You are on page 1of 50

SOUL MATES

Sve o njima

.
Julia Jablonski, u svojim razmatranjima ove
teme pronalaženja i ostajanja sa svojim soul-
mateom, kaže sljedeće:

Kad sam ga vidjela prvi put, kao da je svo
vrijeme stalo...vazduh je bio gust i
magličast..sa skoro opipljivom frenetičnom
energijom. Moje srce prestalo je kucati, zrak
mi je sišao u grlo, i žmarci su prošli kroz moje
tijelo kao tekuća vatra. Da nije umro u 18.
godini, mogao je biti moja «ljubav života», ali
vrijeme i kasnije iskustvo u ovim stvarma
naučilo me da on to ipak nije mogao biti.
Čienjnica da je umro mlad i da sam kasnije
doživjela jedno slično ljubavno iskustvo,
naučilo me još u ranoj mladosti o prirodi
«srodnih duša».

Svi klišei o ljubavi na prvi pogled dolaze iz
stvarnog iskustva kad prepoznate nekog koga
ste voljeli u stvari u prošlom životu. Intenzivan
i trenutačan osjećaj intimnosti je moćan i
tokom godina spoznala sam da mnogi ljudi žele
imati ljubavno iskustvo sa svojom srodnom
dušom. Mnogi se pitaju: Hoću li ikad naći svoju
srodnu dušu, Jesam li pronašao(pronašla svoju
srodnu dušu, ili Mislio sam da je ona moja
srodna duša, šta se zaboga dogodilo?

Mi svi dijelimo jednu primalnu čežnju za
osjećajem potpunog jedinstva sa onim što se
posljednjih godina zove soul mate. Ova
romantična težnja ispitana je sa mnogo
aspekata i iz mnogo uglova.

Naučnici to objašnjavaju biokemijom i
hormonima. Antropolozi to objašnjavaju putem
kulturalnih mitova, prokreativnih instinkta i
želje za parenjem. Psiholozi to pripisuju
duboko usađenim problemima koji potiču iz
djetinjstva i našoj želji za ponovnim
ujedinjenjem sa našim majkama, našim prvim
i «savršenim» ljubavima.

Nijedna od ovih teorija ne isključuje jedna
drugu, ali kao i sa svim drugim amterijalnim
iskustvima, ispod njih leži duboki duhovni
korijen odnosno stvarnost iz koje ustvari jedino
i izlaze ove želje. Želja pokreće svijet i želja za
ujedinjenjem u «Jednotu» je ona koja inspiriše
naše želje za pronalaženjem soul mate.a
problem je u tome što mi tražimo onu
neograničenu i neuvjetovanu ljubav, a
romantična veza teško da to može ispuniti. Jer,
romantična veza je obično ona kroz koju
doživaljvamo mnogo nezadovoljstva i
neispunjenih ambicija.

Stoga, veza sa našim soul mateom može
početi kao romantična veza, ali zatim prerasti
u nešto mnogo dublje. Naime, mi smo
privučeni jedno drugom na početku kroz
romantičnu vezu,ali iskustvo ljubavi sa soul
mateom je kad osjećamo da smo temeljno
povezani s njim/njom, a odnos nije rezultat
svjesnog napora da tu vezu poboljšamo ili
održimo već on potiče od božanske milosti.
Ova vrsta odnosa sa drugom osobom toliko je
važna u životu i ima toliki upliv da su mnogi
rekli da ne postoji apsolutno ništa važnije od
ostvarenja takvog životnog iskustva (Thomas
Moore, npr.)

Dakle, da se vratimo na početak. Ovaj osjećaj
momentalne povezanosti s tom osobom,
izrasta iz nesvjesnog ili iz sjećanja duše na
prijašnje ljubavno iskustvo s tom osobom.
Znači soul mate je neko s kim smo podijelili
brojna ljubavna iskustva iz prijašnjih života.
Ako samo pogledamo ovaj život, i prisjetimo se
koliko smo ljubavnih veza imali, onda je jasno
da nismo ograničeni na samo jednu srodnu
dušu za cijelu vječnost ili na samo jednu osobu
za jedan život.

Kako onda možemo razlikovati običnu vezu iz
prošlog života od one veze sa našim soul
mateom. Pošto imamo više soul mate-a teško
je napraviti distinkciju između toga ko to jeste
a ko nije. No, ipak, kada sretnemo nekog i
istog momenta osjetimo snažnu povezanost s
tom osobom, onda je to vjerovatno ta osoba
koju smo voljeli nekad davno ranije.
No, naglasak koji želi staviti autorica je u tome
da je bitnija od svih ranijih života i ljubavi koje
smo tada imali, činjenica da i sada u ovom
životu možemo stvoriti novu vezu sa novim
soul mateom. Ona naglašava da je bitnije šta
činimo u sadašnjosti jer ona određuje našu
budućnost u ovom životu pa tako i stvara
mogućnost da svojom željom za pronalaskom
soul mate-a stvorimo novu vezu i to sa
osobom koja će u svemu odgovarati našim
težnjama i željama.

Soul mates- II dio

Nina Lee Braden pita se: Šta je to srodna
duša? Je li to neka samo zvučna riječ
izmišljena od pokreta New Age i izdavača
romantičnih priča koji samo žele povećati
prodaju svojih knjiga? Je li srodna duša samo
drugi termin za istinsku ljubav ili je to nešto
sasvim drugo, nešto veće, dublje i jače?
Nemam precizan odgovor na ovo pitanje, ali
imam svoju teoriju o tome, kaže Nina. Naime,
ja smatram da postoji tzv. „pleme jedne duše“.
To znači da postoji mnogo ljudi koji imaju
važne životne veze s nama, a koje su dio
našeg plemena duša. Tokom ovog života
možda naletimo na 5, 10 ili 20 različitih osoba
koje su dio našeg plemena duše i u određenim
uvjetima s njima možemo imati veoma
intenzivan, karmički intiman odnos.

O njima su govorili čuveni prorok Edgar Cayce,
zatim Richard Bach, i Ellizabeth Clare Prophet
ali i Platon. Da bi se objasnila priroda srodnih
duša, ne morate vjerovati u reinkranaciju iako
mnoštvo literature uključuje taj sistem
vjerovanja kad objašnjava pojavu soul mate-a.

PLES SRODNIH DUŠA

Kad god sretnemo nekog ko u nama izazove
snažne emocije, ili snažnu fizičku privlačnost,
mi želimo vjerovati da je tu u pitanju
«SUDBINA» ili «Božiji plan» i tome prišijemo
onaj ljudski naziv «srodna duša». Na žalost,
međutim, dešava se veoma često da te osobe
koje izazivaju snažne emocije kod nas nisu
ništa drugo nego «partneri za strast», osobe
kojima smo privučeni primarno zbog naših ego
želja i potreba. Iako će sad neko insistirati na
tome, : ne to nije samo još jedna emotivna
veza, postoji duboka duhovna povezanost
između nas, to najčešće nije slučaj.

To je jedino slučaj kada se duše prije nego se
rode «dogovore» da se susretnu iz raznih
razloga. Primjena tog duhovnog cilja – da se
još jednom sretnu može se definisati kao
sudbina ili predodređenje. Sve ostale veze
stvar su slobodne volje. Dakle, osobe koje se
prije rođenja u ovoj inkarnaciji dogovore da se
sretnu i s kojima imamo susrete iz ranijih
života su upravo osobe koje nazivamo
«srodnim dušama».

Da pojednostavimo stvari, postoje najmanje tri
česte klasifikacije srodnih duša. Tu su
«Limbotične srodne duše» to su one duše koje
odaberu ranije da postanu «prijateljske srodne
duše» s vremenom,ali se susretnu prerano u
ovom životu i onda završe u limobtičnom
stanju neko vrijeme. Zatim, postoje
«blizanačke duše» ili «blizanački plamenovi»
/koriste se oba pojma za istu stvar -. Kada se
jedna duh.duša podijeli u dvije polovice/.
Spajanje blizanačkih duša može biti strasno ali
kratkotrajno ili čak postati katastrofa ako obje
strane prije toga nisu planirale da postanu
ujedinjene onoliko koliko su to stvarni
blizanački plamenovi. Ili ne prihvate «sopstvo»
do vremena u kom se trebaju sresti.

KARMIČKE SRODNE DUŠE, PRIJATELJSKE
SRODNE DUŠE I VRHUNSKE SRODNE DUŠE

Karmičke srodne duše
su najčešći tip srodnih duša, jednostavno zato
što ljudska bića imaju tendenciju da prave
mnogo grešaka tokom svog evolucijskog
procesa. Ovo su duše koje su imale barem
jednu prethodnu inkaranciju skupa koja je
završila nesretno. Ponovno se sada sreću u
određenom životu sa namjerom da razriješe
prošle lekcije ispravljajući bilo kakvu
neprijateljsku karmu, a što im donosi priliku da
stave tačku na to iskustvo i idu dalje. Za
ovakve duše moguće je i da napreduju ka
sljedećem nivou ujedinjenja i eventualno
postanu prijateljske srodne duše, umjesto što
će se odvojiti, i to jedino ako obje strane
snažno to žele i ulažu zajednički napor u takvu
vezu. Međutim, najčešće barem jedan od
partnera ne ćeli ići tim putem jer postići sve te
ciljeve (ispraviti predhodnu karmu, pročistiti je
i dovršiti) i dalje imati dovoljno želje ili
privlačnosti da se bude sa drugom stranom
često je zastrašujuće.

Ustvari, nije neuobičajeno da karmičke srodne
duše ustvari čak stvore nove lekcije i
nagomilaju više neprijateljske karme što je
suprotno od onog prvobitnog cilja – da se
riješe prethodne neprijateljske karme. To je
slučaj kao i što smo maloprije rekli – kad obje
strane ne ulože dovoljno napora i odlučnosti da
izlječe svoj odnos. Takav odnos, bio on
platonski, romantični ili poslovni, može imati
više prekida prije nego se okonča i raskine
međusobna vezanost. Iako su neke karmičke
srodne duše – ljubavnici(čak mogu biti i u
braku) ili su prijatelji ili rade zajedno jako dugo
vremena kako bi postigli prethodno postavljene
duhovne ciljeve – ujedinjenje je nesretno,
problematično i ciklično (čas bolje, čas gore,
miješa se ljubav i mržnja, itd) Čak i ako ove
karmičke veze krenu lijepo i završe lijepo
uvijek između početka i kraja postoji više faza
u kojima dolazi do neprijateljstva a što može
biti veoma uznemirujuće.

Često također unatoč staroj karmi ili lekcijama
koje su savladane svaka strana neumitno ide
svojim vlastitim odvojenim putem da bi bila
slobodna susresti druge srodne duše koje nju
/njega očekaju. To je opet zato što je
uglavnom namjera karmičkih srodnih duša ne
da budu dugogodišnji partneri nego da
pobijede ranije nesklade i nesporazume i zatim
postignu završetak i tada tek krenu dalje. Ako
ovo nije postignuto mogu završiti tako što će
se ponovno susretati u narednim životima, sve
dok konačno ne urade kako treba ili jedno od
njih ne odluči da u potpunosti otpusti drugo za
sva vremena. Sljedeći elementi utiču na
ujedinjenje karmičkih srodnih duša:
- fizička ili geografska udaljenost ili raskid
- uplitanje treće strane
- kronična neodlučnost i/ili nemogućnost
jednog od partnera da ima čvrstu
opredjeljenost
- vremensko nepodudaranje(koje ovisi o
ljudskoj slobodnoj volji, a ne o «Božanskom
tajmingu» Na primjer: ako se zaljubiš u nekog
znajućui da je ona/on već u braku, i ako vam
druga strana kaže: Volio bih da provedem život
s tobom ali već sam oženjen i vrijeme nije
moglo biti gore odabrano, jer sam oženjen, to
ustvari znači: Ja odabirem da ne napustim
svog bračnog druga zbog tebe u ovo vrijeme
(ako i ikad poslije). Dakle, vremensko
nepodudaranje znači da i jedno i drugo imate
izgovore zašto ne dajete drugoj strani ono što
ona/on želiu i treba u vrijeme kada to treba.

Prijateljske srodne duše
...su one koje ranije odaberemo da s njima
radimo na uspostavljanju temeljnog ljubavnog,
obogaćujućeg i sretnog odnosa, da učimo iz
njega, podučavamo rastemo i budemo partneri
dug vremenski period čak i cijeli život. Pa iako
iz svakog odnosa možemo učiti, ovaj odnos
donosi mnoštvo nagrada u ovom procesu
učenja. Ovaj tip odnosa je veoma komotan,
pun poštovanja, iskrenosti, podrške
privrženosti ljubavi, sigurnosti i posvećenosti.
Parovi u ovom odnosu fokusirani su na
zajedničku ljubav i poštovanje čak i tokom
vremena sukoba i međusobnih konflikta. Pa
iako i ovdje može doći do vremenskog
nepodudaranja, i ako je vaša prijateljska
srodna duša u braku kad se prvi put sretnete ,
može vas godinama držati na uzici sve dok ne
odluči da se razvede kako bi bila/bio s vama.
Isto tako, on/ona neće imati ni romantične ni
seksualne odnose s vama prije nego se
razvede, jer bi time povijedio/la druge osobe.
Prije će se prvo razvesti a tek onda s vama
susresti jer ovakva vrsta srodnih duša nikad
neće ispoljiti sebično i destruktivno ponašanje.
Napose, ne počinju sva spajanja ove vrste
duša intenzivnom romantičnom privlačnošću ili
fizičkom strašću. Ustvari, većinom to prvo
bude prijateljski odnos nego što to budu neke
uzdignute emocije. One razvijaju duboku,
duhovnu ljubav i prijateljstvo koje transcendira
do želje i potrebe za romansom.

«IVIČNE» SRODNE DUŠE

Ovakva vrsta odnosa dešava se kod parova
koji imaju različite elemente karmičkih srodnih
duša i prijateljskih srodnih duša. Ovaj termin
ivičnih srodnih duša indicira da konačni
završetak odnosa može ići bilo kojim putem ali
najčešće ide ka prijateljskim srodnim dušama.
Primjer: neka preostala karma iz ranije
inkarnacije koja mora biti pročišćena ali oba
partenra nakon što to urade, odaberu da
ostanu zajedno do kraja života u sretnom
odnosu. No, zbog elementa slobodne volje, ova
vrsta odnosa ne garantira da će kraj biti
ovjenčan brakom. Najčešće ova vrsta spajanja
je puna teških izazova, ali zato i veoma
nagrađujuća nakon toga.

Na površini svaka od ovih veza može ličiti na
onu drugu u početku: postoji snažna
emocionalna privlačnost, fizička strast, osjećaj
deja vu-a ili telepatska i empatska povezanost,
kao i ono : Ja ZNAM da moram biti sa ovom
osobom. Jednostavno, to osjećam cijelim
bićem». Ako tako postupite, a ne radi se o
takvoj vrsti odnosa, onda ćete sebi priskrbiti
dosta bola u srcu. Treba istaći da prijateljske
srodne duše nisu opsesivne

PLATON, CAYCE, ST. GERMAIN O SOUL MATE-
U

Koncept blizanačke duše nije novi. Platon ga je
opisao još prije 2500 godina. Evo odlomka:

«...i kad jedno od njih susretne drugu polovicu,
ustvari polovicu samoga sebe, taj par je onda
izgubljen u veličini ljubavi i prijateljstvu i
intimnosti toliko da jedno bez drugog neće
željeti biti ni sekundu.Ako bi Hefet, sin Zeusov,
upitao neki par: da li želite biti cjeloviti, uvijek
i danju i noću zajedno? Ako je to vaša želja
spreman sam vas stopiti u jedno o dopustiti
vam da rastete zajedno, tako da će od vas
dvoje postati jedno, i nakon vaše smrti i dalje
ćete biti jedno, pitam da li je to ono što želite?
Nema čovjeka i žene koji, kad čuše ovaj
prijedlog, ne poželješe ovo stapanje jedno u
drogome, ovo postajanje jednim umjesto
dvoje, što je bilo izražavanje njihove drevne
potrebe. I razlog je u tome što je ljudska
priroda bila prvobitno jedna i mi smo bili
cjeloviti tako da je želja i potraga za jednotom
i cjelovitošću nazvana ljubavlju»

Kada smo se odvojili jedno od drugog, davno
nekad, duša je znala i još uvijek zna da će
neminovno morati uslijediti spajanje sa
drugom polovicom kao dijelom božanskog
plana. Nakon te spoznaje i bolnog odvajanja
duboko ukorijenjena težnja za jednotom počela
je da raste u svakom od nas i da čezne za
ponovnim ujedinjennjem i kompeltnošću koju
je imala nkeada davno. Samo jedna polovica u
cijelom univerzumu može zadovoljiti tu težnju.
Kao rezultat, mi neprekidno tražimo našeg
blzanca. Ali želja za ujedinjenjem ne staje
ovdje...i to duša također shvata. Ono što duša
zaista želi nije samo ponovno ujedinjenje sa
samom sobom, nego prvobitno osjećanje
jednote koju je imala sa Izvorom na samome
početku. Ovo čeznuće za «prvom intimom»
neće stati sve dok ne bude u potpunosti
zadovoljneno. Imamo vremena koliko god
želimo da se to desi, ai to će se na kraju
sigurno desiti.

