You are on page 1of 4

Temat pracy dyplomowej (TNR, 12pkt, tekst wyrodkowany)

(Styl Standardowy_1 linia pusta)


(Styl Standardowy_1 linia pusta)
Spis treci (zmieni na Nagwek 1 po wygenerowaniu spisu treci)
Wykaz oznacze ....................................................................................................................2
Wstp .....................................................................................................................................2
Cel i zakres.............................................................................................................................2
1. Temat pierwszego rozdziau ..............................................................................................2
2. Temat 2-go rozdziau .........................................................................................................4
2.1 Temat kolejnego podrozdziau......................................................................................4
2.1.1 Temat kolejnego podrozdziau.................................................................................4
2.2 Temat kolejnego podrozdziau......................................................................................4
Podsumowanie .......................................................................................................................4
Literatura................................................................................................................................4
Zaczniki...............................................................................................................................4
Tu naley umieci spis treci (Menu gwneWstawOdwoanieIndeks i
spisy zakadka Spis treci: poka numery stron- zahaczy, pooenie numeru strony:
do prawej- zahaczy, patrz okno poniej). Odstp midzy wierszami 1,5). Nadanie stylu
Nagwek 1 tytuowi rozdziau Spis treci naley wykona po wygenerowaniu
spisu treci (!!!).
Zmiany w oknie Indeks i spisy Przycisk Opcje(naley nada poziomy spisu
treci jak w oknie poniej)

Temat pracy dyplomowej (TNR, 12pkt, tekst wyrodkowany)


(Styl Standardowy_1 linia pusta)
(Styl Standardowy_1 linia pusta)

WYKAZ OZNACZE (NAGWEK 1) (od nowej strony)


Kolejno ustawienia oznacze - alfabetycznie. Tabulator po oznaczeniu: 3 cm
(Menu gwne Format Akapit Przycisk Tabulatory.. Pooenie tabulatorw:
3cm).

-opis oznaczenia,

-opis oznaczenia,

-opis oznaczenia.

gdzie: , , oznaczenia wystpujce w pracy dyplomowej.


Symbole w pracy oraz z wykazie oznacze powinny by pisane zgodnie ze stylem dla
wzoru matematycznego (patrz rysunek na nastpnej stronie)

WSTP (NAGWEK 1) (od nowej strony 2 linie puste przed)


Tu naley umieci tre wstpu (Styl standardowy).

CEL I ZAKRES (NAGWEK 1) (od nowej strony 2 linie puste przed)


Tu naley umieci cel i zakres pracy (Styl standardowy).

1. TYTU 1-GO ROZDZIAU (NAGWEK 1) (od nowej strony 2


linie puste przed)
Tre pierwszego rozdziau (Styl standardowy).

Wzr matematyczny: kursywa, odstp przed i po: 6pt (Menu gwne Format
Akapit Odstp przed i po: 6pt), tabulator: 8cm (do rodka patrz okno po prawej).
Numer wzoru matematycznego: pooenie: do prawej, tabulator: 15,5cm. (Menu gwne
Format Akapit Tabulatory)
y = f ( x ) ab AB sin [ ]

(1)

Temat pracy dyplomowej (TNR, 12pkt, tekst wyrodkowany)


Po wstawieniu pierwszego wzoru naley zdefiniowa styl wzorw (wykonuje si to 1 raz
w trakcie pisania 1 wzoru).
Menu gwne Rozmiar Definiuj (rys. w wzr pracy ustawienia.pdf str. 9)
Menu gwne Styl Definiuj (rys. w wzr pracy ustawienia.pdf str. 9)

Tabela:
Opis tabeli (styl Tabela) powinien znajdowa si nad sam tabel. Adnotacja
Tab. #:- czcionka pogrubiona, # - numer tabeli (pogrubiony). Tytu tabeli (bez
pogrubienia), pooenie tabeli: do rodka; jedna linijka odstpu tekstu pod tabel. Akapit w
tabeli: przed - 6pt.
Tab. 1. Tytu tabeli (styl Tabela)
Lp.

Tytu kolumny

Tytu kolumny

Rysunek:
Opis rysunku (styl Rysunek) powinien znajdowa si pod rysunkiem. Adnotacja
Rys. #.:- czcionka pogrubiona, # - numer rysunku (pogrubiony), po adnotacji Rys. #.:
naley wstawi tabulator domylny 1cm, wcicie specjalne: wysunicie: 3cm; odstp
przed i po: 6pt, poziom konspektu: Tekst podstawowy (Menu gwne Format Akapit).
Tytu rysunku (bez pogrubienia), pooenie rysunku: do rodka.

Rys. 1. Tytu rysunku, odnonik do literatury np. Einstein (2010a) (styl Rysunek)

Temat pracy dyplomowej (TNR, 12pkt, tekst wyrodkowany)


(Styl Standardowy_1 linia pusta)
(Styl Standardowy_1 linia pusta)

2. TEMAT 2-GO ROZDZIAU (LUB N-TEGO ROZDZIAU)


(NAGWEK 1) (od nowej strony 2 linie puste przed)
Tu naley umieci tre rozdziau (Styl standardowy).

2.1. Temat kolejnego podrozdziau (Nagwek 2)


Tu naley umieci tre podrozdziau (Styl standardowy).
2.1.1. Temat kolejnego podrozdziau (Nagwek 3)
Tu naley umieci tre podrozdziau (Styl standardowy).

2.2. Temat kolejnego podrozdziau (Nagwek 2)


Tu naley umieci tre podrozdziau (Styl standardowy).

PODSUMOWANIE (NAGWEK 1) (od nowej strony 2 linie puste przed)


Tu naley umieci wnioski kocowe pracy dyplomowej (Styl Standardowy).

LITERATURA (NAGWEK 1) (od nowej strony 2 linie puste przed)


1. Nazwisko I. (Rok wydania), Tytu, Miejsce wydania, numer czasopisma lub
ewentualnie numery stron;
2. Nazwisko I., Nazwisko II. (Rok wydania), Tytu, Miejsce wydania, ewentualnie numery
stron lub numer czasopisma.

ZACZNIKI (NAGWEK 1) (od nowej strony 2 linie puste przed)


1. Tytu pierwszego zacznika;
2. Tytu drugiego zacznika.
Opracowanie:

mgr in. Izabela Wilczewska


dr in. Kazimierz Dzierek