You are on page 1of 3

The mapping between SSM criteria (Khidmat Professional) and KM Portal is tabulated

in the following table.Bahagian II 1. Senarai Latihan
Yang Diperlukan
Nama/Bidang Latihan CV Standard CV >
Required Training
Required
Training
Sebab diperlukan CV Standard CV >
Required Training
Reason
- CV Standard CV >
Required Training
Year Required
Bahagian III -
Pengajaran
1. Kuantiti
Pengajaran
Jumlah Kredit CV Standard CV >
Teaching Experience
Credit hours
CV Supervision of Student
(Practicum & Bachelor
Students)
Student Type
2. Kualiti Pengajaran Markah Penilaian
Pengajaran
CV Teaching Experience Teaching
Evaluation (Full
Mark of 5)
3. Inovasi dalam
Pengajaran
Inovasi CV Teaching Experience E-Learning
4. Fail Kursus Fail Kursus CV Teaching Experience Course File
Penyeliaan 1. Kuantiti Penyeliaan Penyelia Utama CV Supervision of Student All mandatory
fields
Penyelia Bersama CV Supervision of Student All mandatory
fields
2. Kualiti Penyeliaan Penyelia Utama CV Supervision of Student All mandatory
fields
Penyelia Bersama CV Supervision of Student All mandatory
fields
Penyelidikan -
Input
1. Kuantiti
Penyelidikan
Kuantiti Penyelidikan KM Research Grant All mandatory
fields
Penyelidikan -
Output
1-
2.
Kuantiti Penerbitan
dan Kualiti
Penerbitan
Jurnal Berwasit
Terujuk
KM Publication Citation-
indexed Journals
All mandatory
fields
Jurnal Berwasit Tidak
Terujuk
KM Publication Non
Citation-indexed
Journals
All mandatory
fields
Buku KM Publication - Books All mandatory
fields
Bab dalam Buku KM Publication Book
Chapters
All mandatory
fields
Penulisan Popular KM Publication Popular
Writing
All mandatory
fields
Penerbitan Makalah
Akademik dan
Profesional
KM Publication Academic
or Professional
Magazines
All mandatory
fields
Polisi KM Publication
Unpublished Material
All mandatory
fields
Classified Report KM Publication
Unpublished Material
All mandatory
fields
Movie Directed, Drama
Directed, Movie Script,
KM Other Publications All mandatory
fields

Drama Script, Musical
Score, Concert, Artistic
Work
Modul, Manual, Nota,
Buku Kerja
KM Other Publications All mandatory
fields
Paten KM Intellectual Property -
Patent
All mandatory
fields
Khidmat
Klinikal
1. Kuantiti Khidmat
Klinikal
Wad, Klinik, Dewan
bedah/Prosedur,
Makmal dan Radiologi
CV Clinical Services All mandatory
fields
Khidmat
Professional
1. Penglibatan Perundingan CV Consultancy All mandatory
fields
Pengembangan CV Contributions to
Society and Nation
Type
Penasihat Projek CV Contributions to
Society and Nation
Type
Pakar Rujuk CV Contributions to
Society and Nation
Type
Pemeriksa Dalam
(Projek)
CV Contributions to
Society and Nation
Type
Pemeriksa Dalam
(Tesis)
CV Examiner to Students All mandatory
fields
Pengerusi Viva CV Contributions to
Society and Nation
Type
2. Persidangan Antarabangsa CV Conference, Seminar
etc. Attended
All mandatory
fields
KM Seminar and
Conference
All mandatory
fields
Kebangsaan CV Conference, Seminar
etc. Attended
All mandatory
fields
KM Seminars and
Conference
All mandatory
fields
Pengerusi
Antarabangsa
CV Conference, Seminar
etc. Attended
All mandatory
fields
KM Seminar and
Conference
All mandatory
fields
Pengerusi Kebangsaan CV Conference, Seminar
etc. Attended
All mandatory
fields
KM Seminar and
Conference
All mandatory
fields
3. Keanggotaan
dalam
Jawatankuasa
Pengerusi
Antarabangsa/
Kebangsaan
CV Contributions to
Society and Nation
Type
Pengerusi Universiti CV Contributions to
Society and Nation
Type
Pengerusi Fakulti CV Contributions to
Society and Nation
Type
Ahli Antarabangsa CV Contributions to
Society and Nation
Type
Ahli Kebangsaan CV Contributions to
Society and Nation
Type
Ahli Fakulti CV Contributions to
Society and Nation
Type
4. Pengiktirafan Pengadil Jurnal CV Contributions to
Society and Nation
Type
Pengadil Kenaikan
Pangkat
CV Contributions to
Society and Nation
Type

Mapping Between SSM Criterion and KM Portal Modules.


Pemeriksa Luar
Program
CV Contributions to
Society and Nation
Type
Pemeriksa Luar (Tesis) CV Examiner to Students All mandatory
fields
Pemeriksa Luar
(Projek)
CV Contributions to
Society and Nation
Type
Pengucap Utama KM Seminars and
Conference
All mandatory
fields
Anugerah CV Awards All mandatory
fields
5. Pembangunan
Sahsiah Pelajar
Penasihat Akademik CV Contributions to
Society and Nation

Penasihat
Persatuan/Aktiviti
Pelajar
CV Contributions to
Society and Nation

Felo Kolej Kediaman CV Administrative Work All mandatory
fields
Penglibatan Aktiviti
Pelajar
CV Contributions to
Society and Nation

Kualiti
Peribadi
1.* Komitmen
2.* Disiplin
3.* Jalinan Hubungan
dan Kerjasama

Kepemimpina
n
1. Ciri-ciri Pemimpin Kepemimpinan CV Administrative Work All mandatory
fields
2.* Orientasi
Pencapaian

3.* Kebolehan
menghadapi
cabaran

Kegiatan dan
Sumbangan di
Luar Tugas
Rasmi
1. Peringkat
Antarabangsa/
Kebangsaan/
Negeri/Daerah/Jab
atan/Komuniti
Jawatan CV Affiliation and Societies All mandatory
fields