Platon nije jedini koji je dao uvide u odnose
između blizanačkih duša. Duhovnost sufija od
prije 800 godina također govori o tome:
«...Iz originalnog jedinstva bića postoji
fragment i razdvajanje bića u zadnjoj fazi biće
se dijeli iz jedne duše u dvije. I posljedično
tome, ljubav je potraga svake od polovica da
nađe onu drugu polovicu na zemlji ili
nebesima...»

Edgar Cayce, čuveni «spavajući prorok»
govorio je o srodnim dušama i blizanačkim
dušama. On je objasnio kako su na početku
muško i žensko bili jedno. U njegovom
historijskom opisu Atlantide, Cayce kaže da je
prije više stotina hiljada godina...tamo u
Atlantidi živio jedan Amillius, koji je prvi
zabilježio odvajanja bića koji su nastanjivali
zemljinu sferu ili plan postojanja u muško i
žensko kao odvojene jedinke.

St. Žermen kaže ovako:
Pitanje za St. Žermena: Da li su blizanački
plamenovi više kao pratilac duše?
St. Žermen: To je indentičan rezonantni odjek
iste frekvencije u različitim energetskim
tijelima (muško-ženskim).
«U energetskoj esenciji tvog blizanačkog para
leži određena specifična frekvencija koja je
zaista indentična sa frekvencijom u samom
tebi...to su indentične frekvencije koje postoje
u tijelima različitog spola i to mi zovemo
blizanačkim plamenovima. Doživljavajući
svjesnost u sebi samom, voleći bezuvjetno ono
što ti jesi i bivajući u svojoj stvarnosti u ovom
vremenu, stvara se rezonancija u tvom biću
koja privlači indentičnu suštinu u suprotnom
tijelu energije iste duše. Ona zove i stapa se sa
tvojom energijom i ti se stapaš s njom»

Koja je najvažnija polazna tačka za ujedinjenje
blizanačkih plamenova? Kako se mi
pripremamo za to? To počinje sa željom da
volimo sebe i druge bez ikakvih uslova i bez
sudova i ocjenjivanja ljudi i sebe. Iako je želja
početna točka, ona nije dovoljna. Osoba mora
živjeti , odnosno svoju želju pretočiti u
svakodnevni život što je više moguće. I iako ti
naši napori da svoju istinu živimo ne budu na
nivou majstora, mi moramo već dobro zagaziti
u to ili će naš odnos s drugom polovicom
ispaštati. Ukratko, neuvjetovana ljubav je
čarobni sastojak za izgradnju odnosa sa
blizanačkim plamenom. Ako se dvije duše žele
ponovno ujediniti i onda imati odnos koji je od
značaja oboje moraju biti duhovno spremni za
to. Tada Univerzum će stvoriti specijalnu silu
neophodnu da bi ih se dovelo jedno drugom u
određenom momentu u životu. Međutim,
potraga za onim drugim uvijek mora početi kao
potrga za samim sobom. Svako mora otkriti
svoju vlastitu duhovnu prirodu i potencijal ...i
učiniti što najbolje može da taj potencijal živi
svakodnevno.

BRAK I ŠTA ON TREBA ZNAČITI

Bog je blagoslovio ljudsku instituciju braka kao
priliku da dvoje pojedinaca razviju cjelovitost
kroz razmjenu svojih Alfa – Omega polariteta.
Bez obzira radilo se o ujedinjavanju blizanačkih
plamenova, srodnih duša ili karmičkih
partnera, brak muškarca i žene trebao je biti
mističan, proslava ujedinjenja duša sa
voljenom ja Jesam prisutnošću kroz Krista,
blagoslovljenog posrednika. Isus je
demonstrirao važnost braka kao inicijacije na
Stazi duhovnosti onda kad je izveo svoje prvo
javno čudo na bračnoj svadbi Kane –
mijenjajući vodu u vino. Suština njegove
poruke je bila da sve dok brak ne bude
transformiran od strane Svetoga Duha, on će
biti samo jedan vanjski doživljaj. Naša je stvar
da li smo zadovoljni sa brakom baziranim na
vodi ljudske svjesnosti ili mi zahtjevamo brak
baziran na vinu božanske svjesnosti. Kosmička
razmjena božanske ljubavi u bračnom odnosu
predviđena je da bude ona ista kreativna
ljubav koja uokviruje univerzum i koja je
postojala u vrijeme kad je Bog Otac izdao
naredbu: Neka bude Svjetlo i kada je Bog u
vidu Majke odgovorio: I bi svjetlo! Ovaj
kreativni tok može se izraziti jedino u fizičkom
jedinstvu ali također i tokom ciklusa
posvećenog celibata koje svaki od partnera
poduzima kada želi da se na svojoj stazi
susretne sa svojom voljenom JA JESAM
PRISUTNOŠĆU.
Razmjena eregija svete vatre u seksualnom
ujedinjenju služi za prenos sfera kosmičke
svjesnosti – uzročnih tijela svjetlosti. Energija
svjetla rezultira iz ujedinjenja pozitivnih
kvaliteta svakog od partnera i ojačava njihov
vlastiti božanski indentitet.- osnažujući ih da
nose zajednički teret karme. Kad ova razmjena
energija nije oduhovljena kroz prepoznavanje
da je Bog i voljeni i onaj koji voli, dvoje ljudi
mogu doživjeti fizičko zadovoljstvo, ali oni tada
ne znajući preuzimaju karmičke uzorke jedno
od drugog bez dobrobiti duhovno
trasmformirane ljubavi. Ovim se može objasniti
česta kriza identiteta u brakovima jer oni
preuzimaju toliko mnogo karmičkih indentiteta
i time neutraliziraju svoje vlastite, da više ne
znaju ko su oni u braku

KARMIČKI BRAK
Osim brakova između blizanačkih plamenova i
soul matea, treća vrsta ljubavnog odnosa je
ona koja se najčešće sreće – karmički brak.
Ovdje se nalazi dvoje ljudi radi balansiranja
zajednčke karme.Ovi brakovi su često teški, ali
su važni radi postizanja vlastitog duhovnog
majstorstva. Muž i žena u takvom jednom
braku imaju i jednu sigurnu dobrobit – a to je
podizanje djece što stvara pozitivnu karmu.
Neki od ovih brakova nude priliku da se
izbalansiraju neki raniji događaji, poput
ubistva, izdaje ili ekstremne mržnje. Često
jedini način na koji možemo izlječiti –
izbalansirati tu ogromnu mržnju jest putem
intenzivne ljubavi izražene kroz odnos muž –
žena u ovakvom karmičkom braku,.

LOHENGRIN

WAGNEROVA opera Lohengrin ilustrira odnos
twin flames u kome jedno od njih odlazi na
Nebo odakle pomaže svojoj voljenoj da prođe
testove i iskušenja na Zemlji. Elsa je lažno
optužena da je ubila svog brata, ali je ona
potpuno uvjerena da će doći vitez u sjanom
oklopu i spasiti je. Lohengrin, Elsin uzašli twin
flame odgovara na njen tihi unutrašnji zov i
silazi s Nebesa da je spasi. On jedri po jezeru u
čamcu koji vuče labud, simbolizirajući dušu
koja je spoznala božansko, i koja dolazi iz
drugih duhovnih područja. Oni su vjenčani ali
Lohengrin koji je njen učitelj, guru, traži od nje
da nikada ne upita za njegovo ime. Ovo je njen
veliki test ljubavi – isti koji je Kupidon
zahtjevao od Psihe. Ni psiha ni elsa nisu
odoljele iskušenju. Obje podliježu ljudskoj
slabosti radoznalosti i otkrivaju istinski
identitet njihove ljubavi,. Zbog ove
neposluđnosti, kosmički zakon zahtjeva njihovo
ponovno razdvajanje. Lohengrin se ponovno
vraća u Nebo/područje Duha gdje će čekati da
njegov blizanački plamen postigne Majstorstvo
i njihovo konačno ujedinjenje.

