You are on page 1of 12

|| QAAvgzsi ||

QAAvz

d-i

Azsz DZjPz eP

|| QAAvgzsi ||


A UgA UuA Z t gzvi |
Pg gB P Avgzszwi ||
G ARA zAvUZgi |
sAi vAgZzvA dUvsi ||
Cx APB ||
CzzvAvBv vi w AgZP avB PgUwB
av Ai js P tPt sUvPmPPuvAi
AwPA zsA iA zivvidB g Ptz
Ai

WtgvZPBYB

eeAsvA

AvB

LAzPgB

zxA

vA

zsixAAiidAiidAiigPgPgu
aAvztzsdAzBAijAyA
sPwA

vzAPzgZg

wsvA

gwggz

giewzz
zZgztUtbzPA

xA

PgzPAsvzBRzjzzsUzQjgzg

dAvgjv

AU

gPszAiRWAiB PizzxA AizsAivzt


AzzsxA gUgePzgA QAzvvxA Q
AAvgzsA Pj || Ew ||
Cx AvB ||
1) NA gtuA...| g B || NA vA D...| vsA B || NA CA...|

PusA B || NA PAvA...| PsA B || NA ZAzA sA...| SAi


B || NA Dvu...| PAoAi B || NA Gv iA...| sA B || NA
PwA...| zAiiAi B || NA UAzszgA...| s B || NA B P...|
UAi B || NA Pz...| AisA B || NA DB dAv...| HgsA B
|| NA DzA jtA...| esA B || NA DzA AiBPjtA...| dAWsA B
|| NA vA D...| zsA B || Ew PB ||
2) NA ...| PgAi B || NA g K...| zQtPgAi B || NA
Kv...| zAi B || NA wzzs...| zQtzAi B || NA vgq...|
dAWAi B || NA Aivgt...| zQtdAWAi B || NA ...| Pm
B || NA vA AidA...| zQtPm B || NA vzev...AsvA...| s B || NA
vzev...IZB...| zAiiAi B || NA vz ...| PAoAi B || NA AivgA...|
B || NA u ...| zQt B || NA ZAzi ...|
ZAi B || NA s DzAvjPA...| zQtZAi B || NA
zvA...| PuAi B || NA zsv gz...| zQtPuAi B || NA
Aie AidA...| g B || Ew gPB ||
3) NA IAi B | Ew g | NA C bAz B | Ew S |
AzvAi B | Ew zAi | A eAi B | Ew zQt | FA
(DAi) PAi B | Ew | (B QPAi B | Ew s |)|| Ew I
B ||
4) NA GUA gA CAUsA B | NA A vgsA B || NA dAvA

gv RA zsisA B || NA AA tA CPsA B || NA szA


vvA PPsA B || NA iA PgvPgsA B || Ew PgB ||
5) NA GUA gA zAiiAi B | NA A g || NA dAvA gv
RA SAi m || NA AA tA PZAi i || NA szA vvA
vvAiiAi m || NA iA CAi sm ||
(NA GUA gA eAi zAiiAi B | NA A LAiiAi g ||
NA dAvA P SAi m || NA gv RA Ai PZAi i || NA
AA tA szA vd vvAiiAi m || NA vvA iA
AiiAi CAi sm ||)Ew zAiiB ||
[ NA ssgA Ew UAzsB ]
Cx zsi ||
egPwPRgazAPB,
ZPA ARA Z zgA zzszew sUzvB |
eijvA gzwPtA fA,
zAUA zsvPA z v gAB ||
{veRgA

QgzsvA,

APgqsgizA

di | vPA ZPPsAiPg stPZA, bwsvstAzAz


zsA QAA se ||} Ew ||
Cx i ||
NA GUA gA A dAvA gvRi |

AA tA szA vvA ii ||
(zwAvdgPg sw | zwAzAivB ggtA, zwAPdsw |
zwAvidPzUB ggtB |) Ew ||
Cx Pdi ||
{ZvgzAiivA PtPzAqA R, dAiv | }
Cx zgzvB ||
NA AzAi B|

