You are on page 1of 5

1

Ante Vranković Hrvatska odvjetnička komora - Croatian Bar Association
Domjanićeva 15 Predsjednik i Upravni odbor – President and Steering Committee
10380 Sveti Ivan Zelina Koturaška c. 53, 10000 Zagreb
Sveti Ivan Zelina, kolovoz/August 1, 2014


OBAVIJEST – NOTIFICATION

Poštovani,
nastavno na moju Obavijest od 2. lipnja 2014. (vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/229541804/Obavijest-HOK-u-NOTIFICATION-to-the-
CBA-2-VI-2014), izvješćujem vas da sam ---- zbog pisanja popratnog dopisa na engleskom jeziku poslanog u Bruxelles dana 10. 6., a
zaprimljenog ondje 13. 6. o. g. (povratnica na linku: http://www.scribd.com/doc/231297255/Official-letter-sent-to-Bruxelles-June-10-2014), kao i većeg broja drugih
službenih i neslužbenih komunikacija i obavijesti povodom Presude u moju korist kojom je Prekršajni sud u Starom Gradu s
privremenim sjedištem u Hvaru, meĎu ostalim, i moja odštetna potraživanja od vaše organizacije ocijenio sasvim zakonitim, izravno
stoga u toj stvari presudivši u moju korist (o čemu sam vas već izvijestio u svojem Otvorenom pismu 2. 6. 2014., vidjeti link:
http://www.scribd.com/doc/229545062/OTVORENO-PISMO-HOK-u-2-lipnja-2014-OPEN-LETTER-TO-THE-CBA-June-2-2014 - preslici prve stranice Presude na kojoj se jsano
vidi naziv Hrvatske odvjetničke komore, te zadnje strane Presude nalaze se na linku navedenom na str. 12 i 13) ---- svoj potpuni
štrajk glaĎu u razdoblju od 7. 6. do 9. 7. o. g. morao zamijeniti turskim štrajkom glaĎu s uzimanjem šećera, pa
sam stoga od dana 10. 7. 2014. ponovo u potpunom štrajku glađu, što znači da će moj ţivot postati
neposredno ugroţen u rujnu o. g., u što ćete se uostalom i sami posve konkretno lako uvjeriti kako iz službenih
medicinskih nalaza, tako i iz fotografija u medijima, koje će pokazati radikalno smanjenje moje tjelesne mase, i
teško zdravstveno stanje na rubu smrti.

Uvjeti za prestanak mog štrajka glađu su i dalje:
1 – Pravična pravomoćna rješenja mojih disciplinskih prijava od 13. 3. i 13. 9. 2012.
(obje prijave dostupne na : http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (str. 11-17 i 19-75 te 115-150))
- presuda mora biti u skladu s težinom prekršaja, a iz razgovora s vašim članom i bivšim disciplinskim
sucem g. Jadrankom Črnkom, poznato mi je kakva ona u konkretnom slučaju jedino može biti

2 - Naknada počinjene mi štete, prema kriterijima iz:
- mog Upita od 24. 1. 2013. (vidjeti relevantni Privitak 2 - Odštetni zahtjev od 7. 11. 2012., koji je dostupan je na
linku: http://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-uni%C5%A1teno-zdravlje-i-posljedice-koja-mi-je-nanesena-od-vode%C4%87ih-ljudi-HOK-a-njihovim-kaznenoim-
djelima-po%C4%8Dinjenim-s-umi%C5%A1ljajem), s nadopunom od 20. 5. 2013. (link: http://www.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-GLEDE-
IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-IZNOSA-NAKNADE-%C5%A0TETE-ZA-UMI%C5%A0LJAJEM-UNI%C5%A0TENO-MI-ZDRAVLJE,) u kojoj je osobito relevantan
Prilog 1, tj. „Dokument 5A“ iz mojeg dopisa kojeg sam vam poslao 16. 5. 2013. (dostupan je na linku:
http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi) a koja nadopuna je stupila na snagu
nalazom moje krvi već 31. 5. 2013. – vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/146383334/Obavijest-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-31-5-2013)