Književnost obiluje ovakvim ljubavima koje su
isto tako mogle biti blizanački plamenovi:
Dante konačno doseže momenat kada ga
Beatrisa predstavlja Kristu, Penelopa vjerno
čuvajući plamen ljubavi koji vraća Ulisisa kući
nakon njegovih lutanja, Evangelina koja
uporno traži svog voljenog, Šekspir koji sipa
svoju ljubav lejdi od soneta. Romeo i Julija,
Lancelot i Ginevra, Tristan i Izolda, Hiawata i
Minnehaha, Robert i Elizabeth Browning. Svi su
imali ljubav tipičnu za blizanačke plamenove.

Čak i samo letimičan pogled na povijest
ukazuje na značaj postojanja ljubavi između
blizanačkih plamenova. Čak se tvrdi da su
faraon Ekhnaton i kraljica Nefertiti bili
blizanački plamenovi koji su radili zajedno na
tome da donesu monoteizam u kraljevstvo
koje je dotad bilo izrazito mnogobožačko.

RAZLIKA IZMEĐU SRODNE DUŠE I
BLIZANAČKOG PLAMENA

Velika je razlika između soul matea i twin
flamea. Soul matei, kojih ima više, dolaze u
naš život da nas nauče određene lekcije. Oni u
naš život obično dolaze kao alkoholičari,
zlostavljači, kockari, ovisnici, varalice, imaju
probleme s depresijom, imali su nesretno
djetinjstvo, seksualni ovisnici, naši šefovi,
emocionalno nedostupni. Znam da ovo
obuhvata skoro pola populacije, ali ovo
nabrajam da biste bili svjesni prave prirode
soul matea. Uvijek s njim postoji problem iz
prošlog života koji treba rješavati. Dakle, da li
ste voljni biti uhvaćeni u konstantni kaos koji
će oni unijeti u vaš život, i da li će vaš soul
mate postati predmet vaše ovisnosti? Prije
nego uđete u tu zbrku upitajte se da li biste tu
osobu preporučili vašem najboljem prijatelju ili
čak strancu? Ako ne biste, zašto onda sami
izlazite i imate vezu s tom osobom? Često
tokom te veze pale se „crvene zastavice“ ali vi
ih prenebragavate. To nam naša intuicija daje
signale, ali u ovakvoj vezi, sa svojim suoul
mateom nažalost mi najčešće ignoriramo te
upozoravajuće znakove. Čak ,iako nam se ova
osoba uopće ne dopada na prvi pogled, mi
nastavljamo tu vezu jer osjećamo da nas tu
čeka neka vrijedna lekcija za nas same. Da, to
nas napose ojača, i vjerovatno ćemo naučiti da
ne ponavljamao više takvu grešku, ali
Univerzum će nastaviti da nam donosi u život
ove lekcije o srodnim dušama sve dok ih
stvarno i ne naučimo.

Istina je da će soul mate u naš život uvijek
doći sa velikom KARMIČKOM ULOGOM s kojom
morate da se suočite. Dobra vijest je da vi ne
morate da je „odigrate“ Možete odlučiti da se
ne uključite u ovu lekciju, zato što ste je
vjerovatno dotad već naučili. Ako odlučite da
ostanete i igrate ovu igru, onda dobro se držite
(i to za svoju pamet najčešće) jer tad počinje
koturanje nizbrdo i igra počinje!

Svaki odnos s nekom osobom je ogledalo koje
nam pomaže da više naučimo o sebi. Takvi
odnosi su najteži ali i donose najviše nagrada u
naš život. Što je intimniji taj odnos, to je veća
prilika za naš osobni rast. Ovaj odnos koji je za
nas ogledalo je i najteži za savladati jer nam
pokazuje dijelove sebe koje najmanje želimo
vidjeti. Dakle, popravljanje samoga sebe jest
osnovni razlog za odnose sa soul mateom u
kome je on naše ogledalo i u kome mi ne
trebamo njega/nju popravljati, nego sebe i iz
toga učiti. Što nas dovodi do zaključka – što
više mi sami u životu učimo o sebi,popravljamo
vlastite greške, sve smo bliže tome da više ne
srećemo svoje soul –mate već svoj blizanački
plamen.
Soul matei imaju sličnu misiju i približno su na
istom stupnju duhovnog razvoja. Oni dolaze
zajedno jer rade na istoj vrsti karme i čiste istu
čakru istovremeno. Tako srodne duše privlače
se međusobno jer imaju istu vrstu duhovnog
rada da obave i na sličnoj su stazi ka
postizanju samo-ostvarenja.
U vezi između srodnih duša uvijek postoji
povezanost iz prošlih života. Imajte na umu da
samo u ovom životu možete imati čak i do
3000 srodnih duša. Vi niste bili u braku sa
svima njima, ali ste u nekim slučajevima ubili
jedno drugo, ili ste jedno drugom bili roditelji ili
rodbina ili ste bili ratoborni susjedi.

Često u svojim čitanjima odnosa između soul
mate-a vidim da su na primjer današnji
seksualni odnosi među njima jako slabi ili
poremećeni. To je zato što su bili u rodbinskim
odnosima u prethodnom životu. Također, biti u
braku s nekim tko nam je u prošlom životu bio
roditelj, opet pruža priliku da se razriješe
odnosi iz ranijih života. U mnogim lsučajevima
odnosi su obrnuti tako da u ovom životu
možemo znati kako se osjećala ta osoba u
prethodnom životu, po onom što se nama sada
dešava. I kad odlučite raskinuti sa svojom
srodnom dušom, dešavat će se da nakon
raskida stalno nalijećete u gradu jedno na
drugo, kao da ste privučeni nekim gigantskim
magnetom. Srodne duše osjećaju onu drugu i
znaju šta one rade gotovo u svakom trenutku
života. Znaju kad ste došli kući, ili kad se
nalazite među gomilom ljudi. Srodna duša
može projektirati svoje misli na vas, tako da
vam nije jasno je li vi to mislite na svoju
srodnu dušu ili ona projektira svoje misli na
vas, time ne znajući je li to vama nedostaje ta
osoba ili ona misli na vas u tom trenutku.
Treba mnogo snage da se raskine sa svojom
srodnom dušom, pa se kod nekih dešava da
raskidaju od 6 do 20 puta. Ako se pak odlučite
za brak sa srodnom dušom, nemojte se onda
stalno žaliti rodbini i prijateljima na vaš odnos.
Oni neće razumijeti da ste vi odabrali jedno
drugo kao ugovor za učenje lekcija pa će drugi
samo početi prezirati vašeg bračnog druga.
PREKID SA SOUL MATE-OM

Kad prekinemo ljubavnu vezu, kako to
preboljeti pogotovu ako mislimo da smo je
prekinuli sa svojom srodnom dušom? Naime, vi
se onda jedete zbog toga što ste uništili jedinu
mogućnost za trajnu i doživotnu ljubav. Ali,
postoji ono o čemu smo već govorili: svako od
nas u životu sretne više srodnih duša, a ova s
kojom ste upravo raskinuli ima potpuno isti
zadatak kao i sve ostale srodne duše koje ste
sreli ili ćete tek sresti nakon toga. Naime,
svaka srodna duša dođe u naš život sa
specifičnim «zadatkom», a to je da vam
pomogne da nešto naučite, da nešto u sebi
izlječite ili da rastete – evoluirate u bolju
osobu, karakterno i duhovno. Sa srodnom
dušom možete biti samo kratak period vašeg
života, a možete i ostati zajedno čitavog
života, sve do smrti.
Da, ta osoba možda jeste vaša srodna duša i
ako ste s njom upravo raskinuli ili ste se
razveli, to znači da je vaše zajedničko vrijeme
u tom obliku vjerovatno – prošlo nepovratno.
Otto priča o svom primjeru soul-mate-a:

«Nakon što je propao moj prvi brak, upoznao
sam ženu koju sam smatrao svojom srodnom
dušom. Od momenta kad smo se sreli,
postojala je snažna veza između nas i
nevjerovatne emocije između nas. Kao da smo
se negdje već ranije sreli, i bilo je nešto u tom
osjećaju što nisam mogao razumjeti. Dio moje
konfuzije poticao je od toga što sam imao
osjećaj duboke povezanosti sa ženom koju
sam tek sreo, a takvu povezanost nisam
osjetio za 15 godina braka sa mojom
prethodnom ženom. Iako sam dakle ovu novu
ženu smatrao svojim soul mateom, ta se veza
brzo okončala. Kad smo nekoliko mjeseci
nakon raskida razgovarali jednom o našoj vezi,
oboje smo shvatili da je ona bila «most» koji
će me povezati sa životom koji je tek bio preda
mnom. Njena uloga bila je u tome da mi
pokaže kako jedna veza zaista može izgledati,
a kakvu dotad nikad zaista nisam doživio prije
nje. Kratko nakon što se ta veza okončala,
upoznao sam Suzie i još jedan put desio mi se
osjećaj da susrećem svoju srodnu dušu. Ovog
puta onaj osjećaj povezanosti bio je čak veći
od prethodnog jer smo bili vezani na mnogo
dubljem nivou. Ja cijenim život one žene koja
mi je sve to pokazala u našoj kratkoj vezi i
vječno ću joj biti zahvalan. Bez nje moj život
se ne bi promijenio, a da sam ostao s njom ne
bih dobio šansu da upoznam Suzie sa kojom
imam čak mnogo jača osjećanja. Zato, savjet
mene i suzie vam je da cijenite poklon koji
vam je ta ranija osoba donijela u život.
Prepoznajte način na koji je ta ranija osoba
unijela promjene u vaš život. Također, shvatite
da vi sami možete privući u svoj život drugog
soul matea koji će biti više usklađen s onim što
vi trebate naučiti ili uraditi

BLIZANAČKI PLAMENOVI

Blizanački plamenovi smo mi sami – samo u
drugom tijelu. Kada dosegnemo fazu u životu u
kojoj možemo davati neuvjetovanu ljubav tada
imamo priliku da se povežemo sa svojom
„drugom polovicom“ ili blizanačkim plamenom.
Moguće je da smo svoju drugu polovicu sretali
na vrlo kratko vrijeme u ranijim životima, ali
nijedno od nas nije bilo spremno na tako
intenzivnu vezu. Kad obje polovice odluče da
se vrate jedno drugom i susretnu se, otkrit će
da su u ovom životu vodili gotovo istovjetan,
paralelan život. Događaji u životu svakog od
njih bit će ogledalo događaja u životu onog
drugog. Došli su iz veoma sličnih porodica,
imali su slično obrazovanje, ili nedostatak
obrazovanja. Možda su im se staze okrstile
tokom društvenog života, ili živjeli su jedno
pored drugog, a da to nikad nisu znali. Imaju
skoro indentične karijere. Imali su brak i
razvode gotovo istovremeno, s razlikom od
sedmicu ili dvije.

Kad se blizanački plamenovi sretnu, imaju
utisak da ono druga zna njihov život napamet.
Nije da su to potpuno iste osobe, već se one
savršeno nadopunjuju jedna na drugu. Kad se
blizanački plamenovi sretnu prvi put u životu,
oni prepoznaju sebe u onoj drugoj osobi,. To
će biti veliko iznenađenje za oboje, ali
prepoznavanje duša je trenutačno.
Istovremeno, imat ćeš utisak kao da potpuno
znaš osobu koja sjedi preko puta tebe. To je
osjećaj kao da dolaziš svojoj kući, zato što
prepoznaješ svoju drugi dio sopstva i stalno
imaš osjećaj da si došao kući kad god si sa
svojom drugom polovicom.Zapamtitet da soul
mates imaju također isti osjećaj
prepoznavanja, samo što će tu postojati onaj
mali glas u vašoj glavi koji će prepoznati
razliku između ovog dvoga.

Kad blizanački plamenovi se sastanu, oni će
biti jedno, oni nisu isti nego su ogledalo jedno
za drugo. Oni isto misle, imaju iste vrijednosti
u živout. I često njihovi životini doživljaji su
veoma slični. Blizanački plamenovi ne
podučavaju jedno drugo, već oni zajedno idu u
proces učenja i pomažu jedno drugom da
savladaju lekcije koje su pred njih postavljene
u ovom životu. Kad su blizančaki plamenovi
zajedno oni udružuju snage i sposobni su
prevazić takve prepreke kakve obični smrtnici
ne smiju ni pomisliti da bi ih mogli savladati.
Oni su toliko ispunjeni onom božanskom,
neuvjetovanom ljbuavlju, da oni i bukvalno
sjaje i imaju mnogo toga da podijele s drugim
ljudima. Oni su inspiracija o kojoj pjesnici pišu
pjesme, a glazbenici skladaju kompozicije.
Kako možete prepoznati razliku između soul
matea- i twin flamea? NEMA DRAME. To je
najbolji način da prepoznate vezu u kojoj ste.
A ako i dalje niste sigurni imate obilje ponuda
za prepoznavanje vaše značajne veze u životu.

Izvornik: www.tonyasomers.com

U početku blizanački plamenovi kroz seriju
inkarnacija bili su i muško i žensko. Da smo
ostali u konstantnoj harmoniji, dijelili bismo
zajedno ljepotu odnosa kao kosmičkih
ljubavnika tokom mnogih inkarnacija na zemlji.
Ali čim smo izgubili našu harmoniju jedno s
drugim i sa Bogom, kroz nepovjernje, strah ili
osjećaj odvajanja od našeg božanskog
porijekla, dozvolili smo tami da uđe u naše
živote, stvarajući svjetove negativne energije
između nas i nađšeg blizanačkog plamena. Sve
više smo se udaljavali jedno od drugog dok na
kraju nismo u potpunosti izgubili sjećanje
jedno na drugo. Svaka inkarancija koju smo
proveli odvojeno od našeg blizanačkog
plamena donosuila nam je negativnu karmu ili
djelimično balansiranje karme koja je stajala
na putu našeg ponovnog ujedinjenja. S
vremenom ostvarivali smo različitie tipove
odnosa sa našim blizanačkim plamenom – kao
muž – žena, majka – sin, otac –kćer, sestra –
brat kako bismo uklonili negativne lance
energije koje smo imali u našem podsvjesnom
kroz zloupotrebu naše slobodne volje. Često,
kad ljudi nauče da oni dijele jedinstvenu misiju
sa svojim blizanačkim plamenom, oni onda
počnu traćiti fizički to jednu specijalnu dušu
umjesto da traže cjelovitost u sebi samima.
Ovo je uvijek udaljavanjae od staze ka
oslobođenju duše.

UNUTARNJI KONTAKT

Tvoj blizanački plamen je možda već postigao
oslobođenje duše i stopio se s Bogom ili se još
uvijek bori da pronađe put. Od toga gdje se
nalazi tvoj blizanački plamen, u kavkom je
stanju svjesnosti, ovisi i tvoja sposobnost da
ostvariš cjelovitost. Pošto oboje imate isti
otisak porijekla identieta, kakav je na primjer
izgled pahuljice, jedinstven u cijelom kosmosu,
kakvu god energiju odašilješ, to je utisnuto u
taj jedinstveni otisak. Prema zakonu
privlačenja, sva energija koju ti odašilješ kruži
oko tvog blizanačkog plamena, i time ga
sprečavaš ili mu pomažeš na stazi do
jedinstva. Kada šalješ energiju ejubavi i nade,
ova osjećanja će podići i pomoći tvom twin
flameu. Ali ako si frustrirana ili mrziš tvoj twin
flame će isto tako osjećati težinu takve
emocije. Ponekad ogromna radost koju osjećaš
ili pak možda depresiju u stvari su emocije i
raspoloženja tvoje druge polovice koja se
jednostavno registruju u tvojoj svijesti.

Svoju Stazu ka svjesnosti možeš ubrzati ako u
molitvi ili meditaciji pozoveš svoju Ja Jesam
prisutnost da otvari unutrašnji kontakt srca sa
tvojim blizanačkim plmaenom.Npr. možeš
ovako pozvati: U ime Krista, pozivam Ja jesam
prisutnost naših blizanačkih plamenova da
zapečati naša srca u jedno srce radi pobjede
naše misije u ovom svijetu.Pozivam svjetlo
Svetog Duha da upije u sebe svu negativnu
karmu koja ograničava naš puni izraz
boažnskog identiteta i ispunjenja božanskog
plana. Na ovaj način, čak i ako živite u
ralizčitim sferama, vi se možete ujediniti na
višim planovima egzistencije i time usmjeriti
svjetlost na svoj vlastiti svijet i svijet tvog
blizanačkog plamena radi usklađenja
zajedničke karme.
Ovaj unutrašnji kontakt uvećava svjetlo i
postignuće vas oboje, i oslobađa ogromnu
snagu polariteta vaše ljubavi, osposobljavajući
vas tako da ostanete čvrsti u svim konfliktima
koji neminovno dolaze svima koji brane ljubav.

ULOGA BLIZANAČKIH PLAMENOVA

Vraćanje čovječanstva ljubavi

Važno je shvatiti pošto je tvoj blizanački
plamen tvoje ogledalo, u vrijeme kad se
sretnete ako imaš osjećanja koja su bazirana
na egu ili strahu, oni će se također pokazati i u
tvom twin flameu. Kad vi kažete da ljubavi i
budete privučeni jedno drugome postoje tri
stvari koje su od kritične važnosti.
Prva, svako od vas mora biti duboko i
kompletno posvećen prepoznavanju svojih ego
- starih vjerovanja i svako od njih mora prinjeti
bogu da ih on transformiše.
Drugo, svaki par mora biti posvećen tome da
vidi sebe kao jedno, odabirući ljubav i
odbacujući ego. Tamo gdje ga primjeti u svom
odnosu mora ga ukloniti i samo najčišću ljubav
davati svom partneru.
Treće, twin flame parovi moraju svaki dan čak i
svaki čas predavati svoju volju Bogu,
fokusirajući se na ljubav i vjerujući da će Bog
odnijeti preko velova do savršene ljubavi.

Twin flames su došli na Zemlju u ovo vrijeme
da svijet vrate ljubavi. Oni su odabrali da
dožive dualnost, ego i ostale barijere ka ljubavi
s ciljem vraćanja svega toga Bogu onda kad s
sjete ko su. Ako ste s nekim za koga vjerujete
da nije vaš blizanački plamen, onda je jasno da
vi još uvijek imate dosat ega, i nekih starih
vjerovanja o ljubavi, koja reflektujete
obostrano. Možda negdje u podsvijesti
vjerujete da će vas «ljubav povrijediti.» Kad se
očistite od takvog vjerovanja tada će i vaš
partner prestati to manifestovati u stvarnosti.
Kako se vi mijenjate tako se i vaš partner
mijenja u skladu sa vašom rezonancijom. Oni
koji su zaista izabrali da očiste svoja srca imali
su nevjerovatne doživljaje u kojima njihov
partner se također otvara, i tad su vidjeli svoj
twin flame u njemu. Vaš twin flame će uvijek
reflektovati stanje vašeg srca. On je uvijek s
vama.
Ako ste već u odnosu gdje je teška situacija,
jer će npr,. Vaše spajanje donijeti bol nekoj
drugoj osobi ili vi mislite da je neko vaš twin
flame ali on ili ona je s nekim drugim ili iz bilo
kog drugog razloga vam je nedostupan to znači
da vaše vlastito srce još nije načisto. Vi
privlačite twin flame energiju ili želju da budete
sa svojim twin flameom, ali nešto u vama vas
još uvijek zadržava za staro i džri vašeg twin
flamea na dinstacni. Bog nam je rekao u
porukama da pronalaženje twin flame
funkcionira najbolje kad ste očistili svoje
vlastito srce. Okrenite se Bogu i recite»da» i
pročitajte meditaciju, razrješenje impediments
ka otvaranju srca. Kad je vaše srce čisto, sve
situacije se razrješavaju same od sbe, i vaš
twin flame će vam doći na način koji će
omogućiti da budete u potpunosti zajedno.
Ako ste spremni, s Božijim vođstvom,
pročitajte narednu izjavu glasno:
«Sada otvaram svoje srce. Kažem «DA»
ljubavi. Neka Božija volja bude moja volja.
Kažem «DA» mom blizanačkom plamenu i
počinjem proces privlačenja mog blizanačkog
plamena u svoju svijest, svoje srce i u svoj
život.»
DRUGAČIJI POGLED NA TWIN FLAMES

Tvoja duša je svijest. Mi je često smatramo
kreativnim plamenom, svjetlom ili duhovnom
iskrom svjetlosti. Fizička stvarnost sačinjena je
od elektromagnetske energije koja ima polove
(sjever/jug) dakle polarnost, dualitet,
suprotnosti, muško/žensko, yin/yang. Kad se
duša podijeli na muški i ženski dio u trećoj
dimenziji, jedna polovina ostaje u višoj
frekvenciji (gore) dok druga polovina spiralno
se spušta u treću dimenziju (dole).Ako ste
žensko, vaš partner gore je muško i obratno.
Ponekad ulovite odsjaj jedne iskre svjetlosti
samo na sekundu, taj bljesak svjetlosti
pojavljuje se u vidu zlatne, srebrne, plave ili
ljubičaste boje i vidite ga samo par sekundi. U
tom trenutku mi poduižemo svoju frekvenciju
našu razinu svijesti da bismo doživjeli ono što
stoji onkraj naših fizičkih čula. Mi vidimo naš
blizanački plamen koji postoji kao iskra duše
na višoj frekvenciji. To smi mi također.
U našoj DNK ukodirana je kao dio našeg
ljudskog iskustva potreba da se ujedinimo sa
svojim twin flameom. Ovo nas privlači ponovno
našem izvoru stvaranja nakon što prođemo
iskustvo 3D. To nas podsjeća na putovanje
kući gdje ćemo pronaći svoj blizanački asepkt
nas samih, naš dio koji nas volu bezuvjetno i
čini nas kompletnim – kao Jedno.
Mnogim ljudima nedostaje taj njihov drugi dio,
i osjećaju se nekompletnim u životu. Osjećaju
se samima, često napuštenima i izgubljenima.
Ne mogu da se pronađšu. Dio njih uvijek
nedostaje. Oni traže taj svio nedostajući dio u
ovoj 3D ali ga nikad u cjelosti ne nađu. Ako
imaju sreće, naći će nekoga ko približno može
da ispuni tu prazninu. Žele nekog da ih voli,
dijeli s njima sve, i pomogne im na ovom 3D
putovanju. Tako, može se desiti da sretnete
nekog ko ima frekvenciju vašeg Twin flamea i
time vam podari uosjećaj jedinstva. Kad vodite
ljubav s takimv partnerom vi doživljavate sebe
– tačnije sve dijelove sebe, jer je ujedinjenje
multidimenzionalno. Također, možete osjetiti
energije vaše druge polovice – kao dio
jedinstva. Stvaranje je povezano sa
frekvencijom PLAVE boje jer je to boja
elektriciteta. Jedinog dana ujedinit ćete se sa
svojim blizanačkim plamenom i spiralno ćete
izaći ka gore u plavoj boji.

Postoji više odnosa u twin flames relacijama-
.Jedna je guru i chela. To znači da je jedno
više napredovalo duhovno od drugog i onda
ono vodi svog partnera isnirirano božanskom
ljuavlju da i drugi twin flame postigne isti nivo
svjesnosti.,

SOUL MATES I TWIN FLAMES –
ALKEMIČARSKI BRAK

Kosmički zakon definira da mi prvo definiramo
svoj identitet u Bogu, prije nego kompletno
otključamo duhovni potencijal našeg twin
flamea. Sve dok twin flames ne postignu
određeni nivo majstorstva i jednote sa svojim
vlastitim Sopstvom, ne mogu se nositi sa
svojom negativnom karmom naglašenom i
povećano upravo zbog prisustva njihovog twin
flamea. Taj isti jeinstveni faktor koji daje twin
flamesima veliku duhovnu moć, njihov
indentični otisak porijekla identiteta, može isto
tako uzrokovati povećavanje njihocih
negativnih uzoraka. Bez sumnje, svako od nas
mora naučiti da promijeni negativne uzorke –
bazni metal – naš ljudski ego u alkemičarsko
zlato – našeg Stvarnog Sopstva. To se zove
alkemijski brak – brak naše duše, našeg
ženskog aspekta bića sa «jagnjetom» koje je
naše trajno i stvarno Sopstvo, muški aspekt.
Ljubav ovog Kristovskog Sopstva, tog dijela
nas koji uvijek ostaje u stalnom kontaktu sa
našim Izvorom - Ja Jesam Prisustvom jest
ljubav neuporediva sa bilo čim. To je onaj
Voljeni kome su sveci sa Iistoka i Zapada dali
sve što imaju. Svakodnevno ubrzavajući svoju
svjesnost svojim udruživanjem s Bogom, sveci
su postepeno prevazišli ljudski ego. Njihove
duše stopile su se sa svojim stvarnim
duhovnim Sopstvom i vratile se nazad u Srce
samog Boga

«SIMPTOMI» susreta sa TWIN FLAME-OM

Kako ćete znati da ste sreli svoj blizanca? Evo
nekoliko «simptoma» koje su prezentirali oni
koji su imali ovo konkretno životno iskustvo:

1. Sreli ste se pod potpuno neplaniranim i
neočekivanim okolnostima
2. Postoji trenutačni osjećaj da se poznajete
otprije
3. Odmah ste osjetili duboku povezanost jedno
s drugim
4. Postoji elektricitet između vas dvoje koji
riječi ne mogu opisati
5. Odnos se uspostavlja odmah...kao da nije
prošlo nimalo vremena od onda kad ste zadnji
put bili zajedno
6. Imate osjećaj kao da niste ni živjeli sve dok
se ovo ujedinjenje nije dogodilo
7. Donosi osjećanja za koja niste vjerovali da
su moguća
8. Vas dvoje ste nerazdvojni
9. Kad pogledate jedno drugom u oči vrijeme i
prostor se gube i nemaju više značaja za vas
10. Nema prepreka između vas...odnos je
totalno otvoren
11. Vaši razgovori nikad da završve
12. Oboje imate snažnu želju da služite
čovječanstvu na jedan znakovit način
13. Stalno dajete jedno drugom i nikad ne
mislite da primite nešto zauzvrat
14. Postoji jedna posebna svetost u vašem
odnosu koja transcendira sve što ste dotad
doživjeli
15. Vi još uvijek imate karmičkih pitanja sa
svojom drugom polovicom iz prethodnih života
ali vi to razjrešavate sa totalnim opraštanjem i
bezuvjetnom ljubavlju
16. Nijedno ne ovisi od onog drugog da bi malo
osjećaj vlastitog identiteta
17. Postoji stvarni osjećaj da su vaše emocije i
bukvalno neograničene...imate snažan osjećaj
vječnosti
18. Vaša sojećanja jedno za drugo su veoma
duhovna
19. Nema ograničenja u odnosu ...sve je
sloboda bez potrebe za posjedovanjem ili
kontrolisanjem onog drugog
20. Vas dvoje bez ikakve sumnje znate da ste
vi spojeni zajedno sa nekim razlogom
21. Vi se ne natječete jedno s drugim niti se
pretvarate da ste nešto drugo od onog što
jeste
22. Iako ste isti, nema sumnje da vi osjećate
da ste kompletni kroz ono drugo
23. Povjerenje, strpljivost, prihvatanje slabosti
onog drugog dešava se automatski
24. Postoji veliki osjećaj svrhe i značenja u
vašem odnosu
25. Vaša seksualnost je sveti akt koji slavi
neuvojetovanu ljubav koju imate jedno za
drugo
26. Kad pogledate jedno drugom u oči, vi
vidite doslovce samog sebe
27. Doživljavate osjećaj kompletnosti,
cjelovitosti koja se ne može ni sa čim
uporediti.

Nema sumnje da su neki od gore opisanih
simptoma slični sa onima vašeg soul matea. Ali
ono što njih razlikuje jeste to što se kod
blizanačkih plamenova osjeća temeljna
kompletnost i preplavljujući osjećaj
duhovnosti. Twins žele služiti čovječanstvu na
neki poseban način. Postoji i sveti osjećaj
intimnosti i osjećaj božanski inspirirane
TWIN FLAMES – By Gillian MacBeth-Louthan
Kao muškarci i žene, vi se inkarnirate sa
magnetnim „alatom“ za privlačenje svog
blizanačkog plamena, drugom polovicom vašeg
bića. U početku kad je Bog odlučio da više
stvara, on je poslao zraku svjetla ka naprijed
(u prostor). Ta zraka svjetla se razdvojila i od
nje su nastale dvije odvojene frekvencije. One
su postale dva bića, dva polariteta i dva
smjera. Ona su se odvojila jedna od drugog¸,
idući naprijed u prostor ka galaksijama,
zvijezdama, prema planetama. ,prikupljajući
znanje odvojeno i doživaljvajući život različito.
Ova odvojenost bila je veoma važna za
kosmički plan. Kakvo dobro bi bilo učienjno za
Boga da se iskuša isto? To bi bilo poražavajuće
za više sopstvo. Zato se univerzum proširio i
muiški i ženski aspekt Boga se udaljio jedan od
drugog stvarajući sve više i više odvojenost u
njihovom srcu (jer to je bilo Jedno srce). Često
tokom mnogih života i inkarnacija, blzanački
plamenovi dotakli bi srce onog drugog samo za
trenutak. Povezanost sr5ca je bila intenzivna i
često veoma traumatična. Mnogo puta kroz
smrt ili oslobođenbje oni bi se ponovno vrlo
brzo razdvojili.
Tvoje srce bilo je tužno najveći dio vremena.
Ono nije iblo ispunjeno sa toliko željenom i
zapamćenom od ranije jednom istinskom
ljubavlju. Vi se sada krećete jedno ka drugom
kao magnetski puls jednog Srca koji vas sve
više i više privlači jedno durgom. Ovaj
magnetični puls vas dovodi do mjesta
prisjećanja i ponovnog povezivanja sa ovim
božanskim ujedinjenjem, ali vi se porvo morate
ponovno 'povezati sa Jednim srcem – u sebi
samima.
Vi koji ste u braku i stabilnim vezama još
uvijek imate mnogo distance između sebe.
Postoji jedan velika iskrivljena linija koja živi u
brojnim brakovima/vezama. Svaki od bračnih
partnera očekuje da onaj drugi ispuni njhiove
želje, težnje, snove i strelmeljenja. Partner ne
zna za ove tihe ugovore i nema sjećanje na to
da je potpisao takav dokument. Ovo stvara
trenje i naglu promjenu jer jedno drugom
partneri nisu pročitali svoje želje, um ili
budućnost. Ove velike pukotine stvaraju se u
vidu isrkivljene linije koja ide između Jednog
Srca. Iskrivljena linija usklađuje sa velikom
magnetičnom silom koja gura vađe srce sve
dalje i dalje od Vječne jednote. Većina ljudi
ima divan dom, ljepo auto, dobar posao, ali i
dalje žive odvojeno u istom prostoru sa
velikom udaljenošću između njihovih srca.
Zato, vrijeme je za sve muškarce i žene na
Zemlji da čuju poziv svoga srca. Vi ste navikli
da je vaše srce prazno iznutra, vi ste postavili
stvari tako da imate malo od odnosa, malo od
braka. Vi smrvite svoje želje u prah
udaljavajući se od onog što toliko trebate.
Mislite da ta potreba dolazi u obliku druge
osobe, ali nije druga osoba ono što vi istinski
želite, mto je Bog u svakoj osobi kojem težite.
To je jedina stvar koja će utažiti žeđ vaše duše
i vašeg srca.
Mi svi se nađemo uhvaćeni u zamku ljudskih
odnosa. Jedni druge optužujemo za
neuspjezhe, pogrešno djelovanje i za slabosti
kod onog drugog. Dozvolili ste da se odvojite
jer je tako lakše, ne boli tako mnogo ako
smanjite „obim“ svoga srca.
Razlog što mnogi ne vide želju svog srca i njen
adekvatan odraz u vašem životu jer je ne
vidite u sebi samima. Još uvijek se spotičete o
svoju vlastitu ličnost, vašu vlastitu ljudsku
prirodu i vašu tamu. I sve dok ne pređete puni
put korz lavirint bivanja ljudskim bićem, nećete
mioći da se obrglite srcem Boga koji stoji
ispred vas, kao vaš Blizanački Plamen!
Mnogi odv as su u ljubavnom odnosu o kome
vi sebi lažete mnoge stvari. Baš kao i
Pepeljugine sestre koje pokušavaju obići nešto
što im ne stoji. Vi nastavljate pokušavati da
obučete staklenu cipelicu – sužavajući svoje
stopalo i srce, pokušavajući da se ono uklopi.
Laganje je tako bolno da iscijedi i sam život iz
nas. Prestanite lagati sebi. Ako se cipelica ne
moće obući – onda ne može! Budite pošteni i
iskreni, i naravno, časni!
Vaš blizanački plamen i vaša srodna duša će
doći, ali hoćete li biti spremni. Kao mlada na
svoj dan vjenčanja, hoćete li i dalje biti u
pidžami, uplašeni da otvorite vrata, uplašeni da
skinete viklere iz sovje kose, uplašeni da će
vas viditi bez šminke na jutarnjem svjetlu?
Onaj koji dolazi u vaše srce ne vidi vaše bore,
vaše mane, ili vaše sijede u kosi...Oni samo
vide svjetlo i to je sve što mogu da vide. Vi
sebe možete pokušavati popraviti u sljedećih
100 godina, ali dok se vi ne popravite iznutra,
neće vam to ništa pomoći. Izvana, vi ste iluzija
koja se mijenja iz dana u dan, od frizure do
frizure od odjeće do odjeće. I ništa više.