NA AzAi B | zg zgAi B | NA ZAqAi

B | NA ZAqAi B | zQtzg zgAi B | NA Ai B | NA Ai


B | zg zgAi B | NA szAi B | NA szAi B | Gvgzg
zgAi B || Ew ||
Cx ozvB ||
NA DzsgP B | NA Pv B | NA PgAi B | NA CAvAi B
| NA gAi B | NA y B | NA QgzAi B | NA
gvAiAi B | NA tvAi B | NA AzzAi B | NA
Pzs B | NA tAqAi B | NA gvAgAi B | NA
tPAi B | NA gvAAi B | NA vZvAi B | NA
zsZgAi B | NA zsiAi B | NA eAi B | NA gUAi B |
NA LAiiAi B | NA CzsiAi B | NA CeAi B | NA CgUAi B
| NA CAiiAi B | NA CPUAi B | NA DAzPAzAi B | NA
AAi B | NA vvvPzAi B | NA PwAivs B | NA

PgAiPgs B | NA AZzteqsvvgAi PtPAi B


| NA CA CPAqAi zzPv B | NA GA AqAi qPv
B | NA A AqAi zPv B | NA A vAi B | NA gA gd
B | NA vA v B | NA iA iAiiAi B | NA A zAi B | NA
CA Dv B | NA GA CAvgv B | NA A giv B | NA A ev
B || Cv PAiB NA Ai B | NA Gvu B | NA eAi B |
NA QAiiAi B | NA AiUAi B | NA B | NA vAi B | NA
FAi B | NA CUAi B || (NA eAi B | NA CAi B
| NA Ai B | NA PqAi B | NA Pgu B | NA sU B
| NA AiUAzAi B | NA bvgAi B | NA Ai B | ) NA
svv zAi vAAiUz ov B || Ew ||
wA P, vvPv Uv zsAiv |
DA P PAii PBAii,
zvnmPzvAsgi |
egvAiUlsAiQulA,
CsA zsvARZPA QAA se ||
NA NA NA GUA gA A dAvA gvRi | AA tA szA
vvA ii ||
NA dSAi z wPzAAi | vB AB(v gAB)ZzAiiv ||
( NA QjlPAiggPgPAqARZPUzAsdvAgzsgvAQvPB

s vvewzAiPgAi vvd B | )
vAdA

zA

vz

gv

Cgu

Aiii || Ew A fA iUt AdUvA s, jgA


QAA v, tzB z, w, PPv, AixQ A Ad,
GZggZAiv |
NA gtuA....| NA ....| QAAi B | DA Aii||
NA vA D....| NA g KzA....| QAAi B | DA Aii||
NA PAvA.....| NA Kv.....| QAAi B | zA Aii||
NA CA....| NA wzzs.....| QAAi B | CWA Aii||
NA ZAzA sA....| NA vgqeAiv....| QAAi B | DZA
Aii||
NA Dvu....| NA Aivgt....| QAAi B | zsPA Aii||
Cv AZvPA, CgzsggPA Z PgAiv |
NA Gv iA....| NA ....| QAAi B | A Aii||
NA PwA.....| NA vA AidA.....| QAAi B | A Aii||
|| NA vzev....AsvA....| QAAi B | GvA Aii||
NA UAzszgA.....| QAAi B | DsgtA Aii||
NA B P...| NA vzev...IZB...| QAAi B | UAzsA Aii||
NA Pz....| NA vz CeAiAv....| QAAi B | A Aii||
Cv P zzB v vA ZAiv ||

{CxAUe || NA PAi B | z dAii | NA gAiuAi B | dAW


dAii | NA izsAi B | e dAii | NA UAzAi B | Hg
dAii | NA dUvAi B | PnA dAii | NA egu B | A
dAii | NA gtUgAi B | PQA dAii | NA vAi B | GzgA
dAii | NA ggu B | UA dAii | NA PgAi B | RA
dAii | NA zAi B | lA dAii | NA gu B | gB
dAii | NA AAi B | AUA dAii || Ew ||}
CxgtzvB ||
1) NA GUA gA zAiiAi B | NA A g B | NA dAvA gv
RA SAi tB | NA AA tA PZAi A B | NA szA vvA
vvAiiAi tB | NA iA CAi stB || 1 ||
2) NA UgqAi B | NA CAvAi B | NA gAi B | NA PzAi B
| NA Ai B | NA Ai B | NA gv B | NA B || 2 ||
3) NA EAzAi B | NA CUAi B | NA AiiAi B | NA IvAi B
| NA guAi B | NA Ai B | NA iAi B | NA FAi B
| NA u B | NA CAvAi B || 3 || Ew ||
Cx zze || NA eAi B| NA GUPju B| NA dzAAi
B| NA gzAi B| NA gAAi B| NA PzAi B| NA
AiivAv B| NA zsAi B| NA zgzAi B| NA CAvAvPAi
B| NA gzAi B| NA zguAi B|| Ew ||

NA DB dAv.....| NA AivgA......| QAAi B | zsA Aii||


NA DzA jtA...| NA u...| QAAi B | A Aii||
NA DzA AiB..| NA ZAzi ...| QAAi B | zA Aii||
NA DzA AiB...| NA s Dz...| QAAi B | vAA Aii||
vv gdA, AvAdA Z , tv |
iv A v AB sv A S AB |
z A ztA AB AB PA AB ||
Ev AB gv AB Aiv Aiv Aiiw vv AB |
AzzPA QAavAA gtA z ||
P | NA zvA....| QAAi B | zQtA Aii||
vvPA PPAiQvi | zvAqA UA ii ||
gzsvA A WA vvi | SUB PZP AiA gA ii
|| zvA zswi | sdA A ii
|| ewPAzPvdPiv | dAw vd Ai vA dAvA ii
|| AAig A v z | ewAi iizA vA
vRi || gwAZ gA Ai vB | lA zAA vA
AA ii || AiguvB svvgPB | gUz tAw
tA vA ii || AiA iv PA szv | Aii Z szAii
dB AiA szA ii || PvP AA vA vUu | sPA
AizA vA vA ii || gvPA Ai zsAiivzi |

vPzBST Piv vA ii || zsvv vB givB


| Cv v z Ew v ii ||
B P | NA zsv gz...| QAAi B | gA Aii||
[DB QgA PUt WvA Z z vAqi |
zxPAi UAzsPvAivi ||
z z dUx ARZPUzzsg | vvzzA vAiWA v dz ||
QgsA Av | UuWA AiizvA gtgv ||
NA dSAi z wPzAAi | vB AB (v gAB) ZzAiiv
|| EvWvAiA zv, eA PAiiv | Aix, NA B | NA zszAi
B | NA wPiAi B | NA Ai B | NA zsgAi B | NA PAi
B | NA zsAi B | NA zzgAi B || EvgZv, vAiv |
NA A vAii | NA zszA vAii | NA wPA vAii | NA
A vAii | NA zsgA vAii | NA PA vAii | NA zsA
vAii | NA zzgA vAii || ItgUzjz gvB
| sAiP Av z || QAAi B | WA
Aii || Ew || ]
Cx x ||
AiszPdwAvB vvZgvti |
AsvgsA QAA gtA z ||
DwzBRgP | CgPguAzs A v || GUA

(gA) A wPzASAizs | AsAs iA gP z Pi ||


ClA gA gvB v PB | A A AAiPA vx
|| i zz z Qgv ||
v sUv sAZAi | sPAi sQUiAi sgU ||
gAi sPA z | dzAi vAi Z ||
AgQu vsA vn | gAi zsAzAi B vAi Z ||
avzAi AzAi gz | zzgPguAi B ||
zvPg zxA sAszi | AA gA i ItPAi
|| PgUB rvA sPsAizi | AA gA i ItPA
i
|| g zQuvg Ptv dg jB |
vqAvZvA dzA twv zw ||
Aix gA jx gA dUvgA Z K PB |
Iv vZvQgv uv wzsA isi ||
A gv gAiu gvA w |
ZAzPAiVgzu v vA vA vvA v ||
Pu Z evev | AivA Pv vvA Ai s
|| fvA v AqjPP s | P gd ||
z g v z sAizzP |
z vP Az z P ||
z sUevApvv | vAXAPdge gVtA sQvii ||

AdPA jPA fvAAiiuA Z vzsi |


z g P gdB Pgv A sUB || Ew ||
{vA zsvA dsvsvA A Z svT ZvB | Czvvzvgz
As sAiiA UA ii ||}
NA vA D...| NA Aie AidA...| QAAi B | GzA Aii
|| Ew ||
DAiggUgA sUAAVP | zzw zsAiv vA CUz
jB

||

AvAzA

QA

DAiggUPi

AzzAzA

zzzzAzsi || C d QAB Aivi || Ew QA


Avgzsi ||
AUPB

..
gg l