You are on page 1of 211

1

Productdetails
ISBN nummer 978-1-4478-0812-1
Auteursrecht
Reader Antwan (Standaard
Copyright Licentie)
Uitgave Eerste Uitgave
Uitgever SCSG Lanaken
Gepubliceerd Februari 16, 2012
Taal Nederlands
Pagina's 211


Bindwijze
Perfect Gebonden
Paperback
Inkt
binnenkant
Zwart-wit
Afmetingen
(cm)
14.8 breed × 21.0 hoog
2

Kaartleggen met de Kleine Lenormand
Klassieke Methode
Reader AntwanInhoud:

1. Basiselementen van de Klassieke Methode (3)
2. De 36 Kaarten (7)
3. Getals- en Hofkaarten (79)
4. Combinaties met de kaarten (123)
5. Legpatronen met de kaarten (126)
6. Email-lesondersteuning (204)
7. Cursussen (205)

3

1. Basiselementen van de Klassieke Methode


Technisch kaartlezen is een vaardigheid, die iedereen kan
leren. Het is de methode om op juiste wijze, consistent,
kaarten met behulp van combinaties en legpatronen te
duiden.

Intuïtief met kaarten omgaan, is iets heel anders. Op dat
moment gebruikt men de kaart(en) als inspiratiemiddel,
zodat men geïnspireerd raakt door een Hogere Bron,
waaruit men dan informatie haalt.

Soms hoort men wel eens praten over zogenaamd
‘intuïtief kaartleggen’. Deze term hoort echter niet thuis
binnen de Klassieke Methode. Het lijkt dan alsof
kaartleggen louter en alleen een intuïtieve grondslag
heeft. Dat is derhalve in de basis al in tegenspraak met de
door ons gehanteerde methode.

We beogen mensen op te leiden, die de technische
vaardigheden van het kaartleggen beheersen.

Vaak zult u ook het gebruik van andere methoden
tegenkomen. De ene methode is niet beter dan de andere.
Alleen… onze keuze is gevallen op de Klassieke
Methode.

Vergelijkingen met andere methoden kan leiden tot
discussies, welles-nietes, en ga zo maar door. Het is
echter appelen en peren vergelijken. Beiden inderdaad
fruit, maar daar houdt de vergelijking dan ook op.

Wij hebben gekozen voor navolging van de werkwijze,
die uit de geschriften van Madame Lenormand is
gebleken. Dat is dan ook de reden dat diverse klassieke


4

vaardigheden (op esoterisch vlak) en dito betekenissen
naar voren komen.
Dat kan dus betekenen dat betekenissen van kaarten
kunnen afwijken ten opzichte van andere methoden.

Voorts is er bij de Klassieke Methode een duidelijke
keuze gemaakt over de manier waarop de betekenissen
aan de consultvrager worden aangereikt.

Goed nieuws wordt gericht gemeld; slecht nieuws wordt
in de vorm van een waarschuwing geplaatst. Het is
eigenlijk op deze wijze een coaching vorm en niet alleen
archaïsch profetisme.

Mensen hebben ondanks de reading een keuze. De
kaartlegging is een momentopname. De uitleg ervan staat
en valt met de kennis en het uitdrukkingsvermogen van
de kaartduider.

In principe werken we in 3 lagen:
- Het kaartleggen: een technische vaardigheid, die
men kan aanleren
- Het duiden en uitleggen naar de consultvrager
toe: vaardigheden als kennis,
invoelingsvermogen, ervaring, beheersing van de
communicatievaardigheden zijn hier
noodzakelijk. Ook dit is te leren, maar het ligt de
een beter dan de ander.
- Inspiratie door de kaartlegging en het contact
met de consultvrager: dit is minder mensen
gegeven. Het vergt een natuurlijke afstemming
met een Hogere Bron, die zorgt voor specifieke
informatie om de consultvrager te informeren en
verder te helpen.5

Ook werken we bij de Klassieke Methode met een
duidelijke Spirituele Code, bestaande uit Ethische
Waarden:

Ethische Waarden
De basisvoorwaarden voor een goed consult zijn:
Integriteit, Onpartijdigheid en Respect.

1 Verantwoordelijkheid
Tijdens het consult doe je al het mogelijke om de
veiligheid van je cliënt te garanderen. Consult geven, is
een vorm van hulpverlening; uitbuiting in wat voor vorm
dan ook is nooit toegestaan. Ongeacht het consulttarief,
dien je altijd te werken volgens de hoogste ethische
standaard.

2 Antidiscriminatie regels
Je dient je bewust te zijn van je eventuele vooroordelen
en stereotype. Je zelf zo gedragen dat je geen enkele
actieve noch passieve vorm van discriminatie of
onderdrukkend gedrag stimuleert of tolereert.

3 Vertrouwelijkheid
Je biedt op het hoogst mogelijk niveau vertrouwelijkheid,
omdat je de privacy van je cliënten respecteert en je
hierdoor de vertrouwensband die noodzakelijk is voor het
consult opbouwt.

4 Contracten
De condities en voorwaarden waaronder je een consult
aanbiedt dien je vooraf aan je cliënten kenbaar te maken.
Bij verandering hiervan dien je vooraf met je cliënt
overeenstemming te bereiken.

5 Grenzen
Je dient duidelijke grenzen te stellen en te behouden
tijdens en rond de relatie, consulent en cliënt. Je dient


6

rekening te houden met de effecten van overlappende,
dubbele of al bestaande relaties.

6 Competentie of professionaliteit
Je doet al het mogelijke om de kwaliteit van je werk te
bevorderen.


7

2. De 36 Kaarten


No. 1
Ruiter (Hartennegen)
8

Betekenis: De Ruiter geeft aan dat er goed nieuws
aankomt, maar niet direct. Dit nieuws handelt
waarschijnlijk over jouw huis en kan van ver weg
afkomstig zijn.
Steekwoorden: GOED NIEUWS KOMT
Omgekeerde ligging: Slecht nieuws; greep verliezen op
de gebeurtenis of situatie
Betekenis bijbehorende tekst: De Ruiter brengt ons de
boodschap. Tegenwoordig straalt een Ruiter meer geluk
en elegantie uit dan vroeger. In de 18e Eeuw was het
beroep van de Ruiter postbode.
Betekenis bijbehorende tekening: Eerlijkheid; goed
nieuws; romantiek
Bijbehorende planeet: Mercurius
Hartennegen: Voltooiing in Liefde en Plezier.9


No. 2
Klaverbladen (Ruiten zes)


1
0

Betekenis: De Klaverbladen geven aan dat je op dit
moment een periode van ongeluk doormaakt.
Gelukkigerwijze zal deze periode voorbijgaan. Blijf
geduldig en standvastig.
Steekwoorden: MATERIELE VOORSPOED
Omgekeerde ligging: Ongeluk wat op je afkomt.
Aanvankelijk lijkt het goed te gaan, maar dan gaat het
ineens op onverklaarbare wijze de mist in.
Betekenis bijbehorende tekst: De Klaveren geeft ons
geluk en winst. Zoals het klavertjevier ons altijd geluk
heeft gebracht.
Betekenis bijbehorende tekening: Voorspoed
Bijbehorende planeet: Neptunus
Ruiten zes: Geven en nemen in Balans
Tijdsbetekenis: 3 -4 dagen


1
1


No. 3
Schip (Schoppen tien)

1
2

Betekenis: Het Schip betekent rijkdom, die verdiend
wordt in zaken of verkregen wordt door een erfenis. Je
zult op korte termijn een reis maken.
Steekwoord: GAANDEWEG, STAP VOOR STAP, REIZEN
Omgekeerde ligging: Iets wat in het water valt; een
afgelaste reis, periode van stilstand
Betekenis bijbehorende tekst: Het Schip vaart op
woelige baren. Het voert ons naar verre streken en
oorden. Voor geld en handel is dat een goed teken.
Betekenis bijbehorende tekening: Succesvolle reis
Bijbehorende planeet: Jupiter
Schoppentien: Einde van een situatie met daarop
volgend nieuw begin.
Tijdsbetekenis: 's middags t.e.m. begin avond1
3


No. 4
Huis (Harten Heer)

1
4

Betekenis: Het Huis betekent dat jouw ondernemingen
op dit moment geen of weinig succes zullen hebben. Je
moet doorwerken zodat er weer betere tijden komen.
Steekwoorden: HUISELIJKE SFEER
Omgekeerde ligging: Het huis staat op z'n kop door
gebeurtenissen.
Betekenis bijbehorende tekst: Het Huis biedt
geborgenheid en geluk. Het beschermt tegen wind en
regen.
Betekenis bijbehorende tekening: Zekerheid
Bijbehorende planeet: Maan
Harten Heer: Onderdrukt gevoelens; wordt niet door
zijn emoties overspoeld.


1
5


No. 5
Boom (Hartenzeven)

1
6

Betekenis: De Boom geeft aan dat je
gezondheidsproblemen zult ervaren. Denk goed aan je
gezondheid !
Steekwoord: STRESS, ZIEKTE
Omgekeerde ligging: Je krijgt duidelijkheid m.b.t. tot je
gezondheid. Anderzijds krijg je volledige duidelijkheid
over een bepaalde situatie.
Betekenis bijbehorende tekst: De Boom laat ons hier
ziekte zien. Staat hij verder hier vandaan brengt hij ons
nieuwe zuurstof.
Betekenis bijbehorende tekening: Voorspoed; vervulde
ambitie
Bijbehorende planeet: Mercurius
Hartenzeven: Keuzemogelijkheden; dromen en illusies
Tijdsbetekenis: 9 tot 12 maanden1
7


No. 6
Wolken (Klaveren Heer)


1
8

Betekenis: De Wolken lopen vooruit op goede tijden. Op
dit moment hangen er zwarte wolken boven je, ook al
geniet je met volle teugen van de leuke dingen des
levens.
Steekwoorden: DREIGENDE PROBLEMEN
Omgekeerde ligging: De mist ingaan.
Betekenis bijbehorende tekst: De Wolken verduisteren
het zonlicht. Het dreigt slecht weer te worden.
Betekenis bijbehorende tekening: Problemen op komst
Bijbehorende planeet: Saturnus
Klaveren Heer: Bereikt altijd zijn doel.1
9


No. 7
Slang (Klaverenvrouw)


2
0

Betekenis: De Slang betekent ongeluk. Let op voor
diegenen om je heen die je eigenlijk niet echt goed kent.
Als de kaarten om deze kaarten heen positief zijn kan
het effect van deze kaart verminderd worden.
Steekwoorden: WURGGREEP
Omgekeerde ligging: Iemand zelf in een wurggreep
brengen: dit doe je zelf dus
Betekenis bijbehorende tekst: De Slang is venijn en
onwaar. Zo bracht de slang uit de Bijbel ons slechts
problemen.
Betekenis bijbehorende tekening: Vijand
Bijbehorende planeet: Pluto
Klaverenvrouw: Zakenvrouw, eigenzinnig, zelfstandig2
1


No. 8
Lijkkist (Ruiten negen)


2
2

Betekenis: De Lijkkist voorspelt een mogelijke serieuze
ziekte voor jou of je directe omgeving. Tevens wijst het
op situaties of problemen die weg worden geduwd of
waar een einde aan gemaakt dient te worden.
Steekwoorden: HET EINDE VAN IETS/IEMAND
/PROBLEMEN "BEGRAVEN"
Omgekeerde ligging: Oude koeien uit de sloot halen;
dingen oprakelen.
Betekenis bijbehorende tekst: De Doodskist staat voor
een afscheid. Het oude word tons ontnomen, maar het
nieuwe dient zich daardoor aan.
Betekenis bijbehorende tekening: Liefdesproblemen; het
verlorene wordt gevonden
Bijbehorende planeet: Pluto
Ruitennegen: Echt plezier en voltooiing van hetgeen je
hebt2
3


No. 9
Ruiker (Schoppen Vrouw)


2
4

Betekenis: De Ruiker betekent groot geluk. Neem de
voordelen die je ten deel vallen en denk eraan om te
delen.
Steekwoorden: ALGEMEEN GELUK
Omgekeerde ligging: Doornen op je pad: ongeluk in
liefde en emoties; geschenken en feesten die niet
doorgaan.
Betekenis bijbehorende tekst: De Ruiker schenkt ons
rust en vrede. Bloemen houden van mensen, haal ze in
huis
Betekenis bijbehorende tekening: Klein aardigheidje;
Bijbehorende planeet: Jupiter
Schoppenvrouw: Kan door wat ze zelf heeft
meegemaakt anderen begrijpen en helpen. Helder
inzicht.2
5


No. 10
Zeisen (Ruitenboer)


2
6

Betekenis: De Zeis is een alarmering voor een groot
gevaar. Nu is het tijd om voorzichtig te zijn in te
ondernemen activiteiten, plaatsen om te bezoeken en
om met 'verbindingen' aan te gaan.
Steekwoorden: RADICALE AFKAPPING
Omgekeerde ligging: Afrekenen met illusies, waanideeën
en luchtkastelen; Operatie met positief gevolg;
Afkappen overkomt je.
Betekenis bijbehorende tekst: De Zeis maait met een
slag alles af. Het maakt iets wat aan het einde van haar
bloei is dood, zodat we hetgeen overblijft op andere
wijze kunnen gebruiken.
Betekenis bijbehorende tekening: Begin van en reis;
ruzies thuis; scheiding
Bijbehorende planeet: Pluto
Ruitenboer: Geïnteresseerd in alles, weet nog niet waar
zich op te richten


2
7


No. 11
Roede (Klaverenboer)


2
8

Betekenis: De Roede wijst op familietwisten en
huiselijke problemen. Het is nodig om belangrijke
veranderingen in de huiselijke situatie aan te brengen.
Steekwoorden: STRAF, FAMILIETWISTEN
Omgekeerde ligging: Straf uitdelen; Zelf iemand
bestraffen; Wraak nemen
Betekenis bijbehorende tekst: De Roede brengt verhit
gevecht. Hij zaait tweedracht en ruzie. Zwarte Piet heft
het bij zich om te straffen.
Betekenis bijbehorende tekening: Tekort
Bijbehorende planeet: Mars
Klaverenboer: Roeping; boodschapper2
9


No. 12
Vogels (Ruiten zeven)


3
0

Betekenis: De Vogels geven het kort leed, de dagelijkse
problemen aan waarmee je geconfronteerd wordt.
Steekwoorden: KORT LEED / TEGENSLAG
Omgekeerde ligging: Problemen op komst en dreigend
gevaar; Aangevallen worden.
Betekenis bijbehorende tekst: De Vogels brengen hevig
verdriet. Daarna kunnen we het leven weer aan, want
het is slechts tijdelijk. Zoals vogels als ze laag vliegen de
voorbode zijn van slecht weer.
Betekenis bijbehorende tekening: Labiliteit; goed nieuws
Bijbehorende planeet: Neptunus
Ruitenzeven: Succes maar nog niet volledig tevreden (op
financieel gebied)3
1


No. 13
Kindje (Schoppenboer)


3
2

Betekenis: Het Kindje geeft aan dat je omgeven bent
door goede mensen. Je bent gezegend!
Steekwoorden: WENS, KIND
Omgekeerde ligging: Innige wens, die niet wordt
bewaarheid: illusie, Utopia, wensdroom
Betekenis bijbehorende tekst: Het Kindje is zo lief en blij.
Het is puur en staat in het leven. Wij koesteren het en
voeden het op.
Betekenis bijbehorende tekening: Kind; geboorte
Bijbehorende planeet: Maan
Schoppenboer: Op zijn hoede voor mogelijke gevaren3
3


No. 14
Vosje (Klaverennegen)


3
4

Betekenis: Het Vosje is een waarschuwing dat je
bedrogen wordt. Waarschijnlijk is er 1 of meer personen
in je netwerk bezig om je onderuit te halen. Let goed op!
Steekwoorden: ONBETROUWBARE PERSOON
(PERSONEN)
Omgekeerde ligging: Het blijft een vosje, maar dan veel
geraffineerder en sluwer; Je kunt het niet bewijzen dat
ze je onderuit halen maar het gebeurt wel! Complot.
Betekenis bijbehorende tekst: De Vos ken je uit de Vos
Reinaerde. Hij wil slechts krijgen niet geven. Het lieve
gezicht heft een list op jou gericht.
Betekenis bijbehorende tekening: Slimheid; sluw
Bijbehorende planeet: Mercurius
Klaverennegen: Vasthouden aan en verdedigen van iets,
wat bereikt is3
5


No. 15
Beer (Klaverentien)


3
6

Betekenis: De Beer is een teken van geluk en
bescherming. Om je heen is iemand of iets, die of dat je
beschermt als je weer eens iets doms hebt gedaan. Hou
er wel rekening mee dat anderen hierop jaloers kunnen
zijn.
Steekwoorden: BESCHERMING (BIJ FOUTEN);
JALOERSHEID
Omgekeerde ligging: Kracht en bescherming, die je
kwijtraakt; Onthechtingsproblemen; Sleutelkinderen;
Ouderloos; Het nemen van liefde maar niet geven.
Betekenis bijbehorende tekst: De Beer is plomp maar
krachtig. Omgeven met jaloersheid en afgunst.
Betekenis bijbehorende tekening: Bullebak; honingzoete
dromen
Bijbehorende planeet: Maan
Klaverentien: Succes na hard werken, misschien iets te
perfectionistisch3
7


No. 16
Ster (Harten zes)


3
8

Betekenis: De Ster wijst op succes en het bereiken van je
doelen. Je hebt het juiste pad gevonden en kunt het
vervolgen met vertrouwen.
Steekwoorden: ALGEMEEN SUCCES
Omgekeerde ligging: Je gaat op je gezicht neer;
Faillissement.
Betekenis bijbehorende tekst: De Ster brengen je geluk.
Ze wijzen op een glansrijke carrière. Je reikt naar de
sterren.
Betekenis bijbehorende tekening: Voorspoed; succes
Bijbehorende planeet: Jupiter
Harten zes: Onvoorwaardelijk geven;
jeugdherinneringen; jeugd en schoonheid
Tijdsbetekenis: 's nachts3
9


No. 17
Ooievaar (Hartenvrouw)


4
0

Betekenis: De Ooievaar geeft aan dat je echte
vriendschappen stabiel zijn. Tevens wijst het erop dat je
en je omgeving een verandering of verhuizing
ondergaat.
Steekwoorden: VERHUIZING, VERANDERING
Omgekeerde ligging: Geplande verandering/verhuizing
gaat niet door (vaak op het allerlaatste moment)
Betekenis bijbehorende tekst: De Ooievaar wijst op
verandering, verplaatsing en verhuizing. Wellicht zelfs
een verandering in familiesfeer.
Betekenis bijbehorende tekening: Kindje; in
verwachting; verandering
Bijbehorende planeet: Jupiter
Hartenvrouw: Voelt zich in haar element; emotioneel,
paranormale indrukken4
1


No. 18
Hond (Harten tien)


4
2

Betekenis: De Hond geeft een trouwe en voortdurende
vriendschap aan, waarop je kunt bouwen.
Steekwoorden: TROUWE VRIENDSCHAP
Omgekeerde ligging: Ontrouw; Iemand die je beschouwt
als vriend, belazert je. En ja, het komt onverwacht
Betekenis bijbehorende tekst: De Hond is een goede
trouwe vriend. Met raad en daad zal hij je steunen.
Betekenis bijbehorende tekening: Nieuwe vriendschap
Bijbehorende planeet: Venus
Hartentien: Gelukkige gezin. Harmonie.4
3


No. 19
Toren (Schoppen zes)


4
4

Betekenis: De Toren geeft aan dat af en toe behoorlijke
gezondheidsproblemen opspelen. Het niet opletten
hiermee kan je leven in gevaar brengen. Tevens is deze
kaart de zakenkaart: het wel en wee van je bedrijf of
zelfstandige activiteiten. Ook wel: zakelijk jezelf
indekken.
Steekwoorden: ZAKELIJK, AFSTANDELIJK
Omgekeerde ligging: Je komt uit je isolement; Uit de
kast komen; Iemand doorbreekt je pantser; Zakelijk ga je
periode van expansie tegemoet.
Betekenis bijbehorende tekst: De Toren wijst je op een
hoog ambitieus leven, maar ook op de eenzaamheid van
de hoge functie.
Betekenis bijbehorende tekening: Verhuizing; huwelijk;
geboorte
Bijbehorende planeet: Jupiter
Schoppen zes: Andere richting inslaan, angsten
meenemen; verhuizen4
5


No. 20
Tuin (Schoppen acht)


4
6

Betekenis: De Tuin geeft een aangename omgeving (met
mensen) aan waarmee je je doelen kan bereiken. Op
deze mensen kun je in moeilijke tijden vertrouwen. In de
18e Eeuw werd Hof (= tuin) gehouden. In het hof werd
de omgeving ontmoet.
Steekwoorden: OMGEVING
Omgekeerde ligging: Verlies van creativiteit; Geestelijke
blokkade; Bezoek en je omgeving afwijzen. Omgeving
staat op z’n kop.
Betekenis bijbehorende tekst: Succes in de toekomst;
Betekenis bijbehorende tekening: De Tuin wijst op
vertier en vriendschap. Je bent als mens niet alleen.
Bijbehorende planeet: Venus
Schoppenacht: Een gevoel van gevangenschap4
7


No. 21
Berg (Klaveren acht)


4
8

Betekenis: De Berg is een waarschuwing dat een
machtige vijand in jouw buurt zit. Tevens wijst deze
kaart erop dat je een moeilijke weg te gaan hebt om je
problemen te overwinnen. Met voldoende
doorzettingsvermogen lukt dat.
Steekwoorden: PROBLEMEN OVERWINNEN
Omgekeerde ligging: Je gaat door een dal. Het overkomt
je.
Betekenis bijbehorende tekst: De Berg staat voor je als
een hindernis. Je kunt eromheen maar dat duurt langer.
Ook kun je eroverheen: climb every mountain
Betekenis bijbehorende tekening: Hoge ambities
Bijbehorende planeet: Saturnus
Klaverenacht: Alles gaat vanzelf
Tijdsbetekenis: 's morgens t.e.m. 's middags


4
9


No. 22
Weg (Ruiten vrouw)


5
0

Betekenis: De Weg geeft aan dat je problemen
gemakkelijk kunt vermijden. Je kunt zelf de weg kiezen.
Het is jouw keuze hou je ermee omgaat.
Steekwoorden: KEUZE
Omgekeerde ligging: De gemaakte keuze verwart je; je
twijfelt of het een goede keuze was; Je dreigt de weg
kwijt te raken (letterlijk en figuurlijk)
Betekenis bijbehorende tekst: De Weg laat onze
levenswegen kruisen. Het blijft altijd een eigen keuze
welke weg we opgaan.
Betekenis bijbehorende tekening: Keuze; balans
Bijbehorende planeet: Venus
Ruitenvrouw: Huis en gezin zijn belangrijk. Zit graag
thuis in eigen omgeving
Tijdsbetekenis: 7 weken5
1


No. 23
Muizen (Klaveren zeven)


5
2

Betekenis: De Muizen wijzen op financiële verliezen
door verraad en diefstal. Let op voor mensen om je
heen, die je vertrouwen niet waard zijn.
Steekwoorden: KNAGEN; VERRAAD en DIEFSTAL DOOR
BEKENDEN
Omgekeerde ligging: Iets wat je is afgepakt krijg je terug;
Je komt over twijfel heen
Betekenis bijbehorende tekst: De Muizen stelen van ons,
maar als we ons niet te druk maken, komt het gestolene
weer terug.
Betekenis bijbehorende tekening: Iets wordt
afgeknabbeld
Bijbehorende planeet: Mercurius
Klaverenzeven: Mening verdedigen; je uitspreken


5
3


No. 24
Hart (Harten Boer)


5
4

Betekenis: Het Hart is een teken van geluk. Je passies en
liefde bereiken een nieuw hoogtepunt. Op eenvoudige
wijze kun je je doelen bereiken.
Steekwoorden: LIEFDE, HARTSZAKEN
Omgekeerde ligging: Liefdesproblemen;
Hartsproblemen; Hartkloppingen: Je hart staat op z'n
kop; Verliefdheid
Betekenis bijbehorende tekst: Geluk en liefde brengt het
Hart. Geen tranen of verdriet.
Betekenis bijbehorende tekening: Liefde en huwelijk
Bijbehorende planeet: Venus
Harten Boer: Onderdrukt gevoelens; wordt niet door zijn
emoties overspoeld.5
5


No. 25
Ring (Klaveren aas)


5
6

Betekenis: De Ring geeft een verbinding aan, met name
in zaken van het hart. De kaarten eromheen wijzen uit
wat voor invloed deze relatie op jou heft.
Steekwoorden: RELATIE
Omgekeerde ligging: Losmaken van verbindingen en
relaties; Zakelijk wijst het op contracten, die niet worden
nagekomen; Vervreemden in een band of werksituatie.
Betekenis bijbehorende tekst: De Ring handelt over
relaties. Of je gebonden bent of niet in dit leven.
Betekenis bijbehorende tekening: Huwelijk; aanzoek;
lange verloving
Bijbehorende planeet: Venus
Klaverenaas: Nieuwe actie; vuurkracht; energie. Nieuwe
baan.


5
7


No. 26
Boek (Ruiten tien)


5
8

Betekenis: Het Boek wijst op een geheim in je leven. Het
is nu tijd om een nieuw hoofdstuk in te slaan in je leven.
Steekwoord: EEN NIEUW BEGIN OF HOOFDSTUK IN JE
LEVEN
Omgekeerde ligging: Studie wordt afgebroken; Iets
wordt geheim gehouden; Dingen worden in de doofpot
gestopt; Zakelijk: je boeken neerleggen.
Betekenis bijbehorende tekst: Het Boek leert ons wijze
lessen. Het verklaart ons geheimen.
Betekenis bijbehorende tekening: Juridische actie;
toekomstig succes
Bijbehorende planeet: Saturnus
Ruitentien: Traditie; goede gezondheid; gezonde
financiële situatie; talenten kunnen worden
doorgegeven5
9


No. 27
Brief (Schoppenzeven)


6
0

Betekenis: De Brief geeft aan dat je op korte termijn
nieuws of officiële brieven zult ontvangen. Uiteraard
wijzen de kaarten om deze kaart op de inhoud, strekking
en de zwaarte van het negatieve van de kaart.
Steekwoorden: OFFICIEEL BERICHT
Omgekeerde ligging: Bericht van de deurwaarder,
incasso of belastingdienst; Wijst ook op geroddel
Betekenis bijbehorende tekst: De Brief brengt ons goed
of slecht nieuws. Je weet het pas als je 'm openmaakt.
Betekenis bijbehorende tekening: Goed nieuws
Bijbehorende planeet: Mercurius
Schoppenzeven: Bedriegen of bedrogen worden;
conflicten uit de weg gaan
Tijdsbetekenis: te korte tijd6
1


No. 28
Heer (Harten aas)


6
2

Betekenis: De Heer is als je een man bent jouw
persoonlijke kaart. Als je een vrouw bent wijst deze
kaart op een sterke man met goede intenties. Deze man
is te ver van je vandaan om op dit moment in je leven
grote invloed te hebben, behalve als hij vlakbij de vrouw
ligt.
Steekwoorden: MAN, STANDVASTIGHEID
Omgekeerde ligging: Partner/man ligt dwars;
Partnerschapsproblemen.
Betekenis bijbehorende tekst: Partner
Betekenis bijbehorende tekening: Bezoeker
Bijbehorende planeet: Zon
Hartenaas: Ontluikende liefde en gevoelens; Zoeken
naar voldoening; heelheid; geboorte6
3


No. 29
Vrouw (Schoppen aas)


6
4

Betekenis: De Vrouw is als je een vrouw bent jouw
persoonlijke kaart. Als je een man bent wijst deze kaart
op een sterke vrouw met goede intenties. Deze vrouw is
te ver van je vandaan om op dit moment in je leven
grote invloed te hebben, behalve als zij vlakbij de man
ligt.
Steekwoorden: VROUW, SENSUALITEIT
Omgekeerde ligging: Partner/vrouw ligt dwars;
Partnerschapsproblemen.
Betekenis bijbehorende tekst: Partner
Betekenis bijbehorende tekening: Plezier
Bijbehorende planeet: Maan
Schoppenaas: Nieuw concept; Nieuw inzicht; knoop
doorhakken6
5


No. 30
Lelie (Schoppen Heer)

