You are on page 1of 52

Arhitectura contemporană

și conștiința umanitară
student: Andrei Pripasu
indrumător: Șef Lucr. Dr. Arh. Sorin Nistor
sesiunea: martie 2013
Teză de disertație
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași
Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
introducere
În ce măsură opera de arhitectură este un produs vandabil,
ca orice alt obiect de design?
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
1. Etica în arhitectură
“Arhitectura este arta de a crea spații publice, chiar în cazurile în care
ea realizează doar clădiri private.”
Bazock Brock
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
1. Etica în arhitectură
• contractul social
• statutul profesional în teoria confictului
• arhitectura - proces de negociere continuă cu societatea
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
1.1 Ipoteza diminuării rolului arhitectului
• arhitectul devine consultant
• problemele de etică nu mai intră în sarcina arhitectului
• responsabilitatea transferată unui sistem de control instituțional
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
1.2 Ipoteza arhitectului cu drepturi sporite
• Christopher Alexander - Manifesto 1991
• arhitectul devine maestru constructor
• arhitectul devine managerul bugetului
• actul de a edifca - “proces religios”
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
1.3 Problema reala a eticii în arhitectura
• Bernard Williams - “uneasy profession” (profesia difcilă)
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
2. Relația capital – arhitect în contextul
societații moderne
“În zilele noastre, totul e acum decis de ultima ideologie pe care o mai
avem, ideologia pieței.”
(Rem Koolhaas)
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
2. Relația capital – arhitect în contextul
societații moderne
• modernismul - ultima perioadă de avânt optimist
• privatizare, retragerea statului
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
Jakobus Oud - Cartier de locuințe în Kiefhoek
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
Jakobus Oud - Cartier de locuințe în Kiefhoek
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
2. Relația capital – arhitect în contextul
societații moderne
• preferința pentru icon
• “starchitect”
• efectul Bilbao
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
Colaj reunind clădiri iconice, Rem Koolhaas
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
3. Se poate face arhitectură fara arhitect?
“Toate clădirile sunt predicții. Toate predicțiile sunt greșite.”
(Steward Brand)
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
3.1 Urbanitate informală
• așezări informale: favela, slum, bidonville
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
Moshe Safdie, Habitat 67
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
3.2 Orașul fără plan
• Nikos Salingros propune un model de a genera orașe bazat pe
algoritmi
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
3.2 Orașul fără plan
Un oraș algoritmic nu poate f
previzualizat, dar modelul fracturii unui
material poate oferi un exemplu de
ierarhii “haotice” determinate de legi
precise
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
3.2 Orașul fără plan
Model de țesut urban cu o rețea de străzi
generată de construcții și elemente ce
precedă desenul străzilor
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
3.3 Favela verticală Torre David, Caracas-Venezuela
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
4. Intervenția umanitară
• umanitarism = atitudine de înțelegere , de dragoste față de oameni
și de omenire.
• arhitectura are o latură umanitară implicită
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5. Studii de caz – detalierea critică a unor
exemple
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.1 Hassan Fathy - satul Gourna, Egipt
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
Hassan Fathy - Gourna, Egipt
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
Hassan Fathy - Gourna, Egipt
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
Hassan Fathy - Gourna, Egipt
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.2 Centru pentru femei în Rufsque, Senegal
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
Centru pentru femei în Rufsque, Senegal
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.2 Centru pentru femei în Rufsque, Senegal
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.2 Centru pentru femei în Rufsque, Senegal
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.3 Școală vocațională în Rudrapur, Bangladesh
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.3 Școală vocațională în Rudrapur, Bangladesh
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.3 Școală vocațională în Rudrapur, Bangladesh
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.3 Școală vocațională în Rudrapur, Bangladesh
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.7 Locuințe sociale Quinta Monroy, Chile
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.7 Locuințe sociale Quinta Monroy, Chile
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.7 Locuințe sociale Quinta Monroy, Chile
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.10 Centrul comunitar Grotao, Sao Paolo,
Brazilia
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.10 Centrul comunitar Grotao, Sao Paolo,
Brazilia
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.10 Centrul comunitar Grotao, Sao Paolo,
Brazilia
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.11 Teleferic și dotări urbane în Medellin,
Columbia
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.11 Teleferic și dotări urbane în Medellin,
Columbia
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.11 Teleferic și dotări urbane în Medellin,
Columbia
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.11 Teleferic și dotări urbane în Medellin,
Columbia
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
5.11 Teleferic și dotări urbane în Medellin,
Columbia
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
6. Principii de intervenție
6.1 Primum non nocere! (Mai întâi să nu strici!)
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
6. Principii de intervenție
6.2 Activare și declanșare
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
6. Principii de intervenție
6.3 Design participativ
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
6. Principii de intervenție
6.3 Lucrul cu resurse modeste
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
6. Principii de intervenție
6.4 Atitudini de tip pop-up și guerilla urbanism
arhitectura contemporană și conștiința umanitară
8. Concluzie
“Dacă aș putea proiecta Brasilia din nou, ar exista mai multe
clădiri de locuințe, școli și magazine. Aș face totul fără străzile largi
pline de mașini. Oamenii ar putea să se plimbe peste tot.”
(Oscar Nimayer)