Sve ovo navodim stoga što je prekršajni sud u Starom Gradu s privremenim sjedištem u Hvaru za
oba moja navedena traţenja, kao i potraţivanja (riječ je o dvama Disciplinskim prijavama koje sam vam poslao 13. 3. i
13. 9. 2012., te o Odštetnom zahtjevu od 7. 11. 2012. / 24. 1. 2013. s nadopunom od 20. 5. 2013., radi kojih traženja (prijave) i
potraživanja (odštetni zahtjev) je vaša članica Dijana Zoričić protiv mene podigla tužbu – vidjeti tekst njezine tužbe u kojoj su
taksativno navedeni svi ti dokumenti na linku: http://www.scribd.com/doc/166336244/Optu%C5%BEni-prijedlog-odvjetnice-Dijane-Zori%C4%8Di%C4%87-zastupane-po-
odvjetnicima-Eleonori-Kati%C4%87-i-Marijanu-Pistotniku-protiv-povjesni%C4%8Dara-umjetnosti-Ante-Vranko – svi ovdje navedeni dokumenti se spominju na str. 3/d i
5/a) svojom Presudom od 26. 5. 2014. direktno potvrdio kao posve zakonita (uključujući tu i moj dopis od 16. 5.
2013, vidjeti o svemu tome link: http://www.scribd.com/doc/229545062/OTVORENO-PISMO-HOK-u-2-lipnja-2014-OPEN-LETTER-TO-THE-CBA-June-2-2014 - str. 12 i 13), što
uostalom ni ne čudi, obzirom da vi - Hrvatska odvjetnička komora - nikada ni niste tvrdili da bi u tim
mojim zahtjevima i potraţivanjima bilo išta neutemeljeno, a kamoli nezakonito (vidjeti isti link, str. 1).
Osobito naglašavam da --- nakon što su svojim nezakonitim, kriminalnim postupanjem, koje je ukratko
(sa svim relevantnim dokazima, odmah dostupnim na linkovima u bilješkama ispod teksta) opisano u mojem dopisu HOK-u
od 16. 5. 2013. (link: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi) i u Otvorenom pismu
od 2. 6. 2014. (link: http://www.scribd.com/doc/229545062/OTVORENO-PISMO-HOK-u-2-lipnja-2014-OPEN-LETTER-TO-THE-CBA-June-2-2014 ) odgovorne osobe
Hrvatske odvjetničke komore (Predrag Laban, Leo Andreis, Robert Travaš) umišljajem posve uništile moje
zdravlje, učinivši me invalidom (nužno vaĎenje žučnjaka!) i ugrozivši izravno moj ţivot (opasnost od raka
žučnjaka, koji u pravilu u roku od 2-3 mjeseca rezultira smrću!), a što je sve podrobno opisano i dokumentima
dokazano u navedenom dopisu i pismu, SAMO ZATO JER PREDRAGU LABANU ZA RJEŠAVANJE
MOJE DISCIPLINSKE PRIJAVE NISAM DAO MITO KOJI ME ON TRAŢIO --- ja sigurno neću pristati
na nikakvo pogaĎanje niti cjenkanje oko iznosa odštete koju mi HOK treba nadoknaditi za u Odštetnom zahtjevu
od 7. 11. 2012. navedene štete, niti ikakvo odgaĎanje plaćanja (mora biti izvršeno odmah), čak niti pod cijenu
smrti, koja će vjerojatno uzrokovati izčlanjenje HOK-a iz meĎunarodnih cehovskih asocijacija, kao i
pravomoćnu zatvorsku presudu Labanu i njegovim pulenima, jer ga kolege iz DORH-a, usprkos višestrukoj
kolegijalnoj i familijarnoj povezanosti DORH-a i HOK-a (bivši šef USKOK-a Žganjer je sada član HOK-a, a žena Mladena
Bajića Ecija je takoĎer članica HOK-a) neće dalje moći štiti u njegovu svjesnom usmrčivaćkom postupanju, obzirom da
sam u Bruxelles, kao i našim novinarima i relevantnim udrugama dostavio svu dokumentaciju o ovom slučaju.
2

Stoga ću vam ovdje – obzirom da je Sud svojom presudom od 2. 6. o. g. izravno potvrdio pravnu
zakonitost (i) tog mojeg dopisa – ponoviti ono što sam vam o toj pravnoj stvari napisao u spomenutom dopisu od
16. 5. 2013. (vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi, str. 3-4):
„Dakle, prvih 8 mjeseci(!) svojeg prosvjeda tj. od ožujka do studenog 2012. kada sam bio izgubio preko 60 kg(!) ja od vas nisam
tražio nikakvu odštetu, nego sam samo tražio da riješite moje 2 disciplinske prijave, što ste po zakonu bili dužni učiniti.
Naknadu štete za od vas umišljajem uništeno mi zdravlje ja sam dakle, kako su mi to savjetovali vaši kolege zatražio temeljem čl.
1052 i 1095 ZOO tek nakon što sam u studenom 2012. u trbušnoj šupljini osjetio intenzivne bolove pretrage kojih su pokazale da ste u svojoj
morbidnoj taktici pravljenja negativnog primjera od mog štrajka uspjeli, uništivši mi zdravlje i učinivši me invalidom samo zato što sam
tražio da radite po zakonu, a da vam za to nisam dao zatraženi mito.
Stoga ako vi i dalje mislite da ću ja odustati od svojeg pravičnog traženja naknade štete zbog toga što ste svojim upornim
odbijanjem da radite po zakonu i enormnom psihičkim i fizičkim pritiskom usmjerenim na mene (kombinacija 30 ogluha s jedne, i brojnih
nezakonitih pritisaka: medijskih i privatnih kleveta, krivotvorina, nezakonitih rješenja, lažnih prijava i uličnih fizičkih nasrtaja: vidjeti
prethodnu stranicu pod: 1-5 i 1-7) u trajanju od godinu dana koji bi mnoge naveo na samoubojstvo
1
, te svjesnim uništavanjem moga zdravlja
koje ste uništili (vidjeti na ovoj stranici 1-7) vi iznos odštetetnog zahtjeva nabili do visine 7% (opaska od 1. 8. 2014.: svojim ogluhama
usprkos mojim dvama dobrohotnim upozorenjima
i
, taj ste iznos u zadnjih godinu i pol nabili na preko 50% iznosa vašeg komorskog
doprinosa!) godišnjeg iznosa vašeg komorskog doprinosa, onda ste zaratili sa zdravim razumom na isti način kao i vaš kolega Darko Zadro
kojega ste godinama štitili sve dok on nije ubio posve nepoznatog čovjeka. Dapače, onda tim svojim mišljenjem dodatno potvrĎujete istinitost
tvrdnje svojeg kolege J. Črnka, koji mi je 2012. kazao da: „s njima u Komori nitko normalan ne želi imati posla“ radi čega se i povukao s
dužnosti predsjednika Odvjetničkog zbora Grada Zagreba…
Stoga ukoliko svojim daljnjim svjesnim uništavanjem mog zdravlja iznos potraživanja naknade štete povećate 3, 7, 10, 20 ili 30
puta sukladno uništenom mi zdravlju (vidjeti tablicu na str 2. u Odštetnom zahtjevu, priloženom kao Privitak 2 Javnom upitu g. Travašu od
24. 1. o. g. i revidirane dijelove ovdje u Dokumentu 5) možete biti sigurni da – obzirom da ste na to bili odavno unaprijed upozoreni – od
svojeg pravičnog traženja neću odustati ni ako vi daljnjim svjesnim uništavanjem mog zdravlja njegov iznos „nabijete“ na preko 300 %
godišnjeg iznosa vašeg komorskog doprinosa, tim više što sam od dijela potraživanja odustao još 7. 11. 2012.

i što više ne tražim da
odgovorne za svo ovo maliciozno postupanje sankcionirate, jer sam njihova kaznena djela prijavio USKOK-u, što vam je već poznato.
Za one slabije pravno upućene navodim da su me vaši kolege poučili da u slučaju da je do nanošenja štete došlo umišljajem, što
je ovdje slučaj, oštećenik ima pravo tražiti i dobiti naknadu u visini koliko je njemu vrijedilo povrijeđeno dobro, a u mom konkretnom
slučaju znamo da zdravlje (doživotno uništena probava) nema cijene.
Kako bih dokazao da je tome doista tako, spreman sam se u cijelosti odreći svojeg potraživanja za namjerno narušeno mi
zdravlje(Odštetni zahtjev od 7. 11. 2012., pod: II/b)

ukoliko se netko od članova Upravnog odbora mojih godina (40) dovede u stanje: A)
bradikardije s 40 % sniženim brojem otkucaja srca (vidjeti prethodnu stranicu pod: 1); B) hipoglikemije s razinom glukoze u krvi od 3,6
mmol/L (vidjeti prethodnu stranicu pod: 2), C) hipokalemije s razinom 2,9 mmol/L kalija u krvi (vidjeti prethodnu stranicu pod: 3); D)
oteknuća jetre (vidjeti prethodnu stranicu pod: 4); E) bakterijske upale (vidjeti prethodnu stranicu pod: 5); F) izloži se psihičkom pritisku
opetovanim klevetama implicitnim proglašavanjem luĎakom i nasilnikom u našim najtiražnijim tiskovinama, iako je za razliku od svojih
klevetnika savršeno psihički zdrav, i iako su oni huliganski posizali za nasiljem a ne on (vidjeti prethodnu stranicu pod: 6); G) izvadi
žučnjak, kao što ga zbog polipoze uzrokovane turskim tipom štrajka glaĎu sada moram vaditi ja (vidjeti prethodnu stranicu pod: 7).
Glede plaćanja naknade štete… imate dakle 2 opcije: (da mi):
(1) Isplatite pravičnu naknadu štete, te sredstva utrošena za to nadoknadite:
- sudskim putem od osoba koje su nezakonitim radom uzrokovale nastanak štete: Laban, Andreis Travaš
- posezanjem u pričuvu, koju bi obzirom na dokazanu izrazitu sklonost kriminalu u poslovanju svakako trebali imati
- povećanjem komorskog doprinosa koji je ionako puno pre nizak u odnosu na činjenicu da vaši članovi deru stranke (vidjeti Dokument 5 B)
- podizanjem kredita kod „Zagrebačke banke“ u čemu vam može pomoći R. Travaš kao njezin odvjetnik i M. Hanžeković kao bivši
predsjednik njezinog Upravnog odbora. …
(2) Uštedite novac za odštetu (čiji ste iznos višemjesečnim uništavanjem mog zdravlja „nabili“) na način da me pošaljete u smrt (što je
Labanu, Andreisu i Travašu, zbog mogućeg potraživanja HOK-a da nadoknade sredstva koja njihovog nezakonitog rada HOK mora isplatiti
u neposrednom interesu)“
Na što god da se HOK odlučilo: na (1) zakonsko ispunjenje SVIH svojih obaveza prema meni ili da me:
(2) nezakonito pošaljete u smrt, siguran sam da ćete se u 9. o. g. mjesecu zorno uvjeriti da je predsjednik HHO-a
g. Čičak, u svojem komentaru moga štrajka glaĎu doista imao pravo ne samo kada je kazao „Ante Vranković je u
pravu“ (što je spomenutom Presudom od 26. 5. o. g. izravno potvrdio i Sud), nego i kada je o meni kazao: „riječ je o
razboritom čovjeku jakih uvjerenja koji bi mogao ići sve do kraja“ (vidjeti scan članka iz Slobodne Dalmacije dolje).


Tablica izračuna naknade štete za HOK-ovo uništavanje mojeg zdravlja nakon 27. 7. 2014.
89. tjedan 27.7. – 1. 8. 2014. 90. tjedan 2. - 8. 8. 2014. 91. tjedan 9. – 15. 8. 2014. 92. tjedan 16. 8. – 22. 8. 2014. 93. tjedan 23. – 29. 8. 2014.
94. tjedan 30. 8. – 5. 9. 2014 . 95. tjedan 6. – 12. 9. 2014. 96. tjedan 13.- 19. 9. 2014. . 97. tjedan 20. – 26. 9. 2014. 98. tjedan 27. – 30. 9. 2014.
ZASTARA
ii


1
Konkretne primjere oproštajnih pisama i realiziranih samoubojstava u mnogo benignijim situacijama od one u koju je HOK svojim kriminalom mene doveo vidjeti na linkovima:
http://www.scribd.com/doc/113638593/Opro%C5%A1tajno-pismo-%C5%BErtve-prevosu%C4%91a-g%C4%91e-N-S-upu%C4%87eno-predsjednici-Udruge-Veronika-Vere-Nadi-Landeka-kasno-nave%C4%8Der-3-11-2012
; http://www.scribd.com/doc/122317469/Potresno-pismo-kojim-je-pokojni-policajac-Molnar-poku%C5%A1ao-ukazati-na-korupciju
3

Dear Sirs,
in the addition of my Notification of June 2, 2014 (see the link: http://www.scribd.com/doc/229541804/Obavijest-HOK-u-NOTIFICATION-to-the-CBA-2-VI-2014) I
would like to inform you that ---- because of writing an official letter in English, sent to Bruxelles on June 6, and received there on June 13,
(see AVIS de réception on the link: http://www.scribd.com/doc/231297255/Official-letter-sent-to-Bruxelles-June-10-2014 ) and considerable number of other official and
unofficial letters and notifications connected to The Verdict in my favour in which Municipal Violation Court at Stari Grad, temporarily
located at Hvar delivered the verdict that, among other things, my compensatory request towards your organisation is completely legal (I
have already informed you about that in my Open Letter of June 2, 2014, link: http://www.scribd.com/doc/229545062/OTVORENO-PISMO-HOK-u-2-lipnja-2014-OPEN-
LETTER-TO-THE-CBA-June-2-2014 - see the copy of the first page of The Verdict, with clearly visible title of your organisation – Hrvatska odvjetnička
komora - and copy of the last page of same Verdict on the mentioned link on the pages 12 and 13) ---- I hade to replace (in the period from
June 7, till July 9, 2014) my total hunger strike with the turkish-type one (with intake of sugar), so from July 10, I am again in a total
hunger strike, which means that my life will be endangered in Spetember 2014: you will be able to see that for yourself from the official
medical reports, and from the photos in the media, which will show radical lost of my body waith, and heavy health conditoion on the edge
of death.

The conditions for ending of my hunger strike still are:
1. – Fair and valid, final decision of my disciplinary reports of March 13 and September 13, 2012
(both reports are available at : http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (p. 11-17 and 19-75 and 115-150))
- the verdict must be in accordance with the heaviness of violation, and from my communication with your member, and CBA`s ex
disciplinary court judge mr. Jadranko Črnko, I know which verdict is only possible in this case.
2. – Full compensation of the committed damage according to the criteria from:
- my official letter sent on January 24, 2013 (see Appendix 2 – Compensatory request sent on November 7, 2012, available at:
http://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-uni%C5%A1teno-zdravlje-i-posljedice-koja-mi-je-nanesena-od-vode%C4%87ih-ljudi-HOK-a-njihovim-kaznenoim-djelima-po%C4%8Dinjenim-s-
umi%C5%A1ljajem) with addition sent on May 20, 2013 (link: http://www.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-GLEDE-IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-
IZNOSA-NAKNADE-%C5%A0TETE-ZA-UMI%C5%A0LJAJEM-UNI%C5%A0TENO-MI-ZDRAVLJE) in which is especially relevant Appendix 1 i. e. “Dokument 5A“
from the official letter which I sent you on May 16, 2013 (available at the link: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-
ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi) and which addition became active after medical analysis of my blood on May 31, 2013 – see the link:
http://www.scribd.com/doc/146383334/Obavijest-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-31-5-2013)

I have mentioned all this because the Municipal Violation Court in Stari Grad, with a temporary headquarters in Hvar
has, for both of my mentioned requests, as well as for my demand (two Disciplinary reports that I have sent you on the March 13 and
September 13, 2012, and the Compensatory request sent on November 7, 2012 / January 24, 2013 with additionsent on May 20, 2013, for
which requests (the reports) and demand (compensatory request) your member Diana Zoričić sued me - see the text of her lawsuits in which
there are listed all above mentioned documents at the following link: http://www.scribd.com/doc/166336244/Optu%C5%BEni-prijedlog-odvjetnice-Dijane-
Zori%C4%8Di%C4%87-zastupane-po-odvjetnicima-Eleonori-Kati%C4%87-i-Marijanu-Pistotniku-protiv-povjesni%C4%8Dara-umjetnosti-Ante-Vranko - all these documents are quoted on
p. 3/d and 5/a) in its Verdict issued on May 26, 2014 directly confirmed that they are completely legitimate (the Verdict is also in the
same way refering to my official leter sent on May 16, 2013, see for all this facts the link: http://www.scribd.com/doc/229545062/OTVORENO-PISMO-HOK-u-2-
lipnja-2014-OPEN-LETTER-TO-THE-CBA-June-2-2014 - p. 12, 13), which after all is not realy surprising, when it is known that you – Hrvatska
odvjetnička komora i. e. Croatian Bar Association - never even claimed that any of my requests or demands is unfounded in
anything, nor illegal (see the same link, p. 1).

I would like to especially emphasize that --- after they have done their illegal, criminal conduct, which is in short form (with all
the relevant evidence, available on the links in the footnotes) described in my official letter to CBA of May 16, 2013 (link:
http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi) and my Open letter of June 2, 2014 (link:
http://www.scribd.com/doc/229545062/OTVORENO-PISMO-HOK-u-2-lipnja-2014-OPEN-LETTER-TO-THE-CBA-June-2-2014) responsable officials of the Croatian Bar Association
(Predrag Laban, Leo Andreis, Robert Travaš) consciously completely destroyed my health, making me an invalid (I have to remove the
gallbladder!), and they have putted my life in direct danger (risk of cancer of the gallbladder, which typically within a 2 - 3 months results
with death!), which is all described and shown on the basis of documents in the above mentioned official letter, they have done all that JUST
BECAUSE FOR SOLVING OF MY DISCIPLINARY REPORT I HAVEN`T GAVE THE BRIBE TO PREDRAG LABAN WHICH
HE ASKED ME FOR --- I will certainly not accept any bargaining or haggling over the amount of compensation that CBA has to give me
for the damages listed in my Compensatory request sent on November 7, 2012, nor any delay in its payment (it has to be done at once), even
at the cost of death, which will most likely be the reason for the expultion of the CBA from all international guild associations, as well as
valid prison sentence for Laban and his associates, because their colleague-lawyers from the State Attorney's Office, despite multiple
collegiate and family connections between State Attorney's Office and the CBA (the former head of USKOK Žganjer is now a member of the
CBA, and wife of Mladen Bajić, Ecija is also a member of the CBA) will not be able to protect his conscious sawing of death because I have
sent all relevant documents about my case in Brussels, as well to our jurnalists and relevant associations.
Therefore I will here - given to the fact that the Court in its Verdict of June 2, 2014 directly confirmed the legality of demands of
my official letter sent to you on May 16, 2013 - just repeat what I have already stated you about ouer legal matter in that document (the letter
is available at the following link : http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi see p. 3-4):

"So, for the first 8 months(!) of my protest, i.e. from March to November 2012, in which period I had lost over 60 kg(!) I have not
asked you for any compensation, but I was just asking you to solve my two disciplinary reports, since that was your legal duty.
Compensatory request for my destroyed health, which you have destroyed consciously, I have sent to you on the advise of your
colleague lawyers, on the basis of Art. 1052 and 1095 of ZOO/COA, only after in November 2012 I have felt intense abdominal pain, and
after the medical researches have shown that you have succeeded in your morbid tactics of making a negative example of my hunger strike
and that you have destroyed my health and made me an invalid, just because I have asked you to fulfill your legal duties, and I haven`t gave
you the requested bribe for that.
So if you still think that I will give up from my righteous compensatory request because you have, by your persistent refusal to
conduct according to the law and with enormous psychological and physical pressure directed at me (a combination of 30 default judgments
on the one hand, and the numerous illegal pressures: the media and private defamations, forgerias, illegal solutions, fols reports and
physical assaults on the street: see previous page under: 1-5 and 1-7) for a period of one year, which would led many to the suicide
2
, and
with your conscious destruction of my health that have destroyed “pumped up“ the amount /hight of my compensatory request up to the
amount of 7% (note of August 1, 2014: by your many defaults, despite my two benevolent warnings
iii
, you now have “pumped up“ that
amount up to over 50% the annual amount of your member`s Bar contribution!) of the annual amount of your members contribution to the

2
Examples of good-bye letters written in much easier situastins, as well as suicides see on the link:http://www.scribd.com/doc/113638593/Opro%C5%A1tajno-pismo-%C5%BErtve-prevosu%C4%91a-g%C4%91e-N-S-
upu%C4%87eno-predsjednici-Udruge-Veronika-Vere-Nadi-Landeka-kasno-nave%C4%8Der-3-11-2012 ; http://www.scribd.com/doc/122317469/Potresno-pismo-kojim-je-pokojni-policajac-Molnar-poku%C5%A1ao-
ukazati-na-korupciju
4

Bar, then you have gone to the war with common sense in the same way as your colleague Darko Zadro whom you have protected for many
years until he shot and killed the man he never met before. Indeed, by that kind of your attitude you further confirm the veracity of the claim
of your colleague J. Črnko, who said to me in 2012 that "with them in the Bar (CBA), nobody normal doesn`t want want to do anything" and
that was the reason why he withdrawed from the function of the President of regional Bar Association of the City of Zagreb.
Therefore, if by further destruction of my health you consciously “pump up“ the amount of damages and my compensatory
request so that it would increase 3, 7, 10, 20 or 30 times in accordance destroyed my health (see table on page 2, in the Compensatory
Request, attached as Appendix 2 to my Public Inquiry to Mr Travaš of January 24 this year and revised parts here in the Document 5), you
can be sure that - given to the fact that you have been kindly warned about all that in advance, a long time ago – I will not give up from my
compensatory request even if by further destruction of my health you “pump up“ the amount of my Request up to more than 300% of the
annual amount of your members contributions to the Bar, especially since I have gave up from one part of my requests on November 7, 2012,
and because I do not ask that people responsible for all this malicious conduct would be sanctioned by the CBA, because I have reported
their criminal acts to USKOK (BCCOC), as you already know.
For those less legally informed, I have to say that I was taught by your colleagues that in the case that the damage occurred
consciously, which was/is the case here, the injured party has the right to seek and to receive compensation in the amount of how much
damaged good is worth to him, and in my particular case we know that health (life-time destroyed digestion!) has no price.
In order to prove that this is the truth, I'm ready to completely give up from my Compensatory Request int he part of consciously
destroyed health (Request of November 7, 2012, ad: II/b) if one of the members of your Steering Committee
of my age (40) would lead himself to the state of: A) bradycardia with a 40% reduced heart-beats rate (see previous page under: 1); B)
hypoglycemia with blood glucose of 3.6 mmol / L (see previous page under 2), C) with hypokalemia level of 2.9 mmol / L of potassium in the
blood (see previous page under 3); D) swelling of the liver (see previous page under 4); E) bacterial infections (see previous page under 5);
F) would be pulled to huge psychological pressure by repeated defamations, and implicit clamesthat that he is a loonatick and a bully in our
most circulated newspapers, although unlike his defamators he is perfectly mentally healthy, and although they were using violence, and not
him (see previous page under 6); G), he removes his gallbladder as now I have to remove it due to the polyps caused by a hunger-strike of a
Turkish type (see previous page under 7).