Svi vi počinjete se stapati sa svojom drugom
polovicom od početka ovog novog milenija.
Naravno, nekima će trebati duže da se
pronađu, a neki će to učiniti za samo par
minuta.Bit ćete jedno u kome su dvije osobe,
dva lica Boga, koja su se konačno vratila jedno
drugome. Osjetit ćete veliko olakšanje jer ćete
misliti da je sav posao ovim završen, ali ne.-
posao je ovim tek počeo.
Twin Flames: A True Story of Soul Reunion
RECEPT U SEDAM TAČAKA

Dakle,
Možemo li privući soul mate-a u naš život?

Prema Sussie and Otto-u Collinsu to je sasvim
moguće:Oni daju recept sadržan u 7 tačaka:

1. Odluči kakav odnos NE ŽELIŠ i nauči nešto
iz prethodnog kakav si imao(imala)
2. Odluči kakav odnos ŽELIŠ
3. Kreiraj NAMJERU za ono što želiš i otkloni
prepreke za postizanje tog cilja
4. Uskladi sebe s onim što želiš i budi
zahvalan/zahvalna za ovo što sada imaš –
stvori afirmacije u koje možeš povjerovati
poput: da li se primičem ili udaljavam od onog
što želim svojim sadašnjim mislima,
vjerovanjima i ponašanjem? Otiđi na ono tiho
mjesto u tebi gdje zaista vjeruješ da se to
može ostvariti. Ako ti ne vjeruješ, neće se ni
ostvariti. Za šta ti ti možeš biti zahvalna u
sadašnjoj situaciji? Stvori strategiju kako da se
odblokiraš u trenucima kad padneš u depresiju
i nevjerovanje
5. Koristi emocije da te vode do tvog idealnog
partnera i do bližeg kontakta sa samom tobom.
6. Poduzmi sledeći logičan korak u stvarnosti
7. Vjeruj i otpusti sve...

VJEŽBA ZA PRIVLAČENJE SRODNE DUŠE

Kelley Rosano

Mi smo gospodari svoje sudbine i mi svakoga
dana stvaramo stvoju stvarnost. Za ovu vježbu
potrebna vam je bilježnica. Nemojte biti
stidljivi, vremenom ćete vidjeti da ova vježba
nije bila uzalud. Zakon univerzuma kaže da
ono na šta usmjerimo svoju pažnju, to i
privlačimo u svoj život.
Zato, mi moramo postati sami onakvi kakvi
želimo da bude naša srodna duša. Jednom
sedmično posvetite pola sata koncentriranju na
ovu vježbu bit će nam jasno šta želimo od
svoje srodne duše. Zapisujući to u dnevnik,
bilježnicu razvit ćemo svijest o tome i uskladiti
se sa onim što naša duša zaista želi. Spajanje
sa našom srodnom dušom može uslijediti samo
nakon što smo uspostavili određeni nivo jasnog
odnosa sa svojom vlastitom dušom.
Kad se fokusiramo na ono što zaista želimo i
trebamo od našeg partnera počinjemo
eliminirati nepoželjno. Ova vježba će nas
ojačati, dati nam jasnoću, i ukloniti haos oko
zabavljanja. Obratite pažnju na različtie tipove
osoba koje ste privlačili u prošlosti i uporedite
ta istkustva, svoje uzorke ponašanja sa onim
što doživljavate danas. Otkrijte sebi šta je to
što danas želite od partnera i šta ste u zadnje
vrijeme otkrili o sebi?Kada svoju SVJESNU
PAŽNJU usmjerimo na ono što želimo kod
srodne duše, Univezum će odgovoriti na sve
što mislimo, kažemo i vjerujemo. Budite što
konkretniji. Ako ne popunimo sve prazne
«rubrike» to že za nas uraditi Univerzum, i
nama se onda neće svidjeti ono što smo
privukli. To je ujedno i proces kojim možemo
na najbolji način upoznati vlastitu dušu. A šta
može biti uzbudljivije od prisnog odnosa koji
smo uspostavili sa našom vlastitom dušom?
Uistinu, svi mi priželjkujmemo osobu koja će
nas voljeti, razumjeti i podržavati nas. Zato,
upamtite ovo je vježba za privlačenje srodne
duše, a ne za obsesivno fokusiranje na
pronalaženje takve osobe. «Dogovoreno»
vrijeme sretanja dvije srodne duše je
dirigovano od strane Duha «odozgo» i nije
predviđeno da bude od strane ljudi
organizirano, vođeno ili manipulirano. Stoga,
mi vam ovdje nudimo sredstvo da osoba dođe
u sklad prvo sa vlastitom dušom, kako bi be
napora stopila se sa svojom srodnom dušom, i
što je najvažnije da bude usklađena sa Božijom
Voljom, i božanskim rasporedom kome
podliježu sve stvari u univerzumu, pa tako i u
našem životu.
Ovdje su neke sugestije kako početi ovu
vježbu:

1. Moja srodna duša fizički izgleda....(navesti
fizičke karakteristike koje želite)
2. On /ona ima slijedeće karakteristike:
(navesti)
3. On/ona ima istu viziju budućnosti kao ja, a
to je ....
4. On/ona smatra osobni i duhovni rast veoma
važnom stvari u životu
5. On/ona se ne plaši prošlosti i
spreman/spremna je krenuti naprijed u
promjenu
6. On/ona voli planinariti, voziti bicikl, i sl...
7. On/ona ne puši i ne jede meso
8. On/ona uživa u vođenju ljubavi i nema
seksualnih kočnica
9. On/ona je završio/zavrđila sa prošlošću i
nema emocionalnih «prirepaka»
10. Mi skladno plovimo zajedno bez napora ili
konflikata
11. On/ona voli putovati.
12. Mi istinski uživamo da učimo jedno od
drugog.
13. Moja srodna duša voli da upoznaje nove
ljude, mjesta i doživljava nove stvari
14. Moja srodna duša me voli, poštuje i cijeni
me.
15. Moja srodna duša nikad ne pokušava da se
najteče sa mnom.
16. Moja srodna duša me istinski voli i sretna
je što me ima u svom životu.
17. Moja srodna duša ima zdravno poštovanje
za suprotni spol.
18. Moja srodna duša vjeruje u monogamni
brak.
19. Moja srodna duša ima snažan izgrađen
karakter, vrijednosti i lični integritet.
20. Moja srodna duša poštuje moje mišljenje i
onda kada je ono različitog od
njegovog/njenog ili od mišljenja drugih ljudi.,

Je li vam sad jasno kako izgleda ova vježba?
Kako nam biva jasnije šta želimo od svog
partnera, ova lista će se možda i mijenjati. Ova
promjena će biti primjetna jer žete vidjeti
promjene prije svega kod sebe, u izobru svojih
prijatelja, ljubavnika i srodnih duša.

http://www.kelleyrosano.com

KAKO PREPOZNATI
SRODNU DUŠU I BLIZANAČKI PLAMEN
_____________________________________
_____________________________________
_
ČESTO RIJETKO

1. Zapamtite – možete imati mnogo srodnih
duša postoji samo jedan Božanski identitet
koji se realizuje kroz
Ujedinjenje, tj. Blizanački plamen

2. Poznajete osobu od početka
iz nekog ranijeg od života vremena i svijeta

3.Znaš da je to samo još jedna epizoda u
tvom rastu i sazrijevanju kao osobe I da si
kompletirao/ la svoj život
_____________________________________
___________________________________

4. Osjećaš da si tu osobu sreo/srela prije i to
ide unedogled znaš izvana i iznutra

5. Osjećaš da imate neke lekcije zajedno
Osjećaš se kompletnim,
ali i dalje imate neke
lekcije zajedno dovršiti
6. Neke lekcije su teške i trebate nešto
razriješiti I pored izazova I lekcija vaša je veza
neraskidiva

7. U početku je divno... Znaš da je tvoja duša
vezana s njim/njom bez obzira
šta se desi
8. Muški i ženski princip uravnotežuju se
u ovom ponovnom ujedinjenju

9. Sjećaš se bola prilikom razdvajanja na
Samom početku svijeta i vremena i
Nakon ponovnog susreta taj se bol konačno
rastapa.