You are on page 1of 16

STIFTELSEN SWECARE

SWECARE 100 år

1
STIFTELSEN SWECARE

Swecare är en icke vinstdrivande stiftelse med syfte att;

• Genom samverkan främja tillväxt, ökad internationell
konkurrenskraft och export inom hälso- och sjukvård till
gagn för medlemmarna

09-11-26 2
STIFTELSEN SWECARE

Swecare i dag
•  Utrikesdepartementet
•  Socialdepartementet
•  Sveriges Kommuner och Landsting
•  Exportrådet
•  LIF, Läkemedelsindustriföreningen
•  Swedish Medtech
•  Nätverk bestående av 350 hälso- och sjukvårdsföretag

3
SWECARE

Verksamhetsidé
•  Genom samverkan mellan svenska organisationer,
myndigheter och företag inom life science sektorn främja
ökad internationell konkurrenskraft, utveckling och export
av vård- och omsorgstjänster, utbildning, FoU samt life
science produkter och tjänster.

4
SWECARE

Företag

Offentlig vård Organisationer

SWECARE

Regering Akademi

Myndigheter

5
STIFTELSEN SWECARE
Swecares nätverk
Ca 350 företag och organisationer
Nätverk
Partnerskap

Medlemmar

Swecare

09-11-26 6
STIFTELSEN SWECARE

Varför vårdexport?
•  En av världens mest intressanta branscher
•  Viktigt för Sveriges tillväxt och utveckling
•  Näst snabbast växande exportbranschen i Sverige
•  Den 5:e största exportbranschen idag, betydande
tjänsteexportpotential

09-11-26 7
1.33 Sweden´s import and export of pharmaceuticals and
balance of trade 1998–2008
SITC 54

MSEK

Year

Source: www.scb.se
STIFTELSEN SWECARE

Vilka förutsättningar har vi?
•  Mycket starkt varumärke svensk vård och produkter
•  Väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem
•  Lång tradition av god innovationer
•  Stort antal Life Science företag per capita

09-11-26 9
SWECARE FOUNDATION

Long tradition of Health Care innovation with ...

Artificial Respirator
Artificial Kidney
Pacemaker
The Gamma Knife
Cardiovascular Drugs
Ophtamological Viscosurgery
Local Anaestetics
Gastrointestinal Agent Losec
… from SWEDEN

09-11-26 10
STIFTELSEN SWECARE

Vad krävs?
•  Utvecklad hemmamarknad
•  Tripel helix samverkan
•  Entreprenörskap i vården
•  Samverkan mellan alla aktörer inom life science
•  Fokusering på för Sverige viktiga områden där vi har
komparativa fördelar

09-11-26 11
STIFTELSEN SWECARE

Viktiga områden för internationalisering och export där
Sverige har komparativa fördelar, exempel

•  E-health
•  Elderly care/ care for disabled
•  Cross Border Care
•  Infection Control
•  Cancer Management
•  Healthcare Management / Quality
improvement

09-11-26 12
In the Heart of Northern European
Health care

Well organised Public and
Private Health care sector

A history and tradition of
groundbreaking medical
innovations

Large international Pharma/
Med tech companies

Highest number of Life
science companies in the
world per capita

09-11-26 13
3.11 Health care expenditures in per cent of GDP in selected
countries 2006

e: Estimate

e

Per cent

Source: OECD Health Data 2008 – Version December 2008
1.34 Sweden´s export of pharmaceuticals by country 2008
SITC 54

Other countries 10,7%
USA 15,6%
Ireland 1,1%
Japan 1,1%
China 1,3%
Greece 1,4%
Austria 1,6%
Turkey 2,3%

Italy 3,5% Germany 12,3%

Denmark 3,9%

Finland 3,9%

Canada 4,3% France 10,1%

Australia 4,4%

Great Britain 5,0% Belgium 7,1%
Spain 5,0%
Norway 5,3%

Total export: 59 781 MSEK

Source: www.scb.se
Strong in industry/academia
collaboration

Source: “The Global Competitiveness Report 2003–2004”, World Economic Forum.

09-11-26 16