6
6

Betekenis: De Lelie geeft een leven aan met soms
ongeluk. Het verschaft je inzicht en wijsheid in je eigen
leven en dat van anderen.
Steekwoorden: INZICHT, WIJSHEID, REINHEID
Omgekeerde ligging: Bescherming valt weg;
Opscheppen; valse profetie verkondigen; Charlatan (in
het paranormale); Wijsheid voorgeven, die er niet blijkt
te zijn; Fantast
Betekenis bijbehorende tekst: De Lelie helpt stap voor
stap. Zij geeft inzicht in het bestaan.
Betekenis bijbehorende tekening: Dood, Reinheid
Bijbehorende planeet: Zon
Schoppen Heer: Streng doch rechtvaardig. Kan tiranniek
over komen.6
7


No. 31
Zonne (Ruiten aas)


6
8

Betekenis: De Zon geeft aan dat de wereld je
optimistisch toelacht. Na een periode van ongeluk
breekt nu een goede periode aan: het zonnetje lacht je
tegemoet. Je moet echter wel zelf hieraan meewerken!
Steekwoorden: POSITIVITEIT; BETERE PERIODE
Omgekeerde ligging: Je verbrandt je vingers ergens aan;
Je bent bezig met dingen die het daglicht niet kunnen
verdragen; Criminele activiteiten. Toch komt alles goed.
Betekenis bijbehorende tekst: De zon geeft goede moed.
Alles gaat beter dan verwacht.
Betekenis bijbehorende tekening: Succes; macht
Bijbehorende planeet: Zon
Ruitenaas: Nieuwe ontwikkeling op gebied
talenten/geld. Aards; fysiek6
9


No. 32
Maantje (Harten acht)

7
0

Betekenis: Het Maantje geeft aan dat aan jou eer
bewezen zal worden. Tevens wijst deze kaart op
sensualiteit van het hart.
Steekwoorden: EER; EMOTIES; GEVOEL(ENS)
Omgekeerde ligging: Maatschappelijke teruggang;
Zakelijk voelt het minder; Emoties met voeten treden:
misbruik maken van andermans emoties en gevoelens;
Drugs- of alcoholmisbruik;
Betekenis bijbehorende tekst: Het maantje maakt uw
positie krachtig en uw werk lonend.
Betekenis bijbehorende tekening: Verhouding; nieuw
project; geluk; depressie
Bijbehorende planeet: Maan
Hartenacht: Bewust een andere weg inslaan; iets
nieuws, onbekends.
Tijdsbetekenis: 's avonds7
1


No. 33
Sleutel (Ruiten acht)


7
2

Betekenis: De Sleutel geeft succes in je carrière aan. Je
doelen worden daarin bereikt. Het is zelfs zo dat je
succes je verwachtingen zal overtreffen. Deze kaart is bij
uitstek de kaart van de oplossing van alle problemen of
vraagstukken. De oplossing komt op je af.
Steekwoord: DE OPLOSSING
Omgekeerde ligging: Zelf op zoek gaan naar de
oplossing. Ook: geen oplossing vinden.
Betekenis bijbehorende tekst: De Sleutel biedt de
oplossing voor alle problemen. U kunt iedere situatie
aan.
Betekenis bijbehorende tekening: Nieuwe kansen;
diefstal
Bijbehorende planeet: Uranus
Ruitenacht: Hard werken met plezier; routine7
3


No. 34
Vissen (Ruiten Heer)

7
4

Betekenis: De Vissen wijzen op de overvloed, die je
verkrijgt, anderzijds op grote mate van driften en
seksualiteit. Privé voel je je als een vis in het water.
Steekwoorden: SEKSUALITEIT, OVERVLOED, WELVAART
Omgekeerde ligging: Verlies van financiën; Gokschulden;
Emotioneel of financieel uitgekleed worden; Mensen
maken misbruik van je goedheid.
Betekenis bijbehorende tekst: De Vissen brengen
overvloed.
Betekenis bijbehorende tekening: Plezier; voorspoed in
alle dingen
Bijbehorende planeet: Jupiter
Ruiten Heer: Goed gevoel van eigenwaarden. Weet
grenzen te stellen.7
5


No.35
Anker (Schoppen negen)

7
6

Betekenis: Het Anker wijst op succes en profijt door
jouw activiteiten. Nu is het tijd om je op je werk te
storten.
Steekwoorden: HOOP, STABILITEIT
Omgekeerde ligging: Wanhoop; Verlies van zekerheid of
vastigheid.
Betekenis bijbehorende tekst: Het Anker schenkt diep en
vast vertrouwen. Houvast en zegen in liefde en zaken.
Betekenis bijbehorende tekening: Zakelijk succes en
liefde; voorspoedige reis; sociaal succes
Bijbehorende planeet: Neptunus
Schoppennegen: Wakker worden uit een nachtmerrie7
7


No. 36
Kruis (klaveren zes)


7
8

Betekenis: Het Kruis wijst op ongeluk waarvoor je hard
moet werken om eroverheen te komen. Het wijst tevens
erop dat je onder bepaalde dingen een streep zet: tot
zover en niet verder. Je beëindigt de situatie of
contacten.
Steekwoorden: JE TREKT EEN DUIDELIJKE STREEP: HET
IS AFGELOPEN!
Omgekeerde ligging: Afsluiting van iets; Definitief iets of
de connectie met iemand beëindigen.
Betekenis bijbehorende tekst: Het Kruis vertraagt alles.
Het is een les in geduld en het dragen van lasten.
Betekenis bijbehorende tekening: Offer; problemen
Bijbehorende planeet: Pluto
Klaveren zes: Overwinning; stapsgewijze vooruitgang.
Tijdsbetekenis: 2 tot 3 weken
7
9

3. Getals- en Hofkaarten

Numerologie t.o.v. het Kaartleggen

Hieronder vind je een lijstje van gangbare betekenissen
van de getallen 1 t/m 9. Wel is het nuttig om de
vetgedrukte betekenissen te onthouden.

1. Nieuw Begin (Zelfbewustzijn, begin)

Het getal 1 staat voor God, de schepper van het
universum. Eenheid, de wil, individualiteit of voor het
individu zelf. Het begin. Het mannelijk beginsel.
Zelfbewustheid, het ego. Leiderschap, organisatie en
ambitie. De eerste willen zijn. Enen zijn actief, energiek
en doelbewust.

2. Balans zoeken (Intuïtie, dualiteit, conflict)

Het getal twee staat voor intuïtie, maar ook voor
conflicten en dualiteiten die voortkomen uit 1 + 1 = 2.
Het onbewuste, het verborgene en het vrouwelijke
beginsel. Tweeën zijn ontvankelijk, meegaand,
verdraagzaam en passief.

3. Groei (Groei, ontwikkeling en creativiteit)

Het getal drie staat voor groei, ontwikkeling, geboorte,
scheppingskracht en creativiteit. Dit komt voort uit 1
(man) en 2 (vrouw) = 3 (kind). Drieën zijn actief,
onderhoudend, levensgenieters en leggen gemakkelijk


8
0

contact Drie is het getal van de christelijke Drie-eenheid,
maar ook van de eenheid tussen ons lager zelf, bewuste
zelf en hoger zelf. Dit duidt op een vorm van
samenwerking.

4. Stabiliteit in stilstand (Vormgeving, materie)

Het getal vier staat voor de materie, voor de stoffelijke
wereld. Maar ook voor betrouwbaarheid, zelfvertrouwen,
stabiliteit, macht en onkreukbaarheid. De vier is
functioneel en economisch aangelegd. De vier houdt ook
verband met discipline en werk. Flexibiliteit is niet de
sterkste kan van de vier. Bij de vier kun je denken aan de
vier windrichtingen en in het verlengde daarvan de hele
wereld.

5. Verandering (terugslag) (Moraal, beweging)

Vijf is het getal van de mens en zijn vijf zintuigen. Dit
getal staat voor beweging, de relatie tot de ander,
leraarschap en het huwelijk. Communicatie. Vijven zijn
vlug van begrip, willen alles proberen, maar zo lang de
vijf geen richting heeft bepaald, is het een wispelturig
getal. De vijf staat voor reizen, vrijheid en het opdoen
van ervaringen in het algemeen.

6. Harmonie (in balans) (Harmonie, kiezen en delen)

Het getal zes staat voor het nemen van
verantwoordelijkheid voor de eigen beslissingen en
handelingen en het maken van keuzen. Het wordt in
verband gebracht met liefde, huis en gezin maar ook met


8
1

het zesde zintuig. Tevens staat de zes voor harmonie en
evenwicht.

7. Combinatie-denken (Succes en spiritualiteit)

De zeven is het heiligste en meest magische getal onder
de getallen. De zeven staat voor evolutie, mystieke
wijsheid en het spirituele in het algemeen. De zeven is
het geluksgetal bij uitstek en symboliseert daarom ook
overwinning, succes en geluk. Het is het getal van het
ideaal van de mens, van dat wat hij wil bereiken.

8. Transformatie (Oorzaak en gevolg)

Acht staat voor gerechtigheid, het lot en karma (de wet
van oorzaak en gevolg). Maar ook voor wereldse zaken,
geld en macht.

9. Voltooiing (Vervulling - Afronding)

Het getal negen sluit de cyclus af en is het getal van
voltooiing afronding en totaliteit. Het is tevens het getal
van inwijding.

10. Einde en nieuw begin

Het getal 10 is 1 + 0 = 1. De één op een hoger niveauElementen (Vuur, Water, Lucht, Aarde)8
2

De 4 elementen zijn vormen waarin energie zich kan
manifesteren hier op aarde. Ze werken in en en buiten
ons en vormen de bouwstenen van de aarde zoals wij
haar ervaren.
Vuur = Gebundelde energie
Klaveren
Mannelijk

Yang Alle gebundelde energie, de wil, strijd, motivatie,
doelgericht en agressie.

Men benadert de wereld vanuit het element Vuur, de
Intuïtie. Begrippen zoals toekomst, dynamiek,
mogelijkheden en ontdekken spelen een grote rol. Men
leeft sterk vanuit zichzelf en er is trouw aan eigen morele
opvattingen. Dat kan wel eens egoïstisch overkomen
maar dat heeft men niet in de gaten. Vuurmensen zijn
actief en spontaan en haten routine-werkzaamheden.

Ze staan open voor nieuwe mogelijkheden en treden de
wereld open en vrij naïef tegemoet. Daardoor zijn ze in
staat de verborgen samenhangen te ontdekken. Concrete
zaken zeggen hen niets. De stof als zodanig zien ze niet,
omdat de geest alweer met iets anders bezig is.

Element Vuur: vervoering, laaiende hartstocht , liefde/
Goddelijke wil, begeren, hopen, enthousiasme,
levenslust, wil, wilsimpulsen, bedoeling, stuwkracht,
geest, moed en durf. Vuur verbrandt en vernietigt en is
daardoor een zuiver transformerende kracht. Vuur is het


8
3

vermogen achter de vorm te kijken, het indirect
waarnemen.

Aarde = Materiële energie:
Ruiten
vrouwelijk

Yin Materiële energie, materie, praktisch zijn, structuren,
bezit, gewoontes en alles wat een vaste vorm heeft
aangenomen.

Het bewustzijn van de Aarde-mens is gericht op het
concreet ervaren, daarom wordt er veel waarde gehecht
aan mooie zaken. Aarde is als een akker die, goed
bewerkt, een rijke oogst oplevert hetgeen rijkdom,
gesymboliseerd door Munten of Penta-kels, aangeeft,
maar ook gerichtheid op het materiële.

Aarde-mensen zijn gericht op de concrete werkelijkheid:
Zien, proeven, ruiken. Realiteit, efficiency en het hechten
aan uiterlijke zaken, mooi, lelijk, spelen een rol. Daarom
zal een Aarde-mens doelgericht en met taai
doorzettingsvermogen bouwen aan een solide basis. Dit
geeft een uitstekend gevoel voor vormen en
verhoudingen - de Kunstenaar - maar met weinig gevoel
voor de grotere verbanden.

Bij Aarde horen de volgende steekwoorden: Daden,
feiten/ dingen en gebeurtenissen, zaken, concreet zijn,
bezwaren, traagheid, stoffelijkheid, materieel, praktisch,
aards.8
4

Water = Emotionele en gevoelsernergie:
Harten
Vrouwelijk

Yin
Emotionele en gevoelsernergie, liefde, gevoel,
schoonheid en verbinding.

Watertekens reageren puur gevoelsmatig op hun
omgeving. De logische samenhang ontgaat hen en
interesseert ze niet. Het gaat hen om de gevoelswaarde
van de dingen. Ze zijn in staat een kreng van een vaas te
bewaren omdat tante Marie die heeft gegeven.
Watertekens voelen zó mee dat ze als het ware die ander
worden en moeite hebben erachter te komen wie en wat
ze zelf zijn. Meestal komen ze daar ook vrij laat achter.

Hun diepe gevoelsmatige benadering maakt hen zo
kwetsbaar dat ze zich verschuilen achter een masker van
koelheid. Ook kunnen Watertekens gevoelens zo nodig
hebben dat ze de buitenwereld gebruiken om voor die
gevoelens te zorgen, zonder dat ze daar warm op
reageren. Omdat gevoelens voor Watertekens zo nodig
zijn, zijn ze vragend, opzuigend, omhullend. Door het
gevoels-contact met de buitenwereld voelen ze heel veel
aan dat niet te beredeneren valt maar ze slaan wel de
spijker precies op de kop. Ze kunnen het echter niet
beredeneren.

Bij Water horen de volgende steekwoorden: Gevoel,
verlangen, gehechtheden, bezit, emotie, vruchtbaarheid ,
moederschap, onbewust, onderbewust, onbekend,


8
5

verborgen, reiniging (door doop), ziel, meer geloof dan
begrip, weten door voelen, verdriet, geluk.


Lucht = Mentale energie
Schoppen
Mannelijk

Yang
Alle mentale energie, denken, communicatie, leren,
zelfstandigheid en beweging.

Luchttypes verbinden feiten en gegevens. De nadruk ligt
op het abstracte denken, theoretiseren en het werken met
ideeën. Ze proberen zo objectief mogelijk alles wat ze
meemaken te benaderen en met anderen te bespreken,
wat hen commutatief maakt. Door het veelvuldig
uitwisselen van woorden en gebaar zijn luchttekens
flexibel maar niet altijd even standvastig. Door het
logisch te willen verklaren van alles, lopen ze het gevaar
alles te verstandelijk te benaderen waardoor ze koel en
gevoelloos kunnen overkomen. Gevoelens zijn voor
luchttekens moeilijk omdat ze niet logisch te verklaren
zijn.

Het bewustzijn is gericht op het samenbrengen van alle
voorbeelden en denkbeelden. Hieruit vormt het
[uchtteken zijn beeld van de werkeli jkheid en hoe hi j
moet leven. Dat heeft niets te maken met de echte
werkelijkheid, maar het is zijn werkelijkheid.8
6

Bij Lucht horen de volgende steekwoorden: Gedachten,
plannen, leringen, voorstellen, theorieën, wetenschap ,
kennis, intellect, gesprek, discussie, abstractie/ mentaal,
vluchtig en oppervlakkig. Communicatie en contacten
zijn voor luchttekens van het grootste belang. Ze moeten
met anderen praten en ideeën uitwisselen. Zodoende zijn
het goede handelsmensen. Onder Luchttekens vallen ook:
De telegraaf, telefoon, de handel en het verkeer.

Subelementen (Vuur van vuur, vuur van water, … aarde
van aarde)
Astrologische Types (Ram, Stier, … Waterman, Vissen)
Planetaire Correspondenties (Zon, Maan, Jupiter, Uranus,
Mercurius, Venus, Neptunus, Saturnus, Mars)

Hofkaarten (Koning, Koningin, Ridder, Page)
De vier reeksen duiden op de 4 elementen. De vier
personen, waaruit elke reeks bestaat, omvatten de
karakteristieken van een specifiek element in alle vier de
Werelden. De hofkaarten van de Kleine Arcana voelen
wat meer menselijk aan vergeleken met de objectieve,
statische en onpersoonlijke genummerde kaarten van de
Kleine Arcana. Ze stellen heel dikwijls mensen of
stemmingen voor.

De kaarten van de Hofhouding kunnen verschillende
betekenissen hebben. Bijvoorbeeld: aspecten van jezelf
(hoe je je in een bepaalde situatie gedraagt of hoe je
handelt) de mannelijke of vrouwelijke kant van jezelf of
een ander persoon een bepaalde sfeer of stemming
gebeurtenissen en omstandigheden, boodschappen,
inlichtingen.


8
7


Koning
De koningen horen bij het element vuur; zij leiden het
land. Bij oude volken vertegenwoordigde de koning God
(denk maar aan de vergoddelijkte Romeinse keizers en
aan de Egyptische farao's). Als het goed ging met de
koning, dan ging het goed met het land. Vroeger was de
koning niet een soort van manager die aan het hoofd van
een land stond en daar op een zakelijke manier leiding
aan gaf.
Hij werd geacht een verbinding met God te vormen (als
hij zelf al geen god was...). het mannelijk principe, de
geest leiderschap, sociale verantwoordelijkheid,
prestaties, volwassenheid voltooide ontwikkeling,
beheersing van het door het element vertegenwoordigde
gebied (heersen, heer zijn over) de energie komt naar
buiten in daadkracht.

Koningin
De koninginnen horen bij water, het element van het
ontvankelijke. Als element is water ook een tegenhanger
van het element vuur. Binnen de 4 elementen zijn vuur
en water de oer-elementen, de andere elementen (lucht en
aarde) zijn van die oer-elementen afgeleid. Lucht is
afgeleid van vuur, aarde is afgeleid van water. De
Koning en de Koningin vormen samen het huwelijk van
de 2 oer-elementen. het vrouwelijk principe, de ziel
beheersing van het element in de zin van aanvaarding,
ontvankelijkheid, gevoel en begrip, een meer innerlijke
en persoonlijke beheersing
de energie komt tot uitdrukking als inzicht8
8

Ridder
Ridders horen bij het element lucht. Lucht wil reizen,
ergens heen, zoals de wind waait. De ridders zitten dan
ook allemaal op een paard. Datgene wat zij (eventueel als
schildknaap) geleerd hebben willen zij ergens anders
toepassen, dat is waarnaar zij op weg zijn.
Als reiziger, en als vertegenwoordiger van het element
lucht, kunnen ridders ook boodschappers zijn. gedachten,
een bepaalde sfeer of stemming, een voorval of
gebeurtenis het ik (ego)
de energie komt in een vroeger stadium naar buiten dan
bij de Koning en
Koningin de energie van het element drukt zich uit in
beweging; de Ridder is onderweg, is op zoek; hij geeft
aan hoe de elementen worden gebruikt.

Page
Pages horen bij het element aarde. Bij Crowley zijn dit
de prinsessen die als jonge zwangere vrouw worden
voorgesteld.
Dit zwanger zijn is symbolisch voor het aarde-element:
vruchtbaarheid, en dat kan ook neerkomen op het nieuwe
en op berichten brengen. Niet alleen ridders, ook pages
kunnen boodschappers zijn, bij de page ligt de nadruk
meer op het nieuwe, bij de ridders op het overbrengen.
Met het element aarde is iets bijzonders: het verenigt alle
elementen in zich. Aarde staat ook voor de concrete,
fysieke werkelijkheid waar wij allemaal leven. En in die
wereld zijn alle elementen vertegenwoordigd.
de kwaliteit van het element in de meest simpele vorm
het lichaam de onervaren mens, kinderen of jonge
mensen, leerlingen


8
9

beginfase, veranderingen, boodschappen of nieuwe
ideeën en manieren, kansen die je aangeboden worden
leerprocessen, onderzoek en praktische toepassing de
energie wordt praktisch toegepast

Omdat we met Speelkaarten, de Grote en/of Kleine
Lenormand werken vervalt de uitleg van de Ridder.
We werken met de Heer (Koning) – de Vrouw
(Koningin) – de Boer (Page)Kaarten en hun betekenissen

Klaveren 1
Getalskaart
Basisbetekenis: Nieuw Begin (1) in
Werk & Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Nieuwe actie; vuurkracht;
energie. Nieuwe baan.
Element: VUUR
Astrologisch Type: Ram
Tijdsindicatie: lente
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Staven 1
Kleine Lenormand Correspondentie: 25. Ring


9
0

Klaveren 2
Getalskaart
Basisbetekenis: Balans zoeken (2) in
Werk & Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Weten wat je wil; maar niet
hoe dat te bereiken
Element: VUUR
Astrologisch Type: Ram
Decanaat: 1e
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Staven 2


Klaveren 3
Getalskaart
Basisbetekenis: Groei (3) in Werk &
Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Afwachten tot meer
gegevens binnen zijn
Element: VUUR
Astrologisch Type: Ram
Decanaat: 2e
Planeet: Zon
Tarot Correspondentie: Staven 3
9
1

Klaveren 4
Getalskaart
Basisbetekenis: Stabiliteit (in stilstand)
(4) in Werk & Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Oogstfeest. Plan heeft
voldoende vorm gekregen om
uitgevoerd te kunnen worden.
Element: VUUR
Astrologisch Type: Ram
Decanaat: 3e
Planeet: Venus
Tarot Correspondentie: Staven 4


Klaveren 5
Getalskaart
Basisbetekenis: Verandering
(terugslag) (5) in Werk & Creativiteit
(Klaveren)
Betekenis: (Woorden)strijd;
praktijkervaring opdoen.
Element: VUUR
Astrologisch Type: Leeuw
Decanaat: 1e
Planeet: Saturnus
Tarot Correspondentie: Staven 5

9
2

Klaveren 6
Getalskaart
Basisbetekenis: Harmonie (in balans)
(6) in Werk & Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Overwinning; stapsgewijze
vooruitgang.
Element: VUUR
Astrologisch Type: Leeuw
Decanaat: 2e
Planeet: Jupiter
Tarot Correspondentie: Staven 6
Kleine Lenormand Correspondentie: 36. KruisKlaveren 7
Getalskaart
Basisbetekenis: Combinatie-denken (7)
in Werk & Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Mening verdedigen; je
uitspreken
Element: VUUR
Astrologisch Type: Leeuw
Decanaat: 3e
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Staven 7
Kleine Lenormand Correspondentie: 23. Muizen

9
3

Klaveren 8
Getalskaart
Basisbetekenis: Transformatie (8) in
Werk & Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Alles gaat vanzelf
Element: VUUR
Astrologisch Type: Boogschutter
Decanaat: 1e
Planeet: Mercurius
Tarot Correspondentie: Staven 8
Kleine Lenormand Correspondentie: 21. Berg


Klaveren 9
Getalskaart
Basisbetekenis: Voltooiing (9) in Werk
& Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Vasthouden aan en
verdedigen wat bereikt is. Aandacht
niet laten verslappen.
Element: VUUR
Astrologisch Type: Boogschutter
Decanaat: 2e
Planeet: Maan
Tarot Correspondentie: Staven 9
Kleine Lenormand Correspondentie: 14. Vosje


9
4

Klaveren 10
Getalskaart
Basisbetekenis: Einde en nieuw begin
(10) in Werk & Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Succes na hard werken.
Misschien te perfectionistisch.
Element: VUUR
Astrologisch Type: Boogschutter
Decanaat: 3e
Planeet: Saturnus
Tarot Correspondentie: Staven 10
Kleine Lenormand Correspondentie: 15. Beer


Klaveren Boer
Hofkaart
Basisbetekenis: Nieuw begin, chaos en
naiviteit in Werk & Creativiteit
(Klaveren)
Betekenis: Roeping; boodschapper
Element: VUUR -- Subelementen:
AARDE van VUUR
Typologie: Een zeer intelligent jeugdig persoon met
roodbruin haar en bruine ogen; hij bezit opmerkelijke
verbale gaven en wijsheid. -- Astrologisch Type: Ram
Tijdsindicatie: Begin van de lente -- Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Staven Page
Kleine Lenormand Correspondentie: 11. Roede
9
5

Klaveren Vrouw
Hofkaart
Basisbetekenis: Groei & vruchtbaar in
Werk & Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Zakenvrouw, eigenzinnig,
zelfstandig
Element: VUUR -- Subelementen:
WATER van VUUR
Typologie: Een aantrekkelijke blonde vrouw met
kastanje-rood haar en blauw groene ogen, met een
inspirerende, magnetische persoonlijkheid. Zij is actief,
praktisch, intelligent en eerbaar. -- Astrologisch Type:
Ram -- Tijdsindicatie: Maart -- Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Staven Koningin
Kleine Lenormand Correspondentie: 7. Slang

Klaveren Heer
Hofkaart
Basisbetekenis: Structuur en realiteit in
Werk & Creativiteit (Klaveren)
Betekenis: Bereikt altijd zijn doel.
Element: VUUR -- Subelementen:
LUCHT van VUUR
Typologie: Een eerlijke, betrouwbare, sympathieke man,
doorgaans gehuwd, met roodbruin haar en blauwe ogen.
Gewetensvol en ondernemend met een edel karakter en
een liberale instelling. -- Astrologisch Type: Leeuw
Tijdsindicatie: Augustus -- Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Staven Koning
Kleine Lenormand Correspondentie: 6. Wolken9
6

Ruiten 1
Getalskaart
Basisbetekenis: Nieuw Begin (1) in
Financiën / Economie & Stabiliteit
(Ruiten)
Betekenis: Nieuwe ontwikkeling op
gebied talenten/geld. Aards; fysiek
Element: AARDE
Astrologisch Type: Ram
Tijdsindicatie: winter
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Pentakels 1
Kleine Lenormand Correspondentie: 31. Zonne


Ruiten 2
Getalskaart
Basisbetekenis: Balans zoeken (2) in
Financiën / Economie & Stabiliteit
(Ruiten)
Betekenis: Leren; balans bewaren
Element: AARDE
Astrologisch Type: Steenbok
Decanaat: 1e
Planeet: Jupiter
Tarot Correspondentie: Pentakels 2

9
7

Ruiten 3
Getalskaart
Basisbetekenis: Groei (3) in Financiën
/ Economie & Stabiliteit (Ruiten)
Betekenis: Samenwerking; examen
Element: AARDE
Astrologisch Type: Steenbok
Decanaat: 2e
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Pentakels 3


Ruiten 1
Getalskaart
Basisbetekenis: Stabiliteit (in
stilstand) (4) in Financiën / Economie
& Stabiliteit (Ruiten)
Betekenis: Gesloten; gierig; bij jezelf
blijven
Element: AARDE
Astrologisch Type: Steenbok
Decanaat: 3e
Planeet: Zon
Tarot Correspondentie: Pentakels 1
9
8

Ruiten 1
Getalskaart
Basisbetekenis: Verandering
(terugslag) (5) in Financiën / Economie
& Stabiliteit (Ruiten)
Betekenis: Armoede en ellende, met
name angst daarvoor
Element: AARDE
Astrologisch Type: Stier
Decanaat: 1e
Planeet: Mercurius
Tarot Correspondentie: Pentakels 1


Ruiten 1
Getalskaart
Basisbetekenis: Harmonie (in balans)
(6) in Financiën / Economie &
Stabiliteit (Ruiten)
Betekenis: Delen; geven en nemen in
balans
Element: AARDE
Astrologisch Type: Stier
Decanaat: 2e
Planeet: Maan
Tarot Correspondentie: Pentakels 1
Kleine Lenormand Correspondentie: 2. Klaverbladen
9
9

Ruiten 7
Getalskaart
Basisbetekenis: Combinatie-denken
(7) in Financiën / Economie &
Stabiliteit (Ruiten)
Betekenis: Succes maar nog niet
helemaal tevreden
Element: AARDE
Astrologisch Type: Stier
Decanaat: 3e
Planeet: Saturnus
Tarot Correspondentie: Pentakels 7
Kleine Lenormand Correspondentie: 12. Vogels


Ruiten 1
Getalskaart / Hofkaart
Basisbetekenis: Transformatie (8) in
Financiën / Economie & Stabiliteit
(Ruiten)
Betekenis: Hard werken met plezier;
routine
Element: AARDE
Astrologisch Type: Maagd
Decanaat: 1e
Planeet: Zon
Tarot Correspondentie: Pentakels 8
Kleine Lenormand Correspondentie: 33. Sleutel
1
0
0

Ruiten 9
Getalskaart
Basisbetekenis: Voltooiing (9) in
Financiën / Economie & Stabiliteit
(Ruiten)
Betekenis: Rust;vakantie; vrije tijd;
talenten goed ontwikkeld; gezonde
financiële situatie; tijd voor iets nieuws
Element: AARDE
Astrologisch Type: Maagd
Decanaat: 2e
Planeet: Venus
Tarot Correspondentie: Pentakels 9
Kleine Lenormand Correspondentie: 8. Lijkkist


Ruiten 10
Getalskaart
Basisbetekenis: Einde en nieuw begin
(10) in Financiën / Economie &
Stabiliteit (Ruiten)
Betekenis: Traditie; talenten worden
doorgegeven; lesgeven.
Element: AARDE
Astrologisch Type: Maagd
Decanaat: 3e
Planeet: Mercurius
Tarot Correspondentie: Pentakels 10
Kleine Lenormand Correspondentie: 26. Boek1
0
1

Ruiten Boer
Hofkaart
Basisbetekenis: Nieuw begin, chaos en
naiviteit in Financiën / Economie &
Stabiliteit (Ruiten)
Betekenis: Geïnteresseerd in alles,
weet nog niet waar zich op te richten
Element: AARDE -- Subelementen: AARDE van
AARDE
Typologie: Een jongen of meisje met donker haar en
bruine ogen. Een kind met een vindingrijk, voorzichtig
en toegewijd karakter.
Astrologisch Type: Ram -- Tijdsindicatie: Begin van de
winter -- Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Pentakels Page
Kleine Lenormand Correspondentie: 10. Zeisen

Ruiten Vrouw
Hofkaart
Basisbetekenis: Groei & vruchtbaar in
Financiën / Economie & Stabiliteit
(Ruiten)
Betekenis: Huis en gezin zijn
belangrijk. Zit graag thuis in eigen
omgeving
Element: AARDE -- Subelementen: WATER van
AARDE
Typologie: Een donkere, aantrekkelijke, welgestelde
vrouw, intelligent en rustig. Een goede echtgenote en
huisvrouw met gratie en waardigheid. Een goed
grootbrengster van kinderen.


1
0
2

Astrologisch Type: Steenbok -- Tijdsindicatie: Januari --
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Pentakels Koningin
Kleine Lenormand Correspondentie: 22. Weg


Ruiten Heer
Hofkaart
Basisbetekenis: Structuur en realiteit
in Financiën / Economie & Stabiliteit
(Ruiten)
Betekenis: Gevoel van eigenwaarde.
Weet grens te stellen.
Element: AARDE -- Subelementen: LUCHT van
AARDE
Typologie: Een belangrijke, volwassen man met donker
haar en donkere ogen, meestal gehuwd, met intelligentie,
sterk karakter en sensuele kracht. Een geslaagd
(zaken)man. -- Astrologisch Type: Stier
Tijdsindicatie: Mei
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Pentakels Koning
Kleine Lenormand Correspondentie: 34. Vissen1
0
3

Schoppen 1
Getalskaart
Basisbetekenis: Nieuw Begin (1) in
Ideeën & Communicatie (Schoppen)
Betekenis: Nieuw inzicht; knoop
doorhakken
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Ram
Tijdsindicatie: herfst
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Zwaarden 1
Kleine Lenormand Correspondentie: 29. Vrouw


Schoppen 2
Getalskaart
Basisbetekenis: Balans zoeken (2) in
Ideeën & Communicatie (Schoppen)
Betekenis: Twijfel
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Weegschaal
Decanaat: 1e
Planeet: Maan
Tarot Correspondentie: Zwaarden 2
1
0
4

Schoppen 3
Getalskaart
Basisbetekenis: Groei (3) in Ideeën &
Communicatie (Schoppen)
Betekenis: Pijn en verdriet
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Weegschaal
Decanaat: 2e
Planeet: Saturnus
Tarot Correspondentie: Zwaarden 3


Schoppen 4
Getalskaart
Basisbetekenis: Stabiliteit (in
stilstand) (4) in Ideeën &
Communicatie (Schoppen)
Betekenis: Rusten; herstel
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Weegschaal
Decanaat: 3e
Planeet: Jupiter
Tarot Correspondentie: Zwaarden 41
0
5

Schoppen 5
Getalskaart
Basisbetekenis: Verandering
(terugslag) (5) in Ideeën &
Communicatie (Schoppen)
Betekenis: Overwinnen van negatieve
gedachten
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Waterman
Decanaat: 1e
Planeet: Venus
Tarot Correspondentie: Zwaarden 5Schoppen 6
Getalskaart
Basisbetekenis: Harmonie (in balans)
(6) in Ideeën & Communicatie
(Schoppen)
Betekenis: Andere richting inslaan,
angsten meenemen; verhuizen
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Waterman
Decanaat: 2e
Planeet: Mercurius
Tarot Correspondentie: Zwaarden 6
Kleine Lenormand Correspondentie: 19. Toren
1
0
6

Schoppen 7
Getalskaart
Basisbetekenis: Combinatie-denken
(7) in Ideeën & Communicatie
(Schoppen)
Betekenis: Bedriegen; conflicten uit de
weg gaan
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Waterman
Decanaat: 3e
Planeet: Maan
Tarot Correspondentie: Zwaarden 7
Kleine Lenormand Correspondentie: 27. Brief


Schoppen 8
Getalskaart
Basisbetekenis: Transformatie (8) in
Ideeën & Communicatie (Schoppen)
Betekenis: Een gevoel van
gevangenschap
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Tweelingen
Decanaat: 1e
Planeet: Jupiter
Tarot Correspondentie: Zwaarden 8
Kleine Lenormand Correspondentie: 20. Tuin

1
0
7

Schoppen 9
Getalskaar
Basisbetekenis: Voltooiing (9) in
Ideeën & Communicatie (Schoppen)
Betekenis: Wakker worden uit een
nachtmerrie
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Tweelingen
Decanaat: 2e
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Zwaarden 9
Kleine Lenormand Correspondentie: 35. Anker


Schoppen 10
Getalskaart
Basisbetekenis: Einde en nieuw begin
(10) in Ideeën & Communicatie
(Schoppen)
Betekenis: Einde van een situatie met
daarop volgend nieuw begin.
Element: LUCHT
Astrologisch Type: Tweelingen
Decanaat: 3e
Planeet: Zon
Tarot Correspondentie: Zwaarden 10
Kleine Lenormand Correspondentie: 3. Schip
1
0
8

Schoppen Boer
Hofkaart
Basisbetekenis: Nieuw begin, chaos en
naiviteit in Ideeën & Communicatie
(Schoppen)
Betekenis: Op zijn hoede voor
mogelijke gevaren
Element: LUCHT -- Subelementen: AARDE van
LUCHT
Typologie: Een actieve, jeugdige persoon met blonde
haren en lichtblauwe ogen. Een alert iemand met een
goed, helderwerkend verstand, inzicht en discretie.
Astrologisch Type: Ram -- Tijdsindicatie: Begin van de
herfst -- Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Zwaarden Page
Kleine Lenormand Correspondentie: 13. Kindje

Schoppen Vrouw
Hofkaart
Basisbetekenis: Groei & vruchtbaar in
Ideeën & Communicatie (Schoppen)
Betekenis: Kan door wat ze zelf heeft
meegemaakt anderen begrijpen en
helpen. Helder inzicht.
Element: LUCHT -- Subelementen: WATER van
LUCHT
Typologie: Een ernstige en gevoelige vrouw met wit haar
en grijsblauwe ogen. Een academisch gevormde moeder
of grootmoeder met een grote individuele kracht,
scherpte van geest en een nobel optreden.


1
0
9

Astrologisch Type: Weegschaal -- Tijdsindicatie:
Oktober -- Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Zwaarden Koningin
Kleine Lenormand Correspondentie: 9. Ruiker

Schoppen Heer
Hofkaart
Basisbetekenis: Structuur en realiteit
in Ideeën & Communicatie (Schoppen)
Betekenis: Streng doch rechtvaardig.
Kan tiranniek over komen.
Element: LUCHT
Subelementen: LUCHT van LUCHT
Typologie: Een man met grijs haar en staalblauwe ogen,
wijs en scherpzinnig, met beheerst overwicht en een
groot analytisch vermogen. Een raadgever en helper, ook
een man van rechtspraak. Hij bezit macht over leven en
dood.
Astrologisch Type: Waterman
Tijdsindicatie: Februari
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Zwaarden Koning
Kleine Lenormand Correspondentie: 30. Lelie

1
1
0

Harten 1
Getalskaart / Hofkaart
Basisbetekenis: Nieuw Begin (1) in
Liefde / Plezier & Sensitiviteit (Harten)
Betekenis: Zoeken naar voldoening;
heelheid; geboorte
Element: WATER
Astrologisch Type: Ram
Tijdsindicatie: zomer
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Bokalen 1
Kleine Lenormand Correspondentie: 28. Heer


Harten 2
Getalskaart / Hofkaart
Basisbetekenis: Balans zoeken (2) in
Liefde / Plezier & Sensitiviteit (Harten)
Betekenis: Conflict in relaties of in
jezelf
Element: WATER
Astrologisch Type: Kreeft
Decanaat: 1e
Planeet: Venus
Tarot Correspondentie: Bokalen 2

1
1
1

Harten 3
Getalskaart
Basisbetekenis: Groei (3) in Liefde /
Plezier & Sensitiviteit (Harten)
Betekenis: Plezier met anderen;
vreugde in het hier en nu
Element: WATER
Astrologisch Type: Kreeft
Decanaat: 2e
Planeet: Mercurius
Tarot Correspondentie: Bokalen 3Harten 4
Getalskaart
Basisbetekenis: Stabiliteit (in
stilstand) (4) in Liefde / Plezier &
Sensitiviteit (Harten)
Betekenis: Afwachten wat je
aangereikt wordt; mediteren om een
oplossing te vinden
Element: WATER
Astrologisch Type: Kreeft
Decanaat: 3e
Planeet: Maan
Tarot Correspondentie: Bokalen 4
1
1
2

Harten 5
Getalskaart
Basisbetekenis: Verandering
(terugslag) (5) in Liefde / Plezier &
Sensitiviteit (Harten)
Betekenis: Verleden loslaten
Element: WATER
Astrologisch Type: Schorpioen
Decanaat: 1e
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Bokalen 5


Harten 6
Getalskaart
Basisbetekenis: Harmonie (in balans)
(6) in Liefde / Plezier & Sensitiviteit
(Harten)
Betekenis: Onvoorwaardelijk geven;
jeugdherinneringen; jeugd en
schoonheid
Element: WATER
Astrologisch Type: Schorpioen
Decanaat: 2e
Planeet: Zon
Tarot Correspondentie: Bokalen 6
Kleine Lenormand Correspondentie: 16. Ster
1
1
3

Harten 7
Getalskaart
Basisbetekenis: Combinatie-denken
(7) in Liefde / Plezier & Sensitiviteit
(Harten)
Betekenis: Keuzemogelijkheden.
Dromen en illusies.
Element: WATER
Astrologisch Type: Schorpioen
Decanaat: 3e
Planeet: Venus
Tarot Correspondentie: Bokalen 1
Kleine Lenormand Correspondentie: 5. Boom


Harten 8
Getalskaart
Basisbetekenis: Transformatie (8) in
Liefde / Plezier & Sensitiviteit (Harten)
Betekenis: Bewust een andere weg
inslaan; iets nieuws, onbekends.
Element: WATER
Astrologisch Type: Vissen
Decanaat: 1e
Planeet: Saturnus
Tarot Correspondentie: Bokalen 8
Kleine Lenormand Correspondentie: 32. Maantje
1
1
4

Harten 9
Getalskaart
Basisbetekenis: Voltooiing (9) in
Liefde / Plezier & Sensitiviteit (Harten)
Betekenis: Voldoening.
Element: WATER
Astrologisch Type: Vissen
Decanaat: 2e
Planeet: Jupiter
Tarot Correspondentie: Bokalen 9
Kleine Lenormand Correspondentie: 1. Ruiter


Harten 10
Getalskaart
Basisbetekenis: Einde en nieuw begin
(10) in Liefde / Plezier & Sensitiviteit
(Harten)
Betekenis: Gelukkig gezin. Harmonie.
Element: WATER
Astrologisch Type: Vissen
Decanaat: 3e
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Bokalen 10
Kleine Lenormand Correspondentie: 18. Hond


1
1
5

Harten Boer
Hofkaart
Basisbetekenis: Nieuw begin, chaos en
naiviteit in Liefde / Plezier &
Sensitiviteit (Harten)
Betekenis: Gevoel van verwondering,
creatieve inspiratie
Element: WATER -- Subelementen: AARDE van
WATER
Typologie: Een nogal vrouwelijk, jong persoon met een
artistieke en gevoelige inslag, lichtbruin haar en blauwe
ogen. Een denker met een levendige verbeelding en een
loyaal en behulpzaam.
Astrologisch Type: Ram -- Tijdsindicatie: Begin van de
zomer -- Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Bokalen Page
Kleine Lenormand Correspondentie: 24. Hart

Harten Vrouw
Hofkaart
Basisbetekenis: Groei & vruchtbaar in
Liefde / Plezier & Sensitiviteit (Harten)
Betekenis: Voelt zich in haar element;
emotioneel, paranormale indrukken
Element: WATER -- Subelementen:
WATER van WATER
Typologie: Een zeer gevoelige, liefhebbende, intelligente
vrouw met lichtbruin haar en blauwe ogen. De
opofferingsgezinde, geliefde vrouw of moeder.
Astrologisch Type: Kreeft -- Tijdsindicatie: Juli --
Planeet: Mars


1
1
6

Tarot Correspondentie: Bokalen Koningin
Kleine Lenormand Correspondentie: 17. Ooievaar

Harten Heer
Hofkaart
Basisbetekenis: Structuur en realiteit
in Liefde / Plezier & Sensitiviteit
(Harten)
Betekenis: Onderdrukt gevoelens;
wordt niet door zijn emoties
overspoeld.
Element: WATER -- Subelementen: LUCHT van
WATER
Typologie: Astrologisch Een man van kunsten en
wetenschappen, geloofszaken, psychologie en recht, met
lichtbruin haar en blauwe ogen. Een invloedrijke,
gevoelige man met verantwoordelijkheidsgevoel en
creatieve eigenschappen.
Astrologisch Type: Schorpioen
Tijdsindicatie: November
Planeet: Mars
Tarot Correspondentie: Bokalen Koning
Kleine Lenormand Correspondentie: 4. Huis


1
1
7

Schema’s

Traditionele Typologie en Decanaten

Ptolemaeus en zijn navolgers, waaronder de Engelse
astroloog William Lilly, verdeelden elk teken nog eens in
drie, waardoor 3 'decanaten' (10 graden) elk hun eigen
heerser kregen.

Nr Teken Decanaat Heerser Kaart
2 Ram 1e Mars Klaveren
3 Ram 2e Zon Klaveren
4 Ram 3e Venus Klaveren
5 Stier 1e Mercurius Ruiten
6 Stier 2e Maan Ruiten
7 Stier 3e Saturnus Ruiten
8 Tweelingen 1e Jupiter Schoppen
9 Tweelingen 2e Mars Schoppen
10 Tweelingen 3e Zon Schoppen
2 Kreeft 1e Venus Harten
3 Kreeft 2e Mercurius Harten
4 Kreeft 3e Maan Harten
5 Leeuw 1e Saturnus Klaveren
6 Leeuw 2e Jupiter Klaveren
7 Leeuw 3e Mars Klaveren
8 Maagd 1e Zon Ruiten
9 Maagd 2e Venus Ruiten
10 Maagd 3e Mercurius Ruiten
2 Weegschaal 1e Maan Schoppen
3 Weegschaal 2e Saturnus Schoppen


1
1
8

4 Weegschaal 3e Jupiter Schoppen
5 Schorpioen 1e Mars Harten
6 Schorpioen 2e Zon Harten
7 Schorpioen 3e Venus Harten
8 Boogschutter 1e Mercurius Klaveren
9 Boogschutter 2e Maan Klaveren
10 Boogschutter 3e Saturnus Klaveren
2 Steenbok 1e Jupiter Ruiten
3 Steenbok 2e Mars Ruiten
4 Steenbok 3e Zon Ruiten
5 Waterman 1e Venus Schoppen
6 Waterman 2e Mercurius Schoppen
7 Waterman 3e Maan Schoppen
8 Vissen 1e Saturnus Harten
9 Vissen 2e Jupiter Harten
10 Vissen 3e Mars Harten

De correspondenties van de hofkaarten en de
astrologische typen:

Klaveren = vuur >> de vuurtekens
Klaveren Heer = Leeuw
Klaveren Vrouw = Ram

Harten = water >> de watertekens
Harten Heer = Schorpioen
Harten Vrouw = Kreeft

Schoppen = lucht >> de luchttekens
Schoppen Heer = Waterman
Schoppen Vrouw = Weegschaal


1
1
9


Ruiten = aarde >> de aardetekens
Ruiten Heer = Stier
Ruiten Vrouw = Steenbok

De Azen en ook de Boeren vallen buiten de
astrologische correspondenties. De Azen hebben als
essentie van de kleur een aparte positie en geven een
seizoensperiode aan. De Boeren worden in verband
gebracht met het begin van de vier seizoenen.

Klaveren Aas: lente
Harten Aas: zomer
Schoppen Aas: herfst
Ruiten Aas: winter

Klaveren Boer: begin van de lente
Harten Boer: begin van de zomer
Schoppen Boer: begin van de herfst
Ruiten Boer: begin van de winter

Numerologisch Schema

1
Nieuw Begin (1) Zon oerbegin, energie
2
Balans zoeken (2) Maan emotionele aard
3
Groei (3) Jupiter wens tot uitbreiding
4
Stabiliteit
(stilstand) (4)
Uranus orginaliteit
5
Verandering
(terugslag) (5)
Mercur
ius
intellect, ideeen
6
Harmonie (in
balans) (6)
Venus relaties; keuzes


1
2
0

7
Combinatie-denken
(7)
Neptun
us
combineren fantasie met
realiteit
8
Transformatie (8) Saturn
us
ambitie,
verantwoordelijkheid
9
Voltooiing (9) Mars bevestiging; perfectie
1
0
Einde en nieuw
begin (10)


Eigenschappen en ervaringsgebieden die horen bij de
rangorde van de hofkaarten en die los staan van de
betekenis van de kleur of het element.

De vier Heren: succes - aanzien - uiterlijke macht - gezag
- leiding geven - heersen - optreden - orde - controle -
verantwoordelijkheid - volwassenheid - ervarenheid -
competentie - presteren - nut - praktijk - mannelijke
energie - denken - doen - daadkracht - beschermen -
voorzien in uiterlijke zekerheid - stabiliteit - voorbeeld
geven - onderwijzen - uiterlijke kennis - potentiele
intellectuele kracht.
De vier heren (koningen) zijn de vertegenwoordigers van
de Keizer in de Kleine Arcana. Structuur en realiteit

De vier Vrouwen: gezag - invloed - kunde - wijsheid -
inzicht - waardering - begrip - volwassenheid -
ervarenheid - stabiliteit - leiding geven - gids - voorzien
in innerlijke zekerheid - vrouwelijke energie - zijn -
beleven - ervaren - voelen - aanvaarden - toelaten -
ontvankelijkheid - gevoeligheid - meeleven en inleven -
compassie - relaties en interactie - creativiteit - innerlijke
spirituele kracht.


1
2
1

De vier vrouwen (koninginnen) zijn de
vertegenwoordigsters van de Keizerin in de Kleine
Arcana. Groei & vruchtbaar

De vier Boeren: jeugdigheid - kinderlijkheid (in positieve
zin) - eenvoud - onervarenheid - beginneling - bereidheid
tot leren - leergierigheid - studie - informatie opnemen -
onderzoeken - verkennen - ontplooiing - naïeve houding
of frisse kijk - kans - mogelijkheid - boodschapper of
boodschap - nieuwe wegen inslaan - gevoeligheid -
stromende emotionele kracht. Soms: innerlijk kind, het
kind in jezelf.
De vier boeren (pages) kunnen in sommige gevallen de
Dwaas vertegenwoordigen. Nieuw begin, chaos en
naiviteit

↑ Hoofdtekens: Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok
↑ Vaste tekens: Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman
↑ Beweeglijke tekens: Tweelingen, Maagd,
Boogschutter, Vissen
↑ Aardetekens: Stier, Maagd, Steenbok
↑ Luchttekens: Tweelingen, Weegschaal, Waterman
↑ Vuurtekens: Ram, Leeuw, Boogschutter
↑ Watertekens: Kreeft, Schorpioen, Vissen
↑ Positief, mannelijk: Ram, Tweelingen, Leeuw,
Weegschaal, Boogschutter, Waterman


1
2
2

↑ Met 'vrouwelijke' of 'negatieve' wordt geen (negatief)
waardeoordeel uitgesproken. Het gaat hier om een
dynamische wisselwerking positief-negatief, te
vergelijken met Yin en Yang uit de Chinese
filosofie/astrologie
↑ Negatief, vrouwelijk: Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen,
Steenbok, Vissen
1
2
3

4. Combinaties met de kaarten

Van een combinatie tussen kaarten is sprake wanneer
twee kaarten op elkaar aansluiten. De enige afwijking
hierop is het legpatroon, waar van tevoren een soort
legenda is afgesproken.

Als voorbeeld:


Voorbeeld:


1
2
4

U vindt:
Horizontale combinaties
1-2
2-3
4-5
5-6
7-8
8-9

Verticale combinaties


1
2
5

1-4
4-7
2-5
5-8
3-6
6-9

Zijdelingse diagonale combinaties
1-5
5-9
4-8
2-6
4-2
7-5
5-3
8-6

De samenstelling 1 – 2 -3 is dus geen combinatie, maar
bestaat daarentegen uit twee combinaties: 1-2 en 2-3
Kaart 1 heeft dus niets rechtstreeks te maken met kaart 3.1
2
6

5. Legpatronen met de kaarten

Bij legpatronen wordt vooraf het legpatroon (voor de
legging) gekozen. Het is niet de bedoeling om de legging
aan te passen tijdens het leggen van de kaarten. Eveneens
is het niet de bedoeling om extra kaarten neer te leggen
als dit niet vooraf in het legpatroon is afgesproken.
Op grond van de afspraak vooraf worden de kaarten
geschud of gewassen.
Kaarten bijleggen om meer informatie te verkrijgen heeft
dus geen enkel nut. Het is dan beter om de kaarten samen
te rapen; ze opnieuw te schudden en dan uit te leggen
(volgens het afgesproken legpatroon)
Oefen met dit Legpatroon beide varianten. Stuur een
eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens
bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info ter
correctie. Deze gratis ondersteuning is een half jaar
geldig na aankoop van dit boek.
1
2
7

Legpatroon met 1 kaart

Bij dit legpatroon onderscheiden we twee varianten.

Variant 1:
1 = Dagkaart


Variant 2:
1 = Orakel (antwoord op de vraag)


Voorbeeld volgens Variant 1:Variant 1:


1
2
8


1 = Dagkaart

Technische Betekenis:


(RV) Verbetering en vruchtbaarheid in materiele
zaken.
Met betrekking tot materiele zaken moet vandaag een
keuze worden gemaakt.


Voorbeeld volgens Variant 2:Variant 2:

1 = Orakel (antwoord op de vraag)1
2
9

Technische Betekenis:

.
Het antwoord op uw vraag is: Er komt een materiele
verbetering, die uw keuze zal beïnvloeden.


Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon beide varianten. Stuur een
eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens
bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info
ter correctie. Veel Succes :)1
3
0

Legpatroon met 2 kaarten

Bij dit legpatroon onderscheiden we twee varianten.

Variant 1:
1 = Oorzaak
2 = Gevolg

Variant 2:
1 = Resultaat
2 = Orakel


Voorbeeld volgens Variant 1:Variant 1:


1
3
1

1 = Oorzaak
2 = Gevolg

Technische Betekenis:

1 = Oorzaak

(HB) De oorzaak is ontstaan door chaos of naïef
omgaan met zaken op gevoelsvlak.
Dit heeft uiteraard grote invloed op de liefde.

2 = Gevolg

(K7) Het gevolg daarvan is een meer willen op
energetisch vlak en een ontevredenheidsgevoel met
betrekking tot het werk.
Dit zorgt voor twijfels. Het knaagt aan de
vraagsteller.


1
3
2Voorbeeld volgens Variant 2:
Variant 2:

1 = Resultaat
2 = Orakel

Technische Betekenis:
1 = Resultaat

(HB) Het resultaat is wat naïviteit en chaos in de
gevoelsvlakken.
Dit straalt uiteraard af op de liefde.1
3
3

2 = Orakel

(K7) Dit zal resulteren in een ontevredenheidsgevoel op
werkvlak of meer willen in de energiehuishouding.
Let daarmee op anders zal twijfel uw deel zijn.

Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon beide varianten. Stuur een
eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens
bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info ter
correctie. Veel Succes :)

1
3
4

Legpatroon met 3 kaarten

Bij dit legpatroon onderscheiden we twee varianten.

Variant 1:
1 = Verleden
2 = Heden
3 = Toekomst

Variant 2:
1 = Resultaat (antwoord op de vraag)
2 = Oorzaak
3 = Gevolg

Voorbeeld volgens Variant 1:


Technische Betekenis:


1
3
5


1 = Verleden

(H8) Er was sprake van een transformatie
(omwenteling) in de gevoelswereld van de
vraagsteller.
Dit leidde in het verleden tot emoties en gevoelens.

2 = Heden

(SH) Nu is er sprake van een ordening en realisme in
het denken.
Dit leidt in het heden ertoe dat inzicht bereikt wordt.

3 = Toekomst


1
3
6(S7) Dat zal resulteren in een ‘meer willen’ en zelfs
een ontevredenheidsgevoel in het denken.
Dat zal in de toekomst ertoe leiden tot een officieel
bericht.


Voorbeeld volgens Variant 2:


Technische Betekenis:

1 = Resultaat (antwoord op de vraag)


1
3
7


(H8) Het antwoord op de vraag handelt over een
omwenteling in gevoelszaken.
Die omwenteling leidt tot emoties en gevoelens.

2 = Oorzaak

(SH) De oorzaak heeft te maken met ordening en
realisme in het denken.
Deze oorzaak heeft te maken met inzicht in de
situatie.

3 = Gevolg1
3
8

(S7) Het gevolg leidt tot een ontevredensheidsgevoel,
een ‘meer willen’ in het denken.
Dit gevolg leidt tot een officieel bericht.


Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon beide varianten. Stuur een
eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens
bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info ter
correctie. Veel Succes :)

1
3
9

Legpatroon met 4 kaarten: De blinde vlek


1 = Jou bekend / Ander niet bekend
2 = Jou bekend / Ander bekend
3 = Jou niet bekend / Ander niet bekend
4 = Jou niet bekend / Ander bekend


Voorbeeld:
Technische Betekenis:
1 = Jou bekend / Ander niet bekend

(R6) Harmonie in het materiele zaken.


1
4
0

Deze harmonie leidt tot materieel geluk.

2 = Jou bekend / Ander bekend

(K6) Harmonie in de energie en werk.
Deze harmonie leidt ertoe dat een duidelijke streep
wordt getrokken.

3 = Jou niet bekend / Ander niet bekend

(R8) Omwenteling op materieel vlak.
Deze omwenteling leidt tot een oplossing.


1
4
1

4 = Jou niet bekend / Ander bekend


(R1) Een nieuw begin op materieel vlak.
Dit nieuwe begin is een en al positief.

Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon beide varianten. Stuur een
eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens
bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info
ter correctie. Veel Succes :)


1
4
2

Legpatroon met 4 kaarten

Bij dit legpatroon onderscheiden we twee varianten.

Variant 1:

1 = wijst op het verleden
2 = wijst op iets dat direct op je afkomt
3 = wijst op de ontwikkeling in de toekomst
4 = wijst op datgene wat je onder controle krijgtVariant 2:
1 = dit is het thema waarover het gaat
2 = deze uitdaging kunt u het beste vermijden


1
4
3

3 = dit is het pad dat u wordt aangeraden
4 = hierheen leidt het thema u


Voorbeeld volgens Variant 1:


Variant 1:

1 = wijst op het verleden


1
4
4

2 = wijst op iets dat direct op je afkomt
3 = wijst op de ontwikkeling in de toekomst
4 = wijst op datgene wat je onder controle krijgt

Technische Betekenis:

1 = wijst op het verleden

(K7) Meer willen in werk en energie.
Tevens was er sprake van een knagend gevoel.

2 = wijst op iets dat direct op je afkomt

(RV) Verbetering en vruchtbaarheid op materieel vlak.
Dit leidt tevens tot een keuze.1
4
5

3 = wijst op de ontwikkeling in de toekomst

(K8) Omwenteling (transformatie) in werk en energie zal
plaats vinden.
Wel zullen problemen overwonnen moeten worden.

4 = wijst op datgene wat je onder controle krijgt


(HB) Chaos en naïviteit in de gevoelswereld worden
onder controle gebracht.
Dit zal leiden tot echte liefde.


