PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

7
REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
ÎNCOVOIEREA SIMPLĂ A UNEI BARE DREPTE FĂRĂ
CONSOLE SITUATĂ PE DOUĂ REAZEME PUNCTUALE RIGIDE

1. ENUNŢ
Se consideră o bară dreaptă de arie constantă pe lungimea sa (rigiditate EI
constantă) care este supusă la încovoiere simplă prin acţiunea a două sarcini cunoscute
ca module, direcţii şi poziţie pe bară şi acţionând normal pe axa barei:
forţă concentrată P,
o sarcină uniform distribuită q
Conform axiomei legăturilor din Mecanică, în lucul reazemelor punctuale, rigide
se introduc două forţe concentrate V
1
şi V
2 ,
necunoscute ca module, denumite

reacţiuni.
În fig.1b.1 este prezentată configuraţia generală de încărcare cu sarcinile (module,
poziţii şi valori) şi reacţiunile (module, poziţiile în reazeme şi sensurile lor), precum şi
forma secţiunii transversale a barei.


Se cere:
1) Să se determine reacţiunile V
1
şi V
2
;
2) Să se traseze diagramele de forţe tăietoare şi momente încovoietoare şi să se
detremine momentul maxim şi poziţia secţiunii corespunzătoare pe bară;
P
V
2

V
1

Fig. 1b.1
1
6 5
4 3
2
q
L
a
b
c
d
Forma [i
dimensiunile
O
C2

C1
C
y0
y2

y1
yc
0,9λs
λs
s
z

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

8
3) momentul de inerţie şi modulul de rezistenţă al secţiunii în funcţie de s;
4) parametrului s al secţiunii (dimensionarea barei);
5) deplasarea şi rotirea secţiunii 6 aflată la distanţa d de capătul barei (w
6
şi ϕ
6
)
6) tensiunea tangenţială maximă (conform formulei lui Juravski);

2. MODEL DE REZOLVARE PENTR UN CAZ PARTICULAR
Pentru un caz particular se consideră valorile parametrilor din tabelul următor:

a b c d L P q λ
(m) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN/m) -
2 2 6 7 8 12 1,5 2,5
σ
a
=120 MPa; E= 2⋅10
5
MPa;

Pentru datele din tabel, configuraţia reală a barei este cea din fig. 1b.21. Determinarea reacţiunilor se face în acest caz folosind următoarele relaţii:

L
b c
) b c ( q a P
V M
L
)
b c
L ( ) b c ( q ) a L ( P
V M
y
y
2
0
2
0
2 1
1 2
+
⋅ − ⋅ + ⋅
= ⇒ =
+
− ⋅ − ⋅ + − ⋅
= ⇒ =


;
Relaţia de verificare este:
P=12k
1
2
3
4
V
2
V
1

Fig. 1b.
q=1,5 kN/m
8
2
6
7
6
w
6
, ϕ
6

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

9

2 1
0 V V ) b c ( q P F
z
+ = − + ⇒ =


Înlocuind valorile numerice se obţine:
kN , V ; kN , V 647 5 409 9
2 1
= = ;
Verificarea rezultatelor:
057 15 056 15 47 0 645 1 24 3 25 11 647 5 409 9 , , ); , , ( , , , , ≅ − + ≅ +

2. Diagramele de eforturi T şi M, forţa tăietoere şi momentul maxim (fig.1b.3)
Se trasează diagramele T=T(x) şi M=M(x) din

P=12k
1
2
3
4
V
2
=6kN
V
1
=12k
Fig. 1b. 3
q=1,5 kN/m
8
2
6
12kN
-6kN
24kNm
12kNm
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
+
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

10
Din diagrama T(x) se determină efortul tăietor maxim T
max
=12kN, iar din
diagrama M(x) se determină momentul încovoietor maxim M
max
= 24 kNm precum şi
poziţia secţiunii corespunzătoare pe bară: x
M
= 2m

3. Momentul de inerţie, modulul de rezistenţă şi momentul static al secţiunii
În figura 1b.4 este reprezentată secţiunea barei şi axele y
0
, y
1
, y
2
, y
C
, care trec prin
punctele O, C
1
, C
2
şi C, unde :
• punctul O este un punct de referinţă al secţiunii;
• punctul C
1
este centrul de greutate al dreptunghiului;
• punctul C
2
este centrul de greutate al triunghiului;
• punctul C este centrul de greutate al secţiunii.
Se notează cu :
• z
1
distanţa OC
1
; z
2
distanţa OC
2

z
C
distanţa OC
• d
1
distanţa CC
1
; d
2
distanţa CC
2

• z
max
distanţa până la fibra extremă
• A
1
aria dreptunghiului; A
2
aria triunghiului
• I
y1
momentul de inerţie al dreptunghiului faţă de axa ce trece prin C
1
(C
1
y)
• I
y2
momentul de inerţie al triunghiului faţă de axa ce trece prin C
2
(C
2
y)
• I
yC
momentul de inerţie al suprafeţei faţă de axa ce trece prin C (Cy)
• W
y
modulul de rezistenţă la încovoiere faţă de axa ce trece prin C (Cy)
Relaţiile de calcul utilizate sunt:
• centrul de greutate al suprafeţei:
s ,
s , , s
s , s , , s , s
A A
z A z A
z
C
λ =
λ ⋅ − λ
λ ⋅ λ ⋅ − λ ⋅ λ
=


= 6636 0
9 0 5 0
3 0 9 0 5 0 5 0
2 2
2 2
2 1
2 2 1 1

unde A
1
=λs
2
; z
1
=0,5s ; A
2
=0,5⋅0,9λ

s
2
=0,45λs
2
; z
2
=0,9λs/3=0,3λs ;

O

C
2

C
1
C
y
0
y
2

y
1
y
C

0,9λs
λs
s
z Fig.1a.4

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

11
• momentul de inerţie ale suprafeţei date (compuuse) în raport cu axa ce trece prin
centrul ei de greutate este:
C y C y yC
I I I
2 1
− =
unde momentele de inerţie ale celor două suprafeţe simple (dreptunghi şi triunghi) în
raport cu axe ce trec prin centrele lor de greutate sunt :

36
9 0
12
3
2
3
1
) s , ( s
I ;
) s ( s
I
y y
λ ⋅
=
λ ⋅
=
şi faţă de axa ce trece prin punctul C (formula formulei lui STEINER):

2
21 2
3
2
2
1 1
3
1
36
9 0
12
d A
) s , ( s
I ; d A
) s ( s
I
C y C y
⋅ +
λ ⋅
= ⋅ +
λ ⋅
=
unde: d
1
=z
C
-0,5λs= 0,1636λ s; d
2
= z
C
- 0,3λ

s =0,3636 λs;

4 3 2
2 2
3
2
4 3 2
1 1
3
1
0797 0
36
9 0
1101 0
12
s , d A
) s , ( s
I
; s , d A
) s ( s
I
C y
C y
λ = ⋅ +
λ ⋅
=
λ = ⋅ +
λ ⋅
=

Deci:
4 3
2 1
0304 0 s , I I I
C y C y yC
λ = − =
Modulul de rezistenţă al secţiunii W
y
se calculează astfel:

3 2
4 3
0458 0
6636 0
0304 0
s ,
s ,
s ,
z
I
W
max
y
y
λ =
λ
λ
= =
Momentul static al jumătăţii superioare a secţiunii se determină astfel
3 2
3
054 0
27
5
s ,
z
S
C
yC
λ =
λ
=
Înlocuind în expresiile obţinute valoarea lui λ=1,5 se obţin urătoarele rezultate:
. s , S ; s , W ; s , I ; s , z
yC y yC C
3 3 4
1215 0 103 0 1026 0 9954 0 = = = =
4. Dimensionarea barei la solicitarea de încovoiere

mm ,
, ,
M
s
M
s , ;
M
W
a
max iy
a
max iy
a
max iy
ynec
75 124
120 103 0
10 24
103 0
103 0
3
6
3
3
=


=
σ
=
σ
=
σ
=
; se adoptă s=125 mm;

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

12
5. Calculul deplasării şi rotirii secţiunii 6 (w
6
şi ϕ
6
)
Relaţiile folosite pentru sunt calculul deplasării şi rotirii secţiunii 6 sunt:
) ( ); (
0 0 0
x EI EI x x EI EIw EIw Φ′ + = Φ + + = ϕ ϕ ϕ
În cazul particular al aceastei probleme, aceste relaţii devin:

) d (
L
) L (
) d ( EI EI ); d ( d
L
) L (
EIw
L
) L (
EI ; ) L ( L EI EIw
) d ( d EI EIw w ); d ( d EI EIw EIw
Φ′ +
Φ
− = Φ′ + ϕ = ϕ Φ + ⋅
Φ
− =
Φ
− = ϕ ⇒ = Φ + ϕ =
Φ + ϕ = ⇒ = Φ + ϕ + =
0 6 6
0 0 2
0 6 0 0 0 6
0
0

unde Φ(x) şi Φ'(x)este funcţia de încărcare, respectiv derivata funcţiei de
încărcare:
Φ(d)= - (12⋅7
3
)/6+(12⋅5
3
)/6+1,5⋅(5
4
-1
4
)/24= - 397 kNm
3
= - 397⋅10
12
Nmm
3
Φ(L)= - (12⋅8
3
)/6+(12⋅6
3
)/6+1,5⋅(6
4
-2
4
)/24= - 512 kNm
3
= - 512⋅10
12
Nmm
3
Φ'(d)= - (12⋅7
2
)/2+(12⋅5
2
)/2+1,5⋅(5
3
-1
3
)/6= - 113 kNm
3
= - 113⋅10
9
Nmm
2

deci:
); d ( d
L
) L (
EIw Φ + ⋅
Φ
− =
6
înlocuind valorile numerice: ⇒ w
6
= 10,18 mm
) d (
L
) L (
EI Φ′ +
Φ
− = ϕ
6
; înlocuind valorile numerice: ⇒ ϕ
6
= -0,56
o

6. Calculul tensiunii tangenţiale maxime (cu ajutorul formulei lui Juravski)
Tensiunea tangenţială maximă corespunde liniei ce trece prin centrul de greutate,
deoarece momentul static al secţiunii aflate deasupra sau dedesupt S
yC
este maxim şi se
determină cu ajutorul fomulei lui JURAVSKI:
b I
S T
yef
cy max
max


= τ
unde: T
max
=12kN; I
yef
=0,1026 s
4
; b=0,368 s este lăţimea secţiunii în dreptul centrului
de greutate al secţiunii; S
Cy
=0,1215s
3
este momentul static al jumătăţii secţiunii .
MPa ,
, ,
,
b I
S T
yef
*
cy max
max
471 2
125 368 0 1026 0
125 1215 0 10 12
5
3 3
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
=


= τ ⇒ .

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

13
PROBLEME EXAMEN - TIP 1B
PROBLEMA 1b.1
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
2 2 6 7 8 -10 1,5 1,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
-4,5 0,5 9 0,995 0,1026 0,1031 90 -2,29 0,138 5,5 2,185
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=10kN
1
2
3
4
V
2
=0,5kN
V
1
=-4,5kN
q=1,5 kN/m
8m
2m
6m
-4,5kN
-0,5kN
1kNm
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
5,5kN
x=3,667m
+
-
-
+
-9kNm
1,083kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

14
PROBLEMA 1b.2
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
3 1,5 3,5 3,5 4 10 2,5 2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4.375 10.625 10.313 1.311 0.263 0.200 76
3,672 -0,392 10,625 2,007
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=10kN
1
2
3
4
V
2
=10,625kN
V
1
=4,375kN
q=2,5 kN/m
4m
1,5m
3,5m
4,375kN
-9,375kN
5,313kNm
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
+
6,5625kNm
10,313kNm
5
1,5m
+ 0,625kN
-10,625kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

15
PROBLEMA 1b.3
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
3,5 0,5 2,5 3,5 4 18 2 1,25
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,75 17,25 8,625 0,819 0,064 0,078 98 5,206 -0,527 17,25 3,136
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=18kN
1
2
3 4
V
2
=17,25kN
V
1
=4,75kN
q=2 kN/m
4m
0,5m
2,5m
4,75kN
8,625kNm
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
+
2,375kNm
8,25kNm
5
2m
+ 0,75kN
-17,25kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

16
PROBLEMA 1b.4
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1 1 3 4 5 10 2 1,75
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
10,4 3,6 10,4 1,147 0,176 0,153 83 7,627 -0,396 10,4 1,883
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=10kN
1
2
3
4
V
2
=3,6 kN
10,4 kN
q=2 kN/m
1m
5m
-3,6kN
7,2kNm
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
+
10,4kNm
2m
+
0,4 kN
x=0,2
10,44kN
V
1
=10,4 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

17
PROBLEMA 1b.5
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1 2 3 2,5 4 15 2 1,4
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
12 5 12 0,918 0,09 0,098 101 7,589 -0,176 12 1,834
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=10kN
1
2
3
4
V
2
=5 kN
12 kN
q=2 kN/m
1m
4m
5kNm
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
+
12kNm
1m
+
-3 kN
9kNm
1m
V
1
=12 kN
-5 kN
5

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

18
PROBLEMA 1b.6
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1 2 3 1,5 4 12 3 1,8
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
10,125 4,875 10,125 1,18 0,191 0,162 81 8,557 0,109 10,125 1,871
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=12kN
1
2
3
4
V
2
=4,875 kN
10,125 kN
q=3 kN/m
1m
4m
4,875kNm
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
+
10,125kNm
1m
+
-1,875 kN
8,25kNm
1m
V
1
=10,125 kN
-4,875 kN
5

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

19
PROBLEMA 1b.7
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1,5 1 3 1,5 4 22 3 1,3
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
16,75 11,25 24,75 0,852 0,072 0,085 135 6,754 0,108 16,75 1,543
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=22kN
1
2
3
4
V
2
=11,25 kN
16,75kN
q=3 kN/m
1m
4m
11,25kNm
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
+
16,75kNm
0,5m
+
-6,75 kN
1,5m
V
1
=16,75 kN
-11,25 kN
5
15,25kN
24,75kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

20
PROBLEMA 1b.8
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1,5 1 3 3 4 4 3 1,4
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
5,5 4,5 7,857 0,918 0,09 0,098 88 7,58 -0,355 5,5 1,107
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=4kN
1
2
3
4
V
2
=4,5 kN
5,5 kN
q=3 kN/m
1m
4m
-4,5kN
4,5kNm
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
+
5,5kNm
2m
+ 1,5 kN
x=0,5
5,875kNm
V
1
=5,5kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

21
PROBLEMA 1b.9
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
2,5 1 3 2,5 4 8 6 1,6
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
9 11 15,75 1,049 0,134 0,128 101 8,048 -0,141 11 1,471
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=8kN
1
2
3
4
V
2
=11 kN
9kN
q=6 kN/m
1m
4m
11 kNm
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
+
9 kNm
0,5m
+
-8 kN
1,5m
V
1
=9kN
-11 kN
5
15,75 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

22
PROBLEMA 1b.10
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
3 1 2 2,5 4 6 3 1,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
3,375 5,625 5,625 0,983 0,111 0,113 75 12,316 -0,18 15,625 1,455
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=6kN
1
2
3
4
V
2
=5,625 kN
3,375 kN
q=3 kN/m
1m
4m
5,625 kNm
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
+
3,375kNm
1m
+
5,25 kNm
1m
V
1
=3,375 kN
-5,625 kN
5
0,375 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

23
PROBLEMA 1b.11
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
3 1 2 2,5 4 12 2 1,2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,25 9,75 9,75 0,787 0,057 0,072 105 9,463 -0,113 9,75 1,608
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=6kN
1
2
3
4
V
2
=9,75 kN
4,25 kN
q=3 kN/m
1m
4m
9,75 kNm
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
+
4,25kNm
1m
+
7,5 kNm
1m
V
1
=4,25 kN
-9,75 kN
5
2,25 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B

24
PROBLEMA 1b.12
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1,7625 0 1,175 1,175 2,35 20 8,511 1,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
12,5 17,5 10,281 0,983 0,111 0,113 92 3,407 0,021 17,5 3,008
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=6kN
1
2
3
4
V
2
=3,375 kN
-3,375 kN
q=3 kN/m
1m
4m
3,375 kNm
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
+
1m
+
0,75 kNm
1m
V
1
=-0,375 kN
2,265 kN
5
-0,375 kN
-
-0,398 kN -0,375 kN
x=0,125m

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
25
PROBLEMA 1b.13
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
4 1 4 5 6 20 5 2,25
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
15,417 19,583 39,167 1,475 0,374 0,253 109 6,616 -0,344 19,583 1,599
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=20kN
1
2
3 4
V
2
=19,583 kN
15,417 kN
q=5 kN/m
1m
6m
-19,583kN
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
3m
+
0,417 kN
15,417kNm
+
39,166kNm
V
1
=15,417 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
26
PROBLEMA 1b.14
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
2 0 4 5 6 15 5 2,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
23,333 11,667 36,667 1,639 0,513 0,313 100 5,444 -0,29 23,333 2,037
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=15kN
1
2
3
4
V
2
=11,667 kN
23,333 kN
q=5 kN/m
2m
6m
-11,667kN
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
2m
+
13,333 kN
36,666kNm
+
23,334kNm
V
1
=23,333 kN
-1,667kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
27
PROBLEMA 1b.15
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
6 4 8 7 8 16 2 2,75
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
6 18 32 1,803 0,683 0,379 89 9 -0,477 18 1,803
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=16kN
1
2 3
4
V
2
=18 kN
12 kN
q=2 kN/m
8m
32kNm
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
24kNm
4m
+
2m
V
1
=6 kN
+
-18 kN
2 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
28
PROBLEMA 1b.16
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
5 2 5,5 5,5 6 12 1 3
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
3,313 12,188 12,063 1,967 0,886 0,451 61 5,034 -0,553 12,188 2,383
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=16kN
1
2
3 4
V
2
=12,188 kN
3,313 kN
q=2 kN/m
8m
12,065kNm
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
2m
+
3m
V
1
=3,313 kN
+
-11,687 kN
0,313 kN
0,5m
-12,188 kN
6,094kNm
6,626kNm
5

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
29
PROBLEMA 1b.17
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1 2 3 2 3 6 2 1,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,333 3,667 4,333 0,983 0,111 0,113 69 5,642 -0,212 4,333 1,324
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=6kN
1
2
3
4
V
2
=3,667 kN
4,333 kN
q=2 kN/m
1m
3m
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
1m
+
-3,667 kN
4,333 kNm
+
2,666 kNm
V
1
=4,333 kN
-1,667 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
30
PROBLEMA 1b.18
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
2 0 4 4,5 5 10 2 1
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
10,8 7,2 17,6 0,656 0,033 0,05 144 4,033 -0,45 10,8 1,137
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=10 kN
1
2 3 4
V
2
=7,2 kN
10,8 kN
q=2 kN/m
2m
5m
-7,2 kN
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
2m
+
6,8 kN
17,6 kNm
+
7,2 kNm
V
1
=10,8 kN
-3,2 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
31
PROBLEMA 1b.19
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
2 4 6 5 6 6 2 1
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,667 5,333 9,333 0,656 0,033 0,05 116 12,971 -0,67 5,333 0,865
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=6kN
1
2
3
4
V
2
=5,333 kN
4,667 kN
q=2 kN/m
2m
6m
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
2m
+
-5,333 kN
9,334 kNm
+
6,668 kNm
V
1
=4,667 kN
-1,333 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
32
PROBLEMA 1b.20
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
4 0 4 6 8 16 2 1
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
14 10 40 0,656 0,033 0,05 189 18,148 -0,429 14 0,855
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=16kN
1
2 3
V
2
=10 kN
14 kN
q=2 kN/m
8m
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
4m
+
V
1
=14 kN
-10 kN
6 kN
40 kNm
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
33
PROBLEMA 1b.21
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
6 0 6 7 8 20 1,5 1,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN Mpa
10,625 18,375 36,75 0,983 0,111 0,113 140 10,906 -0,584 18,375 1,364
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=20 kN
1
2 3
V
2
=18,375 kN
10,625 kN
q=1,5 kN/m
8m
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
6m
+
V
1
=10,625 kN
-18,375 kN
1,625 kN
36,75 kNm
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
34
PROBLEMA 1b.22
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
2 2 4 5 6 9 1,5 1,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
7,5 4,5 15 0,983 0,111 0,113 104 8,392 -0,448 7,5 1,009
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
V
2
=4,5 kN
P=9kN
1
2
3
4
7,5 kN
q=1,5 kN/m
2m
6m
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
2m
-4,5 kN
15 kNm
+
9 kNm
V
1
=7,5 kN
+
-1,5 kN
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
35
PROBLEMA 1b.23
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
2 0 4 5 6 12 2 2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
13,333 6,667 22,667 1,311 0,263 0,2 99 6,476 -0,346 13,333 1,484
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=12 kN
1
2 3 4
V
2
=6,667 kN
13,333 kN
q=2 kN/m
2m
6m
-6,667 kN
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
2m
+
9,333 kN
22,666 kNm
+
13,334 kNm
V
1
=13,333 kN
-2,667 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
36
PROBLEMA 1b.24
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
4 0 2 5 6 6 3 2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
7 5 10 1,311 0,263 0,2 75 10,934 -0,569 7 1,358
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=6kN
1
2
3
4
V
2
=5 kN
7 kN
q=3 kN/m
2m
6m
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
2m
+
-5 kN
8 kNm
+
10 kNm
V
1
=7 kN
1 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
37
PROBLEMA 1b.25
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
3 1 5 4 8 20 4 1,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
22,5 13,5 59,5 0,983 0,111 0,113 164 20,914 -0,044 22,5 1,217
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=20kN
1
2
3
5
V
2
=13,5 kN
22,5 kN
q=4 kN/m
2m
8m
-13,5kN
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
2m
+
14,5 kN
59,5 kNm
+
40,5 kNm
V
1
=22,5 kN
-5,5 kN
1m
4
22,5 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
38
PROBLEMA 1b.26
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1 1 3 4 6 30 2 1,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
27,667 6,333 27,227 0,983 0,111 0,113 127 11,047 -0,233 27,667 2,496
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=30 kN
1
2
3
4
27,667 kN
q=2 kN/m
1m
6m
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
2m
-6,333 kN
19 kNm
+
V
1
=27,667 kN
+
-2,333 kN
-
V
2
=6,333 kN
27,667 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
39
PROBLEMA 1b.27
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
2 1 3 4 8 25 8 1,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
30,75 10,25 57,5 0,983 0,111 0,113 163 19,056 -0,073 30,75 1,684
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=25 kN
1
2
3
5
V
2
=10,25 kN
30,75 kN
q=8 kN/m
1m
8m
-10,25kN
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
1m
+
22,75 kN
57,5 kNm
+
51,25 kNm
V
1
=30,75 kN
-2,25 kN
1m
4
30,75 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
40
PROBLEMA 1b.28
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
2 0 3 4 6 20 5 2,5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
24,583 10,417 39,167 1,639 0,513 0,313 102 8,701 -0,178 24,583 2,063
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=20 kN
1
2 3
4
V
2
=10,417 kN
24,583 kN
q=5 kN/m
2m
6m
-10,417 kN
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
1m
+
14,583 kN
39,166 kNm
+
31,251 kNm
V
1
=24,583 kN
-5,417 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
41
PROBLEMA 1b.29
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1 0 3 3 5 30 5 2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
34,5 10,5 32 1,311 0,263 0,2 111 8,122 -0,132 34,5 3,055
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=30 kN
1 2 3 4
V
2
=10,5 kN
34,5 kN
q=5 kN/m
2m
5m
-10,5 kN
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
1m
+
29,5 kN
32 kNm
+
21 kNm
V
1
=34,5 kN
-0,5 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
42
PROBLEMA 1b.30
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1,5 0 3 3 4 20 8 2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
27,5 16,5 32,25 1,311 0,263 0,2 111 3,975 -0,188 27,5 2,435
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=20 kN
1
2 3 4
V
2
=16,5 kN
27,5 kN
q=8 kN/m
1,5 m
4 m
-16,5 kN
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
1,5 m
+
15,5 kN
32,25 kNm
+
16,5 kNm
V
1
=27,5 kN
-4,5 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
43
PROBLEMA 1b.31
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1,5 0 3 3 4 20 -10 2,2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
-6,25 -3,75 1,187 1,422 0,349 0,242 41 -18,987 0,725 3,375 2,213
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=20 kN
1
2 3 4
V
2
=-3,75 kN
-6,25 kN
q=10 kN/m
1,5 m
4 m
+
DIAGRAMA M
+ DIAGRAMA T
-
1,5 m
1,875 kNm
+
V
1
=-6,25 kN
8,75 kN
3,75 kN
-11,25 kN
x
2
=1,125m
x
1
=0,625m
-1,953
-4,453
-3,75 kNm
-
+
-
-
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
44
PROBLEMA 1b.32
DATE DE INTRARE
a b c d L P q λ
m m m m m kN kN/m -
1,5 0 3 3 4 -10 8 2,3
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
8,75 5,25 4,125 1,508 0,399 0,265 51 14,402 -0,64 8,75 3,192
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


O

C
2

C
y
0
y
2

y
1
y
c

0,9λs
λs
s
z
P=20 kN
1
2 3 4
V
2
=5,25 kN
8,75 kN
q=8 kN/m
1,5 m
4 m
-5,25 kN
+
DIAGRAMA M
+
DIAGRAMA T
-
1,5 m
+
6,75 kN
6,973 kNm
+
5,25 kNm
V
1
=8,75 kN
-3,25 kN
+
-
x
1
=1,094 x
2
=1,094
4,125 kNm
4,785 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
45
MODELUL 1C
ÎNCOVOIEREA SIMPLĂ A UNEI BARE DREPTE
CU CONSOLE SITUATĂ PE DOUĂ REAZEME
PUNCTUALE RIGIDE
Se consideră o bară dreaptă cu console (fig.1c.1), având secţiunea constantă pe
lungimea sa (rigiditate la încovoiere constantă EI) şi secţiunea având forma din fig.1c.2,
cu două console de lungimi a şi c şi distanţa între reazeme b, care este solicitată la
încovoiere simplă prin acţiunea următoarelor sarcini exterioare:
o forţă concentrată P ce acţionează la distanţa d;
o sarcină uniform distribuită q ce acţionează între distanţele e şi f.
un cuplu concentrat N ce acţionează la distanţa g;
Conform axiomei legăturilor în lucul reazemelor punctuale şi rigide se introduc
cele două forţe de legătură V
1
şi V
2
(reacţiunile) - necunoscute ca module, având
direcţia şi sensul din fig. 1c.1.


Se cere:
1. să se determine reacţiunile V
1
şi V
2
(2p);
2. să se traseze diagramele de forţe tăietoare şi momente încovoietoare (2p);
3. să se dimensioneze bara (determinarea parametrului s al secţiunii)(2p);
4. să se determine tensiunea tangenţială maximă (formula lui Juravski) (1p);
5. să se determine deplasările şi rotirile secţiunilor capătului din stânga (w
0
şi ϕ
0
)

şi
respectiv cea situată la mijlocul distanţei între reazeme (w
6
şi ϕ
6
) (2p);
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
λs
C3
C2
C
C1
s
s s s
Fig. 1c.2
P
V
2

V
1

Fig. 1c.1
0
6 2 1
q
g
N
a+b/2
a
d
e
x
z
b c
f
4
5
3

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
46
CAZ PARTICULAR
Pentru un caz particular se dau valorile parametrilor în tabelul următor:
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
2,45 1,55 4,22 0 3,55 6,44 8,22 2 22,3 5,7 -12
σ
a
=120 MPa; E= 2,1⋅10
5
MPa;
Figura corespunzătoare acestui caz particular este 1c.3.


Determinarea celor două reacţiuni se face în acest caz folosind ecuaţiile de
echilibru din Mecanică:
) kN ( ,
b
a
f e
) e f ( q N ) d a ( P
V M
) kN ( ,
b
f e
b a ) e f ( q N ) d b a ( P
V M
y
y
459 0
2
0
232 39
2
0
2 1
1 2
− =+
⋅ − ⋅ + − − ⋅ −
= ⇒ =
=


+
− + ⋅ − ⋅ + + − + ⋅
= ⇒ =


;
Relaţia pentru verificare este:

2 1
0 V V ) e f ( q P F
z
+ = − + ⇒ =

⇔ ) , , ( , , , , , 55 3 44 6 7 5 3 22 459 0 232 39 733 38 − ⋅ + = − =2. Diagramele de eforturi tăietoare şi momente încovoietoare
Folosind regulile stabilite la construcţia diagramelor de eforturi se trasează
diagramele T=T(x) şi M=M(x) din fig.1c.4 şi fig.1c.5 din care rezultă forţa tăietoare
maximă: T
max
=22,3 kN, momentul încovoietor maxim M
max
= 54,635 kNm, precum şi
poziţia secţiunii corespunzătoare momentului maxim faţă de capătul barei: x
M
= 2,45 m.
P=22,3kN
V
2

V
1

Fig. 1c.3
q=5,7kN/m
N=-12kNm
2,45 x
z
3,225
1,5
3,5
6,4
4,22
0
6 2 1 4 3 5

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
47

3. Dimensionarea barei la încovoiere
Relaţia de dimensionare la solicitarea de încovoiere este:
;
M
W
a
max iy
yznec
σ
= unde
W
y
este modulul de rezistenţă al barei şi se calculează cu ajutorul relaţiei:
max
y
y
z
I
W = , unde z
max
= max[z
C
; (λs+2,5s-z
C
)] este distanţa maximă până la
fibra extremă.
În figura 1C.6 este reprezentată secţiunea barei
(constantă pe lungimea sa) şi axele y
0
, y
1
, y
2
, y
3
, y
C
,
care trec prin punctele O, C
1
, C
2
, C
3
şi C
unde :
• punctul O este un punct de referinţă al secţiunii;
• punctul C
1
este centrul de greutate al dreptunghiului 1;
• punctul C
2
este centrul de greutate al dreptunghiului 2;
• punctul C
3
este centrul de greutate al triunghiului 3;
• punctul C este centrul de greutate al secţiunii.
y
3
y
2

y
C

y
1


y
0

1,5s
λs
zC
Fig. 1C. 6
C3
C2
C
C1
O
s
s s s
Fig. 1c. 5
16,932
14,367
-54,635
-36,010
-28,967
-12
13,908
-22,3
T
+
M
+
0
2 1 4 3 5
0
2 1 4 3 5
Fig. 1c. 4

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
48
Centrul de greutate C al suprafeţei secţiunii se
determină cu ajutorul relaţiei:
3 2 1
3 3 2 2 1 1
A A A
z A z A z A
z
C
+ +
+ +
=
unde s-a notat cu :
z
1
= 0,5λs - distanţa OC
1
; A
1
=λs
2
- aria dreptunghiului 1
z
2
= (0,5+λ)s - distanţa OC
2
; A
2
=3s
2
- aria dreptunghiului 2
z
3
= (1,5+λ)s - distanţa OC
3
; A
3
=2,25s
2
- aria triunghiului 3
după înlocuiri rezultă: s
,
, , ,
z
C
25 5
875 4 25 5 5 0
2
+ λ
+ λ + λ
= ;
pentru cazul considerat (λ=2) rezultă: z
C
/ s = 2,397
Momentul de inerţie ale suprafeţei I
yC
în raport cu axa ce trece prin centrul ei de
greutate se determină astfel:
C y C y C y yC
I I I I
3 2 1
+ + = , unde:
; d A
) s , ( s
I
; d A
) s ( s
I
; d A
) s ( s
I
C y
C y
C y
2
3 3
3
3
2
2 2
3
2
2
1 1
3
1
36
5 1 3
12
3
12
⋅ +

=
⋅ +

=
⋅ +
λ ⋅
=

unde:
d
1
= z
C
-0,5λs este distanţa CC
1

d
2
= λs+0,5s- z
C
este

distanţa CC
2
d
3
= λs+1,5s- z
C
este distanţa CC
3

Rezultă după înlocuiri:
4
2
4
2
4
2
4
3
5 1 25 2 5 0 3 5 0
12
375 6
s ,
s
z
, s ,
s
z
s ,
s
z
s
,
I
C C C
yC


λ + + − +


λ + + − +


λ − λ +
+ λ
=
înlocuind λ=2 pentru cazul considerat rezultă :
I
yC
/ s
4
=7,87
Modulul de rezistenţă W
y
pentru cazul considerat este:
W
y
/ s
3
=3,284
Relaţia de dimensionare la solicitarea de încovoiere
a
max iy
yznec
M
W
σ
= devine:
mm ,
,
,
,
M
s
M
s ,
a
max iy
a
max iy
756 51
120 284 3
10 635 54
284 3
284 3 3
6
3
3
=


=
σ ⋅
= ⇒
σ
=
Se adoptă s=52 mm;
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
49
4. Calculul tensiunii tangenţiale
maxime (formula lui Juravski)
b I
S T
yef
*
cy max
max


= τ
Tensiunea tangenţială maximă se
calculează în secţiunea în care forţa
tăietoare este maximă T
max
şi
corespunde liniei ce trece prin
centrul de greutate (când z
C
<λs, fig.
1c.7a) sau în dreptul saltului de
lăţime a secţiunii unde lăţimea b
(când z
C
>λs , fig. 1c.7b).
Momentul static al secţiunii (S*
zc
) se determină deci pentru cele două cazuri:
cînd z
C
< λs (fig. 1c.6b): S*
yc
= (z
C
)
2
⋅ 0,5 s
cînd z
C
>λs (fig. 1c.6a): S*
yc
= λ s
2
(z
C
-0,5λs)
pentru cazul considerat (λ=2): z
C
=2,397s > λs, rezultă S*
yc
= λ s
2
(z
C
-0,5λs)= 2,794 s
3

; MPa ,
, ,
b I
S T
yef
*
cy max
max
928 2
52 57554834
52 794 2 10 3 22
3 3
=

⋅ ⋅ ⋅
=


= τ


5. Calculul deplasării şi rotirii secţiunii 0 (w
0
şi ϕ
0
) şi 6 (w
6
şi ϕ
6
)
Relaţiile folosite pentru calculul deplasării /rotirii sunt:

) x ( EI EI
) x ( x EI EIw EIw
Φ′ + ϕ = ϕ
Φ + ϕ + =
0
0 0

unde Φ(x) şi Φ'(x) este funcţia de încărcare, respectiv derivata funcţiei de
încărcare în secţiunea barei situată la distanţa x de capăt
• Pentru calculul deplasării/rotirii secţiunii corespunzătoare capătului din stânga al
barei w
0
, ϕ
0
se folosesc ecuaţiile deplasărilor din dreptul reazemelor 1 şi 2:

;
b
a
b
a
EIw ;
b
EI
) b a ( EI EIw EIw
a EI EIw EIw
2 1 0
2 1
0
2 0 0 2
1 0 0 1
1
0
0
Φ +


+ Φ − =
Φ − Φ
= ϕ ⇒
Φ + + ϕ + = =
Φ + ϕ + = =

• Cu valorile EIϕ
0
şi EIw
0
astfel calculate se determină deplasarea/rotirea secţiunii 6
EIw
6
şi EIϕ
6
:
Fig. 1c.7

z
c
<λs
τ
ma
b

z
c
>λs
C
τ
ma

a

C

z
c
z
c

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
50

6
2 1
6 6 0 6
6
2 1
6 6 0 0 6
2
2
2
Φ′ +
Φ − Φ
= ϕ ⇒ Φ′ + + ϕ = ϕ
Φ +
Φ + Φ
− = ⇒ Φ + + ϕ + =
b
EI ) / b a ( EI EI
EIw ) / b a ( EI EIw EIw

Pentru cazul considerat, valorile funcţiilor de încărcare Φ
1
, Φ
2,
Φ
6
şi Φ

6
se
determină după cum urmează:

2
2 2
6
3
3 3
6
3
4 3 3
2
3
3
1
185 104
2
775 0 231 39
2
225 3 3 22
621 121
6
775 0 231 39
6
225 3 3 22
527 213
24
0 45 0 7 5
6
55 1 231 39
6
4 3 22
658 54
6
45 2 3 22
kNm ,
, , , ,
kNm ,
, , , ,
kNm ,
) , ( , , , ,
kNm ,
, ,
== Φ′
== Φ
=
− ⋅
+= Φ
=

= Φ

Înlocuind aceste valori în expresiile lui w
0
, ϕ
0
, w
6
, ϕ
6
, se obţine:

; Nmm , kNm ,
b
EI
; Nmm , kNm , a
b
EIw
2 9 2
2 1
0
3 12 3
1
2 1
0
10 496 102 496 102
10 457 196 457 196
⋅ − = − =
Φ − Φ
= ϕ
⋅ = = Φ − ⋅
Φ − Φ
− =


2 9 2
6
2 1
6
3 12 3
6
2 1
6
10 689 1 689 1
10 472 12 472 12
2
Nmm , kNm ,
b
EI
Nmm , kNm , EIw
⋅ = = Φ′ +
Φ − Φ
= ϕ
⋅ − = − = Φ +
Φ + Φ
− =

Înlocuind valorile E=2⋅10
5
MPa şi I
z
=57.554.834 mm
4
în expresiile deplasărilor şi
rotirilor se obţine:

0
4
6
7 12
6
0
4
0
7 12
0
008 0
180
57554834 2
10 689 1
084 1
57554834 2
10 472 12 10 472 12
510 0
180
57554834 2
10 496 102
067 17
57554834 2
10 457 196 10 457 196
,
,
; mm ,
,
EI
,
w
,
,
; mm ,
,
EI
,
w
=
π= ϕ
− =


− =

− =
− =
π


⋅ −
= ϕ
=


=

=PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
51
PROBLEME EXAMEN - TIP 1C
PROBLEMA 1c.1
DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
2 3 1 6 0 5 0 1 2 1 5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
5.167 1.833 7 1.7 3.615 2.008 31 38.57 -1.56 -6 0.05 3.166 0.588
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

y
3

1,5s
s
C
C
C
C
s
s
y
2

y


y
s s
z
C

P=2kN
V
2

V
1

q=1kN/
N=5kNm
z
3m
0
1
2
3
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
1m
2m
3,166kN
0,167kN
2kN
-2kN
+
-
-5kNm
-7kNm
-2kNm
+
-
x

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
52
PROBLEMA 1c.2

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1.5 1 1.8 0 1.5 4.3 1.5 2 -15 4 15
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-26.98 23.18 22.5 2.397 7.87 3.284 39 -5.288 0.29 0.032 -0.009 15.98 2.67
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2
y
C

y
1

1,5s
2s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s s
z
C
P=15k
V
2

q=4kN/m N=15kN
z
0 1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2 3
-
-
7,5kNm
+
V
1

1,5
-6,48kN
-11,98kN
7,2kN
1m
1,8
15kN
22,5kNm
-15,98kN
+
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
53
PROBLEMA 1c.3

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 3 1.5 4.5 1.2 3 1.2 3 12 3 -8
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-7.047 24.447 18 3.045 15.327 5.033 32 0 -0.12 -2 -0.02 12.447 3.569
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
3s
C
C
C
C
s
s s s
z
C
P=12kN
V
2

V
1

q=3kN/m
N=8kNm
z
3m
0
1
4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
1,2m
-18kNm
12kN
-7,047kN
-
-8,456kNm
-12,447kN
+
-
x
1,5m
2
3
-0,456kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
54
PROBLEMA 1c.4

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 8 2 2 0 10 6 4 -30 2 -2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-15.25 5.25 34.5 3.662 26.621 7.269 35 0 -0.5 -16.94 0.097 19.25 3.958
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
4s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s s
P=30kN
V
2

V
1
q=2kN/m
N=2kNm
z
6m
0
1
4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
2m
-7,44kNm
4kN
-15,25kN
-
-34,5kNm
-4kNm
+
-
x
2m
2 3
8m
5
-19,25kN
10,75kN
-1,25kN
+
-5,44kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
55
PROBLEMA 1c.5

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 2 0.4 2.4 0.6 2.4 0.6 5 -2 3 2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
2.75 0.65 1.65 4.256 42.338 9.948 12 0 0.2 1.8 0.023 2.75 4.085
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
5s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s
s
z
C
P=2kN
V
2

V
1
q=3kN/m
N=2kNm
z
0
1
4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
0,6m
0,910kNm
-
-0,56kNm
+
x
0,4m
2 3
2m
2,75kN
-1,45kN
+
-0,35kNm
-0,8kN
-2kN
X=0,916m
1,65kNm
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
56
PROBLEMA 1c.6

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 1.3 0.7 0.7 1 2 1 1 -12 5 -10
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-14 7 10.4 1.7 3.615 2.008 36 0 -0.154 -1.221 -0.015 14 1.928
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
y
3

1,5s
s
C
C
C
C
s
s
y
2

y


y
s s
z
C

P=12kN
V
2

V
1
q=5kN/m
N=10kNm
z
0
1
4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
0,7m
-0,40kNm
-
-1,225kNm
x
0,7m
2 3
1m
-14kN
+
-9,8kNm
-3,5kN
1,3m
3,5kN
-
-2kN
-10,4kNm
-
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
57
PROBLEMA 1c.7

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 2.5 1.8 1.5 2.5 4.3 1.5 2 20 15 4
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-0.12 47.12 24.3 2.397 7.87 3.284 40 0 -0.032 -0.691 -0.031 27 4.288
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2
y
C

y
1

1,5s
2s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s s
z
C
P=20kN
V
2

q=15kN/m
N=4kNm
z
0
1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2 3
-
-
-0,18kNm
+
V
1

