You are on page 1of 2

STABILNOST VOZILA U KRIVINI

STABILNOST NA ISKLIZAVANJE

Fcp = F f + Fe
W V2 Fc ⋅ sin α ⋅ f r - zanemareno
⋅ ⋅ cos α = W ⋅ cos α ⋅ f r + W ⋅ sin α
g R
Ukoliko gornji izraz podelimo sa W ⋅ cosα i kako je sin α / cos α = tgα = q

V2 V2
= fr + q V = 127 ⋅ R ⋅ ( f r + q ) R=
g⋅R 127 ⋅ ( f r + q )

5 g Kod nekih teretnih vozila PP = 0.) postoji mogućnost da pre dođe do prevrtanja vozila nego do njegovog isklizavanja. (kod nekih teretnih vozila. To u prvom redu zavisi od veličine tzv. a centar gravitacije vozila visok. t V = 127 ⋅ R ⋅ (q + ) 2⋅h .STABILNOST VOZILA U KRIVINI STABILNOST NA PREVRTANJE U nekim slučajevima. praga prevrtanja (PP) koji je u stvari odnos razmaka točkova vozila i visine centra gravitacije: t PP = 2⋅h Kod putničkih vozila PP = 1 – 1.3 – 0.4 g Ukoliko je PP < fr postoji opasnost od prevrtanja. npr. kada je koeficijent trenja dovoljno veliki.