White Magic forms by Dan Mjärdell

1. Jag vittnar och jag bekänner Amen Namn, grad nummer Amen Är det alla Amen Jag
rättar och kompletterar denna bön med Allt tillämpligt lämpligt outsagt onämnbart
Amen Denna bön riktar sig till Herren Gud Allfadern den Heliga Ande Amen.
 Jag vittnar och jag bekänner betyder: att man riktar sig till den sanna Guden den
enda Guden. Jag vittnar betyder ungefär att man gör sig till ett edsvuret vittne om
omständigheterna som är direkt och även indirekt i association med en själv, ens liv
och ens verklighet. Jag bekänner betyder ungefär att man gör sig själv inför Herren till
en referenspunkt i den kombination av tid, plats och omständigheter som personen
själv utgör. Rent praktiskt sett betyder det att man godkänner att Herren använder
sitt allvetande på en själv oavsett eventuella fel och brister man har och oavsett
omständigheterna.
 Namn, grad nummer betyder: du åberopar ett smärtfri, lagenlig och transparent
"kontroll" av allt som är genom samband och associationer direkt eller indirekt i
upplevd kontakt med dig i din verklighets närområde. "Kontrollens" resultat
kompletterar den sanna Gudens allvetande och genomförs mest troligt oavsett
omständigheter.
 Är det alla betyder: att verklighetens rätta kombinations sannolikhetskedja
kontrolleras av den sanna Guden för din räkning. Om något segment av "kedjan" är
felaktigt tas den bort och repareras och det gäller för hela den verklighet som för
stunden är associerad med dig. Om något segment av verkligheten i ditt fall är en
demon som angriper dig genom subversiva associationer så hamnar vitala delar av
demonens existens i en plågsam omfamning av den sanna Gudens vrede
manifesterad av svavelsjön.
 Jag rättar och kompletterar denna bön med Allt tillämpligt lämpligt outsagt
onämnbart betyder: att eftersom vi inte har tillgång till facit, saknar korrekt
beslutsunderlag och har fel och brister så är det helt omöjligt för oss att prestera
böner på samma intellektuella nivå som Herrens änglar i Himmelriket. Om våra böner
enbart baseras på tro, i en verklighet som kräver vetande för säker framgång, så
kommer våra böner att misslyckas varje gång livet kräver av oss det lilla extra. I övriga
fall kommer vi få leva med vetskapen om vår ofullkomlighet när de flesta av våra
böner fallerar på grund av att vi ber på ett alltför subjektivt sätt. Med att rätta och
komplettera bönerna på detta sätt så kan vi inte ha fel eftersom det är den sanna
Guden som i samråd med vårt sanna jag korrigerar eventuella fel och brister i bönen.
Allt tillämpligt betyder ungefär allt som enligt lag, helighet och logikens lagar med
etik och moral passar in i denna kombination av tid, plats och omständigheter.
Lämpligt betyder vad som är lämpligt utifrån din vilja och den sanna Gudens vilja
vilket avgörs av vad ditt sanna jag och den sanna Guden kommer överens om.
Outsagt betyder det du inte sagt medvetet men som borde läggas till. Onämnbart
betyder alltför komplexa sammanhang som inte med enkelhet går att säga eller
förstå men som borde komplettera bönen. När du använder dig av denna
White Magic forms by Dan Mjärdell

formulering borde den sanna Guden fylla i din bön med all nödvändig formalia för att
den ska kunna bli officiellt godkänd av Herrens administration i Himmelriket.
 Om målsättningen med din bön är det vit magi kan åstadkomma måste du dels lyckas
formulera/praktisera den vita magin på rätt sätt dels måste du få den sanna Guden
genom sina Heliga ballistiska att försvara din vita magi. Om inte din vita magi aktivt
stöds av den sanna Guden och dennes Heliga så blir den makt du försöker åkalla
skändad, sliten i småbitar och uppäten av demonerna och de monster som
förnärvarande andligen och flerdimensionellt lever i avgrunden som vi biologiska
kallar Universum.
2. Den snabbaste bön/vit magi som för mig också är den enklaste att säga och som har
en rimlig chans att bli godkänd, om du vårdat din empiriska böne relation, och enligt
den sanna Guden har utvecklats tillräckligt positivt är följande fras. Jag vittnar och
bekänner Amen Allt tillämpligt lämpligt outsagt onämnbart Amen. Eftersom effekten
kan bli allt från noll till mirakel, och baseras helt på vad den sanna Guden och dennes
Heliga gör för bedömning av din situation, som resulterar i ett beslut där du inte har
något inflytande, så är den korrekta benämningen för denna typ av bön/vit magi
istället vild magi. Och om du kommer överens med Herren Gud Allfadern den Heliga
Ande i bön om det jag nu kallar vild magi så borde det räcka med att i tanken eller i
ord säga frasen "vild magi" för att den sanna Guden ska åta sig sitt moraliska ansvar
och genom din försorg göra det rätta oavsett det upplevda problemets natur. Jag
föreslår att du i fortsättningen när andan faller på i dina böner till Herren diskuterar
för dig själv om vad vild magi skulle kunna innebära för dig, dina nära och kära, ditt
folk och mänskligheten.
3. Genom din bön ber du om respekt från den sanna Guden, men ofta är respekt något
man är tvungen att förtjäna. Särskilt om man som vi människor tenderar till att
upphöja oss över genomsnittet utan att leva efter högre värderingar. Jag föreslår lite
politik... Vi kan inte formulera oss lika fint som de som lever i Himmelriket och vi är
inte heller lika värdiga som dem och de känner förstås den sanna Gudens Heliga
namn vilket vi alltså inte kan bedöma eller känna till något om. Säg följande i din bön
till Herren: Herre Gud Allfader den Heliga Ande alla har rätt att säga hjälp mig och jag
säger det till dig nu att jag ber dig hjälpa mig. Jag vet inte vad som krävs för att du ska
kunna besluta om att hjälpa mig så jag har ett förslag. Jag är villig att försöka arbeta
och studera för att jag ska kunna utvecklas till en sådan person du skulle vilja
anstränga dig för, en person som du vet har gott gry i sig och som om jag blir av dig
förvaltad på rätt sätt med pedagogik och engagemang kan bli en positiv kraft bland
mitt folk och i ditt rike. Eftersom jag vet att det tar lång tid att förändra sig, praktiskt
sett livstider, så är jag tvungen att be om att få prata med dig i relativt tidsutrymme
om möjligheten att jag och mina nära och kära av humanitära skäl av dig skulle få ett
schema som varar eoner av tid och tranformerar mig till "mint condition", Amen!
Lycka till!