Poster, Model 3D, Transparensi

1

1.0

Prinsip Merekabentuk Prinsip merekabentuk boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan: 1. Elemen − Untuk memilih dan mengendalikan elemen visual kepada rajah visual. 2. Corak (pattern) − Pemilihan corak untuk menunjukkan elemen. 3. Susunan − Penyususnan elemen mengikut corak tertentu.

1.1

Elemen Secara asasnya, terdapat tiga jenis elemen, iaitu: 1. Visual 2. Lisan 3. Daya Penarik Rajah 1.1 menunjukkan jenis-jenis elemen rekabentuk visual dan kaitan antara setiap elemen tersebut.

Elemen Rekabentuk Visual

Visual

Lisan

Daya Penarik

Realistik Analogi Organisasi

Tulisan Quantiti Warna Saiz Panjang

Keistimewaan Rupa luar Interaksi

Rajah 1.1: Carta organisasi menunjukkan kaitan antara konsep

1

Poster, Model 3D, Transparensi

2

1.1.1

Elemen Visual Berdasarkan pengalaman Kon Dale, simbol visual boleh dibahagikan kepada tiga kategori: realistik, analogi dan organisasi (Houghton & Willows, 1987). Pemvisualan relistik merujuk kepada kajian mengenai objek sebenar. Dengan menggunakan warna yang lebih realistik, ia mampu meningkatkan darjah realisme yang merupakan titik utama di dalam kajian berkaitan warna. Pemvisualan analogi menunjukkan konsep atau topik sesuatu objek dengan menunjukkan hubungan antara setiap objek. Pemvisualan organisasi termasuk carta alir, graf, peta, skema dan carta klasifikasi. Penyusunan grafik ini menunjukkan perhubungan antara kandungan dan konsep di dalam elemen teks.

1.1.2

Elemen Lisan Kebanyakan persembahan visual memasukkan beberapa maklumat lisan (oral) sebagai item tambahan di dalam pemvisualan objek. Ia boleh dinilai berdasarkan jenis tulisan (font), kuantiti, huruf besar, warna, saiz dan jarak tulisan. Sejarah bagi sebahagian daripada Seni dan Komunikasi dikenali sebagai tatahuruf (typography). Ia mempersembahkan rekabentuk tulisan, pemprosesan dan aplikasi jenis tulisan di dalam komunikasi. Jenis tulisan perlu konsisten dan harmoni dengan visual yang lain. Untuk maklumat yang ringkas atau untuk tujuan pengajaran, adalah dicadangkan menggunakan jenis tulisan yang asas dan ringkas. Anda boleh memilih tulisan berjenis San Serif contohnya Helvetica untuk tayangan visual atau Palatino untuk teks yang dicetak. i. Kuantiti aksara Tayangan visual seperti slaid adalah dicadangkan menggunakan tidak lebih daripada dua jenis tulisan dan kedua-dua jenis tulisan itu perlu harmoni antara satu sama lain. Untuk teks komputer, adalah dicadangkan untuk menggunakan empat variasi seperti tulisan tebal (bold), condong (italic), bergaris (underline) dan saiz yang berbeza. Tulisan besar Anda dicadangkan untuk menggunakan tulisan kecil untuk menjadikan ia mudah dibaca. Gunakan huruf besar untuk perkataan tertentu sahaja. Anda boleh menggunakan tulisan besar apabila menulis tajuk yang pendek, tetapi untuk frasa yang panjang, penggunaan tulisan kecil adalah lebih baik.

ii.

2

Poster, Model 3D, Transparensi

3

iii.

Warna tulisan Gunakan warna yang berbeza untuk memberikan penekanan kepada sesuatu mesej kerana ia adalah mudah untuk dibaca sekiranya warna tulisan adalah berbeza dengan warna latar belakang. Saiz tulisan Poster dan buletin biasanya perlu dapat dilihat pada jarak antara 30 hingga 40 kaki. Praktis para pereka bentuk menunjukkan bahawa tulisan dalam ½ inci adalah paling sesuai digunakan untuk poster yang diletakkan pada jarak 10 kaki daripada penonton. Kesimpulannya, sekiranya penonton berada pada jarak 30 kaki daripada poster, maka saiz tulisan yang paling sesuai ialah 1½ inci. Panjang tulisan Sebenarnya, tiada sebarang teori yang dapat menyokong keputusan kita di dalam membuat keputusan tentang panjang tulisan yang ingin digunakan. Ia boleh ditentukan oleh pandangan optik (panjang berdasarkan pandangan mata). Ini kerana setiap tulisan mempunyai saiz yang berbeza, contohnya W, A I, K adalah berbeza daripada H, M, N dan S. Jarak antara garisan Leading ialah jarak antara isi penulisan. Ia adalah satu perkara yang penting, jika leading terlalu pendek maka ia adalah sukar untuk dilihat, dan jika leading terlalu panjang maka ia akan memperlihatkan seolah-olah garisan tersebut ditulis secara berasingan.

iv.

v.

vi.

1.1.3

Elemen Daya Penarik Visual akan menjadi tidak efektif sekiranya ia tidak dapat menarik perhatian pengguna yang menggunakannya. Terdapat tiga perkara yang dapat membantu dalam menyediakan ilustrasi yang lebih menarik: i. Keistimewaan ii. Dimensi rupa luar iii. Interaksi Metafora keistimewaan yang menggunakan kombinasi antara perkataan dan grafik akan menjadi lebih menarik. Rupa luar dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) dapat menarik perhatian pengguna (sense of touch). Dengan rasa tersebut, pengguna adalah digalakkan untuk berinteraksi dengan visual yang dipaparkan contohnya menjawab soalan daripada visual.

3

Poster, Model 3D, Transparensi

4

1.2

Corak (pattern) Terdapat beberapa elemen utama yang perlu dipertimbangkan iaitu susunan, bentuk, keseimbangan, gaya, skema warna dan tarikan warna.

1.2.1 Susunan Apabila elemen asas digunakan di dalam output, perkara paling penting yang perlu diingat ialah penonton adalah bebas untuk melihat dan cuba mentafsirkan mesej yang ingin disampaikan. Cara paling efektif untuk membina visual ialah dengan menggunakan susunan. Untuk mendapatkan fokus dan perhatian daripada penonton, visual dan elemen lisan perlu disusun secara terancang berdasarkan perspektif penonton. 1.2.2 Bentuk Bentuk geometri yang asas seperti segi tiga, segi empat, atau bulat akan menghasilkan satu rangka kerja yang sesuai. Ini adalah kerana tulisan seperti huruf Z, L, T dan U adalah jarang digunakam sebagai pandangan rekabentuk. Prinsip lain yang digunakan sebagai elemen visual ialah rule of third. Mengikut peraturan ini, setiap elemen disusun di dalam satu pertiga yang menunjukkan betapa ia penting dan hidup. Kedudukan yang dominan dan dinamik ialah pada kedudukan melintang bahagian kiri atas. 1.2.3 Keseimbangan Keseimbangan diukur apabila sesetengah elemen tampil secara simetri pada setiap paksi (menegak, melintang dan kedua-duanya), Keseimbangan di dalam kedudukan simetri ialah apabila separuh daripada rekabentuk anda terpantul secara sempurna, dan sebaliknya. Keseimbangan yang tidak formal sebenarnya akan diberikan lebih tumpuan berbanding keseimbangan yang formal. Anda seharusnya mengelak daripada membuat keseimbangan yang tidak sekata (seimbang). 1.2.4 Gaya Penonton mempunyai interpretasi mereka yang tersendiri bekenaan dengan gaya visual. Gaya visual seharusnya ringkas, tidak berkelompok, atau menggunakan imaginasi yang kompleks yang menggunakan warna yang realistik. Pandangan seorang kanak-kanak dan seorang orang dewasa adalah berbeza. 1.2.5 Skema Warna Apabila anda memilih skema pandangan, anda harus memastikan bahawa warna yang digunakan adalah harmoni. Penonton akan mengambil masa untuk menilai sesuatu rekabentuk berbanding dengan penggunaan warna yang berbeza. Skema roda warna (colored wheel’s scheme) boleh digunakan untuk menentukan spektrum warna. 2 warna yang bertentangan di dalam skema roda warna dikenali sebagai warna pelengkap (complimentary color), contohnya seperti merah dan hijau, kuning dan ungu. Warna pelengkap adalah juga warna yang harmoni di dalam skema warna.

4

Poster, Model 3D, Transparensi

5

Elakkan menggunakan warna pelengkap seperti warna hijau pada tulisan dan warna merah pada latar belakang. Kedua-dua warna ini mempunyai nilai yang gelap dan tidak mempunyai perbezaan yang baik. Apabila kedua-dua warna ini digunakan secara bersama di atas satu kertas yang sama, maka para penonton tidak dapat memberikan fokus yang baik dan ia juga akan menyebabkan tulisan akan nampak bergegar. Warna anologi (analogy color) ialah warna yang bersebelahan antara satu sama lain, contohnya warna biru dan hijau, biru dan ungu. Warna ini akan memberikan kombinasi yang tenang dan menarik. Manakala, warna panas (hot color) pula ialah merah dan oren. Berikut adalah antara contoh kombinasi warna yang efektif untuk pandangan normal dan pandangan pada skrin komputer: • • • • • 2.0 Putih, biru gelap, merah, oren Kelabu cerah, biru, hijau, hitam, merah Biru, kuning cerah, putih, kuning, merah Biru cerah, biru gelap, hijau gelap, merah, oren Kuning cerah, ungu, kelabu, merah

Material, Kaedah dan Pemilihan Media – Mencipta Rekebentuk Yang Efektif Terdapat tiga ciri yang dapat membantu di dalam menghasilkan satu rekabentuk yang efektif, iaitu: • • • Kenali penonton anda. Pemilihan format. Format mana yang terbaik? Bagaimana format yang dipilih dapat menarik perhatian penonton? Cipta satu rekabentuk yang berulang dan konsisten.

2.1

Atribut Visual Atribut visual dapat dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu visual terunjur dan visual tidak terunjuk. Rajah 1.2 menunjukkan pengkelasan atribut visual.

5

Poster, Model 3D, Transparensi

6

Atribut visual

Visual Terunjur (projected visual)

Visual Tidak Terunjur (non-projected visual)

Transperensi

CD fotografik

Kamera digital

Pengimbas

CD-ROM

DVD

Objek Sebenar

Model

Material Bercetak

Kit Multimedia

Aktiviti di luar Bilik Darjah Untuk belajar sesuatu proses melalui objek sebenar dan manusia - cth: lawatan ke Zoo Negara, Tempat Bersejarah

Visual tanpa Unjuran Visual seperti papan hitam, carta selak (flip chart), papan magnetik, kain rentang (cloth board panel), gambar lukisan, poster

Material Murah

Syiling

Peralatan

Model sebenar dalam bentuk 3 dimensi

Artifak

Pokok

Buku teks Fiksyen Bukan-fiksyen Penerbitan Buku Risalah Buku manual Lembaran kerja manual

Binatang

CD ROM Filem Slaid Pita video Gambar kaku Transperensi bercetak Peta Lembaran kerja Carta Graf Buku Objek sebenar Model

Permainan Risalah Brosur Laporan Pita video Kit multimedia Objek sebenar Internet

Rajah 1.2: Pengkelasan atribut visual 6

Poster, Model 3D, Transparensi

7

i) Visual Tidak Terunjur (non-projected visual) Terdiri daripada: • • • • • • • Objek sebenar Model Material bercetak Material murah dan percuma Kit multimedia Aktiviti di luar bilik darjah Visual tanpa unjuran

ii) Visual Terunjur (projected visual) Terdiri daripada: • Projektor overhed (overhead projector) • Slaid • Filem • Imej digital (CD-ROM, CD foto, kamera digital, VCD, DVD, dan pita video) 2.1.1 Visual Tidak Terunjur (non-projected visual) i) Objek sebenar Objek sebenar ialah seperti duit, peralatan, artifak, tumbuhan dan haiwan. Disebabkan oleh ciri objek yang kukuh dan objek yang benar, ia adalah sesuai untuk digunakan oleh pelajar dalam membina skema yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Material sebenar boleh diubahsuai dan digunakan untuk memberikan lebih kefahaman mengenai bahagian dalaman sesuatu material yang disentuh, contohnya seperti bahagian dalaman sebuah mesin, spesimen tumbuhan, haiwan dan koleksi artifak yang mempunyai maklumat bercetak mengenai sesuatu artifak. ii) Model Model mempersembahkan sesuatu objek di dalam bentuk tiga dimensi. Model boleh jadi besar, kecil, atau sama saiz dengan objek sebenar yang diwakili olehnya. Ia juga boleh dibuat dalam bentuk yang mudah atau bentuk yang sempurna, jadi ia boleh digunakan untuk tujuan pembelajaran. Model kadang-kala dapat memberikan pengalaman belajar kepada pelajar yang mana tidak dapat diberikan oleh objek sebenar. Terdapat pelbagai jenis model di dalam pasaran, bermula daripada koleksi model kapal terbang sehingga koleksi glob dunia yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Model dapat disentuh, dihimpun dan tidak dihimpun. Latihan di dalam

7

Poster, Model 3D, Transparensi

8

penyambungan dan peleraian dapat menggalakkan pencarian benda baru dan juga dapat meningkatkan kemahiran kognitif dan psikomotor. Model palsu digunakan untuk mempersembahkan material yang kompleks atau proses di dalam latihan. Objek sebenar dan model harus digunakan di dalam situasi tertentu kerana objek sebenar dan model menawarkan tugasan yang memerlukan pelajar mengenalpasti saiz, bentuk atau warna dan latihan secara praktikal. Beberapa aplikasi khusus menggunakan model adalah seperti berikut: • Ia boleh digunakan untuk mengurangkan saiz sesuatu objek yang sangat besar dan membesarkan saiz objek yang sangat kecil kepada saiz yang mudah dilihat dan dikendalikan. • Ia boleh digunakan untuk membuat demonstrasi struktur dalaman sesuatu objek atau sistem dengan jelas yang tidak dapat dipersembahkan oleh objek dua dimensi (2D). • Ia boleh digunakan untuk menunjukkan pergerakan – salah satu ciri yang sukar ditunjukkan oleh sistem dua dimensi. • Ia boleh digunakan untuk mempersembahkan sesuatu situasi atau proses yang sangat kompleks dengan cara yang ringkas dan mudah difahami oleh pengguna. Ia boleh dilakukan dengan cara memfokuskan kepada ciri-ciri asas, menyingkirkan sebarang elemen yang kompleks dan mengelirukan. iii) Material bercetak Material bercetak termasuklah buku teks, fiksyen dan bukan fiksyen, buku panduan, risalah, manual dan dokumen pemprosesan perkataan yang disediakan oleh guru atau pelajar. Buku teks merupakan material asas yang digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kelebihan • Terdapat di dalam format yang pelbagai. • Dapat digunakan untuk pelbagai tujuan. • Mudah dibawa, boleh dipindah alih dari satu tempat ke tempat yang lain dan tidak memerlukan bekalan elektrik. • Ramah pengguna. • Menjimatkan kos kerana ia boleh digunakan berulang kali. Kekurangan • Tidak sesuai digunakan oleh pelajar yang tidak dapat membaca dengan baik. • Untuk lebih memahami kandungan sesuatu penulisan, pengalaman terdahulu adalah diperlukan. • Memerlukan pelajar untuk mengingati banyak fakta dan definisi. • Sesetengah buku teks memperkenalkan istilah dan konsep yang sangat banyak. 8

Poster, Model 3D, Transparensi

9

Persembahan sehala yang pasif dan tidak interaktif.

iv) Material murah dan percuma Material murah dan percuma bukan merupakan material utama untuk sesuatu pelajaran tetapi boleh menjadi bahan utama untuk sesetengah topik. Ia termasuklah poster, permainan, risalah, brosur, laporan, carta, peta, buku, jalur filem, filem, pita video, pita audio, kit multimedia dan objek sebenar. Sumber utama lain yang penting ialah Internet yang dihubungkan kepada world wide web (www). Kelebihan • Material murah dan percuma dapat membekalkan maklumat terkini yang mana tidak terdapat di dalam buku teks atau pada media komersial. • Boleh disediakan secara dalaman. • Kegunaan yang pelbagai. Material visual audio mempunyai persembahan yang tersendiri di dalam bilik darjah. Manakala poster, carta dan peta boleh digabungkan untuk mencipta visualisasi yang berubah-ubah. • Memanupulasi pelajar. Material yang digunakan mempunyai kelebihan untuk menarik penglibatan pelajar. Kekurangan • Penerbitan dan pengedaran material murah dan percuma ini selalunya didapati daripada penajaan syarikat. • Minat yang khusus. Material ini mungkin akan mempromosikan minat yang khusus yang mengandungi item propaganda. • Bilangan yang terhad. Disebabkan oleh peningkatan visual audio dan material bercetak, pengedar hanya mampu menyediakan material murah dan percuma dalam kuantiti yang sedikit. v) Kit multimedia Kit multimedia ialah satu koleksi meterial pengajaran yang mengandungi satu jenis medium yang telah disusun di bawah topik-topik tertentu. Kit ini mengandungi CD-ROM, filem, slaid, pita audio, pita video, gambar statik, material bercetak, transperensi, peta, objek sebenar dan model. Sesetengah kit direkabentuk khusus untuk pengajaran guru di dalam bilik darjah, manakala sesetegah yang lain direkabentuk untuk kegunaan pelajar secara individu atau kumpulan pelajar yang kecil. Guru atau pakar media boleh menyediakan kit multimedia mereka sendiri, jadi para pelajar dapat merasai pengalaman seperti menyentuh, melihat, membuat eksperimen, berfikir dan membuat keputusan.

9

Poster, Model 3D, Transparensi

10

Kelebihan • Menjana minat pelajar melalui penggunaan unsur yang pelbagai. • Kolaborasi ialah satu mekanisme yang ideal untuk menggalakkan projek kumpulan yang kecil. • Logistik – ia mudah dibawa ke mana sahaja. Kekurangan • Lebih mahal berbanding kaedah konvensional yang lain. • Peruntukan masa yang banyak di dalam pembangunan dan penyelenggaraan. • Sukar untuk menggantikan komponen yang hilang yang akan menyebabkan pengguna berasa kecewa. vi) Aktiviti di luar bilik darjah Aktiviti di luar bilik darjah merujuk kepada pengalaman yang diperolehi di luar bilik darjah dengan mengkaji proses sebenar manusia atau apa jua objek yang dapat memberikan pengalaman secar aterus kepada pelajar. Contoh aktiviti ialah seperti lawatan ke tempat – tempat bersejarah, dusun, pejabat, pusat maklumat, zoo, bangunan – bangunan yang terkenal dan sebagainya. vii) Visual tanpa unjuran Kini, kita terdapat pelbagai bahan bukan dokumentari yang boleh dipaparkan atau dipelajari oleh pelajar tanpa memerlukan sebarang projektor elektronik yang terdiri daripada asas bahan bantu mengajar. Visual tanpa unjuran berkebolehan untuk menukarkan idea abstrak kepada format yang lebih realistik. Ia menjadikan aktiviti pengajaran bertukar daripada peringkat simbol verbal dalam pengalaman Kon Dale kepada peringkat konkrit. Ia juga mudah digunakan kerana tidak melibatkan peranti elektronik. Tambahan pula, ia murah dan digunakan sepenuhnya dalam mengenalpasti seseorang, tempat, dan benda. Visual tanpa projection adalah sangat kecil untuk digunakan dalam kumpulan. Oleh itu, ia boleh dibesarkan visualnya melalui fotografi visual yang mungkin tinggi kosnya. Terdapat enam jenis grafik yang biasa digunakan di bilik darjah seperti gambar kaku, lukisan, carta, graf, poster dan kartun. 1. Gambar kaku Gambar kaku merupakan fotografi mengenai orang, tempat dan benda. Gambar kaku biasanya digunakan dalam pengajaran seperti gambar foto, poskad, ilustrasi daripada buku, majalah, katalog dan bahan pembelajaran bercetak yang dihasilkan oleh organisasi komersial. Gambar kaku boleh dijumpai dalam format buku (termasuk buku teks), majalah, surat khabar, katalog dan kalender. Kebanyakan gambar kaku adalah

10

Poster, Model 3D, Transparensi

11

dalam bentuk dua dimensi. Gambar tiga dimensi boleh dipaparkan menggunakan diagram lakaran pelbagai posisi. Koleksi gambar kaku akan menghasilkan pergerakan. 2. Lukisan Lukisan, lakaran atau figur menggunakan garisan grafik yang berturutan untuk mewakili orang, tempat, benda dan konsep. Biasanya lukisan adalah lebih baik daripada lakaran. Objektif lakaran bagi menghasilkan diagram adalah untuk menunjukkan hubungan atau membantu memberikan penjelasan. Contohnya, lukisan akan menunjukkan bagaimana sesuatu benda berfungsi atau dibina.Lukisan selalunya disertakan bersama buku teks dan bahan pembelajaran yang lain . Ia boleh digunakan dalam semua fasa. 3. Carta Carta adalah cara yang paling berguna untuk mempersembahkan maklumat atau arahan terutamanya di bilik darjah atau sebarang situasi pendidikan yang lain. Carta mempunyai saiz yang berbeza bermula daripada carta dinding (biasanya digantung di dinding, mempunyai saiz tulisan yang sangat besar), yang biasanya digunakan untuk pembelajaran secara berkumpulan, hinggalah kepada carta pada sehelai kertas. Kepelbagaian jenis carta dan carta dinding telah dipopularkan dalam banyak sektor pendidikan dan latihan kerana mudah digunakan dan mudah disampaikan kepada orang lain dalam bentuk yang bahan bantu visual yang sofistikated seperti slaid, video, dan multimedia. Perbezaan yang ketara di antara carta dan carta dinding hanyalah dari sudut paparan bersaiz besar pada kertas atau kain yang direkabentuk untuk dipaparkan di bilik darjah atau pembelajaran secara berkumpulan. Perbezaan yang lain di antara dua jenis carta tersebut ialah bahan pada carta selalunya besar dan mudah dilihat dan dibaca Salah satu kebaikan untuk carta dan carta dinding adalah kedua-duanya boleh dibesarkan dan menjadi lebih komplikated dan paparannya lebih terperinci daripada transparensi overhed atau slaid 35mm. Kedua-duanya carta boleh digunakan untuk memaparkan peta yang lebih terperinci (yang merupakan salah satu kegunaan umum yang penting) dan struktur yang terperinci, taksonomi dan semua jenis diagram organisasi.

11

Poster, Model 3D, Transparensi

12

Jenis – jenis carta i. Carta Garis (line) Ia menunjukkan perbandingan dan sering digunakan. Carta garis kadangkala dikenali sebagai poligon frekuensi. Ia menjelaskan hubungan melalui masa. Paksi – x selalunya akan mewakili masa, dan paksi – y pula mewakili peratusan atau kuantiti. Jangan guna lebih daripada satu perbandingan bagi setiap visual. Ia selalu digunakan untuk kegunaan peribadi, pendidikan dan tujuan profesional. Ia juga sering digunakan di bidang sains dan statistik. ii. Carta Palang (bar) Carta bar juga dikenali sebagai histogram. Ia mempunyai dimensi numerik yang ditunjukkan dalam bentuk bar atau kepelbagaian panjang bar. Ia digunakan untuk menunjukkan pelbagai perbandingan. iii. Carta Pai Carta Pai mudah dibaca dan sangat popular. Ia digunakan untuk mempersembahkan kategori data atau pembolehubah nilai. Bentuk carta yang bulat dibahagikan kepada beberapa segmen atau kategori yang menggambarkan pembahagian pembolehubah dan hubungannya dengan keseluruhan maklumat. Peratusan digunakan untuk membandingkan segmen dengan keseluruhan maklumat. Adalah lebih baik untuk menyusun segmen mengikut arah jam daripada yang besar kepada segmen yang lebih kecil. Kelemahan carta pai ialah sekiranya ia mempunyai terlalu banyak segmen, ia akan kelihatan sangat berserabut dan sukar dikenalpasti. iv. Kosmograf Kosmograf ialah jenis carta yang menunjukkan perbandingan. Ia memaparkan maklumat mengenai komponen dan hubungannnya kepada keseluruhan maklumat. Ia sama seperti carta pai tetapi kurang numerik dan lebih banyak menggunakan grafik. Ia sering digunakan untuk memantau kewangan. Ia menggunakan input seperti pendapatan dan output seperti perbelanjaan daripada sesuatu perniagaan atau organisasi. Selain daripada itu, ia digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara bahagian geografi dengan menggunakan warna yang berlainan untuk memberikan maklumat mengenai sesuatu bahagian. Rajah 1.3 menunjukkan contoh kosmograf yang menunjukkan perbandingan antara negeri – negeri dalam Malaysia.

12

Poster, Model 3D, Transparensi

13

Rajah 1.3 : Kosmograf bagi negeri-negeri di Malaysia v. Carta alir Carta alir menunjukkan langkah-langkah dalam sesuatu proses. Gambarajah grafik menunjukkan jujukan peristiwa atau proses. Carta alir menunjukkan hubungan langkah – langkah dalam suatu proses yang sama. Rajah 1.4 menunjukkan contoh carta alir bagi sesuatu proses.
mula

Proses 1

Tidak Pengujian Proses 3

ya

Proses 2

Tamat

Rajah 1.4: Contoh Carta Alir

13

Poster, Model 3D, Transparensi

14

vi.

Carta organisasi Carta organisasi juga dikenali sebagai arahan berantai. Ia mendemonstrasi bagaimana satu jabatan mempunyai hubungan dengan jabatan yang lain. Carta organisasi melibatkan hubungan secara langsung atau tidak dalam sesuatu organisasi tersebut. Rajah 1.5 menunjukkan contoh carta organisasi bagi sesebuah organisasi.

Pengarah

Ketua Unit 1

Ketua Unit 2

Ketua Unit 3

Pekerja 1

Pekerja 1

Pekerja 1

Pekerja 2

Pekerja 2

Pekerja 2

Rajah 1.5 : Contoh Carta Organisasi 4. Graf Jadual, carta atau graf adalah cara yang paling mudah dan jelas bagi menunjukkan data. Bagi graf garis dan bar, paksi x dan y mesti dilabel dengan unit ukuran yang betul (metrik yang sesuai). Cara yang paling mudah untuk membina graf ialah memasukkan data ke dalam perisian lembaran kerja. Perisian in akan menajan graf daripada data yang dimasukkan. Terdapat tiga jenis graf asas, iaitu graf palang, graf garis dan graf pai. i. Graf palang Graf palang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara beberapa kumpulan. Kedua – dua item yang dibandingkan tidak memberi kesan antara satu sama lain. Ia merupakan cara yang paling cepat untuk menunjukkan perbandingan yang paling besar. Terdapat dua jenis graf palang iaitu menegak atau melintang. Setiap palang mewakili numerik atau pembolehubah berjenis kategori. Graf palang jenis menegak selalunya digunakan apabila

14

Poster, Model 3D, Transparensi

15

label bagi setiap kategori terlalu panjang. Rajah 1.6 menunjukkan contoh penggunaan graf palang bagi kesan baja terhadap perkembangan pokok.
Kesan Baja Terhadap Perkembangan Pokok
30 25 Tinggi 20 15 10 5 0 Granny's Bloomers JJ Fertilizer MM Fertilizer Grow Plant Baja Tiada Baja

Rajah 1.6: Contoh Graf Palang ii. Graf garis Graf garis digunakan untuk menunjukkan data yang bersambung. Graf ini amat jelas untuk melihat bagaimana sesuatu item itu meningkat atau menurun dalam satu garisan. Ia juga menunjukkan bagaimana suatu item memberi kesan kepada item yang lain. Graf jenis ini diperlukan untuk memaparkan kesan pembolehubah tidak bersandar terhadap pembolehubah bersandar. Rajah 1.7 menunjukkan contoh graf garis bagi faktor pernah hadiri kelas komputer terhadap sikap pelajar.

15

Poster, Model 3D, Transparensi

16

Faktor pernah hadiri kelas komputer terhadap sikap pelajar
120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% bersunggu h-sungguh berminat berdikari tidak putus asa seronok

peratus

Ya Tidak

sikap

Rajah 1.7 : Contoh Graf Garis

iii.

Graf pai Graf pai digunakan untuk menunjukkan bagaimana sebahagian daripada sesuatu item mempunyai kaitan dengan item lain secara kesekuruhannya.Graf jenis ini diperlukan untuk menunjukkan peratusan secara efektif. Rajah 1.8 menunjukkan contoh penggunaan graf pai bagi kesan baja terhadap perkembangan pokok.
Kesan Baja Terhadap Perkembangan Pokok

14% 32% Granny's Bloomers JJ Fertilizer 26% MM Fertilizer Grow Plant Tiada Baja 9% 19%

Rajah 1.8: Contoh Graf Pai

16

Poster, Model 3D, Transparensi

17

Bagaimana untuk menghasilkan carta dan graf Walaupun terdapat pelbagai pilihan carta dan carta dinding dipasaran, namun ia masih lagi penting untuk seseorang itu menghasilkan carta atau graf sendiri mengikut topik – topik yang lebih spesifik. Sebelum membina sesuatu carta atau graf, adalah berbaloi untuk mengkaji samaada carta atau graf tersebut sesuai digunakan untuk sesuatu tugas seperti yang dirancang, sama ada mendapat sumber daripada organisasi anda sendiri atau sumber luar. Jika ya, anda dapat menjimatkan masa dan tenaga. Berikut merupakan prinsip – prinsip asas dalam menghasilkan carta atau graf • Runding dengan pekerja teknikal dan pekerja sokongan grafik dan gunakan kepakaran mereka sekiranya perlu • Bina carta dan semua item dengan saiz yang besar dan mudah untuk dilihat oleh keseluruhan kelas atau kumpulan, atau jika bagi carta dinding, saiznya hendaklah disesuaikan dengan kegunaan carta tersebut. • Bina dengan kejelasan yang paling maksimum, menggunakan layout dan teknik cetakan yang boleh membuatkan mesej yang nak disampaikan jelas • Jangan menjadikan carta yang tidak penting komplikated terutanya dengan rekabentuk carta untuk dipaparkan kepada kumpulan yang ramai semasa pengajaran, terlalu terperinci akan menyebabkan kekeliruan dan kurang jelas. • Cuba bina carta yang menarik dan menggunakan warna, jika boleh 5. Poster Poster menggabungkan imej visual, garisan, warna dan perkataan. Objektif poster ialah untuk menarik perhatian penonton untuk berkomunikasi dengan mesej yang mudah yang selalunya dalam bentuk rujukan. Poster dapat menggalakkan minat kepada topik baru, kelas yang khusus atau sekolah. Ia boleh diaplikasikan sebagai alat motivasi atau menggalakkan seseorang untuk lebih lagi membaca mengenai topik tersebut. Poster dapat membantu mempromosikan bagaimana untuk menjaga kesihatan dan menjauhkan diri daripada rokok dan dadah. 6. Kartun Kartun adalah format yang popular dan selalu digunakan. Ia boleh ditemui dalam media bercetak seperti suratkhabar, majalah dan buku teks. Pemahaman dan penilaian mengenai persembahan lukisan kartun bergantung kepada pengalaman penonton dan pemikiran yang sofistikated.

17

Poster, Model 3D, Transparensi

18

7. Melihat permukaan Papan kapur Sehingga kini penggunaan papan kapur adalah cara yang amat penting di gunakan di dalam bilik darjah. Pada kelazimannya guru-guru memberi penerangan kepada pelajar-pelajar menggunakan papan kapur. Pada masa kini, papan kapur telah digantikan dengan papan serbaguna (papan putih). Di setengah-tengah bilik darjah, papan kapur masih digunakan untuk mempamerkan carta dan gambar-gambar. Jangan lupa untuk memadam tulisan di papan kapur atau papan putih apabila tidak digunakan lagi. Papan kapur boleh digunakan sebagai permukaan pada: • Lukisan visual – lakaran, gambarajah, etc • Mempamerkan visual – gambar-gambar, carta-carta • Papan serbaguna Papan serbaguna Pada masa kini kebanyakan bilik darjah dilengkapi dengan papan serbaguna atau biasanya dipanggil sebagai papan putih. Papan putih ini dikenali sebagai papan serbaguna kerana papan ini boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan. Permukaan papan ini boleh digunakan sebagai: • Menulis teks dan melukis lakaran, gambarajah, etc. • Tayangan filem, slaid dan transparensi overhead. • Untuk mempamerkan visual melalui besi berani (permukaan perlulah dibuat dari besi). Tidak seperti papan kapur, papan serbaguna tidak berhabuk. Untuk itu, penggunaan papan kapur dan papan putih adalah cara yang terbaik untuk tujuan pameran di dalam bilik darjah yang dilengkapkan dengan computer. Terdapat pelbagai jenis pen marker warna untuk kegunaan papan serbaguna. • • • Menggunakan pen marker yang bersesuaian untuk digunakan pada papan serbaguna. Hanya menggunakan pen marker papan putih.Tanggalkan sebarang dakwat yang kekal di sekitar papan serbaguna. Padamkan papan putih/serbaguna selepas digunakan. Jangan biarkan tanda ditinggalkan pada papan semalaman. Semakin lama tanda ditinggalkan pada papan, semakin susah untuk menanggalkan tanda dakwat. Dakwat/tanda lama hanya boleh ditanggalkan menggunakan kain basah. Tetapi, seseorang memerlukan sedikit masa untuk untuk mengeringkan permukaan papan sebelum ia boleh digunakan. Tutup marker/pen apabila tidak digunakan untuk menulis walaupun untuk memberi penerangan kepada pelajar-pelajar. Ini adalah kerana pen/marker mempunyai alas larutan yang mudah untuk kering. Pen/marker perlu 18

