You are on page 1of 14

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

CONCURSUL NATIONAL DE FIZICA - CHIMIE ,,IMPULS PERPETUUM”
AMARA – IALOMITA, 1 - 4 AUGUST 2007
PROBA TEORETICA, CLASA a VI - a

Subiectul I 20 puncte
Un elev trebuie să ajungă la şcoală la ora 7:45. Până la şcoală el parcurge distanţa de 3km.
1. La ce oră trebuie să plece de acasă, dacă se deplasează cu bicicleta cu viteza de 5 m/s.
2. Reprezintă graficul mişcării.

Subiectul II 20 puncte
Ai la dispoziţie un corp cu densitatea de 500 Kg/m
3
de forma unui cub cu latura de 10 cm, şi agăţat de un suport, un resort ideal
(fără masă) cu constanta elastică k = 500 N/m şi lungimea initiala de 10 cm. Calculează :
1. Masa şi respectiv greutatea corpului.
2. Agăţi corpul de capătul liber al resortului. Calculează lungimea finala a resortului în acest caz. (
kg
N
g 10 = )

Subiectul III 15 puncte
În figură este reprezentat un sistem format din două oglinzi plane care formează un unghi de 110
0
. Calculează unghiul x, pe care–l
face cu oglinda O2 raza provenind de la sursa S, după cele două
reflexii.
Subiectul IV 20 puncte
Pentru a-ţi tipări aceste subiecte, am cumpărat un top de hârtie
pentru imprimantă şi am observat că pachetul avea o etichetă ca în
figură:
Colile sunt toate identice, de bună calitate, adică au aceeaşi grosime şi sunt omogene. Te rugăm să ne ajuţi calculând următoarele:
1. Aria unei coli de hârtie în unităţi sistemului internaţional (SI).
2. Masa în grame a unei coli de hârtie.
3. Între ce valori poate varia masa topului de hârtie.

Subiectul V 15 puncte
Ai realizat circuitul din figură. Răspunde la următoarele întrebări
1. Ce întrerupătoare trebuiesc închise pentru ca toate becurile să se aprindă.
2. Care este numărul minim de întrerupătoare ce trebuiesc închise pentru a se
aprinde cel puţin un bec. Indică aceste întrerupătoare şi becurile aprinse.
3. Care becuri se vor aprinde dacă închizi întrerupătoarele cu număr impar.
Subiecte propuse de:
Ana Tomozeiu Şcoala Valea Ursului – judeţul Argeş
Sorin Trocaru M.E.C.T.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 3 ore. SUCCES !!!!
B
O1
O2
45
0
110
0
x

S
A
R
Copy paper
500 c ol i ± 2% ; 20,0 x 30,0 c m ; 80 g/m
2

1
2
3
4
5
6
7
8
K1
K2
K3
K4
1
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CONCURSUL NAŢIONAL DE FIZICĂ – CHIMIE „IMPULS PERPETUUM”
AMARA - IALOMIŢA, 1 - 4 AUGUST 2007 clasa a VII - a
PROBA TEORETICĂ


Subiectul I. Fizica – 18 puncte
a) Un profesor de fizică, în vârstă, privind fără ocheari, nu poatre vedea clar obiecte situate la o distanţă mai mare
de 2 m faţă de ochi. Denumiţi defectul de vedere care se manifestă în acestă situaţie, precizaţi tipul lentilelor ochelarilor
cu care profesorul poate vedea clar obiecte situate oricât de departe faţă de ochi şi calculaţi convergenţa acestor lentile.
b) Acelaşi profesor, privind fără ochelari catalogul clasei, poate citi numele elevilor atunci când distanţa de la ochi
la catalog este de cel puţin 75 cm. Denumiţi defectul de vedere care se manifestă în acestă situaţie, precizaţi tipul
lentilelor ochelarilor cu care profesorul poate vedea clar obiecte situate la distanţa minimă a vederii clare, considerată de
25 cm faţă de ochi şi calculaţi distanţa focală a acestor lentile.
c) Profesorul dispune de două perechi de ochelari, unii cu lentile convergente şi alţii cu lentile divergente. Lentilele
convergente au focarul situat la 37,5 cm faţă de acestea, iar cele divergente au au focarul situat la 2 m faţă de acestea.
Profesorul îşi pune la ochi ambele perechi de ochelari, suprapuse (practic fără distanţă între acestea) şi priveşte prin
acest sistem optic. Calculaţi convergenţele lentilor fiecărei perechi de ochelari şi distanţa focală a sistemului optic format
prin alăturarea celor două perechi de ochelari.


Subiectul II. Fizica – 18 puncte
a) Un zidar ridică uniform o găleată cu ciment cu masa de 20 kg cu ajutorul unui scripete
fix, ca în figura II.a; unghiul făcut de porţiunea înclinată a firului cu verticala este 60°. Calculaţi
mărimea forţei F
v
cu care zidarul trage de fir şi a forţei cu care firul acţionează asupra
scripetelui, dacă randamentul scripetelui este considerat 100%.
b) Calculaţi variaţia energiei potenţiale a găleţii cu ciment când zidarul deplasează
capătul firului pe distanţa de 75 cm precum şi lucrul mecanic efectuat de forţa de tracţiune,
dacă randamentul scripetelui este considerat 90%.
c) Zidarul ridică uniform aceeaşi găleată folosind de această dată sistemul de scripeţi
(consideraţi ideali) din figura II.c. Calculaţi forţa F′
v
cu care zidarul trage acum de fir precum şi
distanţa pe care el trebuie să deplaseze capătul firului, astfel încât găleata să urce cu 2 m.

Consideraţi g = 10
kg
N
(sau g = 10
2
s
m
).


Subiectul III. Fizica – 18 puncte
Într-un calorimetru cu capacitatea calorică neglijabilă, se află 200 g dintr-un lichid cu temperatura de 20 °C.
a) Furnizând lichidului din vas căldura de 16,8 kJ acesta se încălzeşte cu 20 °C. Calculaţi capacitatea calorică şi
căldura specifică ale lichidului din calorimetru.
b) Turnăm peste lichidul încălzit din calorimetru încă 200 g din acelaşi lichid, având temperatura 20 °C. Calculaţi
temperatura de echilibru, după atingerea echilibrului termic, neglijând pierderile de căldură.
c) Peste lichidul aflat iniţial în calorimetru, turnăm simultan 200 g din acelaşi lichid cu temperatura 40 °C şi o masă
necunoscută din lichidul considerat cu temperatura 30 °C. Neglijând şi acum pierderile de căldură, calculaţi temperatura
finală de echilibru.

Subiecte propuse de:
prof. Andrei Petrescu, C.N. „Gheorghe Lazăr” Bucureşti; prof. Florin Butuşină, C.N. „Simion Bărnuţiu” Şimleu-Silvaniei

F
v
Fig. II. a
F′
v
Fig. II. c
2
Chimie


SUBIECTUL IV Chimie (24 puncte)

Se da schema:
1) H
2
+ Cl
2
= a
2) a + b = ZnCl
2
+H
2

3) a + d = ZnCl
2
+e
4) a + f = ZnCl
2
+e
5)

a + g = ZnCl
2
+e + h ↑
6) g → d + h ↑

Stiind ca substanta ,,d” este oxidul metalului ,,b’’
,,f’’ este hidroxidul aceluias metal ,,b’’
iar reactia 5) se produce cu efervescenta, se cere:
1) determina substantele notate cu litere a →h si denumeste-le
2) scrie ecuatiile reactiilor chimice si precizeaza tipul fiecarei reactii
3) calculeaza compozitia procentuala a ZnCO
3
.

Se dau masele atomice : A
Zn
= 65; A
C
= 12; A
O
= 16.


SUBIECTUL V Chimie (12 puncte)

1) Se amesteca 200 g solutie de sare de bucatarie de concentratie procentuala c = 40% cu 60 g sare de bucatarie si
cu 180 g apa. Determina concentratia procentuala a solutiei astfel preparate.

2) Ce cantitate de zahar trebuie sa se dizolve in 160 g de apa pentru a obtine o
solutie de concentratie procentuala c = 20%.

4) Care dintre cele doua solutii ( de la punctele 1 si 2) este mai diluata.


Subiecte propuse de :

Prof. Daniela Bogdan – Inspector General M.E.C.T.
Prof. Mariana Ispas - Bucuresti
Prof. Liliana Lupsa - Arad
Prof. Nicoleta Niculae – Giurgiu

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 3 ore.

SUCCES !

1
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
CONCURSUL NATIONAL DE FIZICA - CHIMIE ,,IMPULS PERPETUUM”
AMARA – IALOMITA, 1 - 4 AUGUST 2007
PROBA TEORETICA, CLASA a VIII - a


Subiectul I - fizică 15 puncte
Pe pistonul mic al unei prese hidraulice se exercită o forţă de 200 N pentru a ridica un corp cu
masa de 2t. Dacă aria suprafeţei pistonului este de
2
5cm , să se calculeze:
1. valoarea forţei care se exercită pe pistonul mare al presei;
2. aria suprafeţei pistonului mare;
3. presiunea care se obţine pe fiecare piston.
Se va considera
kg
N
g 10 = .
Subiectul II - fizică 24 puncte
Într-un calorimetru din aluminiu având masa g m
Al
500 = se află ml 400 apă la temperatura de
C
0
80 . În calorimetru se introduc o bilă de fier cu raza de 2cm şi un cub de argint cu latura de 3cm,
ambele corpuri având temperatura de C
0
20 . Să se afle temperatura de echilibru care se stabileşte în
calorimetru. Se cunosc căldurile specifice:

K kg
J
c
Al

= 920 , , 235 , 460 , 4180
K kg
J
c
K kg
J
c
K kg
J
c
Ag Fe apa

=

=

=
şi densităţile:
3 3 3
10500 , 7880 , 1000
m
kg
m
kg
m
kg
Ag Fe apa
= = = ρ ρ ρ .
Subiectul III - fizică 15 puncte
Într-un circuit electric cu un generator a cărui tensiune electromotoare este V E 4 = , se află un
rezistor cu rezistenţa electrică Ω = 20 R . Se taie acest rezistor în 4 părţi egale care se leagă în
paralel. Considerându-se rezistenţa interioară a generatorului electric neglijabilă, să se calculeze:
1. intensitatea curentului electric ce trece prin circuit înainte de tăierea rezistorului;
2. intensitatea curentului electric ce trece prin circuit după tăierea rezistorului;
3. numărul de electroni ce trec printr-o secţiune transversală a conductorului în primul caz, în
intervalul de timp s t 10 = Δ .
Se cunoaşte sarcina electrică elementară C e
19
10 6 , 1

⋅ = .

SUBIECTUL IV chimie 18 puncte
1. Scrie ecuaţiile reacţilor chimice care au loc la:
a. stingerea varului;
b. tulburarea apei de var;
c. ruginirea fierului.

2. Calculează în câţi moli de O
2
se găsesc 12,044 ·10
23
molecule de oxigen.

3. Un oxid al unui metal trivalent conţine 52,94% metal. Identifică metalul.

4. Se amestecă 200 g soluţie sulfat de cupru de concentraţie procentuală 20% cu 100 g soluţie sulfat de
cupru de concentraţie procentuală 10%. Calculează concentraţia procentuală a soluţiei finale.

