You are on page 1of 76

Ledaren: S och M måste enas om SD-hotet

SK˚DESPELARE
DØMD FØR
MISSHANDEL
av flickvän
I SVT-HUSET
I GØTEBORG
KAMERA
SSPPAARRAA 50 BÆSTA
224400 KKRR
JULFYNDEN
P˚ NÆTET
PLATT-TV IPHONE
SSPPAARRAA SSPPAARRAA
55 772200 KKRR 22 554455 KKRR
GÖTEBORG CMYK BOLD/BT TRYCKERIET, BORÅS ••••• TISDAG 24 NOVEMBER 2009
EXTRA I DAG: BOSTAD - SPECIAL o 7 SIDOR
Salander MADELEINES Planeringen
snart klar

är stjärnan HEMLIGA LISTA


i nya filmen SIDORNA 30-31
FØR BRØLLOPET SIDAN 9

VOLVO-
CHEFENS
MILJON-
KLIPP SIDAN 12
inkl. moms

TISDAG 24 NOVEMBER 2009 PRIS 10:- MED KORSORD 20:- MED POIROT-DVD 69:- TIPSA GT – RING 031-725 90 01 På nätet: www.gt.se Telefon: 031-725 90 00

GT AVSLØJAR

HAN L˚G
SK˚DESPELARE
dömd till fängelse
I KOMA
I 23 ˚R
-HØRDE
ALLTING SIDAN 8
ØVERFØLL
STOR GUIDE
PLATT-TV
SP
SPAR
55 72
ARAA
7200 KR
KR KVINNA
JULFYNDA
P˚ NÆTET i Göteborg
I SVT-HUSET SIDORNA 10-11
OCH SPARA LEDAREN: KULTUR
SIDAN 2

SID 6-7

Jimmy Fredriksson: ”Kaliber”-kvinnorna


1000-LAPPAR Bantardags, politiker!
SIDORNA 20-21 om alla avslöjanden
Årgång 108 nr 328 G1

*!3I8B0I-daba b!
ANNONS
10 e TISDAG 24 NOVEMBER 2009

SVT-skådisen
fick fängelse DOMEN PUNKT
FØR PUNKT
2007-12-22, VÄSTRA
FRÖLUNDA, MISS-
HANDEL: DÖMD.
Ett bråk i flickvännens
lägenhet slutar med att skåde-
spelaren bland annat kastar en
nyckelknippa i flickvännens
ansikte. Han hävdar att det hela
var en olyckshändelse, men
rätten går på brottsoffrets linje.
2008-02-22, VÄSTRA
FRÖLUNDA, MISS-
HANDEL: DÖMD.
Ett gräl urartar i handgriplig-
heter och den åtalade ska enligt
flickvännens berättelse bland
annat ha dunkat hennes huvud i
golvet. Skådespelaren nekar till
anklagelserna men tingsrätten
går på målsägandes linje.
SVT-HUSET. Här på SVT-huset i Göteborg jobbade skådespelaren och hans flickvän och ett av bråken utspelade sig även inne i 2008-02-26, SVT-
lokalerna. Två andra skådespelare gick mellan och vittnade i gårdagens rättegång. Foto: LENNART REHNMAN
HUSET, MISS-
HANDEL: DÖMD.
Mannen dömd för misshandel av sin flickvän Paret bråkar på sin gemen-
samma arbetsplats och två
GÖTEBORG. En känd tv- Under rättegången framkom nekade genom hela rätte- andra skådespelare blir vittnen.
skådespelare i Göteborg även att SVT Göteborgs led- gången misshandeln av sin Tingsrätten går i sin dom på
dömdes i går till fyra ning känt till bråken mellan flickvän och var märkbart åklagarens linje, som hävdar att
månaders fängelse för sina anställda och utdelat en chockad av den fällande do- skådespelaren bland annat ska
misshandel. skriftlig reprimand till skåde- men: ha kastat in flickvännen i en vägg.
Tingsrätten ansåg att spelaren. – Det känns som jag lever i MARS 2008,
han vid fyra tillfällen ska Enligt uppgifter till GT ska en bok av Kafka just nu, säger VÄSTRA FRÖLUNDA,
ha misshandlat sin flick- SVT-chefer vid minst två till- han till GT. OLAGA HOT: FRIAD.
vän, en tidigare SVT- fällen hållit enskilda möten Ska enligt åtalet ha mordhotat
medarbetare, med den nu dömda skådespela- Dömd på 4 av 5 punkter flickvännen genom att yttra ”jag
En av händelserna har ren angående hans beteende. Tingsrätten ansåg inte att ska döda dig”. Frias då tings-
skett inne på SVT:s lokaler – Vi vill inte kommentera åklagaren kunde styrka sitt rätten bedömer att hans för-
i Göteborg. det här ärendet alls. Vidare så yrkande om grov fridskränk- klaring, att han menat sig själv,
har vi inga kommentarer gäl- ning och dömde i stället skåde- inte kan uteslutas vara san-
I går hölls rättegången mot tv- lande personalärenden av den spelaren på fyra av fem punk- ningsenlig.
skådespelaren i 40-årsåldern här typen, säger Gunwi Silan- ter av misshandel i åtalet.
vid Göteborgs tingsrätt. Han GT 14 november. der, enhetschef för – I grund och botten 2008-06-21, VÄSTRA
stod åtalad för grov frid- flickvän i en vägg, varit ag- SVT i Göteborg. hade jag en annan in- FRÖLUNDA, MISS-
skränkning. gressiv och viftat med en tra- De senaste åren har ställning kring rubri- HANDEL: DÖMD.
Som GT tidigare avslöjat sig galge, vittnade två medskå- skådespelaren, som ti- ceringen men är nöjd Ett våldsamt bråk på midsomma-
rörde en av åtalspunkterna ett despelare från SVT: digare är dömd för med att det blev fäng- rafton slutar enligt åtalet med
bråk inne på SVT:s ”Kanalhu- misshandel mot en else, säger kammarå- att flickvännen får ett dussintal
set” på Norra Älvstranden i Varnad av SVT-ledningen kvinnlig filmprodu- klagare Lars Palm. sår och blåmärken. Skådespe-
Göteborg. – Det var en våldsam knuff cent, deltagit i ett 30- Vare sig åklagaren el- laren förnekar misshandel men
I samband med den åtals- och jag blev rädd, sa en av dem tal uppmärksammade Markus ler försvaret hade i går tingsrätten går på åklagarens
punkten, där skådespelaren under den nio timmar långa svenska filmer och Hankins beslutat om de tänker linje då två vittnen finns till hän-
ska ha knuffat in sin tidigare förhandlingen. flera tv-serier. Han för- markus.hankins@gt.se överklaga domen. delsen.

Polisen misstänkte rattfylla – men mamman matade bara sin baby


m Samtidigt som den 32-åriga mamman körde på E22 som inte körde rakt. Mörrum hann polisen
matade hon sin baby som hon hade bredvid sig. Då var den på väg västerut ifatt henne. Det naturliga var
Polisen fick ta emot flera samtal från medtrafikanter som och passerade just Karlshamn att kontrollera om hon hade
berättade om kvinnans vingliga färd. och enligt uppringare var det en druckit alkohol. Men när hon
ensam kvinnlig förare i bilen. hade blåst visade det sig att hon
– Hon riskerade inte bara sitt munikationscentral. Den 32-åriga kvinnan var var helt nykter.
och sitt barns liv. Andra trafi- Det var i går morse vid halv bland annat nära att köra in – Därför blev det bara en till-
kanter var också i fara, säger tio-tiden som bilister på E22:an i vägräcket vid ett par tillfällen. sägelse, säger Calle Persson. Olämplig färdkost.
Calle Persson på polisens kom- i Blekinge lade märke till bilen När hon hade kört av E22 mot EVA STERNÄNG Foto: CORNELIA NORDSTRÖM
TISDAG 24 NOVEMBER 2009 e 11

Foto: LENNART REHNMAN


Åttaåringen hittades i en skog vid Skogshöjden i Trollhättan, utan
byxor och trosor. Men hovrätten anser inte att det handlar om ett
grovt våldtäktsförsök och sänker straffet med hälften.

Utdrag ur hovrättens dom.

HOVRÆTTEN
HALVERADE
STRAFFET
TROLLHÄTTAN.
Hovrätten anser att
den åttaåriga flickan
utsattes för en livs-
farlig attack.
Ändå sänktes
straffet med hälften
och det handlade
heller inte om ett
grovt våldtäkts- GT 22 juli 2009
försök.
– Jag är förvånad, säger på sin hand, skriver hovrätten i
kammaråklagare Per-Åke måndagens dom.
Kvarnström som drev målet – Att enbart utifrån förekoms-
i tingsrätten. ten av sperma på målsägandens
klänning dra slutsatsen att
– Jag tyckte att tingsrättens fråga varit om en sexuell hand-
dom och straffmätning, tre års ling, eller försök därtill, är
fängelse, var korrekt. emellertid inte möjligt.
– Enligt mitt förmenande ba- – Enligt hovrättens mening
serad på polisutredningen kan syftet med angreppet inte
handlade det om ett grovt våld- anses klarlagt.
täktsförsök mot ett litet barn. – Det står dock klart att NN
– Styrkt av det faktum att utsatt målsäganden utsatt för
mannens sperma fanns på hen- ett livsfarligt våld genom att
nes klänning och att hon åter- hålla hårt för hennes mun.
SKÅDE- fanns utan byxor och trosor. Hans handlande har varit rått
SPELAREN. Det var den 12 juni i år som och hänsynslöst och är att be-
I går dömdes den den åttaåriga flickan hittades i döma som grov misshandel.
skådespelare i en skog vid Skogshöjden i Troll- I hovrätten drevs målet av en
40-årsåldern som hättan utan byxor och trosor. annan åklagare.
stått åtalad för Genom DNA från sperma som
grov fridkränkning hittades på flickans klänning Sänkte även skadeståndet
för misshandel kunde man koppla 18-åringen Hovrätten sänkte också ska-
vid Göteborgs till brottet. deståndet till den 8-åriga
Tingsrätt. flickan från 120 000 kronor till
Foto: PER WISSING Sperma hamnat på marken 50 000 kronor.
Men 18-åringen har hela ti- Hovrätten släppte för övrigt
den nekat till brottet och förkla- den 18-årige mannen ur häktet i
rat att han onanerat i skogs- avvaktan på hovrättsförhand-
Vill stoppa Gekås campingplaner dungen och att sperma hamnat
på marken där flickan senare
lingarna.
Något som utredande poliser
ULLARED. Låt inte Gekås få ömtåliga och värdefulla natu- rört sig. och många småbarnsföräldrar i
bygga ut sin campingplats i Ul- ren för stor, rapporterar Sveri- Hovrätten för västra Sverige området i Trollhättan reage-
lared! ges Radio P4 Halland. menar också att tingsrättens be- rade kraftigt över.
Det anser Naturskyddsföre- – Vi är rädda att det blir ytter- stämda uppfattning att 18-år- 18-åringen bor enligt uppgift
ningen som nu försöker över- ligare påverkan på vattendra- ingen fått utlösning i samband hemma hos sina föräldrar. Han
tyga Miljödomstolen att inte ge gen här, ytterligare förore- med angreppet är förhastad. får nu också vänta i frihet på att
klartecken för utbyggnad. ningar till följd att det blir fler – Andra förklaringar till fyn- avtjäna sitt straff.
Enligt Naturskyddsföre- som kommer hit och av motor- det är tänkbara, såsom att NN Ingemar Nilsson
ningen blir belastningen på den fordonen. GT Vill göra mer plats för camparna. haft sperma på sina kläder eller ingemar.nilsson@gt.se
12 e LÖRDAG 14 NOVEMBER 2009

Grevegårdsskolan i Tynnered
måste rivas – lokalerna är i för
dåligt skick. Foto: LENNART REHNMAN

Skolan i för
dåligt skick SVT-HUSET. Här i SVT:s lokaler skall en av storbråken med flickvännen ägt rum. När skådespelaren knuffade ner sin henne för en
– måste rivas trappa ingrep flera SVT-medarbetare och en av dem vittnar nu i rättegången.

Misshandlade
GÖTEBORG. Grevegårds-
skolan ska rivas.
I alla fall om Lokalsekre-
tariatet får som det vill.
– Byggnaden är i för
dåligt skick för att reno-
veras, säger Stefan Ziegler
på Lokalsekretariatet.
GT skrev i veckan om Greve-
gårdsskolan där eleverna
tvingades träna handboll och
fotboll i en fallfärdig gymnas-
tiksal med trasigt golv.
Nu kan vi avslöja att skolan
ska rivas. Den är i så dåligt
flickvännen
i tv-huset
skick att den inte går att rädda.
– Vi kommer att rekommen-
dera rivning så snart vi hittat
alternativa lokaler, säger Ste-
fan Ziegler på Lokalsekretaria-
tet i Göteborgs kommun.
Troligen tas beslutet strax
före årsskiftet.
Från början rekommende-
rade Lokalsekretariatet att Nu åtalas den kände skådespelaren
Grevegårdsskolan, som bygg- GÖTEBORG. En känd tv-skådespelare i Göteborg åtalas för med en filminspelning i Stock-
des i mitten på 1970-talet, grov fridskränkning. holm. SVT vill dock inte kom-
skulle renoveras vilket också Mannen ska ha misshandlat sin flickvän vid ett stort mentera om de vid en fällande
blev beslutat. antal tillfällen och ett av bråken har skett inne på SVT:s dom tänker ta till några åtgär-
lokaler - där andra skådespelare gått mellan. der mot mannen.
Fattade fel beslut – Det är för tidigt att säga.
– Men vi har fattat fel beslut, De senaste åren har skådespela- Förundersökningen riktar in Den frågan kommer vi troligt-
säger Stefan Ziegler. Vi har ren, som är i 40-årsåldern, del- sig på fem incidenter, där en ska vis att kunna svara på efter rät- SKÅDESPELAREN. Den
märkt det i samband med job- tagit i ett 30-tal uppmärksam- ha skett inne på ”Kanalhuset”, tegången, säger Christian Wi- kända svenska skådespelaren
bet med renoveringsplanerna. made svenska filmer och flera SVT:s lokaler på Norra Älvst- kander, dramachef på SVT i Gö- misstänks ha misshandlat och
Efter sommaren 2010 ska tv-serier. randen i Göteborg. teborg. terroriserat sin flickvän under
skolan vara avvecklad och Förundersökningen mot man- Den misstänkta skådespela- ett halvårs tid. Nu åtalas han
verksamheten flyttad till andra nen dokumenterar terrorn mot Knuffades nerför trappa ren medger delvis sin skuld i för grov fridskränkning vid
lokaler. hans flickvän – en kvinna i 25- I februari 2008 ska skådespe- polisförhör men hävdar han att Göteborgs Tingsrätt.
– Det arbetet pågår som bäst årsåldern. laren vid flera tillfällen ha knuf- mordhoten aldrig ägt rum. ”Det
just nu, säger Stefan Ziegler. Vittnen berättar hur han un- fat ner sin flickvän från en är mig själv jag ville döda”, sä- vännens ansikte men påstår att
Ett beslut om rivning tas der 2007 och 2008 ska ha slagit, trappa inne på SVT-huset. ger han. det var en olyckshändelse. Han
slutgiltigt av Kommunstyrel- kastat en nyckelknippa i ansik- När kollegor lagt sig i bråket ber även om hjälp att hantera
sen. I samma veva måste man tet på och slängt in flickvännen har den misstänka mannen 14 blåmärken och sår sin ångest, oro
också på något sätt skapa nya i väggar. knäckt en klädhängare som han Vid en rättsmedicinsk under- och sina alko-
lokaler. viftat med framför de andra skå- sökning av flickvännen i sam- holproblem och
SDN Tynnered vill gärna att Tror på fällande dom despelarna. ”Va fan vill du band med ett av misshandelsfal- har senare fått
det byggs en ny skola på samma – Det måste vara fler än tre bråka med mig också”, ska den len dokumenterades 14 blåmär- terapi för sina
plats. gärningar för att ses som frids- misstänkta mannen sagt till en ken och sår på hennes kropp. problem med
– Sedan är frågan om hur den kränkning och min bedömning yngre skådespelare. ”Skadorna har orsakats av panikattacker
kommer att se ut, säger Stefan är att den är av grov natur. Jag Nu vittnar en av SVT-kolle- trubbigt våld”, skriver överlä- och självmedi-
Ziegler. hade inte väckt åtal om jag inte gorna mot mannen – som 2003 karen. cinering med Markus
Åke Lundgren trodde på en fällande dom, sä- dömdes för misshandel mot en Skådespelaren erkänner även hjälp av alko- Hankins
ake.lundgren@gt.se ger åklagare Mats Dahlberg. kvinnlig producent i samband att han kastat nycklar i flick- hol. markus.hankins@gt.se

HITTADE DØDSHOT MOT SIG SJÆLV P˚ FACEBOOK säger Tommy Lind, vaktha- aktuellt i det här fallet, men
Värmlänningen dödshotades på Facebook.
Tjugotusen utlovades till den som tog livet av honom. vande länspolisbefäl, till tid- skulle någon ta en sådan upp-
– En anmälan är upprättad om stämpling till mord, säger ningen. maning på allvar och sätta det i
Tommy Lind, vakthavande länspolisbefäl till Nya Werm- verket så pratar vi långa fängel-
lands-Tidningen.
Stämpling till mord sestraff, säger Tommy Lind.
Straffskalan för stämpling till Under helgen tas beslut om en
Värmlänningen hittade ett dödshot Det var den dödshotade perso- – En anmälan är upprättad mord hör samman med om vil- förundersökning ska inledas.
mot sig själv på Facebook. nen själv som upptäckte hotet om stämpling till mord. Det här ket effekt uppmaningen har. Ida Thellenberg
Foto: GETTY IMAGES på Facebook. är allvarligare än många tror, – Inte för att vi tror att det är ida.thellenberg@expressen.se
2 LÖRDAG 31 OKTOBER 2009

POLISLARM:
HULIGANER P˚
VIP-LÆKTARE
AIK:s firma misstänks ha bokat lyxloge på
Gamla Ullevi: ”Ett problem för IFK Göteborg”
GÖTEBORG. Här är polisens säkerhetslarm inför guld- De kan använda falska namn
matchen: men i så fall har vi vakter på
Den ökända huliganfalangen ”Firman Boys” misstänks plats.
ha bokat en egen loge på Gamla Ullevis Vip-läktare.
Nu vill polisen att IFK Göteborg flyttar dem till en annan Sköter sig fram till match
del av arenan. Ingvar Oldsberg, Glenn
– Det är ett problem för IFK Göteborg. De får försöka Strömberg och representan-
erbjuda dem pengarna tillbaka och andra platser på are- ter från storklubbar som Chel-
nan, säger supporterpolisen Peter Sjöström. sea och Bayer Leverkusen är
några av dem som finns bland
Säkerhetspådraget över biljetter till en vip-gästerna i morgon.
kring högriskmat- alldeles egen loge – Jag tror ”Firman Boys”
chen mellan IFK Gö- på Blåvitts Vip- Huliganfalangen ”Firman Boys” visar upp sig hemma på kommer sköta sig exempla-
teborg och AIK blir läktare. Råsunda. I morgon ska de enligt polisen ha bokat en egen loge riskt fram tills match, så att de
rekorddyrt och kos-
tar drygt två miljo-
ner kronor. 1 DAG KVAR
Polisen har inför matchen
Insatschefen
Martin
man:
Fred-

– Det är ingen optimal situa-


på Gamla Ullevi.

– Det är i så fall IFK Göte-


Foto: NILS PETTER NILSSON inte riskerar att omhändertas
av polis, säger supporterpoli-
– Vi har stenkoll på den här sen Peter Sjöström.
borg som kan avlägsna dem ge- informationen. Den aktuella – Sedan beror det på vilka
genomfört ett omfattande spa- tion för oss. Samtidigt kan vi nom att erbjuda dem pengarna logen är en dubbelloge för som vinner, vart vi eventuellt
ningsarbete när det gäller inte förhundra att individer tillbaka och matchbiljetter på 90 000 kronor, säger GØTEBORG kan få problem efter
klubbarnas våldsammaste med biljett besöker matchen annan plats på arenan. Det Elgestål. matchen.
problemsupportrar. om de inte är del av någon ord- tror jag de här killarna skulle Biljetterna miss- IFK Göteborg är
Detta arbete har nu fått ett ningsstörning. gå med på, säger Sjöström. tänks ha köpts på nä- övertygade om att de
oväntat genombrott. – Det är ett problem för IFK tet via en mellanhand, kan hantera säkerhe-
Enligt polisen har AIK-an- ”Erbjud pengarna tillbaka” Göteborg i första hand om det enligt säkerhetsansva- ten.
hängare från Supporterpolisen Peter sålts logeplatser till AIK:s ka- rige Elgestål: – Självklart har vi
ökända huli- Sjöström, med AIK som an- tegori C-supportrar (polisens – Vi har kontrollerat resurser för att säkra
ganfalangen svarsområde, uppmanar där- beteckning för huliganer). alla namn på dem som Markus ordningen även efter
”Firman Boys” för IFK att flytta AIK-huliga- IFK:s säkerhetsansvarige sitter där. Ingen var matchen, säger säker-
sannolikt lyck- nerna till en annan del av Tommie Elgestål har tagit del känd för AIK eller markus.hankins
Hankins hetschefen Tommie
ats komma Gamla Ullevi. av polisens spaningsuppgifter. Stockholmspolisen. @gt.se Elgestål.

1000 poliser bevakar supermatchen


GÖTEBORG. Polisinsatsen under guldmatchen den poli- Nord ser använder vi nu polisbus-
blir den största någonsin i Västsverige under
en fotbollsmatch.
staktik
som ska
Vi använder behovatt und-
av sar för att spärra av gator
och låter polismän vara
Enligt uppgifter kommer närmare 1 000 trygga polisbussar vika stora mobila, säger han.
poliser att delta. fotbolls- grupper av po- I Göteborg finns fyra
- Blir det våldsamt har vi redan använt vårt festen för att spär ra liser runt are- "delta"-enheter med cirka
bästa vapen och det är information och dialog, i morgon. nan – vilket 150 SPT-utbildade poliser.
säger kommenderingschef Erik Nord. Särskild poli- av gatorna kan uppfattas Utöver detta förstärks den
staktik (SPT) som provokativt. rekordstora insatsen från
Polisen har inför morgon- med klubbarna om säker- är polisens nya metod för – Rader av poli- Stockholms åtta och Mal-
dagens avgörande guld- heten. att hantera potentiellt smän med skölden uppe mös tre SPT-avdelningar.
möte mellan IFK Göteborg Efter Göteborgskraval- våldsamma folkmassor. kan bli stående som ro- Markus Hankins
och AIK hållit 23 möten lerna 2001 utvecklades Kommenderingschef Erik merska legionärer. I stället markus.hankins@gt.se

ALLT INFØR GULDFINALEN I MORGON


LÖRDAG 31 OKTOBER 2009 3

Foto: ANDERS YLANDER


POLISEN
SL˚R EN
JÆRNRING
RUNT
GAMLA
ULLEVI

✔ 23 möten
mellan
främst IFK
Göteborg och poli-
sen, men även AIK,
har hållits sedan au-
gusti i år. Där har
man gått igenom hur
man ska agera vid
högriskmatchen på


söndag.
Omkring
två miljoner
kronor ex-
tra har satsats på
säkerheten kring
matchen - däribland
en miljon kronor di-
rekt från IFK Göte-
borg. Det innebär
fler poliser, 100 ord-
ningsvakter extra
och omkring 200 ex-
tra publikvärdar.
Dessutom har man
kallat in förstärkning
från poliser från
Stockholm och


Skåne
En yttre
ring i form
av ett
stålstaken byggts
upp runt Gamla Ul-
levi
– allt för att för-
hindra kaos i den
stora folkmassan
som väntas komma
AIK FANSEN. På den här läktaren är det FIRMAN BOYS. Här misstänker polisen att


till matchen.
meningen att AIK:s supportrar ska hålla till. Men huliganfalangen ”Firman Boys” har hyrt en lyxloge. AIK avslö-
eftersom bortafansen bara tilldelats cirka 1700 Där blandas de i så fall upp med specialinbjudna jar heller
platser är det många som köpt biljetter på andra gäster och representanter för besökande klubbar. inget om
sektioner. För att behålla lugnet kring AIK-läkta- ”IFK Göteborg får försöka erbjuda dem pengarna förbredel-
ren spärras sektioner runt den av. tillbaka och andra platser på arenan”, säger sup- serna dagen före
porterpolisen Peter Sjöström - och vid matchda-
gen. Inte heller var
de kommer bo eller
vilken tid eller var
det kommer att bo i
Göteborg avslöjar de.
Allt för att kunna
ladda i lugn och ro.

GÖTEBORG-FANSEN. Hemmafansen håller till på ena kortsidan, så långt ifrån borta-


fansens läktare som möjligt. Det är utanför arenan som fansen kan mötas, därför planerar poli-
sen att slå en järnring runt arenan och hålla AIK- och Göteborgsanhängarna från varandra.
Foto: LENNART REHNMAN Grafik: ALEXANDER JARTSEV

SVAGHETERNA SOM BL˚VITT SKA UTNYTTJA – VÆND!


LEDARE: Därför är Partille bäst i väst

e DØRRKLOCKEMANNEN

FØRÆLDRARNA
berättar om misstänkte

15-˚RIGE
V˚LDTÆKTS-
MANNEN TREDJE FILMEN I SAMLINGEN

MAFFIA-
BAKA DVD69 KR
B A RA
GOTT! I dag:
✔ Bullar ✔

Once upon
✔ Kakor ✔
✔ Bröd a time in America
Göteborg Lördag 14 november 2009 BOLD/BT Tryckeriet, Borås
8 e DØRRKLOCKEMANNEN LÖRDAG 14 NOVEMBER 2009

HÆR SKEDDE
ØVERFALLEN a äl
v Ullevi
Göt 19/10
27/8 Rosensköldsgatan

Foto: LARSERIC LINDEN


Mariaplan

Foto: JAN WIRIDÉN


Slotts-

27/10
skogen
2/11
Mölndalsvägen
1
Sandarna
Ekebäck

Riksdalersgatan
0 km
1 27 AUGUSTI MARIAPLAN
2
2 1 OKTOBER RIKSDALERSGATAN.
. En man våldtar en kvinna
vid Mariaplan i Majorna. Här lämnar han spår efter sig följer efter och överfaller en
En ung man

som polisen senare kan koppla till den misstänka 15-åringen. 31-årig kvinna som dock lyckas slå sig fri och fly.

2 3

Här greps
3 4
4 5
5 6
6 7
Våldtog och överföll kvinnor trots
att han satt på 7 ungdomshem 8
8 i Lindome.
GÖTEBORG. Vid lunchtid i går hämtade två civilpoliser en
15-årig pojke på Fagareds ungdomshem
Därmed var jakten på ”dörrklockemannen” över.
9
mar här får behandling utifrån
deras specifika förutsätt-
ningar, säger Helena Wretman,
Nu pekar mycket på att samhället misslyckats med institutionschef.

lider av autism och ADHD. 9


rehabiliteringen av pojken, som är utvecklingsstörd och
10
På hem där barn- och ungdo-
mar lever enligt LVU-beslut är
målet att lotsa tillbaka dem in i
Många kvinnor i centrala Göte- ansvaret för pojkens tillvaro. samhället. Praktik eller skol-
borg kände sannolikt en stor
lättnad i går kväll.
10 Familjen hade haft omfat-
tande problem med sonen, som
11
gång ute i samhället är därför
en vanlig metod i rehabiliter-
Polisen bedömer att de äntli- enligt en utredning på Sahl- ingen.
gen hittad figuren som drabbat
så många under så lång tid.
Men den gripne var ingen
11 grenska universitetssjukhuset
är ”lätt utvecklingsstörd med
autistiskt syndrom och ADHD”.
12
– Vi upprättar kontrakt med
företag som tar emot ungdo-
marna på praktik. Där får de
man. en kontaktperson och det är
Det var en pojke.
Den anhållne 15-åringen har 12
Föräldrarna kritiska
I LVU-domen framförde 15- 13
förhållandevis ovanligt att
ungdomarna avviker, säger He-
funnits med i utredningen un- åringens föräldrar skarp kritik lena Wretman.
der flera dagar och polisen an- mot socialtjänsten. Detta sedan Polisen är förvånad över att
ser sig nu ha säkrat tillräckligt
stark bevisning för att säga att
13 deras krav på insatser för att
hjälpa sonen enligt föräldrarna
14
misstankarna nu riktats mot
en 15-åring.
de gripit rätt person. hade nekats med hänvisning
Serievåldtäktsman
Teknisk bevisning
– Vi har teknisk bevisning
14 till kostnadsskäl. En kritik som
föräldrarna dock tonade ner i 15
– Jag har inte varit med om
15-ÅRINGEN.
går kväll när GT träffade dem. att gripa någon så ung serie- I går grep polisen en 15-åring misstänkt för att
från den fullbordade våldtäk- I LVU-utredningen framgår att våldtäktsman tidigare, säger vara ”dörrklockemannen”. Den misstänkte förnekar att han
ten i Majorna den 27 augusti.
Därför är vi ganska säkra på 15 och levde i en problemfylld 16
pojken mådde psykiskt dåligt spaningschefen PO Johansson.
Pojken träffade i går sin of-
ligger bakom den serie av våldtäkter och överfall mot kvinnor
som skakat Göteborg i höst. Foto: PRIVAT
att vi har tagit rätt man, säger miljö. Enligt en utredning från fentliga försvarare och förne-
PO Johansson, chef för grova
brottsroteln. 16 17
stadsdelsnämnden sov han re- kade då att han skulle vara
dan vid 13 års ålder sällan i ”dörrklockemannen”. När GT
Av allt att döma har polisen föräldrahemmet: träffade pojkens familj vädjade
redan före gripandet kunnat
jämföra 15-åringens DNA med 17 18
”Det är okänt på vilket sätt föräldrarna till polisen om mer
han har kunnat försörja sig. information kring fallet.
de DNA-spår som säkrats från Misstankar finns om att han ut- – Jag vill se att de kan visa
ett av offren.
GT träffade i går kväll den
misstänkte 15-åringens föräld-
18 att få pengar och cigaretter”. 19
fört tjänster för kriminella för att min son inte har varit på
LVU-hemmet vid de här tid-
Mellan 2005 och 2008 fick punkterna för att kunna bilda
rar i en förort i östra Göteborg.
De nåddes av chockbeskedet
om misstankarna mot sonen
19 20
polisen in 25 anmälningar om mig en uppfattning kring det
brott som 15-åringen ska ha be- hela. Det är en hemsk ovisshet
gått. PRESSKONFE-
vi lever i nu. Han kan ha ett
Föräldrarnas kritik mot socialtjänsten i länsrättens dom.

via polisens presskonferens.


– Vi hade ingen aning om att
han gripits för detta. Polisen
20 21
RENSEN.
Anmälningarna gällde allt LVU-beslut mot sig men vi är
från olaga hot, våld mot tjäns- ändå hans föräldrar, säger 15-
teman till stöld och tillgrepp av åringens pappa.
PO
Johansson, chef för
grova brottsroteln i
ringde mig tidigare på dagen och
sa att de hade gripit min son. Men
de sa ingenting om att det gällde
21
fortskaffningsmedel.
Trots detta var 15-åringen
placerad på en öppen special-
22 Göteborg presente-
rade i går efter-
middag gripandet
så grova brott, säger pappan.
Pojken, född 1993, har sedan
början av 2008 bott på ung- 22
avdelning på Fagareds ung-
domshem. Avdelningen hante-
rar ungdomar med neuropsy-
23 av den 15-åring
som tros vara ”dörr-
klockemannen”.
domshemmet Fagared i Lin-
dome, söder om Göteborg. En-
ligt ett LVU-beslut (Lagen om 23
kiatriska diagnoser, till exem-
pel ADHD.
Markus Tomas
– Jag kan inte uttala mig om
24 ”Jag har inte varit
med om att gripa
någon så ung serie-
Hankins Svedberg
vård av unga) ansågs han sakna
förutsättningar för frivillig
vård, varpå samhället tog över 24
specifika fall och kan inte be-

på Fagared. Men alla ungdo- TEXT


25
kräfta att den här pojken greps markus.hankins@gt.se tomas.svedberg@gt.se
TEXT
våldtäktsman tidi-
gare”, säger PO
Johansson.

72
LÖRDAG 14 NOVEMBER 2009 DØRRKLOCKEMANNEN e 9

1
1 2
1 2 3

Foto: JAN WIRIDÉN

Foto: JAN WIRIDÉN


Foto: PER WISSING
2 3 4
3 19 OKT ROSENSKØLDSGATAN. 4 27 OKT SANDARNA
En man
tränger sig in hos en kvinna i 40-årsåldern och5 2 NOV MØLNDALSVÆGEN. . En man tränger sig
in hos en kvinna på morgonen och miss-
En kvinna för-
följs från spårvagnen och utsätts för ett våld-
våldtar henne efter att ha hotat henne till livet. handlar henne. Polisen betecknar överfallet som täktsförsök nära hemmet. Hennes son räddar henne.

4 5 6 våldtäktsförsök.

15-åringen
5 6 7
6 7 8
7 8 9
8 9 10
9 10 11
10 11 12
11 12 13
12 13 14
13 14 15
14 15 16
15 16 17
16 17 18
17 18 19
18 19 20
19 20 21
20 21 22
FAGARED. OFFRET LÄTTAD EFTER
Här på ungdomshemmet Fagared grep två civilpoliser i går vid lunchtid 15-åringen som misstänks vara ”dörrklockemannen”.

21 22 23 GRIPANDET o VÄND Foto: TOMMY HOLL

Psykprofessorn:
22 Man23 undrar ju hur riskrutinerna
24 sett ut
GÖTEBORG. Hur kan en Institutet i Stockholm. Om det finns en fara för för statens institutionsstyrelse, åldersgrupp och tillväga-
tvångsomhändertagen 15-
23
årig pojke kunna härja fritt 24 25
När GT berättar för Martin
Grann att 15-åringen suttit på
tredje man så ska inte den om-
händertagne personen kunna
faktiskt.
Hade 15-åringen självmant
gångssätt?
– Absolut. Gruppen av perso-
och begå flera grova sexu- Fagareds ungdomshem under röra sig fritt i samhället. slutat attackera kvinnor om ner med förståndshandikapp
ella övergrepp?
24
– Man undrar ju hur risk- 25 72
sin brottsperiod, säger han:
– Att placeras på en sån insti-
– Och med den volymen av
brott som det talas om så inger
han inte åkt fast?
– Nej, när det är sånt här åter-
och vissa neuropsykiatriska
funktionshinder som begår
bedömningsrutinerna sett tution som Fagared, det är det ju en del huvudbry, hur man kommande, repetitivt, liksom sexualbrott, den är tydlig och
ut kring hans fall, säger
25 Grann.
Martin 72 44
egentligen den tyngsta formen
av LVU man kan ha. Då undrar
man ju hur rutinerna kring
sett på det här fallet på institu-
tionen, säger Martin Grann.
– Det är alltid lätt att vara ef-
nästan tvångsmässigt, då måste
han åka fast för att få stopp på
det, säger Martin Grann.
välkänd och ganska snävt av-
gränsad. Det är väldigt enkelt,
det är väldigt oförslaget och ty-
Martin Grann är professor i riskbedömningen sett ut. De terklok, men det är nånting i de Ville han åka fast? piskt sett finns det inte våld
72
psykologi och verksam vid
bland annat Centrum för vålds-
44 36
har en skyldighet att göra en
slags farlighetsbedömning el-
bedömningarna som brustit
Björn Lidén
när han kunnat hålla på så
– Nej, det tror jag inte.
Har du hört talas om något
med.

prevention vid Karolinska ler riskbedömning. länge. Det är lite graverande liknande när det gäller bjorn.liden@gt.se

44 36 92
LØRDAG 31 OKTOBER 2009

10
SIDOR
OM GULD-
STRIDEN

L˚T BL˚VITT OCH AIK


GØRA UPP P˚ PLANEN
Tore Lund: Hjärtat säger fotboll – hjärnan något annat
GÖTEBORG. Här är alla känslorna handlar om rykten om sammandrabb- och har på nära håll följt supporterkul- Men det vore själva den om man inte
på en och samma gång. ningar som kan lamslå Göteborg hela turen och dess avarter under många år. kunde genomföra den här matchen på
Nervositet, spänning, förväntan, helgen. Det handlar om över en miljon Hans text är en skrämmande läsning ett värdigt och civiliserat sätt.
upphetsning! Det handlar ju om kronor i kostnader bara för att upprätt- om människor som inte alltid sätter fot- mm Kalla mig gärna naiv. Men jag
årets match. Ja, årtiondets match hålla lag och ordning. bollen främst. tror att det går att genom-
till och med! mm Klart som sjutton man blir lite föra tidernas högriskmatch
Men dessvärre har jag också rätt rädd. I går gick de båda lagen ut på utan att något händer.
mycket oro och rädsla i kroppen. sina hemsidor och vädjade om
För det här är ju inte bara en fot- GT-sporten publicerar i dag ett doku- att fansen skulle låta matchen Jag tror, jag tror, jag tror!
bollsmatch – det är också ett möte ment om det mest infekterade förhållan- avgöras på planen. Profiler som Men jag fruktar att det
mellan supportrar som inte direkt det inom skandinavisk fotboll – det mel- Håkan Mild och Gary Sund- kanske inte blir så.
har en historia av kärlek och sam- lan IFK Göteborg och AIK, det mellan de gren visar att det går att vara Hjärtat säger fotboll.
förstånd. båda lagens supportrar. Vi snackar om vänner trots att deras hjärtan Hjärnan säger något an-
en rivalitet som ackompanjerats av hat bankar stenhårt för olika lag. nat.
Vi har hela veckan läst om de massiva och hot, av våld, upplopp, förstörelse, Jag är inte så uppe i det blå Men det enda vi alla kan
säkerhetsarrangemangen kring match- till och med död. att jag ser en grön äng framför göra är att vädja som vore
en mellan Blåvitt och AIK. mm Allt kulminerar i morgon med mig där gnagare och änglar vi Caroline af Ugglas.
Det handlar om avspärrningar utan- matchen som avgör var SM-guldet dansar hand i hand mot solned- Snälla, snälla, snälla!
för och inne på Gamla Ullevi, det hand- 2009 ska hamna. gången, lyckligt leende och vif- Tore Lund
SPORTCHEF,
SPORTCHEF,
mm Låt spelarna i IFK Gö-
lar om att ett tusen poliser kommer att Reportern Markus Hankins har va- tande med sina blåvita och SPORTCHEF,GT
SPORTCHEF,
SPORTCHEF, GT
GT
SPORTCHEF,GT
GT
GT teborg och AIK gör upp om
belägra centrala Göteborg i morgon. Det rit Blåvitt-supporter sedan barnsben gulsvarta halsdukar. tore.lund@gt.se det på planen.

MOTOR BØRJAR P˚ SIDAN 26 NØJET BØRJAR P˚ SIDAN 35


8 LÖRDAG 31 OKTOBER 2009

Långa år av

VÆLBEVAK ADE. Polisen slår generellt en järnring kring AIK-fansen när de är på besök i Göteborg. Här leds de längs Södra Allégatan mot Ullevi.

Mötena mellan Blåvitt och AIK räknas som de


GÖTEBORG/STOCKHOLM. Med morgondagens guldmatch i allsvenskan – Jag var absolut inte i En dryg månad senare
kulminerar två decennier av hat och våld.
GT:s Markus Hankins har kartlagt det mest infekterade förhållandet i
balans under matchen.
Jag fick stå i 45 minuter
Jag mord- delade Svenska Fotbollför-
bundet ut regelbokens
skandinavisk fotboll – det mellan IFK Göteborg och AIK. och ta emot ännu värre hotades lindrigaste straff till Ra-
– I Göteborg mordhotades jag till och med när jag var där och spelade tillmälen från Black Army. velli, en skriftlig tillrätta-
med landslaget, säger Pascal Simpson. Jag snackade med Wer- till och med visning. Men minnet av
nerson (Thomas, IFK:s då- storbråket levde kvar i
Polisen satsar minst en mil- dåvarande nationalidolen Tho- varande klubbdirektör) i när jag spelade fansens medvetande.
jon extra kronor för att klara
säkerheten före, under och ef- g mas Ravelli för en grov verbal
mobbning under matchen AIK-
halvlek och kände för att
byta, sa Ravelli. med landslaget Ett par säsonger senare,
ter matchen på Gamla Ullevi.
För att förstå antagonismen DOKUMENT IFK. Men de svarta rubrikerna
kom i stället att handla om Ra-
SVT-Sporten spelade
upp ramsorna som nästan i Göteborg senhösten 1997, visade
IFK Göteborg ett seriöst
mellan de två storstadsföreningarna vellis motreaktion, rasistiska glåpord knäckte Ravelli: ”Thomas Pascal Simpson insåg att en intresse för att värva Pa-
måste vi gå tillbaka till mitten av 90-ta- mot AIK-anfallaren Pascal Simpson. har cancer”, ”HIV-smittad IFK-flytt skulle vara omöjlig. scal Simpson. Men när
let. Då eskalerade rivaliteten och nådde – Jag sa ”svarthuvud” till Pascal efter Thomas” och ”Han uppgifterna om över-
en ny och mer hätsk nivå. Både på och en situation där han gav Jonas Olsson tjackar horor i Polen” – ekade alla ner gången läckte ut i media väcktes en pro-
utanför fotbollsplanen. en armbåge. Då blev jag tokig, sa Tho- från Norra stå, där AIK:s supporter- teststorm från IFK-fansen. Kort därefter
Våren 1995 utsattes VM-hjälten och mas Ravelli till SVT efter matchen. klubb Black Army huserar. drog IFK tillbaka sitt intresse.

Bråk
Br unde
en un
åken åren
derr år en
mella
me IFK:s
llann IFK ochh
:s oc 12/4 1993, IFK–AIK 25/4 1994, IFK–AIK 21/4 1997, AIK–IFK
AIK:s
AIK pport
supp
:s su rarr
ortra m 1 500 AIK-fans reser till Göteborg och m Black Army mottar ett skriftligt hotbrev m För första gången åker IFK-huli-
kaos utbryter på Gamla Ullevi. AIK:are för- inför matchen. ”Ni kan vänta er en rejäl om- ganer till Stockholm i organiserad
12/71992, IFK–AIK söker invadera sittplatsläktaren och barnfa- gång både på och utanför plan. Det är slut form. 18 göteborgare i mobben om-
m Supportrar till AIK, främst från suppor- miljer tvingas fly i panik. Matchen avbryts med era så kallade invasioner nu”, lyder händertas i närheten av Råsunda
terklubben Black Army har rest ner till Göte- även i slutminuterna sedan det haglat in brevet enligt Sverigescenen.com. När AIK- före matchstart. Mikael Martinsson
borg för att se matchen. Väl nere på väst- mynt, flaskor och andra föremål mot IFK- supportrarna kommer till Göteborg utbryter har polisbeskydd under tiden i
kusten spårar supportertåget ur och ställer målvakten Thomas Ravelli. Först när AIK- de värsta kravallerna hittills mellan lagens Stockholm, efter att ha blivit mord-
till med upploppsliknande scener längs Ave- tränaren Tommy Söderberg ställt sig som supportrar. Beväpnade med gatstenar och hotad per telefon av AIK:are.
nyn. Polisen griper 25 AIK-supportrar före mänsklig sköld kan matchen slutföras. Efter flaskor drabbar lagens fans samman vid
matchstart. matchen är det stökigt och oroligt på stan. flera tillfällen. Mikael Martinsson.
LÖRDAG 31 OKTOBER 2009 9

hat och våld HETLEVRAD.


HETLEVRAD. När
bortamatch
bortamatch på
han
han till
var
han
När Thomas
på Råsunda
Thomas Ravelli
Råsunda hånades
Ravelli under
hånades av
under en
av fans
fans gick
till attack mot AIK:s Pascal Simpson. ”Jag
var absolut
absolut inte
han till
till SVT
inte ii balans
SVT efter
balans under
efter matchen.
matchen.
under matchen”,
matchen”, sa
Foto:
en
gick

sa
Foto: BILDBYRÅN
BILDBYRÅN

BLACK ARMY. AIK:s kontroverisella supporterförening Black Army firar ledningsmålet mot IFK
Foto: PER WISSING Göteborg våren 2007. Foto: LENNART REHNMAN

farligaste i landet: ”I princip alltid bråk och hot”


I dag minns Pascal Simpson tiden med kar det bra att måla upp teborg 1999. med texten ”Hata Göteborg”, något som
olust.
– Det hade varit helt omöjligt för mig
det som en konfilkt mel-
lan Stockholms Sture-
Det var ju – På ledarnivå var det
aldrig några hårda
retade upp IFK-fans rejält. Inför cupfina-
len mellan IFK och AIK hade Black
att gå till IFK. Jag hade ju inte direkt plan och Göteborgs arbe- i princip känslor, tvärtom så hade Army dessutom ett meddelande inspelat
stöd från deras fans och mordhotades till tarklass, säger Tore jag en god relation med på sin telefonsvarare: ”Hata, hata hata
och med när jag spelade med landslaget i Brännberg, doktor i so- alltid bråk Stefan Söderberg som var sillstryparna från Sveriges skithål”.
Göteborg, säger Pascal Simpson till GT. cial psykologi, som fors- min motsvarighet i AIK. Bosse Gentzel, då nybliven klubbdirek-
Om förhållandet mellan spelarna i IFK kat om fotbollsvåld. och hot som Men visst, förhållandet tör i IFK Göteborg svarade med ett krav
och AIK kan beskrivas som infekterat är mellan IFK och AIK är ju på att porta samtliga AIK-fans från att
det ingenting mot känslorna mellan de I dag räknas möten mel- präglade de väldigt speciellt. Det får träda in i Göteborg.
rivaliserande supportrarna. Redan på lan IFK och AIK som de jag medge. Det var ju i Något som knappast ökade hans popu-
1980-talet präglades matcher mellan de farligaste i svensk fotboll. här matcherna princip alltid bråk och hot laritet i Solna.
två lagen av våldsamma sammanstöt- När Bo Gentzel var Förre IFK-sportchefen Bo som präglade de här mat- – Än i dag är det så att de dagar som
ningar. sportchef på SVT på 90- Gentzel om AIK-matcherna. cherna. AIK spelar i Göteborg så går jag inte ut,
– Dynamiken mellan Stockholm och talet mordhotades han ef- Black Armys dåvarande då åker jag ju dit. När jag var klubbdi-
Göteborg bottnar i samma känslor som ter att en Uefacup-match med AIK inte ordförande, Mia Pettersson, besökte rektör hade vi till och med securitasvak-
London kontra Liverpool. Även om fick plats i tablån. Ett arv han tog med samma år ett supportermöte mellan ter kring Kamratgården dagarna före
AIK:are inte generellt är finansmän fun- sig när han blev klubbdirektör i IFK Gö- svenska fotbollsklubbar iklädd en tröja match mot AIK, säger Bosse Gentzel.

29/6 1998, IFK–AIK 10/9 1998, AIK–IFK 30/7 2000, AIK–IFK 29/7 2002, AIK–IFK
m Polisen upprättar på matchdagen väg- m Efter matchen stormas IFK:are på Söder- m I flera dagar pågår bråk mellan supportrar m Under en förutbestämd uppgörelse i
spärrar på infarterna malmskrogen Charles till de två lagen runt om i Stockholm. Polisen Högalidsparken i Stockholm misshandlas
till Göteborg för att vi- Dickens på Folkungagatan. beslagtar basebollträn, batonger, järnrör och en 26-årig IFK:are, Tony Deogan, grovt.
sitera misstänka huli- Stora delar av inredningen andra vapen. Efter matchen startar runt fem- Han förs till sjukhus där han avlider
ganer. Trots detta tar rivs när 50-talet AIK:are går hundra AIK-supportrar ett stort upplopp vid fyra dagar senare och betraktas all-
sig AIK-ligister in i Gö- till attack. Polisen griper se- IFK-fansens läktare. Flera fans tvingas upp- mänt som det svenska fotbolls-
teborg där totalt 63 nare samma dag en 33-årig söka sjukhus efter batongslag från felvända våldets första dödsfall. Sju år
fans, både AIK:are AIK-huligan samt beslagtar polisbatonger och bett från polishundar. Se- senare är ingen dömd för FORT-
och IFK:are omhän- en väska med ett tiotal järn- nare åtalas 16 AIK-supportrar åtalas senare brottet och de inblandade SÆTTNING
dertas. 63 supportrar greps i juni 2008. rör i. för upploppet utanför Råsunda. tiger fortfarande. P˚ NÆSTA
SIDA h
10 LÖRDAG 31 OKTOBER 2009

HATOBJEKT. Bo Gentzel, tidigare klubbdirektör i IFK Göteborg hamnade flera OROLIG. Tommy Deogan sörjer sin bror Tony som avled efter ett uppgjort sup-
gånger i hetluften när han öppet tog strid mot AIK-fans och våldsverkare. porterslagsmål i Stockholm 2002 och är rädd för att samma sak kan hända igen.

INFERNO. Inför IFK Göteborg–AIK i april 2007 blev området utanför Ullevi till en stor krigszon. När undratals IFK- och AIK-anhängare stormade varandra drog
AIK:arna raka vägen genom familjeområdet Änglaland där småbarn lekte i hoppborgar. Foto: PER WISSING, LARS NYBERG, PRIVAT

dramatiskt som för sup- ju pratat med en del av git ett liv från det andra, säger Tommy
Hatet från läktarplats har drabbat i
princip samtliga spelare, på bägge sidor.
portrarna så jag tycker
inte det var en så stor grej
Jag lever deras grabbar och re- Deogan.
spekterar deras känslor. Än i dag är Tony Deogans död ouppkla-
Men extra utsatt var mittfältaren och an- trots allt, säger Mikael med vet- Jag kan bara tala för mig rad. Ingen av de inblandade, från någon
fallaren Mikael Martinsson, som spe- Martinsson. själv och inte säga till sida, har samarbetat med polisen.
lade i både Djurgården och IFK Göteborg skapen om att dem att ”skit i det där – De här bråken kostar samhället
– AIK:s värsta rivaler. Den skillnaden mellan täv- och låt det vara”. Alla enorma pengar och resurser. Samtidigt
– Eftersom jag är född i Solna är dyna- lingsinstinkt och blodigt det mycket väl människor fungerar är straffen som ges individer och bö-
miken mellan mig och AIK väldigt speci- allvar blev avgörande fre- olika och det är klart att terna som ges klubbar vars fans beter
ell. När jag gick till Djurgården var jag dagen 2 augusti 2002. Då kan hända igen de inte har glömt, säger sig illa åt är alldeles för lindriga, säger
inte populär och det var något som levde blev IFK-anhängaren Tony Tommy Deogans bror Tony Tommy Deogan. Bosse Gentzel.
kvar när jag kom till Blåvitt, säger han. Deogan första dödsoffret dog i ett huliganbråk 2002. Efter sin brors Inför söndagens match tror
När Martinsson värvades till IFK togs för svenskt fotbollsvåld. död har han en- Tore Brännberg, som forskat om
hatet till en ny nivå. Martinsson utsattes Under ett uppgjort slagsmål i gagerat sig mot supportervål- huliganism, inte att de organise-
för flera dödshot, bland annat ringde Högalidsparken i centrala Stockholm det, skrivit en bok om sin brors rade ligisterna utgör det stora
AIK-supportrar hem till honom 1997 in- misshandlades han så svårt att han se- liv och föreläser även i ämnet. hotet.
för bortamatchen i Solna. nare avled. En händelse som får hans lil- – Jag lever med vetskapen om – De älskar oftast sitt lag och
– Som spelare är förhållandet mellan lebror att befara hämndattentat på sön- att det mycket väl kan hända ser sig som klubbens armé och
lagen annorlunda. Jag ville ju vinna dag. igen. I stridens hetta kan det Markus slåss sällan på arenorna. Sna-
varje match och tyckte bara det var ro- – Sedan Tony dog har Wisemen (IFK vara svårt att kontrollera sig. rare är de ”hangarounds” som
ligt att spela mot AIK eftersom de hade
Hankins
Göteborgs organiserade huliganfrak- Framför allt i ett möte där det markus.hankins söker sig till våld och bråk vid
mycket fans. För mig är det är inte lika tion) aldrig glömt det som hände. Jag har snackas om att det ena lägret ta- @gt.se stormatcherna de som förväntar

26/10 2006, AIK–IFK 17/4 2007, IFK–AIK 29/3 2008, EJ MATCHDAG 13/9 2008, AIK–IFK
m Firman Boys går på sin hemsida Sverige- m Trots ett enormt polisuppbåd bryter m Vid 15:30-tiden utbryter ett jättelikt m IFK Göteborgs spelartrupp attackeras på
scenen.com ut och uppmanar via signatu- slagsmål ut utanför Ullevi. Bland annat slagsmål mellan IFK och AIK-anhängare i Centralstationen med spottloskor och hot
ren ”Itchy” till samlat angrepp mot alla Gö- stormas familjeområdet utanför arenan, Skara. Skådeplatsen blir från väntande AIK:are. Se-
teborgssupportrar. De är ”inte välkomna” till med hoppborgar och ansiktsmålning, av Skara Sommarlands parker- nare attackeras spelarho-
Solna eller Stockholm enligt AIK-huliga- AIK:are. Omfattande vandalisering förekom- ing där uppskattningsvid tellet på Vasagatan där
nerna. Polisen ser matchen som den största mer inne på bortaläktaren där både toalet- 250 personer rapporteras fönsterrutor krossas när la-
högriskmatchen på åratal. I halvtid försöker ter, plexiglasrutor och räcken förstörs. Efter storma ihop utan polisiär get äter i matsalen på bot-
sig IFK-supportrar bryta sig ut från sin läk- matchen attackeras puben Paddingtons vid närvaro i ett av Sveriges tenvåningen. "Det värsta jag
tarsektion och välter bland annat staket Redbergsplatsen av göteborgare, då AIK- största uppgjorda varit med om", säger Hå-
och hamnar i slagsmål med polis. huliganer finns där inne. slagsmål. Attack mot spelarhotellet i fjol. kan Mild om attacken.
Ledaren: Grisplågeriet måste stoppas

KAMPEN FØR
JOBBEN
I TROLLHÆTTAN
10 FR˚GOR
& SVAR
13:E BOKEN MED EXPRESSEN I DAG

SAMLA BARA
79 KR
FØR ALLA UPPSLAGS-
SAAB-
ÆGARE
vid nedläggning
vid nedläggning
VERK
från Nationalencyklopedin
T R O L L H ÄT TA N CMYK BOLD/BT TRYCKERIET, BORÅS ••••• ONSDAG 25 NOVEMBER 2009
12 e EXTRA ONSDAG 25 NOVEMBER 2009

KAMPEN FØR
”Tur min fru
hann sluta”
TROLLHÄTTAN. Beskedet om att Koenigsegg
drar sig ur Saab-affären slog ner som en bomb
bland fabriksarbetarna.
Tony Klasén, 40, har jobbat på Saab i Troll-
hättan i 23 år, och hittade i går kväll endast ett
glädjeämne:
– Det är tur att min fru slutade på Saab innan
allt det här, säger han.

Med exakt en månad med det här och det är


kvar till julafton var går- klart att det är en besvi-
dagens arbetsdag på kelse att inte komma i
Saab-fabriken inled- mål, säger Saabs vd Jan-
ningsvis bara en i mäng- Åke Jonsson, till Sveri-
den. Efter sju månaders ges Radios Ekot.
arbetslöshet var Lennart
Karlsson, 54, tillbaka på Träffades i fabriken
sin första dag som åter- Under sina 23 år på
anställd: Saab har Tony Klasén
– Det var god stämning träffat de flesta av sina
bland oss och allt kändes vänner där, men blev
hoppfullt. ”Äntligen vän- även ihop med mamman
der det”, tänkte jag. Vi till hans barn på fabriks-
anade inte någon oro och golvet:
cheferna sa inget om en – Vi jobbade bredvid
sprucken affär, säger varann under 1989 och
han. därifrån gick det snabbt.
Några månader senare
Fick chockbesked var Anna gravid så fabri-
Först när dagsskiftet ken har en extra speciell
stämplade ut vid 16.06 plats i våra hjärtan, sä-
möttes arbetarna av ger han.
chockbeskedet. Nu sitter han hemma i
Koenigsegg hade dra- soffan med frun Anna
git tillbaka sitt bud på och barnen Robin, 16,
Saab. och Lottie, 8. En familj
– Min svärmor kom som lärt sig att leva i
springande mot vårt hus ovisshet och med oro om
och skrek ”har ni hört framtiden:
vad de säger på radio”, – I varselvåg efter var-
säger Tony Klasén, 40. selvåg har just vi klarat
Facket blev lika förvå- oss men nu börjar jag bli
nade av beskedet som ar- rejält orolig. Tyvärr har
betarna: jag har svårt att se hur
– Det har inte varit den fabriken skall vara kvar
minsta indikation om det här om ett par år, säger
här från vare sig Saabs han.
ledning eller från Koe-
nigsegg, säger Paul Åker- Snart jobbat i 25 år
lund, ordförande för IF Om 18 månader kom-
Metalls verkstadsklubb. mer han ha arbetat på
fabriken i 25 år, något
”Alla är besvikna” som före sparpaketens
Ett drygt dygn efter be- tid innebar en guld-
skedet från Koenigsegg klocka från företaget.
var besvikelsen TROLLHÆTTAN Men nu vet famil-
stor även jen inte om Saab
inom företags- finns kvar till
ledningen för dess:
Saab Automo- – Familjen får
bile AB. väl skrapa ihop
– Det är klart pengarna och
att alla inklu- köpa en guld-
sive mig själv är Markus klocka till honom
väldigt be- ändå, suckar
svikna. Vi har Hankins
markus.hankins
hustrun Anna
arbetat så länge @gt.se Klasén. OROLIGA. Tony Klasén, 40, har jobbat på Saab i Trollhättan i 23 år. Nu börjar oron för familjen, med hustrun

TYCK TILL
PÅ EXPRESSEN.SE
att Saab blivit misskött de
senaste 10 åren och att det pro-
ducerats sämre bilar jämfört med
rige så tar allt så förbannad lång
tid eftersom man inte litar på
varandra överhuvudtaget.
” Om S suttit vid makten i dag
så skulle de utan att tveka
slänga 5 miljarder av skattebeta-
komma hit för att demontera
fabriken och skeppa över den till
Kina. Nya 9-5 kommer nog heta

” Tråkigt för jobben och synd


på bilen för det är riktigt bra
konkurrenterna. Du får en lika
bra bil för mindre pris och det
Christian Koenigsegg har ju i
Jantesverige aldrig riktigt accep-
larnas pengar in i Saab – men de
skulle aldrig satsa egna pengar i
Chao ching eller nåt liknande när
den släpps. badboll
bilar. Räddar hellre Saab än
Volvo. Minns dom gamla Saab-
arna, riktiga pärlor. Salia
säger en del.

” Det är konsumenterna som


bestämmer om Saab skall fort-
Saila terats. Allt skall ifrågasättas in i
minsta detalj, vilket inte borde ha
någon betydelse med tanke på
Saab!


DissarSossar
Saabs VD kan ju plocka fram
alla andra köpare han sagt är
” Facket har ju miljarder i sina
fonder. Varför inte gå in och
stötta Saab nu? Det är ju bara en

” Ingen frågar om svenska


folket vill köpa Saab. Jag anser
sätta att tillverka bilar. Carol S

” Problemet var nog att i Sve-


att Saab alltid har gått med
underskott. VillanuEriks
intresserade. Förbered er på att
1500 kineser kommer att
kort tid. Saab är ju så fantastiskt
fint företag så det blir ju inga
ONSDAG 25 NOVEMBER 2009 EXTRA e 13

JOBB I NATT Åke Lundgren: Ta


det som en väckar-
klocka, Trollhättan
Katten har nio liv – har Trollhättan tio?
Hur kört är det för Saab??
Och hur kört är det för Trollhättan om det är kört för
Saab???
Hursomhelst är det dags att släppa taget om Saab-ratten.

Saab har varit en trygg arbetsplats. Kom ihåg att under åren som GM
ägt fabriken har ingen tvingats sluta – trots att den ägare som när-
ingsministern Maud Olofsson (C) tycker varit dålig har pumpat in 19
miljarder kronor.
Visserligen har de anställda slungats mellan hopp och förtvivlan,
men ingen har fått sparken.

Saab har bara tjänat pengar när dollarkursen varit hög och det var
tjugo år sedan.
Därefter har man aldrig visat vinst – om man räknar bort 1994 då
en budgetjustering skapade en liten vinst på 700 miljoner.

Saab är ett mycket starkt varumärke i hela världen och står för
samma saker som Volvo – säkerhet och miljö.
Saab skulle säkerligen kunna sälja mellan 100 000 och 150 000 bi-
lar per år, men för att det ska gå med vinst måste kostnadsbilden bli
en annan.
Saab har varit teknikstyrd – och då är det lätt att glömma bort kun-
den. Där har Volvo varit bättre på att lyssna på köparna. Saab har va-
rit drömmen för den tekniskt intresserade.

Nu hoppar clownerna från Koeningsegg Group av och ”Vad-var-det-


vi-sa”- gänget ylar med vargarna.
Men.
Om nu GM tar tillbaka affären så har GM antagligen en plan.
Kanske en annan köpare - det lär finnas intressenter, även om Koe-
ningsegg Group hamnade först i kön i juni.
Annars återstår nedläggning som skulle kosta samhället ungefär
1,4 miljarder.
UTAN SAAB DÖR STAN
brukar det så på löpsedlarna
Och det är inte så konstigt. Saab och Trollhättan har varit ett sedan
Svenska Aeroplan AB 1947 började bygga bilar i stan.
Under tio år - sedan 1937 - hade Saab levererat flygplan till försva-
ret och både den av flygteknologin inspirerade faiblessen för egna fi-
nurliga lösningar och trygghetsnarkomanin vävdes in i företagskul-
turen.

I skuggan av Saab har inte mycket annat tillåtits växa i Trollhättan.


Saab satte Trollhättan på kartan och försvinner Saab så blir Troll-
hättan en marginaliserad stad, en liten förort till Göteborg
Det blir en jättekrasch.
Samtidigt finns det mycket energi i staden. KUNGSTORGET
– Trollhättan har en stor omställ-
ningskraft, säger regionutvecklingsrådet
Kent Johansson (C) i en försiktigt kommen-
tar.
Ja, så är det. Överlever Saab så blir det till
priset av stora personalnedskärningar.
Så antingen blir det en jävla smäll eller
bara en en fet smäll som Trollhättans kom-
mun och trollhätteborna måste hantera.

Ta den som en väckarklocka.


Hello! This is your Wake Up Call, kära troll-
hättebor.
Det är dags att släppa greppet om Saab-rat-

Anna, 39, och barnen Robin, 16 och Lottie, 8, bli påfrestande.


ten och förbereda sig på de långa knivarnas
Foto: SARA PETTERSSON natt.
˚ke Lundgren
ake.lundgren@gt.se

problem eller hur? Om man säljer för att Koenigsegg klarat av att arbetsstyrkan redan har förberett ikapp dör Saab. Volvo och Saab för Saab, och dessutom klantat
375 bilar i månaden och heter övertyga övriga intressenter om sig för en tid utan Saab. gnon49 har inte sålt några bilar att tala sig rejält med Vattenfallaffären.
Saab då har man STORA pro-
blem... LasseStlm
förträffligheten i affären. Livet
suger, men va fan… Bluto Blääe ” Saab… Misströsta inte… Mona
med samarbetspartners kommer
om under oktober-april sedan jag
började på volvo 1968. Så ni har
Gå sedan in för att rädda
fabriken så har du triumf på

” Taskigt för alla Saab-


anställda att inse att om den ” Visst, dom anställda har det
säkert kämpigt, men det handlar
om dryga halvåret att lösa alla era
problem. Bluto Blääe
nog visat intresse vid fel tid-
punkt. Isacsvart
hand inför valet. Sedan blir det
upp till Saab själva att komma
senaste löneskattsänkningen
inte genomförts hade staten
med god marginal kunnat gå in
ju tyvärr om ett förlustföretag och
ingen vill eller vågar pumpa in
pengar. Skulle inte förvåna mig
” Skall man skratta eller gråta?
Några muppar som tror att
dom kan ställa krav på en
” Snälla statsminister Rein-
feldt, sparka näringsminister
Olofsson! Hon har inte lyft ett
upp till bevis.


Visigoth73
Koenigsegg drar sig ur. Dom
snabba pengarna dröjde, då var
och gett de garantier som krävts om en stor del av den välutbildade miljardindustri. Hinner vi inte finger för att göra något positivt det inte lika roligt längre. snappe
LEDARE: SKÆRPNING, POLITIKER!

e BILD-EXTRA

S˚ BRÆNDES
TORSLANDA-
SKOLAN NER
Göteborg Söndag 15 november 2009 BOLD/BT Tryckeriet, Borås
10 e SÖNDAG 15 NOVEMBER 2009

SORGSEN SYN. Ninni


Löfstedt och Åsa Andersson
gick ut från Torslandaskolan
1983. I dag har de barn som
går på skolan som är oroliga
för vad som ska hända nu.
”Min dotter är rädd att hon
ska splittras från sina kom-
pisar”, säger Åsa Andersson.

LEDSNA. ”Där inne fanns


grejerna vi gjort på
träslöjden. Men nu är allt
borta”, säger Niklas, 14.
Tills i fredags gick han och
jämngamla kompisarna
Fredrik och Fredrik , i klass
8D på den nu totalförstörda
skolan.

370 elever
Deras skola total-
förstörd i brand
TORSLANDA. Här ser barnen ruinerna av
det som varit deras högstadieskola.
Efter branden som totalförstörde Torslan-
daskolan är tonåringarna nu oroliga för sin
framtid.
– Hoppas vi inte behöver åka till någon
annan stadsdel för att gå i skolan, säger
Niklas, 14.

Höga lågor slog ut över tidsgården förstörts.


skolbyggnaden under Vart ska vi hålla till nu,
natten mot lördagen. undrade Erik, 16, tidi-
Men den täta brandrö- gare elev på skolan.
ken hann knappt spridas I början av nästa
med vindarna i Tors- vecka får eleverna le-
landa innan SMS-kedjor digt och efter hand för-
hade bildats mellan väntas de fördelas till
stadsdelens tonåringar. ett antal närliggande
Så spreds nyheten – skolor. Detta i väntan på
deras skola stod i lågor. en permanent lösning.
– Min dotter är
Brandmän överallt livrädd för att de ska
– Jag och pappa kom splittra hennes klass
ut mitt i natten för att och att hon inte ska få
titta på vad som hände gå i skolan med sina
och då brann det i hela bästisar, säger Åsa An-
bamba och brandmän- dersson, vars dotter går
nen sprang runt över- i sjuan.
allt, säger Niklas, 14,
som gick i klass 8D. Symbol för Torslanda
Men de cirka 370 Själv slutade hon på
högstadieelever som nu Torslandaskolan våren
står utan skollokaler är 1983 och suckar djupt
inte de enda som drab- över att den nu inte
bats. Låg- och mellan- finns kvar.
stadiet åt i högstadie- – Skolan har på
byggnadens bamba på många sätt varit en
grund av ombyggnad symbol för Torslanda så
och står nu utan matsal. det som har hänt är väl-
Rökmassorna gör det digt ledsamt, säger Åsa
dessutom omöjigt att ha Andersson.
undervisning på låg- På måndag håller sko-
och mellanstadiet un- lans personal ett kris-
der måndag och tisdag. möte på Vingagymna-
siet där det hårda arbe-
Fritidsgård i skolan tet för återbyggnad tar
Dessutom låg Tors- sin start.
landa fritids-
gård i skolbygg-
nadens entré-
hall. Utanför po-
lisens avspärr-
ningar samlades
hundratals ung-
domar i går för
att se förödelsen Markus Lennart
med egna ögon. Hankins Rehnman
– Det är helt markus.hankins@gt.se lennart.rehnman@gt.se
för jävligt att fri- TEXT FOTO FØRØDELSEN. Ett 40-tal brandmän bekämpade den eldshärjade Torslandaskolan. På grund av gastuber i byggnaden
SÖNDAG 15 NOVEMBER 2009 e 11

BEDRÖVADE. Erik, 16, Alex-


ander , 16, Andreas, 16, Robin,
16, och Marcus, 18, har alla
varit elever på Torslandaskolan.
Nu brukade de besöka fritids-
gården på skolan och var bedrö-
vade över att den brunnit upp.
”Det är för jävligt rent ut sagt”,
säger Erik.

CHOCKADE. Föräldrarna Helene


Gustavsson, Hans Gustavsson,
Eva Holmström, Jan Holmström
samlades utanför Torslanda
gamla kyrka. ”Lärarna har ringt
runt till oss föräldrar och försökt
informera så gott de kunnat. Det
är otäckt att det här kan hända”,
säger Helene Gustavsson.

utan skola Skolbranden


startade i en
parkerad bil
TORSLANDA. En misstänkt anlagd brand i
vaktmästarens bil blev början till slutet för
Torslandaskolan.
Ett par timmar senare hade skolan total-
förstörts i Göteborgs värsta skolbrand på
decennier.
– Det är dubbelt tragiskt med tanke på att
antalet skolbränder varit lågt i Göteborg,
säger Ingemar Waldenby, räddnings-
tjänstens insatschef.

Klockan 02.22 på nat- den typen av flaska kan


ten mot lördagen gick explodera så sent som
det automatiska brand- ett dygn efter att den
larmet på Torslanda- hettats upp. Det har
skolan i gång. Branden tvingat oss att upprätta
hade då troligtvis bör- en omfattande säker-
jat i vaktmästarens bil hetsavspärrning, säger
som stod parkerad vid insatschefen Ingemar
en vägg på framsidan Waldenby.
av byggnaden.
– Den stod parkerad Flera explosioner
mot en trävägg så Räddningstjänstens
brandförloppet har gått personal bevakade om-
snabbt. Sedan har det rådet även natten mot
brunnit upp till vinds- söndagen efter att ex-
våningen där branden plosioner hörts inifrån
spridit sig vidare ge- rasmassorna på lördag-
nom skolan, säger Inge- seftermiddagen.
mar Waldenby, insats- – Det är troligtvis ga-
chef, räddningstjänsten. solflaskor som explode-
rar men det är ingen
Tros vara anlagd fara för allmänheten.
Sättet som branden Eftersom taket rasat in
började på får polis och uppstår en del glöd-
räddningstjänst att i ett bränder i rasmassorna.
initialt läge tro på en Vi har fem brandmän
anlagd brand, därför in- på plats under natten
leddes en förundersök- och vaktbolag tog över
ning om mordbrand. bevakningen av av-
– Vi kan utan tvekan spärrningarna från po-
misstänka att den är lisen vid 17-tiden, sä-
anlagd, säger polisens ger Ingemar Waldenby.
presstalesman Stefan Eftersläckningsarbe-
Gustafsson. tet pågick under hela
Men på grund av sä- lördagen och först på
kerhetsläget kring söndagen kan polisen
brandplatsen kunde påbörja sin tekniska
inte någon teknisk un- undersökning – innan
dersökning genomföras. röjningsarbetet kan
– Vi vet att det finns dra i gång.
en behållare med acety- Markus Hankins
lengas i lokalerna och markus.hankins@gt.se

kunde polisen inte inleda sin tekniska undersökning, trots att misstankar finns om att branden är anlagd. VÄND
12 e VOLVOKRISEN TORSDAG 9 OKTOBER 2008

SåMaud:
reser sig
TORSLANDA. Efter över-

Viktigt
läggningarna mellan Maud
Olofsson (c), fackför-
bunden och Volvos före-
tagsledning svarade när-
ingsministern på GT:s

att satsa på
frågor om hennes fram-
tidsvisioner för Göteborg
och Västsverige.
1 Hur allvarligt slår Volvos
varsel mot Göteborg?

miljöutveckling
2 Tror du att Volvo kom-
mer att resa sig?
3 Vilka är dina framtids-
lösningar för Göteborg?
4 Industrin är i kris,
vilka branscher är framtids-
branscher för Göteborg?

1 Det förstår väl var och en


att när man säger upp totalt
6 000, varav de allra flesta
finns i den här regionen. Dock
så ska man även se att det är
en region som växer och har
många företag som kan an-
ställa och som växer. Så vi hop-
pas det ska finnas möjlighet
att gå från Volvo till andra ar-
beten. Vi tillför därför resur-
ser på infrastrukturområdet
för att kunna möta de här upp-
sägningarna, vi tillför även re-
surser inom forskning och in-
novation för att kunna an-
vända de ingenjörer som finns
på Volvo.
2 Jag hoppas det. Vi ska göra
vad vi kan för att hjälpa till i
det här läget, Volvo är ett bra
företag med bra produkter och
produktion med lojala och
duktiga arbetare och ett fack
som är berett att ta ansvar.
Men man ska komma ihåg att
Volvo ägs av ett företag som
har väldigt stora problem just
nu och jag har talat med dem i
flera år.
3 Inom fordonsindustrin är
framtiden miljö och utveck-
ling inom den sektorn. Hela
världen skriker efter lös-
ningar som är klimatsmarta.
Så oavsett vilket område jag
pekar på så är det viktigt att
kraven om miljöanpassning
finns i vår framtida produk-
tion.
4 Jag tror inte ministrar ska
peka ut framtidsbranscher,
men det finns i alla fall en sak
Tyck till
som vi ser och det är att det
globala klimathotet måste få
om krisen
lösningar. Hela tjänstesektorn
med energieffektivisering och
på Volvo
produktionsmetoder kommer GT:SE
efterfrågas globalt. Där tror
jag att Sverige som land har
jättestora förutsättningar för
vi värnar om miljön. MAUD VET. Näringsminister Maud Olofsson (c) läste om massvarslen i GT:s extraupplaga. ”Har man en gång varit arbetslös vet man
MARKUS HANKINS hur svårt det är”, säger Maud Olofsson. Foto: LARSERIC LINDÉN

Läsarnas reaktioner TARPARTIET” med den be-


römda JOBBLINJEN och LÖF-
har Volvo som marknaden
behöver i dag när det gäller
har ögonen på sig och vill fram-
stå som humana.

på Volvos chockvarsel
Jag förstår chocken och besvi- kanske vips byts ut mot arbets-
TEN om att ALLA SKALL MED.
Placiodo
batteridrift eller bränslesnåla
bilar.
Neutral
Sösdala

Pga Volvos höga personalkost-


kelsen hos Volvopersonalen som löshet är tungt. Eva C-K Det som händer är en del av nader kan Volvo inte tillverka
fått beskedet om att deras den globaliserade världen det Varför skall de som blir arbets- små (=billiga) bilar och gå med
anställning kan upphöra. Att ha Volvos varslade personal, har ju är bara att vakna och intala oss lösa från Volvo ha bättre möj- vinst. Det tar ungefär lika många
haft ett tryggt liv, bra inkomst i alla fall tur eftersom Sverige själva att vi i Sverige inte är ligheter än andra i form av timmar att montera ihop en
och framtidsdrömmar som nu nu styrs utav ”DET NYA ARBE- bäst i allt om ens något. Vad olika hjälp? För att regeringen liten, som en stor, bil. Enda
18 e SÖNDAG 27 SEPTEMBER 2009

Passagerarna
skrek i panik Clas slet åt sig
brandsläckaren
TIDIGARE
PROBLEM
P˚ LISEBERG
när det började 1985: Ett tåg i den
gamla berg och dal-
ryka i vagnen banan rullar tillbaka
in på perrongen och
GÖTEBORG. Paniken spred sig snabbt kraschar in i ett tåg
när en av vagnarna i attraktionen Balder på stationen efter
började ryka i går. det att föraren
Hemvärnsmannen Clas Eklund, 27, ramlat av tåget.
behövde ingen order för att rycka in och 1997: Åkattrak-
bli dagens hjälte på Liseberg. tionen Hangover
– Jag tog brandsläckaren från persona- stannar och 25 per-
len och tömde den över vagnen, säger han. soner fastnar i vag-
narna 30 meter över
Under ett åk av popu- loss oss” upprepat och marken.
lära attraktionen Bal- skrämde upp de andra 2001: En 14-årig
der började det ryka ännu mer, säger Clas pojke skadas när
från en vagn i det full- Eklund. han kläms mellan en
satta tåget. Efter intermezzot flotte och bryggan
– Småflickor på tå- tog Liseberg den ry- på attraktionen Kål-
get skrek i panik. Per- kande vagnen ur drift lerado.
sonalen tog fram en och genomförde en 2002: Sex barn får
brandsläckare, men teknisk undersök- skador när en säker-
de verkade lika chock- ning. hetsspärr lossar på
ade som passagerarna – Vi tror att det var attraktionen Små
på attraktionen. De en fastkilad tändare grodorna.
stod bara där och dar- som skapade rökut-
rade, säger Clas vecklingen men vi vet
Eklund, 27, från inte ännu var röken
Stockholm. kom från, säger Su-
Då ryckte han sanna Eckerstein,
brandsläckaren ur jourhavande parkchef.
händerna på persona-
len och tömde vattnet Omhändertogs
över rökutvecklingen. Gästerna på den
drabbade vagnen om-
Fick spruta rejält händertogs även av Li-
– Det satt två flickor sebergs personal.
2006: 21 personer
skadas när ett Lise-
i 10-årsåldern precis – De har fått stöd
bergsbanan åker
bakom platsen där rö- och möjlighet att
bakåt och kolliderar
ken var som värst och prata igenom det hela
med ett stillastå-
de var väldigt skär- men ingen blev fysiskt
ende tåg.
rade. Det fanns ingen skadad av incidenten,
pulversläckare utan säger Susanna Eck-
2006: En kvinna
ramlar in i vattnet
bara vatten så jag fick erstein hos Liseberg.
och skadas på Flu-
spruta rätt rejält, sä- Säkerhetsutbildade
meride.
ger Clas Eklund. hemvärnsmannen
Eftersom per- Clas Eklund
2008: Attraktionen
Rainbow totalhave-
sonalen slagit tonar dock ner
rerar och kraschar i
av elen satt alla sin insats.
marken. 36 per-
fast under sä- – När ingen
soner finns ombord
kerhetsanord- annan gjorde
och flera av dem
ningen på tåget något fick jag
förs till sjukhus.
– vilket ska- ju helt enkelt DAGENS HJÄLTE. När det började ryka från en vagn i attraktionen Balder på Liseberg
pade extra pa- ta saken i
2009: 14 personer
ryckte Clas Eklund in. Han tog brandsläckaren från den skärrade personalen och tömde den fastnar i Kanonen i
nik. Markus egna händer, över rökutvecklingen. ”När ingen annan gjorde något fick jag ju ta saken i egna händer”, över en timme på 24
– En man Hankins säger Clas säger han. Foto: ANDERS YLANDER meters höjd.
skrek ”släpp markus.hankins@gt.se Eklund.

Efter helikopterrånet – Riksbanken stänger i Mölndal


MÖLNDAL. Riksbankens kontanthanteringskontor i Möl- riksbanken, går det inte att för- vet, som vi såg det från början,
Foto: ANDERS YLANDER

ndal kommer att stängas. Det är rånarnas förtjänst. bättra säkerheten mer i de be- vara att bygga ett säkert kontan-
I stället bygger riksbanken en ny ”rånsäker” byggnad fintliga byggnaderna. thanteringskontor i närheten av
nära Arlanda flygplats. – Vi kom på ganska tidigt att Arlanda, säger Thomas Lundin
vi behöver ha löpande förmåga till Ekot på Sveriges Radio.
I dag finns det två kontanthan- narna blir, desto högre blir kra- att höja och förändra vårt fy- Det toppmoderna kontant-
teringskontor i Sverige – i ven på säkerheten vid depåerna. siska skydd över tid. Det var väl- hanteringskontoret ska stå
Mölndal och i Tumba. Och enligt Thomas Lundin, digt svårt att göra på de ställen klart 2012 eller 2013.
Riksbankens kontor i Mölndal. Men ju mer avancerade rå- biträdande säkerhetschef på där vi är och då skulle alternati- BJÖRN LIDÉN
10 e TISDAG 8 SEPTEMBER 2009

DOMEN FØR

FØRTVIVLADE. Om familjen Tmava inte hade fått


vård i Sverige för sonens ryggmärgsbråck hade
sonen Suad, 1, dött. Nu vill Migrationsverket utvisa
familjen trots läkarnas protester. "Vi har fått upp
hoppet för vår son så skicka gärna hem oss men låt
vår honom stanna och få vård", säger mamma Sadete
och pappa Bajram Tmava, 32. Foto: JAN WIRIDEN

Svårt sjuka pojken ska utvisas – svenska läkare tror inte


BORÅS/STOCKHOLM. Här terad, säger Sadete Tmava, I desperation sålde taxichauf-
är ettåriga Suads dödsdom. mamma, mellan tårarna. fören Bajram Tmava sin bil och UTL˚TANDE FR˚N SJUKHUSET I PRISTINA
Migrationsverket vill I Sverige opereras barn med lånade ihop ytterligare en "Barnet lider av ovangivna sjukdomar för vilka han är opererad i
utvisa den svårt sjuka ryggmärgsbråck så snart som summa för att ha råd med en Sverige. Barnet behöver dock kontinuerlig kontroll och undersök-
pojken till Kosovo – där möjligt efter förlossningen, men resa till Sverige. Han hade hört ningar för att säkerställa funktionaliteten.
läkarna inte kan rädda hans i Kosovo kunde läkarna inte di- att vården här var i världsklass. Likaså har vi inga som helst möjligheter här att erbjuda honom den
liv. agnostisera sjukdomen. Från flyktingförläggningen i nödvändiga rehabilitering och regelbundna specialkontroller som
– De leker med mitt barns Kållered hänvisades de till han behöver.
liv, säger Sadete Tmava, 30. Sålde sin taxi Drottning Silvias Barnsjukhus. Han behöver fortsatt vård och nödvändig rehabilitering för att bli
I stället skickade de hem fa- – När vi kom hit så var lä- bättre och här har vi varken verktyg, möjlighet eller kunskap för att
Hon faller i tårar i den spar- miljen Tmava. karna chockade. De sa att Suad utföra det. Läkarspecialist Dr. Zeka"
tanska lägenheten utanför – Jag förstod snabbt att något med all sannolikhet hade dött
Borås. Hennes son Suad föddes i var väldigt fel men insåg att vi om vi kommit hit bara någon Men nu har Migrationsverket måste finnas ett humanitärt in-
Mitrovica, Kosovo, med ett inte skulle få hjälp i Kosovo. Lä- vecka senare, säger han. beslutat att familjen ska utvisas slag i Migrationsverkets bedöm-
ryggmärgsbråck. Det innebar karna sa att de kanske kunde till Kosovo – trots läkarnas pro- ning i det här fallet, säger över-
att hans ben är förlamade och hjälpa Suad när han blev lite Flera operationer tester. läkare Lars Hammarén.
att han har en neurologisk stör- äldre, säger Bajram Tmava, 32, Läkarna konstaterade att – Migrationsverket vill
ning av både tarm- och urinblå- pappa. Suad led av vattenskalle och skicka min son till en säker död, Så säger lagen
sefunktionerna. – Det är tragiskt, men tyvärr opererade honom ett flertal säger Bajram Tmava. Det finns en paragraf i lagen
– Suad behöver hjälp med ka- klarar sjukvården i Kosovo inte gånger. Han fick en shunt, en som säger att den som inte kan
teter för att kissa eller bajsa. De- av att ge Suad nödvändig vård, plastkateter, inopererad i huvu- Klarar inte vårda honom få vård i hemlandet skall få up-
lar av hans ryggmärg nådde säger Lars Hammarén, överlä- det. Sedan dess har han behövt – Pojken behöver konstant pehållstillstånd. Men vi gör en
även fram till huden där den kare på barnhabiliteringen specialistvård och har tvingats vård och det kommer han omöj- översyn och i en del fall kan det
blev skadad, uttorkad och infek- Björkängen i Borås. till 76 läkarbesök hittills i år. ligtvis kunna få i Kosovo. Det vara så att olika vårdenheter i
TISDAG 8 SEPTEMBER 2009 e 11

SUAD,1 Mig rations-


verket vill
skicka min son
till en säker död

BESKEDET. Migrationsverkets besked på


läkarnas vädjan om att Suad Tmava ska få
stanna i Sverige. "Enligt Migrationsverkets
uppfattning har det inte kommit fram några
nya omständigheter som innebär att det
finns sådana hinder mot att verkställa OLYCKAN FRAMME. Här i trapphuset hos Therese Ogenhag
avlägsnandebeslutet", skriver handläg- lossnade handtaget till barnvagnen Nowalex senator och dottern
garen. Ella slungades nästan ut på marken. Foto: JAN WIRIDÉN

Ny barnvagn
var livsfarlig
”De sa Ella kunde ha dött av fallet”
STENUNGSUND/TRANÅS. sonen framför fick tag på vag-
Här i trappan släppte hand- nen.
taget på Therese Ogenhags – Då ville jag lämna tillbaka
nyinköpta barnvagn – en vagnen. Men jag fick inte kon-
Nowalex senator. takt med de ansvariga i affären
Då flög dottern Ella nästan trots att jag ringde dem i flera
i marken. veckor.
– På barnavårdscentralen När Therese tog lilla Ella till
sa de att hon hade kunnat Barnavårdscentralen kom
SUADS RYGG. Suad Tmava föddes med dö av fallet, säger Therese chockbeskedet.
ryggmärgsbråck. Det innebar att hans ben Ogenhag, 27. – De sa att Ella kunde ha dött.
är förlamade och att han har en neurologisk Då blev jag blev rasande, ringde
störning av både tarm- och urinblåsefunk- Efter rekommendation från en upp dem som sålt vagnen och
tionerna, dessutom har han en inopererad kompis åkte Therese Ogenhag skällde ut dem efter noter, säger
kateter i huvudet. 30 mil till en affär i Tranås för Therese Ogenhag.
att köpa en barnvagn till sin Efter att ha anmält händelsen
nyfödda dotter. till konsumentverket fick The-
vården klarar av att rädda hans liv Men efter fåtal användningar rese pengarna tillbaka. Konsu-
var olyckan framme. mentverket begär även att buti-
ett land har olika svar, säger Jo- sjukhus i Kosovo för en dag tror En lösning som inte är möj- – Jag skulle in i trapphuset ken skall yttra sig över anmälan
han Rahm, presschef hos Mi- jag aldrig de skulle göra så här. lig. och upp för ett par mot barnvagnen
grationsverket.
När beskedet om familjen
De skulle aldrig skicka sina
egna barn i döden, säger mam-
– Vi följer principen famil-
jens enhet. Får barnet uppe-
trappsteg när hela
handtaget lossnade.
KOSTAR 3095 Nowalex senator
senast nu på tors-
Tmavas utvisning nådde vård- man Sadete Tmava. hållstillstånd får hela familjen Turligt nog fick jag Nowalex Senator dag.
personalen fick läkarna ännu – Vi lutar oss på den officiella det. Det är viktigt att tillägga tag i Ella så att hon Pris: 3 095 Kr – Vi vill inte kom-
en chock. information som vi får via ka- att vårt beslut inte är slutgiltigt inte slungades ut, sä- Hjul: 4 stycken mentera detta utan
– Vi är väldigt upprörda för naler i hemlandet och egna käl- utan går att överklaga hos läns- ger Therese Ogen- Handtagshöjd: 70 - 115 tar det med Konsu-
att behandlingen av Suad ska lor, säger Migrationsverkets Jo- rätten om de anser att det är fel- hag. centimeter mentverket i stäl-
avbrytas och har försökt för- han Rahm. aktigt, säger Johan Rahm hos En vecka senare Kombivagn med juster- let, säger återför-
klara för Migrationsverket att Även om sjukvården i hem- Migrationsverket. inträffade det igen. bart ryggstöd, 5- säljaren till GT.
Suad riskerar att dö om han landet anger att de inte har Den gången i en Punktssele, sufflett och Markus Hankins
skickas tillbaka. Det är en möjlighet att ge patienten Riskerar att dö rulltrappa, men per- varukorg. markus.hankins@gt.se
hemsk situation som de hamnat tillräcklig vård? Vad har Suad för chanser att
i, säger överläkare Lars Ham- – I en del fall kan det vara så överleva i Kosovo?
marén. att olika vårdenheter i ett land
har olika svar, säger Johan
– De är väldigt begränsade.
Får han inte avancerad medi-
Vill bygga nya E20 i en tunnel
Felaktiga uppgifter Rahm hos Migrationsverket. cinsk hjälp så kommer Suads ALINGSÅS. Lägg E20 i en tunnel Alingsås tidning.
Samtidigt har familjen – Hade vi nekats vård i Sve- njurar att sluta fungera vilket genom Alingsås. Tre olika lösningar har disku-
Tmava aldrig träffat beslutsha- rige skulle vi accepterat att troligtvis kommer leda till hans Det anser chalmeristerna To- terats av sträckan E20 genom
varna på Migrationsverket. De Suad var döende. Men nu har vi för tidiga död, säger överläkare bias Boström och Jihad Ghaziri Alingsås: en ny vägdragning, en
tror därför att beslutet grundas fått upp hoppet så skicka gärna Lars Hammarén. som i en kandidatuppsats tittat upprustning av den nuvarande
på felaktiga uppgifter. hem oss men låt vår son stanna Markus Hankins på genomfarten ur ett samhällse- sträckningen och ett tunnelalter-
– Om de bara hade besökt ett och få vård, säger pappa Bajram. markus.hankins@gt.se konomiskt perspektiv, skriver nativ. GT
8 e TISDAG 14 JULI 2009

Sparkad blodig
av personalen
på McDonalds
Vittne filmade den
grova misshandeln
GÖTEBORG. Här misshandlas en ung man med
sparkar och slag av personalen på McDonalds.
Den brutala misshandeln sker framför ett stort
antal vittnen.
– Personalen sprang ut och började sparka på killen
som skrek ”vad har jag gjort, vad har jag gjort” där
han låg på golvet, säger vittnet Björn Sundqvist, 14.
Vid ett-tiden natten till i
söndags så spårade en ord-
växling ur inne på McDo-
nalds Kungsportsavenyn.
Minst en vakt och ytterli-
gare en McDonaldsanställd
flög på en kund som de haft
en verbal dispyt med. Resul-
tatet – ett knäckt näsben och
transport till sjukhus.
– Jag vet inte vad som ut-
VITTNET. Björn Sundqvist,
14, filmade hela misshandeln
löste bråket men de stod och och berättar nu om den ska-
pratade med varandra pre- kande upplevelsen. Foto: PRIVAT
cis innan det small till, sä-
ger Björn Sundqvist, 14, loppet. Först när vi gått ige-
vittne till misshandeln. nom det materialet så får vi
Ett vittne filmade en bättre bild av hur utred-
händelseförloppet och där ningen ska gå vidare, säger
syns hur en McDonaldsan- Anders Oxelbrand, polisens
ställd stampar kunden i ma- förundersökningsledare.
gen. Sedan tar den anställda
sats och sparkar mannen Startat internutredning
upprepade gånger i ryggen. – Även vi har påbörjat en
– Det var helt onödigt våld internutredning som löper
mot den här killen som re- parallellt med polisens ut-
MISSHANDELN. Den brutala misshandel där McDonalds-anställda sparkade, stampade och slog på en
dan låg ner på marken. Jag redning men mer än så kan
liggande person filmades. Nu har både personalen och mannen på filmen polisanmälts. Foto: BJÖRN SUNDQVIST
tycker att han i personalen vi egentligen inte säga just
borde åka dit för misshan- nu, säger Kajsa Dahlberg på
del, säger vittnet Björn McDonalds informationsav-
Sundqvist. delning.
Kommer ni vidta några
Kördes till sjukhus åtgärder mot den per-
En polispatrull kom till sonal som var inblandad i
och platsen och körde den misshandeln?
misshandlade mannen – Jag vill inte
till sjukhus. Patrullen spekulera i vilka
tog upp en anmälan åtgärder som even-
om misshandel och nu tuellt kan tas innan
ska filmmaterial från vi vet vad som
både privatpersoner hänt. Ofta ligger
och övervakningska- mer bakom sådant
meror granskas. här än vad som
– Vi har sökt med Markus syns på en film, sä-
ljus och lykta efter fil- Hankins ger Kajsa Dahlberg
mer på händelseför- markus.hankins@gt.se på McDonalds.

Se McDonalds-personalen
misshandla kunden BLODIG. Under misshandeln knäcks mannens näsa så att blodet forsar ner på golvet. ”Det var riktigt otäckt
www.expressen.tv att se hur de misshandlade den här killen”, säger vittnet Björn Sundqvist. Foto: BJÖRN SUNDQVIST
FREDAG 17 JULI 2009 e 15

BROTTSPLATSEN. Tillsammans med GT återvände den 30-åring som i helgen misshandlades av en vakt och en anställd på McDonalds till platsen för händelsen. ”En
sak är säker, jag tänker aldrig äta hos dem igen”, säger 30-åringen som döljer sitt skadade ansikte bakom stora solglasögon. Foto: SARA PETTERSSON

”DE SPARKADE
OCH SLOG MIG”
Blåtiror och sår vittnar om misshandeln på McDonalds
GÖTEBORG. På sin första semesterdag misshandlades han
av en vakt och ytterligare en anställd på McDonalds.
mationsavdelning.
Vilken reaktion har ni fått
I går återvände 30-åringen tillsammans med GT till Se misshandeln från er anställde som deltog i
Avenyn – där hans näsa krossades i söndags. av 30-åringen misshandeln?
– Jag vågar inte gå ut ensam. Hur ska jag veta vad de på McDonalds – Ingen. Vi låter polisen sköta
här människorna är kapabla till efter att de sparkat och www.expressen.tv sin utredning. Han är dock av-
slagit mig medan jag låg på marken, säger han. jag låg på marken, säger han. stängd från sitt arbete i väntan
GT 14 juli. McDonalds har avslutat sam- på resultatet av den utred-
Vid 01-tiden på natten till sön- I efterhand har han sett vi- arbetet med vaktbolaget och sä- ningen, säger Kajsa Dahlberg
dagen spårade en ordväxling ur deon som ett vittne filmade av ger att företagets vakter inte på McDonalds.
inne på McDonalds Kungsports- händelseförloppet. Där syns hur känsla jag får av den, säger han. ska finnas på McDonalds re- 30-åringen köper dock inte
avenyn i Göteborg. en vakt trycker ner 30-åringens Med blåtiror, ryggsmärtor och stauranger framöver. McDonalds inställning till det
30-åringen var missnöjd med ansikte i golvet medan en McDo- sår under bägge ögonen går han inträffade.
servicen och säger sig ha påpekat naldsanställd stampar och spar- nu runt med stora svarta sol- Beklagar det inträffade – En sak är säker, jag tänker
för kassapersonalen att de missat kar honom upprepat i ryggen. glasögon. Ut från lägenheten tar – Vi beklagar verkligen det in- aldrig äta hos dem igen, säger
en del av hans beställning. han sig bara i sällskap av vänner. träffade och förstår att han som han.
– Då flög en anställd på mig. Har sett videon – Jag vågar inte gå ut ensam. drabbats är upprörd och förban- Fotnot: GT har sökt polisens
Jag har i princip blackout efter – Jag såg videon två gånger Hur ska jag veta vad de här män- nad. Naturligtvis tar vi avstånd utredare utan resultat.
det och minns bara hur jag fick men mer än så klarar jag inte av niskorna är kapabla till efter att från allt slags våld, säger Kajsa Markus Hankins
ont, säger han till GT. att se den. Det är fruktansvärd de sparkat och slagit mig medan Dahlberg på McDonalds infor- markus.hankins@gt.se

ANITRA FICK BETALA MEST FØR G˚RDEN


Anitra Steen betalade det mesta när hon och Göran naste åren, efter att jag lämnade huset med två flyglar på vardera
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Persson köpte sin stora gård. politiken och kom in i konsult- 54 kvadratmeter är för stort för
Det avslöjar den förre statsministern i en intervju i DI. världen, har jag också kunnat honom och hans hustru.
– Min fru har tjänat bra med pengar under sin karriär. lägga in en del, säger Persson till – Det är en vacker byggnad
Dagens Industri. men så stor är den inte. Vi har
Äkta paret Göran Persson och de köpt två grann-gårdar och Han uttalar sig entusiastiskt fyra vuxna barn och bor isolerat
Anitra Steen betalade 12,5 miljo- byggt ett stort hus på ägorna. om sitt nya liv som gårdsägare och vill kunna ta emot våra vän-
ner för gården vid sjön Båven i – Min fru har bidragit med och försvarar sig mot anklagelser ner, säger han.
Södermanland. Sedan dess har ryggraden av vår insats. De se- att det 356 kvadratmeter stora ARNE LAPIDUS Göran Persson och Anitra Steen.
12 e FREDAG 17 JULI 2009

– De tog bilder
på oss när vi
stod i duschen

DRABBADE. Här sitter de 16-åriga flickor som säger sig smygfotograferats i duschen och utsatts för sextrakasserier. ”Killarna sprang och tafsade på oss hela tiden
och var riktigt äckliga”, säger en av flickorna till GT. Foto: MARKUS HANKINS

Flickor anklagar Gothia cup-lag för sextrakasserier


GÖTEBORG. Ett kanadeniskt Gothia Cup-lag påstås blivit nerfors, turneringsledare på säger de att pojkarna ”varit på” Men några sextrakasserier
nakenfotograferat av ett annat lag i turneringen. Gothia Cup. flickorna i laget. säger han sig inte känna till.
Flicklagets spelare hävdar att de även utsatts för sextra- Att laget varit inblandat i sex- – Men något mer än så får stå – De måste ha hittat på detta.
kasserier av ett annat utländskt lag. trakasserier känner hon däre- för flickorna själva, säger lagets Det handlar om att killar
– De tafsade oss på rumpan och var allmänt äckliga, mot inte till. svenska guide. sprungit fel i omklädningsrum-
säger en av flickorna till GT. – Jag har inte fått någon in- men helt enkelt, säger han.
formation om att laget skulle Tror att de sprang fel Vad som hänt med bilderna
GT kan i dag avslöja den på- ländska laget tog enligt flick- varit inblandat i några problem, Det utländska laget har fått som påstås ha tagits i flickornas
stådda sexskandalen som drab- orna sig in i kanadensarnas säger Lena Rönnerfors, turner- mobiltelefoner från en göte- omklädningsrum är oklart.
bat Gothia Cup. Minst ett tjejlag omklädningsrum. ingsledare. borgsk privatperson, som bil- – Vi vet inte det. Gothia var
i klassen flickor 17 år säger sig Vad tycker du om att 16-år- derna skall ha tagits snabba med att flytta
ha utsatts för sextrakasserier ”Det var helst sjukt” ingar säger sig ha sextrakasse- med. Deras Gothia Cup- hela laget till en an-
på skolan där de bor. – En av de äldre gubbarna rats på Gothia Cup? värd medger även att la- nan skola efter att det
– De var helt urspårade. Kil- kom in och tog bilder på oss när – Jag måste få information get anklagats för foto- hände, säger en av de
larna i laget sprang och tafsade vi stod i duschen och omkläd- om detta innan jag kan säga graferingen. 16-åriga flickorna.
på oss hela tiden och var riktigt ningsrummet. Det var helt mer. I morgon på morgonen har – Kanadensarna på- Polisen har ännu
äckliga, säger en av de 16-åriga sjukt, säger en av 16-åringarna. vi informationsmöte och då ska stod att killarna ska ha inte fått in någon an-
flickorna till GT. Efter det flyttades laget till en jag forska i detta, säger Lena tagit nakenbilder på mälan om sexuella
Då inträffade ännu en skan- annan skola. Rönnerfors. dem. Men vi gick igenom Markus trakasserier eller
dal. – Vi flyttar ofta lag av rent lo- När GT frågade föräldrar till telefonerna och hittade Hankins ofredande under
Lagledare för det utpekade ut- gistiska skäl, säger Lena Rön- flickorna om trakasserierna så inget, säger lagets värd. markus.hankins@gt.se Gothia Cup.
MÅNDAG 9 MARS 2009 e 11

KÆRLEKSAFFÆR I KABUL. Den västsvenska kvinnan pekas ut som älskarinna till en gift 49-årig brittisk överste, verksam som militärattaché i Kabul, Afghanistan.
Nu utreder engelska försvarsdepartementet om hon fått hemligstämplad information från den avstängde översten. Foto: AP

VÆSTSVENSKA
I SPIONHÆRVA
Utpekade kvinnan: ”Det är helt bisarrt”
KABUL/GÖTEBORG. En västsvenska kvinna hängs i brit- ihop. Då lär man ju känna män- ger en talesman för Ministry of Sirpa Franzén, vakthavande in-
tisk press ut för sin kärleksaffär med en gift engelsk niskor. Sedan är det här en in- Defence. formatör hos Försvarsmakten.
överste. ternutredning inom den brit- – En utredning betyder ju inte Den västsvenska kvinnan an-
Brittiska försvarsdepartementet utreder nu uppgifter om tiska militären och det pågår in- att det är en anklagelse mot ser att det förekommit felaktiga
att översten kan ha lämnat militärhemligheter till gen utredning mot mig, säger mig, det är ju inte jag som ut- uppgifter om hennes inbland-
svenskan. kvinnan. reds. Jag har inte haft kontakt ning i affären i brittisk press.
– Inget annat har hänt än att personer som bor i Kabul Brittiska försvarsdeparte- med den brittiska militären el-
umgås tätt ihop, säger kvinnan till GT. mentet utesluter dock inte att ler brittiska myndigheter och ”Inte roligt att läsa”
den västsvenska kvinnan ingår arbetar inte för dem heller, sä- – Det är ju inte roligt att läsa
En 49-årig brittisk överste tjänst efter att ha erkänt affä- i deras pågående internutred- ger kvinnan. sånt om mig. Jag menar,
skickades nyligen hem från sin ren, enligt tidningen Mail on ning. Enligt Försvarsmak- det här är en löjlig histo-
tjänst i Afghanistan sedan han Sunday. ten är den västsvenska ria och jag förstår inte
erkänt en kärleksaffär med en När GT når den västsvenska Anklagelser mot översten kvinnan inte i Afgha- hur det kan bli en sådan
svensk kvinna i 25-årsåldern. kvinnan i Kabul slår hon dock – Det handlar om anklagelser nistan för deras räk- stor sak av det här.
Kvinnan har ett eget företag ifrån sig. Enligt henne är hon av en privat natur som gjorts ning. Men vilket slags för-
som arbetar med Afghanska oskyldig till att ha medverkat i mot översten i fråga. Den – Vi ser i nuläget hållande hade du med
myndigheter och pekas nu ut något spionage. svenska kvinnan skall ha arbe- inga kopplingar mellan Markus den nu avstängda brit-
som den gifte överstens älska- – Det är helt bisarrt. Inget an- tat i Afghanistan men vi kan försvarsmakten och tiska översten?
rinna. Den 49-årige översten nat som har hänt än att perso- inte säga om det är hon som
Hankins
den här kvinnan eller markus.hankins – Det har jag faktiskt
skall ha stängts av från sin ner som bor i Kabul umgås tätt misstänks i vår utredning, sä- hennes företag, säger @gt.se inga kommentarer till.
Foto: COLOURPRESS.COM

Bilen flög 40 meter – landade på balkongen


Foto: COLOURPRESS.COM

Vilken flygande färdväg. en tur längs den 20 mil långa luften innan den till sist tog mark
En tysk familj fick oväntat kuststräckan. En färd som skulle med framhjulen på en balkong.
besök av ett brittiskt par på visa sig nå helt nya höjder. Den tyska familj som bodde i
bilsemester i Spanien. huset kunde sedan följa hur det
Oskadda brittiska paret, som mirakulöst
Det brittiska paret i 60-års åldern Efter en skarp kurva tappade klarat sig utan skador, kunde
semestrade i Costa del Sol på föraren plötsligt kontrollen över bi- klättra ut ur bilen.
spanska Solkusten i veckan. En len som fortsatte framåt i full fart Ida Thellenberg Här åkte bilen genom muren.
Perfekt landning. dag tog de bilen och gav sig ut på – genom en tegelmur, 40 meter ut i ida.thellenberg@expressen.se
12 DOKUMENT SÖNDAG 30 AUGUSTI 2009

Detta har hänt: ✔ 9 maj 2007: Vid 20-tiden Katjas, Blendas och Baron röstar dock för för- är en hämndaktion efter en
knivhuggs en man i 18-årsål- Rogers gator i bostadsområdet slaget. attack mot en bil på
Backa Röd dern flera gånger utanför servi- Backa Röd. ✔10 november Brunnsbotorget.
✔ 19 april 2007: Ett 20-tal ung- cebutiken på Blendas Gata. Han ✔ 27 maj 2007: Kommunsty- 2007: Ett slagsmål ✔ 6 mars 2008: Polis och
domar spärrar av Blendas gata får knivstick i bröstet och hand- relsen beslutar om att det inte mellan anhängare till en väktare attackeras med
med hjälp av staket från ett lederna men klarar sig utan liv- blir någon kameraövervakning kriminella gängen ägg av ett ungdomsgäng
bygge i närheten. Polisen shotande skador. på Blendas gata trots att polisen Bandidos och Asir på Blendas gata sedan
storskramlar för en insats då ✔ Maj 2007: Polisen startar mellan januari och maj 2007 fått bryter ut på Blendas polisen försökt hämta en
rykten går om att stenkastning Backagruppen, en ny enhet som in 69 anmälningar om stölder, Gata. En 23-årig GT 11/11 2007. efterlyst person. Ett 30-tal
och sabotage planeras. Några ska specialbevaka och arbeta 18 misstänkta sexköp, 18 fall av medlem i X-team, ungdomar slår sönder
oroligheter bryter aldrig ut. specifikt i stadsdelen. Detta misshandel och hot och 12 ska- Bandidos supportorganisation, vindrutan på en väktarbil och
efter en våg av kriminalitet kring degörelser. Socialdemokraterna knivskärs under slagsmålet som stjäl en gps. Polisen ger upp

Problemen i TYCK TILL


PÅ GT:SE
h Hur ska
ungdomsvåldet
stoppas?

