You are on page 1of 5

SIBIKA AT KULTURA 3

Lourdes School of Mandaluyong


2nd Trimester Exam

Tukuyin ang lahing dayuhan na nagpakilala sa ating mga ninuno ng mga sumusunod
na katangian. Bilugan ang titik ng iyong sagot.

1. Pananampalatayang Kristyanismo
a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

2. Pangangalakal
a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

3. Paggamit ng wikang Tagalog


a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

4. Pananampalatayang Islam
a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

5. Pagpapahalaga sa kalinisan at kalusugan ng katawan


a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

6. Pananampalatayang Protestantismo
a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

7. Pagpapahalaga sa mga pista at mga santo


a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

8. Pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok at paghihirap


a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

9. Paggamit ng katawagan bilang paggalang sa nakatatanda


a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

10. Pagpapahalaga sa mga karapatan at tungkulin ng bawat tao


a. Tsino d. Amerikano
b. Asyanong Muslim e. Hapon
c. Español

Sibika at Kultura 3 1 Inihanda ni: Mauie Flores


SY 2009-2010 www.the24hourmommy.com ©
Kilalanin ang natatanging kaugaliang Pilipino na ipinapakita sa bawat sitwasyon. Isulat
ang titik lamang.

A. Pagkamatapat F. Pagkamalikhain
B. Pagkamatulungin G. Pagkamasayahin sa Trabaho
C. Pagkamatapang H. Pagtanaw sa Utang na Loob
D. Pananalig sa Panginoon I. Pagpapahalaga sa Pamilya
E. Pagkamasipag at Pagkamatiyaga J. Pagkamaparaan at Entrepreneurship

______ 1. Kapag Bagong Taon ay nagkikita-kita ang pamilya ni Mark at


kanyang mga kamag-anak sa bahay ng kanyang Lolo at Lola.
Masaya ang lahat na makita ang bawat isa.

______ 2. Noong magkasakit ang asawa ni Aling Dory, tumulong sa gastusin


ang kanyang kaibigang si Aling Tanya. Kaya naman ngayong si Aling
Tanya ang nangangailangan ay dagling tumulong ang pamilya ni
Aling Dory.

______ 3. Maraming lumang dyaryo sa bahay nila Ipe. Naisip niyang gamitin
ang mga ito sa paggawa ng mga paper maché na mga kagamitan.

______ 4. Para makadagdag sa pambayad ng kanilang kuryente, naisip ni


Mang Ronnie na gumawa ng yelo at ice candy na kanyang ititinda.

5. Nasisiyahan ang mga suki ni Nery sa kanya. Lagi kasi siyang nakangiti
______ at magiliw kapag nagtitinda ng kanyang banana cue.

6. Laging nagdarasal ng rosary ang pamilya nila Ana. Sama-sama


______ nilang ipinagdarasal ang kanilang mga hiling sa Panginoon.

7. Hindi nauubusan ng mga gawain si Aling Adora. Ayaw niya kasi ng


______ walang pinagkakaabalahan. Kung hindi siya naglilinis ng bahay ay
nananahi naman siya.

8. Nag-volunteer si Alex sa Gawad Kalinga, isang samahang gumagawa


______ ng mga bahay para sa mga mahihirap. Walang bayad ang
pagtatrabaho niya dito.

9. Hindi iniinda ni SPO1 Santos ang panganib ng kanyang trabaho bilang


______ isang pulis. Hindi siya natatakot na mahuli ang masasamang loob.

10. May naiwang bag sa taxi ni Mang Amado. Maraming pera ang
______ laman nito. Dinala niya ang bag sa istasyon ng radyo upang
maipaalam sa taong nakaiwan nito.

Paanong naka-hahadlang sa kaunlaran ang mga pag-uugali at saloobin sa bawat


sitwasyon sa ibaba? Isulat ang iyong sagot at pagkatapos ay isulat din kung ano ang
nararapat na gawin.

1. Ningas kugon si Marian. Mahilig siyang magsimula ng mga proyektong cross


stitch ngunit bihira siyang makatapos ng isang buong proyekto.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Imbes na mag-aral ng mga leksyon sa gabi si Roy ay nanonood na lang siya ng

Sibika at Kultura 3 2 Inihanda ni: Mauie Flores


SY 2009-2010 www.the24hourmommy.com ©
TV. Katwiran niya ay matagal pa naman ang pagsusulit. Hindi siya
nanghihinayang sa panahong sinasayang niya.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Mañana habit ang ginagawa ng taong pinagpapabukas pa ang gawaing


maaari naman na gawin agad. Ganito lagi si May. Lagi niyang
ipinagpapaliban ang pagdidilig ng kanyang mga halaman hanggang ang
lahat ng mga ito ay natuyo na.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Bawal daw magwalis kapag gabi na dahil malas. Ito ang pamahiing
pinaniniwalaan ni Aling Sonya. Kaya naman kapag gabi ay tuwang-tuwa ang
mga ipis at daga sa kanilang kusina.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Hindi mo makikitang nakasuot ng damit na gawang Pinoy si Rex. Di bale nang


mahal basta Made in the USA.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Hindi maayos ang pagkakagawa ng proyekto ni Simon sa Science. “Bahala na,


basta makapasa,” ang sabi niya. Mahirap daw kasi.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Kahit na may overpass ay sa kalsada pa rin tumatawid si Jenny. Tinatamad kasi


siyang umakyat ng hagdan.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Nilalagyan ni Mang Nestor ng pampabigat ang timbangan sa kanyang


tindahan ng bigas. Hindi naman daw napapansin ng mga mamimili at lagi
siyang nakakalusot.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mathematics 3 3 Prepared by: Mauie Flores


LSM 2009-2010 www.the24hourmommy.com ©
Sino ang mga nagsasalita sa bawat pangungusap sa ibaba? Isulat ang kanilang mga
pangalan sa patlang. Piliin ang iyong sagot mula sa mga nakatala loob ng kahon.

o Ramon Obusan o Tony Tan Caktiong o Mark Paragua


o Haja Amina Appi o Darhata Sawabi o Bienvenido Lumbera
o Eduardo Mutuc o Benedicto Cabrera o Fernando Poe Jr.
o Cresencio Hortaleza o Zacarias Sarian o Eugenia Apostol

1. Ako ay isang magaling na mananayaw at mananaliksik ng orihinal na


katutubong sayaw. Pinarangalan akong Pambansang Alagad ng Sining para sa
sayaw noong 2006. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

2. Ako ang ika-11 na pintor na ginawaran ng Gawad Pambansang Alagad ng


Sining para sa sining biswal. Nagtrabaho ako dati sa magasing Liwayway at
Sunday Times Magazine bilang taga-guhit. Makikita sa aking mga pininta ang
aking paghahanap sa pagkakakilanlan at kahulugan ng pagiging Pilipino. Sino
ako?

Sagot: ____________________________________________________________

3. Isa akong manunuri at makata at ang aking mga isinulat ay mababasa sa aklat
na Tagalog Poetry, 1570 – 1898. Isa ako sa mga nagtatag ng samahang
pangkulturang Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

4. Ako ang tinaguriang “Hari ng Pelikulang Pilipino”. Ako’y pinarangalan ng


Gawad Pambansang Alagad ng Sining para sa pelikula noong 2006. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

5. Inilaan ko ang aking buhay sa paglikha ng mga nililok na relihiyoso o gamit na


pangsimbahan. Natutunan ko lamang ang paglililok sa pamamagitan ng sipag
at tiyaga dahil hindi naman ako mayaman para makapag-aral nito sa isang
pormal na paaralan. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

6. Nagturo ako ng paghahabi ng pis yabit sa aking mga kapwa kababaihan sa


aming pamayanan sa Jolo, Sulu. Inaasahan kong maipagpapatuloy ng aking
mga estudyante ang tradisyon ng paghahabi ng pis yabit sa mga susunod pang
henerasyon. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

7. Ako ang nagmamayari ng restawrang Jollibee. Nakipagsapalaran akong


simulan ang negosyong ito at dahil na rin sa sipag at sarap ng aming pagkain,
nakilala ang Jollibee sa buong mundo. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

Mathematics 3 4 Prepared by: Mauie Flores


LSM 2009-2010 www.the24hourmommy.com ©
8. Siyam na taong gulang pa lang ako ay tinananghal na akong master sa larong
chess. Naging grandmaster ako ng Pilipinas noong ako ay 20 taong gulang na.
Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

9. Bilang mamamahayag, hindi ako natakot na ilabas ang katotohanan at


tuligsain ang gobyernong Marcos noong panahon ng Batas Militar. Itinatag ko
ang dyaryong kilala ngayon bilang Philippine Daily Inquirer. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

10. Negosyo ko ang paghahasa ng matatalim na bagay tulad ng kutsilyo gunting,


at nipper. Lumago ang negosyo kong ito at nagkaroon ng maraming mga
sangay at produkto. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

11. Ako ay isang manunulat para sa mga magsasaka. Mababasa ang aking mga
artikulo tungkol sa agrikultura sa pahayagang Manila Bulletin at magasing
Sunday Panorama. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

12. Ako ay kilala sa aming pamayanan sa Tawi-Tawi bilang pinakamahusay na


maglala ng banig sa lahat ng pangkat-etnikong Sama. Layunin kong maituro sa
mga kabataan ang sining ng paglalala ng banig. Sino ako?

Sagot: ____________________________________________________________

Anu-ano ang iyong mga mithiin para sa iyong sarili, sa iyong pamayanan, at para sa
bansa? Isulat mo ang mga ito sa mga patlang sa ibaba.

Para sa sarili: ____________________________________________________________________

Para sa Pamayanan: ____________________________________________________________

Para sa Bansa: ___________________________________________________________________

Bakit kung minsan mahirap makamtan ang mithiin?

_____________________________________________________________________________________

Ano ang mga dapat gawin ng isang batang tulad mo upang makamit ang mga
mithiin sa harap ng maraming hadlang at suliranin sa buhay?

_____________________________________________________________________________________

Bakit mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan sa isang pamayanan?

_____________________________________________________________________________________

Dapat bang ikahiya ang hanap-buhay kung maliit lang ang sweldong nakukuha dito?
Bakit?

_____________________________________________________________________________________

Mathematics 3 5 Prepared by: Mauie Flores


LSM 2009-2010 www.the24hourmommy.com ©