With the fulfilling of my Compensatory Request you have two options:
(1) To pay the righteous compensation for all the damages, and the funds used for it you can re-compensate in this way:
- at the official Court from the people whom consciously caused the damage with their illegal acts: Laban, Andreis, Travaš
- taking from the reserves, which, given to proven tendency of CBA`s officials to conduct crime, you should have
- by increasing of your members contribution to the Bar, which is now too low
- by raising the loan in the "Zagrebačka banka" bank in which realisation can help you R. Travaš, since he is a lawyer of that
bank, as well as M. Hanžeković as former chairman of that bank`s Board of Directors. ...
(2) Save the money for my Compensatory Request (the amount of which you have „pimped up“ by destroying of my health) in a way that
you send me to death (which is now in Laban`s, Andreis`s and Travaš`s best interest, because of the potential court request of the CBA to
make up the funds for their illegal work which CBA had to pay)"

Whatever CBA chooses: (1) legal fulfillment of all its obligations towards me; or that it will: (2) illegally send me o death, I' m
sure that in September you will find out that the CHC`s President Mr. Čičak, was right in his commentary of my hunger strike, not only when
he said: "Ante Vranković is right" (as the Court verdict issued on May 26, 2014 directly confirmed), but also when he staded about me: "it is
a prudent man of strong convictions who could go all the way to the end" (see the article with both Čičak`s statements in Slobodna Dalmatia
below).


Source for calculating compensation for the CBA`s destruction of my health after July 27, 2014
89. week 27.7. – 1. 8. 2014. 90. week 2. - 8. 8. 2014. 91. week 9. – 15. 8. 2014. 92. week 16. 8. – 22. 8. 2014. 93. week 23. – 29. 8. 2014.
94. week 30. 8. – 5. 9. 2014 . 95. week 6. – 12. 9. 2014. 96. week 13.- 19. 9. 2014. . 97. week 20. – 26. 9. 2014. 98. tweek 27. – 30. 9. 2014.
EXPIRATION
iv

5

Povratnica koja dokazuje primitak ova Obavijesti u Hrvatskoj odvjetničkoj komori dana 4. 8. 2014.


i
Upozorenja su dostupna na linkovima: http://www.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-GLEDE-IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-IZNOSA-NAKNADE-%C5%A0TETE-ZA-
UMI%C5%A0LJAJEM-UNI%C5%A0TENO-MI-ZDRAVLJE; http://www.scribd.com/doc/168387919/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-2
ii
Vidi: http://www.scribd.com/doc/235530751/Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-16-5-2012?secret_password=u10wZRQBJq2reAHdRWE
iii
Warnings are at links: http://www.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-GLEDE-IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-IZNOSA-NAKNADE-%C5%A0TETE-ZA-UMI%C5%A0LJAJEM-
UNI%C5%A0TENO-MI-ZDRAVLJE; http://www.scribd.com/doc/168387919/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-2
iv
See: http://www.scribd.com/doc/235530751/Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-16-5-2012?secret_password=u10wZRQBJq2reAHdRWE