You are on page 1of 19

RAZVOJ PUTNOG SAOBRAĆAJA

• Pronalazak točka – pre oko 5000 godina


• Persija – Darije I (521-485 pne), kraljevski put, 2500 km
• Grčka – 500 godina pne, standardi za dvokolice

Izgled i presek grčkog puta u planinskom terenu


Via Appia (312. pne, Rim-Kapua-Brindizi);
Julije Cezar (101. - 44. pne);
Car Trajan (53. - 117. god. ne);
700 godina - mreža preko 80000 km

Mreža glavnih trgovačkih puteva u Rimskom carstvu


MREŽA RIMSKIH PUTEVA
VIA APPIA
VIA APPIA, PRESEK I KO-KO
GRAĐENJE RIMSKIH PUTEVA
GRAĐENJE RIMSKIH PUTEVA
XVIII vek
• Ecole des Ponts et Chaussees – 1747. godine
• Ecole Politechnique – 1755. godine
XIX vek

• Protiče uglavnom u znaku železnice


• U Engleskoj se javljaju novi postupci građenja
- T. Telford, Tresaguet, J.L. McAdam (″Remarks on the Present
System of Road Making″ , 1816. – 1824.)
• Politehnike u Nemačkoj (Karlsruhe,1825.) i Engleskoj (London, 1829.),
sa katedrama za putno i železničko inženjerstvo
• U USA, kapitalno delo ″Manual of Road Making″(W.M. Gillespi, 1852.)
• Gotlieb Daimler, Karl Benz, - 1866. - automobil
• 1891. Pariz – Brest – Pariz, prosečno 13,5 km/h
• 1901. Nica, Mercedes, prosečna brzina 86 km/h
• Gradski oci Monaka prskaju površinu katranom
XX vek
• Automobil ulazi u fazu industrijske proizvodnje
• U I svetskom ratu automobil se dokazuje u svim svojim vidovima
• Ford od 1908. do 1928. proizvodi 15 miliona Ford-T
XX vek

• U USA se pristupa građenju puteva tipa FREEWAY.


• U Zapadnoj Evropi građenje puteva se uvrštava u program javnih radova.
• U Nemačkoj, od 1934. do 1940. sistem magistralnih puteva dužine 4000 km.
• Nakon II svetskog rata gradnja puteva se intenzivira i internacionalizuje.
• U okviru UN i drugih međunarodnih i stručnih organizacija čine se pokušaji
jedinstvenog planiranja i standardizacije.
NATIONAL SYSTEM OF INTERSTATE AND DEFENSE HIGHWAY
United States of America ( 41000 mi – 66000 km)
NATIONAL SYSTEM OF INTERSTATE AND DEFENSE HIGHWAY
United States of America ( 41000 mi – 66000 km)

• Najveći projekat javnih radova u


istoriji (Kongres SAD – 1956)
• Građenje trajalo 19 godina
• 1% putne mreže – 20% saobraćaja
• 15000 denivelisanih raskrsnica
• 69000 mostova
• Ukupna površina 42500 km2
• 35% smanjen broj poginulih na
putevima SAD
MREŽA PUTEVA U SREDNJEVEKOVNOJ SRBIJI
PRVI SRPSKI PROPISI
• Osnivanje Liceja (1838.), Inženjerske škole (1846.), i posebno Velike škole
sa posebnim Tehničkim fakultetom (1863.)
• Ministarstvo građevina Kneževine Srbije (1862.)
• Prvi srpski propisi iz oblasti puteva (1866.)

Standardni poprečni profili iz prvih srpskih propisa (1866.)


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

Karta državnih puteva Kraljevine Jugoslavije iz 1929. godine


MREŽA EVROPSKIH PUTEVA
SRBIJA

Kategorije puteva Srbije i raspodela po vrsti kolovoza


SRBIJA – koridor X