Backa kan inte


lösas med våld
GT granskar oroligheternas epicentrum – Backa Röd
HISINGS BACKA. En våg av bränder, stenkastning, och sabotage har sköljt
över Göteborgs förorter under de senaste veckorna.
par av de stökiga ungdomarna arbeten
så stack det i ögonen på de flesta.
väl något i detta. När vi får möjlighet att
jobba på nära håll med ungdomar och
GT har i veckan granskat Blendas Gata i Backa, epicentrum för orolighe- – Min son som är trebarnspappa och medborgare så byggs relationer och kon-
terna, för att få svar på varför bråken brutit ut just nu. blev arbetslös i höstas. Hur tror du han taktnät upp som är ovärderliga, säger
känner sig när han knappt kan sätta mat Håkan Bredinge, befäl för polisens ord-
Mopederna gasar snabbt förbi den – Hyresgästföreningen hade sina loka- på bordet till sina barn samtidigt som de ningsgrupp i Backa/Biskopsgården.
tomma skollokalen och ljudet från de up- ler precis vid Blendas gata där ungdo- ungar som bränner bilar och kastar sten
penbart trimmade motorerna ekar längs marna hänger men vi kunde inte vara på polisen får jobberbjudanden? Det är ”Känner sig förnedrade”
den öde gatan. Framför GT:s reporter ra- kvar på grund av alla inbrott som be- ju helt sjukt, säger Margaretha, 58. Ungdomarna i Backa är de samma
das de gråa betonghusen i det klassiska gicks hos oss, säger han. Hon är en av de Backa Röd-bor GT träf- som i Tynnered, Hjällbo, Biskopsgården
miljonprogramsbygget upp. Inför områdets 40-årsjubileum som in- far som inte vågar berätta sitt efternamn och Bergsjön. För 30 år sedan skrev Na-
Vi är i Backa Röd, i folkmun kallat faller nästa år så skriver han en bok om eller vara med på bild av rädsla för re- tionalteatern sången ”Barn av vår tid”,
”Lilla Pakistan”, området där de senaste sina hemkvarter. pressalier från ungdomarna i området. om det hårda livet för förortens ungar,
veckornas svarta rubriker om våld och Men jobberbjudandet irriterar på flera ”betongens kungar”. Redan då talades
anlagda bränder började. ”Vem fan vill ha ett Pariserhjul?” håll. det om motsättningar mellan ungdomar
– Ingen ska få sin bil uppbränd eller en – Allting bottnar i en fråga om resur- – Det är en god tanke som Poseidon och etablissemanget i deras föräldrage-
golfboll genom rutan. Men vuxenvärlden ser och pengar. Stadsdelsförvaltningen i har men det är inte de neration.
måste förstå att dessa ungdomar inte går Backa lade ner ungdomsgården i
att hantera genom att sätta ”hårt mot Brunnsbo, de lade ner låg- och mellan-
som ska erbjuda jobb till
ungdomar. Vad skickar
Ja rrr
Tygvätro Oavsett stadsdelens namn
är känslan av hopplöshet
hårt”. Det kan ungdomarna själva svara stadieskolan (Erikslundsskolan) här i det för signaler till alla är inte det som etsar sig fast. När
med och det har vi tyvärr fått se prov på Backa Röd och sparar in på alla kul- ungdomar som inte brän- inget förändras tar
nu, säger skolvär- turaktiviteter för ner bilar men ändå är ar- dagens
skull kunn
samh
a ha at
älle ungdomarna till ex-
den Driss Morabet. unga, säger Ulf Dik- betslösa? Ska de också trema metoder för att
Han har arbetat tonius. bränna upp saker för att till för alla få uppmärksamhet.
med ”Backabar- Skolvärden Driss få samhället att reagera, – I en värld där 26–27 åringar
nen” sedan 1993 Morabet, 50, har säger Driss Morabet. bor på mammas soffa för att de
och jämför de stö- sett besparingsvå- inte har råd att skaffa eget så känner de
kiga ungdomarnas gen som sköljt över Skånepolisen irriterade sig förnedrade. När det då kommer nå-
beteende med en Hisings Backa på Som om inte spänningarna mellan polis gon kille med feta guldkedjor och en ny
gerilla. Djungeln närhåll. Han berät- och ungdomar var tillräckliga så spädde bil med ett lukrativt men kriminellt er-
som ungdomarna tar hur Backaborna Skånepolisens uttalanden i Rosengård, bjudande så ligger det nära till hands att
rör sig i är miljon- upplever att pengar som kunde uppfattas som rasistiska, tidi- lockas av det, säger Driss Morabet.
programmens ELDSJÄL. Sedan 1993 är Driss verkar finnas – men gare i år på irritationen ännu mer. För fem år sedan inledde bostadsbola-
bostadsområden Morabet, 50, uppskattad och fram- bara inte till dem. – Tyvärr är inte dagens samhälle till get Poseidon ett omfattande renover-
och deras fienden gångsrik skolvärd på högstadieskolan – Vem fan vill ha för alla. De som säger att det är det lider ingsarbete av Backa Röd. Hyreshusen
är polisen. Han ser Skälltorp. ”Tyvärr är inte dagens sam- ett Pariserhjul vid av strutssyndromet där de trycker huvu- skulle totalrenoveras och de gråa fasa-
inte hur samhället hälle till för alla. De som säger att det är Operan? Den kost- det i sanden. Ungdomarna här är smar- derna försvinna stegvis.
ska kunna komma det lider av strutssyndromet”, säger naden hade i stället tare än så och ser och lär sig av hur de- – Det är helt underbart. Vi som bor här
segrande ur den han. Foto: JAN WIRIDEN kunnat förvandlas ras föräldrar och äldre syskon behandlas fick vara med och bestämma hur lägen-
striden. till trehundra prak- på arbetsmarknaden och av myndighe- heterna skulle förändras och det gör ju
tikplatser för arbetslösa ungdomar, sä- ter, säger Driss Morabet. att alla boende känner glädje av att bo
”Vuxenvärlden måste tänka om” ger Driss Morabet. När polisens Backagrupp lades ner i här och tar hand om sitt område på ett
– Det behövs personer som arbetar i – Det som politikerna borde inse är att augusti 2008 möttes för- bättre sätt, säger Siv Ull-
förorten som har en kunskap om hur det de inte sparar pengar genom att slopa ändringen av svidande V˚LDET I HISINGS BACKA holm-Hellenius, 58, som
fungerar här. Visst behöver ungdomar alla aktiviteter och resurser för stadsde- kritik. Poliserna som ar- bott i Backa Röd i 32 år.
sättas på plats men när det blir så att lens medborgare. De skjuter bara fram betade i stadsdelen var- – Men när finanskrisen
ungdomarna jävlas med polisen för att kostnaden till när kravaller, kriminali- nade för att allt jobb kom så tog pengarna slut.
de känner sig jagade och förföljda så tet, narkotika och annat drabbar samhäl- skulle kastas bort och Så nu vet vi inte när upp-
måste vi i vuxenvärlden tänka om, säger let längre fram, säger Ulf Diktonius. därmed varit förgäves. fräschningen når ner till
Driss Morabet. Klyftan mellan myndigheterna och – Det är klart att alla Blendas gata och området
Den lokala Hyresgästföreningens ord- stadsdelens invånare är för närvarande förändringar inom en or- där det är som värst. Om
förande Ulf Diktonius, 36, har bott i enorm. När bostadsbolaget Poseidon i ganisation väcker Markus Hankins den någonsin ens når ner
Backa Röd sedan början av 2000-talet. veckan tog initiativ till att erbjuda ett känslor, men det ligger markus.hankins@gt.se dit, säger Ulf Diktonius.
SÖNDAG 30 AUGUSTI 2009 DOKUMENT 13

hämtningsförsöket och lämnar blivit akut sjuk. På grund av tidi- ✔ 18 augusti 2009: en av ledarna bakom och bestulen på sin kamera vid
platsen. gare oroligheter klassas Backa Polis utsätts för sten- stöket i Backa Röd. en brand i en tidningslåda.
✔ 31 augusti 2008: Polisens Röd som en riskzon av ledningen kastning och en bil Senare släpps han, men Senare återfår fotografen sin
Backagrupp läggs ner. Efter 14 för ambulansverksamheten. Den sticks i brand på Blendas misstanken kvarstår. kamera.
månader av specialinsatser med sjuka mannen avlider. Gata. ✔ 22 augusti 2009: ✔ 28 augusti 2009: Stenkast-
extra polisresurser i stadsdelen ✔ 10 augusti 2009: En polisin- ✔ 19 augusti 2009: Tynnered och Frölunda ning mot brandkåren i Hjällbo.
slopas pilotprojektet trots skarp sats mot butiken på Blendas Ungdomsgäng jagas av hamnar i fokus för gatu- En av stenarna vägde drygt fem
kritik från flera håll. Gata startar en ny våg av orolig- en omfattande polisin- oron. Stenkastning mot kilo och krossade vindrutan, två
✔ 25 december 2008: En ambu- heter i området. Polisen har fått sats. Nu sprids kaoset GT 19/8 2009. brandkår och väktar- brandmän skadas. Oroligt i
lans vägrar att åka fram till Gre- tips om att någon har vapen i till Biskopsgården. bilar. Frölunda och Tynnered med
kiska föreningen på Wadkö- butiken och ungdomar hävdar ✔ 21 augusti 2009: En 22-årig ✔ 27 augusti 2009: I Frölunda stenkastning mot spårvagnar
pingsgatan där en 60-årig man att polisen går brutalt fram. man grips misstänkt för att vara blir en pressfotograf angripen och polis.

”Är du rädd för ditt eget barn, lilla mamma?


Vaktbolagen kommer snart, då blir det en jävla fart.
De har betalt för att jaga unga.
Gården är stängd för länge sen, snuten jagar tonårsgäng.
Natten är så hård, för betongens kungar.
Vi är barn av vår tid.”
Ur ”Barn av vår tid” av Nationalteatern. Texten skrevs i december 1977 i Hisings
Backa, där teatergruppen och rockorkestern hade sin bas under hela 1970-talet.

BACKA RÖD. De 1500 lägenheterna i bostadsområdet Backa Röd har hamnat i centrum för den senaste tidens förortsoroligheter. Här började bråken som senare
spred sig till andra förorter i Göteborg. Foto: ANDERS YLANDER

HEMMASTADD. I åtta UPPFRÄSCHAT.


år har lokala Hyresgäst- Poseidon började 2004
föreningens ordförande bygga om Backa Röd
Ulf Diktonius bott i Backa för att höja områdets
Röd. Han är skarpt kritisk status. Men än så länge
mot stadsdelsförvaltnin- har man bara kommit
gens besparingar. ”De drygt halvvägs. ”Alla
skjuter bara fram kost- boende känner glädje
naden tills kravaller, kri- av att bo här nu och tar
minalitet, narkotika och hand om sitt område på
annat drabbar samhället ett bättre sätt”, säger
längre fram”, säger Ulf Siv Ullholm-Hellenius,
Diktonius. 58. Foto: JAN WIRIDEN
12 DOKUMENT SÖNDAG 23 AUGUSTI 2009

PROFILBILDEN. STORA TORGET. 19


På en av sina inter- augusti 2008 dödas en katt
netprofiler har 20- och dumpas i fontänen på
åringen publicerat en torget i Lerum. ”Kattmör-
bild från ett vaxmu- daren” berättar på internet att
seum, där han poserar han valde platsen för att få
mellan förre irakiske starka reaktioner. ”Därefter
diktatorn Saddam cyklade jag hem och hämtade
Hussein och tidigare min kamera med syftet att ta
palestinske PLO- kort på kroppen för att bevara
ledaren Yasser Arafat. minnet”, skriver 20-åringen.

Skådespelaren
helt besatt av
seriemördare
20-åringen häktad för nik, nedslagenhet, under-
lägsenhet m.m 2. Bästa
känslan? Lycka, kontroll,
sedan tidigare är oklart.
– Men en sak vet jag och det är att han
mår extremt dåligt. Han gråter ständigt

att ha lemlästat och överlägsenhet, framgång,


hämnd m.m”.
och visar stor ånger för det han gjort. Nu
blir det någon typ av rättspsykiatrisk un-
dersökning för honom, säger Göran
dödat ett 20-tal djur Kolla alla spår
Material som nu blir del
Franzén, 20-åringens advokat.
Efter erkännandet har 20-åringen mot-
LERUM/ALINGSÅS. I fredags häktades skådespelaren som av åklagarens utredning. tagit ett stort antal mordhot.
erkänt att han på ett bestialiskt sätt dödat ett 20-tal tam- – Vi kan inte gå enbart – Både jag och min familj har fått hot-
katter och en hund i Lerum. på hans erkännande och brev. Någon skrev att jag borde dö. Det
Tack vare ett intensivt spaningsarbete på internetforumet måste nu kontrollera alla känns riktigt otäckt, sa han till GT den
Flashback kunde kattmördaren identifieras. GT 19 augusti. tänkbara spår. Vi kommer 17 augusti.
– Utan 20-åringens egna inlägg på internet tror jag inte att vi att höra personer, själv-
hade fått tag på honom, säger kammaråklagare Robert Beckard. klart blir det vissa av dem Stort säkerhetspådrag
som gjort iakttagelser på Häktningsförhandlingen vid Alingsås
Skådespelaren som erkänt att han är På väggarna i 20-årin- internet och som har tingsrätt omgärdades därför av ett omfat-
”kattmördaren” i Lerum tror sig vara en gens sovrum hänger hjälpt polisen att få in ma- tande säkerhetspådrag. Allt från djur-
reinkarnation av seriemördaren Jack the egentecknade bilder på terial, säger kammaråkla- rättsaktivister till enskilda kattälskare
Ripper. Därför går han under pseudony- seriemördarna Ted GT 18 augusti. gare Robert Beckard, . misstänktes utgöra ett hot mot kattmör-
men ”Cat the ripper” på internet och är Bundy och Charles Genom att följa katt- daren.
besatt av seriemördare. Manson, psykopater mördarens spår på olika Men kattmördaren fantiserar om mer
Under de senaste 12 månaderna har som han idoliserat och sociala nätverk som Inter- än våld mot djur. I juni i fjol skriver han
han dödat minst 19 katter, en hund och produce-rat hyllningsvi- net movie database om drömmen att mörda kvinnor och att
eldat upp en lekplats i Lerum. I fredags deos till på You Tube. (IMDB), You Tube, Lunar- bli kannibal:
häktades han på sannolika skäl miss- Dessa internetspår som storm och Facebook kan ”Äh, vem fan försöker jag lura!? Jag är
tänkt för 14 fall av djurplågeri och fyra 20-åringen lämnar efter ett par användare på foru- en sexuell sadist. Och fantasierna bara
fall av ofredande. sig leder senare till att met Flashback i början av växer och växer.”
han kan identifieras – augusti peka ut den 20- Nu väntar en rättspsykiatrisk under-
Spelade med i svensk film av andra forumanvän- årige Lerumsbon som sökning för 20-åringen.
I början av 2000-talet medverkade den i dare. kattmördaren. Då erkän- – Hypotetiskt sett kommer han få ge-
dag 20-årige mannen i en svensk succé- GT 15 augusti. ner skådespelaren för GT nomgå en stor rättspsykiatrisk under-
film. Bland 400 sökande ungdomar val- Blev verklighet att det var han låg bakom sökning under fyra veckor där läkare och
des Lerumsbon ut. I augusti 2008 över- de detaljerade forumin- kuratorer bedömer vilka sjukdomar han
Sju år senare dödar och lemlästar 20- gick 20-åringens fanta- läggen. kan ha. Vilka det är vill jag inte speku-
åringen en katt som han hänger upp på sier till verklighet. Då Men förnekade att han lera i då någon undersökning inte ge-
dörren till Lerums polishus. erkände han sitt första skulle vara ”kattmördaren”. nomförts, säger Per Nerman, socionom
Därefter försattes Göteborgsförorten i kattmord. på Sahlgrenska Universitetssjukhusets
chock. ”Det började med fan- Kontaktade polisen PSL-team.
Men fantasierna om att tortera, döda tasier om att sexual- – Jag minns inte vad jag Där arbetar de med att uppmärk-
och lemlästa började redan för 18 måna- mörda det motsatta kö- GT 14 augusti. skrev, det var något skämt samma och tillgodose sjuka lagöverträ-
der sedan, i januari 2008. Då skrev 20-år- net. Nu har jag tagit yt- om djur. Men att koppla dares behov av långsiktig behandling. En
ingen i ämnet ”Fantiserar om att bli seri- terligare ett steg och det till detta är väldigt behandling som till stor del går ut på att
emördare” på internetforumet Flash- börjat döda katter. Jag vet hur de flesta långsökt. Det går inte att sätta ord begränsa psyksjuka männi-
back. seriemördare fungerar: de börjar med att på det jag känner nu. Det är som skors möjlighet att upprepa
”Dessa fantasier tenderar att bli allt döda större djur som katter eller hundar en mardröm, sa han i GT den 17 brott.
mer och mer regelbundna. Motivet till för kickens skull, innan de går över till augusti 2009. – Beroende på vilken sjukdom
fantasierna är framförallt sexuellt sadis- människor. Hehe, ja, det råder absolut in- Dagen efter kontaktade han poli- personen har så anpassas vår-
tiska, varför de ofta går ut på att våldta get tvivel om att jag är en mycket störd sen och erkände. Kattmördaren den därefter. Det handlar om att
och tortera vackra tjejer till döds”, skrev ung man”, skrev han då. var fast. försöka få personen att fungera
han då. På ungdomsnätverket Lunarstorm lis- I polisens framställan om offent- igen men till stor del även att be-
Men kvinnorna klarade sig undan. I tade han kort därefter sina värsta och lig försvarare framgår att 20-år- Markus gränsa personen. Där har vi ett
stället började skådespelaren döda sina bästa känslor. ingen lider av psykisk ohälsa. Men Hankins stort utrymme i nuvande
grannars katter. ”1. Värsta känslan? Avund, ångest, pa- om han vårdats inom psykiatrin markus.hankins@gt.se lagstiftning, säger Per Nerman.
SÖNDAG 23 AUGUSTI 2009 DOKUMENT 13
LAGMAN TINGS- NYEBRON. POLISHUSET.
LUMBERTS HUSET. En Hunden Torsten för- Amandine Aubert
VÄG. Tvååriga sönderskuren svinner från sitt hem visar upp en bild på
katten Båts- katt har hängts på Lillies Väg vid sin katt Mjau. Natten
man hittas ner- upp på dörren 22.30-tiden den 6 till den 13 augusti spi-
tryckt i sina till Röda Kor- augusti. Tre timmar kades katten upp på
grannars brev- sets lokaler i senare, vid 01.30 polishuset i Lerum.
låda. Mordet Lerum. Dådet hittas han brutalt Mjau hade blivit svårt
har skett sent sker natten mördad på gångbron lemlästad, bland
på kvällen den till den 26 Nyebron som går annat var hans ögon
17 maj. maj i år. över Säveån. urgröpta.

Katt- ”Den lilla katten lekte på gatan,


Men snart skulle den få se på
Djävulen greppade om hennes svans,
Och gick mot älven som en dans,
Djävulen katten ner i vattnet trycker,
Så kattens stackars muskler rycker,
DETTA
mördarens satan, I det kalla vattnet katten for, Katten luften inte får, HAR HÄNT
dikt på För plötsligt kom djävulen Utan mat och utan skor, Och lyfts upp ur vattnet utan sår CAT 2008-01-26:
forumet själv,
För att dumpa henne i en älv
Katten jamade och skrek,
så att hon nästan blev blek
Katten mitt på torget slängs,
Och djävueln går hem till sängs
THE Skriver barnskåde-
Flashback RIPPER” spelaren sitt första
inlägg på forumet
Flashback om fan-
tasierna att mörda
och lemlästa
kvinnor.

2008-08-21:
20-åringen er-
känner sina första
kattmord på inter-
net. Han skriver att
det är förstadiet till
att bli seriemörda-
re och jämför sig
med seriemördar-
na Ted Bundy och
Charles Manson.

VIDEOSIDAN.
Här på videosidan
You Tube lade 20-
åringen upp hyll-
ningsvideos till
seriemördarna
Charles Manson
och Ted Bundy.

2009-08-15:
Efter ”detektivar-
bete” från använ-
dare på Flashback
hängs 20-åringen
ut som kattmörda-
ren. Själv förnekar
han all inblandning.

2009-08-18:
20-åringen ringer
själv polisen och
erkänner ett 20-
tal kattmord,
mordet på en hund
och att han bränt
upp en lekplats.
Han grips av
Lerumpolisen ett
par timmar senare.

2009-08-21:
Alingsås tingsrätt
häktar 20-åringen
på sannolika skäl
misstänkt för 14
fall av djurplågeri
TECKNINGARNA. I 20-åringens sovrum har han egentecknade bilder på seriemördarna Ted Bundy och Charles Manson. Bilden publicerade han och fyra fall av
själv i sin profil på sociala nätverket Facebook. ofredande.

HÄKT- UTREDAREN. FÖRSVA-


NINGEN. Med hjälp av ”pri- RAREN.
Under extra vatdetektiver” på Advokat Göran
säkerhetspå- internetforumet Franzén berät-
drag häktades Flashback kunde tade att hans
20-åringen i kattmördaren klient, den 20-
fredags vid identifieras. åriga barnskå-
Alingsås tings- ”Utan inläggen despelaren, är
rätt. Han är på på internet hade mycket ånger-
sannolika skäl vi nog aldrig fått full. ”Han gråter
misstänkt för 14 tag på honom”, hela tiden och
fall av djurplå- säger kammar- gömmer ansiktet
geri och fyra fall åklagare Robert i händerna”,
av ofredande. Beckard. säger han.
14 e SÖNDAG 27 SEPTEMBER 2009

VAD HAR DU KÖPT PÅ BOKMÄSSAN?


Lena Frummerin, 59, lärare, Andreas Broberg, 18, student, Per Bengtsson, 50, Göteborg: Marja Janusson, 33, Göteborg: Lotta Karlsson, 38, lärare, Arvika:
Göteborg: Stenungsund: – Jag har köpt både ”Hundra – Jag har köpt ”Folkvald – Jag har köpt
– Jag har – Jag har procent kultur” som både böcker till
köpt Anette köpt tre vam- Roma” för är en anto- barnen i skolan och
Utterbäck och pyrhistorier jag ska resa logi som till mina barn. Det
Sahra Britz som heter dit snart och bygger på finns böcker som
bok ”100 x lust ”Blodsband”. så ”Den mot- intervjuer kombineras med
att leva” för jag Jag läste en villiga rese- med alla cd-skivor till barnen
brukar läsa av dem hos nären” av riksdagsle- med, jag antar att
deras krönikor och är intresserad en kompis Jenny Diski för jag har läst hennes damöterna. Den ska bli väldigt det är så böcker
av livskvalitet och relationer. och tyckte de var jättebra. böcker innan och gillat dem. spännande att läsa. ser ut nu för tiden.

”Jag arbetar
dygnet runt”
BARNSBOKSTECKNANDET
SKAVLANS FLYKT
FRÅN ALL STRESS
GÖTEBORG. Fredrik
Skavlan arbetar dygnet runt
och kan inte koppla av
under produktionen av
”Skavlan” på SVT.
För GT berättar han att det
är ett stort problem – som
gör att han tvingas isolera
sig under långa perioder.
– Jag pratar inte med
någon på flera veckor för
att komma undan all stress,
säger Fredrik Skavlan.
Fredagens stjärnspäckade
”Skavlan”, med stjärnorna Anna
Anka och Jay-Z, skapade enorm BOKPROJEKTET med Unni Lindell har blivit ett sätt att koppla av från uppmärksam-
uppmärksamhet kring program- heten. ”Jag går flera veckor utan att prata med någon när jag tecknar”, säger han till GT.
ledaren Fredrik Skavlan.
En hysteri som tagit hårt på FREDRIK SKAVLAN UNNI LINDELL
hans krafter. Ålder: 43. Gör: Journalist, författare och tecknare. Ålder: 52. Gör: Författare, frilansjour-
– Jag är helt överväldigad av Aktuell: Med teckningar till de tre första böckerna nalist och översättare. Aktuell: Har
intresset. Det är något jag är av tio i barnboksserien om spöket skrivit de tre första böckerna av tio i
inte van vid, säger Fredrik ”Mystiska Milla”. Programledare för barnboksserien om spöket ”Mystiska
Skavlan. SVT:s talkshow ”Skavlan”. Bonus- Milla”. Bonusfakta: Mest känd för sina
Efter inspelningen av veckans fakta: Är sedan tre år tillsammans med sju kriminalromaner med karaktären
talkshow åkte han ner till Göte- skådespelerskan Maria Bonnevie. Cato Isaksen, som även filmatiserats.
borg för att göra reklam för se-
rien av barnböcker han ger ut mitt hemliga liv där jag får vila ut, säger Fredrik Skav- blir utbrända, men det är en
med deckarförfattarinnan Unni komma bort, vara i fred och lan, 43. del av projektet, säger Unni
Lindell. Tecknandet har blivit inte prata med någon männi- Det norska författarparet Lindell.
Fredrik Skavlans flykt från all ska på flera veckor, säger Skavlan och Lindell har fått – Vi har alltid bråttom. Det
uppmärksamhet och stress. han. sitt stora genombrott i Sve- är extrem fart och artigheter
Även kärleken Maria Bon- rige – men intresset innebär har vi ingen tid med. Det går
Som ett hemligt liv nevie får slåss för tid med sin även mycket mer arbete. inte att sälja något på att jag
– Det känns som jag inte har Fredrik Skavlan. är en känd person. I stället
mycket mer att säga om mitt tv- – Jag jobbar för mycket, ”Jobbar nästan ihjäl oss” blir det en stor utmaning att
program nu. Jag har gjort så herregud. Men min plan är – Det är som med din talk- lyckas med bokprojektet
mycket media den senaste tiden att ta semester efter att jag show där du får väldigt ändå, säger Fredrik Skavlan.
att det är skönt att få prata om fyllt 50. Det är något jag är mycket uppmärksamhet. Vi Markus Hankins
något annat. Tecknandet är som dålig på, att låta mig själv jobbar nästan ihjäl oss. Vi markus.hankins@gt.se PRESSAD. Fredrik Skavlan kan inte koppla

Ockupanter hoppas få göra om huset till allaktivitetshus


GÖTEBORG. Som GT kunde det tycker jag vi lyckats med, sä- för huset – om de får stanna. Dialogpolis har varit på plats
Foto: SARA PETTERSSON

berätta i tisdags har ännu ger David Sundqvist, 33, boende ”Vi ser en stor konsertsal i vid två tillfällen och samtalat
ett öde hus i Almedal ocku- i huset. maskinsalen på bottenplanet, vi med ockupanterna.
perats av göteborgare. Ockupationen av huset på ser kaféverksamhet, konstut- – Det brukar sluta så att poli-
Gamla Almedalsvägen är polis- ställningar, ateljéer, teaterverk- sen kommer och kastar ut oss.
Nu hoppas de få göra om huset anmäld av fastighetsägaren samhet, tryckeri, möteslokaler, Det är synd för vi visar på ett al-
”Firman” till ett aktivitetshus. Wallenstam, som även fått ett biokvällar, kulturfestivaler. ternativt sätt för människor att
– Vi hoppas väcka debatt brev från ockupanterna. I Bara fantasin sätter gränser”, mötas på och leva i, säger David
Ockuperat hus i Almedal. kring bostadssituationen och brevet presenterar de sin plan skriver de. Sundqvist. MARKUS HANKINS
SÖNDAG 27 SEPTEMBER 2009 e 15

VAD TYCKER DU SKA GÖRAS FÖR DAWIT ISAAK? TEXT: MARKUS HANKINS FOTO: ANDERS YLANDER
FRIGE
GÖTEBORGAREN
Carolina Gynning, 30, pro-
gramledare, Stockholm:
Jonas Sjöstedt (V), 44, författare
och politiker, New York:
Britt-Marie Mattsson, 61,
journalist, Göteborg:
Cecilia Hagen, 63, GT-krönikör och
journalist, Stockholm:
– Det är – Det måste – Det gäller att – Det är viktigt
politikerna vara en kombina- hålla trycket att uppmärk-
som inte tion av yttre tryck uppe. Jag vet ju samma frågan.

ISAAK har gjort


något som
borde få
och diplomatiskt
arbete som görs.
Jag vet inte var
inte rent konkret
vad man ska göra
men tycker det är
Där är vi på
GT/Expressen/
Kvällsposten
den som händer viktigt att han bäst tycker jag,
frågan. Ta er i kragen poli- under ytan men jag hoppas det inte glöms bort och där är upp- när det kommer till att hålla trycket
tiker och fixa hem honom! händer mycket. märksamheten kring honom viktig. uppe i den här frågan.

JONAS JONASSON
Ålder: 47 år. Yrke: Författare. Bor:
DEBUTANT. Jonas Jonassons ”Hundraåringen som klev Med sonen Jonatan i trerummare
ut genom fönstret och försvann” kretsar kring hundraår- högst upp med terrass i centrala
ingen Allan Karlsson som inte vill vara med om sitt eget Ponte Tresa, Schweiz. 80 meter till
100-årskalas och ger sig ut på äventyr. Foto: SARA PETTERSSON Italien och 100 meter till Luganosjön.

Miljonären sadlade
om till författare
GÖTEBORG. 48 år, stenrik,
vit och heterosexuell.
Inte helt politiskt korrekt
författardebutant – men
sådan är Jonas Jonasson
som skrivit romanen ”Hund-
raåringen som klev ut genom
fönstret och försvann”.
När han lämnat OTW satte han skriva om – han hade tappat lin-
– Egentligen har jag alltid varit sig att skriva organiserat. 9.00 jen för sin huvudperson.
författare. Ända sedan jag var till 15.00 måndag till fredag. – Det gav mig impulsen att på
18 år, säger han. – Även om en hel del kreativa eget bevåg även skriva om en
Men det är först efter omvä- lösningar kommer till en när annan del i boken.
gen över journalistik, tv-pro- man ska somna på kvällen. Nu, med boken skriven, för-
duktion och framgångsrikt före- Skrivandet började resultera lagd, tryckt, recenserad och nu
tagande som han förverkligade i ett manus, moget att visa för tillgänglig i bokhandeln, känner
den roman som legat i hans hu- andra. han sig som en riktig författare.
vud sedan 1994. – Men det var ett stort steg att
låta andra läsa. Men jag tog det. Redan ny bok på gång
Sålde sin del i OTW Reaktionerna inspirerade ho- – Ja, det här är mitt jobb nu.
2006 sålde han sin del av före- nom att göra manuset mer pre- Och min andra bok är på gång
taget OTW och blev ekonomiskt sentabelt. Och han kontaktade – ”Hundraettåringen som...”
oberoende. en del förlag. Så nu har 18-åringen som
– Det är en del av en möjlig – Piratförlaget svarade snab- egentligen var författare in-
livsharmoni, säger han. Det är bast – efter att ha läst halva bo- nerst inne för 30 år sedan även
färre störande moment. Men jag ken. Ett omdöme jag fik var att blivit det på riktigt.
jobbade med boken parallellt ”den var sensationellt färdig”. Åke Lundgren
av under produktionen av ”Skavlan” på SVT. Foto: ANDERS YLANDER med företaget under en period. Men ett kapitel fick han ake.lundgren@gt.se

Hon födde en annan kvinnas barn


NEW YORK. Hon fick fel embryo av läkarna –
åt en annan kvinnas
Kolla, vilket tjurhopp
och tvingades bära en annan kvinnas barn. I barn. m Här kastar sig tjurhopparen över sin mot-
fredags födde Carolyn Savage en pojke som Carolyn Savage be- ståndare. Det var vid en tävling på den klas-
nu ska överlämnas till sin riktiga familj. stämde sig trots det för siska tjurfäktningsarena Plaza Monumental i
att behålla barnet. Barcelona som publiken fick se den här våghal-
I februari i år fick Caro- planterat fel embryo – Barnet ska nu över- siga akten utföras i fredags. ”Recortadoren”,
lyn Savage från Ohio i och i och med det gjort lämnas till sin riktiga som i stället för att fäkta med tjurarna ägnar
Foto: AP

USA mardrömsbeske- Carolyn Savage till ofri- familj. sig åt att hoppa över djuren, visade upp sina
Carolyn Savage. det: Läkarna hade im- villig surrogatmamma OSCAR JULANDER konster innan själva fäktningen började. GT
e
GÆNG
håller västsvensk

SM˚STAD
I SKRÆCK
-två till sjukhus i nytt
SKOTTDRAMA FEMTE DELEN I DAG

SAMLA
BARA POIROT
59 KR!
AV AGATHA CHRISTIE
Allmänt Måndag 19 oktober 2009 BOLD/BT Tryckeriet, Borås
10 DOKUMENT MÅNDAG 19 OKTOBER 2009

IDYLL. Sommaroasen vid Skrea KÄMPAR I


strand är bilden de flesta väst- MOTVIND. När-
svenskar förknippar med Falken- polischefen Lars-
berg. Nu rasar bilbränder och våld Ivar Pettersson
bara ett par kilometer bort i påpekar att det
bostadsområdet Falkagård. krävs ett långsiktigt
FALKAGÅRD. Drygt 1 000 av arbete för att stävja
Falkenbergs 30 000 invånare bor i oroligheterna i Falka-
bostadsområdet Falkagård, norr gård. ”Allt handlar
om centrum. Det relativt nybyggda om att kommunicera
området har blivit utsatt för en med de boende och
mängd bränder och våldsamheter vara synliga i områ-
de senaste månaderna. det”, säger han.

Attentaten
sprider
skräck
FALKENBERG. Här i lilla
Falkagård har en våg av
brandattentat och våldsdåd
svept fram i höst.
De boende i Falkenbergs-
Boende i Falkagård: Fattar de
inte att det är deras egna barn
Några av alla attentat i Falkagård.

pen om sex månader om situa-


tionen skulle lugna ner sig. Men
det handlar i slutändan om
vilka resurser vi får, säger när-
polischef Lars-Ivar Pettersson.
området rasar nu mot En synlighet Falkagårds-
våldsverkarna.
– Inser de inte att det är
deras egna barn och små-
och småsyskon som drabbas
till ett så litet område väcker för oss sedan tidigare. Därför Falkagård byggdes på 1990-
borna ännu inte märkt av.
– När det var bråk här för nå-
gon månad sedan ringde vi poli-
syskon som drabbas av det frågetecken – även hos myndig- kan vi konstatera att de här per- talet och har sedan i september sen och då tog det 40 minuter
här, säger Anna heterna. sonerna inte är gängmedlem- en nyöppnad fritidsgård. Men innan de kom. Ibland känns det
Andréasson, 23. – Vi får tänka på att det bor mar, säger Lars-Ivar Pettersson. efter tre attentat på kort tid har som att polisen inte vågar
färre än tusen människor i Fal- Men ungdomarna som GT Stenfalkens fritidsgård tvingats komma hit, säger Madeleine
Det beskrivs som ett ”na- kagård. Därför är det anmärk- träffar i Falkagård misstänker stänga igen. Andersson.
turskönt grönområde” på bygg- ningsvärt att det hänt så mycket att attackerna maskeras som so- – Först hade någon kastat en – Ja, jag är rädd för att det ska
bolagens inbjudande reklam- där den senaste tiden, säger cial frustration. sten mot en av rutorna. Men ef- hända min lillebror något och
skyltar. Berguvsvägen, Orm- Lars-Ivar Pettersson, närpoli- tersom det är laminerade så kommer inte polisen i tid, sä-
vråksvägen och Solhagavägen schef i Falkenberg. ”Vill leka Rosengård” skyddsfönster så gick det inte ger Anna Andréasson.
erbjuder vid en första anblick Till skillnad från orolighe- – På det sättet slipper de an- sönder. Nästa gång var kvällen
erbjuder en harmonisk miljö. terna i Göteborg där nedskär- svariga att bli bestraffade. ”Du för de stora stenkastningarna Tänker inte ge upp
Men de senaste månaderna har ningar och social misär kritise- får en haschkaka om du går och mot polisen. Då lyckades de Trots bakslaget med brand-
oasen förvandlats till en värld rats av ansvariga ungdomar, är tänder eld på bilen”, är ett sätt krossa fönster längs en hel fa- attacken har fritidsledarna på
av stenkastning, bränder, van- våldet i Falkagård mer oregel- att locka in unga grabbar i de- sad av byggnaden, säger fritids- Stenfalkens fritidsgård inte en
dalism och våld. Senast i ons- bundet. ras värld. Jag tror inte att de ledaren Martin Eliasson. tanke på att ge upp. Om ett par
dags eldhärjades Solhagens för- – Bränderna slår direkt mot tonåringar som rycks med har veckor har låg- och mellanstadie-
skola i en anlagd brand. de boendes egna intressen vil- några egentliga mål. De tycker Fritidsgården fick stänga barnen höstlov, och då hoppas
ket gör att jag misstänker att de det är spännande att ”leka Ro- Han står i det förkolnade kon- fritidsgården kunna öppna igen.
Vädjar till vandalerna ansvariga inte bor i Falkagård, sengård”, säger Madeleine An- tor där ett tredje attentat ägde – Vi kan inte ge vika och låta
Nu har Falkagårdsborna säger Anders Bengtsson, verk- dersson, 19. rum. Någon tände då eld på dem vinna. Det handlar om att
tröttnat och vädjar till dem som samhetschef på Kultur- och fri- Bara ett par kilometer från byggnaden med hjälp av bensin, ge de boende i Falkagård nytt
ligger bakom att sluta. tidsförvaltningen i Falkenberg. den sommaroas vid Skrea förstörde kontoret och tvingade hopp, säger Martin Eliasson.
– Det går inte att stoppa dem strand som västsvenskarna fritidsgården att stänga.
som förstör. De enda som kan Polisen tror inte det är gäng vanligtvis besöker lever nu – Jag blir väldigt ledsen, men
stoppa dem är de själva, säger Spekulationer flödar nu om människor i skräck. Madeleine mest synd är det om barnen
Goggo Sitaric, 25. att kriminella gäng ligger och hennes kompisar har slutat som kommer hit till fritidsgår-
Vid en öde återvändsgränd bakom. En infallsvinkel som po- parkera sina bilar i Falkagård – den, säger Martin Eliasson.
framför demensboendet träffar lisen vill tona ner. av rädsla för attentat. Polisen i Falkenberg har nu
GT lokala ungdomar som berät- – Det är svårt att kalla det som – Det drabbar ju oss och ingen fått extra resurser för att ny-
tar om sin frustration. sker för gängkriminalitet. Ett annan, säger hon. starta sin ungdomsgrupp, som
– När de går till attack mot tag var det snack om att ”La Fa- En rädsla som verkar befo- ska punktmarkera riskgrupper.
barnen i vårt eget område ge- milia” fanns i Falkagård och se- gad. Vid 03-tiden natten mot lör- – Allt handlar om att kommu-
nom att starta bränder på för- dan pratade folk om ”Black Cob- dagen greps en 20-åring och en nicera med de boende och vara Markus Anders
skolan frågar jag mig hur de tän- ras”. Men de vi griper i anknyt- 16-åring på bar gärning medan synliga i området. Det är ett Hankins Ylander
ker, säger Anna Andréasson, 23. ning till bränder och bråk i Fal- de kastade sten mot en bil på långsiktigt arbete så det gäller markus.hankins@gt.se anders.ylander@gt.se
Koncentrationen av problem kagård är till största del kända Ormvråksvägen. att inte ta bort ungdomsgrup- TEXT FOTO
MÅNDAG 19 OKTOBER 2009 DOKUMENT 11

FÖRBANNADE. Goggo Sitaric, 25, Anna Andréasson, 23, och Madeleine Andersson, 19, med hundarna Tima och Rocky Balboa, är alla trötta på hur Falkagård härjas av
bränder och våld. ”Jag är rädd för att det ska hända min lillebror något”, säger Anna Andréasson.

MORDBRAND. Förskolan Solhagen drabbades på onsdagskvällen av ett brand- STÄNGT. Efter den anlagda branden på nyöppnade fritidsgården Stenfalken
attentat. Med hjälp av bensin antändes en förrådsbyggnad som till stora delar för- tvingades verksamheten stänga. Men fritidsledarna kämpar vidare och hoppas
stördes. ”Inser de inte att det är deras egna barn och småsyskon som drabbas”, kunna öppna portarna snart igen. ”Det handlar om att ge de boende i Falkagård
menar de boende som rasar mot våldsverkarna. nytt hopp”, säger Martin Eliasson.

DETTA HAR HÄNT I FALKAGÅRD


2009-07-12: Inom loppet av 2009-08-12: De boende i sjukhus med okända skador. området. Polispatruller från två attentat och blir helt utbrända.
ett dygn utsätts en och samma Falkagård hör skottlossning 2009-08-29: En skottlossning län kallas till platsen och en stor 2009-10-14: Någon tänder eld
bil för tre attentat. Den tredje och en grön bil ses lämna sker i bostadsområdet. skadegörelse förekommer innan på ett förråd på Solhagens för-
gången totalförstörs bilen. platsen. Samma natt sker 2009-09-08: Efter att en polis får kontroll över situa- skola. Förrådet och mycket av för-
Polisen misstänker att någon typ ytterligare en skottlossning i smäll ekar i området börjar en bil tionen. skolans material skadas kraftigt.
av organiserad brottslighet kan Falkenberg, men inget sam- brinna. Ytterligare en bil antänds 2009-10-04: En anlagd brand 2009-10-17: Två ungdomar
ha anknytning till dåden. ”Det band går att bekräfta. och boende samlas ute på vid fritidsgården Stenfalken för- grips på bar gärning när de
finns personer som anser sig ha 2009-08-28: En man i 25- gården i området. stör ett kontor rubriceras som kastar sten mot en bil på Orm-
gängtillhörighet i bostadsom- årsåldern grips i Falkagård miss- 2009-09-18: Stenkastning mordbrand. vråksvägen. Ytterligare två miss-
rådet”, säger polisens Christer tänkt för misshandel med base- bryter ut och ett 15-tal ung- 2009-10-13: Både en minibuss tänkta gärningsmän flyr från
Björk till GT. bollträ. Den utsatte har förts till domar vandaliserar bostadshus i och ett soprum drabbas av brand- platsen.

NYA OROLIGHETER I FALKENBERG I NATT o VÆND


DAGENS BILAGA Dina och Catharina från Västsverige:
Mia Skäringer:
S˚ KOMPIS-
MIN UPPVÆXT BANTADE
LIKNAR JONAS VI BORT -21, 5 kg

GARDELLS 47 KILO -25, 4 k


g

SIDORNA 14 OCH 15

FAMILJELYCKAT!
SE MER NYHETER P˚
TV
Hann se maken bli hjälte
inkl. moms

SÖNDAG 25 JANUARI 2009 PRIS 10:- MED SØNDAG 20:- MED LEVA&BO 20:- MED DVD 79:- MED ALLA 99:- TIPSA GT – RING 031-725 90 01 På nätet: www.gt.se Telefon: 031-725 90 00

CECILIA HAGEN
MØTER
S˚ AVSLØJADES
männen som misstänks försökt
GØSTA
EKMAN SIDORNA 26 OCH 27

DØDA BARBRO
Tillbaka
till
20-talet
Årgång 108 nr 25

*!3I8B0I-daba b!
SIDAN 28
G1
JØNSSON
”G˚R DU P˚ GT P˚ PLATS P˚

DROGER, TORE?” BL˚ VITA


SIDORNA 10, 11, 12 OCH 13

PREMIÆREN
GAISARE RASAR MOT GT:S SPORTCHEF
10 e SÖNDAG 25 JANUARI 2009

Polis: De låg

BOMBDÅDET. Polisen säkrar spår vid Barbro Jönssons radhus i Trollhättan efter bombdådet den 20 november 2007. Tidigt hade polis misstankar om att det krimi-
nella nätverket Brödraskapet Wolfpack var inblandat i attentatet.
SÖNDAG 25 JANUARI 2009 e 11

bakom dådet Två män anhållna


för mordförsöket
på Barbro Jönsson
GÖTEBORG/MALMÖ. Två män från Malmö har anhållits
för bombattentatet mot chefsåklagare Barbro Jönssons
bostad i Trollhättan 2007.
I dag häktas den ene för inblandning i mordförsöket.
– De här två ser vi som gärningsmännen som place-
rade bomben, säger kriminalkommissarie Thord
Haraldsson.

De två Malmöborna, födda ning som föreligger i ärendet.


1983 och 1984, anhölls i fre- Är hypotesen att Wolfpack
dags kväll för inblandning i har bett männen att åka
bombdådet mot åklagare Bar- upp till Trollhättan och
bro Jönsson i november utföra bombdådet?
2007. De misstänks för försök – Ja, den möjligheten finns
till mord och allmänfarlig ju. Det får utredningen visa.
ödeläggelse. Du kanske inte är fel ute, men
På fredagskvällen genom- jag vet inte, säger Thord Ha-
förde polisen också husrann- raldsson.
sakan på tre platser i Malmö.
UTSATT ÅKLAGARE. Efter flera uppmärksammade rätte- – Vad som hittades där vill Wolfpack
gångar där åklagare Barbro Jönsson åtalat kriminella gängmed- jag inte på in på än, säger Barbro Jönsson åtalade
lemmar sprängde en bomb hennes ytterdörr i november 2007. kommissarie Thord Haralds- 2004 16 personer med an-
Nu har polisen gripit två misstänkta gärningsmän. son. knytning till Brödraskapet
Foto: LARSERIC LINDÉN – Men det har åtminstone Wolfpack för ett bråk på en
stärkt kopplingarna till annan mc-klubbs gård i Ud-
Brödraskapet, tillägger han. devalla. Samtliga fälldes. Per-
soner kopplade till samma
Tidigare än planerat gäng åtalades av Barbro
Polisen beslutade att slå till Jönsson efter en skottloss-
tidigare än planerat, efter- ning i Lilla Edet 2007. Även
som bägge redan satt i polis- dessa dömdes. Brödraskapet
förvar. 25-åringen satt an- Wolfpack har därför länge
hållen för ett bedrägeribrott haft en fientlig attityd gente-
och 24-åringen var häktad i mot den tidigare chefsåklaga-
väntan på att avtjäna ett fäng- ren.
elsestraff för vapenbrott. – Ja, ni har ju varit fram-
– Den yngre av de två är synta och sett detta hela ti-
känd som våldsbrottsling me- den. Och det har väl vi också
dan den äldre som är född gjort, även om vi inte offici-
1983 tidigare har figurerat i ellt har sagt det. Det var ju
samband med bedrägerier, åtal på fredagen i samma
säger kriminalkommissarie vecka som sprängningen mot
Thord Haraldsson. dem som sköt in i lägenheten.
Och det var ju Brödraskapet.
Skedde i samverkan Så det har hela tiden funnits
NÖJD KOMMISSARIE. Kriminalkommissarie Thord Haralds-
son och Sven Alhbin, operativ chef för länskriminalpolisen, pre- Gripandet skedde i samver- med i bilden, säger Thord Ha-
senterade i går arbetet bakom gripandet av två män som miss- kan mellan polismyndighe- raldsson.
tänks för mordförsöket på åklagare Barbro Jönsson i november ten i Skåne och länskriminal-
polisen i Västra Götaland. Fördes till Uddevalla
2007. De två männen, 24 och 25 år gamla, satt i förvar i Malmö
när de anhölls, den yngre häktad och den äldre anhållen, för – Både yttre spaning och Den anhållne 25-åringen
andra brott. Foto: ANDERS YLANDER
husrannsakan har bekräftat transporterades i går från
att de har koppling till Malmö till Uddevalla polis-
DETTA HAR HÄNT: Brödraskapet, säger Thord hus där häktningsförhand-
Haraldsson. lingar hålls i eftermiddag. På
2007 Chefsåklagare Barbro brödraskapet Wolfpack. Men ni har fått mycket måndag eller tisdag väntar
Jönsson lämnar sin
20 bostad i Trollhättan 2008 Sprängämnen som
avgörande uppgifter från
någon informatör?
häktningsförhandlingar vid
Vänersborgs tingsrätt för 24-
NOVEMBER runt 07.00 . Strax
efter detta exploderar
en kraftig bomb vid ytterdörren
27 hittas vid ett knarktill-
slag i Malmö kopplas
FEBRUARI samman till bomben
– Det kommer från olika
håll. Det är en blandbevis-
åringen, som till dess sitter
anhållen i Malmö.
De misstänkta attentats-
till hennes radhus. Bomben mot Barbro Jönsson männen har begärt Malmö-
orsakar stor förödelse. och flera andra attentat i Malmö advokaten Jan-Anders Hybe-
och Halmstad. Tre män häktas lius som försvarare.
2007 Barbro Jönsson får misstänkta för att ha anknytning – Den äldre mannen har
skyddad adress och till de beslagtagna sprängämnena. fått Hybelius som försva-
22 sätts under polisbe-
NOVEMBER vakning. Dock fort- 2009 Två män anhålls i
rare och den yngre har be-
gärt samma advokat,
sätter hon arbeta som Malmö misstänkta för
åklagare och åtalar dagarna
Foto: LENNART REHNMAN efter dådet sex personer med
23
JANUARI
att ha genomfört bom-
bdådet mot Barbro
Markus
Hankins
markus.hankins
Jan
Sprangers
jan.sprangers
säger

Thord
kriminal-
kommissarie

koppling till det kriminella Jönsson. @gt.se @gt.se Haralds-


TEXT TEXT son.
VÄND!
10 e ATTENTATET MOT ˚KLAGAREN MÅNDAG 26 JANUARI 2009

Bomben – ett
Åklagarens teori
24-ÅRINGEN
h 24-åringen har upplevt grovt våld både som förövare och offer.
Under hösten var han hemligt telefonavlyssnad.
På så sätt kunde polisen avslöja att han gömt en k-pist hos en
om mordförsöket bekant.
h I december dömdes mannen för grovt vapenbrott, våld mot tjänste-

på Barbro Jönsson man samt narkotika- och dopingbrott. Straffet blev ett år och tre
månaders fängelse.
h För fyra år sedan sköt mannen ner en man nära sin bostad efter ett
bråk och dömdes till två års fängelse.
GÖTEBORG/MALMÖ. 25-åringen ska ha sprängt
bomben vid åklagarens hem på order. h I augusti förra året kastades en handgranat mot 24-åringens
Attentatet utgjorde inträdesprovet för att bli medlem bostad i Malmö.
i Brödraskapet Wolfpack.
– Det ligger nära till hands att de har hämtats in från
Malmö för att genomföra det här attentatet, säger
chefsåklagare Urban Svenkvist.

25-åringen misstänks tillsam-


mans med den 24-åring som
sitter anhållen i Malmö för att
ha utfört bombattentatet mot
åklagaren Barbro Jönsson
i Trollhättan 2007.
Dådet tros ha utförts på
order av det kriminella nät-
verket Brödraskapet Wolfpack.
Det kan enligt chefsåklaga-
ren Urban Svenkvist ha ut-
gjort deras inträdesprov.
– Vi tror ju inte att de här
två personerna åkt upp från
Malmö på egen hand. Miss- Barbro Jönsson. Foto: LARSERIC LINDEN
tanken är att han (25-åringen)
var på väg att bli fullvärdig husrannsakan har bekräftat
medlem, säger Svenkvist. att de har koppling till Brödra-
skapet, säger Haraldsson.
16 från Wolfpack dömdes Är hypotesen att Wolfpack
2004 dömdes 16 personer har bett männen att åka
med koppling till Brödraska- upp till Trollhättan och
pet Wolfpack för en misshan- utföra bombdådet?
del som skett i Uddevalla med – Ja, den möjligheten finns
Barbro Jönsson som åklagare. ju. Det får utredningen visa.
Sedan dess har det krimi- Du kanske inte är fel ute, men
nella nätverket hyst agg mot jag vet inte, säger Haraldsson.
åklagaren.
Urban Svenkvist vill inte ut- Husrannsakan på tre ställen
tala sig om vem som beställt Haraldsson vill inte gå in på
bomben mot Barbro Jönsson vad som hittats efter hus-
– Inte i nuläget. rannsakan på tre olika platser
Men det kan bli aktuellt i Malmö i går kväll.
med fler gripanden högre Han säger dock att det inte
upp i Brödraskapet Wolf- minskat polisens misstankar
packs hierarki? mot männen.
– Vi utesluter inte att fler – Nej, det har åtminstone
personer kan gripas i anknyt- stärkt kopplingarna till
ning till detta, nej. Brödraskapet.
Kriminalkommissarie Markus Hankins
Thord Haraldsson säger att markus.hankins@gt.se
både 25-åringen och 24- Maria Rydhagen
åringen har varit i kontakt maria.rydhagen@kvp.se
med Brödraskapet Wolfpack. Jan Sprangers
– Både yttre spaning och jan.sprangers@gt.se

BRØDRASKAPET WOLFPACK
h Bildades 1995 som ett kriminellt nätverk på
Kumla-anstalten med namnet Brödraskapet.
h Verkade under de första åren som en fängelse-
organisation med en avdelning utanför murarna:
Brödraskapet MC.
h När organisationens ledare Daniel Fitzpatrick
mördades i juni 1998 återuppstod gänget som
Brödraskapet Wolfpack.
h Nätverket har avdelningar i Göteborg, Västerås
och Kristianstad. Danny Fitzpatrick.
h 2004 dömdes 16 personer med koppling till Brödraskapet Wolfpack
för misshandel och olaga frihetsberövande med Barbro Jönsson som
åklagare.
h I december 2007 åtalar chefsåklagare Barbro Jönsson sex per-
soner med kopplingar till nätverket för inblandning i en skottlossning
i Lilla Edet samma år. Huvudmannen döms till fem och ett halvt års
fängelse i hovrätten. MORDFØRSØK. Bomben vid åklagare Barbro Jönssons
h Vapnet som användes i Lilla Edet, en 9-milimeterspistol användes hem 2007 misstänks ha varit de unga männens inträdes-
senare vid ett nytt mordförsök i Kristianstad. prov till Brödraskapet Wolfpack. Foto: SCANPIX
MÅNDAG 26 JANUARI 2009 ATTENTATET MOT ˚KLAGAREN e 11

inträdesprov 25-ÅRINGEN
h Mannen bor hemma tillsammans med sina föräldrar och syskon i ett
radhus i Malmö.
h Han har inte gjort sig känd för att syssla med grövre brottslighet.
h I perioder har han jobbat inom transportbranschen.

Foto: ANDERS YLANDER


h 25-åringen har också drivit ett eget taxibolag.
h Hans mamma säger sig vara medveten om att han umgås i kriminella
kretsar.
– Jag sa till honom att han inte skulle umgås med dem, säger hon.
– Han är så snäll, det är lätt för kompisarna att tvinga honom. Jag
skäms så oerhört för det här.
25-åringen, i randig tröja, på häktningsförhandlingen. Sammanställning: PER LINDELÖW

Expressen i går.

Gripandet
topphemligt:
”Polishuset
läcker som
ett såll”
MALMÖ. De miss-
tänkta attentats-
männen greps under
stort hemlighets-
makeri.
Gripandet var från
början planerat till
nästa vecka.

Anledningen till att 24-


åringen och 25-åringen
häktades redan i helgen
beror på ett missförstånd
mellan polisen i Väster-
götland och Malmö.
När polisen grep den
ena av männen och fyra
andra för skimning – ett
slags kreditkortsbedrä-
geri – sprack de ursprung-
liga planerna.
Dessutom hemligstämp-
lades gripandet från
första stund av Malmö-
polisen – och inte ens
gripandet i sig noterades
på polisens dagrapport,
vilket strider mot rådande
praxis.
”Försökte mörka”
Leif Fransson vid kri-
minaljouren säger att
hemlighetsmakeriet
fanns med från början.
Anledningen var att
undvika att uppgifter om
att mannen var misstänkt
för bombdådet skulle
läcka ut.
– De pappren kom in
med stora feta röda
stämplar. Man försöker
mörka det helt enkelt,
eftersom polishuset läck-
er som ett såll, säger Leif
Fransson.
Han ser inget problem
med hemliga polisgripan-
den i ett demokratiskt
land.
– Nej, nej. De har advo-
kater och tiderna hålls.
Maria Rydhagen
maria.rydhagen@kvp.se
8 e EXTRA ONSDAG 5 AUGUSTI 2009

2-˚RINGEN
S˚G PAPPA
MØRDAS
36-åringen sköts
när han låg och sov
TROLLHÄTTAN. En 36-årig man i Trollhättan miss-
tänks ha mördats när han låg och sov i sitt föräld-
rahem.
I rummet låg mannens 2-årige son - som troligtvis
blev vittne till mordet.
– Specialutbildad polis ska höra 2-åringen för att
se om han kan ge oss några uppgifter, säger Thord
Haraldsson, kriminalkommissarie.

I tisdags anlände ger en granne.


36-åringen till VET DU Polisen hittade in-
föräldrarnas
hem tillsam- MER? get vapen på brottsp-
latsen. Dock fanns
mans med sin Sms:a GT på 71717 brytmärken kring ett
tvååriga son sovrumsfönster och
från New York, dit Trollhät- en utelykta var avslagen på
tebon flyttade för ett tiotal år husfasaden.
sedan. Under fönstret hade fyra
– När släktingarna vak- däck placerats, troligtvis för
nade upp vid 10-tiden i mån- att underlätta för gärnings-
dags hittade de mannen liv- mannen att klättra in genom
lös i sin säng. fönstret.
– Han hade blivit skjuten,
säger Thord Haraldsson, kri- Mamman informerad
minalkommissarie hos läns- Länskriminalen i Trollhät-
kriminalen i Trollhättan. tan har med hjälp av New NOGGRANN UNDERSÖKNING. Polisen gjorde en noggrann undersökning på mordplatsen, men man
36-åringen är född och York-polisen informerat hittade inga vapen. Dock fanns bland annat brytmärken kring ett sovrumsfönster. Foto: CHRISTER GRÄNDEVIK
uppvuxen i Trollhättan och tvååringens mamma om
var som yngre varit aktiv händelsen.
orienterare. Nu har en förundersök-
ning med brottsrubricer-
Drev flera företag ingen mord alternativt dråp
På 1990-talet drev mannen inletts.
flera företag i försäkrings- – Det är inget som tyder på
branschen varav ett drevs att detta är ett familjedrama
tillsammans med sin far och så vi arbetar vidare med
ett avregistrerades i sam- flera spår och har gjort tek-
band med att han flyttade till nisk undersökning i huset
USA. under både måndagen och
– Han ska även ha fortsatt tisdagen. Nu vädjar vi till
som företagare i USA under eventuella vittnen att höra
de senaste åren men i vilken av sig med mer information,
bransch är inte kartlagt säger Thord Haraldsson.
ännu, säger Thord Ha-
raldsson. TROLLHÆTTAN
Grannar till 36-årin-
gens familj berättar för
GT att de inte sett eller
hört något ovanligt un-
der den aktuella natten.
– Det var en underbar
pojk som vi umgåtts
mycket med när han Anders Markus
var yngre. Nu var han
Ylander
ju bara på besök hos för- anders.ylander
Hankins MORDPLATSEN. Länskriminalens Thord Haraldsson visar Per-Åke Kvarnström, kammaråklagare i
markus.hankins
äldrarnaoch så händer @gt.se @gt.se Uddevalla, brottsplatsen där en 36-åring småbarnspappa sköts ihjäl i stadsdelen Skoftebyn i Troll-
något så här hemskt, sä- FOTO TEXT hättan. Den mördade mannen är uppvuxen i Trollhättan men bor numera i USA.
ONSDAG 5 AUGUSTI 2009 EXTRA e 9

SKOTTDRAMA. En 36-årig man hittades ihjälskjuten i sitt föräldrahem i Trollhättan. Mannens 2-åriga son tros ha blivit vittne till mordet och hördes även av polisens
barnspecialister under tisdagen.

Villaidyllen i chock
efter skottdramat
TROLLHÄTTAN. Stadsdelen Skoftebyn är i chock. polisen snart skulle få tag på de
Mordet på 36-åringen är just nu villastadens enda sam- ansvariga, säger Anna Eriksson.
talsämne och nyfikna barn undrar varför polistejp fladdrar – Men vi måste prata tyst så
runt grannens hus. att barnen inte hör några detal-
– Det här kan ge dem mardrömmar för en lång tid fram- jer. Det skulle nog ge dem
över, säger småbarnsföräldern Åsa Wikingsson. mardrömmar för en lång tid
framöver, säger Åsa Wikingsson.
Grannarna förvånades när polis kingsson, 40. Annas Erikssons son Linus
och ambulans kom till det idyl- Hon och Anna Eriksson, 31, är brukar flyga sitt radiostyrda
liska villaområdet. bägge småbarnföräldrar som plan vid ängen nedanför brotts-
När en likbil rullade förbi för- tvingats ta en diskussion med platsen.
Foto: ANDERS YLANDER

stod de att något väldigt hemskt sina barn kring traumat att nå- I helgen råkade planet kra-
hade hänt. gon mördats i det lugna grann- schlanda i ett träd inne på tom-
– Först då insåg vi att en av skapet. ten vid mordplatsen.
våra grannar var död. – Nu lär vi inte kunna hämta
– Barnen förstod inte riktigt Samlade barnen planet på ett tag och det är nog
vad det var som hände och det är – Vi samlade barnen i morse lika bra, säger hon.
svårt att berätta för dem på ett och försökte förklara för dem att Markus Hankins
bra sätt, säger grannen Åsa Wi- det hänt något hemskt och att markus.hankins@gt.se CHOCKADE. I stadsdelen Skoftebyn är grannarna oroliga.
14 e ONSDAG 5 AUGUSTI 2009

EXTRA

Foto: AP

Han var
först med
Den amerikanske presi-
denten John Quincy
Adams skrev korta dag-
boksinlägg om sitt liv.
Nu hyllas han som värl-
dens förste twittrare.

När John Quincy Adams


åkte till Ryssland för 200 år
sedan skrev han dagligen
korta inlägg om vad han gil-
lade att läsa, minnesvärda MORDPLATSEN. En 36-årig man hittades ihjälskjuten i sitt föräldrahem. Mannens tvåårige son tros ha blivit vittne till mordet.
måltider och det dagliga dra- 36-åringen är uppvuxen i Trollhättan men bodde i USA.
mat till sjöss.

2-˚RING S˚G
En student hittade de
gamla dagboksnoteringarna
när han besökte Massachu-
setts Historical Societys ar-
kiv tidigare i år – och jäm-
förde dem genast med dagens
twittrade där användarna
har 140 tecken på sig att ut-

NÆR PAPPAN
trycka vad de gör.
Bibliotekarier och histori-
ker på Massachusetts Histo-
rical Society hoppas nu att
världen ska återupptäcka
USA:s sjätte president – och
planerar att lägga ut dagliga
uppdateringar från hans dag-

SKØTS IHJÆL
bok på Twitter, skriver AP.
John Quincy Adams var pre-
sident mellan 1825 och 1829.
Åsa Asplid
asa.asplid@expressen.se

FOTNOT: Följ Quincy Adams på


http://twitter.com/JQAdams_MHS
Specialutbildad polis ska höra barnet om uppgifter
Foto: TORBJØRN GRØNNING

TROLLHÄTTAN. Den 36-årige mannen i Trollhättan sköts m Under fönstret hade fyra familjedrama så vi arbetar vi-
till döds när han låg och sov i sina föräldrars säng. däck placerats, troligtvis för att dare med flera spår och har
I rummet låg mannens tvåårige son – som troligtvis blev underlätta för gärningsmannen gjort teknisk undersökning
vittne till mordet. att klättra in genom fönstret. i huset under både måndagen
– Specialutbildad polis ska höra tvååringen för att se om och tisdagen. Nu vädjar vi till
han kan ge oss några uppgifter, säger Thord Haraldsson, Med New York-polisen eventuella vittnen att höra av
En felparkering. kriminalkommissarie. Länskriminalen i Trollhättan sig med mer information, säger
har med hjälp Thord Ha-
Andra gången gillt I tisdags anlände den kommissarie hos läns- av New York- TROLLHÆTTAN raldsson.
m När Kjetil Pettersen i Oslo 36-årige Trollhättebon kriminalen i Trollhät- polisen infor- 36-åringen
kom tillbaka till sin parke- till föräldrahemmet till- tan. merat tvååring- är född och
rade jaguar var den krossad sammans med sin två- Polisen hittade inget ens mamma. uppvuxen
av en stor ek. årige son. Sedan ett tio- vapen på brottsplatsen, Nu har en för- i Trollhättan
– Den ser lite lägre ut nu. tal år tillbaka bodde men har säkrat spår undersökning och var som
Samma sak hände för några 36-åringen i New York efter en okänd gärnings- med brottsru- yngre varit
veckor sedan. tillsammans med sin fa- man: briceringen aktiv oriente-
Thord
– Men då föll trädet mellan milj. På vid 10-tiden hit- m Det fanns brytmärken mord alterna- Anders Markus rare. På 1990-
Haraldsson.
min bil och en annan och jag tade hans föräldrar ho- kring ett sovrumsföns- tivt dråp inletts. Ylander Hankins talet drev han
fick bara en buckla på bagage- nom död i sängen. ter. – Det är inget anders.ylander markus.hankins flera företag
luckan, säger han till Dagbladet. – Han har blivit skjuten, säger m En utelykta var avslagen på som tyder på @gt.se @gt.se i försäkrings-
ÅSA ASPLID Thord Haraldsson, kriminal- husfasaden. att detta är ett FOTO TEXT branschen.

Tjuvar stal de gamlas tv-apparater från rummen – när de sov


Foto: LEIF GUSTAFSSON

GÖTEBORG. När de boende på Högsbotorpshemmet låg gon med god insyn här, perso- nedre våningen och någon stal
och sov gick någon runt och stal deras tv-apparater. nen eller personerna har rört de boendes tv-spel.
– Det känns hemskt otryggt att någon var här inne, sig snabbt och målmedvetet i – Det är tråkigt, de som bor
säger Rosa Kristiansen, en av de boende. huset, säger enhetschefen An- här spelar mycket när vädret är
nette Korduner. dåligt. Och vi har ingen budget
Äldreboendet Högsbotorpshem- försvann tre stora tv-apparater För att ta sig runt på hemmet till att köpa nya grejer, säger
met har drabbats av flera stöl- från hemmet. Inget tyder på att krävs elektroniska nycklar. Annette Korduner.
der. Sent i fredags kväll när någon bröt sig in. Natten till tisdagen kom nästa Maja Sabelsjö
Rosa Kristiansen känner sig otrygg. nattpersonalen satt och fikade – Jag är rädd för att det är nå- inbrott. En ruta slogs sönder på maja.sabelsjo@gt.se
BILD-EXTRA

NY Recept från
Ryssland

KOK-
BOK
14:e
15:e boken i samlingen
HÆR ÆR DET RENA
TVILLINGBOOMEN SIDORNA 20 OCH 21

MÆKTIGAST
TV I MILJØ-
SE MER NYHETER P˚

inkl. moms
SVERIGE
TIPSA GT – RING 031-725 90 01
SIDAN 18
ONSDAG 11 FEBRUARI 2009 PRIS 10:- MED TV 15:- MED TV14 25:- MED BOK 79:- MED ALLA 99:- På nätet: www.gt.se Telefon: 031-725 90 00

NYTT
14 MORD
TV FØR Tydliga
Tydliga
Tydliga
Tydliga
Tydliga
tablåer
tablåer
tablåer
tablåer–
tablåer
tablåer ––
–––
överblick
överblick
överblick
direkt.
direkt.
direkt.
direkt.
direkt.
direkt.

DAGAR
På köpet: Extra
– polisen utreder koppling till de
Canal Plus-tidning

MATTS
OLSSON:
EN SL˚ENDE FØRSVUNNA Daniel Olsson Smith.

SKILLNAD,
FRØLUNDA PAPPORNA
Årgång 108 nr 41

*!3I8B0I-daba b! G1

i Västsverige SIDORNA 10 OCH 11


Peter Larsson.
10 e ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

HITTADE SIN
AVSPÄRRAT. Polisen spärrade av stora områden runt villan där den döde företagaren bodde. Med
hundpatruller och tekniker söktes under dagen flera vikar och skogsområden igenom.

TÅTORP. En företagare i 60-årsåldern hittades död


framför sitt hus. Vänern
Mariestad
Mannens mun var igentejpad och ansiktet utsatt för så Töreboda
grovt våld att hustrun endast kände igen honom på klä-
derna.
– Hans fru sprang skrikande till vårt hus för att ringa
polisen, säger Petter Fällström, 19, närmaste granne. Karlsborg
Tåtorp
Det idylliska samhället Tåtorp, hälle som mest lever upp som- Tibro Vättern
Skövde
med slusstation till Göta kanal, martid – när sommargäster
EXPRESSEN GRAFIK
vaknade i chock igår morse. passerar via Göta kanal. Under
En företagare i byggbran- vintern finns endast ett 50-tal verkade inget konstigt med ho-
schen hittades död utanför sin boende kvar. nom, säger Petter Fällström.
villa. Polisen spärrade i går av
Mannen, som var i 60-årsål- Hörde inget konstigt största delen av östra Tåtorp,
dern, låg mellan två bilar på – Jag var här hela natten ner mot intilliggande sjön Vi-
villans garageuppfart, utsatt men vi såg och hörde inget ken. Där sökte de med hund-
för kraftigt våld mot ansiktet konstigt förrän vår granne patrull tills avspärrningarna
och med munnen igentejpad. kom springande på morgonen. hävdes vid 15:45.
Min pappa träffade vår granne
Var panikslagen för ett par dagar sedan men då Chockades svårt
– När grannfrun hittade sin Företagarens fru, som chock-
man död på marken sprang ades svårt av upptäckten, hör-
hon till vårt hus. Hon skrek des av polis under eftermidda-
och var panikslagen. Jag gen.
trodde först att det var min sys- – Även den tekniska under-
ter som skrek men när jag kom sökningen fortsatte under da-
ner sa vår granne att hennes gen och den döde mannen togs
man var död. Då ringde vi poli- Anders Markus till officiell identifiering. Han
sen direkt, säger Petter Fäll- var såpass illa däran att identi-
ström, 19, granne med företa-
Ylander Hankins teten inte kunde fastställas på
anders.ylander markus.hankins
garen. @gt.se @gt.se plats, säger Björ Blixter, polis-
Tåtorp är ett lugnt litet sam- FOTO TEXT ens presstalesman.

Grannarna: Vi är chockade
TÅTORP. Mitt i den västgötska idyllen samlades den döde
företagarens grannar för att prata om det som hänt.
– Jag är chockad. Det här förstör helt vår idyll här i
Tåtorp, säger grannen Voitto Hedbrant.

Runt huset där den mördade fö- som bott 13 år i Tåtorp.


retagaren bodde ligger ett flertal Grannarna som var först på
fritidshus, som är obebodda på mordplatsen fick se hur den döde
vintern. På eftermiddagen sam- mannens mun var igentejpad. Voitto Hedbrant.
lades grannar för att prata om Polisen bekräftade under da-
det inträffade. gen att mannen varit illa tillty-
– Han hade nyligen sålt huset gad och även att han fått munnen
och skulle flytta härifrån. Han igentejpad.
tänkte flytta närmare sina före- – Jag trodde inte sådant hände
tag i en stad i närheten, säger på en plats där alla känner va-
Petter Fällström. randra, det är ju sällan någon
– Jag vet ju att mord sker ute i här över huvud taget, säger
stora världen men man blir grannen Voitto Hedbrant.
chockad när någon hittas död Markus Hankins FYNDPLATSEN. Mellan två bilar på familjens garageuppfart
Petter Fällström.
just här, säger Voitto Hedbrant, markus.hankins@gt.se hittade företagarens fru sin man död. Efter polisens brotts-
ONSDAG 11 FEBRUARI 2009 e 11

MAN MØRDAD
De försvunna Daniel Olsson Smith och
Peter Larsson.

Undersöker
samband med
de försvunna
företagarna
SKARABORG. Polisen undersöker nu
eventuella samband mellan mordet på
den 60-åriga företagaren i Skaraborg
och de två försvunna uddevallaföre-
tagarna.
Den gemensamma nämnaren är
bemanningsbranschen.
Företagaren hade stora skulder och
skulle framträtt i en rättegång inom
en vecka.

Den mördade företagaren har i sin verk-


samhet hanterat miljonbelopp. Men enligt
hans advokat ska det inte ha funnits någon
hotbild riktad mot honom.
– Min klient har under de många år jag
företrätt honom aldrig någonsin nämnt att
det, säger hans försvarare, advokat Allan
Sarenmalm.
Polisen undersöker nu om det finns
några kopplingar till andra brott inom
byggbranschen.
– Vi har fått förfrågan under dagen, efter-
som han befann sig i byggbranschen, om
det kan ha någon koppling till Uddevalla
och så vidare. Vi utesluter det inte. Vi får se
vad det kommer att ge, säger Lars Johans-
son på länskriminalpolisen till Sveriges
Radio Skaraborg.
Vissa beröringspunkter
Kriminalkommissarie Thord Haraldsson
Trollhättan som leder spaningarna efter de
båda försvunna uddevallaföretagarna Da-
niel Olsson och Peter Larsson var under
tisdagen i kontakt med sina kollegor i
Skövde vid fler tillfällen.
– Vi kan inte utesluta någonting. Det
finns ju vissa beröringspunkter, säger
Thord Haraldsson.
Ouppklarade affärer
Polisen misstänker att orsaken till de två
småbarnspappornas i höstas försvinnan-
den är ouppklarade affärer.
Daniel Olsson stod under åtal för grov
ekonomisk brottslighet i företag som jobbat
i bemanningsbranschen.
Genom att stort antal
svenska bolag har han
bland annat hyrt ut ar-
betskraft till off-shorein-
dustrin i Norge samt bygg-
nadsindustrin i både
Norge och Sverige. Ingemar
Det har handlat om svet- Nilsson
platsundersökning fanns omfattande blodspår kvar på marken och en soptunna hade placerats ut mellan bilarna. sare, isolerare och bygg- ingemar.nilsson
nadsarbetare. @gt.se
8 e V O LV O O C E A N R A C E MÅNDAG 15 JUNI 2009

Katastrof
Spanska båten gick
på grund minuter
efter etappstarten
MARSTRAND. Här brakar den spanska tävlingsbåten
Telefonica Blue på grund i en hastighet på 17 knop.
Den dramatiska olyckan hände bara minuter efter att
båtarna i Volvo Ocean Race lämnat tävlingsområdet vid
Marstrand.
– De körde in stenhårt på grund och började ta in vatten
i båten direkt, säger John Harrysson, kustbevakningens
insatsledare.

Telefonica Blue låg vid Då besättningen på Telefo-


olyckstillfället på tredje plats i nica Blue tog hjälp att komma
totalställningen av Volvo Ocean loss från grundet bestraffades
Race inför etappen mot Stock- teamet med ett två timmars
holm. tidsstopp av tävlingsledningen.
Klockan 13.00 avfyrade Ostin- – Men den tiden passerade
diefararen Götheborg startskot- snabbt då båten fick köras till-
tet och de åtta kryssarna seg- baka till Marstrand så att be-
lade söderut i vattnen utanför sättningen kunde bedöma om
Marstrand. de kunde hålla sig kvar i loppet,
Till en början ledde båten säger Sophie Luther, pressoffi-
Green Dragon, men efter att ha cer för Volvo Ocean Race.
rundat fyren Pater Noster gav – Det är bara drygt 1,5 meters
dålig vind teamet Telefonica djup just där de åkte på grund
Blue möjligheten att segla om. så det är den mänskliga faktorn
Då inträffade det otänkbara – som brustit här, säger John Har-
den spanska båten hamnade för ryson på Kustbevakningen.
nära fastlandet och körde rakt
på grund i en hastighet om 17 ”Felbedömde”
knop. Båten skadade skrovet så Efter en och en halv timme
svårt att den tog in vatten och kunde besättningen på Telefo-
fastnade på platsen. nica Blue återvända till Mar-
– Först ville besättningen inte strand och ta hand om den ska-
få hjälp eftersom de får tids- dade båten.
straff i tävlingen om de får assi- – Vi trodde oss få medvind
stans. Men när de märkte att de från klipporna men felbedömde
inte hade en chans att ta sig loss den och smällde in i grundet i
på egen hand så bad de om vår drygt 16–17 knop. Det här är en
hjälp, säger John Harrysson, katastrof, och alla vet om det,
kustbevakningens insatsledare säger Bouwe Bekking, hol-
under Volvo Ocean Race. ländsk skipper på Telefonica
Blue.
Drog ner båten FOTNOT: Vid
Kustbevak- MARSTRAND 22.00-tiden i
ningen fick ar- går kväll hade
beta hårt för Telefonica Blue
att få loss den fortfarande
strandade inte lämnat
kryssaren, kajen i Mar-
bland annat ge- strand. Dock
nom att fästa li- arbetade
nor i mast och Markus Anders teamet på att
skrov för att Hankins Ylander laga båten för
dra ner båten markus.hankins anders.ylander att komma i
från klippav- @gt.se @gt.se väg mot Stock- KRASCHEN. Bara minuter efter att tävlingsbåtarna i Volvo Ocean Race hade lämnat fyren Pater
satsen. TEXT FOTO holm. Noster körde den spanska båten Telefonica Blue på grund i hög hastighet. Båten fick ett hål i skrovet,

Stockholm

Marstrand

Här var båtarna


i natt kl. 01.00
Kattegatt

STARTEN. Det blåa havet förvandlades till ett myller av båtar NÆRA LAND. Telefonica Blue fastnade strax sydväst
när stora delar av västkustens båtägare och seglarfantaster om Marstrand. Båten kom för nära fastlandet och gick ÖSTERSJÖN
följde starten av näst sista etappen av årets Volvo Ocean Race. på grund. Foto: RICK TOMLINSON/VOLVO OCEAN RACE EXPRESSEN GRAF
MÅNDAG 15 JUNI 2009 V O LV O O C E A N R A C E e 9

start Richard Kos fyllde 50 år och firade tillsammans


med frun Lotta, Anders och Axel Jansson, Mira
Grunewald och Lena Jansson med hundarna
Dylan och Nellie.

10 000 åskådare
”Den vackra miljön är underbar
och vi kombinerar det med en
god liten picnic”, säger Sara
Bergkvist som åkt upp från
Göteborg med Marina Olsson.

vid race-starten
MARSTRAND. I skuggan av kraschen njöt
åskådarna av solgasset i en folkfest längs
kare hade valt att an-
vända kommunala färd-
Marstrands klippor. medel och de extrain-
Drygt 10 000 personer såg starten av satta shuttlebussar som
etappen Marstrand–Stockholm i Volvo körde mellan Kungälv
Ocean Race. och färjeläget i Mar-
strand.
– De flesta är nog här gick sönder under da- – Vi uppskattar det
för folkfesten i första gen, men drygt 7 000 till ungefär 10 000 besö-
hand och ser segeltäv- personer ska ha åkt kare här i dag och stäm-
lingen som en bonus över med dem till Mar- ningen är hög. Vi har
helt enkelt. Ska jag vara strand. Utöver det så inte haft några inciden-
ärlig så vet i alla fall seglade och puttrade ett ter eller någon fylla,
vårt sällskap inte så stort antal privatperso- utan allt har gått städat
mycket om tävlingen, ner över med egna bå- till. Vi är mest här för
säger Lotta Björfäll, tar, i allt från vrålåk till att ge folk service, säger
som åkt upp från Göte- små gummibåtar. Martin Wennerström,
borg. Trafiksituationen var polisinsatschef.
Västtrafiks räkneverk förhållandevis lugn då Markus Hankins
för färjepassagerare ovanligt många besö- markus.hankins@gt.se

Ingbritt och Tommy Forsling från


Kungälv seglar inte, men äger en
motorbåt.

Eric Gunnarsson, Malte Mössner och Todd


Levy från Göteborg ingår i ett designteam från
Volvo och tog chansen att kolla på företagets
flaggskepp.

tog in vatten, och satt fast så hårt att kustbevakningen fick slita
loss den. Foto: JOAKIM HERMANSSON/SEGLING Olyckor i Volvo
Från Ostindiefararen Götheborg
Ocean Race sköts startskottet. Längs en bana
m Januari 2009: En från Marstrand till Pater Nosters Elin Bäckman, Patrik Olsson Adickes och Johan
läcka tvingade teamet fyr tävlade sedan teamen för att ta Olsson från Göteborg seglar själva och njöt av
Ericsson 3 att avbryta ledningen i race. utsikten från klipporna.
den fjärde etappen i
Ocean Race och åka in till
kaj i Taiwan.
m Maj 2009: Ocean
Race-teamet Ericsson 3
krockade för en månad
sedan med en val under
den sjunde etappen som
gick över Atlanten.
Olyckan skedde i en för-
hållandevis låg hastighet
för att vara ute på öppet Från Kungälv och Ytterby hade Anders Hedman
hav, tio knop, vilket ledde kommit upp med dottern Alicia, 4, Torbjörn Maria Skoog, Lotta Björfjäll och
VÆGRADE ASSISTANS. När kustbevakningen erbjöd stran- Gustafsson, Victor Hieber, Susanne Hieber, Aase Newborg från Göteborg var
till att bägge parterna
dade Telefonica Blue hjälp så fick först de nobben. Men sedan Mats Cambert, Emmy Hedman, 1, Helene uppe för att mingla med segelen-
kom undan oskadda.
måste besättningen ge med sig. Foto: MATS JONES Karls-son och Anna-Lena Cambert. tusiasterna.
8 e D E N S V E N S K A I N VA S I O N E N SÖNDAG 30 AUGUSTI 2009

I Oslo finns de
ungas framtid
OSLO.
OSLO. Efter
Efter unionsupplösningen
unionsupplösningen från från Norge
Norge har
har vi
vi
svenskar
svenskar inte
inte försökt
försökt att
att ta
ta över
över vår
vår västra
västra granne
granne

på mer
mer än
än 100
100 år.
år.
Inte
Inte förrän
förrän nu.
nu.
–– Utan
Utan svenskarna
svenskarna skulle
skulle hela
hela Oslo
Oslo stanna,
stanna, säger
säger
Lars
Lars Løhren,
Løhren, regionchef
regionchef påpå bemanningsföretaget
bemanningsföretaget
Adecco.
Adecco.

GODA UTSIKTER. När jobben är få på hemmaplan flyttar många svenskar till Oslo. Där är jobben fler – och ger bättre betalt. ”Norrmän är extremt lata jämfört med oss

Tusentals arbetslösa svenskar är eftertraktade


För 100 år sedan flyttade nästan 100 000 svenskar till Norge – i jakt på – De kommer hit för att – Norrmän är extremt
arbete och ett bättre liv. jobba under en kort pe- De ställer lata i jämförelse med oss
Nu upprepar sig historien. I höst väntas runt 95 000 svenskar ha Oslo riod vilket leder till att de svenskar. Jag blev
som sin arbets- och hemadress. arbetar väldigt hårt. De upp, är chockad av att de har
– Jag vill aldrig flytta till Majorna igen. Nu är Oslo mitt nya hem, säger ställer upp på kort varsel, kaffepauser, rökpauser
Ylva Olofsson, 19. är flexibla och blir snabbt flexibla och och toalettpauser varje
etablerade i samhället, sä- timme under hela arbets-
När Norges största tv-kanal rankar kän- från Halmstad till Oslo. Efter tre dagar i ger Lars Løhren, region- blir snabbt dagen, säger Jonas Hans-
disar på sin hemsida placeras en svensk
högst på listan, Carola. En annan av Nor-
sin nya hemstad fick han arbete som
truckförare. Vid sin första löning kom-
chef på bemanningsföre-
taget Adecco. etablerade son, 20, som jobbar på en
budfirma.
ges mest populära artister är Veronica
Maggio och som norsk tjej handlar du
mer han få ut över 20 000 svenska kro-
nor, efter skatt. Men för att spara så
Som chef för Adeccos
hospitalitysektion i Oslo i samhället Svensk förening
kläder på Gina Tricot eller H&M. mycket som möjligt i världens dyraste hyr han ut hundratals Lars Løhren, regionchef Tillsammans med två
Så här har norsk populärkultur domi- stad pendlar han till Sverige. svenskar till hotell-, re- på Adecco, om svenskarna kompisar från Halmstad
nerats av svenska influenser så länge – Jag köper med mig hur mycket grejer staurang-, sjukvårds- och delar han och Martin
som de flesta norrmän kan minnas. Men som helst hemifrån. Allt, från mat till al- produktionsbranscherna. Han har svårt Nordh ett rum på Svenska Föreningen.
först för ett par år sedan började svens- kohol, är billigare där hemma, säger han. att hitta nackdelar med den svenska in- På Storgata, i centrala Oslo bor de till-
karna själva följa efter västerut. vasionen. sammans med 200 svenskar i två hy-
– Det finns ju inga jobb i Sverige. Un- Motiverade att arbeta – Det enda problemet vi har med vår reshus där Niklas Johansson, 21, från
der de sex månader jag var arbetslös Unga svenskar reser oftast till Norge svenska arbetskraft är att inte fler av Västervik gjort business av den svenska
hemma i Sverige så fick jag inte en enda för att spara ihop pengar till en resa, lä- dem vill stanna här under längre perio- flyttströmmen. Här organiseras arbets-
arbetsintervju. Här i Oslo fick jag fem in- genhet eller ny bil – vilket gör dem extra der, eller helst permanent, säger han. kontakter, lägenheter och på sikt ett be-
tervjuer på en vecka, säger Martin motiverade på jobbet. Därför är svens- Skillnaderna i arbetsvilja och mentali- manningsföretag för Oslos största in-
Nordh, 22. karna mycket populära bland norska ar- tet märks även bland de svenska gästar- vandrargrupp – ”sötebror”, som norr-
För ett par veckor sedan flyttade han betsgivare. betarna. män kallar oss.
SÖNDAG 30 AUGUSTI 2009 D E N S V E N S K A I N VA S I O N E N e 9

ARBETSKRAFT. Halmstadsgrabbarna Jonas Hansson, 20, Jens Andersson, 19,


Anton Wikström, 20, och Martin Nordh, 22 har nyss flyttat till Oslo. Tre har fått
jobb och den fjärde har anställningsintervjuer uppradade. ”Hemma gick jag
arbetslös i sex månader och här fick jag jobb efter tre dagar”, säger Martin Nordh.

FULLT UPP. Svenska föreningen förvaltar två


hyreshus där över 200 svenskar bor i centrala
LILLA SVERIGE. Om uppskattningarna införlivas växer svenskkolonin i Oslo till Oslo. Här tror de att närmare 95 000 svenskar
95 000 personer i år. Det skulle placera Oslo på topp tio över största svenska kommer att bo i Oslo till hösten. ”Hela handeln
städer. ”Jag jobbade på bilprovningen i Sverige och tjänar dubbelt så mycket på skulle rasa samman utan den svenska arbets-
ett telefonjobb här”, säger Caroline Ärlebrand, 22. kraften”, säger delägaren Niklas Johansson.

svenskar”, säger Jonas Hansson. ÆLSKAR SVENSKAR. Bemanningsföretaget Adeccos Lars HEMMA I OSLO. Efter en dryg månad har göteborgstjejerna
Løhren tycker om att hyra ut svensk arbetskraft och ser svensk Nina Firouzi, 19, och Ylva Olofsson, 19, hittat hem i sin nya stad.

i Norge
– Just nu bedömer vi att
framgång i de flesta branscher. ”De är väldigt arbetsvilliga och
anpassar sig snabbt. Därför är de populära”, säger han.
och Ylva Olofsson, 19, ett
”Jag vill aldrig flytta till Majorna igen. Nu är Oslo mitt nya hem”,
säger Ylva Olofsson.
svenskar. Dessutom tror jag att drygt 60- Svenskar i Norge
det bor cirka 70 000 Många får rum. De jobbar sedan nå- 70 procent av gästerna på en genomsnitt-
m Bara i Oslo beräknas mellan
svenskar i Oslo-regionen. gon månad i garderoben lig dag är svenskar, säger Caroline Är-
Siffran går upp och ner ut dubbelt på en svenskägd natt- lebrand, 22, entrévärd på svenskägda 60 000 och 100 000 svenskar bo,
och till hösten kommer en klubb och tjänar lite krogen Yatzi. beroende på säsong. Den övre siffran
våg av nya svenskar, sä- så mycket sämre än genomsnittet. – Restaurangstråket vid Akers Brygge placerar Oslo på topp tio listan över
största ”svenska” städer.
ger han.
efter sk att som Dricksen gör skillnad
skulle förmodligen stanna till helt om
alla svenskar bestämde sig för att åka m Nästan en av sex Oslobor är svensk.
Får skatterabatter m Majoriteten av svenskarna är
Föreningen får in drygt hemma Men de lägre timlö-
nerna i restaurangbran-
hem. Så beroende är vi av den svenska
arbetskraften, säger Lars Løhren på skrivna i Sverige och många tros arbeta
svart.
150 intresseanmälningar
om att hyra rum – varje i Sverige schen tar de igen på
dricks – och det med råge.
Adecco.
m 28 730 svenskar finns registrerade
vecka. Entrepenören Niklas Johans- – Jag brukar tjäna un- i norska Folkeregistret. Av dessa är
OSLO 6 500 mellan 20-29 år gamla.
Snittåldern bland hy- son om löneskillnaderna gefär 300 norska kronor
resgästerna är unga 21 per natt i dricks. Det ger m Om man arbetar i Norge maximalt
år och inte bara möjligheten till jobb mig nästan 6 000 kronor extra på lönen sex månader på ett år har man rätt till
lockar, utan även förmånerna. och det är lågt räknat. En kompis som är standardavdrag för utlänningar, vilket
– De första 50 000 (svenska) kronorna servitris brukar tjäna över 1 000 norska är 10 procent av bruttoinkomsten.
är skattefria och sedan får de en skatte- kronor om dagen, säger Nina Firouzi. m I Norge betalar svenskar inkomst-
rabatt i två steg under en tvåårsperiod. Ute på stan är det inte svårt att känna skatt på 19–23 procent, beroende på
Många får ut dubbelt så mycket efter den svenska närvaron. Med täta mellan- vad de tjänar. Om de har ett extrajobb
skatt som i Sverige, säger delägaren Nik- rum hörs svenska, på restauranger och i skattas dessa ”bi-intäkter” med 36
las Johansson. butiker är svensk personal norm sna- Anders Ylander Markus Hankins procent.
I en av svenskkolonins lägenheter de- rare än undantag. anders.ylander@gt.se markus.hankins@gt.se Källor: Skattetaten, Statistik Centralbyrå, Adecco Norge AS,
Svenska Föreningen, TV2, NRK, SCB och Dagbladet.
lar göteborgstjejerna Nina Firouzi, 19, – Alla i personalen på vår krog är FOTO TEXT

I MORGON: ”PARTYSVENSKAR – ˚K HEM”


8 e I N VA S I O N E N AV O S L O MÅNDAG 31 AUGUSTI 2009

OSLO. Nästan
OSLO. Nästan 100
100 000
000 svenskar
svenskar väntas
väntas bobo och
och arbeta
arbeta ii
Oslo
Oslo ii höst.
höst. Detta
Detta är
är den
den största
största arbetskraftsutvandring
arbetskraftsutvandring
Sverige
Sverige har
har sett
sett sedan
sedan Amerikaemigrationens
Amerikaemigrationens dagar.
dagar.
Svenskarna
Svenskarna är är Oslos
Oslos största
största invandrargrupp
invandrargrupp ochoch bland
bland
norrmännen
norrmännen kallas
kallas de
de ”Partysvenskar”
”Partysvenskar” –– de de som
som festar
festar
på veckodagar
på veckodagar och och aldrig
aldrig spottar
spottar ii glaset.
glaset.

PARTYSVENSKAR.
PARTYSVENSKAR. Stefan
Stefan Lindberg,
Stefan Lindberg, 23,
23, Fagersta,
Fagersta, Jenny
Jenny Wäppling,
Wäppling, 22,
22, Karlskoga,
Karlskoga, Johan
Johan Berglund,
Berglund, 23,
23, Fagersta
Fagersta och
och Jonas
Jonas Ax,
Ax, 23,
23, Skara
Skara är
är rutinerade
rutinerade Oslo-
rutinerade Oslo-
Oslo-
besökare.
besökare.
besökare. ”I
”I Oslo
”I Oslo kan
Oslo kan vi
kan vi gå
vi gå ut
ut och
ut och ta
och ta en
ta en öl
en öl vilken
öl vilken kväll
vilken kväll som
kväll som helst
som helst för
helst för att
för att sedan
att sedan gå
sedan gå halvbakis
gå halvbakis till
halvbakis till jobbet”,
till jobbet”, säger
jobbet”, säger Jonas
säger Jonas Ax.”Många
Jonas Ax.”Många blir
Ax.”Många blir kvar
blir kvar här
kvar här och
här och lever
och lever ett
lever ett normalt
ett normalt liv
normalt liv som
liv som iii
som

GT i går.
”˚K HEM,
Norrmännen är trötta på svenskarnas
OSLO. På en betongvägg bredvid Filadelfiakyrkan på S:t Olavs Gate står
ett tydligt budskap klottrat till Oslos svenskar.
rahemmet och när de
börjar tjäna bra med Jag visste
Innan Norgeäventyret
jobbade han som barten-
”Partysvensker; Go home!”
– Jag visste inte att svenskar kunde vara så här vilda förrän jag kom till
pengar sätter det vilda
festandet i gång, säger
inte att der på krogen Berså i Gö-
teborg och jämför därför
Oslo, säger Nina Firouzi, 19, Göteborg. hon.
svenskar kunde svenskars beteende i
Oslo med festvanorna på
”De tar våra jobb, kvinnor, stör oss och och i folkmun kallas ”partysvenskar”. ”Släpper loss mer” vara så vilda hemmaplan.
för ständigt oväsen.” Känns resone- Som entrévärd på svenskägda krogen Alla svenska ungdo- – Det är lite friare här
manget igen? Nej, den här gången är det
inte en högerextrem politiker som kla-
Yatzi, där personalen är helsvensk och
gästerna i princip likaså får Caroline
mar som GT träffar i
Oslo har till en början
innan jag än i Göteborg. Självklart
märks det mer för omgiv-
gar på en svensk invandrargrupp.
Resonemanget bubblar i stället under
Ärlebrand se norrmän möta svenskar i
nattens mörker.
haft målet att arbeta in-
tensivt och spara ihop
kom till Oslo ningen när en grupp
svenskar är ute på kro-
ytan i Oslo. Men få norrmän vill kriti- pengar. Men med tiden Nina Firouzi, gen. De pratar ett annat
sera svenskarna öppet. Det kommer Svenskar söker sig till svenskar tröttnar många på att 19, Göteborg språk och festar hårt, sä-
först när alkoholen flödar. Likt föräldragenerationen som buntar inte ha ett socialt liv. ger han.
– På fyllan kommer alltid de dryga ihop sig i svenskbyar på spanska solkus- Bartendern Linus Wiklund, 23, från På krogens uteservering hörs svenska
kommentarerna. Då får jag höra att ”ni ten söker sig unga svenskar i Oslo till Sundsvall står i baren på Café Sør vid röster genom den dunkande musiken.
är överallt och alla restauranger är fulla sina landsmän. Youngstorget. Malmöpågen Timbuktu spelas i hög-
av er”, säger Caroline Ärlebrand. – Många som kommer till Norge har – Här släpper svenskar loss lite mer än talarna. Här diskuteras festande på var-
”Ni” är svenskarna, de som tror att ett typiskt charterbeteende med sig. Ofta hemma, visst. Men det är ju inte Agia dagskvällar.
norrmän kallar bananer för ”guleböj” är det deras första boende utanför föräld- Napa direkt, säger han. – I Oslo kan vi gå ut och ta en öl vilken
MÅNDAG 31 AUGUSTI 2009 I N VA S I O N E N AV O S L O e 9

BUDSKAPET. På S:t Olavs gate står meddelandet som klottras på flera håll runt Oslo, ”Partysvenskar, åk hem”.

OMRINGAD. Christoffer Lith, 24, från Ulricehamn ler åt att SVENSKAR MÄRKS. Bartendern Linus Wiklund, 23, från
hans norska kollega Monica Taule, 27, är omringad av Sundsvall serverar öl på Café Sør. ”Självklart märks det mer
”sötebror”, mitt i Oslos svenskkoloni. ”Det är klart att svens- för omgivningen när en grupp svenskar är ute på krogen. De
karna är lite speciella men man vänjer sig, typ”, säger hon. pratar ett annat språk och festar hårt”, säger han.

NATTKLUBBSBRUDAR. I juni flyttade Ylva Olofsson, 19, OSLOÄLSKARE. Bartendrarna Christoffer Lith, 24, Ulrice-
och Nina Firouzi 19, till Oslo från Göteborg. Nu jobbar de på hamn och Martin Backlund, 30, Boden, tycker om sitt Oslo.
Sverige. Med skillnaden att de har jobb en nattklubb, mitt bland partysvenskarna. ”Här står svens- "Det är mer avslappnat och öppet här än i exempelvis Stock-
och tjänar bra”, säger Jenny Wäppling. karna på bardisken”, säger Nina Firouzi. holm. Vi lever inte i stress som de gör", säger Martin Backlund.

SVENSKAR”
festande: ”Många har ett typiskt charterbeteende”
kväll som helst för att se-
dan gå halvbakis till job- Jag kan gå
– Det är lätt hänt att jag
slösar bort det mesta
lands och i en ny miljö så då kan man
släppa loss. När vi är ute och festar är
– Jag blir aldrig trött på svenskarna.
Hon ser sig omkring och skrattar. I ba-
bet. Ingen märker det för
norrmän är sjukt lata och
ut flera man jobbat ihop. Det går
ju åt en del pengar om
folk helt galna, säger Ylva Olofsson, 19,
Göteborg.
ren står två svenska gäster. Samtliga av
hennes arbetskamrater är svenskar.
ser inte skillnaden, säger
Jonas Ax, 23, Skara. kvällar i veck an man ska leva normalt i
en så dyr stad som Oslo,
– Vi har hittat avdäckade killar inne på
toaletten, en annan snubbe låg och sov
– Det är klart att de är lite speciella
men man vänjer sig, typ, säger Monica
Trött på bara jobb och ändå ha råd säger Johan Berglund,
23, från Fagersta.
på golvet med ansiktet ner i mattan. Här
står svenskarna på bardisken inne på
Taule, 27.

I svenskgänget kring
bordet domineras tors-
att spara en – Men är du smart kan
en hel del pengar läggas
nattklubbarna. Jag visste inte att svens-
kar kunde vara så här vilda förrän jag
OSLO
dagsnattens samtal av
Oslobornas inställning
halv månadslön undan ändå. Jag kan gå
ut flera kvällar i veckan
kom till Oslo, säger Nina Firouzi, 19, Gö-
teborg.
till de svenska invand- Jenny Wäppling, och ändå ha råd att spara
rarna. 22, Karlskoga nästan en halv svensk ”Svenskar är lite speciella”
– När Sverige spelade månadslön, säger Jenny I närheten av paradgatan Karl Johan
VM-kval mot Danmark skrev vi ”Party- Wäppling, 22, från Karlskoga. häller norska servitrisen Monica Taule,
svenskar go home” över en jättestor På Svenska Föreningen, där 200 svens- 27, upp en öl. Hon jobbar på Dus, ännu
svensk flagga. Sedan drog vi ut på stan kar bor tillsammans, finns gott om erfa- en svenskägd krog. När GT:s reporter
och härjade, säger han. renhet av hur Oslos nattliv domineras av undrar om de partysugna svenskarna Anders Ylander Markus Hankins
Sällskapet har tröttnat på tanken om svenskarna. kan bli för mycket att hantera så tvekar anders.ylander@gt.se markus.hankins@gt.se
att bara jobba hårt och spara alla pengar. – Det är fest hela tiden. Vi är ju utom- hon. FOTO TEXT
10 e KONFLIKTEN I IR AN MÅNDAG 22 JUNI 2009

Maktkamp
Mats Larsson:
Det är ett högt
spel i Iran nu
Kampen blir allt hårdare inom Irans maktelit.
När den ena sidan jagar efter den andra
sidans barn har det gått rätt långt.
Där är vi nu.
Det rådde ett spänt lugn i går
i Teheran, dagen efter att flera
tusen iranier trotsat landets
högsta religiösa ledare och åter
gått ut och demonstrerat. Minst
tio fick betala med sina liv.
Men samtidigt steg spänning-
en i Irans allra högsta ledning. Ali Khamenei.
Det blir allt tydligare att det upp-
stått en rejäl spricka bland de
religiösa ledarna.
Högst upp har vi ayatolla Ali
Khamenei. Han har för det mesta
försökt stå över bråk i Iran, men
denna gång har han tagit klar
och tydlig ställning för den Hashemi
sittande presidenten, Mahmoud Rafsanjani.
Ahmadinejad.
Ahmadinejad å sin sida kom
under valkampanjen ihop sig
rejält med ett av Irans verkligt
tunga namn, Hashemi
Rafsanjani.
Rafsanjani och Khamenei har
ett långt förflutet som ibland alli-
erade, ibland rivaler. Rafsanjani Mahmoud
var exempelvis talman i parla- Ahmadinejad.
mentet på 1980-talet när Khamenei var president.

När sedan Khamenei 1989 blev landets högste


religiösa ledare blev Rafsanjani vald till president.
Rafsanjani satt i två valomgångar (maxperioden
för en iransk president) och försökte sedan göra
comeback 2005, men förlorade mot – just det
– Ahmadinejad.
Så här finns rivalitet sedan gammalt. Rafsanjani
är fortfarande en av landets mäktigaste personer, en
slipad politiker som har verkligt inflytande.
Han är exempelvis ordförande i expertförsamling-
en, den grupp på 86 personer som utser Irans högsta
ledare och – i teorin – har möjlighet av avsätta
honom.
Rafsanjani har dock hållit sig borta den senaste
veckan. Han tros vara i den religiösa staden Qom och
samla allierade bland prästerskapet. Han tros också
stödja oppositionsledaren Mir-Hossein Mousavi.

Klart är i alla fall att hans UTRIKES GRIPNA DOTTERN SLÆPPT I NATT. Faezeh Hashemi, politiker och dotter till en av Irans mäktigaste personer,
dotter, Faezeh Hashemi gör

Följer nyheterna
det. Hon deltog vid minst ett
Mousavi-möte i förra veckan.
Men i helgen slog Khame-
neis sida tillbaka. Då greps
Faezeh och fyra andra GÖTEBORG. Svenska iranier använder internet för att hitta
släktingar till Rafsanjani. nyheter från hemlandet.
De fyra andra släpptes Via Facebook och Twitter sprids nu information om de våld-
senare, dottern frigavs samma sammanstötningarna.
enligt uppgift i natt. – Just nu är jag rädd att situationen ska förvandlas till ett
Hon är den senaste i en rad fullständigt blodbad, säger Nasem Tahvilzadh i Göteborg.
reformpolitiker som gripits
i Iran den senaste veckan. OROLIG. ”Jag är rädd att situationen ska leda För snart en vecka sedan förbjöd ra från gatorna i huvudstaden
Men ingen har en sådan till ett blodbad”, säger Nasem Tahvilzadh, här Irans kulturminister alla inter- Teheran. Genom daglig mejlkon-
mäktig pappa som hon. med Taher Pelaseyed. Foto: LENNART REHNMAN nationella medierna att rapporte- takt med sina vänner i Teheran
Det är ett högt spel som alla
spelar just nu i Iran. Ett spel
där Khamenei och president
Ahmadinejad i natt verkade
GUIDE: S˚ HÆR GØR mm I dag – med internet – är det
närapå omöjligt att strypa infor-
ha övertaget. DU FØR ATT F˚ HØRA mationsflödet från ett land. h På Twitter finns det mycket
Men fortsättning följer. Var
så säkra.
Mats Larsson RØSTERNA INIFR˚N
mats.larsson@expressen.se
mm Så här gör du för att höra
rösterna inifrån Iran.
matnyttigt att hitta under sökord
som ”iranelection” och ”Iran”.
MÅNDAG 22 JUNI 2009 KONFLIKTEN I IR AN e 11

i hemlighet OM IRAN-PROTESTERNA

OPINION. Åsikter och debatt om


händelserna i Iran.

KULTUR. Publicerade den unika


dagboken direkt från Teheran.

NYHETER. De viktigaste
var på minst ett möte för oppositionsledaren Mir-Hossein Mousavi förra veckan. Foto: REUTERS nyheterna och Mats Larssons analyser.

från Iran – med Facebook


får Nasem Tahvilzadh och många i gång med flygblad, torgmöten och
andra svenska iranier ändå löpan- megafoner.
de rapporter. Se tv-klipp från Nu är det i stället sociala medier
– Det kommer varningar från de senaste hän- som bloggar och Twitter som an-
våra kompisar för att åka med delserna i Iran. vänds.
i ambulanser. De säger att en del av www.expressen.tv – Det är som att hela befolkning-
ambulanserna kör skadade direkt skadade första hjälpen, säger en förvandlats till medborgar-
till hemliga polisens högkvarter. Nasem Tahvilzadh. journalister, säger Taher Pelaseyed. EXPRESSEN.SE EXPRESSEN.TV
Nu sprider oppositionen informa- Traditionellt har samhälls- Markus Hankins Senaste nytt. Beh - Se de senaste tv-
tion om hur folk kan erbjuda de uppror och revolutioner rullat markus.hankins@gt.se
r a n g B e h d j o u f ö l j e r inslagen och inter -
h På Facebook finns ett stort antal iranier som ofta län- h ”Iran” kan ge intres- rapporterna inifrån. vjuerna från Iran.
kar till engelskspråkiga bloggar som skriver inifrån Iran. santa träffar på You-
Du kan också söka på ”Iran” och klicka på ”sidor” eller ”grupper”. Se även pre- Tube. Välj att se ”senaste”. I informa-
sidentkandidaten Mir-Hossein Mousavi. Vem som uppdaterar sidan är oklart, tionsrutorna kan du klicka på länkar EXPRESSEN – FØLJER
men statusraderna är ofta intressanta. http://www.facebook.com/mousavi till bloggar och oberoende nyhetssidor.
DE STORA NYHETERNA
28 e SÖNDAG 8 MARS 2009

”JAG ÆR SLUT SO
GT har träffat
Mads Mikkelsen
på Sci-fimässan
GÖTEBORG. ”Bond”-stjärnan Mads Mikkelsen stal i går
showen på sci-fi- och filmmässan i Göteborg. Stjärnan
som gång på gång utsetts till Danmarks sexigaste man är i
dag mest känd som ”bad guy”.
– Jag är nog slut som sexsymbol, säger Mads Mik-
kelsen.

Kön ringlar lång framför den tiskt korrekta än oss, säger


danske filmstjärnans bord. Mads Mikkelsen.
Tack vare sin roll som Bond-
skurk i ”Casino Royale” är han Tuffa år i Göteborg
dragplåster på The Scandina- I början av sin karriär bodde
vian Sci-fi, game and film con- han under ett år i Mölndal och
vention på Svenska Mässan. En studerade på Balettakademin.
roll som haft både för- och nack- En tid han minns med blandade
delar. känslor.
– Det var första gången som
Känd som Bondskurk jag var hemifrån och jag hade
– De i branschen som upps- det rätt snålt ekonomiskt. Det
kattade min insats i ”Casino blev så att jag smet in till staden
Royale” har tack vare den här för en öl eller två. Men då det
rollen sett mitt tidigare mate- var en tuff tid i mitt liv lärde
rial. Bland fansen jag aldrig
ser de väl mig
främst som Ibland känna Göte-
borg speci-
Bondskurk men
även som får jag ellt bra, sä-
ger Mads
”Tonny” från Mikkelsen.
Pusher-filmerna,
säger Mads Mik-
oanständiga I Sverige
är han mest
kelsen.
I början av förslag känd
rollen som
för

2000-talet prenu- Allan Fi-


mererade Mikkelsen i princip scher i polisserien Mordkom-
på utmärkelsen ”Danmarks sex- missionen men även från Arn –
igaste man”, något som tving- tempelriddaren och för sina in-
ade honom att vänja sig upp- satser i Pusher-filmerna.
vaktning från kvinnor över hela – Jag spelade in Pusher samti-
Norden. digt som jag gick på dramaskola
i Köpenhamn. Den första filmen
Gjort brutala roller kom ut samtidigt som jag tog ex-
– Ibland får jag oanständiga amen och öppnade verkligen
förslag men jag tycker det är dörrar för mig. Efter det slapp
rätt konstiga människor som jag springa med mössan i han-
håller på med sådant. Jag är den för att få det att gå ihop, sä-
lyckligt gift och det var rätt ger Mads Mikkelsen.
länge sedan jag sågs som en sex-
symbol tror jag. Efter att jag Gift sedan länge
spelat brutala roller så tror jag Uppmärksamheten kring sin
sådant slipas bort, säger Mads person tar han med ro. Redan i
Mikkelsen. tjugoårsåldern träffade han sin
I dag är han en av Nordens fru och har aldrig utnyttjat sin
bäst betalda skådespe- position som kvinnor-
lare och i helgen var nas gunstling.
han SVT-aktuell i Su- – När jag slog ige-
sanne Biers succéfilm nom hade jag redan fru
”Efter bröllopet”. och barn. Ska man ut-
– Dansk film går väl- nyttja kändisskapet för
digt bra här i Sverige. att få kvinnor bör man
Vi har mycket gemen- Markus nog snarare vara singel
samt med er svenskar och runt 18 år, säger
Hankins
även om ni har en ten- markus.hankins Mads Mikkelsen och DRAGPL˚STER. Mads Mikkelsen är det mest kända affischnamnet på The Scandinaviuan Sci-fi, game a
dens att vara mer poli- @gt.se skrattar. här uppvaktas av en strid ström besökare.

