You are on page 1of 2

Dislexia Checklist

D
A
N
U
Comentarii
ISTORIC FAMILIAL
Există un istoric familial al dislexiei sau al dificultăţilor
de citit sau scris? A existat o întârziere în dezvoltarea
vorbirii?
Au existat probleme legate de auz (infecţii, etc..
Aceasta poate să fi cauzat o pierdere de auz
intermitentă, ce conduce la dificultăţi fonologice.
A existat o repingere a cărţilor de mic copil?
Există un refuz (repulsie de a veni la !coală sau o
nefericire legată de acest lucru?
Au existat probleme în a învăţa să meargă pe bicicletă
sau de a se îmbrăca"dezbrăca?
ISTORIC ŞCOLAR
Există probleme legate de motricitatea fină sau
grosieră?
Are elevul dificultăţi, uneori, să găsească cuvântul
potrivit?
Există dificultăţi de reamintire !i de respectare a
instrucţiunilor?
Există confuzii de orientare stânga#dreapta?
Există o inconsecvenţă semnificată în rezultatele la
învăţătură?
Este elevul adesea foarte obosit după amiază?
Există un nivel ridicat de frustrare când trebuie să facă
temele !colare?
CITIRE
$mite cuvinte când cite!te cu voce tare?
Există un refuz de a citi cu voce tare?
Are elevul probleme în a citi textul de la stânga la
dreapta?
Are elevul tendinţa %să sară rândul%?
&onfundă cuvinte asemănătoare optic? (nu#un etc.
Există probleme de înţelegere a textului?
Are elevul un vocabular normal dezvoltat pentru vârsta
lui?
1
Elevul cite!te greu, fără cursivitate?
SCRIS
Există o diferenţă remarcabilă între limba'ul vorbit,
scris !i idei?
Este scrisul urât#ilizibil?
Există probleme de ortografie?
• erori vizuale
• erori auditive
• erori bizare
• litere omise sau confuzii de litere?
Există gre!eli de punctuaţie?
(ecvenţierea ideilor este de multe ori inconstantă !i
nesigură?
ABILITĂŢI FONOLOGICE
)oate elevul să identifice si să genereze rimele si
aliteraţia?
)oate elevul să identifice numărul de silabe din cuvinte?
)oate elevul să diferenţieze fonemele din cuvânt?
)oate elevul să"!i amintească ordinea sunetelor în
cuvânt?
MATEMATICĂ
Există dificultăţi în a"!i aminti orarul?
&onfundă numere similare optic *#+, ,-#-,?
Există dificultăţi legate de memorarea !i secvenţierea
pa!ilor de urmat la matematică?
.ezolvă greu sarcinile la matematică pentru că nu"!i
aminte!te întrebarea?
ÎNTREBĂRI PENTRU ELEV
Este citirea pentru tine o problemă într"un fel sau altul?
Ai probleme când trebuie să te exprimi în scris?
/i se pare greu să ţii minte regulile de scris?
/i se pare greu uneori să ţii minte ce ai auzit sau văzut
cu puţin timp înainte?
&opiezi cu u!urinţă de la tablă?
)oţi să"ţi aminte!ti orarul sau !iruri de numere?
E!ti bucuros să vii la !coală?
Sursa: Chris Neanon (2002).How to identify and support children with dyslexia
2