1,5m
-24,3kNm
27kN
1m
1,8m
-0,12kN
-4,18kNm
-20,12kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
58
PROBLEMA 1c.8

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1.5 2 0 0 1.5 3.5 2.5 3 -12.8 6.4 6.4
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-12.8 12.8 19.2 3.045 15.327 5.033 32 -11.698 0.532 1.908 -0.048 12.8 3.67
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
3s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s s
z
C
P=12,8kN
V
2

q=6,4kN/m
N=6,4kNm
z
0 1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
V
1

1,5m
-12,8kN
1m
12,8kN
9,6kNm
19,2kNm
+
+
1m
16kNm
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
59
PROBLEMA 1c.9

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 4 1 5 0 4 1 4 20 10 10
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
17.5 42.5 20 3.662 26.621 7.269 29 0 0.133 1.549 -0.44 22.5 6.739
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
4s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s s
P=20kN
V
2

q=10kN/m
N=10kNm
z
0
1
4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
1m
12,5kNm
-20kNm
x
1m
2
3
x=1,75m
+
2,5kNm
20kN
-
+
-
V
1

4m
+
-22,5kN
17,5kN
5,3125kNm
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
60
PROBLEMA 1c.10

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0.3 1.5 0.5 1.2 0 2.3 0.3 5 -12 20 -4
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
12.467 21.533 4.145 4.256 42.338 9.948 16 -1.166 0.220 1.092 -0.053 11.533 9.637
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
5s
C
C
C
C
s
s s
s
z
C
P=12kN
V
2
V
1

q=20kN/m
N=4kNm
z
0
1
4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
0,3m
10kN
-6kN
-
-0,9kNm
-2,5kNm
+
+
x
2
3
1,2m
0,467kN
6,467kN
-11,533kN
+
0,824kNm
1,5m 0,5m
-11,533kN
-
-
3,1kNm
4,145kNm
-
-
x=0,323m

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
61
PROBLEMA 1c.11

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1.5 2.4 0 2.7 0 1.5 1.5 1 9.6 6.4 -24
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
7.4 11.8 16.8 1.7 3.615 2.008 42 -9.466 0.339 3.918 -0.043 11.8 1.194
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3 1,5s
s
C
C
C
C
s
s
y
2
y

y
s s
z
C
P=9,6kN
V
2

q=6,4kN/ N=24kNm
z
0 1 6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
-
V
1

1,5
-9,6kN
-11,8kN
1,2
-2,2kN
14,16kNm
-7,2kNm
16,8kNm
+
1,2
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
62
PROBLEMA 1c.12

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0.7 2 0 0.4 0 1.9 1.9 2 5 12 -18
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
16.7 11.1 9.12 2.397 7.87 3.284 29 2.493 -0.214 -0.977 0.079 13.4 4.05
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
y
3
y
2
y
C

y
1

1,5s
2s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s s
z
C
P=5kN
V
2
V
1
q=12kN/m
N=18kNm
z
0
1 4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
0,4m
-4,8kN
-0,96kNm
-9,12kNm
-
x
2
3
0,7m
3,3kN
-11,1kN
+
1,2m
0,8m
-
-
+
-9,8kN
-13,4kN
x=0,275m
-4,44kNm
-3,986kNm
8,88kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
63
PROBLEMA 1c.13

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0.6 1.2 0 1 0 1 1.3 3 -2 3 -4
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-1.417 2.417 2.792 3.045 15.327 5.033 17 1.855 -0.183 -0.781 0.057 4.417 4.487
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
3s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s s
z
C
P=2kN
V
2
V
1
q=3kN/m
N=4kNm
z
0
1
4 6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
0,6m
-2,792kNm
-
x
2 3
1,2m
-2,417kN
0,4m
-
+
-1,8kN
-3,217kN
-4,417kN
-0,54kNm
-2,067kNm
0,3m
1,208kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
64
PROBLEMA 1c.14

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 1.2 1.8 3 0 1.2 3 4 -10 20 -20
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
10.333 3.667 20 3.662 26.621 7.269 29 0 0.016 0.096 -0.002 13.667 4.093
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
4s
C
C
C
C
1
s
s s s
P=10k
V
2

q=20kN/
N=20kN
z
0
1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
3
-
-
-2kNm
+
V
1

-13,667kN
-10kN
1,8m
1,2m
10,333kN
-20kNm
2,67kNm
-10kN
x=0,516m

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
65
PROBLEMA 1c.15

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0.75 2.55 1.16 4.46 0 1.85 3.3 5 19.4 8.2 6.2
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
7.735 26.835 22.504 4.256 42.338 9.948 27 1.12 -0.087 -1.288 -0.023 19.4 5.693
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
5s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s
s
z
C
P=19,4kN
V
2

V
1

q=8,2kN/m N=6,2kNm
z
0
1
4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
0,75m
-16,304kNm
-
x
2
3
-7,435kN
1,1m
-
-6,15kN
1,585kN
-2,306kNm
-5,523kNm
2,55m
19,4kN
1,16m
-
+
-22,504kNm
x=0,193
-2,155kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
66
PROBLEMA 1c.16

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0.4 2.5 0 0 0.4 1.6 2.2 1 30 20 40
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
69.04 -15.04 29.472 1.7 3.615 2.008 50 -0.715 0.092 2.39 0.009 39.04 2.787
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3

1,5s
s
C
C
C
C
s
s
y
2

y


y
s s
z
C

0
1
4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
-10,528kNm
-
2
3
-
+
-30kN
39,04kN
-12kNm
15,04kN
P=30kN
V
2
V
1

q=20kN/m N=40kNm
z
1,2m
x
0,6m
2,5m 0,4m
+
15,04kN
29,472kNm
20,448kNm
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
67
PROBLEMA 1c.17

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1.2 2 0 0 0.8 2.2 2.2 2 -10 15 -20
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-8.15 19.15 19.15 2.397 7.87 3.284 37 -5.288 0.299 1.445 0.041 19.15 3.555
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

y
3
y
2
y
C

y
1

1,5s
2s
C
C
C
C
s
s s s
z
C
P=10k
V
1

q=15kN/
N=20kN
z
0
1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
-
8kN
+
V
2

-19,15kNm
10kN
-0,85kNm
1m
0,8m
1m
3
0,4m
10,8kNm
4k
-4,15kN
-19,15kN
+
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
68
PROBLEMA 1c.18

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 6 2 8 0 6 4 3 2 1 -8
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
1 7 4 3.045 15.327 5.033 19 0 -0.048 -5.319 -0.048 5 4.067
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
3s
C
C
C
C
s
s s s
z
C
P=2kN
V
2

V
1
q=1kN/m
N=8kNm
z
0
1
4 6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
6m
-
x
2
3
2m
-5kN
-
+
0,5kNm
-
2kN
4m
+
+
1kN
x=1m
4kNm
-
-
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
69
PROBLEMA 1c.19

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1.2 1.8 0 2.4 0 1.6 1.6 4 -8 3 -7
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-0.69 -2.511 4.115 3.662 26.621 7.269 17 3.775 -0.208 -0.182 -0.035 5.489 4.784
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
4s
C
C
C
C
s
s s s
P=8kN
V
2

q=3kN/m
N=7kNm
z
0
1 4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
-
x
2
3
-4,115kNm
-
+
-2,16kNm
2,511kN
+
2,884kNm
-1,506kNm
-
V
1

1,2m 1,8m
0,4m 0,8m
-4,289kN
-3,6kN
-5,489kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
70
PROBLEMA 1c.20

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1 5 2 4 0 4 8 5 6 10 -7
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
33 13 21.45 4.256 42.338 9.948 27 -6.607 0.373 11 -0.03 23 6.749
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
5s
C
C
C
C
s
s s
s
z
C
P=6kN
V
2

q=10kN/m
N=7kNm
z
0
1
4 6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
-
x
2
3
19kNm
-
+
-5kNm
-7kNm
-
V
1

1m
5m
3m
2m
-7kN
-10kN
21,45kNm
23kN
-13kN
x=2,3m
-
-13kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
71
PROBLEMA 1c.21

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0.4 1 0 0.9 0 0.4 0.9 1 10 20 -15
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-0.4 18.4 9.2 1.7 3.615 2.008 34 0.287 -0.044 0.112 0.078 18.4 2.84
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3 1,5s
s
C
C
C
C
s
s
y
2
y

y
s s
z
C
P=10k
V
2

q=20kN/
N=15kN
z
0
1 4
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
-
x
2
3
-5,8kNm
-
+
-1,6kNm
9,2kNm
V
1

0,4m
0,5m
-8,4kN
-8kN
-18,4kN
0,5m

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
72
PROBLEMA 1c.22

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1 3 2 6 1 4 0 2 -5 3 -10
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
4.5 -0.5 13.375 2.397 7.87 3.284 33 -12.522 0.871 7.722 0 5 1.167
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2
y
C

y
1

1,5s
2s
C
3
C
2
C
C
1
s
s s s
z
C
P=5kN
V
2

q=3kN/m
N=10kN
z
0 1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
3
-
+
10kNm
+
10kNm
V
1

1m
-5,5kN
3m
2m
x=1,5m
4,5kN
-4,5kN
13,375kN
-5,5kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
73
PROBLEMA 1c.23

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1.2 1.2 0 0.4 1.2 2.4 0 3 -2.5 8 -10
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-7.7 14.8 12 3.045 15.327 5.033 28 -7.642 0.553 0.688 -0.018 14.8 5.543
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
3s
C
C
C
C
s
s s s
z
C
P=2,5k
V
2

q=8kN/m
N=10kN
z
0 1 6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2 3
-
+
10kNm
+
V
1

0,4m 0,8m 1,2m
2,5kN
-5,2kN
12kNm
-14,8kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
74
PROBLEMA 1c.24

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 1.5 0.4 0.6 0 1.2 1.9 4 -7.5 5.5 10
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
6.127 -7.027 10 3.662 26.621 7.269 23 0 0.082 0.83 0.027 10.327 4.917
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
4s
C
3
C
2
C
C
s
s s s
P=7,5kN
V
2

q=5,5kN/
N=10kN
z
0
1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
4
+
2,686kN
+
7,892kN
V
1

0,6
6,127kN
10kN
0,6 0,3
0,4
2,827kN
10,327kN
7,027kN
3

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
75
PROBLEMA 1c.25

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 1.5 0.4 0.4 0.4 1.9 0 5 8 -2 -5.6
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
1.433 3.567 6.173 4.265 42.338 9.948 18 0 0.234 1.245 -0.032 6.567 4.336
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
5s
C
C
C
C
s
s s
s
z
C
P=8kN
V
2

q=2kN/m
N=5,6kNm
z
0
1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
4
+
6,173kN
+
0,16kNm
V
1

1,1
1,433k
0,4
0,4
-6,567kN
3
-
-4,367kN
-0,8kN
5,6kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
76
PROBLEMA 1c.26

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
2 1.5 1.5 0 2 5 2 1 -8 10 16
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-8 30 16 1.7 3.615 2.008 41 -9.066 0.409 -0.452 -0.02 15 1.592
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3

1,5s
s
C
C
C
C
s
s
y
2

y


y
s s
z
C

P=8kN
V
2

q=10kN/m
N=16kN
z
0
1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
+
16kNm
+
-11,25kNm
V
1

8kN
2m
15kN
3
1,5
1,5
-15kN
+
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
77
PROBLEMA 1c.27

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1.5 1 1.8 0 2.5 4.3 1.5 2 10 4 15
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
33.52 -16.32 30 2.397 7.87 3.284 43 5.179 -0.238 -0.424 0.01 23.52 3.232
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2
y
C

y
1

1,5s
2s
C
C
C
C
s
s s s
z
C
P=10k
V
2

q=4kN/m
N=15kN
z
0 1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2 3
-
-
-15kNm
+
V
1

1,5
-6,48kN
23,52kN
7,2kN
1m
1,8
-10kN
-30kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
78
PROBLEMA 1c.28

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
1 2 0 0 0 3 1 3 -10 6.4 -18.5
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
8.65 0.55 11.7 3.045 15.327 5.033 27 1.923 -0.061 -0.977 0.034 12.25 4.934
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
3s
C
C
C
C
s
s s s
z
C
P=10k
V
2

q=6,4kN/
N=18,5kN
z
0 1 6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
-
+
V
1

1m
12,25k
-0,55kN
2m
10kN
3,6kN
x=1,914m
0,024kNm
-11,7kNm
6,8kNm
+
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
79
PROBLEMA 1c.29

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
2 0.8 1.2 0 2 2.8 4 4 5 25 -15
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
8.75 16.25 15 3.662 26.62 7.269 26 8.878 -0.333 -0.356 -0.004 16.25 6.055
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
4s
C
C
C
C
s
s s s
P=5kN
V
2

q=25kN/m
N=15kN
z
0 1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2 3
-
-
+
V
1

2m
-15kNm
3,75kN
-16,25kN
1,2
-5kN
0,8
-
-9,718kNm
-10kNm
-15kNm
x=0,15m

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
80
PROBLEMA 1c.30

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 1.2 1.8 3 1.2 3 1.2 5 10 2.5 20
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-1.708 16.208 22.05 4.256 42.338 9.948 27 0 -0.005 -0.041 -0.001 14.5 4.255
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
5s
C
C
C
C
s
s s
s
z
C
P=10k
V
2

q=2,5kN/
N=20kN
z
0
1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
3
-
-
-2,05kNm
+
V
1

14,5kN
10kN
-1,708kN
-22,05kNm
1,8m
1,2m

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
81
PROBLEMA 1c.31

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 1.2 1.8 3 1.2 3 1.2 5 -10 2.5 20
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
28.292 -33.792 33.95 4.256 42.338 9.948 31 0 0.05 0.391 0.012 10 2.226
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
5s
C
C
C
C
s
s s
s
z
C
P=10k
V
2

q=2,5kN/
N=20kN
z
0
1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
3
-
33,95kN
+
V
1

28,292kN
-5,5kN
-22,05kNm
1,8m
1,2m
+
-10kN
13,95kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
82
PROBLEMA 1c.32

DATE DE INTRARE
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 1.2 1.8 3 1.2 3 1.2 5 10 -2.5 20
REZULTATE
V
1
V
2
M
max
z
C
/s I
y
/s
4
W
y
/s
3
s w
0
ϕ
0
w
6
ϕ
6
T
max
τ
max
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
5.042 0.458 13.95 4.256 42.338 9.948 23 0 0.029 0.23 0.007 10 4.044
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
y
3
y
2

y
C

y
1

1,5s
5s
C
C
C
C
s
s s
s
z
C
P=10k
V
2

q=2,5kN/
N=20kN
z
0
1
6
DIAGRAMA T +
DIAGRAMA M +
x
2
3
-
6,05kNm
+
V
1

5,5kN
10kN
5,042kN
-13,95kNm
1,8m
1,2m
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
83
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR
MODELUL 2A - GRINDA CONTINUĂ
PE TREI REAZEME PUNCTUALE RIGIDE (3R)

ENUNŢ
Modelul îşi propune rezolvarea unui caz particular şi anume o bară dreptă de
secţiune constantă, încărcată cu diferite sarcini concentrate şi distribuite uniform, situată
pe 3 reazeme punctuale rigide la acelaşi nivel, prezentat în figura generală 2a.1: bara
care este supusă la încovoiere simplă prin acţiunea unor sarcini exterioare întâlnite
curent în aplicaţii, care sunt cunocute ca module, direcţii şi poziţie:
două forţe concentrate P
1
, P
2
acţionând normal pe axa barei în planul pricipal,
două sarcini uniform distribuite q
1
, q
2
, normale la axa barei în planul pricipal,
două cupluri concentrate N
1
, N
2
dirijate după axa Oy,cunoscute ca sens şi module.


Conform axiomei legăturilor cele trei reazeme punctuale rigide prin care bara este
legată de mediul fix, se înlocuiesc cu reactiunile V
1
, V
2
, V
3
cunoscute ca direcţie si
poziţie, dar necunoscute ca module. Pentru determinarea celor 3 reacţiuni se utilizează
două ecuaţii din Mecanică:
f
2

e
1

a
c b
2
b
3
P
1
N
2
P
2
N
1
q
1
q
2
V
3 V
2
V
1
e
2

f
1

d
1

d
2

g
2

g
1

Fig. 2a.1


PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
84
ΣZ
s ↓
=V
1
+V
2
+V
3
(1)
ΣM
3s
=V
1
(b
2
+b
3
)+V
2
b
3
(2)
şi o ecuaţie de deformaţii care se poate scrie cu ajutorul ecuaţiei celor trei săgeţi
(fig.2a.2): [ ]
i k i j j j i i k i j j j i
L ) L L ( L L w ) L L ( w L w EI Φ + + Φ − Φ = + + − unde Φ
i
, Φ
j
, Φ
k

sunt funcţiile de încărcare din secţiunile aflate la distanţele x
i
, x
j
, respectiv x
k
.

Funcţiile de încărcare reprezintă a doua integrală a momentului înconvoietor, prin
rezolvarea ecuaţiei diferenţiale : ;
2
2
iz
M
dx
w d
EI − =

Funcţiile de încărcare se determină cu ajutorul următoarelor relaţii matematice:
( ) ( )
( ) ( )
∑ ∑
∑ ∑
− + −


− − + −


+
+ − + −


+ − + −


= Φ
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
f x f x
!
) f x ( q
e x e x
!
) e x ( q
d x d x
!
) d x ( P
g x g x
!
) g x ( N
) x (
4 2 4 2
3 2 2 2
3 3
2

O regulă mult mai simplă pentru calculul acestor funcţii într-un punct k al barei
este dată în fig. 2.a.3:
w
i
w
j
w
k
L
j
L
i
x
i
x
j
x
k
Fig.2a.2

2
2
N
k
r N⋅
= Φ
k N
r
6
2
P
k
r P⋅
= Φ
P
k
r
P
24
4 4
) r R ( q
q q
k

= Φ
k
q
R
q
r
q
Fig.2.a.3
1
N
k
r N⋅
= Φ′
2
2
P
k
r P⋅
= Φ′
6
3 3
) r R ( q
q q
k

= Φ′

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
85
Pentru grinda din fig. 2a.1 se scrie ecuaţia celor 3 săgeţi pentru punctele 1-2-3 :
[ ]
2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 1
b ) b b ( b b w ) b b ( w b w EI Φ + + Φ − Φ = + + − (3)
Dacă se înlocuiesc valorile săgeţilor în rezemele punctuale (w
1
=w
2
=w
3
=0) şi
valorile pentru funcţiile de încărcare din reazeme :
( )
6 6 6
3
3 2
3
3 2 1
3 3
3
2 1
2 2 1 1
b V b b V
;
b V
;
s s s

+
− Φ = Φ − Φ = Φ Φ = Φ

(4)

unde Φ
1S
, Φ
2S
, Φ
3S
sunt funcţiile de încărcare ale sarcinilor exterioare cunoscute, care
înlocuite în ecuaţia (3) se obţine:

( )
( )
0
6 6 6
2
3
3 2
3
3 2 1
3 3 2
3
2 1
2 3 1
=

+
− Φ + + 

− Φ − Φ b
b V b b V
b b
b V
b
s s s
(5)

Notând cu A
2s
expresia : ; b ) b b ( b A
s s s s 2 3 3 2 2 3 1 2
Φ + + Φ − Φ = (6)
atunci ecuaţia (5) se scrie:

( ) ( )
s
A
b b V b b b V b b b V
2
3
3 2 2 2
3
3 2 1 3 2
3
2 1
6 6 6
− = −
+

+
(7)
Rezolvând sistemul de ecuaţii (1), (2), (7) rezultă:

( )

+
=

s
s
M
b
b b
A
b b b
V
3
3
3 2
2
3 2 2
1
2
3 1
s
(10)
1
3
2
3
3
2
1
1
V
b
b
M
b
V
s
+ − =

s
(11)
2 1 3
V V Z V
i
− − ↓ =

(12)
Pentru rezolvarea problemei se utilizează formulele obţinute (10), (11), (12)
calculându-se mai întâi funcţiile de încarcare ale sarcinilor exterioare Φ
1S
, Φ
2S
, Φ
3S ,
suma tuturor forţelor exterioare (fără reacţiunile necunoscute) cu sensul plus indicat
(ΣZ
S
↓) şi suma momentelor tuturor sarcinilor exterioare (fără reacţiuni) faţă de reazamul
3 ΣM
3S
(care sunt pozitive dacă au sens trigonometric).

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
86
2. CAZ PARTICULAR
Pentru un caz particular se consideră valorile parametrilor din tabelul următor:
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 0 20 6 30 0 5 25 6 7 35 5 15 10 -40
Tensiunea admisibilă: σ
a
=150 MPa, modulul de elasticitate E=2,1.10
5
MPa
secţiunea are forma unei coroane circulare de diametre 2d şi 3d;
Se cere:
a. să se detremine valorile celor trei reacţiuni: V
1
,V
2
,V
3
;
b. să se traseze diagramele T(x) şi M(x) ;
c. să se dimensioneze barala solicitarea principală de încovoiere (dimensiunea d);
d. să se calculeze deplasarea şi rotirea secţiunii din capătul din stânga al barei v
0
şi ϕ
0

e. să se detremine tensiunea tangenţială maximă τ
max
( formula lui JURAVSKI).
Înlocuind valorile din tabel în figura generală 2a.1 rezultă figura particulară din fig. 2a.4.a. Calculul reacţiunilor
Se calculează pentru toate sarcinile aplicate barei, suma proiecţiilor pe axa Oz cu
sensul pozitiv în jos:


i
Z =P
1
+ P
2
+ q
1
⋅(f
1
- e
1
) + q
2
⋅(f
2
-e
2
) = 210 kN
Se calculează pentru toate sarcinile aplicate barei, suma momentelor în raport cu
reazemul cel mai din dreapta (3), cu sensul pozitiv trigonometric :
1
3 2
3m
2m
1m
4m
1m
V3
V2
40 kN.m
15 kN.m
30 kN
20 kN
35 kN/m
25 kN/m
V1
x
z
Fig. 2a.4

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
87

S
M
3
s
=P
1
⋅(a + b
2
+ b
3
- d
1
) + P
2
⋅(a + b
2
+ b
3
- d
2
) + q
1
⋅(f
1
- e
1
) ⋅[a + b
2
+ b
3
-
(f
1
+ e
1
)/2] + q
2
⋅(f
2
-

e
2
) ⋅[a + b
2
+ b
3
- (f
2
+ e
2
)/2] + N
1
+ N
2
= 725 kN⋅m
Se calculează numai pentru sarcinile aflate în stânga reazemului 1 , valoarea funcţiei
de încărcare Φ
1S
în acest reazem:
Φ
1S
= P
1
⋅(a - d
1
)
3
/6 + q
1
⋅(a - e
1
)
4
/24 = 4,375 kN⋅m
3

Se calculează numai pentru forţele aflate în stânga reazemului 2, valoarea funcţiei de
încărcare Φ
2s
în acest reazem:
Φ
2S
= P
1
⋅(a + b
2
-d
1
)
3
/6 + q
1
⋅(a +b
2
-e
1
)
4
/24=1067,708 kN⋅m
3

Se calculează numai pentru forţele aflate în stânga reazemului , valoarea funcţiei de
încărcare Φ
3s
în acest reazem:
Φ
3S
=20⋅7
3
/6 + 30⋅1
3
/6 + 25⋅(7
4
- 2
4
)/24 + 35⋅1
4
/24 +15⋅2
2
/2 = 3664,167 kN⋅m
3

Folosind valorile funcţiei de încărcare şi distanţele între reazeme se calculează
mărimea A
2s
care reprezintă echivalentul reacţiunii fictive pe reazemul intermediar
(metoda Clapeyron):
A
2s
= b
3
⋅Φ
1s
- (b
2
+ b
3
) ⋅Φ
2s
+ b
2
⋅Φ
3s
= 8259,170 kNm
4

Înlocuind valorile acestor mărimi în expresiile reacţiunilor (10), (11), (12) se obţin
următoarele rezultate :
V
1
= 98,841kN ; V
2
= 65,977 kN ; V
3
= 45,182 kN.
Pentru verificare se scrie una din ecuaţiile independente de echilibru a momentelor în
raport cu rezemele 1 sau 2 :

1
M = 20⋅1-25⋅5⋅1,5+15+65,977⋅4-30⋅5-35⋅1⋅5,5+45,182⋅6-40=0
b. Diagramele de eforturi tăietoare T(x) şi înconvoietoare M(x)
Odată determinate reacţiunile problema poate fi continuată la fel ca în cazul barei
pe două reazeme: trasarea diagramelor T=T(x) şi M=M(x), este dată în fig. 2a.5
Din diagrama de momente rezultă momentul de încovoiere şi efortul tăietor maxim:
M
max
= 40 kN⋅m ; T
max
=53,841 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
88c. Dimensionarea barei la încovoiere
Relaţia de dimensionare la solicitarea de încovoiere este:

a
max iy
ynec
M
W
σ
= ;
unde: W
ynec
- este modulul de rezistenţă necesar care se
exprimă în funcţie de dimensiunea necunoscută d (fig.2a.6):

[ ]
96
65
3
2
64
2 3
3 4 4
d
d
) d ( ) d (
z
I
W
max
y
ynec
π
= ⋅
− π
= =
σ
a
- tensiunea admisibilă la încovoiere a materialului (σ
a
=150 MPa);
Înlocuind în relaţia de dimensionare rezultă:
dint= 2d
dext=3d
C
y
Fig.2a.6
1
3 2
3m
1m
1m
4m 1m
V3=45,182
V2=65,977
40 kN.m
15 kN.m
30 kN
20 kN
35 kN/m 25 kN/m
V1=98,841
x
z
2,154m
kN
-45,182
-10,182
19,818
-46,159
53,841
-45
-20
T
-
+
+
-
-
Fig. 2a.5
kN m
M
-40
-32,136
-12,318
-17,136
25,477
-32,5
-
-
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
89
mm d
d
a
50
150 65
10 40 96
96
65
10 40
3
6 3
6
=
⋅ π ⋅
⋅ ⋅
= ⇒ σ ⋅
π
= ⋅
d. Calculul deplasărilor şi rotirilor capătului din stânga al barei w
0
şi ϕ
0

Relaţiile generale folosite pentru calculul deplasărilor şi rotirilor diferitelor
secţiuni ale barei sunt:

) x ( EI EI
); x ( x EI EIw EIw
Φ′ + ϕ = ϕ
Φ + ϕ + =
0
0 0

Pentru reazemele 1 şi 2, aceste relaţii se scriu :

6
0
0
3
2 1
2 2 1 1
2 2 0 0 2
1 0 0 1
b V
; unde
) b a ( EI EIw EIw
a EI EIw EIw
s s
− Φ = Φ Φ = Φ
Φ + + ϕ + = =
Φ + ϕ + = =

Înlocuind valorile pentru Φ
1S

2S
,V
1
determinate anterior rezultă:
3
2
2 1
1
2
1 2
0
2
2
2 1
2
2 1
0
117 2
6
257 2
6
kNm ,
a b V
a
b
EIw
kNm ,
b V
b
EI
s
s s
s s
− = − Φ − ⋅
Φ − Φ
=
− = +
Φ − Φ
= ϕ

unde w
0
= w
A
şi ϕ
0

A
sunt deplasarea , respectiv rotirea secţiunii A (capătul
din stânga al barei). Înlocuind valorile lui EI în expresiile de mai sus rezultă:
w
0
= - 0,505 mm
ϕ
0
= - 0,031
0

e. Calculul tensiunii tangenţiale maxime
Formula lui Juravski pentru calculul tensiunii tangenţiele maxime este:

y
*
y z
max
I b
S T


= τ unde:
T
z
= 53,841kN este efortul tăietor maxim;
b=d=50 mm , lăţimea secţiunii după linia care trece prin centrul de greutate;