Soldater ihjälskjutna på Nordirland På bred front


BELFAST. Två brittiska sol- i går. Vem som sköt är m Kvinnliga mötesde-
dater dog och minst fyra oklart. legater promenerar
personer fick svåra skador Uppgifterna är motstri- mot Folkets hall i Pe-
när 30–40 skott sköts mot diga – vissa vittnen sade att king inför den poli-
ett arméhögkvarter i Nor- någon sköt från en förbipas- tiska kongess som le-
dirland, säger en polis. serande bil. Andra sade att der fram till firandet
Angreppet skedde på ett flera beväpnade män av Internationella
ingenjörsförband vid Mas- trängde in i militärens ka- kvinnodagen den 8
serene nordväst om Belfast serner. TT-AFP mars. GT-AP
SÖNDAG 8 MARS 2009 e 29

OM SEXSYMBOL”
Pusher 2

Efter bröllopet
Casino Royale

UTBILDAD I GØTEBORG
Namn:
Namn:
Namn:
Namn:Mads
Namn:
Namn: Mads
Mads
MadsMikkelsen
Mads
Mads Mikkelsen
Mikkelsen
Mikkelsen
Mikkelsen
Mikkelsen
Född:
Född:
Född:22
Född:
Född:
Född: 22
22november1965
22
22
22 november1965
november1965iiiiiiKöpenhamn.
november1965
november1965
november1965 Köpenhamn.
Köpenhamn.
Köpenhamn.
Köpenhamn.
Köpenhamn.
Gör:
Gör:
Gör:Dansk
Gör:
Gör:
Gör: Danskteater-
Dansk
Dansk
Dansk teater-och
teater-
teater-
teater- ochfilmskådespelare.
och
och
och filmskådespelare.
filmskådespelare.
filmskådespelare.
filmskådespelare.
Familj:
Familj:
Familj:
Familj:Frun
Familj:
Familj: Frun
Frun
FrunHanne
Frun
Frun Hanne
Hanne
HanneJacobsen
Hanne
Hanne Jacobsen
Jacobsen
Jacobsensamt
Jacobsen
Jacobsen samt
samt
samtbarnen
samt
samt barnen
barnen
barnenViola,
barnen
barnen Viola,
Viola,
Viola,12,
Viola,
Viola, 12,
12,
12,
12,
12,
och
och
ochCarl,
och
och
och Carl,
Carl,7.
Carl,
Carl,
Carl, 7.
7.
7.
7.
7.
Bakgrund:
Bakgrund:
Bakgrund:Utbildad
Bakgrund:
Bakgrund:
Bakgrund: Utbildad
Utbildadpå
Utbildad
Utbildad
Utbildad på
påÅrhus


på Århus
Århusteaterskola.
Århus
Århus
Århus teaterskola.
teaterskola.Debuterade
teaterskola.
teaterskola.
teaterskola. Debuterade
Debuterade
Debuterade
Debuterade
Debuterade
1996
1996
1996med
1996
1996 med
medfilmen
med
med filmen
filmen”Pusher”.
filmen
filmen ”Pusher”.
”Pusher”.Var
”Pusher”.
”Pusher”. Var
Varprofessionell
Var
Var professionell
professionelldansare
professionell
professionell dansare
dansareiiiii
dansare
dansare
åtta
åtta
åttaår
åtta
åtta
åtta år
årinnan
år
år
år innan
innanhan
innan
innan
innan han
hanblev
han
han
han blev
blevskådespelare.
blev
blev
blev skådespelare.
skådespelare.Studerade
skådespelare.
skådespelare.
skådespelare. Studerade
Studeradebland
Studerade
Studerade
Studerade bland
bland
bland
bland
bland
annat
annat
annatpå
annat
annat
annat på
påBalettakademien


på Balettakademien
BalettakademieniiiiiiGöteborg.
Balettakademien
Balettakademien
Balettakademien Göteborg.
Göteborg.
Göteborg.
Göteborg.
Göteborg.
Filmer
Filmer
Filmeriiiiiurval:
Filmer
Filmer urval:
urval:”Pusher”
urval:
urval: ”Pusher”
”Pusher”1996,
”Pusher”
”Pusher” 1996,
1996,”King
1996,
1996, ”King
”KingArthur”
”King
”King Arthur”
Arthur”2004,
Arthur”
Arthur” 2004,
2004,
2004,
2004,
”Bleeder”
”Bleeder”
”Bleeder”1999,
”Bleeder”
”Bleeder”
”Bleeder” 1999,
1999,”Casino
1999,
1999,
1999, ”Casino
”CasinoRoyale”
”Casino
”Casino
”Casino Royale”
Royale”2006,
Royale”
Royale”
Royale” 2006,och
2006,
2006,
2006, och”Arn
och
och
och ”Arn–
”Arn
”Arn
”Arn –
–––
tempelriddaren”
tempelriddaren”
tempelriddaren”
tempelriddaren”2007).
tempelriddaren”
tempelriddaren” 2007).
2007).
2007).
2007).
2007).
Aktuell:
Aktuell:
Aktuell:Med
Aktuell:
Aktuell: Med
MedDVD-aktuella
Med
Med DVD-aktuella
DVD-aktuella”Flammen
DVD-aktuella
DVD-aktuella ”Flammen
”Flammen&
”Flammen
”Flammen &
&Citronen”
&
& Citronen”
Citronen”och
Citronen”
Citronen” och
ochiiiii
och
och
”Valhalla
”Valhalla
”Valhallarising”
”Valhalla
”Valhalla
”Valhalla rising”
rising”som
rising”
rising”
rising” som
somhar
som
som
som har
harbiopremiär
har
har
har biopremiär
biopremiär14
biopremiär
biopremiär
biopremiär 14
14augusti
14
14
14 augusti
augusti2009.
augusti
augusti
augusti 2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
Träffar
Träffar
Träffar
Träffariiiiiidag
Träffar
Träffar dag
dag
dagmellan
dag
dag mellan
mellan
mellan10:00-18:00
mellan
mellan 10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00fans
10:00-18:00
10:00-18:00 fans
fans på
fans på
på The
på The
The Scandi-
The Scandi-
Scandi-
Scandi-
naviuan
naviuan
naviuan
naviuan Sci-fi,
naviuan Sci-fi,Sci-fi,
Sci-fi, game
game
game
Sci-fi, game
game andand
and
and film
and filmfilm
film convention
convention
convention
film convention
convention på på

på Svenska
Svenska
Svenska
på Svenska
Svenska
Mässan.
Mässan.
Mässan.
Mässan.
Mässan.
Mässan.
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:Är
Övrigt:
Övrigt: Är
Är
Ärengagerad
Är
Är engagerad
engagerad
engageradiiiiiiflyktingprojektet
engagerad
engagerad flyktingprojektet
flyktingprojektet
flyktingprojektet”Refugees
flyktingprojektet
flyktingprojektet ”Refugees
”Refugees
”Refugees
”Refugees
”Refugees
united”
united”
united”
united” (http://refunite.org).
(http://refunite.org).
(http://refunite.org).
united” (http://refunite.org).
(http://refunite.org). ”Vi ”Vi
”Vi
”Vi försöker
försöker
försöker hjälpa
försöker
”Vi försöker hjälpa
hjälpafamil-
hjälpa
hjälpa famil-
famil-
famil-
famil-
jemedlemmar
jemedlemmar
jemedlemmarsom
jemedlemmar
jemedlemmar
jemedlemmar som
somsplittrats
som
som
som splittrats
splittratsiiiiiikrig
splittrats
splittrats
splittrats krig
krigatt
krig
krig
krig att
atthitta
att
att
att hitta
hittavarann
hitta
hitta
hitta varann
varannpå
varann
varann
varann påett
ett
ett
ettenkelt
ett
ett enkelt
enkelt
enkeltsätt.
enkelt
enkelt sätt.
sätt.
sätt.Om
sätt.
sätt. Om
Om
Omman
Om
Om man
man
manär
man
man är
är
ären
är
är en
en
ensplittrad
en
en splittrad
splittrad
splittradfamilj
splittrad
splittrad familj
familj
familjkan
familj
familj kan
kan
kanman
kan
kan man
man
man
man
man
aldrig
aldrig
aldrigintegreras
aldrig
aldrig
aldrig integreras
integrerasiiiiiiett
integreras
integreras
integreras ett
ettnytt
ett
ett
ett nytt
nyttland.”,
nytt
nytt
nytt land.”,
land.”,säger
land.”,
land.”,
land.”, säger
sägerMads
säger
säger
säger Mads
MadsMik-
Mads
Mads
Mads Mik-
Mik-
Mik-
Mik-
Mik-
kelsen.
kelsen.
kelsen.
kelsen.
kelsen.
kelsen.
and film convention på Svenska Mässan i helgen. I dag får fansen sista chansen att träffa Hollywood-stjärnan som
Foto: ANDERS WEJROT

Snygg 50-åring Färggalet Packat paket


m En arrangör håller upp m En modell presente- m En australisk polis
en Barbiedocka under förbe- rar en av studenternas tittar på hur en av pa-
redelserna inför en utställ- högst färgglada kreatio- raddeltagarna i Syd-
ning om den världskända ner vid en modevisning neys årliga Mardi
blondinen. Utställningen på Bolivarianas univer- Gras-gayparad visar
som firar att Barbie fyller sitet i Medellin, Colom- upp sin fullpackade
50 år inleds den 10 mars och bia. Kreationen består magväska. Årets pa-
hålls på ett museum i Mex- av färgade snören som rad är den 31:e sedan
ico City. GT-AP knutits ihop. GT-AP starten 1978. AP
36 SÖNDAG 2 AUGUSTI 2009

HÆLSNINGEN

FINBESØK. Madeleine dök


upp på U2-konserten.
Foto: TOMMY HOLL

KUNGLIGT BESØK. Fler än en konsertbesökare vände en extra gång på huvudet när prinsessan Madeleine dök upp på Ullevi med pojkvännen Jonas Bergström.
”Den här låten tillägnas den vackra prinsessan”, sa Bono från scenen. Foto: STEFAN SÖDERSTRÖM

SE WEBB-TV FR˚N KONSERTEN P˚


Se U2:s låt Missa inte ”Get on your
”Breathe” på ”No line on boots” – titta
Expressen.tv the horizon” på Expressen.tv
www.expressen.tv
SÖNDAG 2 AUGUSTI 2009 37

TILL MADDE
Bono: Den här låten tillägnas prinsessan
GÖTEBORG. Vilken förtrollad kväll, prinsessan Madeleine!
Först hyllade Bono vår lillsessas skönhet, sedan kysstes
hon och dansade på läktaren tillsammans med pojkvännen
Jonas Bergström.
– Den här låten tillägnas den vackra prinsessan, sa
världsstjärnan från scenen.
Fler än en konsertbesökare – This one goes out to the
vände en extra gång på huvudet beautiful princess Madeleine
när prinsessan Madeleine dök (Den här tillängnas den vackra
upp på Ullevi strax innan U2:s prinsessan Madeleine), sjöng
andra spelning skulle börja. världsstjärnan från scenen.
Hon kom dit tillsammans med
pojkvännen Jonas Bergström Njöt av showen
och några vänner, Säpo eskorte- Och prinsessan verkade njuta
rade dem fram till vip-ingången. av showen i fulla drag.
Prinsessan själv verkade vara Hon och pojkvännen Jonas
på ett strålande humör. Bergström höll handen, gung-
ade i takt till musiken och såg
Hyllade lillsessan väldigt kära ut.
Det blev antagligen inte Tillsammans med vännerna
sämre en bit in i den enorma sjöng de med i låttexterna och
showen. dansade till
Mitt i ”I still och med loss.
haven’t found Efter konser-
what I’m loo- ten var prin-
king for” smög sessan nöjd.
nämligen Bono – Konserten
in en mycket var jättebra,
speciell häls- fantastisk.
ning. Han hyl- Lars Markus En kväll
lade förbehålls- Johansson Hankins prinsessan Ma-
löst lillsessans lars.johansson markus.hankins deleine sent
skönhet: @expressen.se @gt.se ska glömma.

SMØG IN EN HÆLSNING. Mitt i ”I still haven’t found what I’m looking for” smög Bono in en
Per Gessle. Robert Wells. Joe Labero. hälsning till prinsessan Madeleine. Foto: JOHAN CARLÉN

Marie Fredriksson: Helt fantastiskt


GÖTEBORG. Roxette har återförenats igen – på U2- vore roligt, sa Marie Fredriks-
konserten. son.
Per Gessle och Marie Fredriksson såg showen tillsam-
mans i går kväll. Nöjd efter konserten
När Expressen träffar henne
På senare tid har Marie efter konserten är hon nöjd.
Fredriksson dykt upp på en rad – Det var en helt fantastisk
av Per Gessles spelningar och Kolla in Marie konsert, säger Marie, helt fan-
musikintresserade världen över Fredrikssons tastisk.
har jublat över den framgångs- besök på Ullevi – Om jag träffade Bono? Nej,
rika duons återförenande. www.expressen.tv det gjorde jag inte. Jag har inte
Men det är inte bara på sce- jättebra. Självklart är jag här snackat med Bono i dag.
nen som de två kan ses tillsam- för att se dem, berättade Marie Lars Johansson
mans. I går fanns båda på plats Fredriksson innan konserten. lars.johansson@expressen.se
för U2:s andra show. Ska du träffa Bono? Markus Hankins ”U2 ÆR JÆTTEBRA”. Marie Fredriksson var nöjd med U2:s
– U2 är fantastiska. De är – Det vet man aldrig, men det markus.hankins@expressen.se andra konsert. Foto: LEIF GUSTAFSSON

VAD TYCKTE DU OM KONSERTEN?


Jenny Bengtsson, Ulrika Brinck, 29, Leo Svahn, 12, Ulla Simonsson, Magnus Björkman,
40, Helsingborg: Stockholm: Kalmar: 65, Stockholm: 45, Kalmar:

”Det var mest den ”Vi bara råkade ”Jag kunde inte alla ”Det var väldigt ”Jag var där med
fantastiska stäm- hamna här på kon- låtarna utan det mångfacetterat ett underbart gäng
ningen på arenan serten och vilken var lite för mycket och bra på så och fick höra ännu
som gjorde konser- tur vi hade! Det var nya låtar. Men det många olika sätt. mer underbar mu-
ten perfekt för min del.” en jättekul upplevelse!” var jättebra ändå.” Bono är ju en så underbar artist!” sik så jag är jätteglad.”

U2:S VILDA FEST-DYGN – VÆND!


LÖRDAG 1 AUGUSTI 2009 37

Andra
Andra ROLLING STONES- ”När Rolling Stones kom på besök ville de
ha sjötunga med citron. Det är ju inte någon avancerad rätt och en
celebra
celebra del stjärnkockar hade säkert tyckt att gästerna ska välja från deras
gäster
gäster hos
hos
meny. Men jag känner att gästen är det viktiga och satte Mick Jagger
och bandets önskemål främst. Så fick jag en personlig relation till
Manner-
Manner- dem vilket visade sig när de var på besök samtidigt som jag hjärtope-
rerade mig. Då ringde telefonen vid sjukhussängen och en röst frå-
ström
ström gade ”How are are you chef? Get well soon.” Det var Mick Jagger.”
BRUCE
SPRINGSTEEN.
”Han är en av de abso-
lut mest ödmjuka artis-
terna jag träffat. Han
sa halvt om halvt
skämtsamt att ”I’m just
a poor guy from Idaho”
när han bestämde me-
nyn under sitt senaste
besök. Då bjöd vi på
små sill- och fiskrätter
för att ge lite Västkust-
mat till honom och
bandet. När de ätit
klart kallade Bruce in
hela personalen för att
tacka allt från kockar
till servitriser personli-
gen, inte bara med ord
utan med en kram till
varje person.”

CREEDENS
STJÄRN- CLEARWATER
BESÖKET. REVIVAL. ”När John
Senast U2 Fogerty var här så satt
besökte Göte- han och åt entrecôte
borg, 2005, åt och drack rödvin till
de middag på det. Det är ett annat av
Sjömagasinets mina favoritbesök då
uteterrass. han var väldigt trevlig
Senare på efter- och jordnära. Vi satt
STJÄRNKRÖGAREN. David Bowie, Mick Jagger, Tina middagen körde länge och pratade om
Turner, Bruce Springsteen och Bono är bara några av alla stjärnkocken allt från himmel och
superstjärnor som valt att äta hos krögaren Leif Manner- Leif Manner- jord. Det märktes att
ström. Senast U2 besökte hans restaurang dök de upp ström ut bandet i han var en person som
helt inkognito bland de övriga kroggästerna. ”Bono satt skärgården med ville leva precis som
sedan och sjöng på en av båtarna i marinan”, säger Leif sin 55-fots båt. alla andra och hade
Mannerström. Foto: TOMMY HOLL Foto: TOMMY HOLL inga divalater alls.”

Han dukar upp för


nytt stjärnbesök
Förra gången njöt Bono av både mat och båttur
GÖTEBORG. Här på Sjömagasinets östra terrass dukar krö- blev överraskad när jag berät- – Världsstjärnor som Bono
DAVID BOWIE.
”Han var
en av de
första
garen Leif Mannerström upp för stjärnorna i U2. tade att det var Bono, säger Leif ringer inte upp restaurangen i storstjär-
Efter maten står stjärnkockens 55-fot långa båt beredd att Mannerström. förväg och bokar bord. Han be- norna som
ta med Bono och The Edge på en tur i Göteborgs skärgård. Genom åren har Göteborgs stämmer vart han vill äta när var på besök
– Senast gjorde Bono ett oväntat besök och satt mitt bland stjärnkock nummer ett haft be- bandet är på plats och jag har hos mig. På
de andra gästerna utan att de märkte det, säger Leif Manner- sök av hela den musikaliska haft dem som gäster vid varje den tiden var det på
ström. världseliten. Och stjärnorna spelning de gjort i Göteborg. Restaurang Johanna.
smälter in väl i omgivningen.
Senast U2 var i Göteborg gjorde Efter maten gick Bono och The – Det handlar om att de vill äta Extra beredskap TINA TURNER
de två besök på Leif Manner- Edge ner till marinan vid restau- i lugn och ro utan upp- – Jag har en lång re- var också
ströms stjärnkrog Sjömagasinet. rangen och umgicks med båt- ståndelse. Bono satt glatt och lation både som krö- på besök på
Ett välbevakat och ett utan att ägarna – helt inkognito. vinkade till fotograferna ute gare och privatperson Johanna. Så
bli igenkända. på kajen och den inställ- till bandet efter alla de- började vi
– Vid första besöket följdes de Sjöng på en av båtarna ningen visar på ödmjukhet, ras besök här. Just där- bygga upp
av ett stort pressuppbåd. Sedan – Bono satt och sjöng på en av säger Leif Mannerström. för har vi extra bered- en god rela-
gjorde de ett andra oväntat besök båtarna och fick irländsk whis- Än har U2 inte bestämt skap inför helgen och tion med
och satt mitt bland de andra gäs- key från en engelsk turist. Dagen hur helgen i Göteborg ska vill de även ut till havs konsertarrangörerna
terna utan att omgivningen lade efter kom engelsmannen och frå- tillbringas – men stjärnkrö- Markus så ligger min båt och Ema Telstar och senare
märke till vilka de var, säger Leif gade vem de sköna irländska mu- garen är beredd på fint be- Hankins väntar här utanför, sä- Live Nation. Där och
Mannerström. sikerna var och gissa om han sök. markus.hankins@gt.se ger Leif Mannerström. senare på restaurang
La Scala byggdes rela-
LEIF MANNERSTRÖM. Ålder: 69. Historia: Med krogen Johanna (öppnades 1974) tog han på 70-talet det nya franska köket till Sverige. tioner med stjärnorna
Har drivit: Golfrestaurangen i Hovås, Johanna, Aquarella på Kanarieöarna, Belle Avenue, Mannerström & Jansson och Steak. Driver sedan 1994 stjär- upp som gör att de
nkrogen Sjömagasinet i Göteborg. 2003 valdes han in i Restauratörens Hall of Fame. Extrafakta: När bryggeriet Carlsberg beslutade att lägga ner Pripps kommer på besök än i
i Göteborg, strax efter att man köpt företaget sa Leif Mannerström upp avtalet med Pripps, för att visa sin solidaritet med de anställda. dag.”
eGT GRANSKAR
Polisen maktlös mot
gatuprostitutionen

ELIZA
SÆLJER SEX
HELT ØPPET
I VÆSTSVERIGE
DAGENS BILAGA
RÆTT
KLÆDD
I HØST
o Stilguiden o Färgerna o Skorna
Allmänt Söndag 7 september 2008 BOLD/BT Tryckeriet, Borås
10 e GT GR ANSKAR SÖNDAG 7 SEPTEMBER 2008

SEX TILL
Tvåbarnsmamman: Polisen
är i alla fall inget problem
GÖTEBORG. När sexköpslagen infördes skulle den det taxichaufförer som tar hit
skrämma bort sexköparna från gatan. män till området. Det kan
Tio år senare är gatuprostitutionen fortfarande vara lokalt folk, men även
utbredd och myndigheterna är maktlösa. män från Stockholm som är
GT har granskat sex- och människohandelns Rosen- intresserade av att köpa sex,
lund en vanlig fredagskväll. säger ordningsvakten Almin
Nadarevic.
2 000 kronor för 50 minuters Nere på Rosenlundsgatan
sex, det är priset för sex med råder de prostituerades egna
en kvinna i Göteborg. lagar. När GT pratar med
Under den svaga belys- Eliza berättar hon att kvin-
ningen från skylten till ett norna oftast inte känner va-
parkeringsgarage kommer randra, men ändå har en egen
hon gående. Elegant klädd och hederskod som alla känner
med ett litet leende på läp- till.
parna ser hon på oss. Till
skillnad från många andra
P˚ NÆRA H˚LL. Ordnings- Hjälper varandra
vakterna Almin Nadarevic,
kvinnor vi möter den här fre- – Vi är inte vänner men vi
Gabor Balazsi och Lee Fazeli-
dagskvällen så räds hon inte hjälper varandra. Om någon
anpour ser prostitutionen vid
att prata med GT:s utsända. hamnar i problem räcker det
Rosenlund från första parkett.
– Jag har två barn och står att skrika så kommer de andra
inte här speciellt ofta. Men det tjejerna till undsättning, sä-
är väl inget problem att stå här vid Rosenlund är oftast så- ger Eliza.
och jobba här? Polisen är i alla dana med sociala problem. En annan av kvinnnorna på
fall inget problem. Jag är ju Inne på krogar och nattklub- gatan kommer förbi och ber
inte kriminell, säger prostitu- bar förekommer en dyrare om eld. De växlar några ord på
erade Eliza, ursprungligen lyxprostitution som nästan franska innan de skiljs åt.
från Frankrike. bara vi som driver klubb här – Det är en internationell
vid Rosenlund slipper, säger plats det här. Man hör bland an-
Har gått här i flera år Gabor Balazsi, vakt på natt- nat spanska, franska och en del
På bruten engelska berättar klubben Rio Rio vid Rosen- afrikanska språk, säger Eliza.
hon att det var åtta år sedan lundsplatsen. Hon är svensk medborgare
hon kom till Göteborg på och sticker på det sättet ut
grund av en svensk pojkvän. Strid ström av kunder från mängden. Prostitu-
Här blev hon kvar och arbetar Ord- tionsgruppen
sedan dess genom att sälja sex ningsvak- i Göteborg
på Rosenlundsgatan. terna ser en uppskattar
När sexköpslagen trädde i strid ström att nära 80
kraft 1999 flyttade stora delar av kunder procent av
av prostitutionen in på krogar som frågar stadens pro-
och ut på internet. I alla fall i efter kvin- stituerade
teorin. För kring Göteborgs nor, allt från kvinnor är
ökända prositutionsstråk på äldre män Markus Niklas utländska
Rosenlundsgatan jobbar fort- till killar un- Hankins Henrikczon medborgare.
farande ett 15-tal prostitue- der 30- markus.hankins niklas.henrikczon Eliza heter
rade kvinnor en normal kväll. årsstrecket. @gt.se @gt.se egentligen
– De kvinnor som säljer sex – Ofta är TEXT FOTO något annat.

Polisen efterlyser hårdare straff


GÖTEBORG. Straffen för traffickingrelaterade sexköp är – Situationen kan förändras
för låga. snabbt och det går i vågor.
Polisen är kritisk mot att för lite kraft satsas på att Men vi tycker att sexköpsla-
bekämpa trafficking. gen har en tydlig funktion. Vi
– Vi behöver mer resurser för att bekämpa sexhan- kan se en märkbar skillnad
deln, säger Ann Åkerblom, polisens Traffickinggrupp. jämfört med hur det såg ut ti-
digare, säger Bo Svennecke
– Jag tycker det borde vara även andra åtgärder för att vid prostitutionsgruppen.
strängare straff för dem som kunna slå effektivt mot sex-
köper sex från kvinnor som de handlare. Tror inte på stängning
vet eller uppenbart kan miss- – Så länge det finns en I våras föreslog folkpartis-
tänka har kommit hit via traf- marknad kommer sexhandeln tiska riksdagsledamöter en
ficking, säger Ann Åkerblom att finnas. Därför är det en re- stängning av Rosenlundsga-
vid polisens specialenhet mot sursfråga. Ingen cyklar mot tan för biltrafik på kvällarna.
människohandel, Trafficking- rött om en polis står vid röd- Men att stänga Rosenlundsga-
gruppen. ljuset, säger Ann Åkerblom på tan är inget prostitutions-
Hon anser att det är en ba- Traffickinggruppen. gruppen tror på.
lansgång inom polisen mellan – Nej det är väldigt svårt.
att inte behöva avsätta resur- Märkbar skillnad Förmodligen flyttar prositu-
ser från andra områden och Göteborgs Stads prostitu- tionen någon annan stans då
att prioritera ett. tionsgrupp tycker sig dock se en så jag tror inte det skulle
Samtidigt är sexköpslagen minskning av gatuprositutio- hjälpa, säger Bo Svennecke.
ett instrument för att störa nen jämfört med hur det såg ut Markus Hankins G˚R P˚ GATAN. Tvåbarnsmamman ”Eliza” är en av de prostituerade
sexhandeln men det krävs innan Sexköpslagen kom till. markus.hankins@gt.se
SÖNDAG 7 SEPTEMBER 2008 GT GR ANSKAR e 11

SALU SEXMARKNADEN. Stråket vid Rosenlund lockar fortfa-


rande sexköparna trots den snart tio år gamla sexköpslagen.

SEXKØPS-
LAGEN
h Sexköpsförbudet,
1998:408), är en
informell beteckning
på en svensk lag med
beteckningen ”Lag
(1998:408) om förbud
mot köp av sexuella
tjänster”.
h Lagförslaget lades
fram av den dåvarande
socialdemokratiska
regeringen och antogs
av Riksdagen 29 maj
1998.
h Lagen trädde i kraft
1 januari 1999. Den
upphörde att gälla 1
april 2005 då SFS
2005:90 trädde kraft,
varigenom ovanstå-
ende bestämmelse
infördes direkt i
Brottsbalkens sjätte
kapitel.
h I justitieutskottet
motsatte sig Modera-
terna och Folkpartiet
lagen med motiver-
ingen att den inte
skulle bli effektiv,
medan Kristdemokra-
terna förutom köp ville
kriminalisera även för-
säljning av sexuella
tjänster.
Källor: Polisen,
Wikipedia

TYCK TILL

Bör Rosenlundsgatan stängas


för trafik på kvällarna? Tyck till
kvinnor som arbetar på Rosenlundsgatan i Göteborg. En normal kväll jobbar här ett 15-tal kvinnor. på GT.se

GT I MORGON: MÆNNEN SOM FÆLLTS FØR SEXKØP


1212 e
e GT GR ANSKAR MÅNDAG
MÅNDAG8 8SEPTEMBER
SEPTEMBER2008
2008

SÅ TYCKER LÄSARNA
OM SEXKÖPSLAGEN
m Otroligt att en del fortsatt
håller sig till devisen den
lyckliga horan. Jag har
träffat och umgåtts med en
del och de var fane mig inte
lyckligare än att pengarna
gav dem en stunds salighet
av droger och sprit. Popo
m Vi bör alla jobba aktivt för
att sexköpslagen tas bort
och att vuxna människor har
rätt att bestämma över sina
egna liv. Det gäller inte bara
sexköp, utan en massa
annat som är förbjudet här
men som funkar helt utmärkt
i andra länder. Pålle
m Det finns två alternativ:
antingen förbjuder man för-
säljning av sex eller så lega-
liserar man köp av sex.
Chris85STHLM
m Ja inte blev det väl bättre
bara för att man kom med ett
förbud mot att köpa sex.
Snarare tvärtom.
Stengo

SEXHANDELN P˚ GATAN. Sexköpslagen skulle skrämma bort sexköparna från gatan, men i dag, tio år senare, fortsätter människohandeln i Rosenlund i Göteborg.
GT har kartlagd torskarna som fällts för sexbrott under det senaste året. Foto: PER WISSING

De håller sex-
handeln vid liv
GÖTEBORG. Sexköparen är en helt vanlig Svensson.
Det visar GT:s granskning.
Medelålders män – i några fall gifta småbarnsföräldrar
– med bra inkomster som bokstavligen ertappats med
GT har kartlagt de övriga
fem torskarna och kan i dag
presentera en unik granskning
av de män som håller liv i Göte-
betande män. I några fall gifta
småbarnsföräldrar.
Sedan sexköpslagen infördes
1999 har straff utdömts 788
byxorna nere. borgs prostitutionsstråk. gånger. Straffet för sexköp är
normalt böter.
När sexköpslagen infördes Under det senaste året har Hotade kvinna I en intervju i Göteborgs-Pos-
skulle den skrämma bort tors- sju personer fällts för brott mot Fyra av torskarna har fått ten säger justitieminister Bea-
GT i går.
karna från gatan – tio år se- sexköpslagen i Västsverige. En böter. Den femte har dömts till trice Ask att regeringen ska se
nare är gatuprostitutionen av dem har dömts till psykisk fängelse i åtta månader efter över lagstiftningen, främst Regeringen vill satsa 210
fortfarande utbredd. vård och har hemlig identitet. att ha hotat och försökt råna en med tanke på utvecklingen miljoner kronor under resten
GT fortsätter i dag gransk- Ytterligare en greps nyligen kvinna som han köpt sex av. med sexhandel på internet. Det av mandatperioden på bekämp-
ningen av sex- och människo- och dom eller strafföreläg- De fyra som bötfällts är ty- finns dock inga planer på att ning av sexhandeln.
handelns Rosenlund med att gande har ännu inte vunnit piska för dagens sexköpare – avskaffa sexköpslagen, som Markus Hankins
kartlägga Göteborgs sexköpare. laga kraft. de är helt vanliga förvärvsar- kritiserats hårt. markus.hankins@gt.se

TORSKARNA SOM ˚KT FAST I GØTEBORG UNDER DET SENASTE ˚RET


MAN I 60-˚RS˚LDERN MAN I 40-˚RS˚LDERN MAN I 50-˚RS˚LDERN MAN I 50-˚RS˚LDERN MAN I 20-˚RS˚LDERN
FR˚N LERUM FR˚N GØTEBORG FR˚N GØTEBORG FR˚N STRØMSTAD FR˚N GØTEBORG
h Familj: Fru och tre h Familj: Ogift h Familj: Ogift h Familj: Ogift, en h Familj: Ogift
barn. h Bil: Inget h Bil: Volvo V70. tonårsdotter. h Bil: Inget fordon registrerat
h Bil: Volvo fordon regi- h Inkomst: h Bil: Inget fordon h Inkomst: Ej registrerad hos
V70. strerat 384 000 (2006 registrerat. Skatteverket, flyttat till Sverige
h Inkomst: h Inkomst: års uppgift) h Inkomst: under 2008.
463 000 279 000 h Straff: 50 204 000 h Straff: Fängelse i 8 månader.
(2007 års (2007 års dagsböter à 330 h Straff: 50 dags- Utvisas från Sverige och för-
uppgift) uppgift) kronor, totalt böter à 360 bjuds återvända hit före
h Straff: 50 h Straff: 50 16 500 kronor, totalt 1 augusti 2013.
dagsböter á dagsböter à kronor. 18 000 kronor. h Brott: Köp av sexuell tjänst
150 kronor, 210 kronor. h Brott: h Brott: Har vid Rosenlundsgatan. Olaga hot
totalt 7 500 Totalt 10 Har den 6 den 29 och försök till rån i samband
kronor. 500 kronor. juni 2008 november 2007 med sexköp. Har enligt vitt-
h Brott: För- h Brott: Har skaffat sig en skaffat sig en till- nesmål hotat två prostituerade
sökt köpa sex skaffat tillfällig tillfällig sexuell fällig sexuell förbin- kvinnor med pistol och försökt
av en kvinna sexuell förbin- förbindelse delse mot ersättning stjäla tillbaka 2 000 kronor som
för 800 kronor i delse mot mot ersättning på Hotell Robinsson, han betalt en prostituerad för
augusti 2007. ersättning i januari 2008. på Rosenlundsgatan. Södra Hamngatan i Göteborg. att ha sex med honom i en bil.
12 e TORSDAG 23 JULI 2009

SÅ SÄGER ELEKTRIKERNAS A-KASSA SÅ SÄGER ALFA-KASSAN 26-åring


m Normalt skall det vara sex till åtta veckors handläggningstid
just nu. Men vi har mycket problem med att arbetsgivare inte
lämnar korrekta uppgifter i arbetsgivarintygen vilket gör att
m Trots att vi har satt in extra personal tar det tid att utbilda
dessa så att de kan arbeta som handläggare. Dessutom så har vi
nått taket på övertidsarbete för året redan nu under våren. Nu
greps för
papper får skickas fram och tillbaka i flera omgångar innan de
ens kan börja behandlas. Det i kombination med svårigheter att
ligger vi på ett tak på 14 veckor för att ett ärende skall hand-
läggas och vi kan bara beklaga att det ser ut som det gör. Vi
rånet mot
få fram rätt uppgifter och dokument när företag går i konkurs
leder till en riktig kris i systemet, säger Kent Östman, ombudsman
jobbar hårt för att få ner handläggningstiderna men även våra
anställda har rätt till semester, säger Saga Fröjd, chef för försäk- värdedepån
för Elektrikerfacket i Stockholm. rings- och juridiksenheten på Alfakassan. GÖTEBORG. Den 26-årige
göteborgaren fick en tuff
början på sin tisdag.
Polisen gick in i lägen-
heten i Frölunda där han
befann sig och grep honom.
26-åringen är misstänkt
för delaktighet i rånet mot
värdedepån i Mölndal för
två veckor sedan.

I dag ställs han inför häkt-


ningsdomare i Mölndals tings-
rätt, på sannolika skäl miss-
tänkt för det grova rånet mot
Visiras värdedepå på Berg-
fotsgatan i Mölndal den 8 juli.
Fyra män sågade sig igenom
en vägg och kom över cirka
200 000 kronor i små valörer.
De lämnade platsen med en
bil som de sedan lämnade i
Mölnlycke. Där upphörde spå-
ren.
Polisen sade sig inte ha
några heta spår men arbetade
i det tysta.
I tisdags morse klockan åtta
slog man till mot en lägenhet i
Frölunda och grep 26-åringen.
Han är sedan tidigare känd
av polisen.
Mannen anhölls i sin från-
varo på måndagskvällen och
KRISENS OFFER. Arbetslösa elektrikern Niklas Öhman, 24, och snickaren Sebastian Larsson,

221 dagar utan


på tisdagsmorgonen efter spa-
24, har väntat sedan i våras på att få ersättning från A-kassan och Alfakassan. I väntan på
ning hämtades han in.
handläggning av sina ärenden tvingas de låna för att betala räkningarna. ”Vi får räkna varenda
krona för att ha något kvar vid månadens slut”, säger Sebastian Larsson. Foto: TOMMY HOLL
Förundersökningsledare är
kammaråklagare Per Håkan
Larsson.
Mannen förnekar att han
skulle ha något som helst med
rånet att göra.
Tomas Svedberg
tomas.svedberg@gt.se

Man hittad död i

en enda krona havet utanför Mollön


m En död man hittades i havet
utanför Mollön i går.
Enligt kustbevakningen som
plockade upp mannen hade
han inte legat i vattnet särskilt

från a-kassan
länge. De tror att han kan vara
samma person som sedan tis-
dagen saknas från färjan mel-
lan Oslo och Köpenhamn.
Polisen misstänker inte att
något brott ligger bakom. GT

”Måste gå till socialen för att kunna köpa mat”


KUNGÄLV. I mars gick byggföretaget Ceab i konkurs. utan någon inkomst. fortsatt betala in avgifter för att
Nu har Niklas Öhman, 24, och Sebastian Larsson, 24, – Den lönegaranti jag fick ef- inte uteslutas.
varit arbetslösa i sammanlagt 221 dagar – utan att få en ter att företaget gick i konkurs – Nu tvingas jag låna pengar
enda krona från a-kassan eller Alfakassan. har ätits upp. Häromdagen kon- för att ha råd att betala in till
– Nästa månad måste jag måste gå till socialen för att ha taktade jag socialen för att få Alfakassan men får ingen er-
råd för att köpa mat, säger Niklas Öhman. matpengar. De kunde gå med på sättning från dem, säger Sebas-
att låna ut pengar fram tills att tian Larsson.
På toppen av det isberg av ar- På Alfakassan beräknas a-kassan ersätter mig, säger
betslösa som väntar på att få er- handläggningstiden för närva- Niklas Öhman. Slag mot självkänslan
sättning från Alfakassan och rande till maximalt 14 veckor. – Hade jag inte haft sambo Att killarna tvingas låna ihop
olika a-kassor sitter elektrikern För ett år sedan låg tiden på två med jobb skulle jag tvingats pengar till hyra, räkningar och
Niklas Öhman, 24, och snicka- till tre veckor. flytta hem till mina föräldrar. mat är inte det värsta.
ren Sebastian Larsson, 24. Men att gå från två inkoms- Det värsta är sla-
– När jag skrev in mig som ar- ”Väldigt överbelastade” ter till en är inte lätt heller get mot självkäns-
betslös hos Alfakassan fick jag – Så det är klart att vi är väl- utan vi får räkna varenda lan. INBURADE. Två lejon kikar
besked om en handläggningstid digt överbelastade. Det är bara krona för att ha något kvar – Att gå till socia- ut ur sin bur på National Zoo i
på tio till tolv veckor. att beklaga och vi förstår dem vid månadens slut, säger len är ju ens absolut Havanna på Kuba. Djurparken
– När de passerat ringde jag som är upprörda, säger Saga Sebastian Larsson, som va- sista utväg men nu experimenterar med insemi-
för att få besked och fick höra Fröja, chef för Försäkrings- och rit medlem i a-kassan i fem är alla andra möjlig- nation för att säkra framtida
att det skulle dröja ytterligare Juridikenheten på Alfakassan. år. heter uttömda. Nu är generationer, eftersom det säl-
två veckor innan de kunde börja Effekten av de långa hand- Trots att Alfakassan och Markus det ren överlevnad lan finns riktiga partners till
handlägga mitt ärende, säger läggningstiderna blir att många flera a-kassor går på knäna Hankins som gäller, säger djuren som lever i fångenskap
Sebastian Larsson. arbetslösa tvingas överleva så måste medlemmarna markus.hankins@gt.se Niklas Öhman. på ön. Foto: AP
e
NY CLINTAN-
KLASSIKER
I DAG
14:e filmen i samlingen
BARA
69 KR!

LIDKØPINGS-
DUELLEN
KINDBERGS
MOT SCOTTS
i Dansbandskampen
LIDKÖPING Fredag 12 december 2008 BOLD/BT Tryckeriet, Borås
FREDAG 12 DECEMBER 2008 39

KINDBERGS SCOTTS
FRÅN: Lidköping. BILDADES: 1988. FRÅN: Lidköping. BILDADES: 1992.
MEDLEMMAR: Joakim Ekelund (sång, gitarr, klaviatur, MEDLEMMAR: Henrik Strömberg (sång & gitarr),
sax), Henrik Svensson (klaviatur, sax, dragspel, sång), Ola Roberto Mårdstam (bas), Claes Linder (key-
Jonsson (bas, sång) och Magnus Johansson (trummor). board) och Per-Erik ”Lillen” Tagesson (trummor).
KINDBERGS OM SCOTTS: ”De har en jättebra output. SCOTTS OM KINDBERGS: ”Fräscht men moget.
Deras sound är bra och känslan man får är att det låter De har en tuffare attityd som är imponerande
som ett modernt dansband, ett band för 2000-talet”, sä- och en väldigt bra output”.
ger Joakim Ekelund, sång. VILKA VINNER DANSBANDSKAMPEN: ”Det vå-
VILKA VINNER DANSBANDSKAMPEN: ”Om inte Larz gar jag faktiskt inte spekulera i alls. Men det är
Kristerz fanclub gör något märkligt ryck så kan nog klart vi hoppas på att gå hela vägen”, säger
Scotts ligga bra till”, säger Joakim Ekelund, sång. Henrik Strömberg, sång.
HEMSIDA: http://www.kindbergs.nu HEMSIDA: http://www. scotts .nu

LIDKÖPINGS DUELL.
Joakim Ekelund, Kindbergs,
utmanar Henrik Strömberg
i Scotts om segern i SVT:s
Dansbandskampen.
”Kommunen är ju helt över-
lyckliga av att
ha med två
band i helgens
program”, säger
Joakim Ekelund,
Kindbergs duellant.
Foto: ANDERS YLANDER

DUE LLEN
Öga mot öga, dans mot dans, Lidköpingsband mot Lidkö-
pingsband.
Lidköpingsbanden
utmanar varandra i Dansbandskampen
har en komplicerad historia.
Kindbergs är det heltidsturné-
mans på Öland. Nu utesluter
de inte att slå sig samman även
riktar ändå kritik mot det mu-
sikaliska innehållet i program-
Här är duellen som splittrar Västsverige. rande bandet som levt på musi- i framtiden. met.
Publikfavoriterna i Scotts ställs mot utmanaren Kind- ken i decennier, medan Scotts – Jag hade hellre sett att vi
bergs i en strid om segern i Dansbandskampen. är uppstickarna som fått sitt Kanske en miniturné fått spela eget material. Nu är
– Vi kommer behöva hjälp av våra fans runt hela Sve- stora genombrott med succén i – Om vi går vidare finns det en del av de utvalda låtarna
rige, säger Joakim Ekelund, sångare i Kindbergs. Dansbandskampen. en chans att vi kan göra hårdrock och rap som
– Det är klart det känns lite en miniturné tillsam- inte går att dans-
Både Scotts och Kindbergs är siffrorna så har Dans- konstigt att vi helt plötsligt är mans med Scotts. Det bandsdansa till hur
från Lidköping, där 37 799 per- bandskampen slagit röstmäng- favoriter. Genomslagskraften hade varit roligt att göra mycket man än gör
soner bor. Men för att gå vidare den i flera deltävlingar av Me- av vår framgång i tv är helt ga- en spelning med dem här om dem, säger Joa-
i SVT:s Dansbandskampen lodifestivalen, säger Joakim len, säger Henrik Strömberg, i Lidköping, säger Joa- kim Ekelund, Kind-
kommer det krävas minst Ekelund, Kindbergs duellant. Scotts duellant. kim Ekelund. bergs.
100 000 röster. Så sent som sommaren 2007 Duellanterna är ense FOTNOT: SVT:s
– Det är en nackdel rent röst- Direktsänd dansduell fick banden möjligheten att om att Dansbandskam- Markus Dansbandskampen
mässigt att vi utmanar ett band Banden som nu ställs mot va- stilstudera varandra på en pen är en framgång för Hankins sänds på lördag 20:00
från samma stad. För sett till rann i en direktsänd dansduell långspelning de gjorde tillsam- dansbandsgenren, men markus.hankins@gt.se i SVT1.

DUELLFAKTA: Den svenske baronen och officeren vid Västgöta-Dals regemente, Gustaf von Köhler, var 1816 den siste att dödas i en duell i Sverige. Duellen ägde rum i
Lockerrudsskogen i Vänersborg, bara ett par mil från Lidköping.
12 e SÖNDAG 30 NOVEMBER 2008

Rattfyllo nära
Joakim grep
själv föraren
– berättar i GT
DANNIKE. Här visar polismannen och
nyblivna pappan, Joakim, 29, platsen
där han nästan kördes ihjäl.
– När jag insåg att bilen inte saktade
in tänkte jag ”det är dags att sticka
härifrån nu”. Bilen passerade bara
drygt en meter ifrån mig, säger han till
GT.

Tillbaka på brottsplatsen i Dannike utanför


Borås visar Joakim, som vill förbli anonym,
var superrattfylleristen nästan körde ihjäl
honom. Bara ett par bilar hade passerat när
42-åringen kom körande i hög fart mot ru-
tinkontrollen som Joakim genomförde till-
sammans med en kollega.
I sista sekunden
– En del bilister kör snabbt mot oss men
saktar nästan alltid ner när de väl närmar
sig. Men när den här bilen höll samma höga
hastighet 15 meter ifrån mig fick jag hoppa
åt sidan för att inte bli påkörd, säger Joakim.
Han kastade sig åt sidan i sista sekunden
men hann ändå se delar av registrer-
ingsnumret och såg även 42-åringen has-
tigt.
– När han kört förbi oss ökade han hastig-
heten ännu mer och försvann, säger Joa-
kim.
Efter en kort jakt hittades 42-åringens bil
parkerad framför en närbutik. Strax däref-
ter fick Joakim själv syn på rattfylleristen
vid en busshållplats och kunde gripa ho-
nom.
– Det var först ett tag efteråt som jag insåg
hur nära det var. Då darrade jag i hela krop-
pen, säger Joakim.
Men 42-åringens advokat Peter Carlström
tycker inte att hans klient hade uppsåt att
skada polismannen.
– Det blir ju absurt att påstå att han ska
ha försökt ta livet av en polis. Han har ju
inte begått något våldsbrott i modern tid,
säger han.
Men riskerar inte 42-åringen liv varje
gång han sätter sig drogpåverkad bakom
ratten?
– Hur många gånger har det hänt en
olycka då? Han medicinerar sig i princip sig
själv med amfetamin. Jag tror han kör bil
bättre än många söndagsbilister som ska
till kyrkan, säger advokat Peter Carlström.
Markus Hankins
markus.hankins@gt.se

RATTFYLLERISTENS DOMAR 1986-2005: 1988 1991 1995


Olovlig körning. Vårdslöshet i trafik. Olovligt brukande.
1986 1986 Rattfylleri. Grovt rattfylleri. Olovlig körning vid nio tillfällen.
Utländsk dom från Finland. Olovlig körning vid två tillfällen. Rattonykterhet. DOM: Fängelse i 1 år och 8 Brukande av avställt fordon vid
Olovligt tillgrepp av motorfordon. Tillåtande av olovlig körning. DOM: Fängelse 6 månader. månader. fem tillfällen.
Grovt olovligt tillgrepp av motor- Hastighetsöverträdelse. DOM: Fängelse i tre månader.
fordon. Förseelse mot fordonskun- 1989 1993
Rattfylleri. görelsen. Olovlig körning. Tillgrepp av fortskaffningsmedel 1996
Körning utan körkort. DOM: 7 månader och 10 dagar. Försök till tillgrepp av fortskaff- Olovlig körning vid åtta tillfällen Bedrägligt beteende.
ningsmedel. Olovlig körning. Olovlig körning.
DOM: Fängelse i 4 månader. DOM: Fängelse i 2 + 6 månader. DOM: Fängelse i 4 månader.
SÖNDAG 30 NOVEMBER 2008 e 13

köra ihjäl polis Tingsrätten ville


inte häkta – trots
33 rattfyllor
BORÅS. Superrattfylleristen har 116
olovliga körningar och 33 rattfyllor i
brottsregistret.
I helgen var han nära att köra ihjäl
en polisman.
Trots detta släppte tingsrätten 42-
åringen på fri fot.

En polispatrull skulle stoppa 42-åringen


i Dannike utanför Borås. Mannen kom kö-
rande i hög fart och saktade inte ner utan en
polisman fick kasta sig ur vägen för att inte
bli överkörd.
42-åringen övergav sin bil och flydde till
fots in i skogen, men kunde gripas kort där-
efter.
Dömd många gånger
Mannen saknar körkort, har ett enormt
brottsregister fyllt av trafikbrott, narkotika-
relaterade brott och dömdes så sent som
i september till skyddstillsyn för rattfylleri
och olovlig körning.
Åklagare Thomas Andersson begärde 42-
åringen häktad på sannolika skäl misstänkt
för försök till dråp.
– Mannen kör löpande bil alkohol- och
drogpåverkad och har verkligen blivit ett
stort problem. Men olovlig körning har ett
för lågt maxstraff att häktas för, säger kam-
maråklagare Thomas Andersson.
Rådmannen Karin Torle bedömer dock att
det inte förelåg risk för fortsatt brottslighet
i sådan grad att den motiverade en häkt-
ning.
– Jag bedömde utifrån det vi fick höra på
häktningsförhandlingen att mannen i fråga
inte kommer begå våldsbrott. Han är inte
dömd för något våldsbrott på väldigt länge,
säger rådman Karin Torle.
Vem tar ansvar för om 42-åringen kör på
någon framöver? Tar du ansvaret för
det?
– Det måste ju vara hans eget ansvar och
ingen annans. Eller hur?
Men är det rätt att en återfallsförbrytare
med 33 rattfyllerier på meritlistan fort-
sätter köra runt i Borås?
– Du, det är en fråga jag tycker man måste
ställa till lagstiftarna och ingen annan.

Markus Hankins
markus.hankins@gt.se

LEVER FARLIGT. ”På de fem år jag arbetat


som polisman har aldrig någon bara kört rakt
mot mig vid en kontroll”, säger polismannen
Joakim, 29. Här är han tillbaka på platsen
där han nästan blev ihjälkörd av en notorisk
rattfyllerist. Foto: Larseric Lindén

1997 1999 2001 2003 2005


Tillgrepp av fortskaffningsmedel. Olovlig körning. Olovlig körning vid nio tillfällen. Olovlig körning, minst tio tillfällen. Grov vårdslöshet i trafik.
Olovlig körning, minst tio tillfällen. DOM: Fängelse i tre månader. Rattfylleri vid två tillfällen. Rattfylleri vid fyra tillfällen. Olovlig körning vid åtta tillfällen.
DOM: Fängelse sex månader. DOM: Fängelse tre månader. DOM: Fängelse i fyra månader. Rattfylleri vid åtta tillfällen.
2000 DOM: Fängelse i 6 + 2 månader.
1998 Olovlig körning, minst tio tillfällen. 2002 2004
Vårdslöshet i trafik. Märkesförfalskning, två tillfällen. Olovlig körning vid nio tillfällen. Olovlig körning, minst tio tillfällen. Fotnot: Utöver trafik- och narkoti-
Olovlig körning vid åtta tillfällen. Olovlig körning vid sex tillfällen Rattfylleri vid fyra tillfällen. Rattfylleri vid fyra tillfällen. kabrotten har mannen åtalats för ett
Olovligt brukande. Rattfylleri . DOM: Fängelse tre månader. DOM: Fängelse I tre månader. stort antal andra brott. Bland annat
Olovlig körning vid tre tillfällen. DOM: Fängelse i 3 + 6 månader. för mer än 30 fall av narkotikabrott
DOM: Fängelse i 2 + 4 månader. men även rån, häleri och snatteri.
e
”De blir fler och fler”

R˚TTJAKT
UNDER KYL-
DISKARNA
i västsvensk

MATBUTIK
DAGENS BILAGA

TABL˚ER ULL ØVERBLICK


DIREKT
Säljs 7, 8 och 9
oktober

FØR 14
LIVSST ILSGUI
med Express en/GT/K Jag njuter av
vP eko
Pris: 15 kronor LIVSSTILSGUIDE Ut med det
funkar och Fula trots att det
Nya, blankain med det sprillans
många program
på det temat?
Hur mycket
och dyra.
Hur
har vi inte

egentligen? pengar har folk


Det är lätt
särskilt nu att förfasa sig,
sursslöseriet
bryr sig
när miljön
och
är sånt som re-
om. Tagelskjortan alla
Dest
ligen f
med go
sett ekologi
iga hem
Och då p
tagelskjo
kanal 9:s
gröna he

Genväg till di
solceller
på... rial.
Här f
INREDNING
& ANTIKT

Gänget i
Ӏntligen
ingen av hemma”
ett helt tar sig an
Extreme home hus. TV4, renover-
G
Amerikansk makeover tisdagar 20.00
MÅ-TO17.00
Roomserviceinredningsserie från 2006. D

favorit-progra
Svensk inredningsserie
ONS
Grand designs från 2008. 20.00 En
Brittisk dokumentärserie. D
ONS 21.00
Första, andra,
tredje
Svensk livstilsserie M
MÅN 20.00

r
Design: Simon från 2008.
Repris & Tomas
Svenskt MÅN 20.00
inredningsprogram LÖR
Äntligen hemma 18.00
från hösten
Repris 2008.
Svenskt TIS 20.00
inredningsprogram LÖR
Antikdeckarna 11.30
från 2008.
Svensk antikvitetsserie
TORS
Fyndjägarna från 2008. 20.00
Brittisk dokumentärserie
TORS 12.30
Sköna gröna från 2005.
Kanadensisk hem Med Ber
livsstilsserie ONS 21.00 barn få b
från 2008.
LIVSSTIL Halv ått
Svensk
Hairy bik
Brittisk m
Sjön suge
Svenskt
m
Vad blir de
Svensk ma
Hell’s kitch
Amerikans
Gordon Ram
Ev R the F-wo
d

# 21 2008
HD-
TABL˚ER
för alla dagar

Gäller 8-21 oktober

TYDLIGA
TABL˚ER Josefine
– stjärna

FØR
på is

DAGAR
DAGAR 196
sidor
Linda Isacsson i Bonde söker fru
”SEX FØRSTA
KVÆLLEN
DJUR & NATUR
BYGGER INTE
Säljs endast med Expressen/ UPP N˚GOT”
*!3I8B1G-gabfag!:s;L;K;k;r GT/Kvällsposten

Pandornas
sista strid T V - K R Y S S

ORDINARIE Tisdag 7 oktober 2008 BOLD/BT Tryckeriet, Borås


TISDAG 7 OKTOBER 2008 e 13

Ofta smittbärare
Utseende: Kroppslängden är
mellan 11–29 centimeter.
Brunråttan har gråbrun rygg,
är ljusare på sidorna och
gråvit på magen.
Faror: Brunråttan är ofta
smittspridare och kan bära
salmonellabakterier, leptospi-
rabakterier och trikiner.
Lever: Den lever oftast i
kloaker och källare och
kommer ibland in i hus via
avlopp, sprickor eller dåligt
tätade områden.

GT 2 augusti 2008.

GT 8 september 2007.

Har du sett råttor i stan?


Mejla till gt.se

GT 27 augusti 2007.
FÆLLAN KAN SMÆLLA. När GT besökte Willys på Mölndalsvägen hittade vi flera råttfällor utplacerade runt frysdiskarna. Foto: MARCUS HANKINS

Råtta jagades
i matbutiken
GÖTEBORG. Råttorna invaderar Göteborg.
Den senaste råttjakten pågår just nu i matvarubutiken
Willys på Mölndalsvägen.
– En stor och äcklig råtta sprang ut från under frysdisk-
sett råttan och fick som svar att säger butikschef Maria Hof.
personalen redan visste om det. Tydligen hade vi en incident
När GT besöker Willys hittar med en råtta i torsdags och vi
vår reporter flera rått- har tagit kontakt
stauranger, soprum och till och
med på äldreboenden. Men trots
råttinvasionen har götebor-
garna inte vant sig, ännu.


arna, säger kunden Ulrick Lundqvist. fällor utlagda mellan Plötsligt med både fastig-
frysdiskarna, bara ett hetsförvaltaren Rös av tanken
Willys på Mölndalsvägen har disken och in under en pall med par decimeter från
stack som bygger om – Jag kollade igenom alla
den senaste tiden byggt om i sin läsk. Det var så jädra äckligt, sä- fryskanten. Men en stor råtta här och vårt ska- mina varor för att se så att råt-
källare. Någonstans under om- ger Willys-kunden Ulrick Lund- Willys butikschef sä- ut från under dedjursbolag och tan inte hunnit bita sig genom
byggnationens gång har de fått qvist till GT. ger att det här inte är hoppas bli av med något innan jag betalade. Det
ett minst sagt oväntat besök. kopplat till torsdagens frysdisken den snabbt. var så jag rös av tanken att råt-
– Jag var och storhandlade Personalen visste råttincident utan är Råttjakten på tan varit där, säger Ulrick Lund-
vid lunchtid i torsdags och stod Han berättade direkt för en en ren säkerhetsåtgärd. Mölndalsvägen är långt ifrån qvist.
vid frysdisken. Plötsligt sprang anställd att han tillsammans – Råttfällor har vi som rent fö- ovanlig. Tidigare har GT berät- Markus Hankins
en stor råtta ut från under frys- med ytterligare en kund hade rebyggande säkerhet i butiken, tat om flera fall av råttor i re- markus.hankins@gt.se

ANTICIMEX: ALLT FLER R˚TTOR I STAN


GÖTEBORG. Råttor blir ett allt vanligare inslag i stads- kommun hand om översikten. att stänga tills de sanerat. ser på att vi har fler råttor i
bilden. – Vi gör oanmälda besök ute i stan. Framför allt på sommaren
Både kommunen och Anticimex följer råttinvasionen på lokalerna och ser till att de har Lever bland sopor är det mycket avfall som gör att
nära håll. skadedjurssäkrade lokaler. Om Råttgift är uteslutet i livsme- råttorna får förutsättningar att
– Livsmedelsbutiker ska inte ha råttor och om de har det ett tips kommer in om att något delsbutiker. Enligt Anticimex leva bland våra sopor, säger
ska det vara högst tillfälligt, Daniel Eek, avdelningschef på inte står rätt till så ser vi till att är det den absolut sista utvägen. Janne Hjelm på Anticimex i Gö-
livsmedelsavdelningen inom Göteborgs Kommun. restaurangen eller butiken får De märker även av en tendens teborg.
se över sina rutiner, säger livs- mot att fler och fler råttor dyker Markus Hankins
Om råttor eller andra skadedjur i matvarubutiker så har livsme- medelsinspektör Jenny Örnros. upp i Göteborg. markus.hankins@gt.se
dyker upp på restauranger eller delsavdelningen på Göteborgs I extremfall kan vi tvinga dem – Det finns generella tenden-
LÖRDAG 29 NOVEMBER 2008 BÆ ST KOLL P˚ DITT L AG! 3

POLISEN:
W Ur beslut om omhänderta- HAN VINGLADE
gande av Mobaecks körkort: KRAFTIGT
”Vinglade kraftigt och luktade
rejält av alkohol. Kräktes i polisbilen. Oförmögen att
blåsa i Evidenzern.”¨
W Daniel Mobaeck har erkänt rattfylleri men bestrider
att den skulle varit grov.

med fotboja
GT 20 augusti.

PLATSEN FØR DRAMAT. På Krokhallstorget greps den märkbart berusade Daniel Mobaeck, nu åta-
lad för grovt rattfylleri. Efter att ha krockat med en norsk husbil försökte Elfsborg-stjärnan sedan smita
från platsen, hävdar den norske husbilsägaren i polisförhör: Foto: LARSERIC LINDÉN

Polisförhör: Han försökte smita


– greps blodig på p-platsen
BORÅS. Elfsborgsstjärnan Daniel Mobaeck, 28, missade ut- till platsen såg att Daniel Mo-
farten på parkeringen och körde rattfull rakt in i en parkerad baeck låg på rygg nära husbilen.
husbil. Med norrmannen sittande på
När polisen kom till platsen låg han blodig på marken – sig.
med en norsk husbilsägare på ryggen. ”Mannen på marken blöder
– Han försökte hela tiden sticka från platsen så jag fick från ansiktet och är kraftigt be-
lägga ner honom och hålla honom tills polisen kom, säger rusad, mannens tröja är sön-
norrmannen i förhör. der”, formuleras det i polis-
rapporten.
Polisen kallades upp bildörren.
till platsen för Fick lägga – Föraren försö- Fick 15–30 slag?
bråket natten
mot 15 augusti. ner Mobaeck därifrån sticka
ker
men
Daniel Mobaeck hävdar att
han blivit misshandlad med
Senare samma missar utfarten, minst 15–30 slag av norrman-
natt framkom att och hålla honom säger norrmannen i nen i husbilen.
Daniel Mobaeck
hade 1,62 pro-
tills polisen kom förhör.
– Jag körde fram
– Mannen ställde sig även upp
och sparkade mig i magen och
mille alkohol i blodet. bilen några meter på ryggen, säger Daniel Mo-
Nu åtalas han för grovt rattfyl- för att parkera den igen, men baeck.
leri vid Borås tingsrätt. hann inte så Åklagaren an-
Vaknade av en duns
långt innan hus- Norrmannen såg dock att
bilsägaren dök in norrmannen
Norrmanen låg och sov i i bilen, säger Da- sparkade nyttjat rätten att hålla
SÆ HÆR KAN DET SE UT. sin husbil på Krokhallstor- niel Mobaeck till fast någon som begått
Jermaine Pennant i Birming- get i Borås. Plötsligt vak- polisen. mig i magen ett brott som kan ge
ham spelade med en fotboja
under vänster strumpa i Pre-
nade han av en duns som
fick husbilen att gunga till
Därefter
Daniel Mobaeck
ska
och på ryggen fängelse.
Rättegången beräk-
mier League-matchen mot och såg Elfsborgsstjärnan Da- enligt norrman- nas dra i gång tidigast i
Tottenham för drygt tre år niel Mobaeck köra från platsen. nens vittnesmål ha brottats ner början av 2009.
sedan. Pennant var dömd för Norrmannen sprang då efter och hållts fast på platsen. Markus Hankins
rattfylla. Foto: AP Daniel Mobaecks bil och fick Polispatrullen som ryckte ut markus.hankins@gt.se
FREDAG 17 OKTOBER 2008 e 17

VILLAN i Lyck-
orna, Ljungskile.
Härifrån misstänks
Peter Larsson ha
blivit kidnappad
natten mot i mån-
dags. Polisen
misstänker in-
blandning från ett
kriminellt gäng.
GT den 14, 15 och 16 oktober. Foto: LEIF JACOBSSON

Kidnappade av
kriminellt gäng

Foto: POLISEN
Foto: POLISEN

DANIEL OLSSON SMITH, 31 år, från Uddevalla är försvunnen sedan fre- PETER LARSSON, 41 år, från Ljungskile är försvunnen sedan måndagen 13
dagen 26 september. Cirka 14:40 den dagen skickar Olsson Smith ett sms september. Strax efter 03:00 på morgonen hör grannarna oväsen och en bil som
till en kamrat. Efter detta finns inga livstecken beträffande honom. Polisen rivstartar från platsen. Polisen misstänker tidigt att det handlar om ett männi-
misstänker att det finns kopplingar till kriminella gäng. skorov då dörren var uppbruten och Larssons personliga tillhörigheter fanns kvar.

Polisens nya teori om de försvunna småbarnspapporna


LJUNGSKILE. Polisen misstänker att Daniel Olsson I går valde polisen samma – Det finns gänginblandning Smith, som även han har stora
Smith och Peter Larsson, båda företagare i byggbran- metod för Peter Larsson som med i bilden av utredningen. skulder och driver bolag i
schen, har kidnappats. också misstänks vara kidnap- Men ännu kan vi inte peka byggbranschen.
Uppgifter i polisens utredning pekar mot inblandning pad. mot något specifikt kriminellt
av ett kriminellt gäng. gäng, säger kriminalkommis- Attraktivt område
– Men vi kan inte peka ut något specifikt gäng i Polisen hoppas på tips sarie Thord Haraldsson. Peter Larsson köpte en bit
nuläget, säger kriminalkommissarie Thord Haraldsson. – Vi har ju inga iakttagelser Enligt GT:s granskning har land av sina blivande grannar
av honom så vi hoppas kunna Peter Larsson över en halv och flyttade under sommaren
Misstankarna om ett samband handlar främst om tillväga- få in tips från allmänheten ge- miljon i skuld till kronofog- 2006 in i huset i attraktiva
mellan småbarnsföräldrarna gångssättet som de försvunnit nom det här, säger Thord Ha- den. Ljungskileområdet Lyckorna.
Daniel Olsson Smith, Udde- på, säger kriminalkommissa- raldsson. Tidigare har han även drivit – Men han har ingen skuld
valla, och Peter Larssons, rie Thord Haraldsson. Som GT skrev i går besköts ett flertal elbolag inom bygg- till oss för köpet. Den har han
Ljungskile, försvinnanden Peter Larssons villa i Lyck- branschen, företag som gått i betalt i fullo, säger grannen
stärktes under onsdagens Gick ut med namn och bild orna utanför Ljungskile i konkurs. som sålde marken.
polisförhör. I måndags gick Länskrimi- påskhelgen. Detta är ett av de fakta som Markus Hankins
– Förhören har stärkt våra nalpolisen i Trollhättan ut Enligt uppgifter till GT låg gör att polisen binder samman markus.hankins@gt.se
misstankar om att det finns med namn och bild på Daniel ett kriminellt mc-gäng bakom honom till den sedan i fredags Peter Thunborg
ett samband mellan dem. Det Olsson Smith. dådet. försvunne Daniel Olsson peter.thunborg@expressen.se
LØRDAG 31 OKTOBER 2009

Olsson:
˚rets
elva
luktar
guld
SIDORNA 8 och 9

DÆRFØR
STOPPAS
HAMRÉN
SIDORNA 12 och 13

BARA EN
DAG KVAR!
Boork:
Så fick
Sverige
målvakts-
explosion
SIDAN 11 ALLT INFØR SUPERDRAMAT I ALLSVENSKAN – SIDORNA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 OCH 9
LÖRDAG 31 OKTOBER 2009 5

MINST 13 KLUBBAR ÆR
P˚ PLATS I MORGON
ENGLAND
✔ Chelsea
✔ Everton
✔ West Bromwich
TYSKLAND
✔ B Mönchengladbach
✔ Bayer Leverkusen
✔ Hertha Berlin
✔ Hannover 96
HOLLAND
✔ PSV Eindhoven
✔ Heerenveen
FRANKRIKE
✔ Valenciennes FC
DANMARK
✔ Bröndby FC
✔ FC Köpenhamn
TJECKIEN
✔ SK Slavia Prag
HETASTE SPELARNA
ATT SPECIALSTUDERA

GØTEBORG* AIK
Ragnar Sigurdsson Martin Mutumba
Tobias Hysén Ivan Obolo
Erik Lund Jorge Ortiz
Kim Christensen Jos Hooiveld
Mikael Dyrestam
BEVAK AS. Martin Mutumba i AIK och Mikael Dyrestam i IFK Göteborg är två av spelarna som kan bli proffsaktuella. Foto: BILDBYRÅN *Gustav Svensson är avstängd i morgon.

STORKLUBBARNA
SKICKAR SPIONER
Chelsea och Everton specialstuderar lagen på Gamla Ullevi
Det är inte bara ett SM-guld som står på spel i morgon. terar bland annat AIK:s Da- vinner SM-guld.
För en rad spelare i IFK Göteborg och AIK finns även
chansen att spela till sig ett proffskontrakt – och inte
niel Örlund och IFK:s
Adam Johansson och Ro-
Nog lär tre- Lagkamraten Martin Mu-
tumba om uppmärksamheten
mindre än 13 klubbar kommer att ha sina scouter på plats. bin Söder, säger att klub- fyra spelare från Europa:
– Nog lär tre-fyra spelare bli sålda från båda lagen, säger
agenten Patrick Mörk.
barna vill göra spelarna
medvetna om deras närvaro bli sålda från – De är väl där för dem som
varit bäst i år: (Tobias)

Chelsea, Everton och hela 13 klubbar valt


– för att försäkra sig om att
de kan prestera under press.
båda lagen. Hysén, Jos Hooiveld, (Ivan)
Óbolo. Mig spelar det ingen
PSV Eindhoven. just denna match för – De brukar tänka: Om inte säger Blåvitts Niklas Bärkroth. roll, jag spelar bara för min kär-
Det är några av att studera eventu- spelaren har nerver att prestera – Men det är inte det som lek till AIK.
klubbarna som EXPRESSEN ella nyförvärv. när en klubb tittar på honom detta handlar om nu. Nu hand- Markus Hankins
skickar sina scouter – Nej, det är ju en hur ska han då ha nerver att lar det om tre poäng och att vi markus.hankins@gt.se
till Gamla Ullevi i sådan match där spela framför 70.000 på läkta- ska vinna SM-guld. Kalle Forssell
morgon när IFK Göte- man krigar om gul- ren. AIK:s mittback Jos Hooiveld kalle.forssell@expressen.se
borg och AIK gör upp det, och både AIK Med ett SM-guld på spel är delar Bärkroths åsikt. Rebecka Martikainen
om SM-guldet. och Göteborg har intressanta dock pressen redan maximal. – I just den här matchen spe- rebecka.martikainen@expressen.se
Tobias Hyséns agent Jonas spelare. – Det är roligt när det är folk lar det ingen roll alls, det enda Anna Skarin
Svensson förvånas inte över att Patrick Mörk, som represen- från stora klubbar som kollar, som spelar någon roll är att vi anna.skarin@expressen.se

Obolos löfte till fansen inför nästa säsong: ”Jag kommer tillbaka”
Fem klubbar i tre olika länder vi- SPORT-Expressen kunde i går be- agent Christian Bragarnik väntar Vad säger du om din säsong?
sar intresse för Iván Obolo. rätta att fem klubbar är ute efter man ett konkret bud inom den när- – Okej. Jag var inställd på att göra
Men inför guldrysaren mot IFK AIK:s argentinske stjärna. maste månaden. fler mål. Jag hade hoppats på fler.
Göteborg ger AIK-stjärnan fansen Det handlar om lag i Argentina, Óbolo själv är dock inställd på att Det blir fler än nio nästa säsong?
ett löfte inför nästa säsong. Grekland och Mexiko. spela även nästa säsong med AIK. – Ja, jag får sikta på det.
– Jag kommer tillbaka, abso- Iván Obolos kontrakt med AIK – Jag kommer tillbaka, absolut, Karin Skogh SPORT-Ex-
lut, säger han. går ut i juni 2010. Enligt Óbolos säger han. karin.skogh@expessen.se pressen i går.

GØTEBORG HAR 28 SM-GULD, AIK INGET – VÆND