Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

No. 36
Anders Peder Christensen

Anders Peder Christensen

Forældre : nr. 72 Christen Andersen og nr. 73 Ellen Kirstine Rasmusdatter

Børn : Christine Christensen, Søren Christian Christensen (18), Marie Kirstine Christensen og Ane Dorthea
1 Christensen


Navn : Anders Peder Christensen
Født : 21. april 1842 i Egense, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Døbt : Hjemmedøbt den 26. april 1842 og publiceret i Mou Kirke den 29. maj 1842.
Faddere : Karen Andersdatter, Egense, Margrethe Oline Vilhelmine Vilhelmsen, Mou, Bodel Andersen, Parcellist
af Mou, Niels Nielsen, Gaardmand af Sejlflod, Chr. Sørensen Flou, Parcellist af Egense.
Gift : 5. december 1873 i Mou Kirke med Christiane Samuelsen (37).
Stilling : Tjenestekarl, arbejdsmand, indsidder og husmand.
Død : 5. august 1916 i Gudumholm, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Begravelsen foregik fra hjemmet til Gudumholm Kirke torsdag den 10. august 1916 kl. 2 om
eftermiddagen (Ny tid).
Dødsårsag : Alderdom – 74 år gammel.

Anders Peder Christensen blev født torsdagen før St. Bededag, den 21. april
1842, i Egense, Mou Sogn, hvor hans forældre Christen Andersen (72) og Ellen
Kirstine Rasmusdatter (73) var parcellist (et jordbrug, der er lidt større end et
husmandsbrug, men mindre end en gård).

Han blev hjemmedøbt den 26. april 1842, og det blev publiceret i Mou Kirke
den 29. maj 1842. (Kirkebog 1833-1856, Fødte Mandkjøn, side 15, nr. 86 for 1842, Mou Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt).
Mou Kirke
Den 1. februar 1845 boede Anders Peder Christensen, 3 år, i et huus i Egense
sammen med familien, der bestod af faderen Christen Andersen (72), 43 år, der er registreret som jordejer, moderen
Stine (Ellen Kirstine) Rasmussen (73), 34 år, der er nævnt som faderens kone, en broder Rasmus (Christian) Christensen,
1 år, og aftægtsægteparret Søren Andersen, 70 år, (stedfader til Christen Andersen (72)) og Maren Christensdatter
(145), 74 år, der er Anders Peter Christensen’s farmor. (Folketællingen fra 1. februar 1845 for Egense, Mou Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt).

Den 1. februar 1850 boede familien stadigvæk i et huus i Egense Bye, Mou sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, og de var

Leif Christensen 1
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

registreret som faderen Christen Andersen (72), 48 år, Parcellist og Huusfader, født i sognet og gift med moderen Stine
(Ellen Kirstine) Rasmussen (73), 39 år, hans kone, født i Sejlflod, sønnen Anders Peder Christensen, 8 år, født i sognet,
sønnen Rasmus (Christian) Christensen, 6 år, født i sognet, sønnen Søren Christensen 4 år, født i sognet, samt aftægts-
ægteparret Søren Andersen, 75 år, født i Skelund, der blev forsørget af huusfaderen og Maren Christensdatter (145), 79
år, født i sognet, hustru til Søren Andersen og forsørges ligeledes af huusfaderen, som er hendes søn. (Folketællingen fra 1.
februar 1850 for Egense, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Anders Peder Christensen gik i skole i Egense formentligt fra sit 7. år (1849), som det var almindeligt på den tid, men
skolegangen var noget anderledes i Egense i 1800-tallet.

Skoleordningen var mærkelig og vistnok enestaaende.

I Sommerhalvaaret var Skolegangen frivillig, og der skulde kun holdes Skole med de Børn, der godvillig indfandt sig, men det vil i Praksis sige, at
Skolen var lukket hele Sommeren igennem.

Til Gengæld mødte i Vinterhalvaaret samtlige skolepligtige Børn fra 7-14 Aar hver Dag til fælles Undervisning i samme Klasse og Skolestue.

Denne Ordning var indført af Sognepræsten, Pastor Knuthsen i Mov, der motiverede den omtrent saaledes: »Det er godt og forstandigt, at
Bønderbørn er fri for Skolegang om Sommeren, saa de kan hjælpe til ved Landbruget, thi der er ikke saa lille et Syvaarsbarn, uden at det jo kan
passe en Gæsling om Sommeren.«

(Fra ”Min Levnedsbog”. Egenhændig Livsskildring af Lærer Niels Frits Vestergaard Nielsen (f. 1854) der fra oktober 1877 til januar 1879 var Lærer i
Egense i Mov Sogn).

Skolen, bygget i 1842/1843, blev senere til forsamlingshus.

Den 12. december 1854 var familien ude for en tragedie, da Anders Peder Christensen’s fader Christen Andersen (72),
døde kun 52 år gammel.

Han døde af Wattersot (En sygdom, der skyldes nedsat hjertefunktion, hvor hjertet ikke er i stand til pumpe hele blodmængden rundt i
kroppen, hvilket medfører, at blodet samler sig i blodkarrene og langsomt siver ud i det omgivende væv, og hjertet slår hurtigt, uregelmæssigt og
uden kraft, og patienten drukner i det udsivende blod).

Anders Peder Christensen’s moder havde herefter et stort ansvar med forsørgelsen af familien og få det hele til at
fungere, hvilket var årsagen til, at Anders Peder Christensen i en meget ung alder, der dog ikke var ualmindeligt på den
tid, kom ud at tjene. (Kirkebog 1833-1856, døde mandskjøn, side 220, nr. 251 for 1854, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1855 var Anders Peder Christensen, 13 år, registreret som tjenestedreng på en gård hos Gaardmand
Søren Jensen og hustru Mette Nielsdatter i Knarmou, Dokkedal skoledistrikt, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt,
og da han blev konfirmeret, var han fortsat tjenestedreng i Knarmou. (Folketællingen fra 1. februar 1855 for Dokkedal skoledistrikt,
Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 30. marts 1856, den første søndag efter påsken, blev han konfirmeret i Mou Kirke. Han er i kirkebogen registreret
som Anders Peder Christensen i Knarmou, 1311/12 år gammel, født i Egense den 26. april 1842 (dåbsdatoen).

Hans standpunktskarakterer var for kundskaber – meget god, og for opførsel – sædelig. Han ses at være vaccineret den
25. august 1842 af Rauchmaul (Andreas Frederik Rauchmaul, distriktskirurg i Ålborg). (Kirkebogen 1833-1856, konfirmerede drenge, side 121,
nr. 203 for 1856, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Leif Christensen 2
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Den 1. februar 1860 tjente Anders Peder Christensen, 18 år, som tjenestedreng på
Vildmosegaard Hovedgård i Lille Vildmose ved Dokkedal hos gårdforpagter Mikkel
(Michael) Ravnborg. (Folketælling fra 1. februar 1860 for Dokkedal skoledistrikt, Mou Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Vildmosegaard var på den tid en meget stor gård, hvor der i alt var 34 ansatte.

Gården blev bygget på Møllesøens tørlagte sandbund og oprettet som hovedgård
af en tysk storrigmand Gehejmeråd Heinrich Carl Schimmelmann i 1767-68.
Vildmosegårds stuehus
Gården fungerer i dag (2011) som naturskole og naturcenter, og herfra udgår
guidede ture i mosen (Nygårds sedler og Lille Vildmosecentrets hjemmeside).

1767 26/5 fik friherre Kpt. K. Schimmelmann Kgl. bevill. på, at han fra de i Vildmosen, forhen vårne
men nu udgravede og udtørrede 4 søers grund eller -----, nemlig Mølle, Lille, Birk og Store(Tofte) sø,
må indrette en sæde eller hovedgård under navn af Viltmose gaard, hvis takst i proportion af de for
den øvrig del af mosen beregnede 290 tdr. htk. bliver 30 tdr. ager og eng htk.”.

Den 4. november 1864 rejste Anders Peder Christensen, 22½ år, fra Mou Sogn, hvor han sidst havde tjent som
tjenestekarl på Præstegården (hos Christian Siemens Jacobsen, præst fra 1848-1866).

Af kirkebogens afgangsliste fremgår det, at Anders Peder Christensen ville rejse til København. Der er dog ingen
dokumentation for, at han nogensinde har været i København, og i kirkebogens tilgangsliste for Sejlflod fremgår det da
også, at Anders Peder Christensen, 22½ år, indrejste i Sejlflod den 12. november 1864 fra Mou og blev tjenestekarl hos
Peder Jensen Toft (Gaardfæster af Toftkjærgaard i Sejlflod). (Kirkebogen 1846-1869, Afgangslisten, side 382, nr. 47 for 1864, Mou Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt og Kirkebogen 1851-1874, Tilgangslisten, side 88, nr. 27 for 1864, Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt) og
(Vedrørende Peder Jensen Toft – se: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=hedvig_o&id=I1466).

Den 1. februar 1870 tjente Anders Peder Christensen, ugift, 27 år, fra Mou Sogn, Aalborg Amt, hos Gaardmand Rasmus
Kristian Nielsen og hustru Karen Marie Nielsen i Seilflod (Sejlflod), Fleskum Herred, Aalborg Amt. (Folketællingen fra 1. februar
1870 for Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

I maj måned 1872 havde Anders Peder Christensen et kæresteforhold til Christiane Samuelsen (37), der tjente i
Storvorde hos Gårdmand Jens Rasmussen, som resulterede i, at deres første barn blev undfanget på dette tidspunkt.
Det fremgår af kirkebogens fødselsregistreringen for Mou, at moderen Christiane Samuelsen (37) tjente hos Gårdmand

Leif Christensen 3
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Jens Rasmussen i Storvorde på timånedersdagen (se artiklen om uægte børn) før Barnets fødsel, hvilket blev anmeldt hos
Sognerådet (i Storvorde) den 7. april (1873), og accepteret samme dag.

Den 5. februar 1873 blev Anders Peder Christensen fader til en datter, som blev døbt Christine Christensen den 16.
marts 1872 i Mou Kirke. Barnets moder var Christiane Samuelsen (37), 23 år, der havde taget ophold hos Parcellist
Søren Jensen i Egense. I Kirkebogen fremgår det, at det var samme Søren Jensen, som havde anmeldt fødslen og udlagt
barnets fader som ungkarl Anders Peder Christensen, der på dette tidspunkt tjente hos P. Toft i Seilflod (Sejlflod). (Kirke-
bog 1869-1883, Fødte Kvindekjøn, side 72, nr. 5 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 4. november 1873 forlod Anders Peder Christensen, 31½ år, igen Sejlflod for at rejse tilbage til Mou. Af kirkebogens
afgangsliste for Sejlflod fremgår det, at Anders Peder Christensen sidst havde tjent hos P. Toft, og han sluttede således
af, hvor han 9 år tidligere begyndte i Sejlflod på Toftkjærgaard hos Gaardfæster Peder Jensen Toft.

Af kirkebogens tilgangsliste i Mou ses, at Anders Peder Christensen havde
meldt sin afgang til pastor Olsen i Sejlflod, og at han tog tjeneste hos
Parcellist Søren Jensen i Egense (den samme Søren Jensen, som han tjente og
vokse op hos efter sin faders død).

Han vendte således nu tilbage til sin fødeby, og til sit barn og dets moder
Christiane Samuelsen (37), der nu boede hos Søren Jensen (Kirkebog 1851-
1874, Afgangsliste, side 118, nr. 27 for 1873, Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, og
Kirkebog 1870-1875, Tilgangsliste, side 6, nr. 36 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg
Amt).

Den 5. december 1873 blev Ungkarl Anders Peder Christensen af Egense,
31½ år, gift i Mou Kirke med Pigen Christiane Samuelsen (37) af Egense,
23½ år. Forlovere var Gårdejer Jens Nielsen og Parcellist Søren Jensen,
begge af Egense. Det fremgår af kirkebogen, at der blev lyst for Anders
Peder Christensen og Christiane Samuelsen (37) første gang den 9.
november 1873.

Ved brylluppets indgåelse var de begge fortsat tjenestefolk hos Parcellist
Søren Jensen i Egense. (Kirkebog 1869-1883, Vielse, side 182, nr. 7 for 1873, Mou Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 5. maj 1875 rejste Anders Peder Christensen, født den 21. april 1842
Anders Peder’s & Christiane’s bryllupsbillede og hustru Christiane Samuelsen (37), 25 år, fra Egense, hvor de havde
Privat foto
været tjenestefolk hos Parcellist Søren Jensen, der havde hjulpet dem
meget i forbindelse med fødslen af deres første barn. (Anders Peder Christensen må have knyttet sig meget til Søren Jensen
efter faderens død, når han og Christiane Samuelsen (37) fik så meget hjælp - et søn/far forhold).

Indsidder Anders Peder Christensen, 33 år, og hustru Christiane Samuelsen (37), 25 år, flyttede til Gudum, hvor de
bosatte sig i Lovisegaards Hus. (Kirkebog 1870-1875, Afgangsliste, side 57, nr. 8 og 9 for 1875, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt og
Kirkebog 1850-1875, Tilgangsliste, side 93, nr. 5 og 6 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 25. september 1875 fik Anders Peder Christensen og hustru
Christiane Samuelsen (37) en søn, der blev døbt Søren Christian
Christensen (18) i Gudum Kirke den 26. december 1875. Af
kirkebogen fremgår det, at de boede i Lovisegaards Hus. (Kirkebog
1868-1892, Fødte Mandskjøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt).

Den 11. november 1877 fik de endnu en datter, der blev døbt Marie
Kirstine Christensen i Gudum Kirke den 25. december 1877. Af
kirkebogen fremgår det, at forældrene er Indsidder Anders Peter
(Peder) Christensen og Hustru Christiane Samuelsen og de boede
Gudum Kirke
fortsat i Lovisegaards Hus. (Kirkebog 1868-1892, Fødte Kvindekjøn, side 128, nr.
14 for 1877, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1880 boede familien i et hus i Lillevorde by og sogn og bestod af Husfader og Arbeidsmand Anders
(Peder) Christensen, 37 år, født i Mou, hans Hustru Christiane Christensen, født Samuelsen, 29 år, født i Gudum,
datteren Christine Christensen, 6 år, født i Mou, sønnen Søren (Christian) Christensen, 4 år, født i Gudum og datteren
Marie (Kirstine) Christensen, 2 år, født i Gudum (Folketællingen fra 1. februar 1880 for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Leif Christensen 4
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Den 23. juni 1880 fik de yderligere en datter, der blev døbt Ane Dorthea
Christensen i Lillevorde Kirke den 8. august 1880. Af kirkebogen fremgår der,
at forældrene er Indsidder Anders (Peder) Christensen og Hustru Christiane
Samuelsen af Lillevorde Kjær. (Kirkebog 1871-1891, Fødte Kvindekjøn, side 97, nr. 6 for
1880, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1890 boede de fortsat i Lillevorde by og sogn og familien
bestod af Indsidder og Husfader Anders Peter Christensen, 47 år, fra Egense,
hans hustru og husmoder Kristjane (Christiane) Christensen (Samuelsen), 39 år,
Lillevorde Kirke fra Fabrikken Gudumlund, en søn Søren Christjan (Christian) Christensen, 14
år, fra Gudumlund, en datter Marie Kjerstine (Kirstine) Christensen, 12 år, fra Gudumlund og en datter Ane Dorthea
Christensen, 2 år, fra Lillevorde Kjær. (Folketælling fra 1. februar 1890 for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1901 boede familien i Sejlflod på matr.nr. 40L, hvortil de må være flyttet til i løbet af 1890’erne, alt
overvejende sandsynligt før april 1893. Familien bestod af Husfaderen Anders (Peder) Christensen (36), født 21. april
1841 i Mou, der var daglejer ved Agerbrug, hans hustru Kristiane (Christiane) Christensen (Samuelsen), født 18. februar
1850 i Gudum, der var Husmoder, en datter Marie (Kirstine) Christensen, født 11. november 1877 i Gudum, der var
Tyende, et plejebarn Astrid Nielsen, født 30. april 1893 i Seilflod (barnebarn - Christine Christensen’s barn), og et plejebarn
Petra Madsen, født 6. marts 1900 i Seilflod (barnebarn - Marie Kirstine Christensen’s barn). Det er noteret, at deres
ægteskab er indgået i 1873, og at de har 4 børn i ægteskabet. (Folketælling fra 1. februar 1901 for Sejlflod Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt)

I løbet af 1901 efter februar måned flyttede familien til Gudumholm, hvor de havde købt et lille landbrugssted, matr.nr.
11d, der lå ved Den Store Sluse i Gudumholm (stedet blev i senere tid kaldt for Slusegården). Slusegården (et lille
husmandssted) var ikke stor, ca. 7 – 8 tdr. land med to køer. Så for at få det hele til at løbe rundt, var de nødt til at tjene
nogle penge ved forskellige andre arbejdsopgaver.

Tegning af Slusegården (før 1948) tegnet af Karen Palsgaard fra Sejlflod (dammen foran huset blev fjernet i 1948)
Fra Jette Bisgaard Jensen

Christiane Samuelsen (37) var syerske og syede for folk, og Anders Peder Christensen havde opsyn med naboernes
kreaturer, og som betaling for dette fik han lov til at lade sine to køer græsse langs markvejene og langs kanalen.

Endvidere havde Anders Peder Christensen arbejde med at passe slusens driftsfunktioner (åbne og lukke den, når det var
aktuelt samt rense og vedligeholde den), men der var også gode penge at tjene ved de fisk, som de kunne fange, når vandet
blev lukket ud af slusen, og fiskene, der havde stået op mod strømmen, faldt til bunden. På den måde blev der fanget
en del laks, som blev solgt til gode penge til restaurationer inde i Ålborg, ligeledes var der også gode muligheder for
andre fisk, blandt andet ål.

Leif Christensen 5
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Om sommeren, når slusen var lukket, og der kun var meget lidt vand i den, fik børnebørnene og deres kammerater lov
til at gå bag selve slusen. Det er oplyst, at de var noget nervøse for det, men også meget spændte, for de gik med bare
fødder, og det kildrede så sjovt omkring fødderne, når de kunne mærke fiskene, blandt andet ålene, der rigtig kunne
sno sig og smutte omkring.

Postkort med Anders Peder Christensen (36) ved Den Store Sluse ved Gudumholm med Ladegårdsbroen i øverste venstre hjørne
Fra Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod

Slusen i Gudumholm skabte forbindelsen mellem Lindenborg å - der har sin start fra Lille Vildmose og løber ud i
Limfjorden - til den kunstigt lavede Lindenborg Å-kanal, som blev gravet færdig i 1778, og som kan ses, når der køres
over ”Den Skæve Bro” syd fra. Kanalen blev bygget som transportvej til Gudumholm Fabrikkerne (I sidste halvdel af 1800-
tallet, var der kun Teglværket og Kalkbrænderiet tilbage), som havde et enormt forbrug af tørv, som blev brugt til at fyre op i
ovnene med. Tørvene blev via kanalen fragtet på lægter fra Lille Vildmose til Gudumholm Fabrikkerne.

Lindenborg Å løber lige forbi Slusegården på den ene side, og på en anden side er kanalen, når de så skulle have
mælken fra deres køer afleveret, skulle det fragtes over kanalen i en lille robåd, som de havde. Mælken blev så stillet på
vejen, hvor mælkekusken (Mælk Hanne) kom og hentede den og kørte den til Niels Christensen’s mejeri i Sejlflod.

Tegning af deres båd, som de bl.a. fragtede mælk med
fra Gudumlund Fabrikkerne i den gamle tid af Th. Johansen

På samme måde foregik det (nogle gange), når de skulle have besøg, så måtte gæsterne også fragtes over i den lille
robåd. Børnene var ikke altid lige begejstrede for dette, da de var nervøse for, at båden skulle kæntre. Der er ingen
overleveringer, der har berettet om, at det nogen sinde er sket.

Den 1. februar 1906 boede Husfader og Husejer Anders Peder Christensen, født den 21. april 1842, stadig i Slusegården,
matr.nr. 11d i Gudumholm, sammen med sin hustru Christiane Christensen (Samuelsen) (37), født den 16. marts (18.
februar) 1850, en datter Syerske Ane (Dorthea) Christensen, født den 24. (23.) juni 1880, og et plejebarn, Astrid Nielsen,
født den 30. april 1893 (barnebarn – Christine Christensen’s barn) (Folketælling fra 1. februar 1906 for Gudum Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt).

Den 1. februar 1911 boede familien fortsat samme sted, og den bestod af Husfader og Husmand ved Landbrug, Anders
Peder Christensen, født den 21. april 1842 i Mou, hans hustru Husmoder med Husgerning Christiane Christensen, f.
Samuelsen (37), født den 18. februar 1850 i Gudum, en datter, Sypige Ane Dorthea Christensen, født den 23. juni 1880 i

Leif Christensen 6
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Lillevorde, og et plejebarn, Sypige Astrid Nielsen, født den 30. april 1893 i Sejlflod (et barnebarn – Christine Christensen’s
barn). Det fremgår endvidere af folketællingen, at de flyttede til Gudumholm i 1901, og at sidste bopæl, inden de
flyttede til sognet, var Sejlflod. (Folketælling fra 1. februar 1911 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1916 boede de fortsat på Slusegården, og familien bestod af Husfader Anders (Peder) Christensen, født
den 21. april 1842, som nu modtog alderdomsunderstøttelse på 500 kr. om året, af hvilket han betalte 1,31 kr. i skat til
kommunen.

Han boede sammen med sin hustru Husmoder Christiane Christensen (Samuelsen) (37), født den 18. februar 1850,
datter Ane (Dorthea) Christensen, født den 23. juni 1880, og slægtning Petra Madsen, født den 6. marts 1900 (barnebarn -
Marie Kirstine Christensen’s barn). Det er noteret, at Christiane, Ane og Petra ikke er skattepligtige. (Folketælling fra 1. februar
1916 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Familien boede på Slusegården resten af deres dage, og stedet gik i arv til datteren Ane Dorthea og hendes mand Peter
Olsen, og igen senere til deres datter Marie Olsen og hendes mand Ejnar Nielsen, og således har Slusegården været en
slægtsgård gennem tre slægtsled.

Lørdag den 5. august 1916 døde Anders Peter (Peder) Christensen 74 år gammel i hjemmet.

Af kirkebogen fremgår det, at han havde været Husmand på Gudum Kær, Gudum Sogn, Fleskum Herred. Fødested er
noteret som Egense, Mou Sogn.

Hans forældre var Husmand Kristen (Christen) Andersen og
Hustru Ellen Kirstine Rasmusdatter, Egense.

Han er registreret som værende gift med Christiane
Samuelsen, og deres sidste fælles bopæl var Gudum Kær
(Slusegården, Gudumholm).

Anders Peder Christensen blev begravet i Gudumholm
Filialkirkegaard, Gudum Sogn, Fleskum Herred, torsdag den
10. august 1916. (Kirkebog 1912-1924, Døde Mandskøn, side 184, nr. 4
for 1916, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Gudumholm Kirke
fra Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod


privat avisudklip

At der er nævnt (ny tid) efter klokkeslettet for begravelsen, skyldtes formentligt, at det var noget ganske nyt med
sommertid for Danmark i 1916.


(Sommertiden har været indført og afskaffet flere gange i Danmark. Første gang, den blev indført, var den 21. maj 1916 og varede til 30. september
1916. Anden gang var i perioden 1940-48, og sidste gang den blev indført, som vi kender den i dag, var i 1980 og er fortsat og indtil videre gældende i
2014).

Leif Christensen 7
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog 1833-1856, Fødte Mandkjøn, side 15, nr. 86 for 1842, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt .
Anders Peter Christensen fødsel den 21. april 1842

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 8
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Folketælling – 1845, 1850 og 1855

Folketællingen 1. februar 1845 Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt


Aalborg, Fleskum, Mou, Egense Bye, et Huus, 153, FT-1850, D2514
Navn: Alder: Civilstand: Erhverv: Fødested:
Christen Andersen 48 Gift Parcellist, Huusfader Her i Sognet
Seiglflod [Sejlflod Sogn] Aalb.
Stine Rasmussen 39 Gift Hans Kone
Amt
Anders Peter Christen-
8 Deres Børn Her i Sognet
sen
Rasmus Christensen 6 Deres Børn Do [Her i Sognet]
Søren Christensen 4 Deres Børn Do [Her i Sognet]
Hans Fader, forsørges af Huusfade- Scheelund [Skelund Sogn] Aalb.
Søren Andersen 75 Gift
ren Amt
Dennes Kone, forsørges af Huusfa- Her i Sognet
Maren Christensdatter 79 Gift
deren

Leif Christensen 9
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Folketælling – 1860 og 1870

Folketællingsliste af 1. februar 1860 for Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt,
Anders Peder Christensen er nr. 4 neden fra

Folketællingslisten af 1. februar 1870 for Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Anders Peder Christensen er nr. 85

Leif Christensen 10
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Kirkebog – vielse

Kirkebog 1869-1883, Vielse, side 182, nr. 7 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt
Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s vielse den 05-12-1873

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 11
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Folketælling – 1880, 1890 og 1901

Folketællingslisten af 1. februar 1901 for Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Leif Christensen 12
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Folketælling – 1906, 1911 og 1916

Folketællingslisten af 1. februar 1906 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, familien er nr. 2

Folketællingslisten af 1. februar 1911 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg amt.

Folketællingslisten af 1. februar 1916 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Leif Christensen 13
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Kirkebog – døde

Kirkebog 1912-1924 – Døde Mandkøn – side 184, nr. 4 – Anders Peter (Peder) Christensen’s død 05-08-1916

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side


Leif Christensen 14
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Ålborg amt, herreder og sogne

Anders Peder Christensen, født den 21. april 1842 i Egense, Mou
Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, har opholdt sig følgende
steder:

1842 – 1855 - Egense by, Mou Sogn, Fleskum Herred.
1855 – 1860 - Knarmou, Dokkedal, Mou Sogn, Fleskum Herred.
1860 – 1864 - Vildmose Gaard, Lille Vildmose, Mou Sogn, Fleskum
Herred.
1864 – 1873 - Sejlflod, Sejlflod Sogn, Fleskum Herred.
1873 – 1875 - Egense, Mou Sogn, Fleskum Herred.
1875 – 1880 - Lovisegaards Hus, Gudum Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1880 – 1893 - Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1893 – 1901 - Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1901 – 1916 - Gudumholm, Gudum Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt.

Leif Christensen 15
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Slusegården, Gudumholm,
matrikelnummer 11d

Leif Christensen 16
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Foto af Slusegården

Foto af Slusegården med dammen foran huset – fotografiet er taget før 1948, hvor dammen i haven blev slettet.

Foto af Slusegården fotograferet efter 1948, men før 1952, hvor de begyndte af bygge om.Leif Christensen 17
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Foto af Slusegården (Slusen) i 2011

Slusegården 2011 (hedder nu Slusen, som det står på kvisten) med kanalen mellem gården og Gudumholmvej

Slusegården bag træerne – Slusen og dammen var, hvor marken er foran træerne – Lindenborg å i forgrunden, hvor kanalen har sit udløb


Leif Christensen 18
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Foto af Slusegården (Slusen) i 2011

Udsigt fra Slusegården mod Gudumholm – slusen var inden for kanalen på marken til højre – broen til venstre over Lindenborg å er Ladegårdsbroen


Gudumholmsvej med Ladegårdsbroen og Gudumlund Kirke i baggrunden – Slusen var inde til højre


Leif Christensen 19
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Kilder: Personlig overlevering af Egon Christensen (4).
Personlig overlevering af Else Birte Jensen (oldebarn til nr. 36 og nr. 37).
Personlig overlevering af Kristian Madsen (oldebarn til nr. 72 og nr. 73).

Dataoplysninger fra Jette Bisgaard Jensen (tipoldebarn til nr. 36 og nr. 37) – stort arbejde med billeder og eftertavlen
– Jensen Web Site ved Jette Bisgård Jensen: http://www.myheritage.dk/site-174798771/jensen.

Hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv for Sejlflod/v Formand Ebbe Nielsen den 27-05-2011.
Slægtshistorisk Forening for Ålborgegnen.
”Aner og beskrivelse af Slusen” af Jørgen Jørgensen (tipoldebarn til Anders Peder Christensen, nr. 1-1-3-1 i
eftertavlen efter Anders Peder Christensen og Christiane Samuelsen - under nr. 18).
Fra ”Min Levnedsbog”. Egenhændig Livsskildring af lærer Niels Frits Vestergaard Nielsen (f. 1854), der fra oktober
1877 til januar 1879 var lærer i Egense, Mou Sogn.
Det Gamle Storvorde – hjemmeside - mwwwp.dk.
Hjemmesiden - Aner til Ana i Solbjerg - www.else.melgaard-Jensen.dk (vedr. 3-3).
Kennet Konrad Knudsen’s hjemmeside:
http://geneablog.kilokilokilo.dk/slaegtstrae/familygroup.php?familyID=F205&tree=slaegt-strae.
Ruegaard Hansen Web Site ved Christian Ruegaard Hansen: http://www.myheritage.dk/site-201082361/ruegaard-
hansen.
My Heritage – Knap Web Site:
https://www.myheritage.dk/site-family-tree-217781381/knap?rootIndivudalID=1500014&familyTreeID=1
Entry Point North’s Newsletter, nr. 14, 2013 (entrypointnorth.com) (vedr. 3413). (vedr. 2-1-3-8).
Freddy Willian Lunds fotoalbum – fra Geni (vedr. 2-3-5)
Lauridsen/Jørgensen familie Web Site v/ Brian Lauridsen.
Jubilæumsskrift for Gudumholms Kirkes 100 års jubilæum i 2009, vedr. Gudumholm’s historie.
Nygårds Sedler vedr. Vildmosegård’s ejer, Schimmelmann.
Lille Vildmosecentrets hjemmeside vedr. Vildmosegård.
Vedrørende Gaardfæster Peder Jensen Toft – se webpage:
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgibin/igm.cgi?op=GET&db=hed-vig_o&id=I1466.
Arkiv.dk – Aalborg Stadsarkiv (vedr. 1-2) – Lokalhistorisk arkiv Sejlflod (vedr. 3-2, 3-8, 4-3, 3-2-1, 4-2-2, 4-3-2 og 4-3-
2-3).

Nordjyske historiske avisarkiv (vedr. 3-3, 3-6, 3-8, 2-1-5, 2-3-2, 2-3-3, 2-3-4, 3-2-3, 4-3-1, 2-1-3-1, 2-3-2-1 og
2-3-5-1-2).
Nordjyske.dk, (vedr. 3-2-3, 2-1-5-3 og 2-3-5-2-2).
Tv2nord.dk (vedr. 2-1-3-1-1-1-1).
Sparnord.dk (vedr. 2-1-3-1-1-1-1).
Aalborg Stiftstidende (vedr. 2-3-2 og 4-3-2).
Østhimmerlandsk Folkeblad – oehf.dk (vedr. 3-3-1).
Herning Folkeblads Nyhedssite – AOH.dk, (vedr. 2-1-3-9 og 2-1-3-2-1-2).
Skanderborg.lokalavisen.dk (vedr. 3-2-3-4-1).
Soldaterbladet ”Gardehusaren” juni 2004 (vedr. 2-3-5-2).
E-pages.dk – Ugeavisen Varde (vedr. 2-1-3-7).
Jyske Vestkysten, jv.dk (vedr. 2-1-3-7).
Kost.dk (Køkkenliv nr. 20 af 13-12-2007) (vedr. 2-3-2-1).
Bedandbreakfastguide.dk (vedr. 2-1-5-3).
Personalebladet – Ældre-og Handicapforvaltningen Ålborg nr. 47 august 2011 (vedr. 2-3-5-2-2)
Rebildungdomsskole.dk (vedr. 2-3-5-1-1-1).
www.hvidbjergbank.dk/Files/Billeder/3_Pdf-filer/Afd...filer/FK_Træemballage.pdf (vedr. 2-3-5-1-1).
Børn&Unge – 2016/3 (vedr. 2-1-3-1-3).
Det Kongelige Bibliotek, kb.dk (vedr. 2-1).
Facebook (vedr. et utal af billeder og data i eftertavlen).
Twitter (vedr. 2-1-1-3-2-3).
Generosity.com (vedr. 2-1-3-2).
Musicalsilkeborg.dk (vedr. 2-1-3-9-1-1).
Coop.frontiersin.com (vedr. 2-3-5-2-3).
Silviozaina.com (vedr. 2-3-5-2-3).
Bakertilly.se (vedr. 2-1-2-1-1-1).

Kort og Matrikelstyrelsen.
DK-gravsten.dk. (vedr. 3, 2-1, 2-3, 2-4, 3-2, 3-3, 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-5, 2-3-1, 2-3-2, 2-3-3, 2-3-5, 3-2-1, 3-2-2, 3-2-3,
3-2-5, 2-1-3-1, 2-1-3-8, 3-2-1-1 og 2-1-2-3-1).
p-lindstroem.dk (vedr. 3-5 og 3-5-1).
Frihedsmuseet – Modstandsdatabasen – natmus.dk, (vedr. 2-1-2-1).
Københavns Museum, Foto: Erik Hansen – væggen.dk (vedr. 3-3-1).
Landliggeren.dk (vedr. 3-4-2).
Radiomuseum. Dk (vedr. 3-4-2).

Leif Christensen 20
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

www.sa.sk – Arkivalieronline.dk – generelt og specielt følgende opslag:

Kirkebog 1833-1856, Fødte Mandkjøn, side 15, nr. 86 for 1842, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebogen 1833-1856, Konfirmerede drenge, side 121, nr. 203 for 1856, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1833-1856, døde mandskjøn, side 220, nr. 251 for 1854, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebogen 1846-1869, Afgangslisten, side 382, nr. 47 for 1864, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt og
Kirkebogen 1851-1874, Tilgangslisten, side 88, nr. 27 for 1864, Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1869-1883, Fødte Kvindekjøn, side 72, nr. 5 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1851-1874, Afgangsliste, side 118, nr. 27 for 1873, Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg
Amt, og Kirkebog 1870-1875, Tilgangsliste, side 6, nr. 36 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1869-1883, Vielse, side 182, nr. 7 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1870-1875, Afgangsliste, side 57, nr. 8 og 9 for 1875, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt og Kirkebog
1850-1875, Tilgangsliste, side 93, nr. 5 og 6 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1868-1892, Fødte Mandskjøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1868-1892, Fødte Kvindekjøn, side 128, nr. 14 for 1877, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1871-1891, Fødte Kvindekjøn, side 97, nr. 6 for 1880, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1912-1924, Døde Mandskøn, side 184, nr. 4 for 1916, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1845 for Egense, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1850 for Egense, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1855 for Dokkedal Skoledistrikt, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1860 for Dokkedal skoledistrikt, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1870 for Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1880 for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1890 for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1901 for Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1906 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1911 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1916 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Anders Peder Christensen’s aner – fra MyHeritage


Leif Christensen 21
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Eftertavle for forældrene

Christen Andersen (72) og hustru Ellen Kirstine Rasmusdatter (73)
samt hendes 2. ægtemand Søren Jensen, *06-05-1818, †22-01-1902

Børn


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmussen’s børn:

1) Anders Peder Christensen (36)
2) Rasmus Christian Christensen
3) Søren Christensen

Ellen Kirstine Rasmussen’s og Søren Jensen’s børn:

4) Jensine Christine Sørensen

1) arbejdsmand og husmand syerske og husmoder
Anders Peder Christensen gift med Christiane Samuelsen (37)
* 21-04-1842 05-12-1873 * 18-02-1850
Egense, Mou, Ålborg Mou Kirke Gudum, Ålborg
† 05-08-1916 † 27-04-1932
Gudumholm, Ålborg Gudumholm, Ålborg

Børn:
1) Christine Christensen
2) Søren Christian Christensen (18)
3) Marie Kirstine Christensen
4) Ane Dorthea Christensen

Anders Peder’s & Christiane’s bryllupsbillede
Privat foto


Nærværende Personbeskrivelses person – se mere fra denne streng under nr. 18 Søren Christian Christensen

2) slagter og husmand husmoder
Rasmus Christian Christensen gift med Marie Johanne Jensen
* 06-01-1845 28-12-1870 * 07-01-1845
Egense, Mou, Ålborg Lillevorde Kirke Lillevorde, Ålborg
† 04-05-1923 † 16-06-1900
Lillevorde, Ålborg Lillevorde, Ålborg

Børn:
1) Gjertrud Christine Christensen
2) Jens Christian Christensen (døde som ung)
3) Christine Christensen
4) Else Marie Kirstine Christensen


Leif Christensen 22
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3) slagter og husejer husmoder
Søren Christensen gift med Caroline Frederiksen
* 20-03-1847 30-12-1884 * 13-04-1859
Egense, Mou, Ålborg Storvorde Kirke Storvorde, Ålborg
† 20-07-1926 † 27-11-1930
Storvorde, Ålborg Storvorde, Ålborg

Børn:
1) Kristine Christensen (født før ægteskab) (døde som ung)
2) Marinus Christensen
3) Niels Christensen
4) Sørine Caroline Christensen
5) Christian Christensen
6) Charles Peder Christensen
7) Alfred Christensen (døde som lille)
8) Ellen Marie Christensen
Gravsten fra Storvorde Kirkegård
Foto fra dk-gravsten.dk

4) husmoder husmand
Jensine Christine Sørensen gift med Jens Laurits Jensen (Gjøl)
* 10-06-1856 18-11-1879 * 18-03-1853
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg Mou Kirke Åby, Kær, Ålborg
† 15-06-1941 † 25-02-1942
Mou, Fleskum, Ålborg Mou, Fleskum, Ålborg

Børn:
1) Søren Jensen (døde som lille)
2) Jens Anton Jensen (døde som lille)
3) Ane Marie Christine Birgitte Jensen


Fortsættes næste side
Leif Christensen 23
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Børnebørn


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s børnebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s børn

2-1) husmoder gårdforpagter og gårdejer
Gjertrud Christine Christensen gift med Jens Peter Hassing Christensen
* 07-10-1871 29-03-1898 * 26-10-1870
Lillevorde, Ålborg Gudum Kirke Dokkedal, Mou, Fleskum, Ålborg
† 15-07-1959 † 02-11-1935
Gudumholm, Ålborg Gudumholm, Ålborg

Børn:
1) Petra Hedvig Hassing Christensen
2) Christian Johan Hassing Christensen
3) Axel Edmund Hassing Christensen
4) Kristian Rasmus Hassing Christensen
5) Ragna Johanne Hassing Christensen

Jens Peter og Gjertrud med deres fem børn Gudumholm Kirkegård
Fra arkiv.dk – Ålborg statsarkiv Foto fra dk-gravsten.dk
Foto – H.Tønnies, Ålborg, 1913

Præmieforeningen for Aalborg Amt til belønning af Tyende for stadig og tro tjeneste, beretning for 1921
fra Det Kongelige Bibliotek, kb.dk.

2-2)
Jens Christian Christensen døde 15½ år gammel
* 23-08-1873
Lillevorde, Ålborg
† 09-03-1899
Lillevorde, Ålborg


Fortsættes næste side
Leif Christensen 24
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-3) husmoder gårdejer
Christine Christensen gift med Lars Larsen (Søndergaard)
* 14-11-1875 08-09-1896 * 10-08-1871
Lillevorde, Ålborg Lillevorde Kirke Christenstrup, Lillevorde, Ålborg
† 03-07-1962 † 17-07-1938
Lillevorde, Ålborg Lillevorde Mark, Ålborg

Børn:
1) Mette Søndergaard
2) Lars Søndergaard
3) Rasmus Kristian Søndergaard
4) Johannes Kristian Søndergaard
5) Jens Kristian Søndergaard
6) Edmund SøndergaardFra kirkebogen

Lillevorde Kirkegård
Foto fra dk-gravsten.dk

2-4) husmoder møller og rentier
Else Marie Kirstine Christensen gift med Christian Julius Jensen
* 28-09-1878 20-04-1904 * 10-01-1877
Lillevorde, Ålborg Lillevorde Kirke Kærsholm, Mou, Ålborg
† 26-03-1949 † 06-06-1951
Storvorde, Ålborg Storvorde, Ålborg
Begravet på Lillevorde Kirkegård Begravet på Lillevorde Kirkegård

Børn: Ukendt
Storvorde Kirkegård
Foto fra dk-gravsten.dk
Leif Christensen 25
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s børnebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s børn

3-1) tjenestepige på Gudumholm højskole
Kristine Christensen døde 23 år gammel
* 09-12-1883
Vester Hassing, Ålborg
† 01-03-1907
Ålborg Sygehus
Begravet på Storvorde kirkegård

3-2) slagtermester husmoder
Marinus Christensen gift med Mette Marie Sørensen
*31-03-1886 01-05-1919 * 25-07-1889
Storvorde, Ålborg Vadum Kirke Torslev, Øster Han, Hjørring
† 22-02-1954 † 25-03-1946
Storvorde, Ålborg Storvorde, Ålborg

Børn:
1) Eline Kirstine Christensen
2) Søren Madsen Christensen
3) Kirstine Sofie Christensen
4) Niels Madsen Christensen
5) Erik Henning Christensen

Forrest fra venstre: Marinus, Mette Marie, Storvorde Kirkegård
svigerdatteren Herdis (3-2-2), bageres er det form. Foto fra dk-gravsten.dk

Søren, der er gift med Herdis. Den sidste er ukendt.
Fra Lokalhistorisk Arkiv, Sejlflod. Foto form. 1946/47Tofthøjvej 11, StorvordeMette Marie og Marius ved deres sølvbryllup 1944
Fra Lokalhistorisk Arkiv, SejlflodFra ”Det Gamle Storvorde” mwwwp.dk

Leif Christensen 26
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-3) gårdejer, kreaturhandler og salgsleder tjenestepige og husmoder
Niels Christensen gift med Karen Nielsen Melgaard
* 20-01-1890 26-04-1918 * 25-09-1891
Storvorde, Ålborg Storvorde Kirke Storvorde, Ålborg
† 03-10-1968 † 04-02-1970
Amtssygehuset, Ansgar Sogn, Ålborg Lundby, Gunderup, Ålborg
Begravet i Storvorde Kirkegård Begravet i Storvorde Kirkegård

Jf. fortælling af sønnen Leo Bent Christensen blev hans forældre forelskede, men da Niels var meget fattig, måtte de ikke få hinanden for Karen’s
fader, Christen Nielsen Melgaard. Karen blev derfor sendt på husholdningsskole i Sorø. De skrev dog flittigt sammen, og da Karen kom hjem fra
husholdningsskolen, blev de gift. Det blev dog aldrig noget stort bryllup, for Karen’s fader gik ned i brugsen og aflyste tilmeldingslisten til brylluppet,
hvor gæsterne skulle skrive sig på, da Christen Nielsen Melgaard ikke mente, at Nils var god nok til hans datter. Karen bar dog aldrig nag til sin fader,
og som tiden gik, blev faderen da også særdeles tilfreds med Niels. (fra hjemmesiden: else.melgaard-jensen.dk)

Niels og Karen boede i Toftehøj 19, Storvorde, fra 1919 til 1922 og i Toftehøj 25, Storvorde, fra 1924 til 1970, hvor stedet blev købt af en nevø,
slagtermester Søren Madsen Christensen (3-2-2).

Leo Bent Nellemose blev født på Rigshospitalet 15-02-1936 og hjemmedøbt 13-03-1936 på børnehjemmet af 1870, Helgesensgade 2 i Nazareth Sogn,
København. Hans moder er registreret som: ”ugift syerske Kirsten Ingrid Nellemose, født 02-02-1909 i Assens, boende Smallegade 15, Frederiksberg”.

Ifølge skrivelse fra Justitsministeriet af 12. marts 1937 er barnet adopteret af Kreaturhandler Niels Christensen og Hustru Karen Nielsen, født
Melgaard og boende i Storvorde. Navnet rettet i.h.t. samme skrivelse. (Brev 5043 Journr. H 16392). – Barnet er fremstillet i Storvorde Kirke 02-05-
1937 under navnet Leo Bent Christensen.

Børn: (adopteret)
1) Leo Bent ChristensenStorvorde Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dkDødsannonce og mindeord – Fra Nordjyske historiske avisarkiv 04-10-1968

3-4) husholderske og husmoder gårdejer
Sørine Caroline Christensen gift med Hans Christian Hansen
* 11-04-1892 10-05-1923 * 14-05-1889
Storvorde, Ålborg Budolfi Kirke, Ålborg Tanderup, Båg, Odense
† 02-12-1970 † 05-05-1974
Esbjerg, Ribe Esbjerg, Ribe

Bopæl da børnene blev født, Ruegaarden, Haare Mark, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Senere flyttede familien til Esbjerg.

Børn:
1) Kaj Ruegaard Hansen
2) Erik Ruegaard HansenHans Christian Hansen, som ung
Foto fra Lauridsen/Jørgensen familie Web Site v/ Brian Lauridsen

Leif Christensen 27
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-5) husmand, slagtermester og handelsmand husassistent og husmoder
Christian Christensen gift med Gerda Marie Thomsen
* 04-04-1894 * 04-04-1905
Storvorde, Ålborg Vegger, Skivum, Års, Ålborg
† 04-06-1966 † 11-02-1993
Aabybro, Åby, Kær, Ålborg Aabybro, Hjørring, Nordjylland
Begravet i Åby Kirkegård Begravet i Åby Kirkegård

Ved FT-1930 boede Christian i Sejlflod på matr.nr. 3f. Han er registreret som ugift og arbejdede som slagtemester.

Ved FT-1930 boede Gerda i Års, hvor hun var husassistent hos pensioneret bager Anders Kristian Kristoffersen og hans hustru Kristine. Gerda var
registreret som ugift.

Fælles bopæl fra 19-11-1954, Kærvej 29, 9440 Åbybro

Børn:
1) Knud Erik Christensen

Gravsten fra Åby Kirkegård
Fra p-lindstroem.dk

3-6) handelsmand
Charles Peder Christensen ugift se gravsten under 3-8)
* 16-05-1896
Storvorde, Ålborg
† 07-09-1975
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland
Dødsannonce og –tekst
Fra Nordjyske historiske avisarkiv 09-09-1975

3-7)
Alfred Christensen døde 1 uge gammel
* 02-03-1899
Storvorde, Ålborg
† 08-03-1899
Storvorde, Ålborg


Fortsættes næste sideLeif Christensen 28
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-8)
Ellen Marie Christensen ugift
* 03-06-1904
Storvorde, Ålborg
† 04-03-1990
Kongerslev, Sejlflod, Nordjylland
Begravet på Storvorde Kirkegård

3-6) Charles Peder Christensen og 3-8) Ellen Marie Christensen
Dødsannonce Foto - Storvorde Kirkegård fra Jensen Web Site v/ Jette Bisgård Jensen
Fra venstre: Dorthea Marie Nielsen, mor
Fra Nordjyske historiske avisarkiv
til Herdis Pedersen (3-2-2) og soldaten 04-03-1990
Christen Pedersen. Den sidste kvinde er
Ellen Marie Christensen (3-8).
Fra Lokalhistorisk Arkiv, Sejlfold. Foto ca. 1946


Ellen Kirstine Rasmussen’s og Søren Jensen’s børnebørn
4)
Jensine Christine Sørensen’s og Jens Laurits Jensen Gjøl’s børn

4-1)
Søren Jensen døde 13 dage gammel
* 19-10-1880
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg
† 31-01-1880
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg

4-2)
Jens Anton Jensen døde 10 dage gammel
* 22-02-1881
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg
† 03-03-1881
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg

4-3) husmoder boelsmand
Ane Marie Christine Birgitte Jensen gift med Niels Otto Nielsen
* 13-02-1882 06-07-1902 * 24-08-1876
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg Mou Kirke Mou, Fleskum, Ålborg
† 18-11-1962 † 09-02-1948
De gamles Hjem, Mou, Fleskum, Ålborg Egense, Mou, Fleskum, Ålborg

Børn:
1) Laura Christine Nielsen
2) Agnes Kirstine Nielsen

Ane Marie omgivet af sine 2 døtre Agnes og Laura Mou Kirkegård – Foto fra Jensen Web Site v/ Jette Bisgård Jensen
ved hendes 80 år fødselsdag, 13-02-1962
Fra Lokalhistorisk arkiv Sejlflod (arkiv.dk)

Leif Christensen 29
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Oldebørn


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s børnebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s børn

2-1-1) husmoder landmand
Petra Hedvig Hassing Christensen gift med Peder Christian Pedersen Houtved
* 11-04-1899 02-07-1926 * 10-08-1897
Palsgaard, Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Kvissel Mejeri, Åsted, Horn, Hjørring
† 06-01-1968 † 26-07-1990
Terndrup Sygehus, Hellum, Ålborg Bælum, Skørping, Nordjylland
Begravet på Bælum kirkegård Begravet på Bælum kirkegård

Børn:
1) Bodil Hassing Houtved

Bælum Kirkegård – Foto dk-gravsten.dk

2-1-2) arbejdsmand, landbrugsmedhjælper og slagter
Christian Johan Hassing Christensen gift med Jensine Nielsen
* 27-06-1900 16-05-1923 * 04-04-1901
Palsgaard, Gudumholm, Ålborg Sejlflod Kirke Storvorde, Ålborg
† 1989 † 21-02-1985
Gudumholm, Sejlflod, Nordjylland Storvorde, Sejlflod, Nordjylland

Børn:
1) Ernst Børge Hassing
2) Svend Erik Hassing (døde som lille)
3) Svend Erik Hassing
4) Knud Preben HassingGudumholm Kirkegård – Foto dk-gravsten.dk
Leif Christensen 30
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3) Statshusmand
Axel Edmund Hassing Christensen gift med Helga Kirstine Fredberg
* 11-07-1903 26-01-1926 * 13-07-1904
Palsgaard, Gudumholm, Ålborg Overlade Kirke Overlade, Års, Ålborg
† 11-01-1984 † 19-11-1991
Kongerslev, Sejlflod, Nordjylland Storvorde Plejehjem, Nordjylland
Begravet på Gudumholm kirkegård Begravet på Gudumholm kirkegård
Fælles bopæl, Nyvej 16, 9293 Kongerslev

Børn:
1) Jens Peter Hassing
2) Svend Aage Hassing
3) Elisabeth Hassing (tvilling)
4) Else Hassing (døde som lille) (tvilling)
5) Else Johanne Hassing
6) Norma Marie Kathrine Hassing
7) Kjeld Kristian Hassing
8) Jens Christian Fredberg Hassing
9) Anni Birthe Hassing
10) Karl Johan Hassing (døde som lille)

Gudumholm Kirkegård – Foto dk-gravsten.dk

2-1-4) landbrugsmedhjælper
Kristian Rasmus Hassing Christensen yderligere data ukendt
* 11-04-1905
Palsgaard, Gudumholm, Fleskum, Ålborg

UkendtVed FT-1930 boede han i Gudum.

2-1-5) kontrolassistent
Ragna Johanne Hassing Christensen gift med Niels Jensen Nielsen
* 13-07-1907 30-03-1939 * 22-08-1912
Palsgaard, Gudumholm, Ålborg Gudum Kirke Nr. Kongerslev, Hellum, Ålborg
† 31-07-1987 † 27-10-1976
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland Storvorde, Sejlflod, Nordjylland

Børn:
1) Anna Marie Nielsen
2) Ester Nielsen
3) Gert Hassing NielsenDødsannonce – Fra Nordjyske historiske avisarkiv 05-08-1987 Storvorde Kirkegård - Foto fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 31
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s børnebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) børn

2-3-1) husmoder landmand og ejendomshandler
Mette Søndergaard gift med Thyger Sørensen
* 11-01-1897 05-06-1917 * 30-06-1893
Lillevorde, Ålborg Lillevorde Kirke Skæve, Dronninglund, Hjørring
† 15-10-1934 †
Kommunehospitalet i Ålborg Ukendt
Begravet på Lillevorde Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Nytorv 12, Ålborg

Ved FT-1925 boede de i Gunderup, Thyger er registeret som forhenværende gårdejer og Mette er registeret som husmoder. De har et barn, Leo.
Ved FT-1930 boede de i Lillevorde, hvor Mette var husmoder og Thyger var vognmand. De havde et barn Leo, der er født 20-03-1919 i Vadum.

Børn:
1) Leo Søndergaard Sørensen
Lillevorde Kirkegård
Foto fra dk-gravsted.dk

2-3-2) hønseriejer og sognefoged husmoder
Lars Søndergaard gift med Else Marie Kristensen Glad
* 11-03-1901 27-10-1935 * 24-06-1915
Lillevorde, Ålborg Gudumholm Kirke Gudumholm, Ålborg
† 24-04-1976 † 07-04-1992
Lillevorde, Ålborg, Nordjylland Lillevorde, Ålborg, Nordjylland

Børn:
1) Laust Søndergaard
2) Niels Erik Søndergaard


Lillevorde Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk


Dødsannonce - fra Aalborg Stiftstidende 30-04-1976
Dødsannonce
fra Aalborg Stiftstidende 10-04-1992
Takkeannonce
fra Aalborg Stiftstidende 03-05-1976

Artikel om Lars Søndergaard ”R. af D.” under Lars Søndergaards navn på gravstenen betyder, at han er
fra Aalborg Stiftstidende 01-05-1976 blevet benådet som Ridder af Dannebrogsordenen. Det skete i 1971 som en
erkendelse for hans virke som sognefoged fra 1935 til 1973, hvor ordningen
blev nedlagt. Foto fra kongehuset.dk

Leif Christensen 32
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-3-3) landmand og savværksarbejder husmoder
Rasmus Kristian Søndergaard gift med Karen Johanne Knudsen
* 04-07-1904 03-10-1943 * 31-07-1907
Lillevorde, Ålborg Astrup Kirke, Hindsted, Ålborg Oppelstrup, Gunderup, Ålborg
† 06-03-1966 † 18-02-1992
Århus Kommunehospital Arden, Nordjylland
Begravet på Arden Kirkegård Begravet på Arden Kirkegård
bopæl, Humlebækvej 1, 9510 Arden

Børn:
1) Lars Jørgen Søndergaard
2) Ellen Kirstine Søndergaard

Arden Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk Dødsannonce
Nordjyske historiske avisarkiv 20-02-1992

2-3-4) avlsmedhjælper, arbejdsmand og chauffør husmoder
Johannes Kristian Søndergaard gift med Magda Petrea Lauritzen
* 23-10-1905 22-11-1936 * 14-09-1910
Lillevorde, Ålborg Mou Kirke Albæk Mark, Suldrup, Ålborg
† 30-05-1941 † 10-04-1996
Lille Vildmose, Mou, Fleskum, Ålborg Vestergården 73, Ålborg, Nordjylland
Urne nedsat på Mou Kirkegård

Børn:
1) Orla Søndergaard
2) E. Søndergaard

Dødsannonce – Nordjyske historisk avisarkiv 10-04-1996


2-3-5) gårdejer (Krestenstrupgård)
Jens Kristian Søndergaard gift med Karen Margrethe Oppelstrup
* 24-11-1906 31-05-1933 * 20-07-1909
Lillevorde, Ålborg Solbjerg Kirke Korup, Solbjerg, Ålborg
† 19-10-1975 † 22-03-1981
Lillevorde, Ålborg, Nordjylland Bopæl, Krestenstrupgård, Randbyvej 35, Lillevorde, Ålborg, Nordjylland
Lillevorde, 9280 Storvorde
Børn:
1) Jacob Søndergaard
2) Kirsten Elisabeth Søndergaard
3) Anne Birgitte Søndergaard

Jens og Karen – fra Freddy William Lund – Geni Gravsten på Lillevorde Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk


Leif Christensen 33
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-3-6)
Edmund Søndergaard døde 4 mdr. gammel
* 15-09-1909
Lillevorde, Ålborg
† 29-01-1910
Lillevorde, Ålborg


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s børnebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s børn

3-2-1) hjemmehjælper arbejdsmand
Eline Kirstine Christensen gift med (hans 2. Ægteskab) Kaj Levisen
* 12-12-1919 * 17-05-1909
Storvorde, Fleskum, Ålborg Sejlflod, Fleskum, Ålborg
† 16-11-2003 † 07-11-1985 (asbestose)
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland bopæl, Vandværksvej 14, 9280 Storvorde Storvorde, Sejlflod, Nordjylland

Børn:
1) Margith Marie Christensen (Eline’s barn – ingen fader udlagt)

Ingen fællesbørn


Storvorde Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Kaj Levisen blev gift 1. gang den 28-04-1936 i Sejlflod (borgerlig vielse) med Ingeborg Hejlesen Christensen, f. 08-02-1915 i Sejlfold og d. 19-12-2001.
De fik 3 børn – Kirsten Levisen gift med Rudolf Kjær Simonsen, Jørn Levisen gift med Dita? Og Inger Levisen, f. 26-11-1940 i Storvorde gift 01-10-1960 i
Sejlflod med Sigurd Clemmensen, f. 16-09-1937 i Veggerby.
Kaj og Ingeborg blev skilt i 1954.
Ingeborg Hejlesen Christensen giftede sig igen med Karl Andersen f. 17-11-1924 og d. 24-11-2007, og de fik børnene Kjeld Andersen og Ketty
Andersen (g. Hansen).