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
90

64
65
4
d
I
y
π
= , momentul de inerţie al secţiunii coroană circulară;

24
38
3
d
z A S
*
C
* *
y
= ⋅ = , momentul static al unei jumătăţi a secţiunii;

8
5
8
2 3
2 2 2
d ) d ( ) d (
A
*
π
=
π − π
= , aria unei jumătăţi a secţiunii (fig. 2a.7);

π
=
π
π

π

π

π
=
15
38
8
5
3
2 2
8
2
3
3 2
8
3
2
2 2
d
d
) d ( ) d ( ) d ( ) d (
z
*
c

este distanţa de la centrul coroanei circulare până la
centrul de greutate al jumătăţii secţiunii OC (fig. 2a.7)

Înlocuind valorile găsite mai sus rezultă:
MPa ,
,
d
T
I b
S T
z
y
*
y z
max
7 10
50 195
10 841 53 304
195
304
2
3
2
=
⋅ π ⋅
⋅ ⋅
=
π
=


= τ


dint= 2d
dext=3d
C
yO
yC
O
Fig.2a.7

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
91
PROBLEME EXAMEN - TIP 2a
PROBLEMA 2a.1
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 2 2 1 2 20 6 30 3 5 20 0 0 0 0 10 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 48,333 228,333 273,333 90 80 15,625 8,75 65,625
30 46 -0,215 2,083
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T(x) ŞI M(x)1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
+
-
-30kNm
DIAGRAMA T
+
1m 1m 2m 1m
N=10 kNm
0
3 2
1 4
5
z
q=20 kN/m
-
15,625kN
-4,375kN
30kN
DIAGRAMA M
-
+
-
-10kNm
5,625kNm
-35,625kN
+
P2=30 kN
+
1,728kNm
4,375kN
+
1,25kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
92
PROBLEMA 2a.2
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 2 2 1 2 20 0 0 0 2 10 3 5 30 6 10 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0,417 36,666 336,667 527,5 100 210 25,203 58,594 18,203 15,522 37 -0,121 1,783
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

1m
P1=20 kN
q=10 kN/m
V1
x
V3
V2
+
-
15,522kNm
DIAGRAMA T
+
1m 1m 2m 1m
N=10 kNm
0
3 2
1 4
5
z
q=30 kN/m
+
-
-
x=1,393m -10kN
13,203kN
3,203kN
-16,797kN
41,797kN
-18,203kN
DIAGRAMA M
+
-
-
+
-5kNm
3,203kNm
-13,594kNm
10kNm
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
93
PROBLEMA 2a.3
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 2 2 1 0 20 6 30 3 5 20 0 0 0 2 10 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.333 95 475 576.667 90 120 39.063 -18.125 69.063 30 46 -0.378 5.486
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
+
-
-30kNm
DIAGRAMA T
+
1m 1m 2m 1m
N=10 kNm
0
3 2
1 4
5
z
q=20 kN/m
-
x=0,047m
-20kN
19,063kN
0,938kN
30kN
DIAGRAMA M
-
+
-
-
-20kNm
-0,937kNm
-39,062kN
+
P2=30 kN
+
-10,937kNm
8,126kNm
8,148kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
94
PROBLEMA 2a.4
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 2 2 1 0 20 6 30 3 6 20 0 0 0 2 10 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.333 95 475 576.667 110 110 40.313 -25.625 95.313 40 51 -0.24 3.447
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
+
-
-40kNm
DIAGRAMA T
+
1m 1m 2m 1m
N=10 kNm
0
3 2
1 4
5
z
q=20 kN/m
-
-20kN
20,312kN
-5,312kN
30kN
DIAGRAMA M
-
+
-
-
-20kNm
0,312kNm
-45,312kN
+
P2=30 kN
+
-9,688kNm
10,624kNm
50kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
95
PROBLEMA 2a.5
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 3 2 1 0 10 7 20 1 4 10 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
1.667 140.417 613.75 1142.5 60 145 28.417 1.458 30.125 20 40 -0.121 1.142
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=10 kN
V1
x
V3
V2
+
-
DIAGRAMA T
+
3m
2m
1m
0
1 2
3
4
z
q=10 kN/m
-
-10kN
18,416kN
-11,584kN
20kN
DIAGRAMA M
-
+
-
-10kNm
0,23kNm
-20kNm
+
P2=20 kN
+
6,96kNm
x=1,841m

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
96
PROBLEMA 2a.6
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 3 2 1 5 20 7 -30 1 4 10 0 0 0 0 15 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
7.5 153.75 527.083 827.5 20 170 16.25 44.375 -40.625 30 46 -0.466 5.625
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
N=15
V1
x
V3
V2
+
DIAGRAMA T
+
3m
1m
1m
0
1 2 3
5
z
q=10 kN/m
-
-30kN
16,25kN
-13,75kN
DIAGRAMA M
-
+
-
-15kNm
-11,25kNm
30kNm
+
P1=20 kN
+
-1,796kNm
x=1,625m
P2=30 kN
1m
4
30,625kN
10,625kN
19,375kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
97
PROBLEMA 2a.7
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 4 60 14 30 7 13 10/3 0 0 0 4 -180 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 -540 180 7560 110 390 -7,5 80 37.5 157,5 80 0.094 -1.64
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

1m
P1=60 kN
V1
x
V3
V2
+
-
-30kNm
DIAGRAMA T +
3m 3m
6m 1m
N=180 kNm
0 1
2
3
4
5
z
q=10/3 kN/m
-
-7,5kN
12,5kN
30kN
DIAGRAMA M
+
- -
-22,5kNm
157,5kNm
x=3,75m
+
P2=30 kN
+
-45kNm
-7,5kN
-67,5kN
-21,56kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
98
PROBLEMA 2a.8
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 0 30 14 80 7 13 10 0 0 0 4 100 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 2165 15575 67500 170 590 53.542 -8.75 125.208 80 64 -0.198 3
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
-
-80kNm
DIAGRAMA T +
3m 3m
6m 1m
N=100 kNm
0 1
2 3
4
5
z
q=10 kN/m
-
-30kN
80kN
DIAGRAMA M
-
+
-
-
40,626kNm
11,25 kNm
x=1,479m
+
P2=80 kN
+
22,19 kNm
-42,208kN
-30kNm
23,542kN
+
14,792kN
-59,374kNm
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
99
PROBLEMA 2a.9
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 0 30 14 80 7 13 10 0 0 0 4 -100 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 1265 7475 29700 170 390 18.125 28.75 123.125 80 64 -0.516 8.562
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
-
-80kNm
DIAGRAMA T +
3m 3m
6m 1m
N=100 kNm
0 1
2 3
4
5
z
q=10 kN/m
-
-30kN
80kN
DIAGRAMA M
-
+
-
34,375kNm
x=1,687m
+
P2=80 kN
+
12,988 kNm
-43,125kN
-30kNm
-11,875kN
+
16,875kN
-62,625kNm
+
-1,25 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
100
PROBLEMA 2a.10
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 30 15 20 1 7 30 0 0 0 10 50 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 3335 35510 173070 230 2020 116.146 104.375 9.479 93.685 67 0.602 -10.878
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M
1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
3m 3m 6m 2m
N=50 kNm
0 1
2 3
4
5
z
q=30 kN/m
-30kN
20kN
x=2,871m
P2=20 kN
86,146kN
+
10,521kN
-
-93,854kN
+
-40kNm
DIAGRAMA M
-
+
-
+
93,685 kNm
-30kNm
-53,124kNm
-71,563 kNm
-21,563 kNm
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
101
PROBLEMA 2a.11
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 20 4 30 7 13 25 0 0 0 4 -20 15 10
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.333
1188. 333 11508.33
54810 200 970 23.021 115.625 61.354 85.286 65 -0.284 4.685
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
3m 3m
6m 2m
N1=20 kNm
0 1
2 3 4
5
z
q=25 kN/m
-20kN
-61,354kN
x=3,546m
N2=10 kNm
+3,021kN
86,646kN
-
-26,979kN
+
10kNm
DIAGRAMA M
-
+
-
+
-20kNm
-10,937kNm
85,286 kNm
P2=30 kN
-
9,063kNm
-71,874kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
102
PROBLEMA 2a.12
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 3 30 15 20 7 13 20 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 320 6080 32640 170 620 11.944 79.444 78.612 48.336 54 0.184 -3.218
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
V1
x
V3
V2
DIAGRAMA T
+
4m 2m
6m 2m
0 1
2 3
4
5
z
q=20 kN/m
-58,612kN
x=3,069m
P2=20 kN
11,944kN
61,388kN
-
-18,056kN
+
DIAGRAMA M
-
+
23,888kNm
P1=30 kN
-
-48,336kNm
+
20kN
+
+
-40kNm
-
+
45,876kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
103
PROBLEMA 2a.13
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 20 13 20 7 11 20 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 213.333 1920 9386.666 120 280 10.222 44.444 65.333 40 51 0.236 -5.687
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
4m 4m 2m
0 1
2 3
4 5
z
q=20 kN/m
-9,778kN x=1,733m
P2=20 kN
10,222kN
+
34,666kN
-
-45,334kN
+
DIAGRAMA M
-
+
-
+
20,444 kNm
-40kNm
-18,668kNm
-
2m
+
+
11,375 kNm
20kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
104
PROBLEMA 2a.14
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 6 10 10 20 1 5 30 0 0 0 6 -30 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 320 1586.666 4426.667 150 400 52.5 42.5 55 60 58 0.453 -7.913
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


+
-
-60kNm
DIAGRAMA T
+
0
1
2
3 4
5
52,5kN
DIAGRAMA M
-
+
-30kNm
45,937kNm
x=1,75m
+
-67,5kN
+
1

P1=10 kN
V1
x
V3
V2
4

3

1

z
q=30 kN/m
P2=20 kN
N=30 kNm
-25kN
-35kN
20kN
-25kNm
-55kNm
1


PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
105
PROBLEMA 2a.15
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 3 30 10 -20 3 7 20 0 0 0 0 -10 7 40
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-5 -71.66 288.33 1573.33 90 370 9.167 157.5 -76.666 100 68 0.164 -2.521
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M+
-
DIAGRAMA T
+
0
1
2
3
4 5
9,167kN
DIAGRAMA M
-
+
-30kNm
28,334kN

+
-60,833kN
+
1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
2m 3m
2m
z
q=20 kN/m
P2=20
N1=10 kNm
-20,833kN
56,667kN
60kNm
2m
N1=40 kNm
96,667kN
-20kN
10kNm
+
100kNm
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
106
PROBLEMA 2a.16
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 6 20 10 40 0 5 20 0 0 0 3 40 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0.833 600.83 2310.83 5640 160 390 71.875 -20.625 108.75 120 73 0.125 -2.234
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


+
-
DIAGRAMA T
+
0
1
2 3
4
6
51,875k
DIAGRAMA M
-
47,275kNm
-2,5kNm
+
-28,125kN
+
1m
P1=20 kN
V1
x
V3 V2
2m 3m
1m
z
q=20 kN/m
P2=40 kN
N1=10 kNm
x=2,594m
-48,75kN
53,75kNm
2m
96,667kN
40kN
-10kNm
+
-51,25kNm
1m
5
-
-20kN
-68,75kN
-120kNm
-
43,75kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
107
PROBLEMA 2a.17
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 3 2 1 5 -10 0 0 1 5 10 0 0 0 0 -15 7 20
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-7.5 -86.25 -11.666 381.25 30 115 5.042 44.896 -19.938 20 40 1.129 -15.34
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


-
DIAGRAMA T
+
0 1
2
3
4
5
0,504m
DIAGRAMA M
-
+
-14,874kNm
16,271kNm
+
-24,958kN
+
1m
P1=10 kN
V1
x
V3
V2
1m 1m
z
q=10 kN/m N1=15 kNm
20kNm
3m
N2=20 kNm
19,938kN
15kNm
+
0,064kNm
1m
19,938kN
+
5,042kN
9,938kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
108
PROBLEMA 2a.18
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 10 -30 15 20 1 7 -10 7 13 20 0 10 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 -295 -6310 -34290 50 -300 -27.188 4.375 72.813 46.959 53 -1.226 20.451
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
3m 3m 6m 2m
N=10 kNm
0 1
2 3
4
5
z
q1=10 kN/m
-27,188kN
20kN
P2=20 kN
+
32,812kN
-
+
-40kNm
DIAGRAMA M
-
+
-
+
-10kNm
-46,959kNm
-22,813 kN
41,444 kNm
q2=20 kN/m
37,187kN
-
7,187kN
-52,813kN x1=2,719m
x2=1,859
x3=2,871
6,872kNm
29,73 kNm
28,435 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
109
PROBLEMA 2a.19
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 30 150 -20 1 7 30 7 13 50 15 20 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 3335 37875 187380 490 2870 97.292 283.75 108.958 166.248 81 0.057 -1.17
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M
1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
3m 3m 6m 2m
N=20 kNm
0 1
2 3
4
5
z
q1=30 kN/m
-30kN
P2=20 kN
+
171,042k
-
DIAGRAMA M
-
+
+
-10kNm
q2=50 kN/m
-112,708kN
-
21,042kN
-108,958kN
x1=2,243m
45,472kNm
67,292kN
x2=0,821m
41,042kN
+
-166,248kNm
121,878kNm
138,718kNm
20kNm
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
110
PROBLEMA 2a.20
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 -20 13 50 7 11 20 0 0 0 0 -10 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-5 -458.33 -2098.33 -8026.667 110 -110 -13.056 5.139 117.917 100 68 -0.011 0.543
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
4m 4m 2m
0 1
2 3
4 5
z
q=20 kN/m
-13,056kN
x=0,604m
P2=50 kN
6,944kN
+
12,083kN
-
-67,917kN
DIAGRAMA M
-
+
-
+
-16,112 kNm
-100kNm
2m
+
+
15,314 kNm
N1=10 kNm
50kN
10 kNm
11,664 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
111
PROBLEMA 2a.21
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 20 13 -20 3 11 10 0 0 0 0 -20 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-10 -170 2203.333 14880 80 500 14.333 89.167 -23.5 54 56 0.98 -15.58
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
4m 4m 2m
0 1
2 3
4 5
z
q=10 kN/m
14,333kN
P2=20 kN
-5,667kN
+
43,5kN
-
DIAGRAMA M
-
+
+
40kNm
2m
+
+
N1=20 kNm
-20kN
20 kNm
48,666 kNm
-45,667kN
-54kNm
3,5kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
112
PROBLEMA 2a.22
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 0 30 13 20 7 13 10 0 0 0 3 -50 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 1315 5161.667 17840 110 300 27.167 7.083 75.75 60 58 -0.418 6.638
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
4m 4m 2m
0 1
2 3
4 5
z
q=10 kN/m
-30kN
x=0,425m
P2=20 kN
-2,833kN
4,25kN
-
-35,75kN
DIAGRAMA M
-
+
-
+
-32,833 kNm
-60kNm
2m
+
3,905 kNm
N1=50 kNm
40kN
-30 kNm
17,167 kNm
20kN
3kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
113
PROBLEMA 2a.23
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 4 30 14 20 7 13 20 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 135 4725 26730 170 610 5.521 90.625 73.854 56.874 57 0.086 -1.502
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
+
-
-20kNm
DIAGRAMA T +
3m 3m
6m 1m
0
1
2 3
4
5
z
q=20 kN/m
-
5,521kN
66,146kN
20kN
DIAGRAMA M
-
+
-
-56,874kNm
16,563kNm
x=3,307m
+
P2=20 kN
+
-53,854kN
-24,479kN
52,508kNm
+
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
114
PROBLEMA 2a.24
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 4 -20 14 30 7 13 10 0 0 0 0 -10 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-5 -335 -2735 -12420 70 -40 -12.708 18.75 63.958 30 46 -0.406 8.75
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
+
-
-30kNm
DIAGRAMA T +
3m 3m
6m 1m
N=10 kNm
0 1
2
3
4
5
z
q=10 kN/m
-
-12,708kN
26,042kN
30kN
DIAGRAMA M
-
+
-
-28,124kNm
10kNm
x=2,604m
+
P2=30 kN
+
-6,248kNm
-33,958kN
27,661kNm
7,292kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
115
PROBLEMA 2a.25
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 20 10 -20 1 7 10 7 13 -10 15 20 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.333 1683.33 14793.33 68580 0 580 55.208 -13.75 -41.458 59.378 58 0.387 -7.2
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
3m 3m 6m 2m
N=20 kNm
0 1
2 3
4
5
z
q1=10 kN/m
-20kN
P2=20 kN
+
-
DIAGRAMA M
-
+
-
+
-20kNm
-24,792kN
q2=10 kN/m
-38,542kN
11,458kN
-8,542kN
x1=3,521m
41,98kNm
35,208kN
41,458kN
+
-59,378kNm
20kNm
+
11,208kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
116
PROBLEMA 2a.26
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 3 30 10 -20 3 7 20 0 0 0 0 10 10 40
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 178.333 778.333 2053.33 90 390 15.833 147.5 -73.333 100 68 -0.004 -0.271
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


+
-
DIAGRAMA T
+
0
1
2
3 4
5
15,833k
DIAGRAMA M
-
+
-46,668kNm
21,666kNm
+
-54,167kN
+
1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
2m 3m
2m
z
q=20 kN/m
P2=20 kN
N1=10 kNm
-14,167kN
53,333kN
40kNm
2m
N2=40 kNm
93,333kN
-20kN
-10kNm
+
100kNm
-

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
117
PROBLEMA 2a.27
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 30 15 -20 1 7 30 7 13 -30 15 20 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 3335 33665 162000 10 1530 123.75 7.5 -121,25 116.484 72 0.597 -10.691
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
6m 6m 2m
N=20 kNm
0 1
2 3 4
z
q1=30 kN/m
-30kN
P2=20 kN
+
-
DIAGRAMA M
-
+
-
+
-30kNm
-78,75kNm
q2=30 kN/m
-86,25kN
-20kN
x1=3,125m
116,484kNm
93,75kN
101,25kN
+
-110,859kNm
20kNm
+
-7,5kNm
x2=2,625m
-
60kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
118
PROBLEMA 2a.28
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 30 15 20 1 7 -10 7 13 -20 0 10 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
10 1420 2650 -1080 -130 -540 21.25 -132.5 -18.75 87.5 65 -0.515 8.152
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=30 kN
V1
x
V3
V2
-
DIAGRAMA T
+
6m 6m 2m
N=10 kNm
0 1
2 3 4
z
q1=10 kN/m
-30kN
P2=20 kN
+
-
DIAGRAMA M
-
+
-
+
-10kNm
q2=20 kN/m
-81,25kN
20kN
-8,75kN
87,5kNm
51,25k
38,75kN
-40kNm
+
x1=0,875m
x2=4,0625m
-77,539kNm
-40kNm -43,828kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
119
PROBLEMA 2a.29
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 40 13 50 1 11 10 0 0 0 0 -10 13 10
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-5 721.666 6975 34613.333 190 720 48.111 59.722 82.167 90 66 0.755 -12.786
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=40 kN
V1
x
V3
V2
DIAGRAMA T
+
4m 4m 2m
0 1
2 3
4 5
z
q=10 kN/m
x=0,783m
P2=50 kN
48,111kN
7,833kN
-
-32,167kN
DIAGRAMA M
-
+
+
-38,264 kNm
-90kNm
2m
+
N1=10 kNm
10 kNm
86,222kNm
50kN
N2=10 kNm
-
+
28,111kN
-11,889kN
-51,889kN
-41,334 kNm
+10kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
120
PROBLEMA 2a.30
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 20 13 -20 0 11 10 0 0 0 0 -20 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-9.583 723.75 6597.083 32306.66 110 785 41.139 93.403 -24.542 58.166 57 1.009 -16.263
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
DIAGRAMA T
+
4m 4m 2m
0 1
2 3
4 5
z
q=10 kN/m
P2=20 kN
31,139kN
44,542kN
-
-20kN
DIAGRAMA M
-
+
+
40kNm
2m
+
N1=20 kNm
20 kNm
57,278kNm
-
+
11,139kN
-8,861kN
-48,861kN
-58,166 kNm
-10kN
4,542kN
15 kNm
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
121
PROBLEMA 2a.31
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 0 20 13 -20 0 11 10 0 0 0 3 20 0 0
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.75 2303.75 11177 44040 110 885 62,25 65,625 -17,875 40,178 51 -0.124 1.342
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
DIAGRAMA T
+
4m 4m 2m
0 1
2 3
4 5
z
q=10 kN/m
P2=20 kN
32,25kN
38,875kN
-
-20kN
DIAGRAMA M
-
+
+
40kNm
2m
+
N1=20 kNm
20 kNm
-
+
-27,75kN
-31,5 kNm
-20kN
-2,125kN
-25 kNm
+
-30kN
-
7,003kNm
40,178kNm
x=3.8875m
x=3.225m
-
+

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
122
PROBLEMA 2a.32
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σ
a
=150 MPa, E=2,1.10
5
MPa)
a b
2
b
3
c d
1
P
1
d
2
P
2
e
1
f
1
q
1
e
2
f
2
q
2
g
1
N
1
g
2
N
2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 8 20 13 -20 0 11 10 0 0 0 0 -20 13 20
REZULTATE
Φ
1S
Φ
2S
Φ
3S
A
2S
ΣY
S
ΣM
3S
V
1
V
2
V
3
M
max
d ϕ
0
w
0

kNm
3
kNm
3
kNm
3
kNm
4
kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-9.583 510.147 4980.42 24740 110 705 20,042 106,146 -24,188 60 58 0.616 -9.496
SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M
1m
P1=20 kN
V1
x
V3
V2
DIAGRAMA T
+
3m
6m 2m
0 1
2 3
4 5
z
q=10 kN/m
N2=20 kNm
18.042kN
64,188kN
-
-20kN
DIAGRAMA M
-
+
+ 60kNm
1m
+
N1=20 kNm
20 kNm
32,275kNm
-
+
-41,958kN
-56,748 kNm
-10kN
4,188kN
15 kNm
+
P2=20 kN
54,188kN
34,188kN
20kNm
x=1,804m
123
MODEL 3
SISTEM DE DOUĂ ORI STATIC NEDETERMINAT
DE TIP CADRU REZOLVAT PRIN METODA
EFORTURILOR

1. Enunţ
Se consideră un cadru (o bară cotită) de rigiditate constantă pe lungimea sa,
încastrat la un capăt şi articulat la celălalt, supus la încovoiere , forfecare şi întindere-
compresiune datorită acţiunii unor forţe exterioare (sarcini) concentrate şi distribuite
cunoscute ca module şi poziţii (fig. 3.1.a). În locul legăturilor sale cu mediul fix
(conform axiomei legăturilor), vor acţiona forţe şi momente de legătură (reacţiuni)
necunoscute ca module dar cunoscute ca direcţii şi poziţie.
Sistemul este de două ori static nederminat întrucât numărul reacţiunilor este
cu 2 mai mare decat numărul de ecuaţii de echilibru ce se pot scrie (în plan 3 ecuaţii).
Gradul de nedeterminare este deci diferenţa dintre numărul de necunoscute şi
numărul de ecuaţii de echilibru ce se pot scrie
2. Relaţii pentru rezolvare
Pentru rezolvarea acestui tip de probleme se foloseşte metoda eforturilor:
1. Se alege un sistem de bază care este un sistem static determinat ce se obţine din
sistemul real prin suprimarea unui număr de legături exterioare sau interioare astfel
încât el devine sistem static determinat şi introducerea în locul lor a necunoscutelor
static nedeterminate X
i
;
2. Se exprimă deplasările în punctele caracteristice (punctele unde au fost introduse
necunoscutele static nedeterminate) folosind principiul suprapunerii efectelor
pentru cele două seturi de sarcini , astfel:
• deplasările δ
i0
ce sunt

produse de sarcinile exterioare pe direcţia necunoscutei
static nedeterminate X
i
în sistemul de bază;
• deplasările δ
ik
ce sunt

produse de necunoscuta static nedeterminate unitară X
k
=1
pe direcţia necunoscutei static nedeterminate X
i
în sistemul de bază;
124
Aceste deplasări trebuie să fie identice cu cele din sistemul real (adică nule):
δ
1
= δ
10
+ δ
11
X
1
+ δ
12
X
2
+⋅⋅⋅+ δ
1n
X
n
= 0
δ
2
= δ
20
+ δ
21
X
1
+ δ
22
X
2
+⋅⋅⋅+ δ
2n
X
n
= 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
δ
n
= δ
n0
+ δ
n1
X
1
+ δ
n2
X
2
+⋅⋅⋅+ δ
nn
X
n
= 0
3. Deplasările δ
i0
,

δ
ik
se calculează prin metoda Mohr-Maxwell (sau altă metodă
cunoscută) , regula lui Vereşceaghin de integrare grafică (sau regula lui Simson)
luând în calcul numai solicitarea principală de încovoiere:

∑ ∑
= =
= =
) ( ) (
) ( ) (
0
i
Cj
k
j
k i
ik
i
Cj
o
j
o
i
i
y A dx
EI
m m
y A dx
EI
M m
δ
δ

4. După înlocuirea valorilor δ
i0
,

δ
ik
se rezolvă sistemul de n ecuaţii liniare cu n
necunoscute : X
1
, X
2
, ... X
n
;
5. Eforturile N, T şi M din sistemul real, se pot trasa după determinarea
necunoscutelor : X
1
, X
2
, ... X
n
prin suprapunerea a trei diagrame astfel (principul
suprapunerii efectelor):
N = N
o
+ n
1
⋅ X
1
+ n
2
⋅ X
2
+⋅⋅⋅+ n
n
⋅ X
n
T = T
o
+ t
1
⋅ X
1
+ t
2
⋅ X
2
+⋅⋅⋅+ t
n
⋅ X
n

M = M
o
+ m
1
⋅ X
1
+ m
2
⋅ X
2
+⋅⋅⋅+ m
n
⋅ X
n

unde: - N
o
, T
o
şi M
o
reprezintă eforturile axiale, tăietoare şi încovoietoare din
sistemul de bază sub acţiunea sarcinilor exterioare;
- n
k
, t
k
şi m
k

reprezintă eforturile axiale, tăietoare şi încovoietoare din
sistemul de bază sub acţiunea sarcinilor unitare X
k
=1


CAZ PARTICULAR
Se consideră cadrul încastrat în A şi articulat în B încărcat cu un sistem de forţe
ca figura 3.1.a. Se cunosc: P = 20 KN; L=1m, secţiunea barei circulară de diametru
d, tensiunea admisibilă a materialului:σ
a
=150 MPa,modul de elasticitate 2,1.10
5
MPa
125
Se cere:
a) să se determine reacţiunile din încastrarea A şi articulaţia B: V
A
, H
A
, M
A
, V
B
, H
B
.
b) să se traseze diagramele de eforturi pentru acest cadru: N (forţe axiale), T (forţe
tăietoare) şi M (momente încovoietoare);
c) să se dimensioneze bara la solicitarea principală de încovoiere (diametrul d);
d) să se calculeze deplasarea punctului de aplicaţie al forţei F
1
=P.
Rezolvare
1. Sistemul fiind de două ori static nedeterminat se alege sistemul de bază ca în fig.
3.1.b, prin suprimarea articulaţiei C şi introducerea necunoscutelor static
nedeterminate X
1
şi X
2
.
2. Ecuaţiile deplasărilor aplicând metoda eforturilor în acest caz particular se scriu:
δ
1
= δ
10
+ δ
11
X
1
+ δ
12
X
2
=0
δ
2
= δ
20
+ δ
21
X
1
+ δ
22
X
2
=0
3. Deplasările se calculează folosind metoda Mohr-Maxwell conform relaţiilor:

