Nemanja Petrović 78/2003

Materijal za pravljenje zgrada Azmafon

Slika 1. Azmafon je višenamenski porozni apsorber zvuka izrađen na bazi fino raščešljanih pamučnih vlakana povezanih smolom. Ekološki je potpuno bezopasan. Pored osnovne namene, apsorpcije zvuka, upotrebljava se i za izolaciju toplote ( koeficijent toplotne provodljivosti l=0,037 W/mK ). Azmafon se proizvodi u tri varijante: - Azmafon A- za apsorpciju zvuka - Azmafon P - za izolaciju od zvuka udara u međuspratnim konstrukcijama, “plivajući pod” - Azmafon M- za apsorpciju zvuka i izolaciju toplote u mašinskoj i autoindustriji

Tehničke karakteristike: Boja: Debljina: Širina: Dužina: Površinska masa: Dozvoljena temperatura: Koeficijent toplotne provodljivosti: Ponašanje na plamenu: Otpornost na truljenje: Otpornost na insekte i glodare: zeleno - žuta (10, 15, 20) + 3mm max 1150 mm* prema zahtevu kupca 700 - 1400 g/m2 -50 - +160° C 0,037 W/mK samogasiv bez plesni otporan Tabela 1.

* Standardne dimenzije Azmafona su 1090 x 920 mm.

Peuzeto sa www.azma.co.yu

Nemanja Petrović 78/2003

Azmafon A: Materijal za apsorpciju zvuka i smanjenje vremena reverberacije. Koristi se za akustičku obradu radio i TV studija, pozorišnih i koncertnih dvorana, fabričkih hala, diskoteka, kafića, poslovnih i stambenih objekata. Azmafon A se postavlja na zidove mehaničkim pričvršćivanjem ili lepljenjem. Radi povećanja koeficijenta apsorpcije na niskim frekvencijama, postavlja se na određenom odstojanju od zida (9, 18 ili 27 cm) na drvenu ili metalnu podkonstrukciju. Koeficijent apsorpcije raste sa povećanjem debljine sloja materijala.. 1.Betonska ploča - pod 2.Azmafon P debljine 1 cm 3.PE folija 4.Cementni estrih - košuljica 5.Azmalit 6.Azmabit 7.Parket 8.Noseća konstrukcija - drvena letva 50x60mm 9.Tiplovi za vezu 10.Azmafon A debljine 4cm 11.Azma AD ploče I Vazdušni sloj

Slika 2.

Azmafon P: Azmafon P je materijal namenjen za izolaciju od zvuka udara u međuspratnim konstrukcijama, takozvani “plivajući pod”. Zahvaljujući svojim izvanrednim osobinama predstavlja idealan materijal za plivajuće podove. Ugrađuje se polaganjem na suvu i čistu betonsku podlogu preko koje se postavlja zaštitni sloj - cementni estrih. Da bi se zaštitio od prodiranja vlage i stvaranja ”zvučnih mostova prilikom postavljanja estriha Azmafon P se povija uz zidove u visini završnog sloja kao na slici. Preko istog se postavlja PE folija debljine 0,10mm sa preklopom od 20 cm.. Prilikom ugradnje i eksploatacije nema opasnih lebdećih čestica koje su u sličnim materijalima gotovo uvek prisutne. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podna obloga - parket ili slično (završni sloj) Azmalit i Azmabit Cementni estrih debljine 4 cm (zaštitni sloj) PE folija debljine 0,1 mm Azmafon P debljine 10 mm Armirana betonska ploča debljine 14 cm

Slika 3.

Peuzeto sa www.azma.co.yu

Nemanja Petrović 78/2003

Azmafon M Azmafon M je materijal namenjen za smanjenje emitovanja buke i toplote sa velikih metalnih površina. Koristi se kao zvučni apsorber i toplotni izolator u automobilima, kamionima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama, industriji bele tehnike (bojleri, mašine za pranje sudova i slično). Takođe, može se primeniti na delove mašina - izvore buke kao što su reduktori, elementi transmisije, izduvni sistemi, ventilacioni tuneli itd. Izvanredan materijal za zvučnu i toplotnu izolaciju industrijskih kompresora i elektroagregata. Po potrebi može se presvući poliesterskim iglanim filcom ili Al-folijom.

Slika 4.

Peuzeto sa www.azma.co.yu