2 Petru 3, 8 - „o zi este ca o mie de ani”

1

2 Petru 3, 8 - "o zi este ca o mie de ani"
1

de Jonathan Sarfati


Întrebare: Oare 2 Petru 3:8 nu indică faptul că zilele creației ar putea să nu fie literale,
ci lungi de mii de ani?
Răspuns: 2 Petru 3, 8-9 spune:
"Și una ca aceasta să nu vă amăgească pe voi, iubiților, că o zi lângă Domnul este ca
1000 de ani, și 1000 de ani, ca o zi. Nu zăbovește Domnul făgăduinței, precum unii zăbavă
socotesc, ci mult îngăduiește la noi, nevrând ca să piară unii, ci toți la pocăință să vină."
Primul lucru de remarcat că, contextul nu are nimic de-a face cu zilele creației. Deci,
acesta nu este definirea unei zi, pentru că nu spune "o zi este de o mie de ani". Înțelegerea
corectă este derivată din context - cititorii Apostolului Petru nu ar trebui să se împuțineze la
inimă, deoarece Dumnezeu pare zăbavnic la îndeplinirea promisiunilor Lui pentru că El este
răbdător, și, de asemenea, pentru că El nu este legat de timp ca și noi.
Textul spune: "o zi este ca 1000 de ani" – cuvântul "ca", arată că aceasta este o figură
de stil, numită comparație, ca să-i învețe că Dumnezeu este în afara timpului (pentru că El
este Creatorul timpului în sine). De fapt, cifra de exprimare este atât de eficientă în scopul său
destinat, tocmai pentru că ziua este literală și contrastează atât de izbitor cu 1000 ani - la
Creatorul veșnic al timpului, o perioadă scurtă de timp și o perioadă lungă de timp pot fi egal
de bine la fel.
Faptul că pasajul contrastează de fapt o perioadă scurtă și una lungă poate fi
demonstrat prin aceea că Petru citează Psalmul 89, 4. Acesta spune:
"Căci o mie de ani înaintea ochilor Tăi, Doamne, ca ziua de ieri, care a trecut, Şi
straja în noapte"


1
Traducere de pr. Dan Bădulescu din http://creation.com/2-peter-38-one-day-is-like-a-thousand-years
2

Acesta este un paralelism sinonim, în cazul în care o perioadă lungă de o mie de ani
este în contrast cu două perioade scurte: o zi, și o strajă de noapte
2
. Dar cei care încearcă să
folosească acest verset pentru a învăța că zilele din Geneza ar putea fi 1000 ani uită partea
suplimentară cu caractere aldine. Pentru că, dacă ar fi fost consecvenți, ar fi trebuit să spună
că o strajă de noapte înseamnă aici, de asemenea, 1000 de ani. Este dificil să ne imaginăm că
Psalmistul (Psalmul 62, 6
3
), se gândește în patul său timp de mii de ani sau că ochii săi rămân
deschiși timp de mii de ani (Psalm 118, 148
4
).
Contextul imediat al psalmului este fragilitatea omului simplu muritor, în comparație
cu Dumnezeu. Acest verset amplifică învățătura, spunând că nu contează cât de lung este un
interval de timp din punctul de vedere limitat în timp al omului, este ca o clipeală de ochi din
perspectiva eternă a lui Dumnezeu.
În orice caz, sensul de "zi" din Facere 1 este definit de contextul de acolo, cuvântul
ebraic pentru zi, yôm םוי, este utilizat cu cuvintele "seara" și "dimineața", iar zilele sunt
numerotate (prima zi, a doua zi, etc.). Ori de câte ori este folosit yôm într-un astfel de context,
este întotdeauna o zi obișnuită, nu o perioadă lungă de timp. Sensul zilelor facerii ca zile
obișnuite este de asemenea afirmat de Ieșire 20, 8-11, unde Dumnezeu le-a spus israeliților să
lucreze timp de șase zile și să se odihnească în ziua a șaptea, deoarece Dumnezeu a făcut toate
lucrurile în șase zile și S-a odihnit în ziua a șaptea.

2
Noaptea era împărțită în 4 străji care durau fiecare 3 ore. (n.tr.)
3
"De-mi aduceam aminte de Tine peste aşternutul meu, dimineţile cugetam către Tine, căci Te făcuşi
Ajutorul meu"
4
"Apucară-mă ochii mei spre mânecare, ca să deprind cuvintele Tale."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful