STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 1
FÖRELÄGGANDE
2014-06-24
Aktbilaga 40

Mål nr
B 12885-10

Enhet 11

Anges vid kontakt med tingsrätten

Dok.Id 1353790
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 8307
104 20 Stockholm
Scheelegatan 7 08-561 651 40 08-561 650 01 måndag – fredag
08:00-16:00
E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se
www.stockholmstingsratt.se


Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm
AM-131226-10City åklagarkammare i Stockholm ./. Julian Assange
angående våldtäkt, sexuellt ofredande, olaga tvång
_________________________________________________________________________

Ni föreläggs att inkomma med yttrande över aktbilaga 39.

Ert svar ska vara skriftligt. Det ska ha kommit in till tingsrätten senast den 1 juli 2014.Hans Lindberg
Telefon direkt 08-561 651 10

Bifogas, aktbilaga 39STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Enhet 11
INKOM: 2014-06-24
MÅLNR: B 12885-10
AKTBIL: 39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful