You are on page 1of 10

Nota Tatabahasa Untuk SJKC (Dwibahasa)

* Dwibahasa (BM & BC) digunakan dalam halaman ini.


Minta maaf sekiranya laman ini mengandungi kesilapan.

NOTA 1: KATA PENGUAT


Kata Penguat Hadapan
1. paling
2. terlalu
3. agak
paling/terlalu/agak + cantik +nian/sekali/betul/benar/sangat/sungguh/amat --- (Salah )
paling/terlalu/agak + cantik ---------------------------------(Betul )

Kata Penguat Belakang


1.
2.
3.
4.

... nian ...


... sekali ... / ...
... betul ... / ...
... benar ... / ...
cantik + nian --------------(Betul )
indah + nian --------------(Betul )

Kata Penguat Bebas


1. sangat
2. sungguh
3. amat

sangat/ sungguh/ amat + cantik --------------------(Betul )

cantik + sangat/ sungguh/ amat --------------------(Betul )

sangat/sungguh/amat + cantik + sekali ----------- (Betul )

NOTA 2: KATA BANTU


1. sudah / telah
2. pernah
3. sedang
4. masih
5. belum
6. akan
7. hendak / mahu
8. harus
9. mesti /
10. boleh
11. dapat

NOTA 3: KATA ARAH


1. antara
2. atas
3. barat
4. bawah
5.belakang
6. dalam
7. hadapan
8. hujung
9. luar
10.penjuru
11.pinggir
12.samping /
13.sebelah
14.seberang
15.segi
16.selatan
17.selekoh
18.sisi
19.sudut
20.tengah
21.tepi
22.timur
23.utara

NOTA 4: KATA GANTI NAMA DIRI


Kata Ganti Nama Diri Pertama
1. saya
2. aku
3. beta
4. patik
5. hamba ()
6. kami ()
7. kita ()
Kata Ganti Nama Diri Kedua
1. kamu
2. awak
3. engkau /
4. anda /
5. tuan hamba ()
6. kalian
7. encik , tuan
8. cik
9. puan
Kata Ganti Nama Diri Ketiga
1. dia / ia
2. nya
3. beliau
4. baginda (/)
5. mereka
*Dalam surat / ucapan/syarahan:
a) saudara /
b) saudari /
c) ayahanda
d) bonda
e) dinda /
f) kakanda /
g) anakanda
h) hadirin & hadirat

NOTA 5: KATA GANTI NAMA TIDAK TENTU


1. apa-apa
2. siapa-siapa/ sesiapa /
3. mana-mana
4. bila-bila

NOTA 6: KATA GANTI PENUNJUK


1. ini
2. itu
3. sini
4. situ
5. sana
6. begitu
7. begini
8. demikian

NOTA 7: Tanda Baca


1. tanda koma
2. tanda noktah/ titik .
3. tanda tanya
4. tanda petik ...
5. tanda seru
6. tanda sempang -
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Huruf Besar
Tanda Sempang (-)
Tanda Garis Condong (/)
Tanda Kurung ( )
Tanda Koma Bertindih (;)
Tanda Noktah Bertindih (:)

NOTA 8: KATA SENDI


1. di ()
2. pada (///)
3. ke /
4. dari (//)
5. daripada (//)
6. kepada /
7. terhadap/ akan
8. bagi / untuk
9. demi
10. tentang
11. dengan /()/
12. oleh /(/)
13. hingga/ sampai
14. dalam
15. sejak/ semenjak
16. antara
17. seperti/ bagai/ bak/ umpama/ laksana / //

NOTA 9: PENJODOH BILANGAN


1. angkatan - ( )
2. baris ,
3. batang , ,... ()
4. bentuk ()
5. berkas
6. bidang ( )
7. biji ()
8. bilah ()
9. buah ()
10. buku ()
11. butir ( )
12. carik/cebis
13. cekak
14. cubit ,
15. cucuk
16. das

17. deret
18. gemal ,
19. genggam
20. gerombolan ()
21. gugus
22. gulung
23. gumpal ,
24. helai , , ( )
25. hidang
26. hiris/iris
27. ikat
28. jambak
29. jambangan
30. jemput
31. kaki ,
32. kawan
33. kajang
34. kandang /
35. kelompok
36. kepal
37. keping (,)
38. kepul
39. kerat
40. ketul ()
41. kumpulan
42. laras
43. lingkar ,
44. lembar
45. longgok
46. naskhah
47. orang ()
48. pangsa
49. papan
50. pasang
51. pasukan
52. patah, ()
53. pintu
54. potong ,
55. pucuk ,

56. puntung ,
57. rangkap ,
58. rawan ,
59. ruas
60. rumpun
61. sikat / sisir
62. tandan
63. tangkai
64. teguk
65. tingkat
66. tongkol
67. ulas ( )
68. urat
69. untai ,,
70. utas

NOTA 10: KATA PERINTAH

1. Sila
2. Jemput ()

3. Tolong
4. Jangan

4. Harap
5. Usah
6. Minta

NOTA 11: KATA SERU


*
1. Syabas /2. Amboi
3. Wah
4. Eh
5. Aduh
6. Aduhai
7. Wahai
8. Oh
9. Ah
10. Cih /
11. Cis
12. Nah (!) /
13. Hai, /
14. Kasihan, /
15. Syukur, / / /

NOTA 12: KATA HUBUNG


*
1. agar /supaya
2. apabila
3. ketika / tatkala
4. semasa/ sewaktu /
5. atau
6. bahawa
7. dan / serta
8. hingga /
9. jika / jikalau/ kalau/ sekiranya/ seandainya
10. kecuali / melainkan
11. kerana
12. lalu
13. malahan/ malah/ bahkan /
14. manakala
15. sambil
16. sedangkan
17. semenjak
18. sementara
19. sungguhpun /walaupun/ biarpun /meskipun
20. tetapi
21. setelah
22. sebaliknya
23. walhal
24. selagi
25. Sungguhpun...tetapi /Walaupun...namun
26. kian kian / semakin...semakin /makin...makin
27. Bagimana ...begitulah ...
28. Baik...baik ...
29. Baik...mahupun ...
30. bukan sahaja..bahkan juga ..
31. bukan sahaja...malahan ...
32. bukan sahaja...tetapi juga ...
33. daripada... lebih baik ...
34. entah...entah
35. Jangankan...pun ...
36. sama ada...ataupun ...

NOTA 13: PENANDA WACANA


*
1. Pada masa kini,
2. Kebelakangan ini,
3. Sejak akhir-akhir ini,
4. Selain itu,
5. Di samping itu,
6. Tambahan lagi,
7. Seterusnya, /
8. Dengan itu,
9. Jadi,
10.Lantaran itu,
11. Misalnya,
12. Contohnya,
13. Sebagai contoh,
14. Antaranya adalah seperti :
15. Namun,
16. Namun demikian,
17. Walaupun begitu, 18. Walau bagaimanapun,
19. Sebelum itu,
20.Selepas itu /
21. Oleh itu,
22. Oleh sebab itu,
23. Oleh yang demikian,
24. Maka,
25. Akhirnya, 26. Akibatnya,
27. Kesannya,
28. Pendek kata,
29. Kesimpulannya,
30. Bak kata peribahasa, / Bak kata pepatah,
NOTA 14: KATA TANYA
1. siapa
2. apa
3. mana
4. bila
5. bagaimana
6. mengapa /kenapa
7. berapa