"LES PAPALLONES

"

LES PAPALLONES SON .. /t.A..~ ... _ ... cI ... ~ .. 5. ~

@

:TES' DE COLORS.

"LES PAPALLONES"

: "~I

~ EL COS DE LA PAPALLONA ESTA DIVIDIT EN 3" PARTS: ~

• ~

• ~

~ ~ ~ ~ ?i

" ~

~ TOR X ~

~ ~

~ I

~ I

~ AB E ~I

~ I

~ fP g ~

~ ~

V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CAP

~"""""""""""""""""""""""""'""~"~"~~

~ \_OA I

~ . NOM·A ~T\ I

~ . ~ 0 PROJECTE DE TREBALL •............ :....................................................................................................................... I

: C)~ 0 \) "LES PAPALLONES" OAT A: .. ll..!.d..Q.y .. ~.12................................................................................... $

• I

• I

• " I

: AL CAP, LA PAPALLONA TE : ~

• •

ANTENES

~

~ ff Q~

1 ESPIRITROMPA ~

: ~

~ I

~ ~

· UTILITZA LES LLARGUES ANTENES PER OLORAR LES PLANTES 0 ~

, I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ULLS

~""""""""""""""""""'~""""""'"""~"'~~

: oj 0 PROJECTE DE TREBALL NOM: ... i.l .. L.::.f..6...................................................................................................... ~

. \)0 0 . I

o 'J "LES PAPALLONES" DA T A: ... D..lV£.!V ... D.R.~.~.1..d........................................................ ~

AL TORAX, TE POTES I ALES.

ALES

ESPIRACLES ~

ELS ESPIRACLES ESTAN A L'ABDOMEN I SON ORIFICIS PER RESPIRAR. $ I ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J

OTES

CONTE

. ,

L--:------~----------"-""-------J

"

\1

: 74'v~f

-'" ~ ~ ~ ~ v y ¥ y, ~ -, -,_.,~ ... .,"<-,,'> .... ~.~-.,"'.,_ ~ ~ ~ ~ ~.,~., ~ ~ ~ ~ ~ + ~ ~ ~ ~ ~ <'+ ".,,_,. ...... ¥ v ~ ~ y ~ ~ x x:.: x x x x ~ ~ ~ x >ox ,,*:<--> <_-+ _- __ -_ ,_, ~ ~ ~. ~ ~ .... ~ o. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"" "'" ,,_~_ 0 <_" _o ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~""" ? ... "

\l-LV\'I ~1b

TIPU DE PAPALLONES: LAS I ICA-LE 10

: ,,~VA, '"', HH ••• '."'."oHH'"'' •• '.'''''

.P(~g .. ~?J~............................ .

~.L~~ 12[(}Q v ?1 Cf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful