You are on page 1of 3

DS18B20

:
a.Sơ đồ chân:

b. Đặc điểm:
-Sự truyền tin đơn nhất trên một dây.
-Mỗi một thiết bị có duy nhất 64-bit mã chứa trong ROM tích hợp sẵn trong
DS18B20.
-Không cần các phần tử ghép nối bên ngoài.
-Nguồn cung cấp là 3.0V-5.5V,có thể lấy năng lượng từ các đường dữ liệu.
-Dải nhiệt độ có thể đo được nằm trong khoảng -55 0 C đến +125 0 C (-67
0
F đến +257 0 F).
-Với sai số là ± 0.5 0 C khi nhiệt độ môi trường nằm trong khoảng -10 0 C
đến +85 0 C .
-Sự phân giải nhiệt độ là do người sử dụng quy định từ 9-bit đến 12-bit.
-Độ phân giải có thể đặt thông qua thanh ghi cấu hình (độ phân giải lớn nhất
là 0.0625 khi làm việc ở chế độ 12-bit).
-Để đọc nhiệt độ từ DS18B20 ta phải gửi lệnh đọc địa chỉ ROM của nó từ đó
chúng ta mới có thể đọc dữ liệu về nhiệt độ chứa trong thanh ghi của nó .
-Vì đầu ra là số nên không chịu ảnh hưởng của của nhiễu ,vì vậy sái số của
thiết bị chỉ là sai số của quá trình chuyển đổi nhiệt độ diễn ra trong thiết bị .
-Thời gian chuyển đối tối đa nhiệt độ của thiết bị ở chế độ 12-bit là 750ms.
-Sử dụng định nghĩa bộ nhớ vào việc báo đọng nhiệt độ.
-Báo động sẽ được xác định bằng câu lệnh và địa chỉ của thiết bị được cảnh
báo.
-Phần mềm phù hợp với DS1822.
-Ứng dụng của DS18B20 bao gồm :thiết bị điều khiển nhiệt độ ,hệ thống
công nghiệp,nhiệt kế ,sản phẩm tiêu dùng......

c.Nguyên tắc hoạt động:
DS18B20 là một IC chuyên dụng để đo nhiệt độ trong đó đã tích hợp sẵn cả
ADC vì vậy đầu ra về nhiệt độ là dạng số ,trong IC này có cấu tạo như một
hệ vi xử lý bởi vì nó tích hợp cả RAM ,ROM và các thanh ghi .Khi có tín
hiệu vào tức là nhiệt độ thì tín hiệu này là tương tự thì IC sẽ chuyển đổi liên
tiếp tín hiệu này thành dạng số và được đưa ra ngoài thông qua chân DQ .Dữ
liệu về nhiệt độ có thể từ 9-bit cho đến 12 bit,tuỳ thuộc vào chúng ta đặt
thông qua thanh ghi cấu hình .Khi mà số bit dữ liệu tăng có nghĩa là độ phân
giải tăng .IC này đo nhiệt độ chính xác nhất là nằm trong khoảng 0 0 C-85 0
C . Để đọc dữ liệu về nhiệt độ từ DS18B20 thì vi xử lý phải tham chiếu tới
địa chỉ của thanh ghi chứa nhiệt độ . Để IC này bắt đầu quá trình chuyển đổi
nhiệt độ thì ta phải gửi các mã lệnh tới nó .Khi muốn DS18B20 gửi dữ liệu
ra ngoài thì ta phải gửi mã lệnh tới nó .Chân DQ có nhiệm vụ truyền dữ liệu
ra ngoài đồng thời nó cũng đóng vai trò truyền thông giữa DS18B20 với vi
xử lý. Để báo động nhiệt độ là cao hay thấp hơn nhiệt độ quy định thì chúng
ta có thể đặt nhiệt độ báo vào hai thanh ghi là T và T l .Khi đặt nhiệt độ báo
h

động vào hai thanh ghi này thì sau mỗi lần chuyển hoá nhiệt độ đo được nó
sẽ so sánh liên tục với nhiệt độ đo được là nhỏ hơn hay lớn hơn nhiệt độ đặt
thì sẽ có 2 cờ báo được bật,một dành cho báo động cao và một dành cho báo
động thấp .