© Swedbank

Swedbank
en företagspresentation
30 juni, 2014
© Swedbank
2
© Swedbank
Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller
bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha
en aktiv och kontinuerlig dialog med våra kunder.

Alla ska känna sig välkomna i Swedbank.
© Swedbank
Vårt syfte

Vi ska främja en sund och hållbar
ekonomi för de många


© Swedbank



I korthet
Nyckeltal, koncernen
30 juni 2014
Balansomslutning 2 052 mdkr
Rörelseresultat
(jan-jun 2014) 5 436 mkr
Utlåning till allmänheten 1 323 mdkr
Räntabilitet på eget kapital 16,6 %
(jan-jun 2014)
© Swedbank
Våra hemmamarknader
Sverige

Befolkning 9,5 milj
Privatkunder 4,1 milj
Företagskunder 269 000
Organisationskunder 66 000
Kontor 320
Uttags- och insättnings-
automater 0*
Bankkort 3,9 milj
Anställda 8 645
* Bankomaterna hanteras av Bankomat AB

Estland

Befolkning 1,3 milj
Privatkunder 1,0 milj
Företagskunder 127 000
Kontor 50
Uttags- och insättnings-
automater 469
Bankkort 1,1 milj
Anställda 2 290
Lettland

Befolkning 2,0 milj
Privatkunder 1,0 milj
Företagskunder 85 000
Kontor 54
Uttags- och insättnings-
automater 418
Bankkort 1,0 milj
Anställda 1 541
Litauen

Befolkning 3,0 milj

Privatkunder 2,0 milj
Företagskunder 88 000
Kontor 70
Uttags- och insättnings-
automater 476
Bankkort 1,8 milj
Anställda 1 859
© Swedbank
Övriga marknader
© Swedbank
Rötter & historik
© Swedbank
Vår historia

Vi började som Sveriges första sparbank, och vi vill gärna tro
att vi genom åren varit med och byggt vårt moderna samhälle
Jordbrukskassan Föreningsbanken Sparbanken
Sverige
Föreningsbanken
börsnoteras
Sparbanken Sverige
börsnoteras
Föreningssparbanken Hansabank Swedbank TAZ
- Kommerzbank
1820 1915 1991 1992 1994 1995 1997 2005 2006 2007 2014
Sparbanken
Öresund
© Swedbank
Samhällsengagemang och
ansvarstagande
© Swedbank
Ett större sammanhang
Vi vill vara en ansvarskännande aktör i samhället.

Vi har ambitiösa riktlinjer för etik, arbetsmiljö,
jämställdhet, mångfald och miljö. Det hjälper oss
att bidra till en hållbar samhällsutveckling – både
i vårt internationella och vårt lokala engagemang.

• Produkter som underlättar ett miljömedvetet
beteende
• Mångkulturella kontor
• Etik & affärsmoral – basen för bankens
förtroende och anseende

© Swedbank
Swedbank – en positiv kraft i samhället
• Ett starkt lokalt engagemang där vi verkar.
• Vi stöder aktivt organisationer och projekt
som bidrar till en positiv utveckling för
människor, näringsliv och samhälle.
© Swedbank


Enkel
• Vi förenklar ekonomi
• Vi gör det svåra enkelt

Öppen
• Vi är öppna för nya idéer och nya människor
• Vi är ärliga och raka

Omtänksam
• Vi är serviceinriktade, varma och hjälpsamma
• Vi strävar efter att bygga starka, varaktiga kundrelationer




Våra värderingar
En sund och hållbar ekonomi för de många människorna och företagen

© Swedbank
Privat
© Swedbank
Våra kunder ska vara de mest nöjda
Vi erbjuder allt från lättanvända tjänster
för vardagliga bankärenden tillkvalificerad
rådgivning inom…

• Lån & boendefinansiering
• Sparande & placeringar
• Betaltjänster
• Försäkringar
• Private Banking

…tillgängliga via kontor, telefon och
internet
© Swedbank
Vardagsaffärer
© Swedbank
Vi vill förenkla vardagen för våra kunder
Vi erbjuder produkter som är enkla att
förstå och använda
• Internetbanken, mobilbanken,
e-faktura, kort, giro eller Autogiro
gör betalningen enkel
• Gör uttagen i butik eller i automat.