∑ ∑

∑ ∑∑ ∑


= = δ = δ = = δ
= = δ = = δ
; y A dx
EI
m m
; y A dx
EI
m
y A dx
EI
M m
; y A dx
EI
M m
) (
Cj
) (
j
) (
Cj
) (
j
) (
Cj
) o (
j
o
) (
Cj
) o (
j
o
2 1 2 1
21 12
1 1
2
1
11
2 2
20
1 1
10Pentru calculul integralelor de mai sus se parcurg următorii paşi:
• se construieşte diagrama de momente încovoietoare (M
o
) când în sistemul de
bază acţionează numai sarcinile exterioare P şi 2P ( fig.3.2.a);
b)
P
C A
B X
1

X
2

L/2 L/2
L/2
2P
L/2
Fig.3.1
a)
A C
B
P
L/2 L/2
L/2
2P
L/2
H
A

V
A

M
A

V
B
H
B
126
• se construiesc diagramele de momente încovoietoare: (m
1
) când în sistemul de
bază acţionează numai sarcina X
1
=1 (fig.3.2.b) , respectiv (m
2
) când în sistemul
de bază acţionează numai sarcina X
2
=1 (fig.3.2.c) .
• se calculează integralele de mai sus aplicând regula lui VEREŞCEAGHIN de
integrare grafo-analitică:

=
) i (
Cj
) k (
j ik
y A δ

( )
( )
EI
L L
L L
EI
y A dx
EI
m
EI
L L
L L
EI
y A dx
EI
m m
EI
L
L L L
L
L L
EI
y A dx
EI
m
EI
PL L PL L L
) PL ( L PL
L
EI
y A
EI
PL
L
PL L
L ) PL ( L
L
PL
L
EI
y A
) (
Cj
) (
j
) (
Cj
) (
j
) (
Cj
) (
j
) (
Cj
) o (
j
) (
Cj
) o (
j
3 3
2
2
1 1
2 2
1
3
4
3
2
2
1 1
48
29
6
5
2 2 2
1
2
0
2 2
1 1
3
4
2 2 2
1
6
5
2 2
1 1
3
2 2
2
2
22
3
2 1 2 1
12
3
1 1
2
1
11
3
2
20
3
1
10
=

⋅ ⋅ ⋅ = = = δ
=

⋅ ⋅ = = = δ
=

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ = = = δ
− =


|
.
|

\
|
− ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ = = δ
− =


|
.
|

\
|
− ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ = = δ
∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑
Rezultă următorul sistem de ecuaţii cu două necunoscute:
P
P
X
EI
L
X
EI
L
X
EI
PL
P
P
X
EI
L
X
EI
L
X
EI
PL
714 , 0
7
5
0
3 2 48
29
; 732 , 0
56
41
0
2 3
4
3
4
2
3
2
3
1
3
1
3
2
3
1
3
= = ⇒ = ⋅ + ⋅ + −
= = ⇒ = ⋅ + ⋅ + −

Reacţiunile cerute(ele au sensul axelor de coordonate) sunt:
V
A
=0,268 P;

H
A
=1,268 P; M
A
= 0,054 PL V
B
=X
2
=0,714 P; H
B
. =X
1
=0,732 P

Fig. 3.2
D
B
C
M
o

-
A
-PL
-PL
-3PL/2
a)
-
B
C
m
1

A
b)
L L
L
+
+
m
2

B
C
A
c)
L
+
127
4. Trasarea diagramelor de eforturi N, T şi M
Acestea se determină pe baza principiului suprapunerii efectelor astfel prin
suprapunerea diagramelor corespunzătoare, aşa cum rezultă din fig. 3.3, 3.4 şi 3.5::
N = N
o
+ n
1
X
1
+ n
2
X
2
T=T
o
+ t
1
⋅ X
1

+ t
2
⋅ X
2
;
M = M
o
+ m
1
⋅ X
1
+m
2
⋅ X
2
;

Fig. 3.3
+
-2P
N
0

-
+
0,732P
0,714P n
2

0,732P n
1

+
-0,714P
-0,714P
-
=
-1,268P
N
-
-
Fig. 3.4
T
o

2P
P
+
+
+
-0,732P
0,732t
1

-
+
-0,714P
0.714t
2

-
T
=
+
-
1,268P
-0,714P
0,268P
-0,732P
-
-
Fig. 3.5
D
E
B
C
M
M
o

-
A
-PL
-PL
-3PL/2
-
B
C
0,732P m
1

A
= + +
0,732PL
0,732PL
+
+
B
C
A
0,714PL
-0,268PL
0,089PL
-0,054PL
0,366PL
+
-
-
+
+
B
E
C
D
A
0,714P m
2

-0,268PL
128
5. Dimensionarea barei la încovoiere
Din diagrama M (fig.3.5) se determină momentul maxim ' M
max
' = 0,366PL şi
poziţia lui pe bară (în punctul D). Valoarea numerică a momentului maxim este
M
iymax
=7,32 kNm=7,32⋅10
6
Nmm
Relaţia de dimensionare la solicitarea de încovoiere este:

a
iy
ynec a
y
iy
M
W
W
M
σ
σ
max max
= ⇒ ≤ ;
unde: W
y
- este modulul de rezistenţă al secţiunii:
32
3
max
d
z
I
W
y
y
π
= =
Înlocuind valorile obţinute rezultă:
mm d adopta se
mm
M
d
M
d
a
iy
a
iy
80
21 , 79
150
000 . 320 . 7 32
32
32
3
3
max max
3
=
=


= = ⇒ =
π πσ σ
π


6. Calculul deplasării punctului de aplicaţie al forţei P
Pentru calculul deplasării punctului de aplicaţie al forţei F
1
=P se foloseşte
metoda Mohr Maxwell :

= dx
EI
mM
δ
unde M este diagrama pentru forţele date şi necunoscutele static nedeterminate
calculate X
1
şi X
2
din sistemul de bază (fig. 3.6.b). (s-a determinat la punctul 4) iar
diagrama m tot pentru sistemul de bază este dată de o forţă unitară P =1 (fig. 3.6.a).
Aplicând regula lui Simson rezultă:
( )
mm
EI
PL
PL L PL L PL
L
EI
dx
EI
mM
0187 , 0
80 10 1 , 2
64 10 20
10 792 , 0 10 792 , 0
0 089 , 0 ) 25 , 0 ( 0175 , 0 4 ) 5 , 0 ( 054 , 0
2 6
1
4 5
12
3
3
3
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅
⋅ = ⋅ =
⋅ + − ⋅ ⋅ + − ⋅ − ⋅ = =
− −

π
δ
δ

Fig.3.6
b)
P
C A
B
X
1
=0,732P
L/2 L/2
L/2
2P
L/2
X
2
=0,714P
P=1
C A
L/2 L/2
B
-L/2
0,366PL
-0,268PL
0,089PL
-0,054PL
a)
m
M
129
Problema nr. 3.1.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.

Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
48
35
I E
3
L P
48
17

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅


I E 2
3
L
⋅ ⋅


-0,339P

0,553P

0,169PL
62
mm

130
Problema nr. 3.2.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
48
37


⋅ −

I E
3
L P
8
3

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


0,357P

0,589P

0,178PL
63
mm
131
Problema nr. 3.3.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
72
11
I E
3
L P
24
1


⋅ −

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


-0,369P

0,678P

0,358PL
79
mm132
Problema nr. 3.4.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
12
31
I E
3
L P
8
7
I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


-2,178P

0,643P

1,089PL
114
mm133
Problema nr. 3.5.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.


Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
96
41
I E
3
L P
48
7


⋅ −

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅


I E 3
3
L
⋅ ⋅


-0,143P

0,473P

0,336PL
78
mm134
Problema nr. 3.6.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
33


⋅ −

I E
3
L P
8
5


⋅ −

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


0,75P

0,75P

0,375PL

80

135
Problema nr. 3.7.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
41


⋅ −

I E
3
L P
12
11


⋅ −

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


0,571P

1,893P

0,536PL
90
mm

136
Problema nr. 3.8.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
37


⋅ −

I E
3
L P
8
5


⋅ −

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


1,036P

0,321P

0,518PL
89
mm


137
Problema nr. 3.9.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
48
61


⋅ −

I E
3
L P
96
53


⋅ −

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


0,759P

0,518P

0,379PL
81
mm


138
Problema nr. 3.10.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
32
15


⋅ −

I E
3
L P
4
1


⋅ −

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


0,161P

0,509P

0,089PL
50
mm

139
Problema nr. 3.11.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
5


⋅ −

I E
3
L P
4
1
I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


P

-2,25P

1,125PL
116
mm140
Problema nr. 3.12.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.


Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
7


⋅ −

I E
3
L P
8
9
I E
3
L
3
1I E 2
3
L
⋅ ⋅


I E
3
L
3
4
-0,893P

-1,178P

0,589PL
93
mm


141
Problema nr. 3.13.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
4
13
I E
3
L P
8
11
I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅


-2,036P

1,071P

2,035PL
141
mm


142
Problema nr. 3.14.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
6
1


⋅ −

I E
3
L P
4
1


⋅ −

I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅

I E 3
3
L
⋅ ⋅

-0,357P

1,286P

0,821PL
104
mm


143
Problema nr. 3.15.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
48
17


⋅ −

I E
3
L P
2
1
I E
3
L
3
4I E 2
3
L
⋅ ⋅


I E 3
3
L
⋅ ⋅

-0,678P

-2,518P

1,081PL
114
mm144
Problema nr. 3.16.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.


Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
4
9


⋅ −

I E
3
L P
24
23


⋅ −

I E
3
L
3
4I E
3
L
2
1I E
3
L
3
1
1,393P

0,786P

0,571PL
92
mm


145
Problema nr. 3.17.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.


Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
10
I E
3
L P
3
56


⋅ −

I E
3
L
3
52I E
3
L
15

⋅ −
I E
3
L
270,041P

0,714P

0,654PL
97
mm
146
Problema nr. 3.18.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.


Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
81
5
I E
3
L P
3
1
I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
0,205P

-0,404P

0,929PL
108
mm147
Problema nr. 3.19.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.

Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
16
27


⋅ −

I E
3
L P
256
693


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
-0,374P

3,605P

1,355PL
123
mm

148
Problema nr. 3.20.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
8
47
I E
3
L P
9


⋅ −

I E
3
L
3
8I E
3
L
3

⋅ −

I E
3
L
3
20
-1,386P

0,726P

1,548PL
129
mm
149
Problema nr. 3.21.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:

δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d

0
I E
3
L P
12
1
I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
40,068P

-0,114P

0,386PL
80
mm

150
Problema nr. 3.22.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
1
I E
3
L P
6
1
I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
0,091P

-0,193P

0,398PL
82
mm

151
Problema nr. 3.23.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
8
17
I E
3
L P
3
5
I E
3
L
3
8I E
3
L
3I E
3
L
3
20
-1,044P

0,220P

1,56PL
129
mmM
0

+PL -PL
+PL
+PL
+
+
+
-
152
Problema nr. 3.24.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.

Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
384
421
I E
3
L P
12
7
I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
-0,719P

0,102P

0,398PL
82
mm153
Problema nr. 3.25.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
91


⋅ −

I E
3
L P
4
13


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
1,477P

1,330P

1,671PL
132
mm

154
Problema nr. 3.26.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:

δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
48
33
I E
3
L P
4
1
I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
-0,545P

0,222P

0,278PL
73
mm


155
Problema nr. 3.27.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.

Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
6
5


⋅ −

I E
3
L P
4
5


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
-0,114P

1,023P

0,148PL
59
mm

156
Problema nr. 3.28.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.

Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
17
I E
3
L P
4
1


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
LI E
3
L
3
4
-0,568P

-0,239P

0,261PL
71
mm
157
Problema nr. 3.29.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
8
1


⋅ −

I E
3
L P
2
1


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
-0,273P

0,579P

0,921PL
108
mm
158
Problema nr. 3.30.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.

Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
4
3


⋅ −

I E
3
L P
24
29


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
-0,170P

1,034P

0,347PL
80
mm

159
Problema nr. 3.31.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.

Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
3
1
I E
3
L P
12
7
I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
0,114P

-0,523P

0,2725PL
72
mm
160
Problema nr. 3.32.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.


Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
25
I E
3
L P
96
7


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
-1,196P

0,952P

0,598PL
94
mm

161
Problema nr. 3.33.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:

δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
8
17
I E
3
L P
24
41
I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
-0,920P

-0,591P

0,591PL
93
mm162
Problema nr. 3.34.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
48
31


⋅ −


0
I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
0,704P

-0,528P

1,204PL
118
mm
163
Problema nr. 3.35.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.

Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
12
7
I E
3
L P
2
1


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
1,045P

1,159P

0,5225PL
90
mm
164
Problema nr. 3.36.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.


Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
2
5


⋅ −

I E
3
L P
24
53
I E
3
L
3
5I E
3
LI E
3
L
3
4
0,920P

-0,966P

0,574PL
92
mm

165
Problema nr. 3.37.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
8
3


⋅ −

I E
3
L P
8
3


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
0,102P

0,204P

0,704PL
99
mm

166
Problema nr. 3.38.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
31


⋅ −


0
I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
1,409P

-1,057P

0,943PL
109
mm
167
Problema nr. 3.39.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
24
35


⋅ −

I E
3
L P
6
5


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
0,909P

-0,057P

0,4545PL
86
mm
168
Problema nr. 3.40.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ
10
, δ
20
, δ
11
, δ
12
, δ
21
, δ
22
, X
1
, X
2
, M
max
, d.
Rezultate:
δ
10
δ
20
δ
11
δ
12
δ
22
X
1
X
2
M
max
d
I E
3
L P
3
1
I E
3
L P
24
25


⋅ −

I E
3
L
3
5I E
3
L


I E
3
L
3
4
-1,216P

1,693P

0,807PL
104
mm