Eline og Kaj ved Chr. Hansen Christensen’s 70
års fødselsdagsfest 03-02-1974 Fra Lokalhistorisk
Arkiv, Sejlflod


Kaj Levisen samme med sin første hustru, Ingeborg,

samt børnene – fra venstre form. Kirsten, Jørn og Inger
Foto fra Inger Huus, Storvorde, hvis forældre var venner med
familienLeif Christensen 34
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-2-2) Slagtermester og chauffør husmoder
Søren Madsen Christensen gift med Herdis Pedersen
* 14-03-1921 17-08-1947 * 01-09-1926
Storvorde, Ålborg Storvorde Kirke Storvorde, Ålborg
† 02-04-2001 † 25-12-1991
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland Storvorde, Sejlflod, Nordjylland

Fælles bopæl, Tofthøjvej 11, 9280 Storvorde

Børn:
1) Jens Jørn Christensen

Dødsannonce fra Nordjyske historisk avisarkiv, 29-12-1991

Dødsannonce fra Nordjyske historisk avisarkiv, 04-04-2001

Søren og Herdis med Jens Jørn ved
hans dåb 27-04-1952
Fra Lokalhistorisk Arkiv SejlflodStorvorde Kirkegård
Foto fra dk-gravsten.dkTofthøjvej 11

Fra ”Det Gamle Storvorde” mwwwp.dk

Leif Christensen 35
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-2-3) kok og telefondame gårdejer
Kirstine Sofie Christensen gift med Kristen Poulsen
* 28-05-1922 16-08-1944 * 22-12-1919
Storvorde, Ålborg Storvorde Kirke Øster Hoven, Åby, Kær, Ålborg
† 07-07-2005 † 18-07-2013
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland Storvorde, Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Vestermarksvej 16 A, 9280 Storvorde

Børn:
1) Niels Marinus Poulsen
2) Poul Martin Poulsen
3) Mette Marie Poulsen
4) Kirsten Merete PoulsenDødsannonce - Nordjyske historisk avisarkiv, 20-07-2013Sofie Poulsen på gravstenen er identisk med Kirstine Sofie
Dødsannoncer fra Nordjyske historisk avisarkiv, Christensen. Familiegravsted på Storvorde Kirkegård med far,
09-07-2005
mor og datter. - Foto fra dk-gravstedn.dk
Mindeartikel – Nordjyske historisk avisarkiv, 15-07-2005

Foto og Avisartikel fra Nordjyske.dk i anledning af Kræn’s 90 år fødselsdag

Leif Christensen 36
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-2-4) Slagtermester husmoder
Niels Madsen Christensen gift med Ninna Larsen
* 25-12-1923 28-04-1951 * 02-03-1930
Storvorde, Ålborg Storvorde Kirke Lindholm, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ukendt Christensen
2) Ukendt Christensen

3-2-5) gårdmand og kommunalarbejder husmoder
Erik Henning Christensen gift med Esther Setting Nielsen
* 04-02-1929 03-08-1957 * 18-04-1931
Storvorde, Ålborg Dronninglund Kirke Try Hede, Dronninglund, Hjørring
† 24-03-1992 † 16-01-1975
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland Storvorde, Sejlflod, Nordjylland

Fælles bopæl, Vestermarksvej 9, 9280 Storvorde

Børn:
1) Bo Charles Christensen

Dødsannoncer fra nordjyske historisk avisarkiv henholdsvis 26-03-1992 og 20-01-1975Mindeord – nordjyske historisk avisarkiv 20-01-1975 Dødsannonce – nordjyske historisk avisarkiv 17-01-1975
Storvorde Kirkegård
Foto fra dk-gravsten.dk


Leif Christensen 37
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s børnebørn
3-3)
Niels Christensen’s og Karen Nielsen Melgaard’s børn

3-3-1) adopteret
Leo Bent Christensen gift med Ketty Jensen
*15-02-1936 05-11-1960 *
Rigshospitalet, København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Fælles bopæl, Hadsund Landevej 451, 9260 Gistrup

Børn:
1) Lone Christensen

Børnehjemmet af 1870, Helgesensgade 2, 2200 Nørrebro, Kbh. Artikel fra Østhimmerlands Folkeblad – oehf.dk
Hvor Leo Bent Christensen, blev hjemmedøbt og boede sin første år.
Fra væggen.dk (Københavns Museum) – Foto: Erik Hansen.


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s børnebørn
3-4)
Sørine Caroline Christensen’s og Hans Christian Hansen’s børn

3-4-1)
Kaj Ruegaard Hansen gift med Birgith Eimer
* 08-07-1924 *
Ruegaarden, Tanderup, Båg, Odense Ukendt
† (død) †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Anne Ruegaard Hansen (tvilling til 2)
2) Eva Ruegaard Hansen (tvilling til 1)
3) Peter Ruegaard Hansen

Der er i flere stamtræer i MyHeritage nævnt, at Kaj er død, men ikke noget om dato og sted. Der findes ikke oplysninger om hans hustru Birgith.


Fortsættes næste side

Leif Christensen 38
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-4-2) civilingeniør teknisk tegner
Erik Ruegaard Hansen gift med Carla Windfeldt Schmidt
* 29-06-1928 12-12-1959 * 14-04-1939
Ruegaarden, Tanderup, Båg, Odense Gentofte Kirke Gentofte, Sokkelund, København
† 07-07-2003 †
Frederikssund, Frederiksborg Ukendt

Eriks dødsdato, 2003, der findes i mange forskellige stamtræer i MyHeritage (bl.a. hans søn Christian’s stamtræ) virker underlig, da Carla i forbindelse
med beskrivelse af deres sommerhus ”Huset” skriver, at hendes søn og mand i 2006 byggede et gæstehus. I en artikel om bedemænd er Carla i 2010
siteret for at sige, ”at hun for et par år siden, da hendes mand døde…”, så det mest sandsynlige er måske, at han døde i 2008, men hans søn burde på
den anden side - trods alt vide det?

Børn:
1) Astrid Ruegaard Hansen
2) Christian Ruegaard HansenUdpluk af artiklen om ”Huset” – fra landliggeren.dk


Erik Ruegaard Hansen er nr. 2 fra venstre i nederste række, 2002.
Fra Radiomuseum.dk, hvor Erik var medlem og holdt flere foredrag.

Carla i sommerhuset ”Huset”
Fra landliggeren.dk


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s børnebørn
3-5)
Christian Christensen’s og Gerda Marie Thomsen’s børn

3-5-1)
Knud Erik Christensen yderligere data ukendt
* 14-03-1945
Ukendt
† 18-05-1991
Aabybro, Åby, Kær, Ålborg
Begravet i Åby Kirkegård


Gravsten fra Åby Kirkegård – fra p-lindstroem.dk

Leif Christensen 39
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Ellen Kirstine Rasmussen’s og Søren Jensen’s oldebørn
4)
Jensine Christine Sørensen’s og Jens Laurits Jensen Gjøl’s børnebørn
4-3)
Ane Marie Christine Birgitte Jensen’s og Niels Otto Nielsen’s børn

4-3-1) kelner (tjener)
Laura Christine Nielsen gift med Viggo Juel Rasmussen
* 30-11-1902 08-12-1925 * 08-12-1896
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg Mou Kirke Uldum, Nørrevang, Vejle
† 23-03-1983 † død før 1983
Ålborg, Nordjylland Ukendt

Fælles bopæl, Valdemarsgade 36, 9000 Ålborg
Børn:
1) Else Marie Juel Rasmussen
2) Kirsten Solveig Juel Rasmussen
3) Karl Otto Juel Rasmussen

Dødsannonce
Nordjyske historisk avisarkiv, 27-03-1983

4-3-2) husassistent og husmoder arbejdsmand
Agnes Kirstine Nielsen gift med Niels Sigurd Pedersen
* 25-01-1905 08-03-1942 * 24-02-1920
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg Mou Kirke Dokkedal, Mou, Fleskum, Ålborg
† 17-01-1972 † 05-12-1946
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg Druknede under fiskeri på Hals
Barre - ud for Egense.
Børn:
1) Tonny Erik Pedersen
2) Henning Marinus Pedersen
3) Svend Aage Pedersen

[Afskrift fra Aalborg Stiftstidende fredag den 6. december 1946, side 9]
Egense-Fisker revet over bord og druknet.
Fik ben indviklet i Tovene under Forberedelser til Fiskeri.

Fisker Sigurd Kragelund Pedersen, Egense, er i Gaar Eftermiddag omkommet under Fiskeri paa Hals Barre.

Sammen med en Medhjælper var han gaaet ud med sin Kutter, A 567, for at fiske i Vejdybet ved det saakaldte "Krogen". Medens medhjælperen opholdt sig nede i Lukafet, lagde
Kragelund Pedersen selv Tovene ud, for at Fiskeriet kunde begynde, men herunder fik han det ene Ben indviklet i Tovværket, og han blev revet med udenbords.

Da Medhjælperen kort efter kom op på Dækket, var Kragelund Pedersen ikke at se. Han anede straks at der var sket en Ulykke, og han fik tilkaldt to Baade, med hvilket man
begyndte Eftersøgning. Endnu ved Mørkets Frembrud havde man ikke fundet Kragelund Pedersen, som formentlig, straks er gaaet til Bunds og druknet. I Dag har man genoptaget
Eftersøgningen men hidtil uden Resultat.

Kragelund Pedersen var gift og har 3 mindre Børn.
Kilde: http://www.aner-efter-johan-emanuelsen.dk/3173.htm

Niels Sigurd Pedersen’s dato og oplysninger vedr. hans død har ikke kunnet verificeres i kirkebogen for Mou 1946, og der findes ikke oplysninger om, hvor han
evt. er registreret og begravet. Navne Niels Sigurd Pedersen og Sigurd Kragelund Pedersen er heller ikke de samme. Har ikke fundet nogen af dem i
kirkebøgerne for Mou fra 1946 og frem til 1969. Det er måske tvivlsomt, om artiklen har noget at gøre med herværende Niels Sigurd Pedersen.

Agnes Kirstine tv. ved hendes mor’s 80 år fødselsdag, 13-02-1962 Niels Sigurd Pedersen i midten
Fra Lokalhistorisk arkiv Sejlflod (arkiv.dk) af sine forældre og søskende
Foto fra MyHeritage/Bjarne Erik Jensen Web Site

Leif Christensen 40
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Tipoldebørn


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s børnebørn
2-1-1)
Petra Hedvig Hassing Christensen’s og Peder Christian Pedersen Houtved’s børn

2-1-1-1) økonomaassistent
Bodil Hassing Houtved gift med Erling Tonny Sørensen
* 15-09-1927 03-01-1954 * 13-12-1925
Bælum Mark, Hellum, Ålborg Bælum Kirke Århus
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Jette Houtved Sørensen


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s børnebørn
2-1-2)
Christian Johan Hassing Christensen’s og Jensine Nielsen’s børn

2-1-2-1) slagter servitrice
Ernst Børge Hassing gift med Maj-Britt Hildegard Hansson
* 18-07-1923 05-06-1949 * 11-06-1928
Storvorde, Ålborg Nøvling Kirke Skee, Gøteborg, Sverige
† †
Ukendt Ukendt

Maj-Britt Hassing bopæl i 2017, Sannegården, Barken Beatrices Gata 40, lejlighed 1403, 41760 Göteborg. Hun er registreret som værende ugift.
Hendes postadresse, hos barnebarnet Johan Hassing på adressen Skålviseredsvägen 23, 42372 Säve.

Børn:
1) Birthe Margrethe Hassing


2-1-2-2)
Svend Erik Hassing død ca. 1 mdr. gammel
* 24-08-1926
Gistrup, Nøvling, Ålborg
† 17-09-1926
Gistrup, Nøvling, ÅlborgLeif Christensen 41
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-2-3) ingeniør
Svend Erik Hassing gift med Ester Larsen
* 14-11-1927 26-12-1958 * 27-08-1932
Gistrup, Nøvling, Ålborg Skæve Kirke, Dronninglund, Hjørring Torslev, Dronninglund, Hjørring
† †
Ukendt Ukendt

Bopæl, Pedersmindevej 19, 8600 Silkeborg
Børn:
1) Lars Christian Hassing (død som lille)
2) Lars Christian Hassing
3) Bente Hassing
4) Inger Hassing

Ester og Svend Erik, 2014
Fra Facebook
2-1-2-4) lærer kontorassistent
Knud Preben Hassing gift med Lilly Laura Larsen
* 11-03-1933 28-03-1959 * 20-12-1936
Gistrup, Nøvling, Ålborg Veggerby Kirke Veggerby, Hornum, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt

Fælles bopæl, Skovsyrevej 14, 9310 Vodskov
Børn: Ukendt


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s børnebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s børn

2-1-3-1) slagter husassistent og husmoder
Jens Peter Hassing gift med Bodil Toft Christensen
* 25-02-1926 11-11-1947 * 24-10-1928
Gistrup, Nøvling, Ålborg Borgmesterkontoret Hals, Kær, Ålborg
† 26-10-1985 Ålborg † 31-10-2011
Petersborgvej 6, Vejgård, Ålborg Lundbyesgade Plejecenter, Vejgård
Begravet på Vejgård kirkegård Begravet på Vejgård kirkegård
Fælles bopæl, Petersborgvej 6, 9000 Ålborg
Børn:
1) Lykke Irene Toft Hassing
2) Preben Toft Hassing
3) Jens Peter Hassing


Dødsannoncer – fra Nordjyske historisk avisarkiv 30-10-1985


Leif Christensen 42
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-2)
Svend Aage Hassing gift med Lydia Pauline Ukendt
* 06-10-1927 02-09-1955 * 07-03-1932
Gudumholm, Ålborg Ukendt
† † 27-12-2015
Ukendt Herning, Midtjylland

Børn:
1) Karin Hassing
2) Finn Fredberg HassingLydia og Svend Aage, 2008
Fra generosity.com

Svens Aage med oldebørnene Oliver og Julie
Fra Facebook, 2016
Dødsannonce fra afdøde.dk

2-1-3-3) tvilling til 4
Elisabeth Hassing gift med John Sørensen
* 09-01-1930 * 04-03-1930
Gudumholm, Ålborg Ingstrup Mejeriby, Hvetbo, Hjørring
† † 01-05-2001
Ukendt Kållered, Sverige
Bopæl 2016, Våmmedalsvägen 116, 42831 Kållered, Sverige

Børn:
1) Johnny Peter Sørensen
2) Sonja Sørensen
3) Laila Sørensen
Elisabeth på sin 87 år fødselsdag, John og Elisabeth i deres unge år – Ung Elisabeth med sin søn Johnny
den 9. januar 2017 lagt på Facebook af Elisabeth i 2016 lagt på Facebook af Johnny i 2014
Fra Facebook

2-1-3-4) tvilling til 3
Else Hassing død 2 mdr. gammel
* 09-01-1930
Gudumholm, Ålborg
† 17-03-1930
Gudumholm, Ålborg

2-1-3-5)
Else Johanne Hassing gift med Ukendt Madsen
* 10-02-1931 *
Gudumholm, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Deres børn:
1) Kurt-Olov Edmund Hassing Madsen, født Svensson (fader ukendt)
2) Erik Madsen
3) Merete Britta Madsen

Leif Christensen 43
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-6) bagersvend
Norma Marie Kathrine Hassing gift med Vagn Ove Christensen
* 25-05-1933 28-11-1953 * 25-02-1926
Gudumholm, Ålborg Borgmesterkontoret Sønderup, Hornum, Ålborg
† 18-03-1985 (kræft) Ålborg † 06-11-1988 (kræft)
Hjedsbæk, Suldrup, Rebild, Nordjylland Suldrup, Rebild, Nordjylland

Børn:
1) Sanne Trine ChristensenSuldrup Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

2-1-3-7) bestyrer og pedel lærerinde
Kjeld Kristian Hassing gift med Anna Andersen
* 13-10-1935 20-09-1958 * 24-07-1935
Lillevorde Kær, Ålborg Varde Kirke Næsbjerg, Ribe
† † 25-09-2014
Ukendt Varde, Syddanmark
Begravet på Janderup Kirkegård
Børn:
1) Poul Fredberg Hassing
2) Birgit Hassing
3) Bjarne HassingFra e-pages.dk – Ugeavisen VardeAr
tikel fra e-pages.dk – Ugeavisen Varde
Fra Jyske Vestkysten, jv.dk


Leif Christensen 44
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-8)
Jens Christian Fredberg Hassing gift med Rigmor Kristine Christensen
* 10-05-1938 *
Lillevorde, Ålborg Ukendt
† 17-04-1986 †
Testrup, Rinds, Viborg Ukendt
Begravet på Gudumholm Kirkegård

Børn:
1) Helga Fredberg Hassing
2) Jos (Carl Johan) Fredberg Hassing
3) Peder Fredberg HassingRigmor Kristine Christensen
Gudumholm Kirkegård - Foto fra dk-gravsten.dk
Fra MyHeritage, Knap Web Site

2-1-3-9) syerske tilskærer
Anni Birthe Hassing gift med Børge Georg Ølgaard Hansen
* 04-04-1940 19-11-1960 * 13-04-1938
Lillevorde, Ålborg Sønder Kongerslev Kirke Sct. Johannes, Herning, Ringkøbing
† 06-01-2016 (kræft) †
Herning, Midtjylland Ukendt
Bopæl, Baldersvej 55, 2. 0001, 7400 Herning

Børn:
1) Kim Ølgaard Hansen
2) Janne Ølgaard Hansen
3) Dan Ølgaard Hansen

Artikel i Herning Folkeblads Nyhedssite AOH.dk 17-11-2010Anni’s og Børge’s bryllupsbillede og her i 2014 – Fotos fra deres Facebook
Dødsannonce
Fra Herning Folkeblad 13-01-2016

2-1-3-10)
Karl Johan Hassing døde 13 dage gammel
* 17-01-1943
Lillevorde, Ålborg
† 30-01-1943
Lillevorde, Ålborg
Begravet på Gudumholm Kirkegård


Leif Christensen 45
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s børnebørn
2-1-5)
Ragna Johanne Hassing Christensen’s og Niels Jensen Nielsen’s børn

2-1-5-1)
Anna Marie Nielsen gift med Kurt Lykke Sørensen
* 22-01-1940 16-05-1965 * 26-05-1941
Storvorde, Ålborg Storvorde Kirke Ebeltoft, Mols, Randers
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Schleppegrellsgade 9, Århus

Børn:
1) Hanne Lykke Sørensen
2) Bente Lykke Sørensen

2-1-5-2)
Ester Nielsen gift med Kjeld Vinther Kjeldsen
* 22-05-1943 25-07-1966 * 30-01-1936
Storvorde, Ålborg Storvorde Kirke Ulsted, Kær, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Gammel Skolegårdsvej 40, Allerød

Børn:
1) Lene Vinther Kjeldsen
2) Peter Vinther Kjeldsen


Fortsættes næste sideLeif Christensen 46
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-5-3) landmand og ejer af Bed and Breakfast direktør og ejer af Bed and Breakfast
Gert Hassing Nielsen gift med Bodil Sondrup Bach
* 14-02-1948 16-10-1971 * 13-06-1949
Storvorde, Ålborg Nørre Tranders Kirke Nørre Tranders, Ålborg
† †
Ukendt Bopæl, Kystvejen 224, Dokkedal Ukendt

Børn:
1) Ukendt

Artikel fra Nordjyske.dk af 12-06-2009 og opdateret 12-05-2012
Artikel om Gert og Bodil’s Bed and Breakfast – fra bedandbreakfastguide.dk


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) børnebørn
2-3-1)
Mette Søndergaard Larsen’s og Thyger Sørensen’s børn

2-3-1-1)
Leo Søndergaard Sørensen yderligere data ukendt
* 30-03-1919
Ny Rødslet, Vadum, Kær, Ålborg

UkendtLeif Christensen 47
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) børnebørn
2-3-2)
Lars Søndergaard Larsen’s og Else Marie Kristensen Glad’s børn

2-3-2-1) økonoma
Laust Søndergaard gift med Inger Drud Thygesen
* 05-09-1944 * 12-09-1946
Lillevorde, Ålborg Amtssygehuset, Ansgar, Ålborg
† † 19-11-2007
Ukendt Guldbæk, Hornum, Ålborg

Fælles bopæl, Guldbækparken 32, 9230 Svenstrup

Børn: Ingen
Dødsannonce
Nordjyske historisk avisarkiv, 24-11-2007Dødsannoncer
Nordjyske historisk avisarkiv, 21-11-2007

Mindeord
Fra køkkenliv nr. 20 af 13-12-2007 (kost.dk)
Takkeannonce
Nordjyske historisk avisarkiv, 02-12-2007


2-3-2-2)
Niels Erik Søndergaard gift med Jytte Ukendt
* 04-11-1946 *
Lillevorde, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) børnebørn
2-3-3)
Rasmus Kristian Søndergaard’s og Karen Johanne Knudsen’s børn

2-3-3-1)
Lars Jørgen Søndergaard gift med Gerda Ukendt
* 17-07-1944 *
Arden, Fleskum, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt


Leif Christensen 48
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-3-3-2)
Ellen Kirstine Søndergaard gift med Kurt Ukendt
* 12-01-1947 *
Arden, Fleskum, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) børnebørn
2-3-4)
Johannes Kristian Søndergaard’s og Magda Petrea Lauritzen’s børn

2-3-4-1)
Orla Søndergaard yderligere data ukendt
* 14-10-1937
St. Blichersgade 14, Budolfi, Ålborg

Ukendt

2-3-4-2)
E. Søndergaard yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Fortsættes næste side


Leif Christensen 49
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) børnebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s børn

2-3-5-1) landmand
Jacob Søndergaard 1. ægteskab Ukendt
* 15-06-1934 *
Krestenstrup, Lillevorde, Ålborg Ukendt
† 16-08-2016 *
Lillevorde, Ålborg, Nordjylland Ukendt
Urne nedsat på Lillevorde Kirkegård
Fælles bopæl, Randbyvej 36, Lillevorde, 9280 Storvorde
Børn:
1) Jens Christian Søndergaard
2) Anders Dissing Søndergaard
3) Søren Klausen Søndergaard
4) Kresten Klausen Søndergaard
5) Anne Marie Dissing Søndergaard
6) Mikkel Dissing Søndergaard

2. ægteskab Marianne (Falk)
*
Ukendt

Ukendt

Børn:
7) Karen Louise Falk Søndergaard

Oplysningerne om børnene er ikke helt sikre, da jeg ikke fuldt ud har kunnet verificere dem. Oplysningerne er fundet på en delvis ged.com fil på
Google.

Skolebillede fra Lillevorde Skole 1944-1945. Jacob med Karen Louise på armen i
Jacob sidder i første række som nr. 2 fra venstre. begyndelsen af 1980.erne.
Fra arkiv.dk. Fra hendes Facebook.


Fra soldaterbladet ”Gardehusaren” juni 2004Dødsannonce fra afdøde.dkLeif Christensen 50
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-3-5-2) bankassistent dyrlæge
Kirsten Elisabeth Søndergaard gift med Freddy William Lund
* 04-03-1937 01-08-1959 * 03-10-1929
Krestenstrup, Lillevorde, Ålborg Lillevorde Kirke Rigshospitalet, København
† †
Ukendt Ukendt

Af vielses-anmærkningerne i Kirkebogen ses, at deres fremtidige bopæl er Nigeria i Afrika, men nu (2016) er adressen, jf. Krak, Solbyen 13, 9000 Ålborg.

Børn:
1) Marie Louise Lund
2) Jane Elisabeth Lund
3) Gertrud Lund

2-3-5-3) lærerinde bankassistent
Anne Birgitte Søndergaard gift med Arne Korfits Nielsen
* 02-03-1948 *
Krestenstrup, Lillevorde, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Trekanten 13, 9270 Klarup
Børn:
1) Christian Korfits Nielsen
2) Mette Søndergaard Nielsen
3) Peter Korfits Nielsen


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s børnebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s børn
3-2-1)
Eline Kirstine Christensen’s børn (fader ukendt)

3-2-1-1) dagplejemoder kontorassistent
Margith Marie Christensen gift med Ukendt Jensen
* 17-12-1943 *
Storvorde, Ålborg Ukendt
† 25-10-1978 †
Storvorde, Ålborg Ukendt

Børn:
1) Ukendt Jensen
Storvorde Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk


Fortsættes næste side

Leif Christensen 51
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s oldebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s børnebørn
3-2-2)
Søren Madsen Christensen’s og Herdis Pedersen’s børn

3-2-2-1) revisor
Jens Jørn Christensen yderligere data ukendt
* 07-02-1952
Storvorde, Ålborg

Ukendt

Ejer af Matr.nr. 13bm, Astavej 7, 9280 Storvorde


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s oldebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s børnebørn
3-2-3)
Kirsten Sofie Christensen’s og Kristen Poulsen’s børn

3-2-3-1) arkitekt lærer
Niels Marinus Poulsen gift med Ukendt Nielsen
* 20-07-1945 *
Storvorde, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ukendt Poulsen
2) Ukendt Poulsen

3-2-3-2) rørlægger lærer
Poul Martin Poulsen gift med Ukendt Larsen
* 27-04-1949 *
Østerkær, Gjøl, Hvetbo, Hjørring Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ukendt Poulsen

3-2-3-3) ekspeditrice entreprenør
Mette Marie Poulsen gift med Ukendt Christensen
* *
Østerkær, Gjøl, Hvetbo, Hjørring Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn: Ukendt


Fortsættes næste side
Leif Christensen 52
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-2-3-4) lærer lærer
Kirsten Merete Poulsen gift med Poul Flyger Nielsen
* 17-02-1957 21-01-1978 * 01-06-19??
Storvorde, Fleskum, Ålborg Storvorde Kirke Ukendt
† Skilt †
Ukendt Ukendt
Fælles bopæl ved giftemål, Almavej 16, 9280 Storvorde
Efternavnet Nielsen blev slettet i 1978

Børn:
1) Tabitta Flyger
2) Maria Flyger
3) Daniel Flyger født


Bagerst fra venstre: Daniel, Tabitta, Maria, Claus, Poul

Forrest fra venstre: August, Emilie og Kirsten
Fra Facebook, 2012


2. ægteskab Niels Ukendt
2009 *
Ukendt

Ukendt

Kirsten og Niels, 2009
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s oldebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s børnebørn
3-2-4)
Niels Madsen Christensen’s og Ninna Larsen’s børn

3-2-4-1)
Ukendt Christensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Leif Christensen 53
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-2-4-2)
Ukendt Christensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s oldebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s børnebørn
3-2-5)
Erik Henning Christensen’s og Esther Setting Nielsen’s børn

3-2-5-1) blikkenslager og direktør i vss-firma butikschef
Bo Charles Christensen gift med Lise Lotte Klara Rasmussen
* 22-05-1963 *
Storvorde, Fleskum, Ålborg Mou, Fleskum, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Idasvej 5/Vestermarksvej 9, 9280 Storvorde
Børn:
1) Henrik Sommerfeldt Rasmussen (Lise Lotte’s barn)
2) Silas Christensen (tvilling til nr. 3)
3) Sara Christensen (tvilling til nr. 2)

Bo, 2016 og Lotte, 2014
Fra Facebook

Børnene Silas, Sara og Henrik
Fra Facebook

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s oldebørn
3-3)
Niels Christensen’s og Karen Nielsen Melgaard’s børnebørn
3-3-1)
Leo Bent Christensen’s og Ketty’s børn

3-3-1-1)
Lone Christensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

UkendtLeif Christensen 54
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s oldebørn
3-4)
Sørine Caroline Christensen’s og Hans Christian Hansen’s børnebørn
3-4-1)
Kaj Ruegaard Hansen’s og Birgith Eimer’s børn

3-4-1-1) tvilling til nr. 2 – sygeplejerske og kunstmaler lærer
Anne Ruegaard Hansen gift med Anders Åkjær Sørensen
* 1961 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Nuværende bopæl (2016), Rydersvej 21, 8200 Århus N
Børn:
1) Nanna Åkjær Sørensen
2) Stine Åkjær SørensenSkjærbakken 39, Vangså, 7700 Thisted
Foto fra thisted.visbilleder.dk

3-4-1-2) tvilling til nr. 1
Eva Ruegaard Hansen yderligere data ukendt
* 1961
Ukendt

Ukendt

3-4-1-3)
Peter Ruegaard Hansen yderligere data ukendt
* 1966
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Frederiksgade 10, 1265 København K


Peter Ruegaard Hansen
Entry Point North’s Newsletter, Issue nr.14, 2013 (entrypointnorth.com)
Fortsættes næste side
Leif Christensen 55
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tipoldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s oldebørn
3-4)
Sørine Caroline Christensen’s og Hans Christian Hansen’s børnebørn
3-4-2)
Erik Ruegaard Hansen’s og Carla Windfeld Schmidt’s børn

3-4-2-1) dyrelæge
Astrid Ruegaard Hansen gift med Jørgen Petersen
* 07-02-1961 * 1959
Hellerup, Sokkelund, København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Lotte Ruegaard Petersen
2) Lisa Ruegaard Petersen
3) Freja Ruegaard Petersen

Familien Ruegaard Petersen,

fra venstre er det Astrid, Freja, Lisa, Lotte og Jørgen
Foto fra Facebook
Astrid Ruegaard Hansen til højre
Jørgen Petersen
Foto fra Facebook3-4-2-2) civilingeniør, produktudvikler og examiner af patenter
Christian Ruegaard Hansen ugift
* 20-05-1963
Hellerup, Sokkelund, København

Ukendt
Christian Ruegaard Hansen
Foto fra Facebook
Leif Christensen 56
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Ellen Kirstine Rasmussen’s og Søren Jensen’s tipoldebørn
4)
Jensine Christine Sørensen’s og Jens Laurits Jensen Gjøl’s oldebørn
4-3)
Ane Marie Christine Birgitte Jensen’s og Niels Otto Nielsen’s børnebørn
4-3-1)
Laura Christine Nielsen’s og Viggo Juel Rasmussen’s børn

4-3-1-1)
Else Marie Juel Rasmussen yderligere data ukendt
* 12-03-1927
Vor Frue Sogn, Algade 21, Ålborg

ukendt

4-3-1-2)
Kirsten Solveig Juel Rasmussen gift med Erik Jensen
* 09-01-1932 *
Vor Fru Sogn, Algade 21, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

4-3-1-3)
Karl Otto Juel Rasmussen yderligere data ukendt
* 06-04-1934
Vor Frue Sogn, Algade 21, Ålborg

Ukendt


Ellen Kirstine Rasmussen’s og Søren Jensen’s tipoldebørn
4)
Jensine Christine Sørensen’s og Jens Laurits Jensen Gjøl’s oldebørn
4-3)
Ane Marie Christine Birgitte Jensen’s og Niels Otto Nielsen’s børnebørn
4-3-2)
Agnes Kirstine Nielsen’s og Niels Sigurd Pedersen’s børn

4-3-2-1)
Tonny Erik Pedersen yderligere data ukendt
* 19-05-1942
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg

Ukendt
bopæl, Kystvej 54, Egense, 9280 Storvorde, hvor han bor sammen med sin broder Svend Aage Pedersen

4-3-2-2)
Henning Marinus Pedersen gift med Eva Birgit Thychosen
* 19-12-1943 30-03-1967 * 24-02-1949
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg Mou Kirke Sct. Nicolai, Nørrevang, Vejle
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Birgithe Agnes Pedersen
2) Allan Pedersen (tvilling til nr. 3)
3) Brian Pedersen (tvilling til nr. 2)

4-3-2-3)
Svend Aage Pedersen yderligere data ukendt
* 24-05-1946
Egense, Mou, Fleskum, Ålborg

Ukendt

Bagerst fra venstre: Svend Aage Pedersen, Henning Marinus
Pedersen og Svend Aage Pedersen.
Forrest fra venstre: Deres mor Agnes Kirstine og deres mor-
mor Ane Marie Kirstine Birgitte Nielsen, 13-01-1962
Fra Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod (Arkiv.dk).

Leif Christensen 57
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Tip2-oldebørn


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-1)
Petra Hedvig Hassing Christensen’s og Peder Christian Pedersen Houtved’s børnebørn
2-1-1-1)
Bodil Hassing Houtved’s og Erling Tonny Sørensen’s børn

2-1-1-1-1)
Jette Houtved Sørensen yderligere data ukendt
* 04-11-1959
Glostrup, Smørum, København

Ukendt
Jf. lov nr. 193 af 29. april 1981, navneforandring 1. marts 1999 til Jette Houtved


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-2)
Christian Johan Hassing Christensen’s og Jensine Nielsen’s børnebørn
2-1-2-1)
Ernst Børge Hassing’s og Maj-Britt Hildegard Hansson’s børn

2-1-2-1-1) apotekstekniker
Birthe Margrethe Hassing gift med Björn Hedin
* 20-02-1951 * 30-05-1950
Gøteborg, Sverige skilt Sverige
† †
Ukendt Ukendt

Birthe’s bopæl, Mellangaten 14A, lejl. 1201, 41301 Göteborg, Sverige – Bjørn’s bopæl, Västergatan 22, lejl. 1302, 41313 Göteborg, Sverige.

Børn:
1) Johan Peter Hassing (hendes barn – fader ukendt)
2) Anna Cecilia Hedin
3) Maria Linnea Hedin

Birthe, 2016
Fra Facebook

Fortsættes næste side
Leif Christensen 58
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-2)
Christian Johan Hassing Christensen’s og Jensine Nielsen’s børnebørn
2-1-2-3)
Svend Erik Hassing’s og Ester Larsen’s børn

2-1-2-3-1)
Lars Christian Hassing død 1½ mdr. gammel
* 27-10-1959
Glostrup, Smørum, København
† 12-12-1959
Amtssygehuset i Gentofte, Sokkelund, København
Begravet på Gudumholm Kirkegård

Fra dk-gravsten.dk


2-1-2-3-2) edb-programmør lektor
Lars Christian Hassing gift med Jeanette Ukendt
* 07-11-1960 1990 *
Kommunehospitalet, Budolfi, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Bopæl, Magretelunen 15, 8270 Højbjerg
Børn:
1) Christian Hassing
2) Frederik Hassing

Lars, 2016 og Jeanette, 2015
Facebook

2-1-2-3-3) sygeplejerske
Inger Hassing gift med Ukendt Karlsen
* 19-10-19(62) 10-10-1992 *
Ukendt Silkeborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Peter Hassing Karlsen
2) Lise Hassing Karlsen

Inger og hendes mand, 2014
Fra Facebook

Leif Christensen 59
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-2-3-4) maskiningeniør
Bente Hassing gift med Niels Kammer
* 23-11-1965 * 09-04-1966
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Augustvænget 5, Bramdrupdam, 6000 Kolding
Børn:
1) Maria Hassing Kammer
2) Mathias Hassing Kammer

Bente, 2015 og Niels, 2015
Fra Facebook

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s børnebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s børn

2-1-3-1-1) snedker
Lykke Irene Toft Hassing gift med Ove Nielsen
* 17-09-1947 20-02-1965 * 10-10-1944
Kærsholm, Lillevorde, Fleskum, Ålborg Vejgård Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tofthøjvej 10, st.tv, 9280 Storvorde
Børn:
1) Dorthe Toft Nielsen
2) Kent Toft Nielsen
3) Jan Toft Nielsen

Nordjyske.dk skrev den 28. oktober 2008:
”I dag: Ove Nielsen, snedker, Tofthøjvej 10, Storvorde, 40 år i NJ
Montage, Nørresundby. Ove Nielsen er uddannet snedker og
har de seneste 40 år arbejdet som sådan hos NJ Montage, og
han går glad på arbejde hver morgen. I fritiden følger han gerne
børnebørnenes gøren og laden i fodboldklubberne, og der Nordjyske.dk skrev den 10. oktober 2009:
gælder, uanset om der spilles i AaB, Storvorde eller Hellested i ”Ove Nielsen, Tofthøjvej 10, Storvorde, fylder i dag 65 år.
Randers. Han er også glad for at arbejde ved computeren. Ove Ove Nielsen vil stadig være at finde på arbejdsmarkedet hos NJ
Nielsen er gift med Lykke, og de har tre børn, svigerbørn og fem Montage, Nørresundby, hvor han i november sidste år kunne fejre 40
børnebørn. Jubilæet markeres lørdag 8. november i Storvorde års jubilæum. Fødselsdagen fejres sammen med den nærmeste
Boldklub”. familie”.

Lykke og Ove forrest med deres børn og svigerbørn bagerst,
fra venstre: Gitte, Jan, Dorte Chalotte, Kent, Dorthe og Ove
ved deres guldbryllup 20-02-2015 – Fra Facebook

Leif Christensen 60
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-1-2)
Preben Toft Hassing gift med Hanne Pehrson
* 10-06-1950 1970 * 1953
Sønder Kongerslev, Hellum, Ålborg borgmesterkontoret Ukendt
† Ålborg † 19-11-2013
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vestermarksvej 39, 9280 Storvorde

Børn:
1) Anja Toft Hassing
2) Claus Toft Hassing

2-1-3-1-3) tømrer og pædagog
Jens Peter Hassing gift med Anette Degnholdt Larsen
* 25-01-1953 ??-09-1977 * 15-03-1955
Visse, Nøvling, Fleskum, Ålborg Vejgård Kirke Ukendt
† Skilt †
Ukendt Ukendt

Jens Peter og Anette Degnholdt blev skilt, og Anette giftede sig igen med Lars Rasmussen i 2012.

Børn:
1) Martin Degnholdt Hassing


Fra Børn&Unge -2016/3
Foto: Lars Horn
Anette Degnholdt Larsen, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 61
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s børnebørn
2-1-3-2)
Svend Aage Hassing’s og Lydia Pauline Ukendt’s børn

2-1-3-2-1) direktør for HN Coating A/S
Karin Hassing gift med Leo Christensen
* 10-10-1956 29-12-1983 * 26-02-1956
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Rosenholmvej 16, 7400 Herning

Børn:
1) Thomas Hassing Christensen
2) Mark Hassing Christensen


Karin og Leo med Freja og Mads, 2016
Fra Facebook

2-1-3-2-2) it-chef og location manager
Finn Fredberg Hassing 1. ægteskab Helle Ølholm Larsen
* 24-07-1964 *
Herning, Ringkøbing skilt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Daniel Ølholm Fredberg Hassing
2) Simone Josephine Ølholm Fredberg Hassing
3) Phillip Ølholm Fredberg Hassing


Helle Ølholm Larsen, 2009
Fra Facebook


tandlæge-klinikassistent
2. ægteskab Monica Mattox (White)
12-10-2007 *
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Egebakken 25, Gullestrup, 7400 Herning

Monica har fra tidligere ægteskab med Brian White, USA, børnene Bailey White, f. 1992, Sophie White og Max White, f. 2000.

B
4)
5)

Finn og Monica, 2015

Fra Facebook

Leif Christensen 62
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s børnebørn
2-1-3-3)
Elisabeth Hassing’s og John Sørensen’s børn

2-1-3-3-1) arbejder hos Halmstad kommune også hos Halmstad kommune
Johnny Peter Sørensen gift med Gocki Sol-Britt Christina Nordberg
* 09-01-1951 * 19-09-1957
Halmstad, Sverige Halmstad, Sverige
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Kornhillsvägen 26, lejl. 1106, 30258 Halmstad, Sverige

Børn:
1) Tina Sørensen
2) Jimmy Sørensen
3) Timh Sørensen

Gocki og Johnny, 2015
Fra Facebook
2-1-3-3-2) socialrådgiver
Sonja (Kofoed) Sørensen gift med Anders Kofoed
* 16-07-1953 * 16-11-1949
Halmstad, Sverige Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Strandvallen 150C, lejl. 1101, 30257 Halmstad, Sverige

Børn:
1) Kim Sörensen
2) Ukendt
3) Ukendt

Sonja, 2017
Fra Facebook
2-1-3-3-3)
Laila Sørensen gift med Hans Norrgard
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Peter Norrgard
2) Robert Norrgard
Hans og Laila, 2009
Fra Facebook

Leif Christensen 63
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s børnebørn
2-1-3-5)
Else Johanne Hassing’s og Ukendt Madsen’s børn

2-1-3-5-1)
Kurt-Olov Edmund Hassing Madsen (født Svensson) gift med Hanne Hedegaard
* ??-10-1955 *
Ukendt Brønderslev, Børglum, Hjørring
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Bryggerivej 21, 9700 Brønderslev

Børn:
1) Ditte Olga Hedegaard Madsen
2) Mark Hedegaard Madsen

Kurt-Olov, 2016 og Hanne, 2017
Fra Facebook

2-1-3-5-2)
Erik Madsen 1. ægteskab Ukendt
* *
Ukendt skilt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Lise Viltoft Madsen
2) Nanna Viltoft Madsen
3) Ukendt (dreng) Madsen

2. forhold Dorte Løgsted
01-12-2013 *
Ukendt

Ukendt

Dorte har to børn fra tidligere forhold, Rebekka og Markus Vestergaard

Erik, 2015 og Dorte med sine børn, 2013
Fra Facebook

Leif Christensen 64
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-5-3)
Merete Britta Madsen gift med Bent Lauritzen
* 01-07-19?? 01-09-1990 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Ledavej 98, 9210 Ålborg SØ

Børn:
1) Kenneth Fredberg Lauritzen
2) Dennis Fredberg Lauritzen
3) Mikkel Fredberg Lauritzen
4) Rikke Fredberg Lauritzen

Merete og Bent – sølvbryllup, 2015
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s børnebørn
2-1-3-6)
Norma Marie Kathrine Hassing’s og Vagn Ove Christensen’s børn

2-1-3-6-1) lærer og kommunikationschef
Sanne Trine Christensen 1. ægteskab Søren Bach
* 28-11-1959 *
Nibe Sygehuset, Hornum, Ålborg skilt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Sascha Bach
2) Sonni Bach

2. ægteskab Niels Kjær Gertsen
* 09-10-1965
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Risevej 34, 9640 Farsø

Børn:
3) Camilla Kjær GertsenSanne, 2016
Fra FacebookLeif Christensen 65
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s børnebørn
2-1-3-7)
Kjeld Kristian Hassing’s og Anna’s børn

2-1-3-7-1)
Poul Fredberg Hassing gift med Linda Møberg
* *
Varde, Vester Horne, Ribe Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Nørremarksvej 11, 6800 Varde

Børn:
1) Anja Hassing
2) Christian Hassing
3) Thomas Hassing

Poul, 2017 og Linda, 2015
Fra Facebook

2-1-3-7-2) frisør ejendomsmægler
Birgit Fredberg Hassing 1. ægteskab Henning Søndergård
* * 04-01-1961
Varde, Vester Horne, Ribe Ukendt
† † 27-07-2012
Ukendt Ribe, Syddanmark

Børn:
1) Martina Søndergård Fredberg
2) Louisa Søndergård Fredberg
3) Frederik Søndergård Fredberg
Henning’s dødsannonce i Ugeavisen Ribe
Fra dødsannoncer.afdøde.dk, 29-07-20122. ægteskab Kristian Jensen
07-05-2016 *
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Jasminparken 28, 6760 Ribe

Birgit og Kristian, 2015
Fra Facebook

Leif Christensen 66
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-7-3)
Bjarne Fredberg Hassing gift med Gitte Benthe Ukendt
* 12-02-1967 * 17-09-19??
Varde, Vester Horne, Ribe Varde, Vester Horne, Ribe
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vandmøllen 15, 6800 Varde

Børn:
1) Henrik Fredberg Hassing

Bjarne og Gitte, 2011
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s børnebørn
2-1-3-8)
Jens Christian Fredberg Hassing’s og Rigmor Kristine Christensen’s børn

2-1-3-8-1) social- og sundhedsassistent produktionsleder , plastmager
Helga Fredberg Hassing gift med Johnnie Vigan Knap
* 13-02-1966 * 25-11-1965
Ukendt skilt København
† †
Ukendt Ukendt

Johnnie giftede sig igen med Judy Reimer 01-08-2015

Børn:
1) Stine Fredberg Knap
2) Niklas Vigan Knap
3) Linn Fredberg Knap

gift med Johnny Ukendt
10-05-2014 *
Ukendt

Ukendt
Johnny og Helga, 2017 Helga Johnnie med sine børn, 2015
Fra Facebook Fra MyHeritage/Knap Web Site Fra Facebook
Leif Christensen 67
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-8-2) butiksassistent
Jos (Carl Johan) Fredberg Hassing gift med Birthe Nielsen
* * 05-10-1965
Ukendt Bælum, Hellum, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Sandtoften 10, 9574 Bælum

Børn:
1) Martin Hassing
2) Michael Hassing

Jos og Birthe, 2016
Fra Facebook

2-1-3-8-3) butiksassistent
Peder Fredberg Hassing gift med Anne-Marie Andersen
* * 04-02-19??
Ukendt skilt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Kim Hassing
2) Jan Hassing
3) Anita Hassing
Anne-Marie med sin datter Anita som student
Fra Facebook2. forhold med Henny Bodil Andersen
*
Ukendt

Ukendt

Bopæl, Todbølvej 44, Sperring, 7700 Thisted (Peder Fredberg Hassing og Henny Bodil Andersen)

Peder og Henny, 2015
Fra Facebook


Leif Christensen 68
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s børnebørn
2-1-3-9)
Anni Birthe Hassing’s og Børge Georg Ølgaard Hansen’s børn

2-1-3-9-1)
Kim Ølgaard Hansen gift med Tonie Ukendt
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Elme Alle 4, 6933 Kibæk

Børn:
1) Thor Ølgaard Hansen
2) Freja Ølgaard Hansen
3) Rune Ølgaard Hansen

Kim, 2016
Fra MyHeritage/Olgaard Web Site

2-1-3-9-2) chauffør
Janne Ølgaard Hansen gift med Bent Lundegaard Thomsen
* *
Herning, Hammerum, Ringkøbing Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Digevej 19, Tjørring, 7400 Herning

Børn:
1) Christina Ølgaard Thomsen
2) Nicholaj Ølgaard Thomsen

Janne, 2012
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 69
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-9-3) bilsælger sygeplejerske
Dan Ølgaard Hansen 1. forhold med Louise Thomsen
* 24-06-19?? *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Tobias Ølgaard Thomsen
2) Alberte Ølgaard Thomsen
3) Liva Ølgaard Thomsen
Louise, 2015
Fra Facebook


slagter
2. forhold med Dorthe Møller Larsen
* 13-04-19??
Ukendt

Ukendt

Dorte og Dan, 2016
Fra Facebook


Dorthe har børnene Malte, f. 24-10-2005, Mille, f. 28-04-2007, Asger, Melanie, Marcus Ottesen Larsen og Mikkel Ottesen Nielsen fra tidligere forhold.


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-5)
Ragna Johanne Hassing Christensen’s og Niels Jensen Nielsen’s børnebørn
2-1-5-1)
Anna Marie Nielsen’s og Kurt Lykke Sørensen’s børn

2-1-5-1-1)
Hanne Lykke Sørensen yderligere data ukendt
* 26-01-1966
Roskilde

Ukendt

2-1-5-1-2)
Bente Lykke Sørensen yderligere data ukendt
* 15-11-1968
Roskilde

Ukendt

Leif Christensen 70
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s oldebørn
2-1-5)
Ragna Johanne Hassing Christensen’s og Niels Jensen Nielsen’s børnebørn
2-1-5-2)
Ester Nielsen’s og Kjeld Vinther Kjeldsen’s børn

2-1-5-2-1)
Lene Vinther Kjeldsen yderligere data ukendt
* 02-01-1966
Brønderslev, Hjørring

Ukendt

2-1-5-2-2)
Peter Vinther Kjeldsen yderligere data ukendt
* 22-07-1969
Hillerød, Frederiksborg

Ukendt


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) oldebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s børnebørn
2-3-5-1)
Jacob Søndergaard’s og Ukendt’s børn

2-3-5-1-1) direktør, produktchef, bestyrelsesformand selvstændig forretningsindehaver
Jens Christian Søndergaard gift med Susanne Reinhold Pedersen
* 17-11-1960 * 24-01-1967
Krestenstrup, Lillevorde, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Cimbrervej 1, Rebild, 9520 Skørping
Børn:
1) Emilie Reinhold SøndergaardFra www.hvidbjergbank.dk/Files/Billeder/3_Pdf-filer/afd....filer/FK_Træemballage.pdf
Fortsættes næste sideLeif Christensen 71
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-3-5-1-2)
Anders Dissing Søndergaard ugift
* 18-09-1962
Krestenstrup, Lillevorde, Ålborg
† 21-10-1987 (færdselsuheld)
Lundby, Gunderup, Ålborg, Nordjylland
Begravet på Gunderup Kirkegaard, Ålborg, Nordjylland

Gravsten på Gunderup Kirkegård – fra dk-gravsten.dk
Dødsannoncer fra Nordjyske historiske avisarkiv fra henholdsvis 27., 26. og 25. 10.1987

2-3-5-1-3) ingeniør/direktør
Søren Klausen Søndergaard gift med Anne G. Christensen
* 15-03-1964 *
Krestenstrup, Lillevorde, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Degnevænget 20 og 35, 9520 Skørping

Børn: Ukendt

2-3-5-1-4) landmand/direktør
Kresten Klausen Søndergaard ugift
* 21-11-1968
Gistrup, Fleskum, Ålborg

Ukendt
Bopæl, Randbyvej 35, Lillevorde, 9280 Storvorde

fra Facebook, 2013
2-3-5-1-5) stewardesse/lærer
Anne Marie Dissing Søndergaard gift med Ukendt Schütten
* 25-03-1970 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Skovstrupvej 5, 9260 Gistrup

Børn:
1) Andreas Laurentius Schütten Søndergaard
2) Lisa Victoria Schütten Søndergaard
3) Axel Schütten Søndergaard

Leif Christensen 72
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-3-5-1-6) informationskonsulent og ingeniør dekoratør
Mikkel Dissing Søndergaard gift med Anne-Marie Schmith
* 16-10-1971 * 04-02-1974
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Horsens Hedegårdsvej 11, 9220 Skørping

Børn: Ukendt

Fra Linked-In, 2016 Anne-Marie
Fra Facebook, 2016
2-3-5-1)
Jacob Søndergaard’s og Marianne Ukendt’s børn

2-3-5-1-7) pædagog
Karen Louise Falk Søndergaard gift med Ukendt
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Strubjerg 20, 1. Tv, 9400 Nørresundby

Børn:
1) Jacob Sylvester UkendtKaren Louise og Jacob Sylvester,2015
Fra Facebook
Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) oldebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s børnebørn
2-3-5-2)
Kirsten Elisabeth Søndergaard’s og Freddy William Lund’s børn

2-3-5-2-1) laborant og firmaejer (reklamebeskyttelse) ejendomsmægler
Marie Louise Lund gift med Jesper Ejlertsen
* 01-06-1961 * 22-07-1960
Anglo Jos, Plateau, Nigeria Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Folehaven 14, 9000 Ålborg

Børn:
1) Anne Kathrine Lund Ejlertsen
2) Christian Lund Ejlertsen
3) Frida Lund Ejlertsen
Jesper og Marie Louise, 2016
Fra Facebook


Leif Christensen 73
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-3-5-2-2) sygeplejerske speciallæge
Jane Elisabeth Lund gift med Peder Christian Frandsen
* 05-02-1962 *
Anglo Jos, Plateau, Nigeria Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Strøybergsvej 56, 9000 Ålborg

Børn:
1) Astrid Elisabeth Frandsen
2) Jacob Christian Frandsen
Jane Elisabeth Frandsen (th), 2011 Peder Christian, 2007
Fra Ældre- og Handicapforvaltningens Fra nordjyske.dk
Personaleblad, nr. 47, august 2011 Foto: Bent Bach2-3-5-2-3) hortonom (videnskabelig udd. Inden for havebrug, gartneri og landskabsplanlægning) læge/forsker
Gertrud Lund gift med Silvio Zaina
* 09-02-1963 * 01-02-1962
Anglo Jos, Plateau, Nigeria Genova, Italien
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Sofie Lund-Zaina
2) Oskar Lund-Zaina
3) William Jos Lund-Zaina

Gertrud og Silvio
Fra loop.frontiersin.org og silviozaina.com


Fortsættes næste side
Leif Christensen 74
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tipoldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) oldebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s børnebørn
2-3-5-3)
Anne Birgitte Søndergaard’s og Arne Korfits Nielsen’s børn

2-3-5-3-1) cand.jur., afdelingschef i JM, ØL-dommer og forfatter
Christian Korfits Nielsen gift med Ukendt
* 04-04-1968 *
Lillevorde, Fleskum, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Kontorchef i Justitsministeriet Christian Korfits Nielsen fra Bagsværd blev i 2007 benådet med Ridderkorset (Ridder af Dannebrogordenen).

Christian Korfits, 2016
Fra Altinget.dk2-3-5-3-2)
Mette Søndergaard Nielsen yderligere data ukendt
* 09-07-1969
Lillevorde, Fleskum, Ålborg

Ukendt

2-3-5-3-1) cand.polit.
Peter Korfits Nielsen yderligere data ukendt
* 14-02-1978
Ålborg

Ukendt


Fortsættes næste side


Leif Christensen 75
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s tipoldebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s oldebørn
3-2-3)
Kirsten Sofie Christensen’s og Kristen Poulsen’s børnebørn
3-2-3-4)
Kirsten Merete Poulsen’s og Poul Flyger Nielsen’s børn

3-2-3-4-1) ph.d. studerende professionel fodboldspiller og træner
Tabitta Flyger gift med Brian Priske Pedersen
* 07-11-1977 * 14-05-1977
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland Horsens, Vejle
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Skanderborgvej 31, Tingstedholm, 8751 Gedved

Børn:
1) Amalie Sofie Priske Flyger
2) August Priske Flyger

Tabitta sammen med Amalie og Brian Priske – 2016
Instagram og fck.ck

Artikel af Hanne Vammen fra 2011 om Tabitta’s og Brian Priske’s præmiering for byfornyelse
skanderborg.lokalavisen.dk


Fortsættes næste side


Leif Christensen 76
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-2-3-4-2) overassistent butikschef
Maria Flyger gift med Claus Grønlund Hansen
* 02-07-2011 * 14-05-1977
Hørning, Hjermslev, Århus Stjær, Framlev, Århus
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Nygårdsparken 5, 8464 Galten

Børn:
1) Lucas Grønlund Flyger Hansen
2) Clara Grønlund Flyger HansenMaria, Claus, Clara og Lucas, 2016
Fra Facebook
3-2-3-4-3) fodboldspiller og forretningsejer
Daniel Flyger samlevende med Cenia Hedegaard Ørtenblad
* 05-02-1986 13-12-2014 * 14-05-1977
Hørning, Hjermslev, Århus Hørning, Hjermslev, Århus
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Bastian Flyger

Daniel, 2014 og Cenia, 2015
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s tipoldebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s oldebørn
3-2-5)
Erik Henning Christensen’s og Esther Setting Nielsen’s børnebørn
3-2-5-1)
Bo Charles Christensen’s og Lise Lotte Klara Rasmussen’s børn

3-2-5-1-1) (Lise Lotte’s barn)
Henrik Sommerfeldt Rasmussen yderligere data ukendt
*
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland

Ukendt
Henrik, 2014
Fra Facebook


Leif Christensen 77
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-2-5-1-2) tvilling til nr. 3
Silas Christensen yderligere data ukendt
* 23-04-2000
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland

Ukendt

Silas, 2016
Fra Facebook

3-2-5-1-3) tvilling til nr. 2
Sara Christensen yderligere data ukendt
* 23-04-2000
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland

Ukendt

Sara, 2014
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s tipoldebørn
3-4)
Sørine Caroline Christensen’s og Hans Christian Hansen’s oldebørn
3-4-1)
Kaj Ruegaard Hansen’s og Birgith Eimer’s børnebørn
3-4-1-1)
Anne Ruegaard Hansen’s og Ander Åkjær Sørensen’s børn

3-4-1-1-1) industriel designer
Nanna Åkjær Sørensen yderligere data ukendt
* 18-07-1989
Århus

Ukendt

Nanna, 2014
Fra FacebookLeif Christensen 78
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-4-1-1-2) ekspedient og under uddannelse til sygeplejerske
Stine Åkjær Sørensen yderligere data ukendt
* 1993
Århus

Ukendt


Stine, 2016 – Fra Facebook
Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip2-oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s tipoldebørn
3-4)
Sørine Caroline Christensen’s og Hans Christian Hansen’s oldebørn
3-4-1)
Erik Ruegaard Hansen’s og Carla Windfeld Schmidt’s børnebørn
3-4-2-1)
Astrid Ruegaard Hansen’s og Jørgen Petersen’s børn

3-4-2-1-1)
Lotte Ruegaard Petersen yderligere data ukendt
* 23-11-1990
Morud, Vigerslev, Odense

Ukendt
Lotte Ruegaard Petersen, 2016
Foto fra Facebook


3-4-2-1-2)
Lisa Ruegaard Petersen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Lisa Ruegaard Petersen, 2016
Foto fra Facebook
Leif Christensen 79
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-4-2-1-3)
Freja Ruegaard Petersen yderligere data ukendt
* 29-11-1998
Morud, Vigerslev, Odense

Ukendt

Freja Ruegaard Petersen,2016
Foto fra Facebook


Ugeavisen Nordfyn 01-05-2012Ellen Kirstine Rasmussen’s og Søren Jensen’s tip2-oldebørn
4)
Jensine Christine Sørensen’s og Jens Laurits Jensen Gjøl’s tipoldebørn
4-3)
Ane Marie Christine Birgitte Jensen’s og Niels Otto Nielsen’s oldebørn
4-3-2)
Agnes Kirstine Nielsen’s og Niels Sigurd Pedersen’s børnebørn
4-3-2-2)
Henning Marinus Pedersen’s og Eva Birgit Thychosen’s børn

4-3-2-2-1)
Birgithe Agnes Pedersen yderligere data ukendt
* 18-02-1968
Give, Nørvang, Vejle

Ukendt

4-3-2-2-2) tvilling til nr. 3
Allan Pedersen yderligere data ukendt
* 04-04-1970
Give, Nørvang, Vejle

Ukendt

4-3-2-2-3) tvilling til nr. 2
Brian Pedersen yderligere data ukendt
* 04-04-1970
Give, Nørvang, Vejle

Ukendt


Fortsættes næste side

Leif Christensen 80
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Tip3-oldebørn

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-2)
Christian Johan Hassing Christensen’s og Jensine Nielsen’s oldebørn
2-1-2-1)
Ernst Børge Hassing’s og Maj-Britt Hildegard Hansson’s børnebørn
2-1-2-1-1)
Birthe Margrethe Hassing’s og Björn Hedin’s børn

2-1-2-1-1-1) (hendes barn, fader ukendt) polititjenestemand
Johan Peter Hassing ugift
* 12-11-1971
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Skålviseredsvägen 23, 42372 Säve (Hisingen, Göteborg), Sverige.

2-1-2-1-1-2) revisor
Anna Cecilia Hedin gift med Lars Mathias Andersson
* 17-12-1975 * 01-09-1971
Gøteborg, Sverige Sverige
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Linnégatan 18, lejl. 1401, 41301 Göteborg, Sverige

Børn: Ukendt

Anna Hedin
Fra bakertilly.se

2-1-2-1-1-3)
Maria Linnea Hedin ugift
* 30-05-1984
Gøteborg, Sverige

Ukendt
Bopæl, Eldaregatan 8 A, lejl. 1102, 41315 Göteborg, Sverige

Maria Linnea Hedin havde i 2007 og 2008 en ubehagelig sag omkring trusler mv. fra en mandlig bekendt, som han blev dømt for plus erstatning til
Maria Linnea. Oplysningerne er fra en på internettet udlagt politirapport mv. fra den anklagede, som mener, at han er offer for dårligt politiarbejde
og korruption. Maria Linnea’s Facebooknavn er Linnea Nea.

Maria Linnea, 2017
Fra Facebook


Fortsættes næste side

Leif Christensen 81
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-2)
Christian Johan Hassing Christensen’s og Jensine Nielsen’s oldebørn
2-1-2-3)
Svend Erik Hassing’s og Ester Larsen’s børnebørn
2-1-2-3-2)
Lars Christian Hassing’s og Jeanette Ukendt’s børn

2-1-2-3-2-1)
Christian Hassing yderligere data ukendt
* 27-11-1992
Højbjerg, Århus

Ukendt


2-1-2-3-2-2)
Frederik Hassing yderligere data ukendt
* 15-08-1996
Højbjerg, Århus

Ukendt

Frederik, 2016
Fra Twitter


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-2)
Christian Johan Hassing Christensen’s og Jensine Nielsen’s oldebørn
2-1-2-3)
Svend Erik Hassing’s og Ester Larsen’s børnebørn
2-1-2-3-3)
Inger Hassing’s og Ukendt Karlsen’s børn

2-1-2-3-3-1) revisor
Peter Hassing Karlsen yderligere data ukendt
*
Silkeborg, Århus

Ukendt

Peter, 2013
Fra Facebook


2-1-2-3-3-2) psykolog
Lise Hassing Karlsen yderligere data ukendt
* 04-08-??
Silkeborg, Århus

Ukendt

Lise, 2015
Fra LinkedIn

Leif Christensen 82
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-2)
Christian Johan Hassing Christensen’s og Jensine Nielsen’s oldebørn
2-1-2-3)
Svend Erik Hassing’s og Ester Larsen’s børnebørn
2-1-2-3-4)
Bente Hassing’s og Niels Kammer’s børn

2-1-2-3-4-1)
Maria Hassing Kammer yderligere data ukendt
*
Kolding, Vejle

Ukendt

Maria, 2017
Fra Facebook


2-1-2-3-4-2)
Mathias Hassing Kammer yderligere data ukendt
* 2002
Kolding, Vejle

Ukendt


Mathias, 2014
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s børnebørn
2-1-3-1-1)
Lykke Irene Toft Hassing’s og Ove Nielsen’s børn

2-1-3-1-1-1) salgssupporter sas/bi-systemudvikler
Dorthe Toft Nielsen gift med Ole Kristensen
* 27-06-?? * 07-03-1961
Vejgård, Ålborg, Nordjylland Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Dagmarvej 6, 9280 Storvorde

Børn:
1) Patrick Kristensen
2) Simone Kristensen

Dorte og Ole, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 83
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-1-1-2) forretningsindehaver og direktør medindehaver
Kent Toft Nielsen gift med Dorte Charlotte Nielsen
* * 07-04-1976
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tofthøjparken 2, 9280 Storvorde


Børn:
1) Annesofie Toft Nielsen

Kent og Dorte Charlotte, 2015
Fra Facebook

2-1-3-1-1-3) musiker og sanitør ved Dansk Bygningskontrol laborant
Jan Toft Nielsen gift med Gitte Ulberg Toft
* 29-07-1972 22-03-2008 * 08-03-19??
Storvorde, Fleskum, Ålborg Støvring Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Niels Bohrs Vej 6, 8920 Randers

Børn:
1) Frederik Toft Nielsen
2) Josefine Toft NielsenJan og Gitte, 2015
Fra Facebook


Fortsættes næste side
Leif Christensen 84
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s børnebørn
2-1-3-1-2)
Preben Toft Hassing’s og Hanne Pehrson’s børn

2-1-3-1-2-1) pædagogisk leder pædagog
Anja Toft Hassing 1. ægteskab Lars Eriksen
* 10-08-1970 * 12-09-??
Storvorde, Fleskum, Ålborg skilt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Anja’s bopæl, Tofthøjvej 9, 9280 Storvorde

Børn:
1) Maj Hassing Eriksen (tvilling til nr. 2)
2) Mia Hassing Eriksen (tvilling til nr. 1)

Fra terndrup-skole.skoleporten.dk

Lars Eriksen’s blev gift igen med Christina Skov Sørensen, med hvem han har børnene Magnus Skov Eriksen f. 18-11-2001 og Mathias Skov Eriksen.

Lars med Christina og sønnerne, 2016
Fra Facebook

2. ægteskab Bo Larsen
*
Ukendt

Ukendt
Anja og Bo tog efter vielsen efternavnet Hassing Larsen

Børn:
3) Julie Hassing Larsen


Fortsættes næste side

Leif Christensen 85
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-1-2-2) lærer, direktør og sanger lærer, sanger, model og forfatter m.fl.
Claus Toft Hassing gift med Anne-Marie Olivia Østergaard
* 16-12-1978 31-12-2007 * 06-05-1976
Storvorde, Fleskum, Ålborg Storvorde Kirke Hou, Hald, Kær, Ålborg
† skilt i 2012 †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Benjamin Østergaard Hassing
2) Cecilia Østergaard Hassing

Anne-Marie og Claus fra Melodi Grandprix 2008
Fra Nordjyske.dk

2. forhold Sigrid Regitze Moe Nørgaard
*
Ukendt

Ukendt


Sigrid og Claus, 2015
Fra Facebook

Fra claushassing.dk, 2014
Fra Facebook, 2016Leif Christensen 86
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s børnebørn
2-1-3-1-3)
Jens Peter Hassing’s og Anette Degnholdt Larsen’s børn

2-1-3-1-3-1) pædagogmedhjælper
Martin Degnholdt Hassing gift med Stine Hessellund Jensen
* 25-07-1980 15-01-2011 *
Ukendt Måløv Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Martin og Stine blev forlovede i 2002
Børn:
1) Luna Hassing
2) Bertram Hassing

Stine, Luna, Martin og Bertram, 2015
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-2)
Svend Aage Hassing’s og Lydia Pauline Ukendt’s børnebørn
2-1-3-2-1)
Karin Hassing’s og Leo Christensen’s børn

2-1-3-2-1-1) brandmand farmakonom
Thomas Hassing Christensen gift med Anette Kamp Jensen
* 24-07-1982 24-05-2008 *
Herning Sct. Johanneskirke, Herning Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Børglumvej 23, st. th, Tjørring, 7400 Herning

Børn:
1) Oliver Hassing Christensen
2) Julie Hassing Christensen

Thomas, Anette, Oliver og Julie, brylluppet 2008
Fra bricksite.com (Thomas’ og Anette’s hjemmeside)Leif Christensen 87
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-2-1-2) sælger nu hos HN Coating A/S jurist
Mark Hassing Christensen gift med Marlene Bjørner Damgaard
* 24-06-1982 19-09-2008 *
Herning borgerlig vielse Ukendt
† kirkelig velsignelse december 2012 †
Ukendt Snejbjerg Kirke Ukendt

Bopæl, Snejbjerg, 7400 Herning

Børn:
1) Freja Hassing Bjørner Damgaard Christensen
2) Mads Hassing Bjørner Damgaard Christensen


Barnedåb 17-10-2010 i Sct. Johannes Kirken, Herning Mark, Mads, Freja og Marlene, 2016
Fire generationer fra venstre: Fra Facebook
Oldefar Aksel Emil Christensen, farfar Leo Christensen
med Mads og far Mark Hassing Christensen.
Fra Herning Folkeblad, aoh.dk (privat foto, der er stillet til rådighed)


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-2)
Svend Aage Hassing’s og Lydia Pauline Ukendt’s børnebørn
2-1-3-2-2)
Finn Hassing’s og Helle Ølholm’s børn

2-1-3-2-2-1) rejsekonsulent tandplejer og tjener
Daniel Ølholm Fredberg Hassing 1. forhold Nanna Elisabeth Hvisthule
* 2010 * 12-06-1988
Herning Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Felix Hvisthule Hassing
stewardesse
2. forhold Helene Gertsen
2016 *
Ukendt

Ukendt

Daniel og Helene, 2016
Nanna og Felix, 2016 Far Finn og Daniel, 2015 Fra Facebook

Fra Facebook Fra FacebookLeif Christensen 88
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-2-2-2) makeup artist med egen forretning og læser til sygeplejerske projektleder
Simone Josephine Ølholm Fredberg Hassing forhold med Rasmus Gejl Kristensen
* 21-10-1990 2014 *
Herning Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Simone og Rasmus, 2015
Fra Facebook

2-1-3-2-2-3)
Phillip Ølholm Fredberg Hassing yderligere data ukendt
* 28-03-1998
Herning

Ukendt

Philip, 2017
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-3)
Elisabeth Hassing’s og John Sørensen’s børnebørn
2-1-3-3-1)
Johnny Sørensen’s og Gocki Sol-Britt Christina Nordberg’s børn

2-1-3-3-1-1)
Tina Sørensen gift med Ukendt
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Amanda Sørensen
2) Julia Sørensen
Tina - Tina med sine døtre, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 89
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-3-1-2) sygeplejerske
Jimmy Sørensen gift med Anita Amalie Maudal
* 24-08-19?? 06-06-2010 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Mio Sørensen
2) Liam Sørensen

Jimmy, 2012 og Anita, 2016
Fra Facebook


2-1-3-3-1-3)
Timh Sørensen forlovet med Mathilda Högberg
* 01-05-1992 01-07-2009 * 06-01-1993
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Timh, 2014 og Mathilde, 2016
Fra Facebook

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-3)
Elisabeth Hassing’s og John Sørensen’s børnebørn
2-1-3-3-2)
Sonja Sørensen’s og Anders Kofoed’s børn

2-1-3-3-2-1)
Kim Sørensen gift med Tina Ukendt
* 25-03-1972 * 23-12-1973
Halmstad, Sverige Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Strandvallen 6B, lejl., 30257 Halmstad, Sverige
Børn:
1) Tilda Sörensen
2) Stina Sörensen
3) Emil Kenta Sörensen

Kim og Tina, 2012
Fra Facebook

Leif Christensen 90
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-3-2-2)
Ukendt Sörensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

2-1-3-3-2-3)
Ukendt Sörensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-3)
Elisabeth Hassing’s og John Sørensen’s børnebørn
2-1-3-3-3)
Laila Sørensen’s og Hans Norrgard’s børn

2-1-3-3-3-1)
Peter Norrgard gift med Ukendt
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Isabella Norrgard
2) Vidar Norrgard

2-1-3-3-3-2)
Robert Norrgard gift med Ukendt
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Alexander Norrgard

Robert og Alexander,
2009 - Fra Facebook

Fortsættes næste sideLeif Christensen 91
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-5)
Else Johanne Hassing’s og Ukendt Madsen’s børnebørn
2-1-3-5-1)
Kurt-Olov Edmund Hassing Madsen’s og Hanne Hedegaard’s børn

2-1-3-5-1-1) salgsleder
Ditte Olga Hedegaard Madsen forlovet med Kasper Hedegaard
* 18-07-2015 * 01-04-1985
Brønderslev, Nordjylland Horsens, Vejle
† †
Ukendt Ukendt

Ditte og Kasper, 2016
Fra Facebook
2-1-3-5-1-2)
Mark Hedegaard Madsen yderligere data ukendt
* 29-06-1993
Brønderslev, Nordjylland

Ukendt


Mark, 2016
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-5)
Else Johanne Hassing’s og Ukendt Madsen’s børnebørn
2-1-3-5-2)
Erik Madsen’s og Ukendt’s børn

2-1-3-5-2-1)
Lise Viltoft Madsen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

2-1-3-5-2-2)
Nanna Viltoft Madsen yderligere data ukendt
* 12-01-1996
Ukendt

Ukendt

2-1-3-5-2-3)
Ukendt (dreng) Madsen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Leif Christensen 92
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-5)
Else Johanne Hassing’s og Ukendt Madsen’s børnebørn
2-1-3-5-3)
Merete Britta Madsen’s og Bent Lauritzen’s børn

2-1-3-5-3-1)
Kenneth Fredberg Madsen forlovet med Anita Glindvad Jensen
* 12-04-1989 14-10-2012 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt UkendtKenneth og Anita, 2013
Fra Facebook

2-1-3-5-3-2) selvstændig it-konsulent journalistpraktikant og studerende
Dennis Fredberg Madsen forhold med Camilla Pehrson Frederiksen
* 09-10-2012 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Dennis og Camilla, 2013 og Camilla, 2016
Fra Facebook

2-1-3-5-3-3) tvilling til nr. 4
Mikkel Fredberg Madsen yderligere data ukendt
* 23-06-1995
Ukendt

Ukendt
Mikkel, 2016
Fra Facebook


2-1-3-5-3-4) tvilling til nr. 3
Rikke Fredberg Madsen yderligere data ukendt
* 23-06-1995
Ukendt

Ukendt


Rikke, 2015
Fra FacebookLeif Christensen 93
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-6)
Norma Marie Kathrine Hassing’s og Vagn Ove Christensen’s børnebørn
2-1-3-6-1)
Sanne Trine Bach Christensen’s og Søren Bach’s børn

2-1-3-6-1-1)
Sascha Bach yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

2-1-3-6-1-2) maskinsnedker kontormedarbejder
Sonni Bach gift med Lea Astrup
* 2009 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Alexander Bach
Sonni og Lea, 2016
Fra Facebook


2-1-3-6-1)
Sanne Trine Bach Christensen’s og Niels Kjær Gertsen’s børn

2-1-3-6-1-3)
Camilla Kjær Gertsen yderligere data ukendt
* 02-12-1999
Ålborg sygehus Nord, Region Nordjylland

Ukendt

Camilla Kjær Gertsen
Foto fra FacebookFortsættes næste side


Leif Christensen 94
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-7)
Kjeld Kristian Hassing’s og Anna’s børnebørn
2-1-3-7-1)
Poul Fredberg Hassing’s og Linda Møberg’s børn

2-1-3-7-1-1) produkt leder
Anja Hassing gift med Ukendt Brink
* 23-08-2015 *
Varde, Vester Horne, Ribe Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn: UkendtAnja og Brink, 2014
Fra Facebook

2-1-3-7-1-2)
Christian Hassing yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

2-1-3-7-1-3) murersvend
Thomas Hassing gift med Nina Lund Thorup
* 12-10-1989 06-08-2016 * 13-03- ??
Varde, Vester Horne, Ribe Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Nelly Lund Hassing

Nina og Thomas, 2016
Fra Facebook

Fortsættes næste side


Leif Christensen 95
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-7)
Kjeld Kristian Hassing’s og Anna’s børnebørn
2-1-3-7-2)
Birgit Fredberg Hassing’s og Henning Søndergård’s børn

2-1-3-7-2-1) leder/biolog
Louisa Søndergård Fredberg gift med Michael Kjær
* ??-10-2014 *
Varde, Vester Horne, Ribe Sct. Catharinæ Kirke, Ribe Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Efter brylluppet var deres navne Louisa Kjær Fredberg og Michael Kjær Fredberg
Bopæl, Toften 8, 6840 Oksbøl

Børn:
1) Ukendt

Louisa og Michael med deres barn, 2016
Fra Facebook

2-1-3-7-2-2)
Martina Søndergård Fredberg yderligere data ukendt
*
Varde, Vester Horne, Ribe

UkendtMartina, 2016
Fra Facebook2-1-3-7-2-3)
Frederik Søndergård Fredberg yderligere data ukendt
*
Varde, Vester Horne, Ribe

UkendtFrederik, 2016
Fra FacebookFortsættes næste side


Leif Christensen 96
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-7)
Kjeld Kristian Hassing’s og Anna’s børnebørn
2-1-3-7-3)
Bjarne Fredberg Hassing’s og Gitte Benthe Ukendt’s børn

2-1-3-7-3-1) tømrer salgsassistent
Henrik Fredberg Hassing forhold med Mia Snitgaard
* 20-11-2014 *
Varde, Vester Horne, Ribe Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vandmøllen 15, 6800 Varde
Henrik og Mia, 2014
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-8)
Jens Christian Fredberg Hassing’s og Rigmor Kristine Christensen’s børnebørn
2-1-3-8-1)
Helga Fredberg Hassing’s og Johnnie Vigan Knap’s børn

2-1-3-8-1-1) socialpædagog regional salgslede
Stine Fredberg Knap forlovet med Esben Mikkel Vestergaard
* 15-01-1986 * 29-03-1984
Terndrup Sygehus, Hellum, Nordjylland Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ofelia Fredberg Vestergaard


Esben og Stine med Ofelia, 2016
Fra Facebook


2-1-3-8-1-2) arkitekt
Niklas Vigan Knap yderligere data ukendt
* 09-06-1990
Hobro Sygehus, Onsild, Randers

Ukendt

Niklas, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 97
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-8-1-3) rejseguide
Linn Fredberg Knap forhold med Dannie Jensen
* 10-01-1993 09-05-2009 *
Hobro Sygehus, Onsild, Randers Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Linn og Dannie, 2016
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-8)
Jens Christian Fredberg Hassing’s og Rigmor Kristine Christensen’s børnebørn
2-1-3-8-2)
Jos Fredberg Hassing’s og Birthe Nielsen’s børn

2-1-3-8-2-1)
Martin Hassing yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Martin
Fra MyHeritage/Knap Web Site


2-1-3-8-2-2)
Michael Hassing yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Michael, 2017
Fra Facebook

Fortsættes næste side


Leif Christensen 98
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-8)
Jens Christian Fredberg Hassing’s og Rigmor Kristine Christensen’s børnebørn
2-1-3-8-3)
Peder Hassing’s og Anne-Marie Ukendt’s børn

2-1-3-8-3-1)
Kim Hassing gift med Camilla Damsgård
* 22-08-2008 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Efter vielsen har de valgt at hedde Kim Damsgård Hassing og Camilla Damsgård Hassing

Børn:
1) Matilde Damsgård Hassing
2) Ukendt Pige Damsgård Hassing

Kim og Camilla med børnene, 2016
Fra Facebook


2-1-3-8-3-2) landmand landmand
Jan Hassing forlovet med Charlotte Hansen
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Alma Hassing

Jan, 2014 og Charlotte, 2015
Fra Facebook

2-1-3-8-3-3)
Anita Fredberg Hassing gift med Dan Møller
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vorupørvej 107, 7700 Thisted

Børn:
1) Simon Møller Hassing
2) Sofie Møller Hassing
Anita med Sofie, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 99
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-9)
Anni Birthe Hassing’s og Børge Georg Ølgaard Hansen’s børnebørn
2-1-3-9-1)
Kim Ølgaard Hansen’s og Tonie Ukendt’s børn

2-1-3-9-1-1)
Thor Ølgaard Hansen yderligere data ukendt
* 21-02-1997
Ukendt

Ukendt
Thor, 2015
Fra Facebook

2-1-3-9-1-2)
Freja Ølgaard Hansen yderligere data ukendt
* 1999
Ukendt

Ukendt
Freja, 2011
Fra Facebook

2-1-3-9-1-3)
Rune Ølgaard Hansen yderligere data ukendt
* 26-07-2001
Ukendt

Ukendt
Rune
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-9)
Anni Birthe Hassing’s og Børge Georg Ølgaard Hansen’s børnebørn
2-1-3-9-2)
Janne Ølgaard Hansen’s og Bent Lundegaard Thomsen’s børn

2-1-3-9-2-1) skuespiller, sanger og coach kommunikationschef
Christina Ølgaard Thomsen gift med Jørgen Thomassen Hybler
* 28-12-1987 *
Herning, Hammerum, Ringkøbing Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Amagerbrogade 124, 2. th, 2300 København S

Børn: Ukendt

Christina og Jørgen, 2016
Fra musicalsilkeborg.dk og Facebook


Leif Christensen 100
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-1-3-9-2-2)
Nicholaj Ølgaard Thomsen yderligere data ukendt
* 1992
Herning, Hammerum, Ringkøbing

Ukendt
Nicolaj, 2016
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tipoldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s oldebørn
2-1-3-9)
Anni Birthe Hassing’s og Børge Georg Ølgaard Hansen’s børnebørn
2-1-3-9-3)
Dan Ølgaard Hansen’s og Louise Thomsen’s børn

2-1-3-9-3-1)
Tobias Ølgaard Thomsen yderligere data ukendt
* 19-06-1998
Herning, Ringkøbing

Ukendt
Tobias, 2015
Fra Facebook


2-1-3-9-3-2)
Alberte Ølgaard Thomsen yderligere data ukendt
* 01-08-2002
Herning, Ringkøbing

Ukendt
Alberte, 2017
Fra Facebook


2-1-3-9-3-3)
Liva Ølgaard Thomsen yderligere data ukendt
* 22-03-2006
Herning, Ringkøbing

Ukendt

Liva, 2015
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) tipbørnebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s oldebørn
2-3-5-1)
Jacob Søndergaard’s og Marianne Ukendt’s børnebørn
2-3-5-1-1-)
Jens Christian Søndergaard’s og Susanne Reinhold’s børn

2-3-5-1-1-1)
Emilie Reinhold Søndergaard yderligere data ukendt
* 1998
Skørping, Ålborg

Ukendt

Leif Christensen 101
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) tipoldebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s oldebørn
2-3-5-1)
Jacob Søndergaard’s og Ukendt’s børnebørn
2-3-5-1-5)
Anne Marie Dissing Søndergaard’s og Ukendt Schütten’s børn

2-3-5-1-5-1)
Andreas Laurentius Schütten Søndergaard yderligere data ukendt
* 11-04-1993
Ukendt

Ukendt

2-3-5-1-5-2)
Lisa Victoria Schütten Søndergaard yderligere data ukendt
* 26-03-1996
Ukendt

Ukendt

Lisa, 2016
Fra Facebook

2-3-5-1-5-2)
Axel Schütten Søndergaard yderligere data ukendt
* 1998
Ukendt

Ukendt


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) tipoldebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s oldebørn
2-3-5-1)
Jacob Søndergaard’s og Marianne Ukendt’s børnebørn
2-3-5-1-7)
Karen Louise Falk Søndergaard’s og Ukendt’s børn

2-3-5-1-7-1)
Jacob Sylvester Ukendt yderligere data ukendt
* 01-05-2014
Ukendt

Ukendt
Jacob, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 102
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) tipoldebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s oldebørn
2-3-5-2)
Kirsten Elisabeth Søndergaard’s og Freddy William Lund’s børnebørn
2-3-5-2-1)
Marie Louise Lund’s og Jesper Ejlertsen’s børn

2-3-5-2-1-1) tjener og kunstner
Anne Kathrine Lund Ejlertsen yderligere data ukendt
* 16-09-1994
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Anne, 2016
Fra Facebook


2-3-5-2-1-2) konsulent
Christian Lund Ejlertsen yderligere data ukendt
* 28-04-1996
Ålborg, Nordjylland

UkendtChristian, 2016
Fra Facebook


2-3-5-2-1-1) tjener
Frida Lund Ejlertsen yderligere data ukendt
* 27-07-1997
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Frida, 2017
Fra Facebook
Leif Christensen 103
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) tipoldebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s oldebørn
2-3-5-2)
Kirsten Elisabeth Søndergaard’s og Freddy William Lund’s børnebørn
2-3-5-2-2)
Jane Elisabeth Lund’s og Peder Christian Frandsen’s børn

2-3-5-2-2-1) medicinstuderende
Astrid Elisabeth Frandsen yderligere data ukendt
* 01-11-1994
Ålborg, Nordjylland

Ukendt


Astrid, 2015
Fra Facebook


2-3-5-2-2-2) jurastuderende
Jacob Christian Frandsen yderligere data ukendt
* 21-04-1996
Ålborg, Nordjylland

Ukendt


Jacob, 2016
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip2-oldebørn
2-3)
Christine Christensen’s og Lars Larsen’s (Søndergaard’s) tipoldebørn
2-3-5)
Jens Kristian Søndergaard’s og Karen Margrethe Oppelstrup’s oldebørn
2-3-5-2)
Kirsten Elisabeth Søndergaard’s og Freddy William Lund’s børnebørn
2-3-5-2-3)
Gertrud Lund’s og Silvio Zaina’s børn

2-3-5-2-3-1) Røde Kors medarbejder
Sofia Lund-Zaina yderligere data ukendt
* 28-02-1996
Oxford, England

UkendtSofia, 2016
Fra Facebook

2-3-5-2-3-2) butiksassistent
Oskar Lund-Zaina yderligere data ukendt
* 05-07-1999
København

UkendtOskar, 2016
Fra FacebookLeif Christensen 104
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

2-3-5-2-3-3) butiksassistent
William Jos Lund-Zaina yderligere data ukendt
* 20-10-2000
København

Ukendt
William, 2016
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s tip2-oldebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s tipoldebørn
3-2-3)
Kirsten Sofie Christensen’s og Kristen Poulsen’s oldebørn
3-2-3-4)
Kirsten Merete Poulsen’s og Poul Flyger Nielsen’s børnebørn
3-2-3-4-1)
Tabitta Flyger’s og Brian Priske Pedersen’s børn

3-2-3-4-1-1)
Amalie Sofie Priske Flyger yderligere data ukendt
* ??-10-2000
Ukendt

Ukendt

Amalie Sofie, 2016
Fra lemanagement.dk
Artikel fra 2014 af Amalie Sofie til ”Vores Avis”
Fra dagbladet.skoleblogs.dkLeif Christensen 105
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

3-2-3-4-1-2)
August Priske Flyger yderligere data ukendt
* 23-03-2004
Ukendt

Ukendt

Gedved’s fodbolddrenge U10, 2011
August er nr. 2 i forreste række fra venstre
Fra oestbirk-avis.dk


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s tip2-oldebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s tipoldebørn
3-2-3)
Kirsten Sofie Christensen’s og Kristen Poulsen’s oldebørn
3-2-3-4)
Kirsten Merete Poulsen’s og Poul Flyger Nielsen’s børnebørn
3-2-3-4-2)
Maria Flyger’s og Claus Grønlund Hansen’s børn

3-2-3-4-2-1)
Lucas Grønlund Flyger Hansen yderligere data ukendt
* 2012
Ukendt

Ukendt3-2-3-4-2-2)
Clara Grønlund Flyger Hansen yderligere data ukendt
* ??-07-2015
Ukendt
† Lucas og Clara, 2016
Ukendt Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 106
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip3-oldebørn
3)
Søren Christensen’s og Caroline Frederiksen’s tip2-oldebørn
3-2)
Marinus Christensen’s og Mette Marie Sørensen’s tipoldebørn
3-2-3)
Kirsten Sofie Christensen’s og Kristen Poulsen’s oldebørn
3-2-3-4)
Kirsten Merete Poulsen’s og Poul Flyger Nielsen’s børnebørn
3-2-3-4-3)
Daniel Flyger’s og Cenia Hedegaard Ørtenblad’s børn

3-2-3-4-3-1)
Bastian Flyger yderligere data ukendt
* 18-10-2016
Ukendt

Ukendt

Bastian med sin stolte far, 2016
Fra Facebook


Fortsættes næste side


Leif Christensen 107
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Tip4-oldebørn

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s oldebørn
2-1-3-1-1)
Lykke Irene Toft Hassing’s og Ove Nielsen’s børnebørn
2-1-3-1-1-1)
Dorthe Toft Nielsen’s og Ole Kristensen’s børn

2-1-3-1-1-1-1) prof. fodboldspiller kunderådgiver
Patrick Kristensen gift med Anne Brøndum Mortensen
* 28-04-1987 * 10-11-1988
Silkeborg, Århus Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Æblevangen 21, 9000 Ålborg
Børn:
1) Bertil Brøndum Kristensen


Anne, 2013 - Fra sparnord.dk


Patrik, 2016 – Fra tv2 nord.dk

2-1-3-1-1-1-2) projekts- og kommunikationsleder
Simone Kristensen yderligere data ukendt
* 02-11-1990
Storvorde, Ålborg

Ukendt

Simone, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 108
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s oldebørn
2-1-3-1-1)
Lykke Irene Toft Hassing’s og Ove Nielsen’s børnebørn
2-1-3-1-1-2)
Kent Toft Nielsen’s og Dorte Charlotte Nielsen’s børn

2-1-3-1-1-2-1)
Annesofie Toft Nielsen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Annesofie, 2016
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s oldebørn
2-1-3-1-1)
Lykke Irene Toft Hassing’s og Ove Nielsen’s børnebørn
2-1-3-1-1-3)
Jan Toft Nielsen’s og Gitte Ulberg Toft’s børn

2-1-3-1-1-3-1)
Frederik Toft Nielsen yderligere data ukendt
* 26-03-2002
Galten, Århus

Ukendt

Frederik og Josefine, 2016
Fra Facebook

2-1-3-1-1-3-2)
Josefine Toft Nielsen yderligere data ukendt
* 02-05-2007
Galten, Midtjylland

Ukendt

Leif Christensen 109
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s oldebørn
2-1-3-1-2)
Preben Toft Hassing’s og Hanne Pehrson’s børnebørn
2-1-3-1-2-1)
Anja Toft Hassing’s og Lars Eriksen’s børn

2-1-3-1-2-1-1) tvilling til 2
Maj Hassing Eriksen forhold med Søren Bak
* 25-02-1991 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Maj og Søren, 2016
Fra Facebook

2-1-3-1-2-1-2) tvilling til 1
Mia Hassing Eriksen forhold med Dan Leslie Andersen
* 25-02-1991 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Mia og Dan, 2016
Fra Facebook

2-1-3-1-2-1)
Anja Toft Hassing’s og Bo Larsen’s børn

2-1-3-1-2-1-3)
Julie Hassing Larsen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Fortsættes næste side
Leif Christensen 110
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s oldebørn
2-1-3-1-2)
Preben Toft Hassing’s og Hanne Pehrson’s børnebørn
2-1-3-1-2-2)
Claus Toft Hassing’s og Anne-Marie Olivia Østergaard’s børn

2-1-3-1-2-2-1)
Benjamin Østergaard Hassing yderligere data ukendt
* 12-10-2003
Storvorde, Ålborg

Ukendt

2-1-3-1-2-2-1)
Cecilia Østergaard Hassing yderligere data ukendt
* 14-10-2007
Storvorde, Ålborg

Ukendt

Benjamin og Cecilia, 2016
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s oldebørn
2-1-3-1-3)
Jens Peter Hassing’s og Anette Degnholdt Larsen’s børnebørn
2-1-3-1-3-1)
Martin Degnholdt Hassing’s, og Stine Hessellund Jensen’s børn

2-1-3-1-3-1-1)
Luna Hassing yderligere data ukendt
* 2007
Ukendt

Ukendt

2-1-3-1-3-1-1)
Bertram Hassing yderligere data ukendt
* 02-02-2012
Herlev Hospital, Hovedstaden

UkendtStine, Luna, Martin og Bertram, 2015
Fra Facebook


Leif Christensen 111
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-2)
Svend Aage Hassing’s og Lydia Pauline Ukendt’s oldebørn
2-1-3-2-1)
Karin Hassing’s og Leo Christensen’s børnebørn
2-1-3-2-1-1)
Thomas Hassing Christensen’s og Anette Kamp Jensen’s børn

2-1-3-2-1-1-1)
Oliver Hassing Christensen yderligere data ukendt
* 21-12-2003
Herning, Midtjylland

Ukendt


Oliver, 2016
Fra Facebook

2-1-3-2-1-1-2)
Julie Hassing Christensen yderligere data ukendt
* 22-07-2007
Herning, Midtjylland

Ukendt


Julie, 2016
Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-2)
Svend Aage Hassing’s og Lydia Pauline Ukendt’s oldebørn
2-1-3-2-1)
Karin Hassing’s og Leo Christensen’s børnebørn
2-1-3-2-1-2)
Mark Hassing Christensen’s og Marlene Bjørner Damgaard’s børn

2-1-3-2-1-2-1)
Freja Hassing Bjørner Damgaard Christensen yderligere data ukendt
*
Herning, Midtjylland

Ukendt

2-1-3-2-1-2-2)
Mads Hassing Bjørner Damgaard Christensen yderligere data ukendt
* 2010
Herning, Midtjylland
† Freja og Mads, 2016
Ukendt Fra Facebook

Leif Christensen 112
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-2)
Svend Aage Hassing’s og Lydia Pauline Ukendt’s oldebørn
2-1-3-2-2)
Finn Hassing’s og Helle Ølholm’s børnebørn
2-1-3-2-2-1)
Daniel Ølholm Fredberg Hassing’s og Nanna Elisabeth Hvisthule’s børn

2-1-3-2-2-1-1)
Felix Hvisthule Hassing yderligere data ukendt
* 29-06-2010
Ukendt

Ukendt

Felix og hans mor Nanna, 2016
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-3)
Elisabeth Hassing’s og John Sørensen’s oldebørn
2-1-3-3-1)
Johnny Sørensen’s og Gocki Sol-Britt Christina Nordberg’s børnebørn
2-1-3-3-1-1)
Tina Sørensen’s og Ukendt’s børn

2-1-3-3-1-1-1)
Amanda Sørensen yderligere data ukendt
* 2003
Ukendt

Ukendt

2-1-3-3-1-1-2)
Julia Sørensen yderligere data ukendt
* 2004
Ukendt
† Julia og Amanda hos mor, 2016
Fra Facebook
UkendtFortsættes næste sideLeif Christensen 113
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-3)
Elisabeth Hassing’s og John Sørensen’s oldebørn
2-1-3-3-3)
Johnny Sørensen’s og Gocki Nordberg’s børnebørn
2-1-3-3-3-2)
Jimmi Sørensen’s og Anita Amalie Maudal’s børn

2-1-3-3-3-2-1)
Mio Sørensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt
Mio, 2016
Fra Facebook

2-1-3-3-3-2-2)
Liam Sørensen yderligere data ukendt
* 2013
Ukendt

Ukendt
Lias, 2014
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-3)
Elisabeth Hassing’s og John Sørensen’s oldebørn
2-1-3-3-2)
Sonja Sørensen’s og Anders Kofoed’s børnebørn
2-1-3-3-2-1)
Kim Sørensen’s og Tina Ukendt’s børn

2-1-3-3-2-1-1)
Tilda Sörensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Tilda, 2016
Fra Facebook
2-1-3-3-2-1-2)
Stina Sörensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

2-1-3-3-2-1-3)
Emil Kenta Sörensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Emil, 2016
Fra Facebook


Leif Christensen 114
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-3)
Elisabeth Hassing’s og John Sørensen’s oldebørn
2-1-3-3-3)
Laila Sørensen’s og Hans Norrgard’s børnebørn
2-1-3-3-3-1)
Peter Norrgard’s og Ukendt’s børn

2-1-3-3-3-1-1)
Isabella Norrgard yderligere data ukendt
* 2006
Ukendt

Ukendt


Isabella, 2016
Fra Facebook

2-1-3-3-3-1-2)
Vidar Norrgard yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Vidar, 2016
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-3)
Elisabeth Hassing’s og John Sørensen’s oldebørn
2-1-3-3-3)
Laila Sørensen’s og Hans Norrgard’s børnebørn
2-1-3-3-3-2)
Robert Norrgard’s og Ukendt’s børn

2-1-3-3-3-2-1)
Alexander Norrgard yderligere data ukendt
* 2008
Ukendt

Ukendt

Alexander, 2016
Fra Facebook


Fortsættes næste side


Leif Christensen 115
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-6)
Norma Marie Kathrine Hassing’s og Vagn Ove Christensen’s oldebørn
2-1-3-6-1)
Sanne Trine Bach Christensen’s og Søren Bach’s børnebørn
2-1-3-6-1-2)
Sonni Bach’s og Lea Astrup’s børn

2-1-3-6-1-2-1)
Alexander Bach yderligere data ukendt
* 2010
Ukendt

Ukendt

Alexander, 2015
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-7)
Kjeld Kristian Hassing’s og Anna’s oldebørn
2-1-3-7-1)
Poul Fredberg Hassing’s og Linda Møberg’s børnebørn
2-1-3-7-1-3)
Thomas Hassing’s og Nina Lund Thorup’s børn

2-1-3-7-1-3-1)
Nelly Lund Hassing yderligere data ukendt
* 05-10-2016
Ukendt

Ukendt
Nelly, 2016
Fra FacebookChristen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-8)
Jens Christian Fredberg Hassing’s og Rigmor Kristine Christensen’s oldebørn
2-1-3-8-1)
Helga Fredberg Hassing’s og Johnnie Vigan Knap’s børnebørn
2-1-3-8-1-1)
Stine Fredberg Knap’s og Esben Mikkel Vestergaard’s børn

2-1-3-8-1-1-1)
Ofelia Fredberg Vestergaard yderligere data ukendt
* 30-09-2015
Ukendt

Ukendt

Ofelia med far og mor, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 116
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-8)
Jens Christian Fredberg Hassing’s og Rigmor Kristine Christensen’s oldebørn
2-1-3-8-3)
Peder Hassing’s og Anne-Marie Ukendt’s børnebørn
2-1-3-8-3-1)
Kim Hassing’s og Camilla Damsgård’s børn

2-1-3-8-3-1-1)
Matilde Damsgård Hassing yderligere data ukendt
* 2012
Ukendt

Ukendt

2-1-3-8-3-1-2)
Pige Damsgård Hassing yderligere data ukendt
* 2016
Ukendt
† Kim og Camilla med deres piger, 2016
Ukendt Fra Facebook


Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-8)
Jens Christian Fredberg Hassing’s og Rigmor Kristine Christensen’s oldebørn
2-1-3-8-3)
Peder Hassing’s og Anne-Marie Ukendt’s børnebørn
2-1-3-8-3-2)
Jan Hassing’s og Charlotte Hansen’s børn

2-1-3-8-3-2-1)
Alma Hassing yderligere data ukendt
* 2016
Ukendt

Ukendt

Alma, 2017
Fra FacebookFortsættes næste side

Leif Christensen 117
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip4-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip3-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip2-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tipoldebørn
2-1-3-8)
Jens Christian Fredberg Hassing’s og Rigmor Kristine Christensen’s oldebørn
2-1-3-8-3)
Peder Hassing’s og Anne-Marie Ukendt’s børnebørn
2-1-3-8-3-3)
Anita Hassing’s og Dan Møller’s børn

2-1-3-8-3-3-1)
Simon Møller Hassing yderligere data ukendt
* 06-04-2015
Ukendt

Ukendt

2-1-3-8-3-3-2)
Sofie Møller Hassing yderligere data ukendt
* 28-04-2016 Sofie og Simon, 2017
Ukendt Fra Facebook

Ukendt


Fortsættes næste side

Leif Christensen 118
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017
Anders Peder Christensen (36) Slægtshistorie

Tip5-oldebørn

Christen Andersen’s og Ellen Kirstine Rasmusdatter’s tip5-oldebørn
2)
Rasmus Christian Christensen’s og Marie Johanne Jensen’s tip4-oldebørn
2-1)
Gjertrud Christine Christensen’s og Jens Peter Hassing Christensen’s tip3-oldebørn
2-1-3)
Axel Edmund Hassing Christensen’s og Helga Kirstine Fredberg’s tip2-oldebørn
2-1-3-1)
Jens Peter Hassing’s og Bodil Toft Christensen’s tipoldebørn
2-1-3-1-1)
Lykke Irene Toft Hassing’s og Ove Nielsen’s oldebørn
2-1-3-1-1-1)
Dorthe Toft Nielsen’s og Ole Kristensen’s børnebørn
2-1-3-1-1-1-1)
Patrick Kristensen’s og Anne Brøndum Mortensen’s børn

2-1-3-1-1-1-1-1)
Bertil Brøndum Kristensen yderligere data ukendt
* 09-07-2015
Ukendt

Ukendt


Slut

Leif Christensen 119
Redigeret 16-12-2011 - opdateret 19-04-2017