BORANG LAMPIRAN ‘ A ‘

Dikehendaki dalam 3 salinan – 14 hari sebelum tarikh meninggalkan negeri
Tuan Pengarah Pelajaran Negeri
Terengganu
PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MENINGGAL NEGERI
Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran meninggalkan negeri Terengganu dalam masa
cuti penggal persekolahan / cuti am / cuti hujung minggu seperti berikut:1.

Nama Penuh

:

2.

Jawatan

:

3.

Tarikh a) Mula meninggalkan negeri

4.

No. Fail Diri P.T :
:

b) Sampai balik

:

Alamat a) Rumah dalam Negeri

:

b) Di luar negeri

:

Tarikh :

Tandatangan pemohon :............................

Pengesahan Pengetua/Guru Besar
a)

Saya sahkan bahawa guru ini tidak dikehendaki bertugas di sekolah pada
Tarikh .........................................................................................................

b)

Permohonan ini adalah untuk diri saya sendiri, dan dalam masa ketiadaan saya
pentadbiran sekolah ini adalah diserahkan kepada tanggungjawab Penolong Kanan /
Penyelia Petang / Guru Kanan :
Encik /Cik :....................................................................................................

Tarikh : ..........................................

Tandatangan dan : ...................................
Cop Pengetua/Guru Besar

* Potong yang tidak berkenaan

Diluluskan / Tidak diluluskan
Keluar negeri daripada ...................................................... hingga .........................................................
Tarikh :..................................................

.............................................
b.p Pengarah Pelajaran
Negeri Terengganu