You are on page 1of 10

Ezoterično shvaćanje seksualnosti

Pogrešna su ona djela koja nisu dijeljena u ljubavi.
Pogrešna su ona djela koja su sebična.
Dobra su ona djela, ipak, koja uzrokuju dijeljenje
između dviju duša.

(Univerzalni um kroz Paula Solomona)

Jedna od najviše zbunjujućih oblasti za aspirante i učenike na duhovnom putu je
seksualnost. Prema mojem mišljenju, postoji samo nekoliko knjiga koje uistinu objašnjavaju
seksualnost na ispravan način. To je kompleksno područje iz više razloga. Prije svaga, ego i
duša imaju potpuno različit pogled o tome kako koristiti seksualnost. Zatim, seksualnost je
povezana s nekim od slijedećih varijabli:

1. Vaša kronološka dob
2. Vaša dob duše
3. Da li ste samac ili oženjeni
4. Da li ste u odnosu
5. Vaš nivo inicijacije u ovom životu
6. Vaši ciljevi i svrhe u ovom životu
7. Vaša karma iz prošlih života i vaša svrha inkarnacije u ovom životu
8. Vaš stupanj fizičkog zdravlja ili nedostatak
9. Vaša predanost uzašašću u ovom životu

Kako bi započeli diskusiju o seksualnost, dozvolite da najprije pogledamo razlike
između ega i duhovne perspektive u odnosu na seksualnost:

• Ego koristi seksualnost u službi nižeg ja; duh je koristi samo u službi višeg ja i duše
• Ego vodi brigu samo o sebičnom zadovoljavanju njega samog; duh vodi brigu o
ljubavi i zadovoljstvu za drugog jednako kao i za sebe.
• Ego drugog tretira kao objekt, nastojeći koristiti fizičko tijelo za vlastito zadovoljstvo;
duh u drugoj osobi vidi Vječito Jastvo unutar tijela kao njegovog hrama.
• Ego ima samo fizičku vizuru; duh ima i duhovnu.
• Ego je kontroliran željama, čulima, emocijama, fizičkim senzacijama i seksualnom
energijom; duh je nadrastao te aspekte jastva i koristi ih u službi Boga.
• Ego, usredotočen na požudu, usmjerava svu seksualnost kroz drugu čakru; duh
prepoznaje seksualnu enegiju upravo kao jednu oktavu energije unutar sistema sedam
čakri i teži podići tu energiju kroz čakra sistem kako bi je koristio za kreativost,
fizičko zdravlje, ljubav, služenje, dublju meditaciju, duhovno prosvjećenje i Bogo-
ostvarenje.
• Ego je opsjednut seksualnošću i svaku osobu promatra u okviru ove reference; duh
sve ljude prvenstveno vidi kao Božja utjelovljenja.
• Ego koristi seksualnu energiju za seksualno zadovoljenje; duh teži uzdići kundalini
energiju, u kojoj je seksualna energija samo dio, do krunske čakre. Ego teži orgazmu
samo na nivou druge čakre; duh, prakticirajući tantričku seksualnost, teži orgazmu na
svih sedam nivoa.

1
• Ego vidi seksualnost kao najvažniju stvar u životu i postaje neraspoložen, ljut,
uzmnemiren i iritantan, ako ne dobije što želi; duh imajući sklonosti, ali ne i
vezanosti, ostaje i dalje u sebi potpuno miran, radostan i u ravnoteži bez obzira na sve.
• Ego ne može pojmiti da može biti sretan bez seksualnosti; duhovna sreća je stanje
uma i nema ništa sa seksualnošću. U stvari, duh ozbiljno uzima celibat kao moguću
opciju, dok ego konstantno, zbog seksualne potrebe, upada u odnose koji nisu
produhovljeni. Duh, čvrsto centriran u samo-majstorstvu, spreman je provesti cijeli
život u celibatu ukoliko ne sretne odgovarajuću, srodnu dušu.
• Ego rasipa ogromnu količinu seksualne energije kroz masturbaciju; duh, iako ne vidi
ništa poogrešno u masturbaciji, teži uzdići dio te energije u ojas shakti ili iluminaciju
uma.
• Ego koristi seksualnost radi postizanja orgazama; duh koristi seksualnost za intimnost
i dijeljenje duhovne ljubavi i može čak izabrati da nema orgazma. Duh predigru
smatra važnijom od orgazma.
• Ega zanima pornografija i u takvom je stanju svijesti da ju kreira; duh ne koristi
seksualnost na taj način, umjesto toga je koristi da bi glorificirao Boga.
• Ego vodi ljubav samo sa fizičkim tijelom; duh vodi ljubav s duhom koji živi u
fizičkom tijelu.
• Za ego je najvažnije da se on prvi zadovolji; duhu je na prvom mjestu zadovoljstvo
drugog.
• Ego želi što prije postići orgazam, duh je naprotiv zainteresiran za dijeljenje ljubavi
što je dulje moguće.
• Ego koristi fantazije drugih za vrijeme masturbacije ili seksualnog odnosa; duh ima
ekstremnu samokontrolu prilikom korištenja fantazije jer je posve svjestan da su svi
umovi povezani i da ono što on zamišlja utječe na drugoga.
• Negativni ego koji kontrolira utjelovljenu osobnost, vodi osobu u odnose zbog
nedostatka seksualnog majstorstva; duh, razumijevajući zakon karme nikada ne čini
bilo što što bi moglo povrijediti drugu osobu, što nije pošteno ili što bi izazvalo
negativnu karmu.

Mogao bih s usporedbama nastaviti i dalje, ali mislim da je osnovna slika jasna. Da
sumiram, sebični seks bez ljubavi je pogrešan, a onaj u kome on funkcionira kao dijeljenje
ljubavi između dviju duša je ispravan.
Važno je razumjeti da je seksualna energija samo jedna od sedam oktava energije u
ljudskom tijelu. Nema ništa pogrešno u uživanju iz perspektive duha. Ali, da li je užitak jedini
način na koji želite koristiti energiju? Ako je to zaista vaš izbor u danom trenutku, nema
osude s obzirom na duhovnu realnost, ali je važno sagledati ogromna dostignuća, kreativnost i
duhovni rast koji se mogu postići ako je energija uzdignuta.
Druga važna stvar koju treba uzeti u obzir je da, prema kanaliziranju Univezalnog Uma
kroz Paula Solomona, prema kojem osjećam ogromno poštovanje, „fizički čin kao takav bi
spriječio da se ostvari duhovni viši čin“. Drugim riječima, jednom kada se niže ja ili
životinjska priroda počinju izražavati , to vas sprečava da postanete kanal za više ja ili dušu.
U Paulovim kanaliziranjima, izvor stoji na stanovištu da dijeljenje između dvoje ljudi
tvori duhovnu vezu ili vrpcu energije koja se ne prekida tokom cijelog života. Jednom kada se
odnos okončao, vrpca može biti prekinuta samo u psihološkom smisu, ali ne i u duhovnom
smislu. Ove vrpce su poput električnih žica kroz koje energija prolazi naprijed i nazad. Zato
se u mnogim duhovnim učenjima smatra, da davanje sebe kroz seksualnost služi
usavršavanju, odnosno upotpunjavanju sebe u ovom životu. Kada shvatite da svaki puta kad s
nekim upražnjavate seks stvarate karmičke veze, vjerujem da ćete biti malo više izbirljivi u
vezi toga s kim imate seks. Ako ste psihološka žrtva radije nego majstor nad vašim umom i

2
emocijama, možete biti žrtva protoka energije koja teče kroz ove vrpce. Vaša raspoloženja,
depresije i ljutnja možda nisu vaše vlastite emocije nego možda pripadaju osobi s kojom ste
spavali, čije energije nastavljaju teći prema vama kroz ove vrpce. Kako energija teče u oba
pravca, životni stil supruga ili partnera nastavlja teći prema vama isto tako kao i od vas, zato
je pametno biti oprezan u izboru. Vi svi imate te vrpce i najbolje je postići majstorstvo nad
vašim energijama, tako da ne postanete žrtvama energija koje protječu kroz njih.
U najboljem smislu vi želite biti takav generator Svjetla i ljubavi da vaša božanska
energija teče natrag kroz te vrpce kako bi podigla osobe s kojima ste bili u vezi. Ne morate to
raditi s namjerom; opći stav i životni stil kao Svjetlosnih bića, automatski će se pobrinuti za
to.
Također je važno shvatiti da stanje svijesti u kojem jeste dok upražnjavate seks je ono
koje implantirate u vašeg partnera. Drugim riječima, čovjek ne samo da ubacuje svoje fizičko
sjeme nego također i pohotu nižeg ja ili ljubav višeg ja. To se također odnosi i na druge forme
seksualnih aktivnosti, a ne samo u intimni vezama.
Sjetite se, vaš partner je Bog kao što i vi to jeste. Pitanje koje si trebate postaviti je, da li
svom prtneru dajete ono što biste dali Bogu, jer uistinu, to je upravo ono što činite. Shvatite
da je fizički čin samo fizički čin. Što se prosuđuje sobom ili Bogom su vaše mentalne,
emocionalne i duhovne namjere za ulazak u seksualni odnos.
U slučajevima vanbračne veze, karmička veza se stvara između sve troje ljudi. To ne
smijete olako shvatiti jer ova karmička lekcija mora biti riješena bilo u ovom životu ili kroz
vječnost jer karma mora biti izbalansirana prije uzašašća ili šeste inicijacije.
Prije ulaska u seksualnu aktivnost morate razmotriti da li bi ova veza mogla izazvati
osjećaj žaljenja ili krivnje u vama ili vašem partneru. Ego obično želi trenutačnu nagradu i ne
vodi brigu o široj slici. Zato su majstori često govorili da sve dok niste spremni predati sebe
osobi za cijeli život, ne biste trebali sijati svoje sjeme. Zato je bolje, ako ste samac,
masturbirati odnosno dozvoliti da se seksualno opuštanje dogodi na prirodan način nego si
stvarati neodgovarajuće karmičke veze.
Postoji drugo sredstvo o kojem možemo raspravljati. Kada se pojavi seksualna napetost
u donjim čakrama, sklopite ruke u molitvu. Zatim svojim rukama dotaknite svaku čakru,
podižući energiju tako da može biti iskorištena u više svrhe. To može proizvesti iskustvo
orgazma na sedam različitih nivoa vašeg bića. Možete osjetiti grčenje, trzanje mišića svake od
sedam čakri i cjelokupno iskustvo može biti mnog veće nego orgazam samo na jednom nivou.
Seks među samcima nije pogrešan. Samo je važno da se uzmu u obzir sve stvari
spomenute u ovom odlomku. Većina ljudi u svijetu, gotovo apsolutno, nema jasnu sliku o
ovim ezoteričnim zakonima. Tu se također krije lekcija o tome kako izbjeći iskušenje.
Ključno je držati svoj um i svijest usklađenu s Bogom, Božjom ljubavi i ostvarenjem Boga.
Kako je Djwhal Khul često govorio, „Drži svoj um čvrsto u Svjetlosti“. Kada je vaš um
povezan s Bogom, iskušenja se niti ne javljaju. To se dešava kada vaš um napušta Boga i
vraća se tjelesnoj svijesti. Zato bi trebali uspostaviti dnevnu rutinu spiritualne prakse. To je
dobro rečeno u staroj poslovici „Besposlen um, vražja radionica.“ Um treba biti stalno
okupiran molitvom, meditacijom, duhovnim afirmacijama, kreativnom vizalizacijom,
ponavljanjem Božjeg imena, čantanjem, pjevanjem pobožnih pjesama, prakticiranjem Božje
prisutnosti, viđenjem Vječnog Jastva u svakoj osobi kao i u sebi, čitanjem spiritualnih
materijala, izvođenjem fizičkih vježbi, provođenjem zdrave prehrane, druženjem s duhovnim
ljudima, odlaskom u crkvu, hram, na duhovna predavanja, seminare itd. Kada je vaš život
ispunjen ovim aktivnostima, iskušenja teško da će se ikada pojaviti.
To se jednako odnosi i na druge sfere života. Kada s nekom osobom dođete u iskušenje,
smjesta se zahvalite Bogu za tu osobu i vidite ju kao Vječito Jastvo ili Boga. To će smiriti
vašu pažnju. Ako dopustite vašoj podsvijesti, vašim čulima, željama i negativnom egu

3
kontrolu nad vašom pažnjom, imate problem. Najbolje je za svjesni um uvijek usmjeriti
pažnju u službi duše, duha i Kristove svijesti.
Kada vaša pažnja počne kliziti u tjelesnu svijest, što je nepovoljno, uzdignite je natrag
Bogu, kao što mijenjate kanal na vašem televizoru. Trebate znati da energija slijedi misao i da
su svi osjećaji stvoreni umom. Prema tome, ključ za postizanje seksualnog majstorstva je
majstorstvo nad umom. Ovaj proces se također može nazvati iscjeljivanje promjenom
stavova. Seksualno iskušenje uvijek započinje mišlju ili osjećajem u umu. Trik je u
uklanjanju dok se još nije razvilo jer raste ono čemu dajemo energiju. To podrazumijeva
veliku budnost. Kada se nešto takvo počinje dešavati samo upitajte sebe, „Da li u ovoj
situaciji želim Boga ili moj ego?“ Ako pogledate iz te perspektive, vjerujem da ćete izabrati
Boga.
Mora biti jasno da je seksualna energija jedna od najjačih snaga u svemiru. Jedina snaga
jača od nje je vaša svjesna volja, vaša osobna snaga u službi Boga. Potrebno je zapitati se da
li želite životinjsku svijest ili svijest uzašlog majstora. Jedna od najboljih metoda
nadvladavanja iskušenja je smjesta izgovarati Božje ime, bilo tiho ili glasno. Kao što „Kurs o
čudima“ kaže, „Negiraj svaku misao koja uđe u tvoj um, a koja nije od Boga.“
Ako ste načinili pogrešku vezano uz vašu seksualnost, oprostite sebi i vratite se na trasu.
Dokle god nisu dostignute više inicijacije traje bitka između višeg i nižeg ja. Ne gubite
vrijeme na osjećaj krivnje i žaljenja. Kada je greška već učinjena izvucite iz nje pouku,
naučite lekciju i sjetite se što je Isus rekao Mariji Magdaleni: „Oprošteno ti je. Idi, i ne griješi
više.“
U svojoj autobiografiji, Mahatma Gandhi nam priča o golemoj borbi koju je vodio sa
svojom vlastitom seksualnošću, sve dok konačno nad njom nije postigao majstorstvo. Kada se
iskušenje počinje pojavljivati, prestanite raditi stvari koje proizvode to iskušenje. Sve se svodi
na ono što vi želite u ovom životu. Ako istinski želite Bogo-ostvarenje i uzašašće kako bi
mogli u većoj mjeri služiti čovječanstvu, tada morate izabrati Boga u svakom trenutku u svom
životu. Ako nastavite birati Boga usprkos negatvnom egu, tada ćete dostići oslobođenje
tijekom ovog života.
Mora se naglasiti da je ono što vidite u svijetu upravo projekcija vaših vlastitih misli; vi
gledate vaš vlastiti film. Gledajte svaku osobu kao Boga u svim situacijama i vi ćete ostvariti
Boga u sebi. Dok šećete ulicom, ako gledate samo kroz vaše fizičke oči prosuđivat ćete
fizička tijela prema ego-Playboy ili Playgirl slikama koje su zatrovale kolektivni um. Ova
bolest i indoktrinacija se nalaze svugdje – magazini, novine, televizija, filmovi. Vanjski svijet
veliča fizičko tijelo. Ako želite ostvariti Boga, tada morate, u svom svakodnevnom životu,
vidjeti samo Boga u svim ljudima, životinjama, biljkama, stijenama, i u sebi. Ako ne vidite
Boga u vašem bratu i sestri, nećete nikada, unutar sebe, ostvariti Njega.
Seksualnost je nešto mnogo više od običnog fizičkog čina. Mentalni, emoconalni i
duhovni preljub se dešava u umu za vrijeme šetnje ulicom ili dok gledate film.

4
Zavjet Brahmacharya

Zavjet Brahmacharya učinjen pred sobom i Bogom, znači da ćete koristiti seksualnost
samo na način koji bi Bog odredio. Zavjet je nešto što na žalost nije čest slučaj u
zapadnjačkoj spiritualnoj praksi. Davanje određenih spiritualnih zavjete pribavlja ogromnu
slobodu.
Ja sam napravio ovaj zavjet mnog prije nego sam znao što on ustvari znači. To mi je
priskrbilo slobodu i ubrzanje mog duhovnog rasta tisuću puta više nego bilo koje iskustvo u
mom dotadašnjem životu. Zavjet zatvara i zaključava vrata. Većina ljudi ne zaključava svoja
psihička vrata, tako da kada postanu umorni, bolesni ili slabi ili kada gube svoju osobnu moć,
niže ja se podmuklo vraća. Zavjet Brahmacharya zatvara psihička vrata i sprečava da se to
dogodi. Druga polovica ovog odlomka će biti posvećena objašnjavanju što ova najdublja
psihička praksa zaista znači.
Iskušenje samo po sebi nije grijeh; iskušenje je prilika za grijeh. Ključno je uočiti kada
hvaljenje Boga kroz voljenog prestaje, a kada počinju Zemaljske želje. Zadržite svoj um
usklađen s Bogom i vaše fizičko tijelo aktivno kroz fizičke vježbe. Dopustite da se bilo koje
seksualno olakšanje dešava na prirodan način za vrijeme sna, kao što je potrebno. Nikakav
grijeh ili karma ne nastaju na taj način. Također to omogućava da se ogromna moć seksualne
energije i kundalini snage podigne kroz svih sedam čakri u svrhu bogo-ostvarenja, fizičkog
zdravlja, mentalne iluminacije, kreativnog iscjeljivanja i većeg služenja čovječanstvu.
Termin Brahmacharya doslovce znači „ponašanje koje vodi ka ostvarenju Brahmana“,
ili Vječnog Jastva. To znači samo-obuzdavanje, savršeno samo-majstorstvo nad seksualnom
energijom i sloboda od požudnih misli, riječi i djela.
Brahmacharya također znači celibat, iako ja (J. D. Stone) to ne provodim doslovno. Prvi
put sam se susreo s tim dok sam čitao biografiju Mahatme Ghandia. On opisuje kako se
zavjetovao na Brahmacharyu i kako je to bio ključ za odmotavanje njegovog cjelokupnog
duhovnog života. On je također koristio termin u mnogo širem kontekstu od same
seksualnosti. Za njega je Zavjet na Brahmacharyu značio posvetiti se životnom stilu samo-
majstorstva i samo-discipline u svim područjima njegova života, kako bi postigao samo-
ostvarenje.
Čitanje ovog odlomka njegove biografije, za mene je bilo posebno značajno jer je taj
zavjet na Brahmacharyu bilo nešto što sam sam poduzeo u širem kontekstu, četiri godine
ranije iako nikada do tada nisam čuo točno ime ovog rituala. To je bila jedna od
najznačajnijih stvari koje sam ikada uradio i to mi je istinski donijelo „mir koji nadilazi
razumijevanje.“
Ja više nisam u konfliktu i ne borim se sa sobom u trenucima slabosti. Vrata za
određene vrste aktivnosti i stanja uma koja pripadaju mom nižem ja su zatvorena i zaključana
i više ne uzimaju energiju kojom bi se hranila. U osnovi, to je postalo navikom i duhovna
dubina zavjeta kojeg sam preuzeo nije dala nikakve mogućnosti za ponovno otvaranje ovih
vrata.
Jednom sam čuo u stanju kanaliziranja da savršenstvo ne znači nikada ne pogriješiti;
savršenstvo znači nikada svjesno učiniti pogrešku. Svjesne pogreške su pod našom
kontrolom, dok nesvjesne to nisu. Dio mog zavjeta na Brahmacharyu je bilo usmjeravanje
moje svijesti, mišlju, riječju i djelom natrag Bogu kada shvatim da nesvjesno griješim.
Ne trebam raditi nikakav izbor između mojeg nižeg i višeg ja, ovakav izbor je već
napravljen u vrijeme kada sam se zavjetovao na Brahmacharyu. Jedini izbor koji imam je da
li ću dopustiti da me vodi Sveti duh, moja monada, uzašli majstori i Bog. Sva ostala vrata su
svjesno zatvorena i zaključana.

5
Ovaj zavjet odgovara ljudima u bračnoj zajednici, u odnosima i samcima. Za mene,
zavjet u odnosu na samce koji slijede put inicijacije, znači da će živjeti u celibatu sve dok ne
pronađu svoju srodnu dušu. To znači da ćete izbjegavati seksualne veze sve dok ne pronađete
pravu osobu, osobu koja vam odgovara na svim nivoima – fizičkom, emocionalnom,
mentalnom i duhovnom.
Mnogi ljudi koje znam se jednostavno upuštaju opet i iznova s ljudima koji ih ne slijede
duhovno. Opet i opet doživljavaju isti rezultat. Ako Boga stavite na prvo mjesto, tada morate
imati partnera koji također Boga stavlja na prvo mjesto. Pritom nije bitno koji oblik religije ili
spiritualnog puta slijedi.
Zavjet može značiti nešto drugo ako ste kronološki mlađi i potrebno vam je iskustvo u
odnosima kao dio vašeg duhovnog rasta. Zavjet je također drugačiji za one koji su na ranom
stupnju duhovne evolucije i tek su stupili na duhovni put. Prema tome ne postoje čvrsta i brzo
primjenjiva pravila.
Ako proučavate Brahmacharyu u knjigama o yogi i Hindu tekstovima, vidjet ćete da su
vrlo striktne u vezi korištenja seksualnosti, vjerovali ili ne, tisuću puta oštrije nego standardi
koje sam ja iznio u ovoj knjizi. Za njih bih ja bio ultraliberalan Brahmacharya. Moj stav je
pronaći ispravnu ravotežu između Neba i Zemlje, yin-a i yang-a, s odgovarajućom
integracijom Kristove svijesti.
Ono o čemu ovdje govorim nije lako, osobito na početku duhovnog puta. Nakon treće
inicijacije, vjerujem da to postaje lakše, a nakon četvrte, mnogo lakše. Potpuno savladavanje
vaše seksualnosti i znanje o tome kako je transmutirati je znanje o savladavanju vaših misli,
emocija, ega, podsvjesnog uma i pet osjetila. Zavjet Brahmacharyu znači i posvetiti se
savladavanju tog dijela sebe.
Od svih tih želja i teškoća, seksualne potrebe su najjače. Da stvari budu još teže, okolina
nas u tome ne podržava nego naprotiv sprečava nas u tome. Vjerujem da su virus SIDE i
druge seksualne prijenosne bolesti, vanjski odraz ranijih zloupotreba ove najdragocjenije
božanske energije.
Osnovno je naučiti kako savladati i uzdići ovu energiju ako je vaš životni cilj Bogo-
ostvarenje i uzašašće. Da bi to dostigli, morate imati čvrstu odluku, beskrajno strpljenje,
spiritualnu žilavost i ustrajnost. Svaki dan se molite Bogu i molite Njegovu pomoć u ovom
pothvatu. Zašto bi to činili sami kada možete imati Božju pomoć? S vremenom će to postati
mnogo lakše, kako praksa postane navikom. Naučit ćete kako održati pažnju na Bogu cijelo
vrijeme kao što učite posjedovati vašu osobnu moć i majstorstvo.
U budizmu postoji termin „izuzetan Bodhicitta“ što znači generiranje stanja
nevjerojatne želje za prosvjetljenjem i Bogo-ostvarenjem kako bi bili od veće koristi u službi
čovječanstva u ovom životu. Ako svako jutro razvijate Bodhicittu ili „prosvijetljeni um“,
iskušenje neće biti u mogućnosti utjecati na vas. Ja bih to opisao kao sveproždiruću
spiritualnu vatru. Kada vaša težnja za Bogom nije samo vršak šibice nego sveproždiruća vatra
koja gori u svakom trenutku vašeg života, tada seksualno iskušenje više nikada neće biti
problem.
U čitanjima Edgara Caycea govori se da je epilepsija jedan od oblika karme koja se
prenosi u drugi život, nastala zbog seksualnog pretjerivanja. Resorpcija sjemena pomaže
obogatiti krv i ojačati mozak. Ovo podržava većina medicinskih eksperata na tom polju.
Pretjerivanje sa seksualnošću jednostavno iscrpljuje i slabi vašu krv.
Zavjet Brahmacharyu je jedan od ključeva koji otvaraju vrata u Nirvanu. Za
oslobođenog mudraca, svijet se sastoji samo od Brahme (Boga).
Brahmacharya isključuje i požudne misli jednako kao i požudne akcije. Koncept
mentalnog preljuba je teže za shvatiti nego fizički preljub. Kako promatrate muškarce i žene
na ulici, u kinu, kazalištu, na televiziji, u magazinima? Nema ništa pogrešno u promatranju
fizičkog tijela suprotnog spola sve dok to radite iz srca i prije svega promatrate Vječno jastvo.

6
Ego bi vas promatrao prije svega fizičkim očima, procjenjujući u odnosu na seksualnu
privlačnost. Vidite prije svega Krista u svim ljudima, a zatim njihova fizička vozila i dobit
ćete potpuno novu percepiju realnosti. Ego stvara otuđenost kroz prosuđivanje pojavnosti;
duh vidi sve ljude kao potpno jednaka bića. Ja unutar vas i ja unutar mene su jednako ja.
Stvoriti razliku zbog fizičkog izgleda nije ništa drugo nego iluzija.
Metoda koja pomaže je da svaku osobu koju sretnete vidite kao vašeg najdražeg
duhovnog majstora; to on uistinu jeste. Druga tehnika je vidjeti ženu kao Veliku Majku,
Djevicu Mariju, Isis. Vidi muškarca kao Isusa Krista, Sai Babu, Djwhal Khula ili Lorda
Maitreyu. Vidi svaku osobu kao brata ili sestru u vašoj spiritualnoj porodici. Mentalna
Brahmacharya je zavjet održavanja čistog uma. Vi ste uspjeli ispuniti ovaj zavjet kada niti
jedna požudna misao ili misao iz nižeg ja ne uđe u vaš um nego umjesto toga vaš um ostaje
usredotočen na Boga i Vječno Ja.
Kada pretjerate u seksualnoj fantaziji ili požudnim mislima, čak i ako to ne provedete
fizički, još uvijek imate seksualnu aktivnost na mentalnom planu i stvarate karmu. Sjetite se
što je Edgar Cayce rekao: „Misli su stvari.“ Vi dajete dovoljno energije tim seksualnim
fantazijama da one mogu dalje same nastaviti živjeti. Ovdje nemam namjeru prosuđivati, jer
sigurno je da smo svi to činili. To ima samo svrhu podsjetiti vas na ovaj suptilni, istovremeno
veoma važan spiritualni zakon. Zavjet Brahmacharya vodi u čistoću na svim nivoima.
Još jedan interesantan efekt seksualnosti je da orgazam slabi noge. Svi bokseri to znaju.
To je razlog da ih treneri tjeraju na celibat najmanje šest sedmica prije borbe. To se može
testirati i viskom; ustanovit ćete da je to istina. Jednom sam imao klijenta koji je pohađao
tečaj iscjeljivanja u kojem sam i ja sudjelovao. Kada je na njemu napravljen iscjeljujući
tretman noge su mu postale ledeno hladne. Kako sam inače bio njegov terapeut, znao sam da
je masturbirao dva ili tri puta dnevno kroz gotovo pet godina neprekidno. Odmah sam znao
uzrok hladnoće.
Vede izavljuju da su s „Brahmacharyom i mirom deve pobijedile smrt.“ To je bio ključ
Gandhijevog uspjeha. Mahabharata, knjiga koja sadrži Bhagavad Gitu, koja se smatra
najvećom knjigom ikada napisanom, kaže, „Znaj da u ovom svijetu ne postoji ništa što ne bi
mogao postići onaj koji od rođenja do smrti ostane u savršenom celibatu... U jednoj osobi,
znanje četiri Vede (indijske najsvetije knjige), a u drugoj savršen celibat – od njih obje, osoba
koja provodi celibat je superiornija.“ Lord Sankara, jedan od najvećih Hindu avatara svih
vremena je rekao: „Brahmacharya, ili savršena čestitost je bolja od svih pokora. Celibat
takve savršene čistoće nije ljudsko biće nego uistinu Bog... Celibat u kojem se čuva sjeme s
velikim trudom, postoji li onda nešto nedohvatljivo u ovom svijetu? Snagom smirenog
sjemena, osoba postaje poput mene samoga.“ Lord Krishna, prošli život Lorda Maitreye je
rekao, „Senzualnost uništava život, žudnju, snagu, vitalnost, pamćenje, bogatstvo, slavu,
svetost i pobožnost.“ Upanišade, mudra učenja iz Veda kažu: „Oni učenici koji kroz čestitost
pronađu svijet Božji, njihovo je carsko nebesko; njihova je sloboda, bez obzira u kojem se
svijetu nalazili.“ Lord Buddha je svoje sljedbenike odvraćao od ženidbe, zbog njihovog
gubitka kontrole nad nižim ja. Osoba koja nije postigla majstorstvo nad svojim energijama
morala bi „izbjegavati bračni život jednako kao da se radi o zapaljenoj jami gorućeg ugljena.
S dodirom stižu osjeti, od osjeta žeđ, od žeđi prijanjanje; prestati s tim znači osoloboditi dušu
cjelokupnog grešnog postojanja.“
Tome bih dodao, ipak, da istinski majstor koji se zavjetovao na Brahmacharyu može biti
oženjen i živjeti u potpunoj čistoći jer će njegovu ili njezinu enregiju koristiti na odgovarajući
i umjeren način. U našem društvu je normalno čuti da se muž ljuti ili ozlovolji ako žena ne
pristane na seks. Majstor koji se zavjetovao biti će zadovoljan i sa samim uzdizanjem
energije. Iz duhovne perspektive nema ništa pogrešno u uživanju u seksu i uzajamnom
zadovoljstvu onoliko dugo koliko je to iz ljubavi, a ne iz sebičnosti i ukoliko je to izvedeno

7
na umjeren, nježan način u svjetlu prepoznavanja svojeg partnera kao utjelovljenja Vječnog
Jastva.
Brahmacharya za parove znači da parovi prioritet daju zajedničkim seksualnim idealima
kroz odgovarjuće seksualno uključivanje ostajući istovremeno u stanju TAO. Za parove koji
su se približili višim inicijacijama i uzašašću, preporučio bih manje seksa a više tantričke
seksualnosti. U središnjim nivoima inicijacije trebate jednostavno dopustiti da vas u tome
koliko je što odgovarajuće, vodi vaša intuicija.
Postojalo je vrijeme u mojem životu kada je bilo prikladno živjeti izvan moje
seksualnosti. U sadašnjem životu, iako sam oženjen i veoma volim svoju suprugu, seks nije
tako važan kao što je bio. Mogao bih biti u celibatu do kraja života bez posebnog napora. To
mi je dalo veliku slobodu, jer sada nisam vezan za seksualnost.
Možete se odlučiti ne ići u orgazam čak i kada izaberete ponekad voditi ljubav. Sva
energija koja se tako izgradi će se iskoristiti za druge svrhe. To se može činiti čudnim; ipak,
pitanje koje se javlja je, koji je najugodniji dio vođenja ljubavi? Da li je to baš orgazam ili
cijeli proces?
Osoba koja se zavjetovala na Brahmacharyu, naziva se Brahmachari. Hindu spisi drže
da „prakticiranjem Brahmacharye, dugovječnost, slava, snaga, gorljivost, znanje, bogatstvo,
besmrtna slava, vrline i obožavanje istine, raste.“ Zadržavanje sjemena je jedna od tajni
fizičkog, emocionalnog, mentalnog i spiritualnog uspjeha. U učenjima Patanjalijevih Yoga
sutra, ključni ideali su ne-ubijati, ne-krasti, istinoljubivost i celibat odnosno Brahmacharya.
To su ključevi uspjeha u materijalnom i duhovnom životu.
Možda mislite da sam previše krut u svojim sugestijama. U mnogim Istočnim i
Zapadnim spiritualnim učenjima preporuča se seksualno općenje samo za potrebe stvaranja
potomstva. Ne smatram da je neophodno i prikladno za bračne parove ići u takav ekstrem. Ne
vjerujem da ima ičega pogrešnog u uživanju u seksu u odgovarajućim okolnostima i sve dok
je to u umjerenim okvirima. Ja vam samo dajem cijelu sliku; vaše je da pronađete vašu
sredinu imajući sve ovo na umu.
Čovječanstvo je u današnjem društvu nakljukano s mnogo pogrešnih inforamcija o
seksualnosti, slabo informirano, materijalistički orijenirano liječnicima, psihijatrima,
psiholozima i savjetnicima. Ja prezentiram seksualnost s obzirom na percepciju duše, ne s
obzirom na neke materijalističke svjetovne poglede.
Praksa Brahmacharya će također omogućiti bračnim parovima, kada zaista žele imati
dijete, da privuku dušu na mnogo višem nivou kako bi se utjelovila u fizičko vozilo koje će
oboje priskrbiti.
Po mom osobnom mišljenju, svi srednjoškolci bi u školi trebali pohađati nastavu o
Brahmacharyu, s obzirom da su adolescenti po definiciji, kompletno izvan kontrole u
okvirima njihovih emocionalnih tijela, negativnih ega i seksualnosti. Ne mogu si pomoći a da
ne mislim na novinske priče koje govore o studentima koji imaju seks s djevojkama
shvaćajući to kao igru u kojoj žele zaraditi što više „poena“. Da stvar bude još odvratnija,
dečki se sobom ponose čak i nakon što su ih upropastili. Ni uopće ne misle da su učinili nešto
krivo.
To je simbolika određenog segmenta naše kolektivne svijesti. To je rezultat nedostatka
spiritualnog treninga u školi. Kada bi adolescent bio podučavan o vrijednostima
Brahmacharye, to bi se odrazilo na broj abortusa i neželjenih trudnoća, usporavanje širenja
side i drugih seksualno prenosivih bolesti i na zaustavljanje duhovnog i moralnog propadanja
današnje mladeži. Osvrnite se na karmu koja se stvara u tim mladim ljudskim životima koja
se mogla izbjeći kroz odgovarajuće duhovno i moralno obrazovanje.
Nedostatak svijesti o Brahmacharyu ide ruku pod ruku s alkoholiziranjem, drogiranjem,
pornografijom i općenito davanjem pune slobode vladavini nižeg ja. Siguran sam da 98%

8
adolescenata nema blage veze o postojanju višeg i nižeg ja. To nije njihova krivnja, to je
krivnja društva. Odgajatelji neprikladno odgajaju mlade duše koje su im na brizi.
Zavjet na Brahmacharyu također uključuje odgovarajući oblik prehrane, ljude s kojima
provodite vrijeme, filmove koje gledate, televizijske programe koje pratite, magazine i knjige
koje čitate. Zavjet podrazumijeva izgradnju karaktera i vrlina. On podrazumijeva jasno znanje
o seksualnom zdravlju na fizičkom nivou, uključivši odgovarajuću higijenu i kontrolu
rađanja.
Pomaže shvatiti da je Atman ili Vječno Ja aseksualno i da je to vaš istinski identitet.
Mnogi psiholozi će vam reći da je kontrola seksa represija i da je represija loša. Kao psiholog
kažem da je to neznanje. Kontrola i uzdizanje seksualne energije je čuvanje i konverzija
jednog oblika energije u drugi. U ovom slučaju radi se o konverziji požude u ojas shakti,
moždanu iluminaciju i superprirodno fizičko zdravlje. Ojas je zapravo spiritualna energija
koja je smještena u mozgu. Ona može biti iskorištena za pobožnu kontemplaciju i duhovni
rad. Ako imate veliku količinu ojasa u vašem mozgu, možete ostvariti ogromnu količinu
kreativnog, mentalnog i spiritualnog rada. U vašim očima počiva žudnja i jasnoća, a
magnetska aura u vašim nogama.
Možete utjecati na ljude s malo riječi. Apolonije iz Tijane (Isusova slijedeća inkarnacija
nakon što je živio kao Isus) se zavjetovao na Brahmacharyu u svojoj šesnaestoj godini i živio
preko sto godina a da nikada nije prekršio zavjet. Sai Baba je preporučio da ljudi pristupe
celibatu nakon 64-te godine čak i ako su u braku.
Ako imate bilo koji ozbiljan fizički zdravstveni problem, toplo vam preporučam celibat
ili ekstremnu prilagodbu za određeni period. Sva ta energija će biti upotrijebljena za
iscjeljivanje vašeg tijela kao i za iscjeljivanje uma i duha.
Postoji ogroman pritisak u našem društvu za zasnivanje braka ili pronalaženje partnera.
Iz perspektive duše potpuno je održiva opcija ostati samac u celibatu i biti savršeno sretan.
Nije vam potreban partner da biste bili sretni. Vaša duša i monada su vaši istinski partneri.
Jako mnogo ljudi samaca traži svoje srodne duše. Ovaj tip odnosa nije uvijek lako
pronaći. Mogao bih reći da je to posebno istinito za žene jer ima puno više duhovnih žena od
muškaraca. Ako niste pronašli svoju duhovnu srodnu dušu, provodite put celibata sve dok se
vaša srodna duša ne pojavi. Prema mojem vlastitom iskustvu, biti u celibatu znači biti
izuzetno dobro jer kada se jednom tome predate otpuštate svako egostičko programiranje.
Ako bi voljeli pronaći vašu idealnu spiritualnu srodnu dušu, otkrit ću vam „tajnu
stoljeća“ kako pronaći osobu. Tajna je da se 100% predate vašem duhovnom putu i služenju
čovječanstvu. Pronađite potpunu sreću i radost u jedinstvu s Bogom, vašem jedinstvu sa
sobom i vašem jedinstvu s braćom i sestrama u Kristu. Potpuno prihvatite da ste 100%
cjeloviti i kompletni unutar sebe i s Bogom. Živite svoj život iz tog stanja svijesti i kada dođe
vrijeme vaša srodna duša će se pojaviti upravo ispred vas i bez da je posebno tražite. To je
zato što Bog privlači Boga.
Ponovno naglašavam potrebu ne dopustiti svome umu funkcioniranje po principu
autamatskog pilota, jer tako dolaze iskušenja. Problem uvijek počinje najprije na mentalnom
planu. Isus je rekao da ukoliko ste pogledali osobu sa žudnjom, već ste počinili preljub u
svom srcu. Vidite, čujte, kušajte, dodirnite, mirišite, mislite, osjetite samo Boga. Nećete biti
uspješni sve dok vaš život ne postane stalna spiritualna praksa. Nakon nekog vremena to
nećete doživljavati kao rad nego više kao veliku radost jer ne postoji bolji osjećaj od
neprestanog potvrđivanja i doživljavanja Boga. Kada ugledate divnu formu u obliku fizičkog
tijela, sjetite se tko je stvorio to tijelo i tko živi unutar njega.
Ramakrishna, Bogo-ostvareni avatar, bio je oženjen i vjerovali ili ne, čak je i
konzumirao svoj brak. Sri Anandamayi Ma, blaženstvom prožeta svetica iz Indije je bila
udana i učinila isto. Dajem vam ove primjere da biste dobili potpun uvid u izbore koji vam se
nude na vašem duhovnom putu.

9
Jedan od ključeva u razvijanju Siddhasa (visoko spiritualni darovi) je uzdići seksualnu
energiju. U početku pokušajte provoditi Brahmacharyu kroz tjedan, mjesec ili tri mjeseca. To
u mnogome podsjeća na gladovanje. Svi znamo kako je povremeno gladovanje dobro za
fizičko tijelo; provedite gladovanje od seksualnih aktivnosti kroz neko vrijeme i vidite kako
se osjećate.
Svaki put kada imate seks, ispitajte kako se osjećate nakon toga kako bi provjerili da li
ste u Tao-u. Ako niste, oštro se ne prosuđujte, jednostavno učite iz iskustva, napravite
korekcije u svom umu i obećajte si da ćete u buduće ostati u Tao-u.
Brahmacharya je veliki duhovni eksperiment i proces u kojem se razvitak nastavlja. U
različitim periodima svoga života, priroda vašeg zavjeta može biti drugačija. Glavno je
vladati svojom seksualnošću, a ne da ona vlada vama.

Završio bih ovaj odlomak s pričom o Sokratu i njegovom učeniku iz knjige „Praksa
Brahmacharya“ Swami Sivanande.

Jedan od Sokratovih učenika, upitao je svoga učitelja: „Moj poštovani Učitelju, molim
te pouči me koliko puta običan čovjek može posjetiti svoju zakonitu ženu.“
Sokrat je odgovorio: „Samo jednom u životu.“
Učenik reče: „Oh, moj gospodaru! To je apsolutno nemoguće za svjetovne ljude. Strast
je strašna i neugodna. Ovaj svijet je pun iskušenja i skretanja. Običan čovjek nema jaku volju
da se odupre iskušenjima. Um je pun žudnje. Ti se vješt filozof i Yogi. Ti se možeš
kontrolirati. Molim, smjerno prepiši lakši put za svjetovnog čovjeka.
Na to Sokrat reče: „Muž može općiti sa svojom ženom jednom godišnje.“
Učenik odgovori: „O poštovani gospodine, to je također težak posao za njih. Moraš
propisati lakši put.“
Sokrat odgovori: „Dobro, moj dragi učeniče, jednom mjesečno. To je prihvatljivo. To je
sasvim lako. Vjerujem da si sad zadovoljan.“
Učenik je rekao: „To je također nemoguće, moj časni majstore. Ljudi su vrlo
promjenljive ćudi. Njihov um je pun seksualnih saskara (programa) i vasana. Oni ne mogu
ostati čak jedan jedini dan bez seksa. Vi nemate pojma kakav je njihov mentalitet.“
Sokrat je rekao: „Dobro rečeno, moje drago dijete, učini jednu stvar sada. Smjesta idi na
groblje. Iskopaj grob i kupi lijes i platno za zamatanje pokojnika prije ukopa. Sada se možeš
izlijevati onoliko puta koliko ti se sviđa. Ovo je moj konačan savjet za tebe.“
Ovaj posljednji savjet probo je srce učenika. Osjetio je to žestoko. Razmislio je ozbiljno
o svemu i shvatio važnost i sjaj Brahmacharya. Posvetio se duhovnoj sadhani (praksa
ispravne svjesnosti). Zavjetovao se na striktni celibat za cijeli život, postao yogi i postigao
samoostvarenje. Postao je jedan od najdražih Sokratovih učenika.

10