Arhajski period VII – VI vek pre n.e.

Religija i mitologija Saglasje između božanskog i ljudskog Osnova hrama izvodi se iz osnove qće Zlatni vek Klasični period jedinstvo i izmirenje; suprotnosti su vodeći ideali saglasnost između iracionalog i racionalnog ravnoteža između intelektualne, svesne umetnosti i nesvesne inspiracije HARMONIJA Praxitel uspostavlja kanon u proporcijama ljudskog tela Svesni individualnosti ali i pripadnosti zajednici Nakon geometrijskog stila koji je slikan crnom na crvenoj podlozi šestarom i lenjirom u arhajskom periodu smenjuje figurativni stil slikan crvwenom na crnoj podlozi V vek pre n. e. Perikle Akropolj Partenon u dorskom stilu zlatni presek skulptor Fidija

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful