You are on page 1of 47

ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS

SA TAONG 2013 NG KURSONG JOURNALISM NG BULACAN
STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA


Isang pananaliksik na isinabmit sa
Kolehiyo ng Artes at Letras
Bulacan State University
Malolos Bulacan

ni


Charles Brian Castor


Marso 2014

ABSTRAKAng pag-aaral na ito ay may pamagat na „‟Suliraning Kakaharapin ng Magtatapos ng
Kursong Journalismo sa pagpasok nilasa larangan ng Pamamahayag.‟‟ na kung saan nagsagawa
ng panayam ang mga mananaliksik sa mga nagsisipagtapos ng pamamahayag noong nakaraang
taon 2013, sa mgadatos na nakuha ng mga mananaliksik ay may mga resulta na natukoy na may
ilang kompanya ay hindi kumukuha ng mga nakapagtapos na galing sa hindi kilalang
unibersidad, dagdag pa na kulang sila sa kaalaman pagdating sa makabagong pamamaraan,
makikita din dito naang pamamahayag ay hindi lamang sa pagsulat kundi pati sa pakikipag-
ugnayan at higit sa lahat madami ang gradweyt ng broadcasting at hindi journalism kaya
masyadong mahigpit ang kompetisyon sa pagpasokdito at makikita dito ang ilang
rekomendasyon, una sa mag-aaralsila ay inirerekomenda na pumasok o sumali sa
mgaorganisasyon ng unibersidad na may kinalaman sa pahayagan at para sa Kolehiyo ng Artes at
Letras, sila ay inirerekomenda na magdagdagan ang pagtuturo patungkol samakabagong
pamamaraan o „‟online media‟‟. Ito ay inilalahad ng mga mananaliksik ng may pagpapakumbaba
upang makatulong sa mga magtatapos ng kursong Journalismo sa darating na mga panahon.KABANATA I
ANG SULIRANIN AT ANG SANDIGAN NITO

Introduksyon

Ang pamamahayag ay isang uri ng hanapbuhay kung saan kabilang ang paglimbag ng
dyaryo, magasin, at iba pang peryodiko.Kasama na rin dito ang gawaing panradyo at
pantelebisyon. Sinasabing ang pahayagan o dyaryo ay tagapagpalaganap ng balita at kurokuro at
hindi isang libangan at aliwan sapagkat ito naman ang pangunahing tungkulin ng telebisyon at
radyo. Sa madaling sabi, ang pamamahayag ay isang gawaing pangangalap ng impormasyon at
balita sa pamamagitan ng dyaryo, radyo at telebisyon upang maipahatid sa mga tao ang mga
bagay-bagay na nagaganapsa ating bansa at upang buksan ang isipan ng bawat isa sa mga bagay
na naganap at maari pang maganap. Ang mga nabanggit na depinisyon ng pamamahayag na ayon
kay Matienzo (2007) ay unti-unting nadadagdagan ayon na rin sa mga pagbabago at pag-unlad
na nagaganap sa ating panahon. Kasabay na rin ng mga pagbabagong ito ay ang pagkakaroon ng
interes ng marami sa mga current issues.

Kaya sa panahon ngayon, hindi nakakagulat ang mabilis na pagdami ng mga
estudyanteng interesadong kumuha ng kursong journalism. Unti-unting namumulat ang mga
kabataan sa katotohanang kailangan ng ating lipunan ang mga mamamahayag at ang pahayagan.
Tulad ng Kolehiyo ng Artes at Letras ng Bulacan State University na nagtuturo ng kursong
Bachelor of Arts in Journalism. Kasalukuyan itong binubuo ng 210 na indibidwal. 57 sa unang
taon, 60 sa ikalawang taon, 50 sa ikatlong taon, at 44 sa ikaapat na taon. Sila ang mga
estudyanteng mag-aaral ng ilang taon sa pag-asang sila ay makakakuha ng trabaho sa larangan
ng journalismo.

Alam nating lahat na mahirap makapasok sa larangan ng pamamahayag, at hindi lahat ng
mga nakapagtapos ng kursong journalismo ay sa pamamahayag ang bagsak. Hindi katulad ng
mga nakapagtapos ng engineeringna inaasahang magiging inhinyero, at mga education students
na magiging guro. Maigting ang kompetisyonsa larangan ng journalismo, hindi lahat ng
nakapagtapos ng kursong ito ay papalaring mapunta sa larangan ng pamamahayag. Lalo na sa
estado ng ekonomiyamayroon ang ating bansa, na kung saan limitado lang ang mga nakakahanap
ng trabaho. Sa pagpapatuloy, maaaring mag dalawang isip ang mga kasalukuyang estudyante ng
journalismo at mga magbabalak pa lamang na kuhanin ito sa kadahilanang walang katiyakan ang
kanilang magiging trabaho pagkatapos ng ilang taong pag-aaral. Kaya naman naisip ng mga
mananaliksikna pag-aralan ang “Suliraning Kahaharapin ng mga Magtatapos ng Kursong
Journalismsa Pagpasok Nila sa Larangan ng Pamamahayag: Isang Pag-aaral”. Sa paghahangad
na mabigyang linaw ang mga maaringmaging sanhi kung bakit iilan lamang ang mga
nakakapagtrabaho sa larangan ng pamamahayag at upang makapagbigay impormasyon na rin sa
mga kasalukuyang mag-aaral ng journalismo hinggil sa mga kalagayan ng hanapbuhay ng mga
nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Journalism.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga suliraning hinarap ng mga nakapagtapos ng
journalismo taong 2013 at gayun din ang mga posibleng haharapin ng mga magtatapos pa
lamang ng kursong journalismo.
1. Gaano kalaki ang bahagdan ng journalism graduates na nakapasok sa larangan ng
pamamahayag?
2. Anong mga paghahanda ang maaring gawin bago sumabak sa larangan ng journalismo?
3. Mga posibleng problemang haharapin habang nasa larangan ng pamamahayag.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay inaasahang makakatulong sa mga sumusunod:

Sa mga mag-aaral. Sila ang mga kasalukuyang nag-aaral ng journalismo, makakatulong
ito sa paghahanda nila sa mga balakid na maaring maranasan nila sa paghahanap nila ng trabaho
sa mga susunod na taon.

Sa mga magulang. Sila ang mga gumagabay sa mga estudyanteng kasalukuyang nag-
aaral ng kursong journalismo. Makakatulong sa paggabay nila ang impormasyon hinggil sa mga
pagbabago at balakid sa paghahanap ng trabaho sa larangan ng journalismo.


Administrador at mga guro. Mahalagang mamulat sila sa mga problemang kinakaharap
ng mga gradweyt ng journalismo upang makagawa sila ng mga hakbangin ukol sa mga maaring
idagdag sa pagtuturo at maihanda pa ng husto ang kanilang mga mag-aaral sa mga pagbabago at
balakid na haharapin nila.


Saklaw at Limitasyon

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay malaman ang mga salik na nagdudulot ng kahirapan
sa pagpasok at pagkuha ng trabaho sa larangan ng journalismo. Ang mga respondante ay ang
mga 32 na gradweyt ng journalismo ng nakaraang taon na tiyak na sinikap makahanap ng
trabaho sa larangan ng journalismo. Tanging mga estudyanteng nakapagtapos lamang ng
journalismo noong nakaraang taon (2012-2013) ang pagkukuhanan ng datos, sapagkat sila ang
makakasagot sa kasalukuyang estado ng kompetisyon sa larangan ng pamamahayag. Hindi sakop
ng pag-aaral na ito ang mga alternatibong trabahong pwedeng pasukan ng mga journalism
graduate kung sakaling hindi palarin sa larangan ng pamamahayag. Sa mabilisang sabi, makikita
sa pag-aaral na ito ang porsyento ng mga gradweyt ng journalismo na nasa larangan na ng
pamamahayag, gradweyt na nakapagtrabaho sa ibang larangan na hindi sakop ng journalismo, at
mga gradweyt na wala pang trabaho.
Layon ng mga salita


Pamamahayag. Pangangalap ng impormasyon at balita sa pamamagitan ng dyaryo, radyo, at
telebisyon upang maipabatid sa mga mamamayan ang mga kaganapan.
Journalismo. Paraan ng pangangalap ng balita.
Larangan. Isang tiyak na gawaing may kinalaman sa isang espesipikong bagay.
Dyaryo. Isang imprentang material na gamit sa pamamahayag ng impormasyon at balita.
Telebisyon. Isang material na bagay na gamit sa pagpapahayag ng impormasyon at balita at
nagbibigay aliw sa mga manonood.
Radyo. Isang material na bagay na gamit sa pagpapahayag ng impormasyon at balita at
nagbibigay aliw sa mga tagapakinig.

Tala

Matienzo N. (2007) Ang bagong pamamahayag sa Filipino. Mandaluyong City. Cacho
Hermanos, Inc.

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Ang bahaging ito ay naglalaman ng akademiko at propesyonal na mga babasahin na may
kinalaman sa ginagawang pag-aaral. Nagbibigay rin ng higit na malinaw na kaalaman ang
literatura at pag-aaral na inilakip sa pananaliksik na ang motibo ay madagdagan ang kaalaman ng
mga mambabasa, lalo na ang mga kasama sa bahaging kahalagahan ng pag-aaral. Mayroon ding
mga bahagi na makapagbibigay-ambag sa napapanahong mga isyu partikular na sa mga
kumukuha ng kursong journalism.


Kaugnay na Teorya


Career Theory

Ayon sa Career Theory (Holland, J. (2013) Holland‟s Theory of Career Choice na sa
pagpili ng bokasyon, mas pinipili ng tao na magtrabaho sa paligid ng mga taong tanggap sila.
Naghahanap sila ng kapaligiran nahahayaan silang magamit ang kanilang kakayahan, abilidad, at
talent na kung saan malaya nilang maihahayag ang kanilang saloobin, personalidad, at
pagpapahalaga. Kasabay nito ang pagtahak nila sa trabaho ng may kaakibat na responsibilidad at
mga hindi maiwasang suliranin. Ang mga hakbangin, pamamaraan at desisyon nilang isasagawa
sa pagpili ng bokasyong tatahakin ay sa pagitan ng kanilang personalidad at mundong
ginagalawan. Hindi lamang sa pag-aaral natatapoos ang lahat, pagkagradweyt ay panibagong
pagsubok nanaman, hahanap ka ng trabahong tutugon sa iyong interes at pinansyal na
pangangailangan. Oras na makapasok na sa trabahong pinasukan, nariyan nanaman ang mga
panibagong responsibilidad at maaaring hindi matugunan ng iyong kaalaman ang mga trabahong
naiatas.

Sa pamamagitan ng Career Theory, maaaring Makikita ang mga salik na nakakaapekto sa
pagpili ng trabahong tatahakin ng isang taong nakapagtapos ng pag-aaral. Maaring pagtuunan
niya ng pansin ang kaniyang abilidad upang makahanap ng angkop na trabaho. Maari din naming
tahakin nila ang isang trabaho na wala silang interes ngunit tanggap sila ng mga taong
nakapaligid sa kanila. Kaya ang isang nakapagtapos ng journalismo ay maaaring maghanap ng
trabaho ayon sa kanyang natapos na kurso, interes, abilidad maging personalidad.


Kaugnay na Literatura

Sinasabi ng marami na ang kursong Journalism ay isa sa pangkaraniwang kinukuha ng
mga estudyanteng papasok sa kolehiyo dahil sa pag aakala na madali lamang pag-aralan ang
journalism, ganoon pa man marapat lamang na malaman ng mga estudyanteng kumukuha ng
kursong ito ang halaga sa lipunan dahil ang larangang ito ay isa sa naging sandata ng ilan nating
mga bayani upang makamit ang kalayaan na ating tinatamasa ngayon mula sa mga banyagang
nang-alipin sa ating mga ninuo ng ilang daang taon halimbawa na si Marcelo H. Del Pilar na
kinakilalang patron ng mga manunulat na mamamahayag sa ating bansa. Marami din naming
mga estudyante na ayaw kunin ang kursong ito dahil sa maliit lamang ang kinikita ng isang
manunulat at mamamahayag. Delikado ang buhay ng isang mamamahayag. Lingid sa kaalaman
ng iba; marami ang nagging matagumpay dahil sa pagsusulat, sina Jessica Soho, at Noli De
Castro at mga kinikilalang mga popular na mamamahayag sa panahon ngayon ang halimbawa.
Suliranin ng mga magtatapos ng kursong journalism ang kompetensiya sa pagpasok sa larangan
dahil malaki ang pagbabago sa larangan na dulot ng mga makabagong teknolohiya ng panahon
ngayon. Ayon kay Brock (2013). Ang pag usbong ng internet ay nangangahulugang na maaaring
unti-unting bumaba ang benta ng mga dyaryo at lahat ng mga babasahin, mahihinuha mo na nag
solusyon ay makisabay sa mga pagbabago. Sinabi naman ni Zukerberg (2013) ang epekto ng
social media sa traditional media, at sinabi rin niya na wala tayong kaalam-alam na magiging
komplikado na ang ating buhay dahil sa pagsunod sa mga uso o trendingat ang pakikisabay sa
pagbabago. Ang pagpili at pagpasok sa kursong journalism ay isa sa paghubog sa kaisipan,
kakayanan at karapatan ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong ito, upang makapagbigay ng
tamang impormasyon at makatuwang ng mamamayan sa mga dapat nilang malaman ukol sa
nagaganap sa ating pamayanan at katuwang din ng gobyerno upang mapagbigay alam ang mga
magagandang proyekto para sa ikauunlad ng bayan o magsiwalat ng mga katiwalian sa
pamahalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Mula naman kay Molino (2003) kahit
maimpluwensiyahan tayo ng pagbabago, hindi pa rin mawawala ang ekspresyon ng katotohanan
at opinyon. Nariyan pa rin ang integridad sa pag-iinterpreta sa balita, pampublikong usapin at
polisiya.

Kaya naman may mga estudyante din naman na napipilitan lamang na kumuha ng
kursong ito dahil na rin sa dikta ng kanilang magulang. Ang kabataan at ang kanilang magulang
ay mayroon iba‟t-ibang karanasan, persepsyon, at mga paniniwala na humuhubog sa kanilang
pangangailangan, yan naman ay ayon kay Buenaflor et al. (2009). Sa bahaging ito mahihinuha na
ang karamihang kumukuha ng kursong journalism ay nahaharap sa paghahanap ng mga
kasagutan at kalinawan, hindi pa rin makakaila ang epekto sa mga desisyon ang mga prisipyong
maaaring makuha sa iba pang institusyon tulad ng lipunan, simbahan, paaralan at media. Sa mga
isyu, kaganapan at lahat ng mga bagay na interes ng publiko, nagbibigay din ito ng mga aral na
nakakapag-ambag sa pang araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Kaya marapat lamang na ang
mga mamamahayag ay responsable sa lahat ng kanyang isinusulat at inihahayag sa publiko,
sinabi ni Roman (2010) na may iba‟t ibang estilo upang mapaunlad ang pagsusulat lalo na sa
larangan ng pamamahayag. Pagsulat ng may kumpiyansa ngunit sa madaling pamamaraan, Dahil
meron ding mga negatibong komento ukol sa journalism bilang isang propesyon at mga
pagbabago sa larangang ito mapa positibo o negatibo man. Ayon kay Hachten (2005). Malaki
ang impluwensiya ng mga mamamahayag sa mga tao, pagkat nasasali sila sa mga usapin na
nalalaman naman nila sa mga dyaryo at babasahin. Ang mga problema sa larangang ito ay
nagsisilbing ebalwasyon sa propesyong ito. Tulad ng pagkukwestiyon sa kredilibilidad ng mga
mamamahayag. Ayon naman kay Dushkin (2000) hindi rin kaila na ang makabuluhang mga
bagay na nasa komunidad ay naaapektuhan ng malaki sa pamamagitan ng media. Ang lahat ng
mga guro sa kursong journalism ay dapat na may katangian, kwalipikasyon, karanasan at
kakayahan: proseso ng pagtuturo at pagkatuto sapagkat ang interaksyon sa pagitan ng mga mag-
aaral at guro ay ang pangunahing paraan ng pagpasa o paghatid ng kaalaman at kasanayan sa
larangang ito.

Tinuran naman ni Detrani (2011) na malaki ang implikasyon ng mga suliraning
kinahaharap ng mga journalismo sa larangan ng pamamahayag. Maaaring makaapekto ito sa
sosyal at sibil na estado ng pamayanan sapagkat limitado lamang ang mga mamamahayag na
nakakapagbantay at may kakayahang umobserba sa mga komplikadong desisyon ng gobyerno at
mga nakapaligid ditto. Dahil dito, kaunti lang ang mga access sa totoong balita.
Lahat ng mga bagay ay pinaghihirapan, walang madaliang paraan kahit pa sa
pamamahayag. Kailangan mong magdesisyon kung ano ang gusto mong isulat, kapag
naumpisahan mo na ito, unti-unti nang lalabas ang mga ideya hanggang sa makabuo ka ng
konkretong ideya na ihahayag mo sa lipunan. Ang lahat ng mga bagay ay may prosesong
dadaanan, pagtitiyak ni Magson (2011).

Mga Kaugnay na Pag-aaral

Ang kursong journalism ay isang paghubog ng mga espesyal at pangunahing abilidad ng
mga estudyante na kumukuha ng kursong ito, at nagsisilbi ring proseso ng pagbibigay o pagkuha
ng tamang pamamaraan sa pagsusulat at pamamahayag, paghuhubog ng kakayahan at
paghahanda para sa pagtahak sa larangan na kanilang napili. Mula sa pananaliksik ni Brock
noong 2013 sa Out of Print na kasabay ng pagbabago ng panahon ang pagbabago sa larangan ng
pamamahayag, ang walang katapusang proseso ng pag-unlad ang nagdudulot ng maraming
pagbabago.Ang mga mamamahayag na nagtapos ng kursong journalism ay magiging malaking
bahagi ng ating lipunan dahil ang mga ito ang nagbibigay ng impormasyon.


Balangkas na Konseptwal
Input
•Impormasyon tungkol sa 32 respondente na nakapagtapos ng
journalismonoong taong 2013
•Paggawa ng questionaire na tutugon sa mga datos na kailangan sa
pananaliksik
Process
•Pangangalap ng datos gamit ang questionaire na ipinadala sa mga
respondente gamit ang:
•cellphone
•facebook
•yahoo mail
•Pangangalap ng mga pansuportang datos gamit ang mga libro.
Output

•Malalaman ang mga suliraning maaaring kaharapin ng mga
magtatapos ng kursong journalismo sa pagpasok nila sa larangan ng
pamamahayag
Mga Tala

Brock, G (2013).Out of Print. London. Kogan Ltd
Zuckerberg R (2013) Dot Complicated: Untangling Our Wired Lives. New York HarperCollins
Publishers
Holland J (2013) Theory of Career Choice. New York. Amazon
Detrani, J (2011) Journalism Theory and Practice. Canada. Aplle Academic Press Inc.
Roman, K (2010) Writing that Works. New York. HarperCollins Publisher
Magson, A (2011) The Writer‟s Help Book. UK. Access Press Ltd.
Hachten W (2010) New Media for New China. New Jersey. John Wiley & Sons
Buenaflor, E (2009) The Art of Critical Thinking. Mandaluyong City. Philippines: Books Atbp.
Publishing Corp.
Molinao A (2003) Journalism for Filipino. Mandaluyong City. Cacho M. Hermanos Inc.
Dushkin M, (2000) Taking Sides. Conneticut. Guilford

KABANATA III
MGA PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK

Sa kabanatang ito, makikita ang mga pamamaraang ginamit ng mga mananaliksik upang
mabigyang linaw ang mga tinatalakay na suliranin sa ginawang pag-aaral. Dito mababatid ang
instrumento at pamamaraan.

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay alamin ang mga trabahong napasukan ng
mga gradweyt ng journalismo ng batch 2012-2013 na angkop man o hindi sa kanilang kurso, o
ang bahagdan ng mga gradweyt na nakapagtrabaho sa larangan ng pamamahayag, hakbang na
ginawa upang makapasok sa nasabing larangan,at paghahanda sa mga balakid sa pagpasok sa
larangan ng journalismo.Ang mga mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan ng
pananaliksik. Ang descriptive qualitative researchay ang pagkalap ng datos mula sa pagtatanong
hinggil sa isang paksang maaaring tumalakay sa pag-uugali, populasyon, sistema, paniniwala, at
pamumuhay, ayon kay Allyn (2010). Naglalayon ang pamamaraan na ito na masagot ang mga
katanungan na “bakit at papaano”. Ito ang gagamiting pamamaraan upang magkaroon ng mas
malalim na pang-unawa sa mga opinion, dahilan, at motibasyon.

Angkop na gamitin ang ganitong pamamaraan upang mas lumawak ang pang-unawa sa
mga opinion, dahilan, at motibasyong mababanggit sa pag-aaral patungkol sa kasalukuyang
lagay ng trabaho ng mga gradweyt ng journalismo noong nakaraang taon.

Ang proseso ng pag-aaral na ito ay gumamit ng questionnaire sa pamamaraan ng
pananaliksik at ito ay isinagawa sa mga respondante na binubuo ng mga gradweyt ng taong
2013. Magpapasagot ang mga mananaliksik sa batch ng Bachelor of Arts in Journalism (2012-
2013) na may kabuuang bilang na (32). Ang mga katanungang ipapasagot ay naglalayong
masagutan ang mga inilahad na katanungan sa kabanata isa. Pagkatapos, ang mga datos na
nakalap ay susuriin at hihimayin upang magkaroon ng hypothesis na sasagot sa suliraning
inilahad na irerepresenta sa pamamagitan ng graph upang mas mapagaan ang biswal na pang-
unawa sa mga datos. Ang pamamaraan ng pagsusuri ay ginawa ayon sa mga trabahong
napasukan at larangang tinahak ng mga nakapagtapos ng journalismo ng taong 2012-2013.

Tala
Allyn P (2010) Descriptive Qualitative Research. New York. Amazon

Pangalan: Trabaho:
Kasarian:

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt?

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo?

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo?

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap?KABANATA IV
PAGLALAHAD, PAGSUSURI AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga datos na kinalap ng mga mananaliksik. Ang
mga impormasyon, at kasagutan ay ipinangkat-pangkat at inilahad gamit ang talahanayan at pie
graph para sa madaliang pangunawa.

Gamitang cellphone, facebook, at yahoo mail ay sinikap ng mga mananaliksik na
maipasagot sa mga 32 respondente na nagtapos ng Bachelor of Arts in Journalism noong 2013
ang mga questionnaire upang masagutan at makuha ang mga datos na kakailanganin sa
pananaliksik. Ngunitsa hindi inaasahang pagkakataon, 20 lamang o 64% ng kabuuang bilang ng
populasyon ang tumugon sa itinakdang panahon ng pagsagot.


Talahanayan 1
Distribusyon ng mga respondente ayon sa kasarian

Kasarian BilangngRespondente
Babae 10
Lalaki 10
Teybol 1


Makikita sa talahanayan at graph ang pagkakahati-hati ng mga respondent ayon sa
kasarian. Binubuong 10 nababae o 50% ng kabuuang populasyon at 10 nalalaki na 50% din.

Talahanayan 2
Distribusyon ng mga respondente ayon sa deskripsyon ng trabaho

Trabaho Bilang ng respondente
Crew 3
Call Center Agent 3
Brand Editor 1
Operation Associate 1
Freelance Transcriber 1
Writer/Researcher 1
Project Coordinator 1
Office Staff 3
Encoder 1
Customers Service Representative 1
Content Administrator 1
Wala 3

Teybol 1.1

Grap 1.2
Makikita sa graph ang pagkakahati-hatiayon sa deskripsyon ng trabaho. Pare-parehong
6% ang mga trabaho maliban sa crew, call center agent, at office staff na parehong may 17%.17%
17%
5%
5%
5% 5%
5%
6%
6%
6%
6%
17%
100%
Distribusyon Ayon sa Deskripsyon ng
Trabaho
Crew
Call Center Agent
Brand Editor
Freelance Transcriber
Writer/Researcher
Project Coordinator
Office Staff
Encoder
Freelance Transcriber
Content Administrator
Customers Service
Representative
Wala
Talahanayan 3
Distribusyon ng mga respondente ayon sa rason kung bakit nagtatrabaho
Rason Bilang ng mga respondent
Sahod 4
Kaugnayan sa kursong natapos 5
Opurtunidad sa mga bakanteng trabaho 11

Teybol 1.3

Grap 1.3
Makikita sa mga ilustrasyon ang bahagdan ayon sa rason, malaki ang nakuha ng bahaging
ayon saopurtunidad sa bakanteng trabaho, sumunod ang sahod at pinakamaliit ang may rason
ayon sa kaugnay ng kursong natapos.


23%
18%
59%
100%
Distribusyon ng mga Respondente Ayon sa
Rason kung Bakit Napili ang linya ng
trabaho
Sahod
Kaugnayan sa kursong natapos
Opurtunidad sa mga
bakanteng trabaho
Talahanayan 4
DistribusyonAyonsa Uri ng Trabaho
Uri ngtrabaho Bilang
May kinalaman sa Journalism 5
Walang kinalaman 15
Teybol 1.4Grap 1.4
Base naman sa ilustrasyon na ito, mahihinuha na marami ang nagtrabaho sa ibang larangan na
walang kinalaman sa journalism o 67%. 19% lamang ang nakapasok sa journalism at 14% ang
mga walang trabaho.


19%
14%
67%
100%
Distribusyon Ayon sa Uri ng Trabaho
may kinalaman sa Journalismo
wala
ibang trabaho
Talahanayan 5
Distribusyon ayon sa mga paghahanda ng dapat pagtuunan bago pumasok sa
larangan ng pamamahayag
Dapat pagtuunan ng pansin Bilang ng respondent
Online Media 2
Newsroom Subjects 2
Pagsali sa mga organisasyong may
kinalaman sa pagsusulat tulad ng
Pacesetter, Communique at iba pa.

16
Teybol 1.5


Grap 1.5

10%
10%
80%
100%
Distribusyon Ayon sa mga Paghahandang
Dapat Pagtuunan ng Pansin
Online Media
Newsroom Laboratory
Pagsali ng mga organiganisyon
(pacesetter communique atbp.
Ang ilustrasyon na ito ay nagsasabi ng higit na kinakailangan na makilahok sa mga
organisasyong maghahasa sa pagsusulat. Bigyang pansin ang mga teknikalidad at ang
makabagong paraan ng pamamahayag.


KABANATA V
PAGBUBUOD, KONKLUSYON, AT REKOMENDASYON

Ang pag-aaral ay isang siklo na kung saan nahuhubog ang ating mga abilidad at kaalaman na
kakailanganin sa mga magiging trabaho sa hinaharap. Magsisilbi rin itong paghahanda para sa
landas na tatahakin.

Sa pag-aaral na ito, kinalap ng mga mananaliksik ang mga datos na tiyak na tutugon sa mga
katanungan na inilahad sa questionnaire. Ang questionnaire ay may dalawangbahagi, una ay ang
profile ng mgarespondente na sumasagot sa mga katanungang: pangalan, kasarian, at trabaho.
Ang ikalawang bahagi naman ay nakatuon sa pag-alamsatrabahongpinasukanpagkagradweyt,
kaugnayanngtrabahosakursongpinag-aralan, hakbangnaginawaupangmakapasoksalarangan,
problemanghinaraphabangnasalaranganngpamamahayag, mgasalik o dahilan kung
bakithindinakakapasokanggradweytng journalism salaranganngpamamahayag at
mgakaragdagangimpormasyonukolsamaipapayongmgagradweytngjournalismosamgakasalukuya
ng nag-aaral pa lamangngkursongs

Sa kabanatang ito rin makikita ang mga pinal na datos ng pag-aaral at pananaliksik na
tumatalakay sa pagaaral ng bahagdan ng mga nagsipagtapos. Ang mga datos ay ibinase sa mga
nakuhang resulta sa mga questionnaire. Makikita rin dito ang konklusyon at rekomendasyon ng
mga mananaliksik.


BuodngPag-aaral

Ang mga pangunahing respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga nakapagtapos ng
kursong Bachelor of Arts in Journalism sa Bulacan State University noong 2013. Kumalap ng
mga datos ang mga mananaliksik mula sa mga respondente gamit ang, cellphone, facebook at
yahoo mail sa mga 32 respondente. Dahil sa pagigingabala sa trabaho at mga personal na dahilan
ay tumanggi ang iilang mga respondent kaya 20 lamang sa kabuuang populasyon na 32 ang
tumugon bago ang itinakdang panahon.Gumamit ang mga mananaliksik ng descriptive
qualitative na pamamaraan upang masagutan ang mga suliraning inilahad sa unang kabanata.

Konklusyon
Base sa resulta ng pananaliksik, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:
1. Natukoy na ang iilang mga kompanya ay hindi kumukuha ng mga nakapagtapos sa mga
unibersidad nahindi masyadong kilalang unibersidad. Mas malaki ang mga oportunidad na
ibinibigay sa mga gradweyt ng mga prominenteng unibersidad gaya ng Ateneo, La Salle, UST at
UP.
2. Maraming bilang ng mga respondente ang nagsabing kulang sila sa kaalaman tulad ng online
media at mga kasanayang teknikal na lubos na kailangan sa kasalukuyang estadong larangan ng
pamamahayag at inererequire ng mgakompanya kaya napanghihinaan sila ng loob sa pagsabak sa
larangan ng pamamahayag.
3. Hindi lamang sa larangan ng pamamahayag magiging produktibo ang mgagradweyt ng
journalism. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ibangtao at iba pang mga katangian na
kailangan sa social living tulad ng mga trabahong kailangana ng verbal at communication skills.
4. Hindi ganoon kalaki ang kinikita sa larangan ng pamamahayag mas pinili ng ibang respondente
na pasukin ang ibang larangan na mas madaliang pag a-apply at malakihang sahod o hindi naman
ay sakto lang ang sahod ngunit madaling makapasok.
5. Marami na ang mga gradweyt ng kursong mass communication at mga related courses tulad ng
journalismo kaya naman mahigpit ang kompetisyon at salang-sala lamang ang mga nakakapasok
sa larangan.

Rekomendasyon

Kaugnay ng konklusyon na nabanggit, ang mga mananaliksik ay nagpapakumbabang
inilalahad ang mga rekomendasyon na sumusunod:

Para sa mga magaaral, inirerekomenda ng mananaliksik na ang bawat estudyanteng
kumukuha ng journalismo ay nararapat na sumali sa mga organisasyon ng Bulacan State
University tulad ng Pacesetter, Communiqué, at iba pang kahalintulad na mga organisasyon
saloob at labas ng unibersidad upang mahasa at masanay sa mga bagay na gagawin matapos
mag-aral at bago sumabak sa larangan ng journalismo.Maaari ding tugunan sa sariling
pamamaraan ang mga bagay na hindi natututunan sa loob ng paaralan.Gumawa ng mga hakbang
na makakahasa sa mga kakayanan.

Para sa kolehiyo ng artes at letras, subukan na dagdagan ang pagtuturo sa “online media”
at mas bigyan pansin ang “newsroom lab” sapagkat ayon sa mga respondente mas hinahanap ng
mga kompanya ang mga mahuhusay at marunong sa mga makabagong pamamaraan ng
journalism tulad ng “online media” at mga hasa sa mga teknikal na bagay ng pagbabalita at
pamamahayag.

Pangalan: Ron Lopez Trabaho: Writer Researcher (Manila Bulletin)
Kasarian: Lalaki Contact: ronblopez@gmail.com

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt?
Writer Researcher (Manila Bulletin)
2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?
A lot. Since nasa field talaga ako.
3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo?
Usual na pag-aapply. Sending of resume sa mga companies.
4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.
Mas malaki ang binibigay na opportunity ng mga big companies sa mga nag
graduate sa mga prominent universities, nagtiyaga lang ako hanggang sa
matanggap ako sa job.
5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?
Lack of courage I guess.
(Para sa mga hindi)

6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo?

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap?
Piliting makasali sa mga publications inside and outside the campus. Malaki talaga
maitutulong ng mga ito para maging training ground. Tiwala lang!Pangalan: Jovel Sebastian Trabaho: Freelance Transcriber
Kasarian: Lalaki

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

8. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt?
Nagwork ako sa isang advertising agency and then freelance transcriber sa GMA7

9. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?
Related
10. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo?
Walang katapusang pasa ng resume sa mga gusto kong pasukan.

11. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.
Partly kakulangan ng mga kaalamang teknikal, kasi wala kami nun sa mga lab
hindi masyadong natututukan yung mga newsroom subjects.

12. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?
Siguro they want to be practical at gusto nila easy job na mabilis silang kikita ng
pera kaya pumasok sila sa mga trabaho nila ngayon.

(Para sa mga hindi)


13. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo?

14. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap?

Mas maging matyaga sila at maging active sa latest news at iba pang latest ngayon
para maging aware sila sa mga nangyayari.

Pangalan: Beiah Castro Trabaho: Operations Associate
Kasarian: Babae

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt?
Natanggap ako sa GaiaX Asia as Operations Associate. Basically ang trabaho ko,
ihandle yung mga communications ng mobile games na sinu-support ng company
namin.

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?
Sobrang malayo. May mga aspects lang sya na nagagamit ko yong napagaralan ko,
like yung basics ng pagsusulat tsaka yong nose for the news kasi.
3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo?
Biglaan lang to actually.

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.
More than enough.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?
(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo?

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap?
Pangalan: Ariane Trinidad Trabaho: Encoder
Kasarian: Babae

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt?
Encoder ako ngayon sa ultra mega multi sales.

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?
Malayo talaga sa kurso kong journalism.

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo?
Pahirapan talaga makapasok sa trabaho ngayon. Nag-apply kami sa lahat ng
network pati sa radio, newspaper company kahit nga sa mga tabloid.

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.
Maraming fresh graduate na nag-aaply. Yung iba ang kinukuha talaga yung may
experience na.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo?

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap?
Pagbutihan ang pagaaral. Pag-isipan niyo mabuti kung gusto niyo talaga yang
kurso na yan kasi hindi basta basta ang pagiging journalist.

Pangalan: Aaron Andres Trabaho: Call Center Agent
Kasarian: Lalaki

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Call Center

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan? Sa tingin
ko wala, kasi dapat sa pagsulat (ang trabaho)

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo?nagpasa ng resume sa maraming kompanya

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo? kulang sa confidence

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? madami nang tao sa field kaya di kami lahat pwede dun

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap?lakasan ang loob

Pangalan: Alejandro Burgos Jr. Trabaho: Call center

Kasarian:Lalaki

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Call center

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?Siguro
konti pagdating sa oral communication

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? naghanap sa internet tapos nagpasa ng resume

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal. kulang sa karunungan sa pagsusulat

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo? kulang din sa kaalaman
tulad ko. kasi ngayon ang kinukuha yung may mga karanasan.

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? mas madaming mas magaling at marunong kaysa sa akin

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? ihanda ang sarili at
lakasan ang loob


Pangalan:Sharmaine Abaro Trabaho: Web content writer
Kasarian: Babae

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? web content writer tapos call center

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan? yung
unang job ko related pero malayo na din sa journalism

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? nagpasa ng resume tapos nagsearch sa internet tapos nagpasa
ng resumes.

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal. Mental bloc

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo? mahina ang loob nila

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? di porket journ grad ka, dun ka nalng, minsan kung ano nalang ang
dumating, yun na.

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? tiyaga lang para may
magandang mangyari sa huli


Pangalan: Rafael Gatuz Trabaho: Walang trabaho
Kasarian: Lalaki

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Wala pa kasi di pa ko natatanggap sa
trabaho

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? naghanap online at nagpunta sa mga kumpanya

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo? masyadong mataas ang
standards ng mga kumpanya

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? kulang ako ng teknikal sa mga hinahanap nila

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? magtyaga lang kayo at
magaralPangalan: Carla Hermosa Trabaho: Project Coordinator
Kasarian: Babae

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Project Coordinator

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan? Malaki
din naman kasi ito ay umiikot sa pageedit at direct communication to clients

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? Hanap hanap lang at pasa hanggang may tumawag

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal. Mahirap masanay agad, kaya dapat gusto mo yung ginagawa mo

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo? Kulang sa confidence

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? Marami ang masscomm kaya mahirap na

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Magaral lang ng
mabuti
Pangalan: Sherwin Jalotjot Trabaho: Content Administrator
Kasarian: Lalaki

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt?
Right now, I work sa isang graphic studio as Content Administrator

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?
It’s not related as my main job is to test games and quality assurance.

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo?
Usual applying after graduation.

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.
Dahil nga hindi related sa course ko ang job ko ngayon, I can’t really say kung
sapat ba ang naituro ng college.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?
I don’t think my batch was that interested to venture sa newspaper industry
specifically, I guess mas target nila ang networks.

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo?

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap?

Habang estudyante pa, join the publications in your schools to further enhance your
skills aside from learning sa apat ng sulok ng paaralan.


Pangalan: Archieval L. Mariano Trabaho: Brand Editor/ Web content writer
Kasarian: Lalaki Contact: Facebook Chat

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt?
Web content writer/Brand Editor

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?
‘Yung trabaho ko before as Web Content Writer ay related sa course ko kasi it’s still about
writing and stuff. Pero yung trabaho ko ngayon, medyo malayo na kasi it involves
advertising and project managemet.

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa larangan ng
journalismo?
I applied attended interviews, took exams

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan sa
kaalamang teknikal.
Kulang sa advertising units, PR writing and a lot more na may kinalaman sa online media.
Fortunately mabilis kong natutunan yung mga bagay na yun. Pero it could’ve helped
immensely kung alam ko na yun beforehand bago ako grumaduate.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila makapasok at
makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?
Well, it might sound too mercenary pero at the end of the day, while it is really heartening
to see your name on the byline or cover events. There are bills to pay. Mababa ang sweldo
for journalists kasi nga writers are a dime a dozen. Kahit gaano ka pa kagaling, madaming
writer.

(Para sa mga hindi)
6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo?

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais pumasok
at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap?
Don’t mind the salary. If that’s your dream, then persue it. Climb the ranks and be an
ethical and responsible journalist.Pangalan: Allan Edward Manuel Trabaho: Wala
Kasarian: Lalaki

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Wala

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo?

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo? Mas nafocus sa ibang
bagay at kulang sa lakas ng loob

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? Abala sa ibang bagay at gawain

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Aral lang ng mabuti at
magfocus
Pangalan: Raymond Dela Cruz Trabaho: Fast food crew
Kasarian: Lalaki

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Fast food crew

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan? Wala kasi
puro patungkol sa pagkain ang trabaho ko ngayon

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? Nagpasa ng resume sa maraming kumpanya kaso hindi pinalad

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal. Wala kasi di naman related ang trabaho ko

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? Kulang sa kaalaman pagdating sa online media

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Magaral ng mabuti lalo
na sa online media at sumali sa mga organization sa school
Pangalan: Elmar Cundanagan Trabaho: Fast food Crew
Kasarian: Lalaki

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Crew sa isang fast food

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan? Walang
Wala

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? Marami gaya ng paghahanap sa internet at personal na
pagpunta sa mga kumpanya

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo? Siguro puno na ang
media

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? Madaming magaling at inuuna nila ang school na sikat

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Magtyaga lang
hanggang kaya nyo pa


Pangalan: Patrick Punzalan Trabaho: Office Staff
Kasarian: Lalaki

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Staff sa isang office

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan? Wala.
Sobrang layo

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? Nagpunta sa iba‟t ibang kumpanya at nagpasa ng resume

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? Kulang ang aking kakayahan sa makabagong paraan

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Aral lang ng mabuti at
kailangan ng sipag at tyaga para di kayo magsisi sa huli.


Pangalan:Grecelle Santos Lagman Trabaho: Crew
Kasarian: Babae

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Crew sa isang restaurant

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo?

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo? Kumpetensta at takot

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo?

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Makinig at sundin ang
mga propesor

Pangalan: Anjaneth Soco Trabaho: Secretary
Kasarian: Babae

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Secretary

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan?
Nagagamit ko din ang knowledge ko about advertising

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? Hindi ko pa natr-try ang journalism kasi di pa ko handa

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? Kailangan kasi ng sapat na experience as larangan ng journalism bago
makapasok sa larangan na iyon

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Kung gusto mo
talagang tahakin, kailangan maging handa at buo ang iyong loobPangalan: Karen Singh Romantico Trabaho: Office Staff
Kasarian: Babae

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Office Staff sa BIR

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan? Walang
kaugnayan

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? Nagapply naman sa mga kompanyang nangangailangan ng
writer. Pero malaki ang kumpetisyon sa labas.

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? Kumpetensya

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Study hard, work hard.
Pangalan: Anna Lea Santiago Trabaho: Intake Specialist
Kasarian: Babae

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Naging financial analyst under citi
bank for almost 3 months before this

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan? Ang
kaugnayan lang sa kurso ko ng mga naging trabaho ko is ung communication skills.

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? Actually never pa ko nagtry sa print media at sa radio.

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? Hindi well compensated ang journalism

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Wag magdalawang isip
Pangalan: Ruby Jean Penafranca Trabaho: CSR
Kasarian: Babae

“ISANG PAGAARAL NG MGA BILANG NG NAGSIPAGTAPOS SA TAONG 2013 NG KURSONG
JOURNALISM NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA NAKAPASOK SA LARANGAN NG
MEDIA”

1. Ano ang naging trabaho mo matapos grumadweyt? Customer Service Representative

2. Gaano kalaki ang kaugnayan ng iyong trabaho sa iyong kursong napag-aralan? Pareho
silang nagbibigay ng impormasyon pero kung gano kalaki, napakaliit lang ng porsyento
nun.

3. Anu-ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang makapasok at makapagtrabaho sa
larangan ng journalismo? Pagkagraduate, nagapply agad ako sa media

4. Ano ang mga naging problemang hinarap mo habang nasa larangan ka? Hal: Kakulangan
sa kaalamang teknikal.

5. Ano sa tingin mo ang mga naging balakid ng ibang ka batch mo upang hindi sila
makapasok at makapagtrabaho sa larangang kinabibilangan mo?

(Para sa mga hindi)


6. Anu-ano ang mga naging balakid upang hindi ka makakuha ng trabaho sa larangan ng
journalismo? Experience

7. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang estudyante ng journalismo na nagnanais
pumasok at magtrabaho sa larangan ng journalismo sa hinaharap? Kailangan ang puso at
dediakasyon