You are on page 1of 15

1

PRODUSE NATURALE MEDICINALE ACTIVE PRIN
COMPUŞII AZOTAŢI

- aminoacizi –proteine
- vitamine
- antibiotice
- alcaloizi
ALCALOIZI
• al kaly (ar.)=alcalin, eidos (gr.)=asemănător
• Meisner – sec. XIX - “alcaloid” – substanţă naturală
care reacţionează ca alcaliile
2
• Alcaloizi propriu-zişi
- N inclus în heterociclu, cu caracter bazic, activitate
farmacologică intensă
- biosintetic - AA
ergometrina atropina
pilocarpina
• Pseudoalcaloizi - nu derivă biogenetic din AA
– alcalozi terpenici:
- alcaloizi sesquiterpenici (Nymphaeaceae),
diterpenici (aconitina), steroidici (solasodina)

aconitina solasodina
3
• Protoalcaloizi - amine simple
– provin biosintetic din decarboxilarea AA
– efedrina, colchicina
colchicina
efedrina
Genalcaloizi
• aminooxizi ai unor alcaloizi
• solubili în apă, mai puţin toxici, nu dau
obişnuinţă
• ex. genmorfina, geneserina, genhiosciamina,
genstricnina
4
ISTORIC
• sec. VII î.e.n. - opiul - analgezic
• Evul Mediu - elemente de cult (Mandragora officinalis,
Hyoscyamus niger)
Epoca cercetării ştiinţifice a alcaloizilor
• 1803 – farm. fr. Ch. Derosne - ”Sel de Derosne”
(narcotină + morfină)
• 1806 - Serturner - ”morphium”
• 1818 - Peletier şi Caventou:
– chinina şi cinconina (1818)
– stricnina şi brucina (1818-1819)
– cafeina (1820); emetina
5
- coniina (Giesecke 1827)
– atropina (Mein, Geiger,Hesse 1831), scopolamina (Schmidt
1892)
– codeina (Robiquet 1832)
– teobromina (Voskressenski 1842), teofilina (Kassel 1888)
– papaverina (Merck 1848)
– cocaina (Wöhler 1862)
– pilocarpina (Gérard, Hardy 1875)
– alcaloizii din cornul de secară (Jacobs, Stoll 1918-1950)
– rezerpina (Schlittler 1954)
• obţinerea de compuşi noi de semisinteză sau sinteză:
- cocaina - anestezice locale
- atropina - antispastice
- morfina - analgezice
• molecule originale introduse în terapie
– ex. vincristina şi vinblastina - Catharanthus roseus
• analogi structurali – derivaţi ai alcaloizilor din cornul de
secară
6
RĂSPÂNDIRE
• bacterii (piocianina - Pseudomonas aeruginosa)
• ciuperci: psilocina - Psylocybe mexicana,
– alcaloizii ergolinici din Claviceps purpurea
• Pteridofite - Equisetaceae şi Lycopodiaceae
• Gimnosperme – Ephedraceae, Taxaceae
• Angiosperme
– monocotiledonate: Amaryllidaceae, Liliaceae
– dicotiledonate: Apocynaceae,Erythroxylaceae, Lauraceae,
Loganiaceae, Menispermaceae, Papaveraceae,
Ranunculaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Solanaceae
Conţinutul în alcaloizi:
• sub 1% - Catharanthus roseus (1000kg frunze
- 3g vinblastină)
• 15% - alcaloizii din Cinchona ledgeriana
• amestec complex
• repartizare diferenţiată în organe
7
Organisme animale
• castoramina (din castorul canadian)
• alcaloizi pirolizidinici - fluturi
• amfibieni (Bufo, Phyllobates, Dendrobates)
- semnale chimice (volatili)
- elemente de apărare (alomoni) şi de comunicare
(feromoni)
Organisme marine
- spongieri - structuri heterociclice azotate

LOCALIZARE
• ca săruri ale unor acizi organici:
• combinaţii solubile cu taninurile
• în ţesuturi periferice, în scoarţe de tulpini şi de rădăcini, în
tegumentul seminţelor
• în vacuole celulare, specifice (laticifere) sau nu
8
DENUMIRE

• după numele genului, speciei + “ina”
– atropina, berberina, papaverina, vincamina, stricnina
– cocaina, beladonina, boldina
• din numele comun al produsului natural: ergotamina
• după acţiunea farmacologică: emetina
• alcaloizi secundari - din alcaloidul principal:
– ex. chinină – chinidină; efedrină – pseudoefedrină
• izomeri - prefixe: pseudo-, izo-, neo-, epi-, allo-, nor-.
STRUCTURI CHIMICE
• nuclee heterociclice
 funcţiuni chimice: alcooli, esteri, amide, fenoli
 alcaloizi glicozidaţi (glicoalcaloizi sterolici: tomatina, solanina)


HO
HO
N
O
CH
3
ergometrina
atropina efedrina
N
N
H
CH
3
H
O N
OH
H
H
ERGOMETRINA
morfina
ALCALOIZI
9
Structuri heterociclice de bază ale
alcaloizilor
N
N N
N
H
N
N
N
N
H
N CH
3
N
N
N
H
N
N
H
N
H
N
H
PURINA CHINOLIZIDINA IZOCHINOLINA
CHINOLINA INDOL TROPAN IMIDAZOL
PIROLIZIDINA PIRIDINA PIPERIDINA PIROLIDINA PIROL
BIOGENEZA ALCALOIZILOR
• aminoacizi:
– ornitină
– lizină
– fenilalanină – tirozină
– triptofan
– histidină
• alte elemente implicate: acetat, dimetil-
alilpirofosfat
10
Aminoacizi care stau la baza biogenezei
structurilor heterociclice
H
TROPAN
PIROLIZIDINA
PIROLIDINA
N
N
N
ORNITINA
H
2
N
H
2
N
COOH
ACID GLUTAMIC
PIRIDINA ACID NICOTINIC
N N
COOH
ACID GLUTAMIC ACID CETO GLUTARIC
HISTIDINA
PURINA
N
N
N
N
[nucleotide]
IMIDAZOL
N
N
H
N
N
H
COOH
NH
2
H
IZOCHINOLINA
N
TIROZINA
FENILALANINA
R
COOH
NH
2
ACID PREFENIC
INDOL
N
H
TRIPTOFAN
H
N
COOH
NH
2
H
BENZOXAZINA
N
O
CHINAZOLINA
N
N
CHINOLINA
N
ACID ANTRANILIC
COOH
NH
2
ACID CORISMIC ACID SHIKIMIC
CHINOLIZIDINA INDOLIZIDINA
N
N
LIZINA
H
2
N
H
2
N
COOH
ACID DIAMINOPIMELIC ACID ASPARTIC
ACID AMINO ADIPIC ACID CETO GLUTARIC
Aminoacizi care stau la baza biogenezei structurilor heterociclice
11
PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE
• Alcaloizi lichizi - baze neoxigenate
• Alcaloizi solizi - oxigenaţi, cristalizabili, rar coloraţi
• izomerie optică - levogiri (racemici)
• baze alcaloidice - insolubile sau greu solubile în apă, solubile în
solvenţi organici nepolari (eter, CHCl
3
, benzen, CH
2
Cl
2
)
• Proprietăţi chimice
– caracter bazic - săruri cu acizi minerali, cu acizi organici,
solubile în apă şi alcool diluat, insolubile în solvenţi organici
nepolari

IDENTIFICARE, DOZARE
• reacţii de culoare şi reacţii de precipitare cu reactivi
specifici
Extracţie:
• cu solvenţi nepolari (cloroform, eter, benzen) – baze
terţiare
• cu solvenţi polari (apă, alcool - mediu acid) – baze
cuaternare, săruri
• antrenare cu vapori de apă – alcaloizi volatili
12
Extracţia alcaloizilor
Reacţii generale de precipitare
• cu ioduri complexe:
- reactiv Bouchardat - iod iodurat
- reactiv Dragendorff – tetraiodobismutat de K
- reactiv Mayer -tetraiodomercuriat de K
• cu săruri ale unor metale grele (clorură mercurică)
• cu acizi organici (acid picric)

Reacţii generale de culoare
• cu permanganat de potasiu (reactiv Wenzel)
• cu bicromat de potasiu (reactiv Luchini)
• cu formaldehidă în acid sulfuric (reactiv Marquis)

13
Reacţii specifice
- reacţia Rădulescu (morfină)
- reacţia Vitali (alcaloizi tropanici)
- reacţia Van UrK (alcaloizi lisegici)
- reacţia murexidului (alcaloizi purinici)
• purificare
• CSS, HPLC, UV, IR
DOZAREA ALCALOIZILOR
• metode gravimetrice, volumetrice, spectrofotometrice,
cromatografice, biologice


ACŢIUNI FARMACOLOGICE
• SNC - acţiune deprimantă - morfina, scopolamina, rezerpina
- acţiune stimulentă - cafeina, stricnina
• SNV - acţiune simpatomimetică - efedrina
-acţiune simpatolitică - ergotamina
-acţiune parasimpatomimetică - fizostigmina, pilocarpina
-acţiune parasimpatolitică - atropina, hiosciamina
14
Proprietăţi particulare
- curarizante (tubocurarina)
- anestezice locale (cocaina)
- antimalarice (chinina)
- antiaritmice (chinidina)
- antiamoebiene (emetina)
- antispastice (papaverina)
- uterotonice (ergometrina)
- antimitotice (vincristina, vinblastina)
Materii prime pentru extracţia industrială a alcaloizilor:
- capsulele de mac, rădăcini de Catharanthus roseus, frunze de
Vinca minor, scoarţa de China
• compuşi de semisinteză:
morfină→codeină; chinină→chinidină; tabersonină→vincamină
• obţinere prin sinteză - teofilina, papaverina
• semisinteză sau sinteză de analogi cu proprietăţi avantajoase

15
Alcaloizi - clasificare
• alcaloizi pirolici, pirolidinici, piperidinici, pirolizidinici
• alcaloizi tropanici
• alcaloizi indolici
• alcaloizi chinolinici
• alcaloizi izochinolinici
• alcaloizi chinolizidinici
• alcaloizi imidazolici
• alcaloizi purinici
• alcaloizi terpenici
• alcaloizi steroidici
• alcaloizi tropolonici
• fenetilamine