© Swedbank
Spara & Placera
Spara & Placera
© Swedbank
Ekonomi är en central del i människors liv
• Valmöjligheterna är många. Vi hjälper våra kunder
på deras egna villkor.
• Inom spara och placera-området finns en rad
fonder, aktieindexobligationer, aktier, obligationer
och andra värdepapper. Sparkonton med hög
ränta är ett annat alternativ.
• Fondtorget, en handelsplats där våra kunder
kan handla såväl Swedbank Roburs fonder
som externa fondbolags, cirka 550 fonder
sammantaget.
• En välutvecklad webbplats för sparande.
© Swedbank
Låna
© Swedbank
Finansiering
• Swedbank är ledande på den svenska
bolånemarknaden. Vi är aktiva gentemot våra
kunder, både med prissättning och nya produkter.
Vi erbjuder allt från lånelöfte till den slutgiltiga
finansieringen.
• För lån till konsumtion, t ex bil, båt, vitvaror eller
soffa, har vi flera anpassade finansieringsprodukter.
• Även här finns flera vägar in i banken – låna enkelt
via telefonbanken, internetbanken eller besök ett
kontor.
• Genom att erbjuda sakförsäkringar ökar vi
mervärdet för till exempel våra bolånekunder eller
kunder som finansierar sitt bilinköp via Swedbank.
Vi har försäkringar för villa/hem, fritid och
bilförsäkring.

© Swedbank
Private Banking
© Swedbank
Individuella lösningar för privatpersoner,
företag och stiftelser
Genom noggranna och kontinuerliga
behovsanalyser arbetar vi aktivt för att ta fram
anpassade lösningar för skiftande finansiella behov.
En personlig rådgivare är nyckeln till bankens
samlade specialistkompetens.

• Finansiell planering
• Placeringsrådgivning
• Kapitalförvaltning
• Individuella lösningar, t ex alternativa placeringar
• Ägar- och generationsskiften
• Kontor på 28 orter i Sverige, samt
i Luxemburg och Baltikum

© Swedbank
Företag
© Swedbank
Vi gör det enklare för våra kunder att äga, leda
och utveckla sitt företag
• Vi är affärsbanken för företag som växer
och utvecklas
• Vi erbjuder heltäckande och prisvärda
banktjänster och anpassar dem efter
företagets specifika situation.

© Swedbank
Strategisk affärspartner för företag, offentlig
sektor och stora organisationer
• Vi vill hjälpa våra företagskunder att förverkliga affärsmålen – på både
kort och lång sikt.
• En certifierad företagsrådgivare och ett eget kundteam skapar bästa
helhetslösningarna för varje kund.
• Till hjälp finns bankens alla specialister för komplexa affärsupplägg
inom olika områden;

- internationell handel - företagsköp och försäljning
- ägarskiften - försäkringar juridik
- kapitalförvaltning - cash management
- värdepappers- och - riskhantering
valutahandel - skattekonsekvenser och
effekter på nyckeltal
© Swedbank
Ett samlat grepp om företagets affärer
• Vi erbjuder produkter, tjänster och
rådgivning inom områden som:

- pension & försäkring - finansieringar
- riskhantering - e-tjänster
- cash management - kapitalförvaltning
- utlandsaffärer - skatter & juridik
- ägarskifte - företagsförmedling
- placeringar - fastighetsförmedling

© Swedbank
Skog & Lantbruk
© Swedbank
En lång tradition
• God branschkunskap tillsammans med bankens
nätverk av specialister ger den bästa servicen
inom området
• Över tvåhundra lantbrukansvariga i hela landet
• Vi finansierar allt från fastigheten till maskinerna,
ger förskott på EU-stöden och ger råd kring säkra
placeringar
• Bra försäkringslösningar ger ökad trygghet
• Enklare företagande med tjänster som
effektiviserar betalningar, bokföring och ekonomi
– företagskonto, bankgiro, autogiro, kort,
e-bokföring, internet- och telefonbank

© Swedbank
Våra medarbetare
© Swedbank
Medarbetarna i banken
• Sveriges mest attraktiva arbetsgivare
i bank- och finanssektorn.
• Omkring 14 000 anställda i Norden, Baltikum
och internationellt
• En företagskultur utifrån våra värderingar –
öppen, enkel och omtänksam
• Young Professionals
• 58+

© Swedbank
Det är aldrig längre än ett steg, ett klick eller
ett samtal till Swedbank.
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss,
med generösa öppettider och förstklassig service
via internet, telefon eller personliga möten.

Många tjänster är tillgängliga dygnet runt, året
om.

Ring oss, logga in på vår webb
eller kom in på kontoret!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful