Fyra socialdemokratiska partiledare uppmanar Israel och Hamas till

omedelbart eldupphör och återgång till fredsförhandlingar

Ännu en tragedi spelas nu upp i Mellanöstern. FN, EU och omvärlden måste förmå parterna att
ingå vapenvila och inleda fredsförhandlingar. Det är åter civila palestinier och israeler som blir
hårdast drabbade.
De allra flesta av offren är oskyldiga civila palestinier som inte kan fly stridigheterna i ett slutet
Gaza. Många är barn. Israel har rätt till självförsvar, men måste följa internationell rätt och
undvika civila offer. Israel som ockupationsmakt och som den överlägset starkaste parten har ett
särskilt ansvar i konflikten. Vi fördömer landets användning av oproportionerligt våld som strider
mot folkrätten och grundläggande humanitära principer.
Vi fördömer samtidigt Hamas raketbeskjutning. Hamas är av EU en terrorstämplad organisation
som brukar metoder som vi tar starkt avstånd ifrån.Våldet måste brytas om fredsprocessen ska ha
en chans att leverera resultat. Våld och hat föder nytt våld i en ond cirkel.
Båda parter i konflikten måste hörsamma FN:s och omvärldens krav på ett varaktigt eldupphör.
Den eller de parter som inte hörsammar vapenvila bör utsättas för restriktiva åtgärder från EU
och FN. Parallellt med fredsförhandlingarna bör en oberoende kommission som undersöker
parternas brott mot de mänskliga rättigheterna under konflikten tillsättas. Principen om att också
de som begår krigsbrott ska ställas inför rätta är viktig.
Vapenstilleståndet behöver följas av meningsfulla fredsförhandlingar under internationellt
överinseende. En framförhandlad fred, baserad på folkrätten, är den enda vägen ut ur dagens
kaos. Det är också det enda sättet för både palestinier och israeler att lämna våld, förstörda liv
och krossade drömmar bakom sig.
Internationell militär närvaro kan komma att bli nödvändig om en fredsuppgörelse träffats. De
nordiska länderna bör ställa sig positiva till att medverka i en sådan insats.
För att förhandlingarna ska kunna leda till fred och stabilitet måste de adressera såväl rötterna till
den mer än 60 år långa konflikten som de problem som dagligen drabbar palestinier och israeler.
Det innebär att Israel måste upphöra med ockupationen av Västbanken, avveckla
bosättningspolitiken som innebär en folkrättsvidrig annektering av ockuperade områden och
häva blockaden av Gaza. Vi ställer oss positiva till en märkning av produkter tillverkade i
bosättningar för att ge konsumenter möjlighet till att inte köpa dessa produkter.


Vi avråder företag att handla med varor och tjänster producerade på ockuperat område. Vi
arbetar internationellt för att införa restriktioner för varor som produceras på ockuperat område.
Gazas gränser måste öppnas för humanitär hjälp, personer och handel. Här har Egypten ett
särskilt ansvar. Den humanitära och ekonomiska situationen i Gaza måste förbättras. Den
humanitära katastrofen utgör isig ett hot mot fred och demokratisk utveckling.
En rättvis fredsuppgörelse förutsätter också att alla terroraktioner upphör och att båda parter i
konflikten gör sitt yttersta för att förhindra fristående aktörer från att begå terroraktioner.
Socialdemokraterna har i över 40 år varit engagerade för en rättvis och hållbar fred i konflikten
mellan Israel och palestinierna. Dessa erfarenheter gör oss övertygade om det bara är en
tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer, som kan lösa konflikten och
garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima krav på nationellt självbestämmande och
nationell säkerhet. Givetvis förutsätter en tvåstatslösning också ömsesidigt erkännande och vilja
till fredlig samexistens.

Jonas Gahr Støre, partiordförande Arbeiderpartiet Norge
Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna Sverige
Árni Páll Árnason, partiordförande Samfylkingin Island
Antti Rinne, partiordförande Socialdemokraterna Finland

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful