You are on page 1of 4

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : 1K Bilangan murid :27 orang

Tajuk : Gimnastik Asas Hambur dan Pendaratan


Tarikh : 22/7/2014 Masa : 11.15-11.45 pagi
Standard kandungan : 2.5 Memahami konsep hambur dan pendaratan
Standard pembelajaran : 1.6.1 Melakukan hambur menggunakan kaki
1.6.2 Melakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan serta merta.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronak melakukan aktiviti dalam kumpulan

Objektif pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid :
1. Psikomotor : Boleh melakukan hambur menggunakan kaki dengan lakuan yang betul.
2. Kognitif : Boleh mengenal pasti pergerakan serta merta
3. Afektif : Boleh memperlihatkan rasa seronak melakukan aktiviti dalam kumpulan.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan : Berani tanggung risiko
Bahan Bantu Mengajar : skitek(12), gelung(15)

Bahagian/Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan/Strategi P&P Alatan/Catatan

1. Permulaan
(3 hingga 5 minit)
1. Memanaskan
Badan

a) Melakukan
aktiviti sentuh
luntut kawanmeningkatkan suhu badan untuk
aktiviti regangan
meningkatkan kadar degupan
jantung
Mewujudkan keseronokkan
- Dalam kawasan yang telah
ditetapkanAlatan :
skitel (4)


2. Regangan otot
-kepala
-badan
-kaki

Regang otot di bahagian kepala
badan dan kaki untuk elak
daripada kecederaan
meningkatkan julat pergerakan
Mengira kadar nadi- Secara pasangan
- Murid saling menyentuh luntut
pasangan mereka.
2. Perkembangan
(8 hingga 12
minit)
Aktiviti 1 :
Belajar teknik
hambur dan
pendaratan
Aktiviti 2 :
Latihan ansur
maju :
Melompat aksi
haiwan seperti
katak dan arnab.
1. Bengkokkan luntut sedikit
2. Rendahkan badan.
3. Kedua-dua tangan hanyun ke
belakang.
4. Luruskan luntut dan lonjak ke
belakang.
5. Mendarat dengan kedua-dua
kaki.
6. Luntut dibengkokan sedikit
semasa mendarat.
1. Murid melakukan lompat aksi
haiwan dengan menggunakan
teknik hambur dan pendaratan
yang betul.
- Murid dalam 6 garisan.
- Murid belajar secara statik.

Alatan :

Skitel (12)

- Murid dalam 6 garisan.
- Murid bergilir-gilir melakukan lompat
aksi haiwan dari titik
permulaan(skitel) hingga titik
penamat(skitel).

3. Kemuncak
(8 hingga 10 minit)
Permainan kecil :
Merentasi sungai
buaya
1. Murid dibahagi kepada 3
kumpulan.
2. Murid bergilir-gilir merentasi
sungai buaya dengan teknik
hambur dan pendaratan yang
betul.
3. Kumpulan yang dapat merentasi
jarak sungai yang paling jauh di
kira menang.
Alatan:
Gelung (15)
4. Penutup
(3 hingga 5 minit)
Aktiviti gerak
kendur:
1. berjalan
sekeliling
kawasan
permainan
sambal
menarik nafas.
2. Membuat
regangan
pada otot
yang banyak
digunankan
1. Merehat dan memulihkan
degupan jantung.
2. Mengendurkan otot yang telah
direngang secara aktif ketika
bermain.
3. Mengembalikan system fisiologi
secara beransur-ansur selepas
digunakan secara aktif.

semasa
beraktiviti dan
membuat
persembahan.
3. Buat refleksi
dan soal
jawab
berkaitan
kemahiran
yang telah
dipelajari.

Penilaian pengajaran dan pembelajaran:
a. Penilaian kemahiran : murid diminta demonstrasi teknik hambur dan pendaratan dengan betul.
Refleksi :