Voorbeeld volgens Variant 2:1
4
6


Variant 2:

1 = dit is het thema waarover het gaat
2 = deze uitdaging kunt u het beste vermijden
3 = dit is het pad dat u wordt aangeraden
4 = hierheen leidt het thema u


Technische Betekenis:


1
4
7


1 = dit is het thema waarover het gaat

(K7) Het thema handelt over het meer willen op
energetisch en arbeidsvlak.
Hieraan zijn twijfels verbonden.

2 = deze uitdaging kunt u het beste vermijden

(RV) Er is sprake van vruchtbaarheid en verbetering op
het materiele vlak.
Dit zal leiden tot een keuze. Dat zult u het beste kunnen
vermijden.

3 = dit is het pad dat u wordt aangeraden


1
4
8


(K8) Er wordt u een omwenteling op energetisch en
arbeidsvlak worden aangeraden.
Hierdoor zullen problemen moeten worden
overwonnen.

4 = hierheen leidt het thema u

(HB) Derhalve leidt het meer willen op energetisch en
arbeidsvlak, waaraan twijfels verbonden zijn, tot chaos
en naïviteit op gevoelsvlak.
Maar het brengt u wel echte liefde.

Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon beide varianten. Stuur een
eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens


1
4
9

bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info ter
correctie. Veel Succes :)1
5
0

Legpatroon met 5 kaarten - SterVariant:
1 = Voelen
2 = Willen
3 = Denken
4 = Kunnen
5 = Bereiken


Voorbeeld:

Technische Betekenis:
1 = Voelen


1
5
1


(H7) Men voelt: Een ontevredenheidsgevoel op
gevoelsvlak.
Dit leidt tot stress of ziekte.

2 = Willen

(HH) Men wil: ordening in de gevoelswereld.
Dit heeft invloed op de huiselijke sfeer.

3 = Denken


1
5
2


(S10) Men denkt: Voltooiing en afronding in het denken,
hetgeen leidt tot een nieuwe fase in het denken.
Dit gaat echter stap voor stap.

4 = Kunnen

(S9) Men kan: werken aan die afronding in het denken.
Dit brengt meer stabilteit.

5 = Bereiken


1
5
3


(K1) Men bereikt: een nieuw begin op energetisch en
arbeidsvlak.
Hetgeen leidt tot een relatie of verbintenis.

Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon beide varianten. Stuur een
eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens
bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info ter
correctie. Veel Succes :)


1
5
4

Legpatroon met 6 kaartenVariant:
1 = Dit laat je achter
2 = Dit bereik je
3 = Dit gaat mee
4 = Dit brengt je geluk
5 = Dit kom je tegen
6 = De juiste oplossing


1
5
5


Voorbeeld:Technische Betekenis:

1 = Dit laat je achter

1
5
6


(K9) Afronding op energetisch en arbeidsvlak.

Hierbij wordt men geconfronteerd met
onbetrouwbaarheid.


2 = Dit bereik je(R7) Er ontstaat een ‘meer willen’ op materieel vlak.

Dat veroorzaakt een tegenslag.


3 = Dit gaat mee(SV) Uw levenspad wordt begeleid door een
verbetering en vruchtbaarheid in uw denkpatronen.1
5
7

Dit geeft algemeen geluk.


4 = Dit brengt je geluk


(R9) Voorts brengt de voltooiing en afronding van
materiele zaken u geluk.
Hierdoor is het mogelijk een bepaalde situatie af te
sluiten.

5 = Dit kom je tegen


(KH) U komt hierbij wel de noodzaak om ordening en
realisme aan te brengen op energetisch en
arbeidsvlak.


1
5
8

Waarbij u geconfronteerd wordt met dreigende
problemen.

6 = De juiste oplossing

(H6) De juiste oplossing vindt u door in harmonie te
komen met uw gevoelswereld.
Dit leidt namelijk tot succes.

Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon. Stuur een eigen uitgebreid
uitgelegd patroon (volgens bovenstaande
voorbeelden) naar cursus@scsg.info ter correctie.
Veel Succes :)1
5
9

Legpatroon met 7 kaarten: Weeklegging

Bij dit legpatroon onderscheiden we twee varianten.

Variant 1:
1 = Vandaag
2 = Morgen
3 = Dag 3
4 = Dag 4
5 = Dag 5
6 = Dag 6
7 = Dag 7

Voorbeeld:

Technische Betekenis:
1 = Vandaag

(S8) Omwenteling in gedachten.
Dit speelt zich af in de omgeving.


1
6
0


2 = Morgen

(SB) Let op voor chaos en naïviteit in het denken.
Wees dus niet te naïef.
Dit staat in betrekking tot iets wat u graag wilt: een
wens.

3 = Dag 3

(KB) Let op voor chaos en naïviteit op energetisch
vlak en in het werk. Het lijkt erop dat u energie
verliest.
U ervaart dat als een straf.1
6
1

4 = Dag 4

(RB) Let op voor chaos en naïviteit op materieel vlak.
Hou het materiele dus goed in de gaten.
Dit leidt tot een radicale afkapping.

5 = Dag 5

(K8) Een omwenteling vindt plaats op energetisch vlak
en in het werk.
De problemen worden daardoor overwonnen.

1
6
2

6 = Dag 6

(K7) U wilt nu meer op energetisch vlak en in het
werk.
Let op want dit leidt tot verlies en twijfels.

7 = Dag 7

(KV) U krijgt nu verbetering en vruchtbaarheid op
energetisch vlak en in het werk.
Let op want dit kan u in een wurggreep doen
belanden.


Opdracht:
Stuur een eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens


1
6
3

bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info
ter correctie. Veel Succes :)
1
6
4

Legpatroon met 8 kaarten
Voorbeeld:

PK = (28) Man of (29) Vrouw


1
6
5

1 = Verleden
2 = Wat op u afkomt
3 = Nabije toekomst
4 = Dit is onder controle
5 = Verleden
6 = Wat op u afkomt
7 = Nabije toekomst
8 = Dit is onder controle

Voorbeeld:1
6
6
Technische Betekenis:

PK = (28) Man of (29) Vrouw

of

5 + 1 = Verleden(HB) Er was sprake van chaos en naïviteit in de
gevoelswereld.

Hierbij kwam de liefde naar voren.1
6
7

(RH) Dit leidde tot een ordening en realisme op
materieel gebied.

Hierdoor kwam welvaart.


6 + 2 = Wat op u afkomt(RV) Verbetering op materieel vlak volgde.

Dit zorgt voor een keuze.

(H9) Deze keuze zorgt voor een afronding van diverse
zaken op gevoelsvlak.

En dit brengt nieuws met zich mee.3 + 7 = Nabije toekomst1
6
8(S6) In de nabije toekomst komt er harmonie in het
denken.

Dit leidt tot zakelijkheid.

(K10) Door deze zakelijkheid komt het tot een
afronding op energetisch en arbeidsvlak, maar
eveneens tot een volgende fase daarin.

Dit leidt tot jaloersheid.


4 + 8 = Dit is onder controle(H10) De afronding op gevoelsvlak leidt vervolgens
naar een nieuwe fase daarin.

Hierdoor ontstaat trouw.1
6
9

(HV) Dit leidt tot verbetering in gevoelszaken.

Dit leidt tot veranderingen of zelfs een verhuizing.


Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon beide varianten. Stuur een
eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens
bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info
ter correctie. Veel Succes :)1
7
0

Legpatroon met 9 kaarten

Variant:
1 = Huidige positie vragensteller
2 = Verleden
3 = Verleden
4 = Heden
5 = Heden
6 = Angsten
7 = Verlangen
8 = Toekomst
9 = Toekomst


1
7
1


Voorbeeld:


Technische Betekenis:

1 = Huidige positie vragensteller(RB) Er is sprake van chaos in de materiele positie
van de vragensteller.
De vragensteller staat voor een radicale afkapping.


2 = Verleden(H9) Een voltooiing of afsluiting kwam tot uiting in de
gevoelswereld.
Er kwam nieuws daarover op de vragensteller af.1
7
2


3 = Verleden(SV) Een verbetering heeft de laatste plaats gevonden
in de geest (denkpatronen) van de vragensteller.
Het verleden was overigens positief: er was sprake
van algemeen geluk.


4 = Heden(R9) Op materieel gebied was er sprake van een
voltooiing.
In het heden is een eind gekomen aan een bepaalde
situatie.


5 = Heden1
7
3(HH) Toch komt er realisme in de gevoelswereld van
de vragensteller.
In het heden speelt de huiselijke sfeer een
prominente rol.

6 = Angsten(S10) De oudere denkpatronen worden afgerond en
een nieuwe fase in het denken wordt ingezet.
Er is een bepaalde angst dat alles stap voor stap
komt; het gebeurt niet allemaal tegelijkertijd. In de
ogen van de vragensteller komt eigenlijk alles te
langzaam.


7 = Verlangen1
7
4(R6) Er is nu een verlangen naar harmonie in
materiele zin.
Daarbij heeft de vragensteller een sterk verlangen met
betrekking tot het materiele geluk.


8 = Toekomst(H7) In haar gevoelswereld is de vragensteller
ontevreden: ze wil meer eruit halen.
Let hierbij op voor stress dan wel ziekte.


9 = Toekomst1
7
5(KV) Een verbetering van de energiehuishouding komt
naar voren. Dit zal zelfs een verbetering op
arbeidsvlak met zich meebrengen.
Ook voelt de vragensteller zich in het nauw gebracht.
Zij voelt dat aan als een soort wurggreep.

Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon. Stuur een eigen uitgebreid
uitgelegd patroon (volgens bovenstaande voorbeeld)
naar cursus@scsg.info ter correctie. Veel Succes :)

1
7
6

Legpatroon met 10 kaartenVariant 1:
1 = Huidige positie vragensteller
2 = Directe invloeden
3 = Recente invloeden
4 = Eerdere invloeden
5 = Mogelijk doel of uitkomst
6 = Toekomstige invloeden
7 = Negatieve gevoelens vragensteller
8 = Familie en vrienden
9 = Hoop en idealen vragensteller
10 = Eindresultaat

1
7
7

Voorbeeld:

Technische Betekenis:

1 = Huidige positie vragensteller(RB) Er is sprake van chaos in de materiele positie
van de vragensteller.
De vragensteller staat hierdoor voor een radicale
afkapping.


2 = Directe invloeden(H9) Een voltooiing of afsluiting komt tot uiting in de
gevoelswereld.
Er komt op dit moment nieuws daarover op de
vragensteller af.1
7
8


3 = Recente invloeden(SV) Een verbetering heeft de laatste plaats gevonden
in de geest (denkpatronen) van de vragensteller.
De recente invloeden waren positief: er was sprake
van algemeen geluk.


4 = Eerdere invloeden(R9) Op materieel gebied was er sprake van een
voltooiing.
Er waren ook oudere invloeden: er was namelijk een
eind gekomen aan een bepaalde (materiele)
situatie.

1
7
9

5 = Mogelijk doel of uitkomst(HH) Toch gaat er realisme komen in de
gevoelswereld van de vragensteller.
Een mogelijke uitkomst gaat zich afspelen of heeft te
maken met de huiselijke sfeer.6 = Toekomstige invloeden(S10) De oudere denkpatronen worden afgerond en
een nieuwe fase in het denken wordt ingezet.
De toekomstige invloeden komen stap voor stap; het
gebeurt niet allemaal tegelijkertijd.


1
8
0

7 = Negatieve gevoelens vragensteller(R6) Er zou nu harmonie in materiele zin dienen te
komen.
Toch heeft de vragensteller negatieve gevoelens met
betrekking tot het materiele geluk.8 = Familie en vrienden(H7) In haar gevoelswereld is de vragensteller echter
ontevreden: ze wil meer eruit halen.
Bij familie en vrienden speelt tevens een
gezondheidsvraagstuk: stress dan wel ziekte


1
8
1


9 = Hoop en idealen vragensteller(KV) Een verbetering van de energiehuishouding komt
naar voren. Dit kan zelfs een verbetering op
arbeidsvlak met zich meebrengen.
Op het gebied van hoop en idealen voelt de
vragensteller zich in het nauw gebracht. Zij voelt dat
aan als een soort wurggreep.10 = Eindresultaat(KH) Realisme op het energetische vlak en in de
werksituatie is het gevolg.
Hierdoor blijft het eindresultaat voorlopig woelig.
Dreigende problemen blijven hierdoor nog spelen.


1
8
2Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon. Stuur een eigen uitgebreid
uitgelegd patroon (volgens bovenstaande voorbeeld)
naar cursus@scsg.info ter correctie. Veel Succes :)

1
8
3

Legpatroon met 36 kaarten
Variant:

1 = Het project dat gestart wordt door de vrager
2 = Waarin ligt de bevrediging
3 = Zal men slagen in zijn opzet
4 = De hoop die men koestert
5 = Het toeval dat een rol zal spelen
6 = Het verlangen dat men heeft
7 = Het onrecht dat je wordt aangedaan
8 = De ondankbaarheid die men ondervindt
9 = Het deelgenootschap dat men zal aangaan
10 = Hat verlies dat men zal lijden
11 = Hetgeen waaronder men gebukt gaat
12 = Hoe evolueert de huidige toestand
13 = De vreugde die men ondervindt
14 = De liefde die men zal ervaren


1
8
4

15 = Zal er welvaart zijn
16 = Hoe verloopt het huwelijk
17 = Waarin ligt de teleurstelling
18 = Waarin zal men behagen scheppen
19 = Waaruit zal de erfenis bestaan
20 = Verraad dat men te duchten heeft
21 = De rivaal die op de loer ligt
22 = Wat heeft men als geschenk te verwachten
23 = Geliefde of minnaar
24 = Verbetering van het lot
25 = Weldaden die men ondervindt
26 = Zal men slagen in hetgeen men onderneemt
27 = Verandering die in het leven komt
28 = Einde van een situatie
29 = Beloning die men krijgt
30 = Zal men in ongenade vallen
31 = Geluk dat ons toelacht
32 = Het fortuin dat op je wacht
33 = Onverschilligheid die bij je leeft
34 = De gunst die je wordt verleend
35 = De ambitie die je hebt
36 = De ziekte die men ondergaat

1
8
5


Technische Betekenis:
1 = Het project dat gestart wordt door de vrager

(SB) Let op voor naïef denken of chaos in het denken.
Het project draait om een innige wens, die de vrager
gerealiseerd wil hebben.


2 = Waarin ligt de bevrediging

(R6) Harmonie in het materiele.
De bevrediging ligt daarbij bij materieel succes.1
8
6

3 = Zal men slagen in zijn opzet

(H9) Voltooiing in de gevoelswereld.
Omtrent het slagen in de opzet zal nieuws komen.


4 = De hoop die men koestert

(R10) Een voltooiing in materiele vraagstukken komt
eraan en een nieuwe fase in dat materiele wordt
ingezet.
De hoop die men koestert handelt erom dat men een
nieuw hoofdstuk kan beginnen.1
8
7

5 = Het toeval dat een rol zal spelen

(K1) Een nieuw begin in werk en in energie.
In het toeval zal de relatie (verbintenis) een grote rol
spelen.


6 = Het verlangen dat men heeft

(K6) Harmonie in werk en in de energiehuishouding
speelt een grote rol in het verlangen.
Het verlangen dat men heeft, heeft te maken met een
streep te zetten onder het verleden.1
8
8

7 = Het onrecht dat je wordt aangedaan

(S7) Men heeft last van een bepaalde ontevredenheid
en wil meer in het denken realiseren.
Het onrecht dat wordt aangedaan zal in officiële
schrijvens naar voren komen.


8 = De ondankbaarheid die men ondervindt

(H1) Een nieuw begin in de gevoelswereld voelt
ondankbaar aan.
De ondankbaarheid, die men ondervindt, heeft te
maken met een man of is door eigen toedoen (indien
men zelf de man is).


1
8
9


9 = Het deelgenootschap dat men zal aangaan

(S1) Een nieuw begin in het denken (een nieuw idee)
is geboren.
Het deelgenootschap dat men aangaat is gelegen in
de partner of in een vrouw.

10 = Hat verlies dat men zal lijden

(S10) Het verlies zit in het einde van oude
denkpatronen en leidt met die kennis naar een nieuwe
fase in het denken.
Het verlies dat men zal lijden heeft te maken met feit
dat alles slechts stap voor stap gebeurt. Gebrek aan
snelheid is het ‘lijden van verlies’.


1
9
0


11 = Hetgeen waaronder men gebukt gaat

(RH) Men moet wennen aan de ordening en het
realisme waarop met materiele zaken omgegaan dient
te worden.
Men gaat gebukt onder de welvaart (overvloed), die
men wenst te hebben.

12 = Hoe evolueert de huidige toestand

(SH) De huidige toestand brengt ordening en realisme
in de denkprocessen.
De situatie evolueert zodanig dat men inzicht krijgt.1
9
1

13 = De vreugde die men ondervindt

(S9) De voltooiing en afronding in het denken brengt
vreugde voort.
De vreugde, die men ondervindt, is die van stabiliteit.


14 = De liefde die men zal ervaren

(HB) Chaos en het gevoel een beginneling te zijn, zijn
de liefdeselementen in de gevoelswereld.
De liefde, die men zal ervaren, is puur en oprecht.
1
9
2

15 = Zal er welvaart zijn

(S8) Een omwenteling in het denken vindt plaats.
Met betrekking tot de welvaart zal de omgeving een
grote rol spelen.


16 = Hoe verloopt het huwelijk

(S6) Harmonie in het denken.
Het huwelijk (of de vaste relatie) zal zich langs
zakelijke trajecten kenmerken.
1
9
3

17 = Waarin ligt de teleurstelling

(R9) Voltooiing/afronding in materiele zaken.
De teleurstelling ligt in het einde van de situatie.


18 = Waarin zal men behagen scheppen

(KV) Er ontstaat een verbetering en vruchtbaarheid op
werkgebied en in de energiehuishouding.
Men zal behagen scheppen uit een opgedoken
wurggreep waarin men terecht komt.
1
9
4

19 = Waaruit zal de erfenis bestaan

(H7) Men heeft een gevoel om meer te willen in zijn
eigen gevoelswereld.
De erfenis zal een gezondheidsvraagstuk blijken te
zijn: de aanleg voor stress of een typische ziekte.


20 = Verraad dat men te duchten heeft

(KH) Ordening en realisme in werk en energie.
Het verraad, dat men te duchten heeft, bestaat uit
dreigende problemen.1
9
5

21 = De rivaal die op de loer ligt

(R8) Omwenteling op het meteriele vlak.
De rivaal die op de loer ligt leidt tot een oplossing.


22 = Wat heeft men als geschenk te verwachten

(HH) Ordening en realisme in de gevoelswereld.
Als geschenk mag men dan in huiselijke sfeer
diverse dingen verwachten.
1
9
6

23 = Geliefde of minnaar

(H8) Omwenteling in gevoelens.
De geliefde of minnaar leidt tot emoties en
gevoelens.


24 = Verbetering van het lot

(R1) Een nieuw materieel begin.
De verbetering van het lot ziet er positief uit.
1
9
7

25 = Weldaden die men ondervindt

(RB) Chaos en naïviteit op het materiele vlak.
De weldaad die men ondervindt, heeft te maken met
een radicale afkapping. Het lucht op en voelt goed
aan.


26 = Zal men slagen in hetgeen men onderneemt

(RV) Verbetering en vruchtbaarheid op het materiele
vlak.
In hetgeen men onderneemt zal men slagen mits men
een duidelijke keuze maakt.1
9
8

27 = Verandering die in het leven komt

(K9) Een afronding in werk en energie vindt plaats.
Wel dient men op te letten voor de veranderingen, die
in het leven komen, want daarbij krijgt men ook te
maken met onbetrouwbare mensen.


28 = Einde van een situatie

(K8) Een omwenteling in werk en energie leidt tot het
einde van de situatie.
Het einde van de situatie levert problemen op, die
overwonnen moeten worden.1
9
9

29 = Beloning die men krijgt

(K7) Omwenteling in werk en energie.
De beloning ligt in een verlies, dat men ondergaat,
maar dat relatief klein is. Het knaagt, brengt twijfels,
maar is niettemin een beloning.


30 = Zal men in ongenade vallen

(K10) Het einde van de oude situatie in energie en
werk, leidt naar een nieuwe fase in de energie en het
werk.
De bescherming tegen fouten zal jaloersheid
meebrengen, maar niet het gegeven dat men in
ongenade zal vallen.


2
0
0


31 = Geluk dat ons toelacht

(H10) Het einde van de oude situatie in de
gevoelswereld, leidt naar een nieuwe fase in de
gevoelens.
Het geluk ligt in de loyaliteit.


32 = Het fortuin dat op je wacht

(R7) Toch wil men meer op het materiele vlak. Is er
een ontevredenheidsgevoel.
Op het fortuin dat wacht, ligt echter wat tegenslag.


2
0
1


33 = Onverschilligheid die bij je leeft

(SV) Verbetering en vruchtbaarheid in het denken.
De onverschilligheid, die bij je leeft, heeft te maken
met het algemene geluk, waarin je je koestert.


34 = De gunst die je wordt verleend

(KB) Chaos en naïviteit in werk en energie is een
gunst. It’s a blessing.
De gunst, die aan je wordt verleend, voelt aan als een
straf. Het levert je een schuldgevoel op.


2
0
2


35 = De ambitie die je hebt

(H6) Harmonie in de gevoelswereld.
De ambitie, die je hebt, zal leiden tot succes.


36 = De ziekte die men ondergaat


(HV) Vruchtbaarheid en verbetering in de
gevoelswereld: men gaat zich er wel beter erbij
voelen.
De ziekte, die men ondergaat, zal leiden tot
veranderingen en verhuizing.


2
0
3Opdracht:
Oefen met dit Legpatroon beide varianten. Stuur een
eigen uitgebreid uitgelegd patroon (volgens
bovenstaande voorbeelden) naar cursus@scsg.info
ter correctie. Veel Succes :)

Zodra u zich aanmeldt via cursus@scsg.info, krijgt u de
beschikking over meerdere legpatronen via internet. Ook
deze gratis ondersteuning is een half jaar geldig na
aankoop van dit boek.
2
0
4

6. Email-lesondersteuning
U kunt een half jaar gebruik maken – na aankoop van dit
boek – om email-lesondersteuning te krijgen. Bij uw
eerste aanmelding via email wordt u gratis geabonneerd
op onze Les-Nieuwsbrief.
Oefen de legpatronen in dit boek. Stuur een eigen
uitgebreid uitgelegd patroon (volgens de voorbeelden in
dit boek) naar cursus@scsg.info ter correctie. Veel
Succes :)2
0
5

7. Cursussen
Meer informatie via:
http://www.paranormaalbeurs.info/lenormand.php


Kaartleggen met de Kleine Lenormand voor Beginners
Klassieke Methode ‘Lenormand’
Het leren kaartleggen met de Kleine Lenormand is
bijzonder eenvoudig, iedereen kan het leren. We halen er
directe informatie uit voor ons dagelijks leven, het is een
kaartlegsysteem, dat uitblinkt door zijn eenduidigheid en
is dan ook aan te raden voor beginners.
Het kaartleggen met deze is dan ook bemoedigend, daar
al snel resultaten geboekt worden.
U leert de trefwoorden, karakterbeschrijving en de
bewoording van iedere kaart. Daarna verdiepen we ons
op de legpatronen en combinaties van de kaarten.
Het is steeds een verrassende en gezellige cursus met de
nodige leerstof en gezonde dosis humor.


2
0
6

Kosten zijn inclusief kaarten, werkboek, werkmap,
lesmateriaal & certificaat van deelname.
Lesprogramma
· Basisbetekenis
· Combinaties
· Legpatronen

Advies: Minimale tijd tussen de afzonderlijke lessen – 1
week
---------------------------------------------------------------------
Kaartleggen met de Kleine Lenormand voor
Gevorderden
Klassieke Methode ‘Lenormand’
U leert de trefwoorden, karakterbeschrijving en de
bewoording van iedere Hof- en Getalskaart. Daarna
verdiepen we ons op de uitgebreide legpatronen en
combinaties van de kaarten.
Het is steeds een verrassende en gezellige cursus met de
nodige leerstof en gezonde dosis humor.
Kosten zijn inclusief werkbladen, werkmap, lesmateriaal
& certificaat van deelname.
Lesprogramma
· Getals- en Hofkaarten
· Combinaties2
0
7

Advies: Minimale tijd tussen de afzonderlijke lessen – 1
week
---------------------------------------------------------------------
Kaartleggen met de Grote Lenormand voor Beginners
Klassieke Methode ‘Lenormand’
Het leren kaartleggen met de Grote Lenormand is
tamelijk moeilijk, maar toch kan iedereen het leren. We
halen er directe informatie uit voor ons dagelijks leven,
maar kunnen ook diepgaander analyses aan. Het is een
kaartlegsysteem, waar een gedegen kennis van de Kleine
Lenormand tot aanbeveling strekt en is dan ook aan te
raden voor gevorderden.
Het kaartleggen met deze kaarten is intensief, maar er
worden snel resultaten geboekt. Kaartleggers, die alleen
hebben leren kaartleggen op basis van intuïtie en niet op
basis van het kaartlegsysteem van Lenormand, wordt
aangeraden om eerst deel te nemen aan de cursussen
Kaartleggen met de Kleine Lenormand voor Beginners
en Gevorderden.
U leert de trefwoorden, karakterbeschrijving en de
bewoording van iedere kaart. Daarna verdiepen we ons
op de legpatronen en combinaties van de kaarten.
Het is steeds een verrassende en gezellige cursus met de
nodige leerstof en gezonde dosis humor.
Kosten zijn inclusief werkkaarten, werkboek, werkmap,
lesmateriaal & certificaat van deelname.


2
0
8

Lesprogramma
Grote Lenormand – Tussenlessen – 2 lessen
· Geomantische Symbolen
· Kabbalistisch Alfabet

Advies: Minimale tijd tussen de afzonderlijke lessen – 2
weken
Betaling per les toegestaan.
---------------------------------------------------------------------
Grote Lenormand – Beginners – 4 lessen
· Middentafereel
· Dagelijkse Situatie Links
· Dagelijkse Situatie Rechts

Advies: Minimale tijd tussen de afzonderlijke lessen – 2
weken
Betaling per les toegestaan.
---------------------------------------------------------------------
Grote Lenormand – Gevorderden – 4 lessen
· Bloemenorakel
· Astrologische Correspondenties
· Talismans
· Combinaties & Legpatronen2
0
9

Advies: Minimale tijd tussen de afzonderlijke lessen – 2
weken
Betaling per les toegestaan.
---------------------------------------------------------------------
Aanvullende losse cursussen
Spiritueel Telefoonwerk – 1 les
Spirituele Ethiek – 1 les
Spiritueel Beurswerk – 1 les
Spirituele Voordrachten – 1 les
Spirituele Kennis I – 1 les
Spirituele Kennis II – 1 les
Spirituele Kennis III – 1 les
Spirituele Kennis IV – 1 les
Spirituele Kennis V – 1 les
Spirituele Bescherming I – 1 les
Spirituele Bescherming II - 1 les
Basiskennis Cold Reading – 1 les
Basisopleiding Lenormand Professioneel – 10 lessen
Vervolgopleiding Lenormand Professioneel – 10 lessen

---------------------------------------------------------------------
Locaties:

Neerlinter (bij Tienen)
Vzw Saraswati
Heidestraat 113
3350 Neerlinter
Informatie: + 32 (0) 497-579992
(op vrijdagochtend - vrijdagmiddag - vrijdagavond)


2
1
0


Neerkant (bij Weert)
Stichting Parastones
Moostdijk 15 A
5758 PV Neerkant
Informatie: +31 (0) 77 466 1370
(op maandagavond)

Lanaken
Cultureel Centrum Lanaken
Aan de Engelse Hof 10
3620 Lanaken
Informatie: +32 (0) 89-450378 (werkdagen: 10:00-12:00)
Email: cursus@paranormaalbeurs.info
(op dinsdag)

Peer / Meeuwen-Gruitrode (Regio Kempen)

Vzw Ons Huis
Muntstraat 10
3990 Wauberg
Informatie: +32 (0) 89-450378 (werkdagen: 10:00-12:00)
(op zaterdagen)

Nieuwe Locaties volgen: w.o. Leuven, Hasselt

Beschikbare data:

Elke maand zijn er nieuwe cursussen. Voor meer
informatie gelieve ons te contacteren per telefoon of
email.


2
1
1


Ook de mogelijkheid om privéles te nemen.

Beschikbare tijden:

Ochtend: 09.30-12.00
Middag: 13.30-17.00
Avond: 19.30-23.00

Maximale deelname: 6-8 personen

Aanmelding via: cursus@paranormaalbeurs.info
Uiteraard zijn er ook andere cursussen beschikbaar.