You are on page 1of 5

Kategorikan haiwan-haiwan di bawah berdasarkan ciri-ciri

luaran haiwan.

(Ayam, Itik, Burung hantu, Kura-kura, Helang, Ular,
Ulat gonggok, Kambing, Lipan, Siput, Lembu)


1. Haiwan yang mempunyai kaki empat dan berbulu
halus.

________________________

2. Haiwan yang berkaki dua dan berbulu pelepah.

________________________

3. Haiwan yang mempunyai banyak kaki.

________________________

4. Haiwan yang mempunyai cangkerang.

________________________

5. Haiwan yang tiada kaki dan bersisik.

________________________Kelaskan haiwan tersebut bedasarkan ketegori makanan.

KARNIVOR OMNIVOR HERBIVORHarimau Kuda Ular Monyet
Ayam
Lebah Babi Lembu Buaya