Amator Gemimodel

Sayı 1
“Denizde yuzen iyi gemiler, agac gemiler vardir. Fakat en iyi gemi dostluk gemisidir ve oyle de kalmalidir”

1

İNSAN VE DENİZ İnsanoğlu özgürlük ve macera arayışı gibi üstün yeteneklerle donatılmıştır. Zihnimizde muhakeme etmeye başladığımızda ve aletleri kullanmaya başladığımızda çevremizdeki dış dünyayı araştırmaya başladık.

Kısa süre içerisinde yakın çevremizi tanımak yetmedi ve dünyanın nerde sonlandığı sorusuna cevap arayışları başladı.

Su insanlık tarihinde her zaman önemli bir yere sahipti;-balık avladık, taşımada kullandık, haritada daha fazla yerleri keşfettik, dalgalarla boğuştuk. Arabalar, trenler, uçaklar 19. YY son dönemlerinde icat edilmelerine rağmen gemiler önemli bir taşıma aracı olarak insanlık tarihinde ki yerlerini korumuştur. Bilinen en eski gemi buluntuları M.Ö. 2900 yıllarına ait olduğuna göre sularda yaklaşık olarak 5000 yıldır seyahat ettiğimiz ortaya çıkmaktadır.

2

Uygarlığın önderlerinden Mısırlılar kırk kürekli fakat tek kare şeklinde yelkenleri olan büyük gemiler inşa ettiler. Bu gemilerin direkleri büyük kare yelkenin asıldığı bir sapana benziyordu ve “V” şeklinden dolayı “bipod” olarak adlandırılıyordu. Dümen genellikle teknenin her iki yanında bulunan iki kürekten oluşuyordu. Okçular için yeni güverteler, kürekçiler için korunaklar, daha yüksek hız için daha geniş yelkenler gibi bazı yeni uyarlamalarla bu tekneler savaş gemilerine dönüştürüldü. Mısırda M.Ö. III YY ortalarında büyük ölçekli değişimler gerçekleşti. 4000 kürekçisi olan bir gemi yapılmasına rağmen asla denize indirilemedi. İsa’nın doğumundan sonra Avrupalı denizci ve komutanlar Roma modellerini kullanmaya başladırlar.

Ticari gemiler daha büyük, daha dengeli, daha yavaş ve daha düşük manevra kabiliyetine sahiptiler. Her iki tip gemi de bir yelken (kare şeklinde), iki üst yelken (üçgen şeklinde) ve bir artemon kullanıyorlardır. Savaş gemileri görevleri gereği kargo gemilerine göre daha hafif ve daha hızlı olmaları gerekiyordu. Dolayısı ile savaş gemileri dar tekne yapısına ve mahmuzlu pruvaya sahiptiler. Yelkenlerin gerçek anlamda kullanılması her geçen gün daha fazla yelken eklenen ticari gemilerle başlamıştır. Kadırgalar gerçek anlamları ile orta çağ sonlarına kadar verimli kullanılamamışlardır. Temel kullanım amaçları ticaretti. 13. YY’ da İtalyan kadırgaları Afrika ve İngiltere’ye uzak yolculuklar yaptı. Daha modern aynı sırada aynı anda 3 kürekçinin oturduğu

3

ve her bir kürekçi için bağımsız bir küreğin bulunduğu triremeler orta çağ sırasında kullanımdaydılar. Bu tekneler o günlerin destroyerleri sayılabilirler. Üçgen yelkenlerin bulunması ile kadırgalar sadece askeri hizmetler için kullanılmaya başlandı. İnebahtı savaşına bazıları 200 kadar kürekçi taşıyan çok sayıda kadırga katılmıştır. Bundan sonraki sayılarımızda da insanlığın denizle derleyebildiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. ilişkileri konusunda

Değerli arkadaşlarım sizlerden ricam, model gemi yapımı sırasında aldığınız, yaptığınız veya gördüğünüz her türlü el aletlerini, çıta üretimi, planlar konusundaki bilgilerinizi, omurga posta kesimi, çıta kaplama, zımparalama, boyama gibi aklınıza gelebilecek her türlü yapım aşamasını biraz daha itinalı resimleyelim. Özellikle teknikler konusunda defalarca yazmak yerine resimli bir arşiv oluşturup yeni modelci arkadaşlarımıza buradan anlatalım. Böylelikle bir arşiv oluşturalım ki yaptıklarımız sadece evlerimizin bir köşesinde kalmasın. Katkılarınız bekliyorum Ataç

4

Model Gemi Tarihçesi -------------------------------------Ticari veya amatör amaçlarla eski zamanlardan günümüze kadar kullanılan gemilerin küçültülmüş ölçeklerde bir kopyasının yapılması işlemini kısaca model gemicilik olarak tanımlarsak bu işin amatör amaçlarla yapılması “hobi” ayrımında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. Model gemi yapımı her yaş için sürükleyici bir hobidir. Gemi modelciler ustalık veya beceri düzeylerine göre tamamen ticari amaçla üretilen kitlerden çalışabilir veya bir geminin model çizimlerini ve yapım için gerekli bütün aksesuar ve malzemeleri kendileri üreterek model gemi üretebilirler. Plastik veya ahşap kitlerin kullanımı kişileri beceri veya harcama limitlerine bağlı olarak çok geniş bir yelpazede üretilmekle birlikte bu hobi ile ilgilenmek isteyenler için genellikle pahalı ve modelcinin hayal gücünü sınırlayıcı bir yöntemdir. Model gemiciliğin işlevi zaman ve coğrafyaya göre oldukça farlılıklar göstermiştir. Örneğin bir dönem model gemiler “gerçek gemilerin” hatasız bir şekilde üretilebilmesi için tersane çalışanlarına yol göstermek amacı ile yapılır geminin yapımında hayati bir önem taşırdı.

Günümüzde benzer amaçlarla fakat gemi tasarımcılarına modern bilgisayarlarda çizdikleri planların son halini görmeleri amacı ile de üretilebilmektedir. Bu ahşap modeller su tanklarına yerleştirilerek farklı yük, hız ve iklim şartlarında tekne gövdesinin performansı değerlendirilmektedir. Bu şekilde teknenin son şekline karar verilerek üretime geçilmektedir.

5

Bu özelliklerinin yanında model gemiler bizlere geçmişteki gemilerin yapıları hakkında çok önemli bilgiler sağlayarak ta çok farklı bir işlevi yerine getirmektedirler. Bilinen en eski detaylı gemi modelleri Mısırlılar tarafından yapılmıştır. Eski Mısır’da ölünün ruhunu sonraki yaşama taşıması için hintinciri ağacından oyulmuş, oldukça detaylandırılmış ve boyanmış gemi modellerinin yapımı cenaze törenlerinin temel öğelerinden biriydi. Yaklaşık 5000 yıl önce yapılan bu modellerde mürettebat figürlerinin de uygun şekilde yapılmış olması sayesinde o dönemdeki mürettebatın görevleri, kıyafetleri ve tekneyi nasıl idareettikleri hakkında günümüze oldukça detaylı bilgiler ulaşmıştır. O yıllarda Mısır’da tekneler papirüs lif demetlerinden veya ağaçlardan yapılıyordu ve sık kullanılan bir ulaşım aracıydı. Tekneler genellikle iki kürek ile idare ediliyordu ve kare şeklinde bir yelkene sahipti. Cenaze törenleri için kullanılan tekneler özellikle detaylandırılıyordu.
6

Aşağıda resimleri görülen ve bugün Almanya’da Kassel Meseum ‘da sergilenen 50 gr ağırlığında çamurdan yapılmış olan gemi modelleri yaklaşık 45 cm uzunlukta ve 6.5 cm genişliktedir. İsviçre’ de bir pazardan Alman müze yetkilileri tarafından satın alınan bu modelin olasılıkla denizcilik konusunda fazla bilgisi olmayan biri tarafından oyuncak olarak yapıldığı düşünülmektedir. Bu modelin bilimsel yöntemlerle yapılan incelemeleri sonucunda Milattan önce 18 yılları ile milattan sonra 298 yılları arasında üretilmiş olabileceği anlaşılmıştır. Bu modelin diğer bulgularla beraber değerlendirilmesi sonucunda bu tekne formlarının milattan önce 5. ve 6. YY: da yunan sahil savaş teknelerine çok benzerlik gösterdikleri ve bu teknelerin yapıları ile ilgili daha ince detayları gösterdikleri anlaşılmıştır.

7

12 ila 15. YY arasında yapılarak Avrupa’da kiliselerin duvarlarına asılı bulunan çektirme ve kalyon modelleri kiliselerde gemilerin ve yolcularının korunması amacı ile yapılan dini ayinlerde kullanıldığı bilinmektedir.

18. YY’ a kadar hemen hemen Avrupada’ki tüm küçük ve büyük tekneler tam planları çizilmeden inşa ediliyordu. Bu nedenle tersaneler müşterilerine öncelikle bir model yapıyor ve geminin yapımı da bu modele göre devam ettiriliyordu.

18-19 YY’da kraliyet donanması için yapılan gemi modelleri “Admiralty” modeli olarak tanımlanıyor ve şavaş gemilerinin tasarımı amacı ile kullanılıyordu. Bu modellerde tüm kaplama ve omurga ayrıntıları olmasa da güverte ve gövde yelken direkleri ve genel yapı hakkında detaylı bilgiler veriyordu.

8

Bazı kaynaklara göre Napolyon Savaşları sırasında uzun süreli esirlik hayatı yaşayan Fransız ve İngiliz denizciler sıkıntılarını ahşap ve kemikten model gemi yaparak geçirmilerdir. Yaptıkları modelleri halka satmaya başlayan modelciler yani bir sanatın doğmasına öncülük ettiler ve modellerini daha da dekoratif hale getirmek için fildişi kullanamaya başladılar. Genellikle tekne gövdesi ağacın oyulması ile, halatlar ipek, saç veya at kılından, yelken direkleri ve ince kaplamalar ise fildişinden yapılıyordu.

9

İngilterenin 18. ve 19. YY’da denizlerde savaş gücünün üstünlüğü sonucunda halk arasında gemilere ve gemi modellerine ilgi arttı. Çocuk oyuncağı veya dekorasyon amacı ile çok kaliteli gemi modellerli yapılmaya başlandı. İngiltere ayrıca 1838’de, Londra’da ilk model gemi klübünün kurulması ile bu konuda dünyada öncülük yaptı. 20 YY başlarında İngiltere ve Amerika’da çeşitli firmalar model gemi kitleri üretmeye başladılar. İlk dönemlerde kitler gövde için ahşap malzemeler ve çapa, bogata ve arma için kurşundan dökülen parçalar içeriyordu. Bu malzemelerin bir kısmı zamanla plastik malzemelerle yer değiştirdi. İnce saç malzemenin üretilmesi ve modelcilikte kullanılan makianların geliştirilmesi ile 1900 başlarında gemi modelciliğinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Bunun yanında paslanmayı önlemek amacı ile demirin kalaylanmaya başlanması da bazı parçaların metalden üretilmesini kolaylaştırdı. 1904 yılında Fred T. Jane günümüz standartlarına göre oldukça basit sayılabilecek 1:1200’den daha küçük ölçekli modelleri bir savaş oyununda kullanmak üzere üreterek satmaya başladı. Dünya savaşı sırasında başta İngiliz Basett-Lowke şirketi olmak üzere bazı ünlü firmalar ahşap gemi modellerini savaş gözlemcilerini eğitimi amacıyla üretmeye başladılar. Bu şirket ahşap modellerli 1950’li yıllara kadar özellikle büyük modellerini özel denizcilik şirketleri ve gemi üreticileri için 1:1200’den daha küçük ölçekli modelleri ise genel kullanım için üretmeye devam etti. II. Dünya savaşı yıllarında ekonomik ve stratejik nedenlerle durgunluğa giren sektörde patlama 1960’lı yıllarda Mercator, Trident, Delphin, Star, Hai, ve özellikle Navis/Neptun gibi firmaların kurulması ile gerçekten bir Rönesans yaşamıştır. Günümüzde özellikle ünlü gemiler hakkında makaleler ve planlar yayımlayan dergilerin çıkarılması, modelgemi ve kitlerini üreten yeni şirketlerin pazara girmesi ile ile sektörde önemli atılımlar yaşanmıştır. Özellikle internet sayesinde bilgi ve belgelerin hızlı paylaşılması sayesinde gemi modelciliği daha kolay ve her kesimden insanın yapabileceği bir uğraş haline gelmiştir.

10

Mevcut Bir Plandan Faydalanarak Bir Gemi Modeli Planını Yeniden Çizmek

Giriş Bu açıklamada .bmp -.jpeg -.pdf vb. uzantılı bir resimden hareketle bir autocad çizimi elde etmenin hızlı ve kolay bir yolu anlatılmaktadır. Bu işlem için “PHOTOSHOP” ve “AUTOCAD” programları kullanılmaktadır. Autocad Programına Aktarılacak Resmin Hazırlanması Bu işlem için “photoshop” programı kullanılmıştır. Yeniden çizmek istediğiniz planı scanner vasıtasıyla tarayarak veya Bilgisayarınızda mevcut bir resim ise “open file” ile photoshop ekranına alınız. Resmin çizgi ve yazıları kolay okunmalıdır. Bu aşamada resmin ölçeği veya merkezlenmesi (yani yatay veya düşey çizgilerin düzgünlüğü) önemli değildir. Aşağıdaki örnekte 1800 lü yıllarda istanbulda kullanılan 3 çifte piyade kayığının endazesi taranarak photoshop ekranına alınmıştır.

11

Ekrana aldığınız resmi image►adjustement►invert komutuyla autocad ekranında kullanabileceğiniz duruma getiriniz. ve bu haliyle save (kayıt) ediniz.

AUTOCAD EKRANINA TRANSFER Autocad programını açınız. Çizim sınırlarınızı ayarlayınız. Ve insert►raster image komutuyla biraz evvel kaydettiğiniz resmi autocad ekranına getiriniz.

12

Şimdi merkezleme (veya hizalama) yapabiliriz. Bunun için resmimizin uzun çizgilerinden birinin üzerine draw ►line komutuyla tam o çizgiye uyan bir doğru çizelim. Sonra o çizginin biraz altından bir ortho line çizelim. Şimdi bu iki hat arasındaki açıyı ölçelim. (Dimension►angle ) resmimizi bulunan açı kadar saat yönünde veya aksi yönde rotate komutu ile döndürerek hizalayabiliriz. Gelelim ölçeği ayarlamaya. Burada biraz hesap yapmamız gerekiyor. Dimension komutu ile resmin üzerinde bildiğimiz iki nokta arasını ölçelim.

Örnekte kayığın genişliğini ölçtük. Ölçümüz= 49,53 mm bu ölçünün gerçeği ise 124 cm= 1240 mm gerçek ölçüyü bulunan ölçüye bölersek şu andaki Ölçeğimizi buluruz. 1240/49,53=25,0 yani ölçeğimiz 1/25’tir. Biz çizeceğimiz resmi örneğin 1/20 ölçek olsun istiyorsak bu resmi 25/20=1,25 faktörü ile büyültmemiz gerekir. (modify►scale) Bu işlemi yaptıktan sonra 49,53 mm lik ölçümüzün 49,53x1,25=61,9 mm olduğunu göreceğiz.

13

ÇİZİM Ölçeği de ayarladıktan sonra resmimize 2 yeni layer eklemeliyiz. Bunlardan biri örneğin kırmızı ve eksen çizgilerini göstersin. Diğeri ise beyaz çizgilerle yeni çizeceğimiz resmi taşısın.

Yukarıda 2 numaralı layer (katman) deki eksen çizgileri görülmektedir. Şimdi 3 numaralı layer e geçerek alttaki çizgilere en yakın çizgileri çizerek kendi resmimizi oluşturabiliriz. Burada endazenin eğrileri çizilirken draw►arc►3point komutu kullanılmıştır. Bunları yaptıktan sonra artık 1 numaralı layer i görünmez hale getirebiliriz. Artık üzerinde çalışabileceğimiz bir endaze resmimiz oluşmuştur.

14

MODEL İÇ MEKANLARI İÇİN DERİ DÖŞEMECİLİĞİ Modelinizin iç mekanlarının gerçek deriden gerçeğe uygun olarak şekillendirilmesi nasıl yapılır? Uygun teknikleri uygulayarak. Her şey bu eğitsel bilgilerde. Deri ile çalışmanın bazı kurallarını uygulayarak model iç mekanlarındaki oturak, koltuk vs. gerçeğe uygun olarak yaratabilirsiniz. Çalışmaya başlamadan önce uygun bir deri parçası bulmalısınız 1/24 ölçekli model iç döşemelerinde daha fazlasına ihtiyacınız yoktur. Kurallarına bağlı kalarak yaptığınız döşemecilik uygulamalarında kaçınılmaz hatalar olabilir. Bu iş için 4X6 inç (10x15 cm.)bir deri parçasına ihtiyacınız var. Derinin rengi çok önemlidir. Bu uygulamada piyasalardaki hazır derileri de kullanabilirsiniz. Yarılmış derilerden yapılmış olan bir eldiven veya bir bebe patiğini bozarak böyle bir malzemeyi elde edebilirsiniz.(Domuz derisinden ince bayan eldivenleri yapılmaktadır.)Çok yumuşak deriler, sert derilerden daha kolay çalışma imkanı sağlayacaktır. Her hangi bir deri iç mekânların döşemesinde kullanılabilir. ) Basit bir deriden kağıt inceliğinde bir deri yapmanın tekniğini bu satırlarda öğreneceksiniz. Yarılıp inceltilen deri ile 1/24 ölçeğinde çalışmak çok kolaydır. Birinci resim Ferrari modelin iç mekânlarını yaparken kullanılan deri parçalarını göstermektedir.