Poster, Model 3D, Transparensi

19

disimpan dalam posisi mendatar dengan memastikan penutup marker/pen ditutup dengan rapat apabila tidak digunakan untuk mengelakkan ianya kering. Jika pen/marker kering, tutupkan penutupnya, pusingkan kebawah, dan goncangkan dengan kuat selama 20 saat. Papan berita ringkas (buletin) Papan berita ringkas adalah permukaan pameran yang dibuat menggunakan bahan yang dapat memegang pin, paku payung dan peniti yang tajam yang tidak merosakkan papan kenyataan. Kebiasaannya papan berita ringkas digunakan untuk mempamerkan tiga jenis kegunaan: • Perhiasaan – papan kenyataan ringkas digunakan untuk menyediakan visual stimulasi di dalam persekitaran pendidikan • Memberi rangsangan – Papan berita ringkas digunakan untuk memaparkan hasil kerja murid. Dengan cara ini dapat memupuk rasa bangga dikalangan murid-murid di dalam pencapaian dalam meneguhkan usaha murid-murid untuk melakukan tugasan dengan lebih baik. • Memberi pengajaran – papan berita ringkas digunakan sebagai pelengkap objektif pembelajaran. Dengan mempamerkan hasil kerja murid-murid dapat menggalakkan murid-murid untuk menyertai pameran tersebut. Sebagai contoh, pameran-pameran ini dapat memberi pemerhati makna untuk memanipulasi bahagian yang dipamerkan untuk menguji jawapan mereka seperti kepingan, saku, permukaan berangka atau bahagian yang boleh digerakkan. Kain rentang Papan kain diperbuat daripada kain yang diregangkan ke atas bahan menggunakan tangan seperti papan lapis atau manila kad yang keras. Adakalanya kain rentang itu akan digantung pada papan serbaguna atau papan berita ringkas (buletin). Pelbagai jenis bahan boleh digunakan termasuk kain bulu atau kain kapas. Penglihatan pendek dari kain kapas boleh dilekatkan dengan mudah – dengan menekan secara perlahan – pada kain lain yang diperbuat dari bulu. Anda boleh menggunakan hujung marker/pen untuk melukis sebarang bentuk atau perkataan pada cebisan kain kapas. Anda boleh memotong dan tekankannya pada papan kain kapas. Anda boleh juga lekatkan cebisan bulu pada gambar atau grafik dan tekankan pada ia pada papan kain kapas. Kertas pasir yang kasar boleh juga digunakan pada belakang gambar sebagai tempelan pada papan. Sekiranya pelekat kurang dari apa yang diperlukan, condongkan sedikit papan untuk mengelakkan dari tergelincir. Anda boleh juga lekatkan bahan Velcro pada gambar-gambar atau grafik dengan menekankannya pada papan kain. Apabila ianya ditekankan bersama, dua permukaan akan melekat dengan lebih kuat. Bahan Velcro boleh dibeli

19

Poster, Model 3D, Transparensi

20

dalam bentuk gelung atau jalur. Salah satu kelebihan Velcro ialah mampu untuk menggantung gambar yang berat dan objek 3D yang ringan. Papan kain kebiasaannya digunakan untuk pembelajaran di sekolah rendah. Dengan menggunakan sedikit imiginasi, kain rentang boleh menjadi satu medium untuk bercerita. Ini kerana sebarang gambar boleh dialihkan dengan mudah dari satu bahahgian ke bahagian lain pada papan kain. Kanak-kanak juga boleh melakukan gerakan tersebut dengan sendiri. Pastikan anda mempunyai tempat simpanan yang elok untuk papan kain dan gambar papan kain apabila ianya tidak digunakan. Tempat simpanan yang elok dapat memelihara dan mengelakkan papan kain tersebut dari ronyok atau koyak. Lebih elok sekiranya barang-barang ini dapat disimpan di pada permukaan yang rata dari sandarkan pada dinding. Sekiranya anda menggunakan kertas pasir untuk diletakkan pada belakang gambar, letakkan kertas diantara gambar-gambar kerana kertas pasir mudah menggorekan permukaan gambar.

2.1.2

Unjuran tampak (Visual projection) Unjuran tampak boleh didefinasikan sebagai media yang menggunakan imej yang keras yang boleh dibesarkan dan dilihat pada skrin. Unjuran ini dapat dicapai dengan memancarkan cahaya menggunakan filem transparensi. Imej akan dibesarkan menggunakan pelbagai jenis kanta, dimana ia akan memantulkan imej tersebut pada permukaan unjuran. Terdapat beberapa teknik yang boleh menyimpan imej di dalam bentuk elektrik dan ditayangkan dalam bentuk digital atau analog. Mekanisma storan digital yang boleh digunakan CD-ROM, CD foto, kamera digital, DVD, alat pengimbas (scanner). Storan analog kebiasaannya menggunakan cakera video atau cakera laser. Projektor Overhed Projector overhed merupakan alat media yang paling diminati. Perkataan transparensi digunakan untuk menggambarkan situasi penyampaian melalui projektor overhed. Transparensi overhed biasanya menggunakan imej 8.5 inci x 11 inci menggunakan plastik lutsinar yang disediakan untuk digunakan pada projecktor overhed. Transparensi terdiri daripada filem fotografi, asetat atau sebarang bahan kimia atau yang bahan yang telah melalui proses pemanasan. Cara menggunakan Projektor Overhed Pada umumnya projektor overhed digunakan sebagai alat bantuan mengajar atau penyampaian. Ia menjadikan interaksi bersama penonton lebih berkesan; dengan menyalakan lampu projektor, mata penonton akan tertumpu kepada objek atau imej yang dipaparkan di skrin projektor. Dengan memadamkan lampu projektor maka mata penonton akan tertumpu kepada penyampai kembali.

20

Poster, Model 3D, Transparensi

21

Turutan langkah yang perlu dipraktikkan oleh penyampai apabila menggunakan projektor overhed adalah; padam suis lampu,menutup slaid, meletakkan slaid yang seterusnya diatas meja, buka suis lampu. Kesalahan yang biasa dilakukan ialah membiarkan lampu projektor terbuka sepanjang penyampaian. Jika anda melakukan tindakan sedemikian, anda akan memaparkan maklumat yang tidak penting. Ini akan mengganggu sesi penyampaian anda.

Kelebihan dan kelemahan menggunakan transparensi overhed adalah seperti dibawah: Kelebihan • Jelas Walaupun mentol lampu optical adalah efektif dan kukuh, bayangan lampu pada skrin boleh digunakan dalam situasi normal di dalam kelas. • Contak Mata Anda boleh meletakkan projektor overhed di hadapan kelas mengadap penonton bagi membolehkan anda mendapat contak mata secara terus dengan penonton anda. Senang digunakan Kebanyakan projektor overhed ringan dan senang dibawa kemana-mana. Ia juga mudah untuk digunakan. Pelbagai bahan Projektor overhed boleh digunakan dengan menggunakan pelbagai jenis bahan termasuklah juga bentuk dan pelbagai jenis transparensi. Manipulasi Anda boleh memanipulasi bahan yang dibentang dengan memperbaiki fakta yang penting (i.e. menggunakan warna yang berlainan). Anda boleh menulis dan menconteng transparensi semasa penyampaian atau menutup sebahagian data dan hanya menyampaikan maklumat yang penting dahulu. Bahan-bahan yang disediakan sendiri Anda boleh menggunakan transparensi yang disediakan sendiri oleh anda. Berkesan terhadap tingkah-laku Penggunaan projektor overhed dapat memberi kesan yang positif terhadap tingkah-laku pelajar ketika berada didalam bilik darjah dan penonton perniagaan anda. Penyampai akan nampak lebih bersedia, lebih professional, menyakinkan, menarik minat dan terpelajar semasa penyampaian.

• •

21

Poster, Model 3D, Transparensi

22

Kelemahan • Tidak diprogramkan Keberkesanan projektor overhed bergantung sepenuhnya terhadap penyampai. Ini adalah kerana projektor overhed tidak boleh memaparkan transparensi secara automatik dan secara berturutan. Ia jugak tidak boleh memainkan muzik semasa penyampaian. Bukan untuk kegunaan pembelajaran sendiri Sistem projektor overhed tidak sesuai digunakan untuk kegunaan sendiri. Ia telah direka untuk tujuan penyampaian didalam kumpulan. Memerlukan proses pembuatan/produksi Bahan yang dicetak yang tidak lutsinar dan tidak boleh dipaparkan secara terus. Ia perlulah diproses untuk menjadikannya lutsinar terlebih dahulu sebelum digunakan untuk dipaparkan. Kesan keystone Selalunya projektor overhed akan diletakkan diatas meja untuk keselesaan kepada penyampai. Untuk itu, skrin perlulah diletakkan lebih tinggi supaya tidak menghalang peglihatan penyampai.

3.0 Cara penyedian Transparensi, Poster dan Model 3D 3.1 Teknik komunikasi visual Teknik visual adalah suatu kaedah yang digunakan untuk menggambarkan kandungan visual kepada penonton. Untuk menghasilkan teknik visual yang bagus, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan seperti teknik simetri/tidak simetri, teknik mudah/kompleks, teknik meneutralkan/menekankan, teknik tetap/berubah dan teknik aktif/pasif i. Simetri/tidak simetri

Rajah 1.9 a dan b: contoh teknik simetri dan tidak simetri Penimbangan boleh tercapai melalui 2 kaedah iaitu simetri dan tidak simetri. Simetri adalah proksimal penimbangan. Setiap elemen pada sebelah kiri

22

Poster, Model 3D, Transparensi

23

pembahagi adalah sama pada elemen sebelah kanan. Simetri adalah mudah untuk direka tetapi kadang-kadang ianya terlalu statik dan membosankan. Tidak simetri adalah elemen yang tidak seimbang dan boleh dilaraskan untuk menjadikan ianya seimbang. Rajah 1.9 a dan b adalah contoh teknik simetri dan tidak simetri. ii. Mudah/kompleks

Rajah 1.10 a dan b: contoh teknik mudah dan kompleks Setiap teknik memberi makna aturan asas visual dan menggunakan ruang yang sedia ada secara maksimum. Teknik kompleks merujuk kepada tambahan prinsip bertindan untuk menunjukkan lebih banyak kegunaan dan lebih baik. Rajah 1.10 a dan b adalah contoh teknik mudah dan kompleks. iii. Meneutralkan/menekankan

iv.

Rajah 1.11 a dan b : contoh teknik meneutralkan dan menekankan

Meneutralkan memeberi persamaan bentuk pada elemen tetapi teknik menekankan hanya menyorot satu elemen dalam latar belakang yang sama. Rajah 1.11 a dan b adalah contoh teknik meneutralkan dan menekankan.

23

Poster, Model 3D, Transparensi

24

v.

Tetap/variasi

Rajah 1.12 a: contoh teknik tetap dan variasi Teknik tetap adalah kaedah yang digunakan untuk menggambarkan kesesuian visual yang direka untuk gubahan/karangan. Ia adalah berkaitan pada selaras,sejajar dan hampir. Teknik variasi (berubah) menyediakan pelbagai jenis variasi dimana ianya tidak tetap/konsisten. Rajah 1.12 a dan b menunjukkan teknik tetap dan variasi. vi. Aktif/pasif

Rajah 1.13 a dan b: contoh teknik aktif dan pasif Aktif adalah teknik visual digunakan untuk memantulkan pergerakan semasa sesi pembentangan. Teknik pasif boleh mengubah visual yang statik tanpa sebarang pergerakan dan dalam keadaan senyap. Rajah 1.13 a dan b adalah contoh teknik aktif dan pasif. 3.2 Penyedian dan penghasilan transparensi Transparensi adalah untuk menggambarkan media visual. Secara umum, ianya boleh dihasilkan menggunakan 3 kaedah: i. Penulisan/lukisan menggunakan tangan ii. Pemprosesan filem elektrostatik (xerografi) iii. Cetakan komputer i. Penulisan/lukisan menggunakan tangan

Transparensi filem adalah kaedah yang termurah dan terpantas yang boleh digunakan untuk menyediakan transparensi. Transparensi yang dibuat menggunakan tulisan tangan mestilah menggunakan pen yang sesuai. Anda perlu

24

Poster, Model 3D, Transparensi

25

memastikan semua perkataan yang ditulis pada filem adalah jelas dan boleh dilihat oleh penonton/pendengar. Penerangan lanjut mengenai transparensi akan diterangkan kemudian. Tambahan pula, transparensi filem biru adalah lebih baik digunakan untuk mengelak pantulan semasa penayangan di skrin. ii. Pemprosesan filem elektrostatik (xerografi)

Kaedah kedua yang digunakan ialah dengan menggunakan mesin fotokopi untuk menghasilkan transparensi hitam putih. Kaedah ini memerlukan naskah induk dan kertas transparensi yang khas untuk menghalang kepanansan eletrik dan sensitif terhadap cahaya. iii. Cetakan komputer

Dengan menggunakan komputer, anda boleh memindahkan tugasan seperti laporan dari softcopy ke hardcopy. Sebagai ganti menggunakan kertas biasa, anda boleh mencetak tugasan anda pada transparensi filem yang khas dengan menggunakan pencetak laser. 3.3 Penyediaan Poster Tidak terdapat banyak perbezaan antara penyediaan poster dan transperansi. Perbezaan utamanya ialah dari segi saiz dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan poster. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan kreativiti untuk menghasilkan poster seperti menggunakan plastik, daun atau siput. Persediaan penyediaan poster hendaklah mengambilkira faktor berikut: • Poster yang baik dapat menarik perhatian penonton dan dapat menunjukkan dengan jelas kandungan topik yang hendak disampaikan • Kandungan hendaklah disampaian dengan ringkas, jelas dan mudah difahami • Poster mestilah dapat menarik perhatian penonton walaupun topik yang dibincangkan sesuatu yang membosankan • Tiada kesalahan ejaan pada poster • Sebaiknya, lakar semua huruf dengan perlahan dengan menggunakan pensel dan baca berulangkali untuk mengelakkan kesalahan atau ralat ejaan • Elakkan penggunaan singkatan, akronim atau jargon. Rekabentuk poster yang baik Langkah 1 Persediaan • Kenalpasti penonton – tiga saat yang pertama penonton akan membuat keputusan samaada untuk terus membaca poster tersebut atau beredar. Jika mereka terus membaca, anda mempunyai 30 saat untuk memastikan perhatian mereka terhadap poster anda dengan menyampaikan keseluruhan pemahaman terhadap sesuatu yang hendak disampaikan

25

Poster, Model 3D, Transparensi

26

• • •

Kumpulkan mesej - Pilih kenyataan, fotograf, diagram yang boleh menarik perhatian penonton Ambilkira permintaan / syarat / ruang yang disediakan untuk poster Susun maklumat - bahagikan maklumat kepada bahagian – bahagian utama seperti Tajuk, Pengenalan, Kaedah, Hasil dan Kesimpulan.

Langkah 2: rekabentuk yang memberikan impak • Menggunakan warna dan latarbelakang yang berkesan • Rekabentuk tidak terlalu padat dan mudah untuk diikuti • Maklumat hendaklah daripada kiri ke kanan dan daripada atas ke bawah • Teks dan tajuk yang ditulis dengan huruf besar semuanya adalah sukar dibaca • Bagi memudahkan pembacaan, warna teks hendaklah gelap, manakala warna latarbelakang cerah • Menggunakan grafik yang dapat memberikan impak. Sebaiknya rancang sehingga 40% kandungan bergrafik. Grafik hendaklah jelas, menarik dan spesifik Langkah 3: Membina poster • Tentukan saiz poster Langkah 4: Menilai poster • Minta pertolongan orang lain untuk menilai poster sebelum mencetak poster anda 3.4 Penyediaan Model 3D Terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang boleh digunakan di dalam penyediaan model 3D. Beberapa teknik yang boleh dijadikan panduan ialah seperti berikut: • • • • • Gunakan kit komersial seperti ball-and-spring system untuk membina model molekul. Gunakan sistem pembinaan seperti Meccano dan Fisher-Price untuk membina model yang bergerak. Gunakan material yang murah seperti kad manila, cardboard, hardboard, kayu dan wayar untuk membina model yang statik seperti model bangunan, model geometri, bentuk 3 dimensi dan lain-lain. Gunakan material seperti tanah liat pemodelan dan plastesin untuk membina model yang realistik seperti model haiwan, demonstrasi anatomi (bahagian tubuh badan manusia), dan sebagainya. Gunakan material seperti plaster of Paris dan papier mache untuk membina model lanskap.

Kaedah untuk menyediakan transparensi overhed. Kepingan transparensi yang dapat membantu sesuatu persembahan atau pengajaran dan mempunyai cirri-ciri berikut: a) Saiz huruf yang paling sesuai ialah 18 pon atau lebih jika menggunakan komputer, dan jika menggunakan mata pen mekanikal saiz paling minimum ialah 0.5mm dan

26

Poster, Model 3D, Transparensi

27

bagi pembaris pula 5mm. Jika menulis diatas transperansi, tinggi huruf yang digunakan sekurang-kurangnya 3mm. huruf berbentuk serif adalah lebih mudah dibaca. Nisbah yang sesuai bagi saiz huruf ialah 1:30 iaitu anggaran 6mm tinggi paling minimum. Ukuran huruf ¼ inci tinggi diperoleh dengan cara berikut: 1/30 x tinggi kawasan maklumat. Pada kelazimannya, kawasan maklumat (content) bagi transparensi ialah 6.5 inci x 9.5 inci. Menggunakan formula diatas, iaitu 1/30 x 6.5 inci, anda akan dapat lebih kurang ¼ inci tinggi bagi ukuran huruf minimum diatas transparensi. Jangan menggunakan huruf sambung seperti menulis di atas kertas kerana perkataan itu mungkin kecil dan tidak jelas apabila diunjurkan ke atas layar. Jarak maksimum antara penonton dengan imej di layar ialah 8T iaitu 8 x tinggi imej yang ditayang. Sebagai contoh, jika imej memenuhi layar dan berukuran 5 kaki tinggi, maka jarak maksimum untuk menonton ialah 40 kaki (8 x 5 kaki). Lebih baik sekiranya setiap keping transparensi mengandungi 6 atau 8 potongan ayat dan setiap baris ayat mempunyai 6 hingga 8 patah perkataan. Gunakan huruf besar untuk tajuk atau label yang mengandungi kurang daripada 5 patah perkataan. Jika lebih daripada 5, gunakan huruf kecil dan huruf besar apabila perlu. Jarakkan 1.5 kali lebar huruf ‘m’ kecil di antara dua perkataan. Jarak di antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya ialah 3 kali lebar huruf ‘m’ kecil. Jarak huruf secara pandangan optic bukan dari sudut mekanikal. Jarak diantara ayat dengan ayat yang dibawahnya ialah lebih kurang 1.5 kali tinggi huruf kecil. Padankan warna huruf dengan latar belakang transparensi supaya mudah dibaca. Huruf yang berwarna cerah jika dipadankan dengan latar belakang yang gelap akan menghasilkan pandangan atau kebolehbacaan yang lebih jelas. Contohnya, warna huruf kuning atau cerah dipadankan dengan tranparensi yang mempunyai latar belakang biru tua seperti yang terdapat pada transparensi haba berwarna biru tua. Jika huruf berwarna hitam, jangan padankan dengan pelekat warna transparensi berwarna biru. Jika latar belakang tranparensi itu cerah, maka huruf atau garisan yang ditulis atau dilukis hendaklah tebal dan gelap. Setiap keping transparensi yang dihasilkan janganlah menggunakan terlalu banyak teks atau visual. Ini bagi mengelakkan kekeliruan di kalangan penonton. Penghasilan transparensi yang baik biasanya mempunyai satu idea dan idea ini mungkin diperkembang melalui teknik tindan-tindih. Maklumat lanjut mengenai teknik akan dibincang lanjut kemudian. Transparensi berbentuk melintang adalah lebih baik dari yang berbentuk menegak. Format melintang dapat mengurangkan kesan herotan baji dan darjah penglihatan menjadi lebih luas dan terang. Transparensi hendaklah dilekatkan ke atas bingkai kadbod atau bingkai-bingkai lain yang sesuai supaya mudah diunjur, disusun, disimpan dan dikatalog.

b)

c) d)

e) f) g) h)

i)

j)

k)

27

Poster, Model 3D, Transparensi

28

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful