ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

1

ESCAPE

ESCAPE
Inhoudsopgave Colofon Van Theorie naar Toepassing Escape naah vroegâh Fotoimpressie van het X-Box toernooi Aankondiging congres Verslag: eerstejaarsactiviteit Bedrijfsprofiel: Atos KPMG Consulting Colofon

april 2004 jrg. 14 nr. 47

2 3 9 13 14 16 18

Escape is een uitgave van Vrisbi die een aantal keer per jaar uitkomt. Redactieadres: kamer H9-34 E-mail: escape@vrisbi.nl Redactionele medewerkers: Niels Kurvink, Yvo Schoemaker, Edwin Otten, Jojanneke de Goede, Jeroen Hazeu Vormgeving: Escape is gemaakt met Microsoft Publisher 2002

ESCAPE

2

Van Theorie naar Toepassing Henry Martyn Mulder Docent van onder andere Inleiding Discrete Wiskunde De redactie van de Escape heeft mij gevraagd iets over mijn onderzoek te vertellen. In plaats van een nogal technisch verhaal te schrijven heb ik er voor gekozen iets over de ‘geschiedenis’ van mijn onderzoek te vertellen. In 1980 ben ik gepromoveerd op een onderwerp uit de zuivere wiskunde Het had geen enkele toepassing of maatschappelijke relevantie. Dat dacht ik toen, en zo was het ook. Maar inmiddels is de situatie veranderd. Ik wil hier een poging doen om uit te leggen waar mijn onderzoek over ging, wat er daarna mee gebeurd is en waarom ik nu nog steeds bezig ben om dit onderzoek verder uit te bouwen. Voor dit verhaal is het deel over grafentheorie van Inleiding Discrete Wiskunde voldoende voorkennis. Wat was het onderwerp dat ik in mijn promotieonderzoek bestudeerd had? Vooraf moet ik eerst het DISTRIBUTIECENTRUM PROBLEEM uiteen zetten: gegeven de locaties van een aantal warenhuizen, die we klanten noemen, zoek een optimale locatie voor een te bouwen distributiecentrum van waaruit de klanten bevoorraad moeten worden. Het optimaliseren houdt in dat de kosten van bevoorrading geminimaliseerd worden. Laten we aannemen dat er elke dag één vrachtwagen naar élke klant rijdt. De kosten worden in belangrijke mate bepaald door de afstanden die gereden moeten worden. Voor het gemak nemen we de afstand als maat voor de kosten. Bij elke potentiële locatie berekenen we de afstand

3

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

naar elk van de klanten en tellen die afstanden bij elkaar op. De som van afstanden moet dan geminimaliseerd worden. In grafentheorische termen luidt het DISTRIBUTIECENTRUM PROBLEEM: Gegeven een graaf G = (V, E) met puntenverzameling V en lijnenverzameling E. We nemen aan dat er op de punten v1, v2, ... vk klanten zijn. Dan zoeken we een punt x dat de som ? 1 ? i ? k d(x, vi) minimaliseert. Hierbij is d(u, v) de afstand tussen de punten u en v, oftewel de lengte van een kortste pad tussen u en v, waarbij de lengte van een pad per definitie het aantal lijnen op het pad is. Voor een instantie van het DISTRIBUTIECENTRUM PROBLEEM kun je van alle mogelijke locaties x deze som berekenen. De oplossing is een punt waarvoor de som zo klein mogelijk is. Dit is gewoon een kwestie van rekenwerk. Ik was zelf meer geïnteresseerd in structuur. Wat kun je zeggen over de structuur van de graaf als de oplossing van het DISTRIBUTIECENTRUM PROBLEEM voor elke mogelijke klantenverzameling een bepaalde vorm heeft? We beginnen heel eenvoudig. Als er maar één klant v is, dan is x = v de enige oplossing. Als er twee klanten u en v zijn, dan is eenvoudig in te zien dat elk punt x op een kortste pad tussen u en v een oplossing is (denk maar aan de driehoeksongelijkheid). Het eerste interessante geval is dus als we drie klanten u, v en w nemen. Stel nu dat G een boom is. Dan is er tussen elk tweetal punten precies één pad. En de paden tussen u en v, tussen v en w, en tussen w en u hebben precies één gemeenschappelijk punt x. Dit punt is de enige oplossing voor de drie klanten u, v en w. In een boom is er dus voor elk drietal klanten precies één oplossing, die we het mediaanpunt van die punten noemen. Bij een wiskundige komt dan onmiddellijk de vraag op: voor welke andere grafen

ESCAPE

4

geldt ook dat elk drietal punten (klanten) precies één mediaanpunt heeft. Deze vraag was het uitgangspunt voor mijn promotieonderzoek. Ik noemde een graaf die deze eigenschap heeft een mediaangraaf. Mediaangrafen bleken een heel rijke structuur te hebben, die vaak niets te maken leek te hebben met de oorspronkelijke vraagstelling. Ik heb ook nog meer algemene structuren ontwikkeld die met mediaangrafen verwant waren. Er was zoveel over te zeggen dat ik er, tot mijn eigen verbazing, een boek van 190 bladzijden over vol kreeg. Na mijn promotie had ik het idee dat alles over de mediaangrafen wel gezegd was en ben ik wetenschappelijk “verhuisd”. Ik heb een aantal jaren onderwijs gegeven in de geschiedenis van de wiskunde en de natuurwetenschappen en ook in de wetenschapstheorie. In die periode vonden twee wetenschappelijke gebeurtenissen plaats die grote invloed op mijn verdere loopbaan hadden. Bij AT&T-Bell Labs (het huidige Lucent), het leidende onderzoeksinstituut op het gebied van telecommunicatie in de jaren tachtig, waren ze bezig met onderzoek naar dynamische gegevensbestanden en dynamisch zoeken in gegevensbestanden. Ik geef hier meteen het grafentheoretische model dat ze ervoor gebruikten. Gegeven een graaf G = (V, E), waarin op elk punt informatie aanwezig is. Een vraag naar de informatie op punt v noemen we kortweg een vraag naar v. Er is een operator die ook op een punt van de graaf zit, zeg op u. De operator kan twee dingen doen, aan beide zijn kosten verbonden, die we weer meten met behulp van de afstand: (i) vanuit het punt u waar zij is de informatie op punt v op

5

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

vragen, kosten d(u, v) (ii) van punt u verhuizen naar punt z, kosten d(u, z). Het dynamische zit er hem dus in dat de operator niet vast zit aan haar plek, maar vrijelijk een goed uitgangspunt kan zoeken voor het beantwoorden van vragen. Stel dat er twee vragen v en w binnenkomen. Nu kan de operator een strategie uitstippelen, bijvoorbeeld eerst van u verhuizen naar een punt x dat dicht bij v én w ligt en pas dan v en w opvragen. De kosten van deze operatie zijn d(w, x) + d(x, u) + d(x, v). Per definitie zijn deze kosten minimaal als x een mediaanpunt is van u, v en w. In de praktijk komen er veel meer vragen binnen en verspreid in de tijd. Het idee is nu dat de operator voorkennis heeft van de eerstvolgende k vragen. Op grond daarvan bepaalt zij naar welk punt zij verhuist, van waaruit ze de eerste vraag beantwoordt. Pas daarna krijgt ze de volgende vraag binnen (k is bijvoorbeeld het aantal regels op het scherm van je pc). Je zoekt nu dus naar een optimale strategie ervan uitgaande dat je op elk moment voorkennis van k vragen hebt. Achteraf gezien, als je álle vragen kent, is het echter meestal zo dat je een betere strategie had kunnen volgen dan die bij slechts gedeeltelijke kennis. Het hangt van de structuur van de graaf af hoeveel de achterafstrategie beter is dan je strategie bij beperkte voorkennis. Het probleem dat ze bij AT&T onderzochten was: wat moet de structuur van de graaf zijn zó dat de strategie met beperkte voorkennis altijd net zo goed is als de achteraf-strategie, welke vragenreeksen de operator ook krijgt voorgelegd. En dat bleken precies de structuren te zijn die ik in mijn proefschrift ontwikkeld had! Het was enorme spannend om te zien dat mijn o zo zuivere wiskundige structuren

ESCAPE

6

zinvol bleken voor AT&T. De tweede gebeurtenis was van heel andere aard. Een bekend probleem in de evolutietheorie is dat van de “missing links”. Door de vondsten van fossielen zijn miljoenen uitgestorven soorten ontdekt. Biologen proberen de stamboom van de soorten te reconstrueren: welke soort stamt van welke soort af. Soms past er iets niet. Dat kan dan alleen verklaard worden door aan te nemen dat er ergens in de afstammingsketen soorten ontbreken die nog niet gevonden zijn: er zijn dus missing links. Het vervelende hiervan is dat we zo in onze theorie misschien soorten aannemen die helemaal niet bestaan hebben, en dat betekent dat onze theorie niet goed is. De uitdaging voor de biologen is om met de gebrekkige gegevens die ze hebben toch een volledige stamboom van soorten te maken, maar dan zó dat het aantal missing links geminimaliseerd wordt zodat de theorie zo plausibel mogelijk is. Bij het oplossen van dit probleem werd grafentheorie gebruikt, en wel de theorie der bomen. Een vergelijkbaar probleem doet zich voor bij middeleeuwse handschriften. De boekdrukkunst bestond nog niet, dus de enige manier van vermenigvuldigen van teksten was overschrijven. Helaas zijn door allerlei oorzaken handschriften verloren gegaan. De literatuurhistoricus wil nu proberen de overschrijfgeschiedenis te reconstrueren en wel zó dat zo min mogelijk “missing links” worden geïntroduceerd, net zoals in de stamboom der soorten. Het grote probleem was dat bij het maken van een nieuw manuscript vaak gebruik gemaakt is van meerdere handschriften (omdat bijvoorbeeld door brand alleen halve manuscripten beschikbaar waren). Dit betekent dat er ‘cykels’ ontstaan Een stamboom is nu niet de juiste

7

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

structuur voor het optimaal beschrijven van de overschrijfgeschiedenis. De structuren ontwikkeld in mijn proefschrift waren precies de juiste structuren. Het moge duidelijk zijn dat ik deze toepassing van mijn onderzoek aan onze Faculteit, waar alles om economische toepassingen draait, strikt geheim houd. Voor mij waren deze toepassingen de reden om weer terug te keren naar de wiskunde en naar mijn onderzoek. Nu, 23 jaar verder, is er inmiddels zoveel over deze mediaangrafen en verwante structuren bekend dat er makkelijk een boek van 1000 bladzijden over vol geschreven kan worden. En er zijn veel meer toepassingen gevonden op allerlei terreinen, vooral in de locatie theorie, de “consensus theorie”, de “voting theory”, dit zijn terreinen binnen de logistiek en wiskundige economie. Mijn onderzoek concentreert zich op problemen die uit deze vakgebieden voortkomen. Maar er zijn ook toepassingen in de informatica en de biologie. Binnen de grafentheorie is zo mijn promotieonderzoek beginpunt geworden van een heel onderzoeksterrein met allerlei verwante problemen, structuren en toepassingen, waarin over de hele wereld meer dan tweehonderd onderzoekers actief zijn. Naast dit onderwerp doe ik ook onderzoek op andere terreinen, bijvoorbeeld naar uitbreidingen van het zogenaamde BRANDWEERKAZERNE PROBLEEM, en zo meer. Het fascinerende voor mij is vooral dat dit onderzoek niet gebonden is aan grenzen en dat het mogelijkheden geeft om intensief met mensen uit vele landen samen te werken.

ESCAPE

8

Escape naah vroegâh Wat is r toch an de hand met onze sameleiving. De Haag veloedâht ons Neideland. Ondegwès, zorg en vèlighèd staan opput spel. Vroegâh was ut veil beitâh. Vroegâh hattie gein pentium paah duuzend maah een Commedaure 64. Vroegâh deid je met een laptop van 18 kilau gewaun an spogt. Vroegâh was ut nie blèf staan of ik schiet, vroegâh was ut ski or die. Vroegâh was een bug nog gewaun een vliegie die in de stoppekas bleif hanke. Deize kollum gaat auvâh vroegâh, nostalgie naah beitere tède. In de eâhste afleivering gauien we r gelèk wat spruike teigenaan, om ut gevoel van vroegâh weâh wat trug te brenge. Vroegah,.....ja vroegah! Vroegah rede de trènen gewaun op tijd Vroegah had ik een wasbogt, nu een zwemband. Vroegah hattje gein bob, je zùipte je gewâhn klem. Vroegah was sex nog vies en de luch nog schaun.

9

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

Vroegah was r nog liefde opput eâhste gezich... nu is r plastiese chirurgie en ken je nie ech meâh spreike van een eâhste gezicht Vroegah was de shoarrema wel gewaun van 1 soâht vlees. Vroegah kon je nog gewaun met sneeuwballe gooien. Teigewoâhdag schiete ze je gelèk neâh. Vroegah ware de kratte bier nog van hâut... en moes je doorzùipe om de kachel an te hâhwe. Vroegah heete hei Sander, teigewoâhdag heet hei Sandra. Vroegah kon je nog n bakkie pleukâh krijge in de koffieshop. Vroegah spronge mense van flatgebâhwe nu vliege ze eirin. Vroegah hadde we nog hagtwerkende amtenare. Vroegah heete een Twix nog gewaun een Raidâh en M&Ms ware Treets. Vroegah toen we voor een loempia nog naah Vietnam moeste. Vroegah haalde we de bolletjes gewoon bij de bakkâh en nie op de antille. Vroegah hadde we nie zoveel vèligheid, maah had gewaun iedereen

ESCAPE

10

norme en waahde. Vroegah kon je nog voâh een geeltje kacheltje lam worde. Vroegah dronk je gewaun lekkâh een bakkie pleuâh met een graute sprits, teigewoâhdag mot je minimaal een Senseau Creima hebbe om r bè te hoore. Vroegah zate r nog 7 in een sixpack. Vroegah bezorgde Barney nog pos. Vroegah moes je kogels zellef ophale. Nu worde ze met de pos bezorg. Vroegah toen de koe nog brak en ut tâuw weg liep Vroegah toen geluk nog heil gewaun was Vroegah hoefde je nog nie zauveil geschiedenis te lere Vroegah hattie gein cauvâhs, toen schreive ze hun meziek nog zellef Vroegah kwam de SRV man je leige kratjes bieâh nog hale, nu mot je zellef sjâhwe Vroegah kon je nog gewaun pannenkoeke eite

11

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

Vroegah dronk men nog bieâh en gein breizah Vroegah was de mis nog zau dik, dajje je fiets r teigenaan kon zette. Vroegah toen je poep nog met een lange oe schreif Vroegah was de benaming "stoptrèn" gein pleaunasme. Vroegâh, toen de bataviere nog tege de batavève vochte en de broekritse nog van hâht ware... Vroegâh, toen we nog met een hakbèltje achtâh de wilde zwène aanzate... Vroegâh deid je r vestandag an een goed boek mei te neime wanneâh je met de NS rèsde. Teigewoâhdag doe je r vestandag an twei goeie boeke mei te neime. Vroebah was de toekoms een stuk gezelligâh. Vroegâh, toen hâhse hùis was en gabbers vriende ware. Vroegâh was een studie nog van kwalitèt …….. Vroegah,.....ja vroegah!

ESCAPE

12

Fotoimpressie van het X-Box toernooi

En de winnaar was: Tufan Yilmaz Gefeliciteerd!

13

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

Congrescommissie presents…Secured Mobility! Heb je de vorige Vrisbi-congressen gemist? Dan heb je nu de mogelijkheid om daar verandering in te brengen! We bieden je dit jaar een nieuwe kans. Was je er afgelopen congres(sen) wel bij? Dan hoeven we jou niet meer te vertellen dat je er dit jaar vooral weer bij moet zijn! Want een congres geeft je de mogelijkheid om het thema vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Dan blijkt dat ene thema vaak veel diverser en breder dan je had kunnen denken… Zo ging het afgelopen congres over ‘Artificial Intelligence’ in theorie en praktijk, en dan voornamelijk in relatie tot marketing. Het thema is die dag gepresenteerd met behulp van een mix van zowel het gebruik in wetenschappelijk onderzoek als ook over toepassingen in de praktijk. Ook tijdens het komende congres zal het thema vanuit verschillende gezichtspunten aan je gepresenteerd worden. Verschillende sprekers zullen deze dag het thema uitwerken. Het congres zal gehouden worden op donderdag 29 april 2004. En dan het thema, want een congres zonder thema is natuurlijk geen congres! Dit keer zal het congres georganiseerd worden ron-

ESCAPE

14

dom het thema ‘Secured Mobility’. We zien steeds meer mobiele toepassingen en draadloze technologieën. Onze samenleving wordt steeds mobieler, maar dat brengt ook de nodige beveiligingsproblemen met zich mee. Het blijkt dat een goede beveiliging een randvoorwaarde is voor het succes van deze mobiele toepassingen! Inschrijven voor het congres is mogelijk via de website. Op deze site kun je ook verdere informatie over het congres, het programma en de sprekers vinden. Ga dus naar http://congres.vrisbi.nl en we hopen je te zien op de 29e april a.s. De congrescommissie, Naomi, Jeffrey, Lars, Nanne, Roland, Jan-Willem

15

ESCAPE

ESCAPE
De eerstejaarsactiviteit Pelgrim

april 2004 jrg. 14 nr. 47

9 oktober 2003

Nadat de groep verzameld was in het G-gebouw en we daar onder het genot van wat drankjes en chips gezellig gekletst hadden, zijn we vertrokken naar brouwerij Pelgrim aan de Delfshaven. Bij aankomst aldaar konden we een stukje Pelgrimskaas proeven. De meningen over deze bijzondere kaas bleven verdeeld. Tijdens de rondleiding door de brouwerij hebben we ook nog kunnen proeven van 3 soorten bier die door Pelgrim gebrouwen worden: eerst het witbier, vervolgens een tripel en als laatste een bockbier. Na afloop van de rondleiding hebben we in het restaurant bij de

brouwerij nog even nagekletst onder het genot van een drankje. Hier was konden ook flesjes van de verschillende soorten Pelgrim bieren aangeschaft worden, een mogelijkheid die enkelen van ons niet onbenut lieten. Het was duidelijk dat het bezoek aan Pelgrim zeer op prijs werd gesteld door de deelnemers van de eerstejaarsactiviteit.

ESCAPE

16

Concordia en Pardoen Na afloop van het bezoek aan de brouwerij zijn we naar Concordia afgereisd waar we gezamenlijk hebben gegeten. Ook dit was zeer gezellig en er werd heell wat afgekletst. Vervolgens zijn we naar café Pardoen gegaan waar we met een drankje nagepraat hebben. Hier eindigden deze zeer geslaagde middag en avond.

17

ESCAPE

ESCAPE
Atos KPMG Consulting

april 2004 jrg. 14 nr. 47

Voorwoord Onlangs werd ik verrast met het verzoek van Jojanneke de Goede om een verhaal voor jullie te schrijven over Atos KPMG consulting, het bedrijf waar ik werk. Ik heb onmiddellijk ja gezegd om twee redenen: Atos KPMG Consulting is een prachtig consulting bedrijf, met een lange historie, waarover ik met plezier en trots het hierna volgende verhaal voor jullie heb geschreven. Atos KPMG Consulting heeft graag contact met studenten van universiteiten om te kunnen praten over een eventuele toekomstige baan bij ons. Afgestudeerden met een bedrijfskundige, financiële of IT opleiding met een positieve instelling en die bereid zijn om resultaatgericht met collega’s voor de klant te werken zijn de potentiële kandidaten voor ons bedrijf. Atos KPMG Consulting voert allerlei soorten advies en implementatie opdrachten uit, variërend van strategie tot outsourcing, van business redesign tot doorlichten van financiële organisaties en van implementatie van nieuwe, op de business afgestemde software applicaties tot herinrichting van IT organisaties. Soms alleen, soms in kleine projecten en soms in grote internationale projecten. Kortom voor mensen met ondernemerschap en gezonde werklust een ideale manier om met vele takken van het bedrijfsleven kennis te maken. Mocht je geïnteresseerd zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Het karakter van Atos KPMG Consulting Oorspronkelijk is KPMG ontstaan uit de samenvoeging van een aantal accountant firma's. 1917 P. Klijnveld richt het bureau P. Klijnveld Accountants op.

ESCAPE

18

1953 1972 1980 1983 1984 1985 1991 2000 2002

Om redenen van internationalisering wordt de ‘ij’ ingeruild voor een ‘y’. Het bedrijf ‘Klynveld Kraayenhof & Co.’ is een feit. De naam verandert in ‘KMG Klynveld Kraayenhof & Co.’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen accountants en organisatieadviseurs: ‘KKC Accountants’ en ‘KKC Organi satie Adviseurs’. De naam van het onderdeel van de consultants ve randert in ‘KMG Klynveld Bosboom Hegener’. KMG Klynveld Bosboom Hegener fuseert met Peat Marwick Mitchell & Co. en voegt de P toe aan haar naam: KPMG Klynveld Bosboom Hegener. De naam verandert in KPMG Klynveld Management Consultants. De consultants gaan steeds zelfstandiger opereren. Dit leidt tot een nieuwe naam: ‘KPMG Consulting’. KPMG Consulting NL en UK worden verkocht aan Atos Origin en gaan verder onder de naam Atos KPMG Consulting.

Samen met Atos Origin vormen we een organisatie die in Nederland, in Europa én wereldwijd behoort tot de top van de consultancy/ICT- dienstverleners. Een organisatie die als geen ander een toonaangevende rol speelt op alle gebieden in de keten van strategische consultancy, implementatie van praktische (IT-)oplossingen en het volledig overnemen van operationele processen (‘consult – build – operate’). Atos KPMG Consulting Nederland vormt een zelfstandig onderdeel binnen Atos Origin. Atos KPMG Consulting: een wereld van goede adviezen Atos KPMG Consulting is een internationale en innovatieve business consultancy organisatie, met kennis, ervaring en deskundigheid binnen een groot aantal markten en toepassingsgebieden. We

19

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

leveren adviesdiensten aan klanten in diverse branches en streven daarbij continu naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening. Onze consultants bieden oplossingen waarin ze hun kennis van markt en business integreren met kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van IT en internet. Op die manier kunnen we actief uiting geven aan onze drijfveer: onze klanten optimaal begeleiden bij het doorvoeren van veranderingen, het oplossen van complexe vraagstukken en het invoeren van omvangrijke implementaties. Van strategisch advies tot praktische begeleiding en invoering: onze dienstverlening vormt voor klanten een doelgerichte ondersteuning, een adempauze of een steuntje in de rug in een turbulente en veeleisende omgeving. ‘High end’ consultancy die het mogelijk maakt uw doelen te bereiken en uw ambities waar te maken. Wij geloven daarbij volledig in onze benadering: 'Niet werken vóór, maar mét de klant'.
Schematisch levert Atos het onderstaande palet van dienstverlening
Business ConsulProfessional Services & EnterpriManaged OperatiICT Applications ICT Infra Structure

Business Strategy Business Processes

ICT Architecture ICT Realisation & Implementation

Organisational implementation & change Program Management Multi Project Management (Delivery Integration)

“What to

“How to do

“We’ll do

ESCAPE

20

Onze klanten kenmerken zich door hun diversiteit Onze klanten zijn middelgrote en grote nationale en internationale bedrijven in een scala van markten en branches, zowel op profitals non-profitgebied. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze zich uitgedaagd zien actief te reageren op interne of externe veranderingen. Om hen daarbij optimaal te ondersteunen, werken onze consultants in geïntegreerde teams die op een specifieke markt zijn gericht. Zo weten we altijd welke trends en ontwikkelingen in uw branche spelen. Waarom kiezen voor Atos KPMG Consulting? De cultuur van Atos KPMG Consulting is bepalend voor het succes van onze onderneming. Of het nu gaat om klanten of (toekomstige) medewerkers: mensen hechten grote waarde aan een onderscheidende identiteit en een herkenbare stijl van samenwerken. Temidden van alle complexiteit en turbulentie blijkt er behoefte aan het collectieve elan van Atos KPMG Consulting en haar medewerkers. Wat onderscheidt ons van onze concurrenten? In onze werkwijze combineren wij innovativiteit met pragmatische resultaat gerichtheid. Dit wordt weerspiegeld in reacties van klanten, vakpers en media.
Gemiddelde scores (0-5) Atos KPMG ConPwC Consulting Deloitte Consulting Accenture Integriteit 3.5 3.2 3.2 2.9 Reputatie voor kwaliteit 3.4 3.4 3.1 3.1 Heeft vakkundige medewerkers 3.2 3.2 2.9 2.8 2.6 Excellente reputatie 3.3 3.3 3.0 2.9 2.8

Cap Gemini / Ernst 3.1 2.9 & Young Bron: FINANCIAL TIMES – FT snapshot survey maart 2002

Bron: FINANCIAL TIMES – FT snapshot survey maart 2002

21

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

Organisatie van Atos KPMG Consulting Atos KPMG Consulting heeft drie groepen die zich richten op specifieke markten en twee units met een specifieke dienstverlening. Marktgericht en klantgericht opereren, dat is de opdracht van de drie 'lines of business' (marktgroepen) van Atos KPMG Consulting. In de lines of business zijn specialisten verenigd vanuit de diverse onderdelen. Zij richten zich gezamenlijk op een specifieke markt of sector. Naast deze drie Lines of Business heeft Atos KPMG Consulting twee zelfstandige units met elk een eigen specialisme.
Financial Services Industry Trade & Communications Public Services

LoB Unit

,

ATOS KPMG INTERIM MANAGEMENT METRUM (Vastgoed, huisvesting, ruimtelijke ordening)

De dienstverlening van FS Financial Services biedt expertise en partnership in de financiële markt. De kracht van Atos KPMG Consulting is dat wij deze oplossingen als afgerond project, geïntegreerd en desgewenst end-toend kunnen aanbieden. Naast het ontwikkelen van business cases houden we ons ook bezig met het herontwerpen van processen, het toepassen van IT-oplossingen en het opleiden van mensen.

ESCAPE

22

De dienstverlening van IT&C IT&C richt zich op bedrijven in de zakelijke dienstverlening en in de consumenten- en industriële markt. IT&C combineert consultancy-vakkennis met diepgaande kennis van de business. Onze oplossingen richten zich op issues die in de markt actueel zijn en het is onze missie om ervoor te zorgen dat onze klanten hun diensten en producten beter en tegen lagere kosten kunnen leveren. Gezien de karakteristieken van de IT&C-markt is een hoog IT-gehalte in onze dienstverlening evident. Adviestrajecten worden samen met de klant opgepakt met als doel te komen tot nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen en fabriceren van diensten en producten. Ook logistieke mogelijkheden en aanpassingen, zoals het stroomlijnen van administratie, het verkorten van doorlooptijden en het verbeteren van de ICT-ondersteuning behoren tot het werkgebied. Standaard wordt bij alle projecten gekeken naar de onderlinge samenhang van processen. Dit houdt in dat we uitgaan van een geïntegreerde aanpak. De dienstverlening van PS De publieke sector onderscheidt zich vooral van het bedrijfsleven door de kenmerkende politiek-bestuurlijke context van de problematiek. De adviseurs van Public Services zijn door en door vertrouwd met die context en kunnen daardoor hun inhoudelijke deskundigheid gericht inzetten. Ze leveren een breed aanbod van diensten, variërend van gespecialiseerde strategische adviezen tot de operationele invulling van projecten. Public Services richt zich op het ondersteunen van overheidsinstanties op nationaal, provinciaal en lokaal niveau, not-forprofitorganisaties, nutsbedrijven, onderzoeksinstituten, kenniscentra en organisaties op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Atos KPMG Interim Management (AKIM) Atos KPMG Interim Management is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van interim management en detachering van finance professionals. Onze dienstverlening is gericht op het snel en efficiënt vinden van de "perfect match" voor de vraag van

23

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

de klant. Niet alleen in de match, maar ook in de voorbereiding en uitvoering van een opdracht wensen we “perfect partner" te zijn voor onze klanten èn voor onze resources, de interim managers en finance professionals. Aan de werkwijze van Atos KPMG Interim Management ligt de filosofie ten grondslag dat de toegevoegde waarde van interim management voor een organisatie pas echt zichtbaar wordt als er een duidelijke synergie bestaat tussen de klant, de interim manager of finance professional en Atos KPMG Interim Management. Interim managers vervullen tijdelijke leidinggevende taken met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Finance professionals ondersteunen bij een tijdelijke onderbezetting of een plotselinge toename van werkzaamheden. Metrum Metrum is een management- en adviesbureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur, vastgoed en huisvesting. Werkend in het spanningsveld van publieke en private belangen en economische en maatschappelijke trends, weet Metrum als geen ander dat het hier gaat om grootschalige en duurzame investeringen. Investeringen die alleen veilig gesteld kunnen worden door te werken met een realistisch ambitieniveau, een duidelijke visie, en een heldere werkwijze. De adviseurs van Metrum worden door klanten ingeschakeld voor projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur, vastgoed en huisvesting. Klanten van Metrum zijn zowel private als publieke partijen die in deze projecten betrokken zijn. Onze consultants vervullen in deze projecten uiteenlopende rollen - van het fungeren als intermediair tussen de vele partijen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, tot het bouwprojectmanagement van een stadhuis. En van strategisch advies voor de ontwikkeling van infrastructuur, tot het ontwikkelen van een instrument om de huisvestingssituatie snel te meten.

ESCAPE

24

Financial Services LOB SPECIFIEK

IT& C LOB SPECIFIEK WORLD CLASS FINANCE (WCF) WORLD CLASS HR (WCHR)

Public Services LOB SPECIFIEK

WORLD CLASS CUSTOMER MANAGEMENT (WCCM) WORLD CLASS IT (WCIT) SAP ORACLE PEOPLESOFT

ATOS KPMG INTERIM MANAGEMENT METRUM

De vakinhoudelijke competenties Naast de specifieke kennis van de klanten en de markt, gebundeld in de bovengenoemde organisatie, beschikt Atos KPMG consulting ook over een groot scala van vakinhoudelijke expert groepen, de zogenaamde competenties. Deze specifieke vakinhoudelijke competenties zijn georganiseerd over de LoB’s heen. De mensen maken het verschil Atos KPMG consulting is ervan overtuigd dat in de consulting business de kwaliteit van de mensen de belangrijkste factor tot succes is. Atos KPMG Consulting stuurt uiteraard op resultaten. Maar nadrukkelijk ook op de manier waarop die resultaten worden bereikt. Competenties zijn bij het vastleggen en beoordelen van hoe resultaten zijn behaald een uitstekend middel. Competenties bieden bovendien

25

ESCAPE

ESCAPE

april 2004 jrg. 14 nr. 47

de gelegenheid om de manier waarop wij willen werken (‘onze cultuur’) zichtbaar te maken. Daarom nemen competenties een centrale plaats in de HR-strategie in. Competenties verbinden die strategie met de HR-praktijk en ondersteunen de integratie van HRinstrumenten zoals werving en selectie, beoordeling, beloning en professionele ontwikkeling. Competentiegebied: Klantgerichtheid Actieve belangstelling voor de (bestaande) klant, gericht op klanttevredenheid. Precies achterhalen waar de klant mee zit, enerzijds om de klant het gevoel te geven dat er naar hem/haar wordt geluisterd, anderzijds om goed te kunnen inspelen op wat de klant wenst en optimale service te kunnen aanbieden/leveren vanaf het eerste klantcontact tot en met de nazorg. Competentiegebied: Marktgerichtheid Verwerven van nieuwe klanten en nieuwe opdrachten: de markt onderzoeken op kansen en potentiële klanten actief benaderen om nieuwe omzet te genereren. De naamsbe-kendheid van Atos KPMG Consulting bevorderen. Kansen creëren om met (potentiële) klanten in contact te komen en na behoeftepeiling relevante Atos KPMG Consulting diensten te kunnen aanbieden onder, zowel voor Atos KPMG Consulting als de klant, gunstige voorwaarden. Ook het (multidisciplinair) ontwikkelen van nieuwe producten en diensten behoort hiertoe. Competentiegebied: Mensgerichtheid Collega's in staat stellen om plezierig en goed te functioneren. Als leidinggevende zich betrokken opstellen richting medewerkers en hen zich laten ontwikkelen. Bewerkstelligen dat medewerkers goed in teamverband kunnen werken. Als directe collega zich betrokken opstellen richting collega's en die betrokkenheid tonen door gericht feedback aan hen te geven.

ESCAPE

26

Competentiegebied: Resultaatgerichtheid Erop uit zijn om interne- en klantdoelstellingen zo effectief, efficiënt en snel mogelijk te realiseren. Permanent gericht zijn op verbetering van doelmatigheid en dienstverlening, zowel intern als extern, en daarmee op de optimalisatie van de toegevoegde waarde die Atos KPMG Consulting biedt. Competentiegebied: Persoonlijke effectiviteit Gedrag dat noodzakelijk is om goed te kunnen blijven functioneren binnen de Atos KPMG Consulting-organisatie en bij klanten. Durf, besluitvaardigheid en stressbestendigheid tonen. Gericht zijn op zelfontwikkeling. Feedback vragen aan collega's. Zich loyaal opstellen ten opzichte van de Atos KPMG Consulting-organisatie, c.q. het eigen managementniveau. Competentiegebied: Professionaliteit Kwalitatief hoogstaande diensten en producten leveren. Hoge vaktechnische en ethische normen hanteren en toepassen. Kennis en inzichten hierover binnen de organisatie overdragen. Elkaar binnen Atos KPMG Consulting respecteren en in waarde laten. Tot slot Het was een bijzonder genoegen om de gelegenheid te krijgen om als partner van Atos KPMG Consulting ons bedrijf bij jullie onder de aandacht te mogen brengen. Mochten jullie meer willen weten over ons bedrijf, of geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden voor een eventuele functie aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Harry Wijbenga Partner Atos KPMG Consulting 030-6581285 harry.wijbenga@atoskpmgconsulting.nl

27

ESCAPE