You are on page 1of 8

OTPOR KLIZANJU

Trenje je karakteristika sadejstva površine pneumatika i površine kolovoza.


Zavisi od vrste, kvaliteta i stanja pneumatika i kolovoza, atmosferskih prilika i brzine vožnje.

T=N·f
N = Gad ≈ 0,65 Gbruto – kod vuče
N = Gbruto – kod kočenja

Koeficijent trenja:

Fizičko tumačenje
koeficijenta trenja
za statičko stanje
OTPOR KLIZANJU

Faktori koji utiču na veličinu koeficijenta trenja

Zavisnost broja nezgoda od koeficijenta trenja


OTPOR KLIZANJU

Zavisnost koeficijenta trenja od različitih uticajnih faktora


OTPOR KLIZANJU

Promene pod dejstvom saobraćaja Najčešće vrednosti koeficijenta trenja

Akvaplaning efekat – značajno ugrožavanje sigurnosti vožnje


OTPOR KLIZANJU
Hrapavost kolovoza i kvalitet kamenog agregata:
Mikrotekstura – otpor trenja

Makrotekstura – brzo oceđivanje


vode sa kolovoza i sprečavanje
akvaplaninga

Megatekstura – neudobnost vožnje


i nemogućnost korišćenja velikih
Pojam mikroteksture i makroteksture brzina

Zavisnost koeficijenta trenja od teksture kolovoznog zastora


OTPOR KLIZANJU

Tangencijalna i radijalna komponenta trenja

Zavisnost koeficijenta trenja od klizanja

MERENJE VELIČINE TRENJA:

"Skid Resistance Tester" – SRT klatno


SRT = 65, vrlo dobra hvatljivost
SRT = 45, zastor male hvatljivosti
OTPOR KLIZANJU
SKID TRAILER (SKID TESTER) SCRIM testing truck

Sideways force Coeficient Routine Investigation Machine

Koeficijent kliznog trenja (Skid Number)


F
SN = ⋅ 100
W Multifunkcionalno vozilo
OTPOR KLIZANJU
Normirane vrednosti koeficijenta trenja:

Raspodela ukupnog koeficijenta trenja (fo)

Normirane vrednosti prema YU propisima