You are on page 1of 6

Auteur: Julian Websdale

Engelstalig origineel is gepost op: http://galacticconnection.com op 24-7-2014
Vertaald door: Frank Lelieveld

Tijden van ontwaking ~
We hebben geen oplossingen nodig voor de kwalen van de wereld. We moeten de
oorzaak van het probleem te verwijderen. En dat is onwetendheid en arrogantie. Dit
zijn onafscheidelijke partners in de oorlog tegen het menselijke bewustzijn en
aangeboren intelligentie. De domheid van onwetendheid kan alleen overleven
dankzij de blindheid van arrogantie. Ze hebben elkaar nodig voor hun wederzijdse
welvaart.

Einstein zei: "Degene die de menigte volgt zal doorgaans niet verder komen dan de
menigte. Voor degene die alleen loopt, is het waarschijnlijk om zichzelf te vinden in
plaatsen waar niemand ooit is geweest." Door de massa te volgen zijn we in deze
stroom met een ontbrekende peddel terecht gekomen. En om de oorzaak van het
probleem weg te nemen hebben we een massale ontwaking van onze Geest naar
Bewustzijn nodig. Ontwaking van de beperkingen tot elke mogelijkheid. Er zijn geen
grenzen aan mogelijkheden, alleen de afwezigheid van het mogelijke. We leggen
onszelf dat op - en dus kunnen we ons ook vrij zijn van die slopende beperking.

Da Vinci zei: '. Het grootste bedrog waar de mensen onder lijden is die van hun eigen
mening' Ja en wat zijn meningen? Ze zijn alleen het resultaat van persoonlijke
achtergrond, vooroordelen en toegang tot gepercipieerde kennis, en toch zijn ze
naadloos overgaan in uitgekristalliseerd 'feit'. De meeste wetenschap en bijna alle
publieke perceptie van 'feiten' is weinig meer dan meningen en aannames, herhaald
tot het algemeen geaccepteerd wordt. Er is geen manier waarop we kunnen
voorkomen wat er is gepland voor de mensheid, tenzij de oogkleppen van het geloof
terzijde worden geworpen en de kracht van informatie en inzicht ons gevoel van
realiteit dicteert in plaats van geprogrammeerde waarneming. We kunnen de wereld
niet veranderen totdat we onszelf veranderen, want de wereld is een collectieve
uiting van de menselijke totaliteit. Je kunt alle protestmarsen en demonstraties
hebben die je wilt, maar zonder een uitbreiding van bewustzijn zullen op het hamster
wiel blijven lopen die alleen mogelijk gemaakt wordt door geprogrammeerde
onwetendheid.

Momenteel is de overgrote meerderheid van de mensen het slachtoffer van hun
eigen bijziendheid en kan men niet verder kijken dan hun ras, cultuur, religie, beroep,
politieke voorkeur, seksualiteit en maatschappelijke programmering.
Een klein - maar snel groeiend aantal - ziet dit alles als een irrelevante afleiding van
het grote beeld van de wereldwijde controle en misbruik van alle rassen, culturen,
religies, banen, politieke voorkeur, seksualiteit en maatschappelijke programma's. Ze
zien het ook als een afleiding van de nog grotere waarheid dat we allemaal 1
bewustzijn zijn met verschillende ervaringen.

Dit is het punt wat Da Vinci maakte dat de mensheid moet leren zien en beseffen dat
alles verbonden is met al het andere. Voor de meerderheid, een vervormde perceptie
op basis van onwetendheid is de enige waarheid, en kennis en bewustzijn is ketterij.
Kennis en het bewustzijn is gevaarlijk voor alle machthebbers omdat het per definitie
betekent dat mensen dan de verbanden kunnen leggen en gaan zien wat ze
daadwerkelijk zijn wanneer ze aan elkaar verbonden zijn. Als het plaatje eenmaal
duidelijk wordt storten alle aspecten van gezag en de overtuigingen waarop het staat
in in door een explosie van leven veranderende inzichten. Als je een radertje bent,
maar andere radertjes als individuen ziet die hun eigen doen, zal je nooit zien wat er
echt gaande is. Maar zodra je de machine gaat zien wordt je perceptie onmiddellijk
getransformeerd en wordt de ware aard van je dagelijkse bestaan zonneklaar.

Onderwijs, wetenschap, geneeskunde, politiek en media zijn allemaal gebaseerd op
een geloof in het bekende. Het bekende is eigenlijk de holografische rijk wat de
fysieke wereld genoemd wordt, en het onbekende is de ongeziene oneindigheid van
informatie in golfvorm en zuiver bewustzijn van waaruit de holografische illusie wordt
gedecodeerd en gemanifesteerd. Het bekende is het domein van de vijf zintuigen –
Kan ik het zien, horen, aanraken, proeven of ruiken? Deze vragen zijn dan ook de
scheidsrechters van gepercipieerd bestaan of niet-bestaan geworden. Onderwijs
gaat over het onderwijzen van het bekende naar de volgende generatie van
geprogrammeerde 'kenners', terwijl academici, wetenschappers en artsen worden
gezien in ontzag, omdat ze worden gezien als mensen die meer dan anderen over
het bekende weten. Maar wat is dit 'bekende'? Het is wat zij geloven wat bekend is,
wat ze verteld is en niets meer. Het was bekend dat de aarde plat was en dit
'bekende' werd generaties lang gepredikt en in overvloed opgelegd in de grote centra
van het vermeende 'onderwijs'. Maar het was evengoed allemaal niet waar. Het
bekende is slechts 'Ik geloof dat het bekend is', maar het is het fundament van de
menselijke samenleving. Je kunt pas echt leren door het onbekende bloot te leggen.
Al het andere is herhalen.

Wanneer je baan, status en zelfs gevoel van eigenwaarde en veiligheid uit het
bekende komen is er een ingebouwde stimulans om het onbekende te negeren of te
verwerpen. het bekende vreest het onbekende, want hoe meer het onbekende zijn
geheimen onthult, hoe meer het bekende zijn almacht en de dominantie van de
waarneming verliest. Is het niet grappig dat wanneer er iets wordt gezien als het
bekende het slechts een gedecodeerd verdichtsel is van de inbeelding van het
onbekende. De droom is de dromer, maar kan alleen de droom zien. Het bekende is
het onbekende, maar ziet alleen het bekende. Dit 'bekende', de holografische illusie,
is waar mensen hun geloof bedenken en aanbidden, terwijl de rijken van golfvorm en
zuiver Bewustzijn alles aaneen sluit. Het controle systeem eist voor zijn voortbestaan
, dat de mentaliteit van onwetendheid constant worden gehouden en daarom zijn
'visionairs' altijd vervolgt en aangevallen door de autoriteiten van de dag. Echte
visionairs zijn zo enorm bedreigend voor de heersende orde, die de menselijke
waarneming moet omvatten en aan het hologram moet binden.

Dit zijn enkele definities van 'normale':
• Conformeren aan, vast te houden aan, of een norm constitutioneren, standaard,
patroon, niveau, of het type; typisch.
• Relateren aan of gekenmerkt worden door een gemiddelde intelligentie en
ontwikkeling.
• Vrij van geestesziekten; geestelijk gezond.
Dus 'normaal' is dat wat overeenstemt met een standaard of typisch patroon. Maar
wat dicteert en vormt 'standaard en typische'? De perceptie en het gedrag van de
meerderheid. Het is de perceptie en het gedrag van de meerderheid wat de
standaard en het typische 'normale' wordt. De term wordt ook 'gekarakteriseerd door
een gemiddelde intelligentie en ontwikkeling' en dus maakt bovengemiddelde
intelligentie je abnormaal. En hier is de clou ... normaal zijn is 'vrij van
geestesziekten; geestelijk gezond' zijn. Alles is omgekeerd zoals gebruikelijk. Om vrij
te zijn van een psychische aandoening en gezond te zijn is door te voldoen aan, zich
te houden aan, of een norm of standaard te vormen, standaard, patroon, het niveau
of het type; typisch; en te relateren of worden gekenmerkt door een gemiddelde
intelligentie en ontwikkeling.
Maar hoe definiëren ze een gemiddelde intelligentie of ontwikkeling? Het is het
gemiddelde vergeleken met alle anderen die alleen in het waargenomen bekende
geloven. Degenen die verder kijken dan het 'bekende' zijn, per definitie, te intelligent
om te worden beschouwd als 'normaal', maar niet normaal genoeg om als 'vrij van
een psychische aandoening te worden beschouwd; geestelijk gezond'. Het is
hysterisch.

Als je geboren bent in een gekkenhuis, en je niets anders weet, dan is waanzin voor
jouw normaal. Het is nog steeds gek, maar het is normaal gek vermomd als
geestelijke gezondheid. Welkom op Planeet Aarde, een standaard, typisch, normaal,
gekkenhuis waar burgers worden gebombardeerd om hen te beschermen tegen
geweld, kinderen verhongeren in een wereld van overvloed, mensen geld lenen dat
niet bestaat en er rente over betalen, eten een vorm van vergif is en de gevangenen
niet kunnen zien hoe uitgebreid ze zijn belazerd, omdat ze te druk zijn met naar hun
voetbalteam en Goeie tijden slechte tijden en X Factor te kijken. Om te bevatten wat
er hier werkelijk aan de hand is moeten we de termen 'gezond' en 'normaal'
ontkoppelen, omdat ze helemaal niet uitwisselbaar zijn; en we moeten beseffen dat
wat 'normaal' genoemd wordt een geavanceerde vorm van krankzinnigheid is. Als
mensen dat begrijpen, wordt alles logisch en valt op zijn plaats. Probeer de wereld
niet te begrijpen op de basis dat de wereld gezond is en je daarom probeert uit te
werken waarom intelligente mensen beslissingen nemen die de dagelijkse dood,
vernietiging, lijden en ontberingen veroorzaken. De mensen die deze beslissingen
nemen zijn gek en krankzinnig, en dat is de reden waarom hun acties zijn gek en
dementerend zijn. Die delen van de bevolking die deze acties ondersteunen en het
rationeel kunnen begrijpen zijn een uitbreiding van de dezelfde waanzin en dementie.
Het is eenvoudig oorzaak en gevolg. De wereld is boos omdat de uitbuiters van de
wereld en een groot deel van de bevolking zich in een toestand van waanzin bevind.
Het punt is echter dat ze dat niet hoeven te zijn.

Waanzin is alleen extreme bijziendheid en onwetendheid en beide zijn de creatie van
een gesloten en versleutelde geest. Open je geest voorbij bijziendheid en
onwetendheid en deze waanzin zal voor zichzelf zorgen. Weg zijn. Dit proces is veel
eenvoudiger dan mensen geloven (wat je gelooft neem je waar en wat je waarneemt
ervaar je). Het betekent alleen je zintuigen van het mogelijke naar alle mogelijkheden
te openen. De meeste mensen hebben een geloofssysteem en alles daarbuiten moet
zich bewijzen (op hun voorwaarden) mogelijk te worden. Met andere woorden, elke
mogelijkheid staat voortdurend terecht met het geloofssysteem als de rechter. Hoe
zit het met het nemen van elke mogelijkheid als de norm en iets dat spreekt van het
onmogelijke zichzelf te rechtvaardigen? Het rennen van een mijl in vier minuten werd
onmogelijk geacht totdat iemand het met een fractie deed en vervolgens vele
anderen volgden in die wetenschap - het geloof - dat het gedaan kon worden. Het
gevoel van de mensheid van het mogelijke en de obsessie met het onmogelijke zijn
de grootste onderdrukkers van echte vooruitgang.

het fundament van een uitdaging te controleren moet zijn, en kan niets anders dan
zijn de opening en ontwaking van de geest naar Bewustzijn buiten de Matrix. Zonder
dat zouden we naar huis moeten gaan en doen wat we kunnen om ons voor te
bereiden op de onvermijdelijke uitersten van de tirannie die zo snel onze kant op
komt. Mensen kunnen een voorraad van alle wapens die ze willen aanleggen, zich
organiseren en protesten wat ze willen en het Controle Systeem aanvallen wat ze
willen, maar uiteindelijk zal het niet uitmaken. Het Controle Systeem is wat het is en
wat het wordt omdat de massa van de mensheid gevangen zit in de perceptie van de
Geest. De heersers zijn geest parasieten, per slot van rekening. Maar ze kunnen het
Bewustzijn niet parasiteren, manipuleren en programmeren, want dat ligt ver buiten
hun bereik. Gelovigen in religie, politiek en mainstream wetenschap zijn er allemaal
ter ondersteuning van de agenda van het Controle Systeem, gevallen voor hun spel -
hun mind game.

De stichting van een uitdaging te controleren moet zijn, moet zijn en kan niets anders
dan zijn de openings-en ontwaken van de geest om Bewustzijn buiten de Matrix.
Zonder dat zouden we naar huis gaan en doen wat we kunnen voor te bereiden op
de onvermijdelijke uitersten van de tirannie die onze kant op zo snel. Mensen kunnen
een voorraad van alle wapens die ze willen, organiseren de protesten ze willen en de
aanval van de Control System alles wat ze willen, maar uiteindelijk zal het niet uit. De
Control System is wat het is en wat het wordt steeds omdat de massa van de
mensheid zit gevangen in de perceptie van de Geest. De controllers zijn geest
parasieten, na alles. Maar ze kunnen niet parasiteren, manipuleren en programma
Bewustzijn, want het is goed buiten hun bereik. Gelovigen in religie, politiek en
mainstream wetenschap zijn allemaal ter ondersteuning van de Control System
agenda door te vallen voor hun spel - hun mind game.

Het karakter in de Matrix trilogie, genaamd de Trainman, zei over zijn domein:
'Je snapt het niet. Ik bouwde deze plek. Hier maak ik de regels. Hier maak ik de
bedreigingen. Hier beneden, ben ik God. '

Het was in deze termen dat de gnostici onze wereld ten opzichte van de Demiurg en
de Argon beschreven. Wanneer je gevangen in de vijf zintuigen, en de bijbehorende
geest, is je perceptie van de werkelijkheid wat de Argon je vertellen dat het is. Het
Controle Systeem kan alleen enig effect hebben in het rijk van de geest en de
'fysieke' zintuigen. Zodra je jezelf eenmaal opent voor elke mogelijkheid, breidt uw
punt van aandacht - van de waarneming - zich uit naar de rijken van bewustzijn.
Vanaf daar is het spel zo gemakkelijk te begrijpen, maar zonder dat begrip, hoe kan
iemand een weloverwogen en effectieve oordeel vellen over hoe te reageren op de
wereldwijde situatie waar we voor staan?

Zelfidentiteit is de sleutel tot alles. Je bent al wat is, Alwetend, elke mogelijkheid.
Maar je aandacht is momenteel gericht op een klein frequentiebereik die zichtbaar
licht genoemd wordt. en die focus heeft namen en labels gekregen zoals als John en
Amy, blanke en Jood, rijk en arm.
Dus welke 'jij' ga jij je mee identificeren? Identificeer jij je met wat je werkelijk bent of
alleen met wat je ervaart? John en Amy, blanke en Jood, rijk en arm zijn allemaal
verzinsels van de illusie. En als dat je enige eigen identiteit is dan regeert de Matrix
je waarnemingen, want je hebt geen ander referentiepunt voor wat er met jou en de
wereld gebeurd. Je leven is tot op heden gedicteerd door wie je dacht te zijn.
Verander wat je denkt dat je bent en je zal veranderen wat je ervaart en waarneemt.
Samen zullen we veranderen wat we allemaal ervaren en waarnemen. Er is geen
uitweg van waar we zijn, tenzij er een transformatie van ons gevoel van eigenwaarde
van de eigen identiteit is die ons gebracht heeft waar we zijn.

Hoe meer je je punt van aandacht verplaatst naar het hart hoe meer onze suïcidale
samenleving zich zelf gaat bewijzen. De Argon hebben een hart samenleving
omgevormd tot een buik samenleving om de mensheid makkelijker om te tuin te
kunnen leiden, te manipuleren en te beheersen. In de thema van het wegnemen van
de oorzaak van het probleem moeten we het terug veranderen. Het hart en de
bijbehorende hart draaikolk (vortex), of chakra, zijn onze belangrijkste verbinding met
de oneindige eeuwigheid. De hersenen wordt verondersteld een knecht te zijn en niet
de meester, maar de Argon ontvoering had nooit zo dicht bij kunnen komen als waar
het nu is als de hersenen de superioriteit over het hart niet zouden hebben gekregen.

Giordano Bruno (1548-1600) had het inzicht dat komt uit het voorbij gaan aan de tijd
en zag de officiële versie van de werkelijkheid. Het was Bruno die zei: 'het Goddelijke
Licht is altijd in de mens, zich te presenteren aan de zintuigen en het begrijpen, maar
de mens verwerpt het' en 'heldhaftige liefde is het eigendom van die superieure
naturen die krankzinnig worden genoemd, niet omdat ze niet weten, maar omdat ze
over-weten '. De bekende vreest het onbekende. Wat Bruno, Da Vinci en anderen
aangeboord heggen voor hun inzichten kan er altijd al zijn geweest, maar het kan
alleen worden geopend door het openen van de geest en cruciaal het hart. Dit is het
geschenk van hart intelligentie. Het hart ziet alles van buiten de illusie. Het is in deze
wereld, maar niet van deze wereld. Als gevolg hiervan, worden mensen met hart
intelligentie als gek gezien en onmogelijk te doorgronden of te begrijpen.

Het brein is niet de bron van wat dan ook. Het is de geleiding, het biologische
computer systeem, dat reageert op informatie stimuli en maakt het bewust in termen
van vijf-zintuiglijke waarneming en gedrag. Verschillende gebieden van de hersenen
worden geactiveerd, of 'lichten op', als energetische informatie wordt ontvangen die
betrekking heeft op een specifieke rol in het decoderen en het doorgeven aan het
holografische bewustzijn. De informatie kan afkomstig zijn van het hart en het grotere
bewustzijn (wat sommigen de ziel noemen), of het kan direct afkomstig zijn van
Archonistische bezetenheid en de eindeloze Archonistische programma's zoals
onderwijs, wetenschap, geneeskunde, media, politiek, etc. Zodra je jezelf open stelt
voor hart intelligentie - aangeboren intelligentie, universele intelligentie - wordt de
'oppositie' gerouteerd en spreken het hart en de hersenen als 1.

De Argon hebben de hart draaikolk op dezelfde manier aangevallen zoals ze de
samenleving gestructureerd hebben en de mensen in de emotionele chakra in de
buik gevangen hebben. Positieve gevoelens en percepties als liefde en vreugde
(hoge frequentie) komen uit het hart. Het idee is om de invloed van het hart te
blokkeren door mensen zoveel mogelijk redenen te geven om angst, stress en
depressie te voelen. Stress veroorzaakt hart en vaatziekten, omdat het de stroom
van energie die door het hart chakra stelpt en ervoor zorgt het een chaotisch veld
veroorzaakt die intenser wordt naarmate de spanning doorgaat. Deze vervorming
wordt overgedragen door naar het holografische hart en daar heb je de reden
waarom in een angstige en gestreste samenleving hart en vaatziekten een massale
wereldwijde moordenaar is.

De hart draaikolk (vortex) en zijn enorme elektromagnetische veld is waar de
menselijke waarneming het meest effectief is gekaapt en dat moeten we keren. Niets
dan dit is belangrijker voor degenen die zich echt willen bevrijden van Archonistische
tirannie. Als mensen denken dat ze deze uitdaging aan kunnen met woede, haat of
gewelddadige revolutie moeten ze zich vrij voelen om hun tijd te verspillen. Geen
verschuiving van buik tot hart = mondiale tirannie. Verschuiving van buik tot hart =
game over. Het is mogelijk om de hersenen helemaal te negeren en te omzeilen en
in feite moet dit gedaan worden om verder te gaan dan 'tijd en ruimte. Dit is wat Da
Vinci, Bruno en anderen aan het doen waren.

Normaal gesproken komt informatie wat we noemen de bewuste geest binnen door
de hersenen met alle mogelijke storingen, blokken en filters veroorzaakt door geloof,
emotie en andere programmering. Maar als je je punt van aandacht verplaatst vanuit
het lichaam in de oneindigheid voorbij de Matrix kun je een directe verbinding tussen
uitgebreid inzicht en je eigen bewustzijn maken. De 'cavalerie' is niet naar jouw
gekomen - jij bent naar de 'cavalerie' gegaan. Met het inzicht wat geabsorbeerd is
door je uitgebreide punt van aandacht kan je dat terug naar vijf-sense werkelijkheid
brengen, door het hart als intuïtief weten en niet als louter denken, dat wordt geleid
door de hersenen. Dit is hoe we oneindig inzicht en geïnspireerd weten kunnen
aanboren en het naar deze realiteit kunnen brengen in een zuivere en ongeschonden
vorm.

Over de auteur: Julian Websdale is zelfstandig onderzoeker op het gebied van de
esoterische wetenschap en metafysica, en een zelf-ingewijde van de westerse
esoterische traditie. Zijn belangstelling voor deze onderwerpen in 1988 begonnen.
Julian werd geboren in Engeland, ontving zijn opleiding als een elektronische en
computer ingenieur aan de Universiteit van Bolton, geserveerd in een Vaishnava
klooster in 2010, en reisde naar meer dan 21 landen.