You are on page 1of 1

JADUAL UJIAN PRA PERCUBAAN UPSR 2014

TARIKH WAKTU MATA PELAJARAN MASA

SELASA
8/7/2014

8:00 – 8:50 am

9:00 – 10:15 am

11:00 – 11:40 am


B. MELAYU ( PEM )

B. MELAYU ( PENULISAN )

MATEMATIK ( K2 )

50 Minit

I Jam 15 Minit

40 MINIT

RABU
9/9/20148:15 – 9:15 am


MATEMATIK ( K1 )


1 jam

KHAMIS
10/7/2014

8:00 – 9:15 am

9:25 – 10:15 am

11:00 – 12:15 pm

SAINS

B.INGGERIS ( K1 )

B. INGGERIS ( K2 )


1 jam 15 minit

50 minit

1 jam 15 minit

 Guru yang mengawas peperiksaan adalah guru mata pelajaran. Sila masuk
ke kelas mengikut jadual waktu anda seperti biasa.
 Kerjasama dan perhatian anda amatlah dihargai bagi melancarkan lagi
perjalanan ujian ini.

Yang menjalankan tugas, Disahkan oleh,

……………………………….. ………………………………
( HASLINDA BT JOHARI )
SU PEPERIKSAAN,
SKLC 2014.