SUBIECTUL V chimie 18 puncte
Se dă schema de reacţii, în care substanţa a este combinaţia binară a clorului cu primul element din
tabelul periodic:

KClO
3
+a → b ↑ +KCl +c
b +Fe → d
2
c +Na → e +f ↑
b +f → a
a +g → ZnCl
2
+f ↑
a +AgNO
3
→ h ↓ +i
a +NH
3
→ j

a) Identifică substanţele corespunzătoare literelor de la a la j;
b) Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice şi stabileşte coeficienţii corespunzători;
c) Scrie denumirile populare ale substanţelor notate cu literele e şi j;
d) Calculează masa soluţiei de substanţă a de concentraţie procentuală 36,5 %, care reacţionează cu
1,5 g substanţă g de puritate 86,67%.

Se dau A
O
=16; A
Zn
=65; A
H
=1; A
Cl
=35,5; A
Al
=27; N
A
=6,022 · 10
23
.


SUBIECTE PROPUSE DE:
Prof. Andra Ionescu – I.Ş.J . Galaţi - chimie
Prof. Carmen Antonescu, Liceul de Arte “Bălaşa Doamna” Târgovişte – fizică
Prof. Manuela Stan - I.Ş.J . Caraş-Severin - chimie
Prof. Mioara Sângeorzan, Liceul de Arte „ Margareta Sterian” Buzău - fizică
Prof. Valeria Lupu – Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Bucureşti - chimie

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 3 ore. SUCCES !!!!


PROBA EXPERIMENTALĂ PENTRU CLASA a VII-a.
CONCURSUL NAŢIONAL DE FIZICĂ „IMPULS PERPETUUM”

Teoria lucrării:
Lucrarea de faţă se bazează pe fenomenul de refracţie pe care l-aţi studiat
în clasa a VII-a. La trecerea luminii dintr-un mediu transparent în altul,
aceasta suferă fenomenul de refracţie care constă în schimbarea direcţiei de
propagare a razei de lumină, la suprafaţa de separare a celor două medii.
Legea care descrie acest fenomen este cunoscută sub numele de legea
refracţiei Snell-Descartes:
r n i n sin sin
2 1
= ,
unde i şi r sunt unghiurile formate de
raza de lumină din cele două medii cu
direcţia normală, iar n
1
şi n
2
se
numesc indicii de refracţie ai acestor
două medii. Pentru aer, n
1
=1 şi deci
legea se scrie mai simplu:
r n i
lichid
sin sin = .

Sarcina de lucru:
Aveţi la dispoziţie următoarele materiale:
Două cuve paralelipipedice identice.
Riglă gradată.
Lichid al cărui indice de refracţie dorim să-l determinăm.
Un creion
O coală format A4 de hârtie milimetrică.
Folosind toate aceste materiale puse la dispoziţie, determinaţi indicele
de refracţie al lichidului dat.
Rezultatele se vor prezenta într-un tabel care să conţină cel puţin trei
determinări.
Dacă nu intuiţi metoda de măsurare a indicelui de refracţie, aveţi la
dispoziţie un plic cu indicaţii sumare!
ATENŢIE! Deschiderea plicului implică diminuarea cu 20% a
punctajului probei practice.
La sfârşitul probei fiecare concurent predă odată cu lucrarea, plicul cu
indicaţii!

Propunători:
Prof. Ilie Stavăr Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Urziceni
Prof. Man Tiberiu Grupul Şcolar Agricol Urziceni.
r
i
lichid
aer 1
2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Concursul Naţional de Fizică şi Chimie pentru şcolile din
mediu rural „Impuls perpetuum”
Etapa naţională –Amara - Ialomiţa, august 2007

Proba experimentală – subiecte
CLASA A VIII-A

TEMA LUCRĂRII: Determinarea densităţii unui corp solid

MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIE: cilindru gradat 250 cm
3
, trei corpuri solide A…, B…,
C… cu densitate necunoscută, vas cu apă (ρ=1g/cm
3
), aţă.

CERINŢE:
Α) Folosind materialele pe care le ai la dispoziţie, găseşte o metodă corectă din
punct de vedere fizic pentru a determina:
-volumul fiecărui corp A…, B…, C… ;
-masa fiecărui corp A…, B…, C… ;
-densitatea fiecărui corp A…, B…, C… ;
• se vor efectua minimum 3 seturi de măsurători.

B) Întocmeşte un referat care să cuprindă:
1. Teoria lucrării :
-definitia densităţii;
-formule;
-desene;
-legi fizice utilizate;
-reprezentarea forţelor în fiecare din situaţii; -
-deducerea mărimilor fizice solicitate;
2. Desfăşurarea lucrării :
- descrierea modului de lucru;
- întocmirea unui tabel cu valorile mărimilor fizice măsurate şi calculate;
precizează corpul prin litera si numărul scris pe el;
- calculele efectuate;
• enumerarea surselor de erori care intervin în experiment- minim trei surse de
erorii.

Recomandări: foloseşte numai materialele pe care le ai la dipoziţie !
- corpurile din lemn B…,şi C.. se vor lăsa în apă un timp cât mai scurt!

Subiectele au fost propuse de prof. Ene Gabriel Grup Şc. “Sf. Ecaterina” Urziceni-Ialomiţa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Concursul Naţional de Fizică şi Chimie pentru şcolile din
mediu rural „Impuls perpetuum”
Etapa naţională –Amara - Ialomiţa, august 2007
Proba experimentală – barem de notare
CLASA A VIII-A
CERINŢE
punctaj
1. -definitia densitaţii, formula 2
-legea lui Arhimede; 3
-condiţia de plutire; 2
-reprezentarea forţelor pentru un corp care pluteste; 1
-reprezentarea forţelor pentru un corp care nu pluteste; 1
-reprezentarea forţelor pentru doua corpuri; 2
-reprezentarea forţelor pentru trei corpuri; 3
-deducerea mărimilor fizice solicitate – masele 5
2 - descrierea modului de lucru; 5
-tabelul de valori 3
-volumul corpului A…, 2
-volumul corpului B…, 2
-volumul corpului C…, 2
-masa corpului A…, 6
-masa corpului B…, 3
-masa corpului C…, 3
-densitatea corpului A… 1
-densitatea corpului B… 1
-densitatea corpului C… 1
• Unităţi de măsură 3
• enumerarea surselor de erori care intervin în experiment:
-citirea volumului 1diviziune=2 cm
3
;
-frecarea corpurilor cu peretii vasului;
-corpurile din lemn se uda;
3
TOTAL proba 54p


Tabelul de valori
Nr
det
V
A
cm
3

V
B

cm
3

V
c

cm
3

m
A
g
m
B
g
m
c
g
ρ
A
g/ cm
3

ρ
B
g/ cm
3

ρ
C
g/ cm
3

1
2
3

Orice rezolvare corecta, diferita de cea prezentată în barem, va fi punctată corespunzător.

Subiectele au fost propuse de prof. Ene Gabriel Grup Şc. “Sf. Ecaterina” Urziceni-Ialomiţa


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CONCURSUL NAŢIONAL DE FIZICĂ – CHIMIE „IMPULS PERPETUUM”
AMARA - IALOMIŢA, 1 - 4 AUGUST 2007
PROBA TEORETICĂ
BAREM CLASA A VI –A

Subiectul I
1. t v d Δ ⋅ = ...................................................................................3p
min 10 = Δt .....................................................................................2p

1 2
t t t − = Δ .......................................................................................3p
35 : 7
1
= t ........................................................................................2p
Tabel de valori ................................................................................5p
2. reprezentare grafică...................................................................5p

Subiectul II
1.
V
m
= ρ ...............................................................................................2p

3
l V = ................................................................................................2p

3
001 , 0 m V = ......................................................................................1p
m =0,5 Kg........................................................................................1p
mg G = ..............................................................................................3p
G =5 N..............................................................................................1p
2. F
e
=G................................................................................................3p
l k F
e
Δ = ...........................................................................................3p
cm m l 1 01 , 0 = = Δ ..............................................................................1p
l l l Δ + =
1 2
.........................................................................................2p
cm l 11
2
= ..........................................................................................1p

Subiectul III
r i = ...................................................................................................5p

0
1 1
45 = = r i .......................................................................................1p
Suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este 180
0
.....................5p0
2 2
65 = = r i ......................................................................................1p

2
0
90 r x − = ........................................................................................2p

0
25 = x ..............................................................................................1p


Subiectul IV
1.
2 2
06 , 0 600 30 * 20 m cm cm cm S = = = .........................................5p
2.
2
80
m
g
S m ⋅ = ...............................................................................5p
NISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
NCURSUL NATIONAL DE FIZICA – CHIMIE ,,IMPULS PERPETUUM’’
ARA - IALOMITA, 1- 4 AUGUST 2007
REM – PROBA TEORETICA, CLASA a VII a
biectul IV =24 puncte
punct x 7 =7 puncte
a =HCl, acid clorhidric
b =Zn , zinc
d =ZnO, oxid de zinc
e =H
2
O, apa
f =Zn(OH)
2
, hidroxid de zinc
g =Zn CO
3 ,
carbonat de zinc
h =CO
2,
dioxid de carbon
2puncte x 6 ecuatii =12 puncte
0,5 puncte x 6 tipuri de ecuatii =3 puncte
compozitie procentuala =2 puncte
2% Zn; 9,6% C; 38,4%O
ubiectul V =12 puncte
7 puncte
m
d
=80 g ……...........2p
m
apa
=120 g ……… ..1p
m
apa
total =300 g……1p
m
d
total =140 g………1p
m
sol.
final =440 g…….1p
c =31,81%.................1p

4 puncte
m
d
=40 g

1 punct
Solutia de zahar e mai diluata decat solutia de sare de bucatarie.


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CONCURSUL NAŢIONAL DE FIZICĂ – CHIMIE „IMPULS PERPETUUM”
AMARA - IALOMIŢA, 1 - 4 AUGUST 2007
PROBA TEORETICĂ
BAREM CLASA A VII –A

defectul de vedere care se manifestă în acestă situaţie: miopia 2 p
tipul ochelarilor: lentile divergente 2 p a
convergenţa lentilelor: dioptrii 0,5 − 2 p
6p
defectul de vedere care se manifestă în acestă situaţie: prezbitismul 2 p
tipul ochelarilor: lentile convergente 2 p b
distanţa focală a lentilelor: cm 37,5 2 p
6p
convergenţele lentilor: dioptrii 2,67 , respectiv, dioptrii 0,5 − 3 p
I
c
distanţa focală a sistemului optic: 46,1 cm 3 p
6p
Total subiectul I 18p
mărimea forţei cu care zidarul trage de fir: F = G = mg = 200 N 3 p
a
forţa cu care firul acţionează asupra scripetelui: 346 N 3 p
6p
variaţia energiei potenţiale a găleţii: 150 J 3 p
b
lucrul mecanic efectuat de forţa de tracţiune: 166,7 J 3 p
6p
mărimea forţei cu care zidarul trage de fir: F’ = 100 N 3 p
II
c
distanţa pe care trebuie deplasat capătul firului: 4 m 3 p
6p
Total subiectul II 18p
capacitatea calorică a lichidului din calorimetru: 840
K
J
3 p
a
căldura specifică a lichidului din calorimetru: 4200
K kg
J


3 p
6p
b temperatura de echilibru: 30 °C 6 p 6p
III
c temperatura finală de echilibru: 30 °C 6 p 6p
Total subiectul III 18p
Total FIZICĂ 54p


Bareme propuse de:
prof. Andrei Petrescu, C.N. „Gheorghe Lazăr” Bucureşti; prof. Florin Butuşină, C.N. „Simion Bărnuţiu” Şimleu-Silvaniei

NISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
NCURSUL NATIONAL DE FIZICA – CHIMIE ,,IMPULS PERPETUUM’’
ARA - IALOMITA, 1- 4 AUGUST 2007
REM – PROBA TEORETICA, CLASA a VIII-a

SUBIECTUL IV ......................................................................................18 puncte
1) CaO +H
2
O → Ca(OH)
2

Ca(OH)
2
+CO
2
→ CaCO
3
+H
2
O
2Fe +3/2O
2
+H
2
O →2FeO(OH)
3 ecuaţii x 2 puncte = 6 puncte

2) ν =2 moli O
2
.................................................................................... 3 puncte
3) formula oxidului =M
2
O
n
..................................................................2 puncte
identificarea metalului, M =Al ......................................................... 4 puncte
4) m
d1
=40 g CuSO
4
..............................................................................1 punct
m
d2
=10 g CuSO
4
..............................................................................1 punct
m
s
=300 g soluţie CuSO
4
.............................................................0,5 puncte
c =16,66%....................................................................................0,5 puncte

SUBIECTUL V .......................................................................................18 puncte
a)
a =HCl f =H
2

b =Cl
2
g =Zn
c =H
2
O h =AgCl
d =FeCl
3
i =HNO
3

e =NaOH j =NH
4
Cl


10 substanţe x 1 punct = 10 puncte
b)
KClO
3
+6HCl → 3Cl
2
↑ +KCl +3H
2
O
3Cl
2
+2Fe → 2FeCl
3
2H
2
O +2Na → 2NaOH +H
2

Cl
2
+H
2
→ 2HCl
2HCl +Zn → ZnCl
2
+H
2

HCl +AgNO
3
→ AgCl ↓ +HNO
3
HCl +NH
3
→ NH
4
Cl
7 ecuaţii x 0,5 puncte = 3,5 puncte

c) e =NaOH =sodă caustică
j =NH
4
Cl =ţipirig
2 denumiri x 0,5 puncte = 1 punct

d)
m
Zn pur
=1,3 g ...........................................................................................1 punct
m
d
=1,46 g HCl....................................................................................1,5 puncte
m
s
=4 g soluţie HCl 36,5%........................................................................1 punct
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CONCURSUL NAŢIONAL DE FIZICĂ – CHIMIE „IMPULS PERPETUUM”
AMARA - IALOMIŢA, 1 - 4 AUGUST 2007
PROBA TEORETICĂ
BAREM CLASA A VIII –A


Subiectul I
1. G F =
2
...........................................................................................2p
mg G = ..............................................................................................1p
Calcul matematic: N F 000 . 20
2
= ..................................................1p
2.
2 1
p p = (conform legii lui Pascal) ............................................3p

1
2
1 2
2
2
1
1
F
F
S S
S
F
S
F
⋅ = ⇒ = .................................................................3p
Calcul matematic:
2
2
05 , 0 m S = ........................................................1p
3.
2 1
p p p = = ;
1
1
S
F
p = sau
2
2
S
F
p = ................................................3p
Calcul matematic: Pa p 000 . 400 = ..................................................1p


Subiectul II
cedat primit
Q Q = ..................................................................................3p
( ) ( )
2 2
t c m t c m Q
Fe Fe Ag Ag primit
− + − = θ θ ............................................4p
( ) ( ) θ θ − + − =
1 1
t c m t c m Q
apa apa Al Al cedat
...........................................4p

V m ⋅ = ρ ............................................................................................2p
Calcul matematic: kg m
apa
4 , 0 = ........................................................1p
3
4
3
R
V
Fe
π
= ........................................................................................1p
Calcul matematic: kg m
Fe
26 , 0 = .......................................................2p
3
l V
Ag
= .............................................................................................1p
Calcul matematic: kg m
Ag
28 . 0 = ......................................................2p
Calcul matematic: C
0
75 ≈ θ ............................................................4pSubiectul III
1.
R
E
I =
1
............................................................................................2p
Calcul matematic: A I 2 , 0
1
= ..............................................................1p