15

Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi deri çok kalındır. Tabii, yapacağımız iş için onu kullanmak gerçekten imkansız olacaktır. Gerçekte, daha ince bir deri yapmaya ihtiyacımız var. Nasıl mı? Gayet kolay. İ l k ö n c e , m e k a n ı kaplamak için ihtiyacımız olan bir deri parçasını kesiniz. Her iki tarafı keskin geniş ağızlı bir alet alın. Bu alet bir falçata, bir neşter, bir bıçak olabilir. DİKKAT: Yalnız yeni bıçak kullanın. Kör bıçaklar, deriyi yırtıp harap edebilir. Yarma işlemini yaparken sık sık bıçak ağızlarını değiştirin. Bıçakların ağızlarının körleştiğini hissettiğinizde onu çıkarıp değiştirin ve derinin yırtılmasını göze almayın. Tecrübelere göre, i 1 inç kare’den daha fazla deri yarıldıktan sonra yeni olan bıçak ağızları körelmiş olacaktır. Sert ve düzgün bir yüzey bulun (masa kenarı veya küçük bir tahta olabilir) Deriyi bu düzgün zemine yatırıp yarmaya başlayın. Tabaka tabaka parçalar halinde yarmak gerçekten daha kolay. Deri yeteri kadar inceldiğinde yarma işlemini çok dikkatli ve yavaş yapın. Ayrıca sık sık kalınlık kontrolü yapın. Küçük bir parçayı yarmak büyük parçayı yarmaktan daha kolaydır. Şimdi yarma işleminde önceki ve sonraki derileri birbirleri ile hassas bir şekilde kalınlık mukayesesi yapın. Yarmayı daha ince yapmak mümkün fakat keserken bıçağın öbür tarafı kesmesinden korkun. Böyle bir durumda deride delik açılacaktır.
16

Çok ince bir deri elde ettiğinizde onu kağıt kaplama yapar gibi kaplama işinde kullanabilirsiniz. Yapıştırma işlerinde Elmer’in beyaz tutkalını kullanın. Süper tutkal d a k u l l a n a b i l i r s iniz.(kalın ve yoğun olsun) Fakat dikkat edin deri geçirgen tabakalardan oluştuğundan dolayı ince tutkalın deri içinden diğer tarafını ıslatması mümkündür. Böyle bir durum derinin görüntüsünü bozacaktır. Yukardaki resimde görüldüğü gibi deriyi tutkallamadan önce deriyi nasıl kaplayacağınızın planını yapın. Tutkalı ince tabaka olarak sürmeye dikkat ediniz Aksi halde deri kabaracaktır. Ölçek hassasiyeti göz önüne alarak deriyi önce kaplayacağınız alana sarın ve muntazam bir şekil verin. Küçük bir deri yerine, kaplanacak alandan biraz büyükçe bir parçayı kaplamaya çalışın.

17

Kapı panelleri, koltuk arkalıklar gibi düz parçalarda çalışmak çok daha kolaydır. Esas olarak koltuk döşemeciliği deriden de yapılabilir, fakat koltukların yapısı eğrili büğrülü ise bu iş daha komplike ve daha karmaşık olacaktır. Resimdeki gibi kapı paneli için bir, kapı cebi için bir olmak üzere iki kalıp görüyorsunuz.

Kapı panelinin deri ile nasıl döşendiği burada gösterilmektedir. Basit olarak ilave detaylarla boyanmış plastikten daha iyi görünecektir. Üstteki siyah kuşak da deriden yapılmıştır.

Sade bir deri ile nasıl çalışacağınızı biliyor musunuz? Hayalinizdeki çeşitli örnekleri yaratmak bakımından deriye nasıl süsleme yapacağınızı biliyor musunuz.? Bu konuda aşağıda gösterilen tekniğe bakınız. Çoğu kez deri iç mekanlarda özellikle eski arabalarda baklava dilimi, kıvrımlı ve yuvarlak örnekler vardır. Aşağıda gösterilen teknik ile bu örnekleri nasıl üreteceğiniz gösterilmiştir. Bazı temel malzeemelere ihtiyacınız olacaktır.Nemli kumaş (ince eski bir t-shirt parçası), küçük metal cetvel, kesme tahtası ve küçük çekiç.Resimde görüldüğü gibi çekiç bulamayan onun yerine pense kullanmış.
18

Şimdi deri üzerinde baklava biçimi bir örnek yapalım. İhtiyacınız olan bir biçimde deriyi kesin ve onu bez parçası ile rutubetlendirmeye başlayın.

öbür yanına su etki yapıncaya kadar deriyi rutubetlendirmeye devam edin ama tamamen vıcık vıcık ıslatmayın Hemen hemen her tarafı nemlendikten sonra, deriyi çevirin ve diğer taraftan olabildiğince hafifçe nemlendirin. Bu işlem kabartma işlemine yardımcı olmayacak ama kabartma esnasında derinin sabit durmasına yardımcı olacaktır .
19

Şimdi bir metal cetvel alın ve derinin yüzeyine onu yerleştirin, ondan sonra çekiç ile iki üç sefer üzerine hafifçe vurun. Sert vuruş yapmayın. Özellikle deri ince kağıt gibi ise onu ikiye ayırabilirsiniz. Cetvel deri üzerinde ince bir çukur bırakacaktır. Bütün parça üzerinde bu şekilde kabartmalar yapıncaya kadar aynı işleme devam edin. Daha ince hatlar elde etmek istiyorsanız metal cetvelden başka daha ince bir metal levha kullanabilirsiniz, ama bazı ince parçalar ile nasıl çalışıldığına da dikkat edin. Deriye hasar yapabilirsiniz.

Bütün parça üzerinde çalışırken ara sıra birazcık nemlendirin.örneğin geri kalanını yaparken onun kurumasına fırsat vermeyin.

20

bu örnek çalışmayı deri parçasına kabartma olarak uygulayın, bütün hatları birbirine paralel ve eşit aralıklarla yapın Birbirine uygun kabartma sağlamak için paralelliğe ve eşit aralıklara dikkat edelim.

İstediğiniz şekillemeyi yaptıktan sonra, deriyi kurutun.(uygulamada saç kurutma makinesini kullanabilirsiniz.) Islatılan deri kuruduktan sonra normal rengine dönecektir, fakat kabartılmış hatlar biraz koyu renkte olacaktır. Örnek çok düzemli ve çok güzel görünüşte olacaktır.

Cetvel kullanarak resimde gösterilen baklava dilimi gibi basit şekiller yapabilirsiniz. Özel aletler veya daha sert nesneler ile aynı tekniği kullanarak daha çok şeyler yaratmak mümkündür.

21

Deri ile çalışma konusunda birkaç örnek. Modelinizdeki panellere deriyi yapıştırmaya başlamadan önce uygun gerginlikte olmasına dikkat edin. İşlem sırasında deri gerginliğini göz ardı etmeyin.

Derilerinizde birbirine uyum sağlayan renkleri bulun ve mix edin. Işıklandırılmış mekanlarda deri gerçek renginde gözükmeyebilir ama gerçekte deri daha koyudur.

22

Uygulama sırasında işe alt kısımdan başlamaya ve yukarıya doğru ilerlemeye dikkat edin önce alt paneli kaplayın son olarak da en üst paneli. Bu tip çalışma açıkta kalan bazı çizgilerin yani birleşme yerlerinin kapatılmasına yardımcı olacaktır. Çünkü iç döşemeye yukarıdan bakış olacaktır. Bu resimde ortadaki merkezi tunel önce kaplanmıştır daha sonra deri ile döşeme arasındaki birleşme yerleri kaplanmaya çalışılmıştır.

Tüm panellerin düzenlenmesinden sonra ince cilalama aleti ile tüm alanlar parlatılmalı veya diş fırçası ile düzeltilmeli. İlave edeceğiniz işlemler derideki detayı, döşemenizde daha iyi gösterecektir.
23

Her şey yerine konduktan sonra deri koltuklar sizleri hayran bırakacaktır. Model döşemesinde gerçek deri kullanarak tamamladığınız modelinizin görünümü güzelleşecektir. Gerçek derileri gönül rahatlığı ile koklayabilirsiniz. Güzel modeller ve mutlu modelcilikler.

Çeviren Nihat Karalar

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful