You are on page 1of 3

6. 6.

DIAGRAME BODE DIAGRAME BODE
6.1. Un circuit are răspunsul în frecvenţă
( )
( )
( )
10000

1
100
jω v
jω v
jω H
i
o
+
= =
a) Cum arată diagrama Bode a circuitului în funcţie de
[ ][ ] rad 1,10 ω logω

∈ , !
") Ce valori au amplificarea circuitului în "anda de trecere #i "anda
de trecere la $dB atenuare!
6.2. %e dă diagrama Bode din figură&
a) Cre valori au 'citite de pe diagramă) "anda la $dB atenuare #i
amplificarea ()*+*, în "anda de trecere!
") Ce funcţie reali-ea-ă circuitul! Cum justificaţi răspunsul!
c) Care sunt pantele celor $ drepte de pe diagramă!
6.3. Un circuit electronic pentru care (
v
. v
o
+v
i
, are caracteristica
amplificare/frecvenţă din figură0
a) Care este "anda de trecere la $dB atenuare!
") Ce relaţie numerică e1istă între *
i
#i *
o
în "anda de trecere!
c) Ce aplicaţie reali-ea-ă circuitul '23%, 234, 23B, 25B)!
$0
10
1
10
6
10
$
10
7
10
8
10
9
10

10
:
f )H-,
10
60
$0
70
()dB,

10 8⋅
6.4. Caracteristica reală amplificare/frecvenţă a unui circuit este
pre-entată în figură0
a) Caracteristica este de tip 23%, 234, 23B sau 25B! Care este
"anda de trecere la $ dB atenuare!
") C;t este amplitudinea semnalului de ie#ire dacă la intrarea
circuitului se aplică semnalul0 v
i
. 68sin60<t )m*,! =ar pentru0
v
i
. 68 sin 90000<t )m*,!
6.5. %e dă filtru pasiv din figură&
a) Care este e1presia funcţiei de transfer comple1e!
") Cum arată diagrama Bode a modulului funcţiei comple1e de
trtransfer!
c) Ce valoare tre"uie să ia > astfel înc;t frecvenţa de tăiere la $dB să
fie de 10?H-!
$1
/90
(
v
)dB,

0 60dB+dec /60dB+dec
/60
/70
8 8@10
6
8@10
7
8@10
9
f)H-,
0 10
/$
10
/6
10
/1
1 10 10
6
10
$
10
7
10
8
f )?H-,
70
$
60
()dB,
6.6. %e dă circuitul cu (5 'a→∞) din figură&
a) Cum arată digrama Bode a modulului funcţiei de transfer
comple1e în tensiune!
") Ce funcţie electrică îndepline#te circuitul !
$6
v
5
>
1
C
>
v
A
>
1
+>.10
v
A
v
5
C $,$n2
>