New B ‘bank’ diept verliezen verder uit

Thierry Debels
@thierryd
5/8/14
New B (ook: NewB) is een Belgische bank in wording die !ich
"itsl"itend !al richten o# het internetbankieren$ De!e
co%#eratie&e &ennootscha# werd o#gericht o# ' (ei )*11+ de
(aatscha##eli,k !etel be&indt !ich in Br"ssel$
-&er )*1. werd / net als in )*1) / in elk ge&al een 0ors &erlies
geboekt (linkerkolo( hieronder)$
1et &erlies o&er )*1. bedroeg r"i( 828$*** e"ro$ 1ierdoor is
het overgedragen verlies al opgelopen tot boven het miljoen
euro (!ie hieronder)$
1
3it recente #"blicaties in het Belgisch Staatsblad bli,kt ook dat
enkele bestuurders ontslag na(en (!ie hieronder)$
)
.
4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful