2,80 7,40 - 8,40 4,20 2,10 6,30 - 7,00
01.06. - 30.09.
PONTA, Mokalo b.b., 20250 Orebić 020 713 104 713 104 ivo.kristicevic@du.t-com.hr HHHH 01.06. - 01.10. 2,80 4,90 2,80 7,00 - 7,70
01.07. - 31.08. 01.05. - 30.06. / 01.09. - 31.10
MAESTRAL, 20267 Kučište - Viganj 098 196 9847 slaven.njakara@maestral-camping.hr HHH 01.05. - 31.10. 2,55 - 3,11 4,24 2,26 5,09 - 9,06 3,54 1,70 4,24 - 7,36
01.07. - 31.08. 01.06. - 30.06. / 01.09. - 19.09. 01.04. - 31.05. / 20.09. - 31.10. 01.11. - 31.03.
PALME, Kučište 45, 20267 Kučište 020 719 164 719 164 info@kamp-palme.com HHH 01.01. - 31.12. 5 1,38 - 2,12 2,30 - 3,26 5,94 3,11 9,20 - 10,60 4,95 2,12 7,50 - 8,49 4,67 1,91 6,75 - 7,64 4,20 1,72 6,07 - 6,88
28.06. - 05.09. 01.04. - 27.06. / 06.09. - 31.10.
SOLITUDO, V. Lisinskog 17, 20000 Dubrovnik 020 448 686 448 688 camping-dubrovnik@valamar.com HHH 01.04. - 31.10. 10 3,55 - 4,75 incl. 7,80 5,40 13,30 - 17,00 6,00 gratis 10,40 - 12,60
01.07. - 31.08. 01.06. - 30.06. / 01.09. - 15.10. 01.04. - 31.05.
KUPARI, Kupari b.b., 20207 Mlini 020 485 548 485 188 info@campkupari.com HH 01.04. - 15.10. incl. incl. 5,39 2,70 8,91 4,29 2,15 6,49 3,30 1,65 4,40
01.06. - 30.09.
AGAVA, Srebreno 12, 20207 Mlini 020 485 229 485 229 frano.kleskovic@du.t-com.hr HH 01.06. - 30.09. incl. 2,50 3,50 1,50 5,00 - 7,00

S L AV
A V OONNIIAJ A
01.05. - 31.10.
SPAČVA, Autocesta b.b., 32246 Lipovac 032 840 888 841 880 info@suc.hr HH 01.05. - 31.10. incl. 3,50 1,50 4,00 - 6,20
PRZEDSTAWICIELSTWA Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej
Republiki Chorwacji, IPC Business Center,
I ODDZIAŁY CHORWACKIEJ ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 828 51 93
WSPÓLNOTY TURYSTYCZNEJ Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: info@chorwacja.home.pl
ZA GRANICĄ
Oficina de turismo de Croacia
Hrvatska turistička zajednica 28001 Madrid, Espana
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 Calle Claudio Coello 22, 1°C
10000 Zagreb, Hrvatska Tel.: +34 91 781 55 14
Fax: +34 91 431 84 43

www.chorwacja.hr Tel.: +385 1 46 99 333
Fax: +385 1 45 57 827
E-mail: info@htz.hr
www.chorwacja.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
1010 Wien
Am Hof 13, Österreich
E-mail: info@visitacroacia.es

Croatian National Tourist Office
New York 10118
350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.
Tel.: +1 212 279 8672
Fax: +1 212 279 8683
Tel.: +43 1 585 38 84 E-mail: cntony@earthlink.net
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: office@kroatien.at Kroatiska Turistbyrån
11135 Stockholm
Kroatische Zentrale für Tourismus
Kungsgatan 24, Sverige
60311 Frankfurt
Tel.: +46 853 482 080
Kaiserstrasse 23, Deutschland
Fax: +46 820 24 60
Tel.: +49 69 23 85 350
E-mail: croinfo@telia.com
Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: info@visitkroatien.de
Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme
Kroatische Zentrale für Tourismus 1081 GG Amsterdam
80469 München Nijenburg 2F, Netherlands
Rumfordstrasse 7, Deutschland Tel.: +31 20 661 64 22
Tel.: +49 89 22 33 44 Fax: +31 20 661 64 27
Fax: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatie-info@planet.nl
E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de
Office National Croate du Tourisme
Ente Nazionale Croato per il Turismo 1000 Bruxelles
20122 Milano Vieille Halle aux Bles 38, Belgique
Piazzetta Pattari 1/3, Italia Tel.: +32 255 018 88
Tel.: +39 02 86 45 44 97 Fax: +32 251 381 60
Fax: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info-croatia@scarlet.be
E-mail: info@enteturismocroato.it
Ente Nazionale Croato per il Turismo Хорватское туристическое сообщество
00186 Roma, Via Dell’oca 48, Italia 123610 Moscow
Tel.: +39 06 32 11 03 96 Krasnopresnenskaya nab. 12
Fax: +39 06 32 11 14 62 office 1502, Russia
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it Tel.: +7 495 258 15 07
Fax: +7 495 258 15 07
Chorvatské turistické sdružení E-mail: HTZ@wtt.ru
11000 Praha 1, Krakovská 25, Česká republika
Tel.: +420 2 2221 1812 Hrvaška turistična skupnost
Fax: +420 2 2221 0793 1000 Ljubljana
E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz Gosposvetska 2, Slovenija
Chorvátske turistické združenie Tel.: +386 1 23 07 400
82109 Bratislava Fax: +386 1 23 07 404
Trenčianska 5, Slovakia E-mail: hrinfo@siol.net
Tel.: +421 2 55 562 054
Fax: +421 2 55 422 619 Kroatische Zentrale für Tourismus
E-mail: infohtz@chello.sk 8004 Zürich
Badenerstrasse 332, Switzerland
Horvát Idegenforgalmi Közösség Tel.: +41 43 336 20 30
1053 Budapest, Magyar u. 36, Magyarország Fax: +41 43 336 20 39
Tel.: +36 1 266 65 05, E-mail: info@kroatien-tourismus.ch
Fax: +36 1 266 65 33
E-mail: info@htz.hu Dania
Office National Croate de Tourisme 3460 Birkerod
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France Obowiązki pełni agencja VAGABOND
Tel.: +33 1 45 00 99 55 Bregenrodvej 132
Fax: +33 1 45 00 99 56 Tel.: +45 70 266 860
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr Fax: +45 48 131 507
E-mail: info@altomkroatien.dk
Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, クロアチア政府観光局
2 Lanchesters, 162-164 Fulham Ark Hills Executive Tower N 613
Palace Road, United Kingdom Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel.: +44 208 563 79 79 Tel.: + 81 (0)3 6234 0711
Fax: +44 208 563 26 16 Fax.: + 81 (0)3 6234 0712
E-mail: info@croatia-london.co.uk E-mail: info@visitcroatia.jp